Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 Advokat Bratteng AS Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Hamar NAV DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Advokatfirmaet Legalis AS DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Advokatfirma Torstrup Grøsfjeld AS DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelshelsetjeneste i Oslo Fengsel DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423

2 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av obduksjonsrapport - Innsyn/utlevering - Divisjon Medisinsk service 2015/2016 Divisjon Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Gjøvik DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Gjøvik DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Foreløpig protokoll og saksframlegg med vedlegg til sak fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF Styret Helse Sør-Øst RHF 2015/2016 Helse Sør-Øst RHF Administrerende direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Inngående eksternt produsert, 15/ Gjennomført gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - Gjeldsordninger - klienter 2015/2016 Namsmannen i Gjøvik Stabsområde Økonomi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 163

3 tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - DPS Gjøvik 2015/2016 Lunner kommune Barneverntjenesten DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 tgående internt produsert, 15/ Avvik/hendelse - DPS Lillehammer avdeling Otta - Lom og Skjåk Tildelingskontor Avviksmeldinger eksterne instanser - DPS Lillehammer 2015/2016 Lom og Skjåk Tildelingskontor Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - Divisjon Lillehammer 2015/2016 Østre Toten kommune Barneverntjenesten Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse på mottatt melding - Barnevern - DPS Tynset 2015/2016 Barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner DPS Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 tgående internt produsert, 15/ Purring på svar i klagesak - Klage - Fylkesmannen i Hedmark Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Forsinket purring på svarbrev - klage på manglende vurdering av akutte henvisninger Klage på henvisninger Fylkesmannen i Hedmark Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 419

4 Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale mellom Ringsaker kommune, Høgskolen i Hedmark og KoRus -Tiurevaluering KoRus-Øst - Samarbeidsavtaler Ringsaker kommune Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 332 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar NAV Tiltak Oppland HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsynsrapport etter tilsyn DPS Lillehammer Døgnenhet Otta Tilsyn - Brann 2015/2016 Sel kommune Divisjon Eiendom og internservice Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse Divisjon Habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse Divisjon Habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Vedtak om stilling som spesialergoterapeut HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder Legemidler 2015/2016 Helse Sør-Øst RHF Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 370 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til dialogmøte NAV Gjøvik HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse på mottatt melding - Barnevern - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Gjøvik kommune Barneverntjenesten Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - BP Hedmark 2015/2016 Frende Livsforsikring AS BP Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421

6 tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal og kopi av prosedyre knyttet til leverbiopsi i forbindelse med melding om alvorlig hendelse - NPR a meldinger - divisjon Gjøvik Statens helsetilsyn Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Rammeavtale ved tilkalling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

7 Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar NAV Tiltak Oppland HMS avd Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Krav om sletting i pasientjournal - Retting/sletting i pasientjournal - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ tskiftning av periferiutstyr 2016 Avtale på levering av IKT-tjenester - Sykehuspartner HF Sykehuspartner HF ehelse & teknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045 Inngående eksternt produsert, 15/ tkast tjenesteavtale SSA-D Driftsavtalen Avtale på levering av IKT-tjenester - Sykehuspartner HF Sykehuspartner HF ehelse & teknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045 tgående internt produsert, 15/ Tjenestebevis Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

8 Inngående eksternt produsert, 15/ Legelønnsberegning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Refusjonskrav på forebyggings- og tilretteleggingstilskudd NAV Tiltak Oppland HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak NAV Gjøvik HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/11213 Norsk Pasientskadeerstatning Kirurgisk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432

9 Internt notat uten oppfølging, 15/ Protokoll for anskaffelser - utskifting av vann- og avløpsanlegg Konkurranse på avtale for levering av nye avløpsledninger ved Kongsvinger Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Referat fra befaring - nye avløpsledninger Kongsvinger Konkurranse på avtale for levering av nye avløpsledninger ved Kongsvinger Marked Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Referat fra forhandlinger - Lia Maskin & Transport AS Konkurranse på avtale for levering av nye avløpsledninger ved Kongsvinger Lia Maskin & Transport AS Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Referat fra forhandlinger - Melby Maskin AS Konkurranse på avtale for levering av nye avløpsledninger ved Kongsvinger Melby Maskin AS Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Referat fra forhandlinger - Haget Rørleggerbedrift AS Konkurranse på avtale for levering av nye avløpsledninger ved Kongsvinger Haget Rørleggerbedrift AS Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Forhandlingsinnspill - PA Entreperenør AS Konkurranse på avtale for levering av nye avløpsledninger ved Kongsvinger PA Entreprenør AS Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse Kirurgisk avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/11357 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Regler vedrørende reise til behandling ved yrkesskade - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 tgående internt produsert, 15/ Regler vedrørende reise til behandling ved yrkesskade - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 15/ Spørsmål om innsendt reiseregningskjema - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 tgående internt produsert, 15/ Spørsmål om innsendt reiseregningskjema - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152

11 tgående internt produsert, 15/ Søknad om økonomisk stønad/forskuddsutbetaling - Bekymringsmeldinger - Divisjon Lillehammer Fysiotema - Sæther Fysioterapi Kirurgisk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 330 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tjenestebevis HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forlengelse av arbeidsavtale HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/12096 Norsk Pasientskadeerstatning Kirurgisk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 DNB livsforsikring ASA Kirurgisk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423

12 tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Gjensidige Forsikring ASA Ortopedisk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 WK Advokatene Ortopedisk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Internt notat med oppfølging, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Gjøvik 2016 NAV Hadeland DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Gjøvik 2016 NAV Gjøvik DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Endret tidspunkt for dialogmøte NAV Vestre Toten HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

13 Inngående eksternt produsert, 16/ Innhenting av opplysninger - Barnevern - BP Oppland 2016 Ringsaker kommune Barneverntjenesten BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på faktura nr Klage på faktura - Egenandeler 2016 Øyeavd Elverum/Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på faktura Klage på faktura - Egenandeler 2016 DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling rep.øvelse HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

14 tgående internt produsert, 16/ Avvik drosjeløyver Hadeland Taxi SA Rammeavtale på levering av pasientreiser Gran, Lunner og Jevnaker kommune - Hadeland Taxi AS Hadeland Taxi SA Pasientreiser Innlandet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 16/ Purring - Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/00652 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ MRSA-skjema Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

15 Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Referat fra dialogmøte NAV Ringsaker HR avd Lillehammer/Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Høringuttalelse - forslag om å legge ned Solås rehabiliteringssenter Samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF - høringsuttalelser Norges Handikapforbund Gjøvik Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 Inngående eksternt produsert, 16/ Referat fra dialogmøte NAV Elverum HR avd Lillehammer/Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/01293 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432

16 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel angående forsikringer tilbake i tid Forsikringer og forsikringsordninger - Ansatte Norsk sykepleierforbund Østfold HR forvaltning og ressursstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 156 Internt notat uten oppfølging, 16/ Anmodning om vurdering av pliktbrudd - Klage - Divisjon Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til dialogmøte NAV Stange HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Kirurgisk avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avlysning dialogmøte NAV Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

17 Internt notat uten oppfølging, 16/ Melding om navneendring Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Vestre Toten HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale mellom SIHF og Lia Maskin & Transport AS - vann- og avløpsledninger Kongsvinger Avtale om utskifting av vann- og avløpsledninger Kongsvinger - Lia Maskin & Transport AS Lia Maskin & Transport AS Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Legelønnsberegning Personalmape - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Refusjon av sykepenger NAV Ringsaker HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om kjøp av programvare og utstyr Avtale på levering av system for kostnad pr. pasient - Prodacapo AB Direktoratet for forvaltning og IKT - Difi Divisjon Eiendom og internservice Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045

18 Inngående eksternt produsert, 16/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Ingen krav vedrørende oppsigelse HR avd Lillehammer/Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Prisregulering 2016 Avtale på levering av fjernvarme Tynset - NØK Holmen biovarme NØK Holmen biovarme Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

19 Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Spesialistgodkjenning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Oppmelding til lærlingprøve Hedmark fylkeskommune HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Oppmelding til lærlingprøve Hedmark fylkeskommune HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

20 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ MRSA-skjema Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Legelønnsberegning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ MRSA-skjema Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om innleie av psykiater - Sverre Gunnarsson Larne Avtale på levering av legevikartjenester - DPS Tynset Proffice Care AS Divisjon Eiendom og internservice Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 219

21 Inngående eksternt produsert, 16/ Foreldrepermisjon Sykehuspartner HF HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til dialogmøte NAV Jevnaker Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Midlertidig stans av refusjon av sykepenger NAV Hamar HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ MRSA-skjema Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

22 Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på behandling - Klage - Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Indremedisin Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på mulig spredning av taushetsbelagte opplysninger - Klage - Fylkesmannen i Oppland Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 16/ Bistand med innhenting av nøkkeltall i forbindelse med benchmarking Rådgivertjenester Multiconsult Divisjon Eiendom og internservice Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 040 Inngående eksternt produsert, 16/ nntak fra dialogmøte 2 NAV Gjøvik HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Midlertidig stans av refusjon av sykepenger NAV Lillehammer HR avd Lillehammer/Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Midlertidig stans av refusjon av sykepenger NAV Gausdal HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

23 Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til dialogmøte NAV Østre Toten HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Justering av pensjon Kommunal Landspensjonskasse HR forvaltning og ressursstyring Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til dialogmøte NAV Hamar Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte Arbeidstilsynet Tvisteløsningsnemnda HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ nntak fra dialogmøte 2 NAV Gjøvik HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

24 Inngående eksternt produsert, 16/ Oppsigelse Divisjon Habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ nntak fra dialogmøte NAV Gjøvik HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Refusjoner for følgepersonell - Refusjoner følgepersonell - divisjon Lillehammer Lillehammer kommune Kirurgisk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152

25 Inngående eksternt produsert, 16/ Innplassering i kategori for leger i spesialisering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-82 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00038-25 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Tynset 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Hedmark politidistrikt Divisjon Tynset Dok. dato: 10.05.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-258 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00056-37 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 03052017 Styret Helse Sør-Øst RHF 2015/2016/2017 Helse Sør-Øst RHF Administrerende direktør 012 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00072-65 Melding ved fødsel - Barnevern - Divisjon Elverum-Hamar 2015/2016 Elverum kommune Barneverntjenesten Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-51 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-102 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Vestoppland politidistrikt DPS Gjøvik Dok. dato: 01.04.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/00008-78 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00015-131 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-60 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 AIG Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 21.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00019-7 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00015-148 Samtykkeerklæring - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Inngående eksternt produsert, 15/00021-29 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-1 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.09.2015 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00008-72 Erstatningssak 2016/04117 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00027-77

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-119 Avvik/hendelse - avd. 2A Gjøvik - Gjøvik kommune Haugtun lindrende enhet Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Divisjon

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-83 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: 19.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-65

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-88 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00015-165 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-98 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-196 Purring - Erstatningssak 2015/10148 - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Lillehammer Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-68 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Stiftelsen Rettferd for taperne Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-210 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Statens pensjonskasse Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-55

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-144 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Internt notat uten oppfølging, 15/00002-171 - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00111-94 Avvik/hendelse - Kirurgisk avd. 7 Tynset sykehus - Folldal kommune Hjemmetjenesten Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Tynset 2015/2016/2017 Folldal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00004-135 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00005-138

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00010-87 Takkebrev til føde- og barselavd. Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016/2017 Malin Michaelsen Kirurgisk avd Kongsvinger 469 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-214 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Tryg Forsikring Skadedivisjon Kvalitet og pasientsikkerhet 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2015/2016 Dok. dato: 21.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00008-93 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-96 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 NAV Os i Østerdalen Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00002-189 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.12.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-147 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-122 Erstatningssak 2015/09602 - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Kongsvinger Inngående eksternt produsert, 15/00004-105 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00008-94 Erstatningssak 2016/06055 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Landbruksforsikring AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00013-91 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Stiftelsen Rettferd for taperne DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00004-9 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-124 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-151 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Dok. dato: 05.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00013-152 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-244 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet tgående internt produsert, 15/00004-229 Erstatningssak 2015/10854

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/00002-179 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv Internt notat

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00012-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 Osloadvokatene DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00013-186

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-251 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokatfirmaet Winther Christensen AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-3 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Forsvarets havarikommisjon (FHK) Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00024-102 Innhenting av sakkyndig rapport - Innsyn/utlevering - BP Oppland 2015/2016 NAV Nord-Fron BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-76 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Frelsesarmeens rusomsorg Behandlingstunet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Inngående eksternt produsert, 15/00027-129 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-85 Kopi av journal - forskningsprosjekt Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Oslo niversitetssykehus HF Radiumhospitalet Divisjon Tynset 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-65 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 06.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-256 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 21.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-60 Erstatningssak 2016/03535 - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Avd for Akuttpsykiatri

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-131 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Divisjon Tynset Dok. dato: 04.10.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00013-200 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 NAV Ringerike DPS Gjøvik 423 tgående internt produsert, 15/00015-239 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger tgående internt produsert, 15/00012-55 Kopi av journal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-15 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 03.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-145 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00042-101 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Forvaltning Sør-Trøndelag DPS Lillehammer Dok. dato: 22.02.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-108 Erstatningssak 2016/07128 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 29.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00015-205 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Psykologspesialist Ingolf Fosse DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-152 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Internt notat uten

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-132 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 B.A.C.H. AS Divisjon Tynset Dok. dato: 10.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-199 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 30.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-86 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00010-49 Takk til sykehuset i Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Divisjon Kongsvinger 469 Inngående eksternt produsert, 15/00010-50

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-155 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00008-156

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00011-25 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 Habiliteringstjenesten i Hedmark Dok. dato: 03.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00008-113 Kopi av journal - Forskningsprosjekt Lever og gallegangsykdommer Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Oslo niversitetssykehus HF Divisjon Tynset

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-211 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-137 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 DPS Tynset Dok. dato: 17.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00002-123 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 03.11.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00012-64 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-142 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Statens pensjonskasse DPS Gjøvik Dok. dato: 24.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02724-12 Svar på midlertidig arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 11.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-10 Vedrørende forlengelse

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/00015-199 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-109 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00013-145

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-119 Erstatningssak 2016/07128 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 13.09.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-125 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset tgående internt produsert, 15/00008-126 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02382-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00386-27 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00103-7 Donorutvalgene i SIHF ønsker at sykehusene som har donorpasienter tar i bruk CT angio med venøs kontrast for diagnostisering av hjernetamponade hos

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00849-26 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 18.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 06/01207-22 Korrigert tilbud - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-129 Erstatningssak 2016/07933 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 28.09.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10600-12 Vedtak om endring av uførepensjon - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/11458-9 Vedtak om endring

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00027-70 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Hedmark 2015/2016 BP Hedmark Dok. dato: 12.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00038-24

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/03426-17 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/03466-7 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-153 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Divisjon Tynset Dok. dato: 14.11.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00519-11 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 16.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01162-4 Svar-Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00591-13 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 06.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01859-22 Ber om svar

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00446-42 Tilbud om midlertidig 25 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 03.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/01992-21 Tjenestebevis -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01699-2 Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK) Norsk helsearkiv Norsk helsearkiv U Dok. dato: 18.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/01159-8 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 26.04.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00545-17 Vedtak -

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00010-57 Takk til Hamar sykehus Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv 469 tgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-166 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 07.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04035-11 Tilbud om fast arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 04.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-9 Arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-64 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Protector Forsikring ASA Divisjon Tynset Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00013-144 Erstatningssak 2016/06799 - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning DPS Gjøvik 423 Inngående eksternt produsert, 15/00020-78

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00023-4 KLP korrespondanse og vedtak - Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Dok. dato: 13.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01494-5 Godkjente psykiatriske og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og deres fagstillinger pr 300615 Godkjente poliklinikker - Fagstillinger - voksenpsykiatri

Detaljer