MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 14.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: kl Avsluttet: Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne Helge Bjørnsen Helen Rønningsbakken Kristen Bartnes Marit Thune Thorshaug Bendichte Oladotter Nymoen Halvor Halvorsen AP SV SP H PP 12 representanter tilstede. Helle Norunn Tenningås SV møtte kl og var med ved behandlingen fra og med sak 0064/ medlemmer tilstede. Representanten Bartnes ble innvilget permisjon og forlot møtet kl og var med ved behandlingen av sakene fram til og med sak 0064/ representanter tilstede. Varamedlemmer: Jan Olav Nybruket FrP Fra adm. (evt. andre): Rådmann Heldal Haugerud Kommunalsjef Haugen Kommunalsjef Vasaasen Kommunalsjef Christoffersen Leder for økonomi- og administrasjonsavdelingen Eriksen Saksbehandler Fjogstad Leder for kommunalteknikk Nilsen Leder for kultur og fritid Formannskapssekretær Vasaasen Forfall: Truls Gihlemoen FrP Fra øvrige gruppeledere i kommunestyret møtte: Kjell Håkon Haugen KrF Arild Olsen BL

2 Innkalling/Saksliste Merknader: Nei Etter forslag fra ordføreren ble sak 0070/04 Innsparing årsbudsjett økonomiplan gjennomgått som første sak.

3 Saksliste Saksnr. Journalnr. Tittel 0059/04 04/01256 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL STØTTESENTERET MOT INCEST 0060/04 03/03825 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG/NÆRMILJØANLEGG /04 04/00429 DELING AV GRUNNEIENDOMMEN REMMEN S, GNR. 89, BNR /04 03/05701 SELVBETJENT BOMKASSE - PRIVAT VEG GJØV IKA TIL ROTLIEN SØKNAD OM FORHØYET BOMAVGIFT. 0063/04 04/00518 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER 0064/04 04/01187 HANDLINGSPROGRAM FOR RIKS- OG FYLKESVEGER FOR PERIODEN /04 04/01252 UTVIKLING AV NY FYLKESPLAN I HEDMARK 0066/04 04/01259 FRAMTIDIG ORGANISERING AV REGIONRÅDET FOR HAMARREGIONEN 0067/04 03/05749 OPPRETTELSE AV GJESTEATELIER PÅ SØRUM GÅRD - STANGE 0068/04 04/01157 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE - VARMEPUMPE 0069/04 04/00642 HOBERG SKOLE - TILBYGG 0070/04 03/01437 INNSPARING ÅRSBUDSJETT - ØKONOMIPLAN /04 04/01244 REFERATSAKER 0072/04 04/00062 STANGEPRISEN 2004

4 Sak 0059/04 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL STØTTESENTERET MOT INCEST Som Stange kommunes representant for 2 år fra mars 2004 til styret for Støttesenteret mot incest oppnevnes: Ordføreren fremmet følgende forslag: Arnfinn Standerholen oppnevnes som kommunens representant med Aud Karin Furulund som vararepresentant. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Som Stange kommunes representant/vararepresentant for 2 år fra mars 2004 til styret for Støttesenteret mot incest oppnevnes: Representant: Arnfinn Standerholen, Hvalshagan 29, Vallset Vararepresentant: Aud Karin Furulund, Ringvegen 59, Ottestad Sak 0060/04 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG/NÆRMILJØANLEGG Stange formannskap prioriterer innkomne søknader om spillemidler til idrettsanlegg i Stange kommune i tråd med nedenstående oppsett: Søker: Tiltak: Byggestart: Kostnad: Finansiering Spillemidler Finansiering kommunen Rehabilitering: 1. Ottestad IL Rehab. klubbhus 2004/ Stange sportsskyttere Elektronikk Tangen skytterlag Elektronikk Nærmiljøanlegg: 1. Ottestad IL Skileikanlegg Tangen IL Ballbinge Sum:

5 1. Det gis samtidig tilsagn om å oppfylle den kommunale delen av finansieringen, vist i oppsettet ovenfor, så langt råd er etter tidsplan inntatt i saksutredningen. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Stange formannskap prioriterer innkomne søknader om spillemidler til idrettsanlegg i Stange kommune i tråd med nedenstående oppsett: Søker: Tiltak: Byggestart: Kostnad: Finansiering Spillemidler Finansiering kommunen Rehabilitering: 4. Ottestad IL Rehab. klubbhus 2004/ Stange sportsskyttere Elektronikk Tangen skytterlag Elektronikk Nærmiljøanlegg: 3. Ottestad IL Skileikanlegg Tangen IL Ballbinge Sum: Det gis samtidig tilsagn om å oppfylle den kommunale delen av finansieringen, vist i oppsettet ovenfor, så langt råd er etter tidsplan inntatt i saksutredningen. Sak 0061/04 DELING AV GRUNNEIENDOMMEN REMMEN S, GNR. 89, BNR. 1. I medhold av jordlovens 12 avslås søknaden om fradeling av en parsell med påstående kårbolig på Remmen søndre. Rådmannens innstilling vedtatt med 11 mot 1 stemme. I medhold av jordlovens 12 avslås søknaden om fradeling av en parsell med påstående kårbolig på Remmen søndre. Sak 0062/04 SELVBETJENT BOMKASSE - PRIVAT VEG GJØV IKA TIL ROTLIEN SØKNAD OM FORHØYET BOMAVGIFT.

6 Formannskapet vedtar en forhøyelse av bomavgiften for Rotliavegen fra Gjøvika til Rotlien. Forhøyet avgift settes til: - personbil kr. 30,- - buss/lastebil kr. 60,- - årskort kr. 300,- Avgiftsmidlene skal brukes til vedlikehold av vegen. De nye takstene kan innføres fra Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar en forhøyelse av bomavgiften for Rotliavegen fra Gjøvika til Rotlien. Forhøyet avgift settes til: - personbil kr. 30,- - buss/lastebil kr. 60,- - årskort kr. 300,- Avgiftsmidlene skal brukes til vedlikehold av vegen. De nye takstene kan innføres fra Sak 0063/04 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER 1. Hamar og Stange inngår et administrativt samarbeid for å finne optimale løsninger på bruk av ressursene som nyttes i dagens entreprenørvirksomhet. Begge kommunene beholder dagens driftsorganisasjon tilpasset en bestiller-utførermodell og samarbeider i første omgang ut fra det. Dersom denne driftsformen hindrer optimal effekt, utarbeides det seinere forslag for å danne felles driftsselskap etter kommunelovens 27. Samarbeidet skal maksimalt utprøves for å finne formen innen to år og det avlegges rapport etter 2004 og Rådmennene må rapportere effektivitetsgevinster i samarbeidet og vise utvikling i konkurransedyktighet innen de oppgavene som utføres. 2. Hamar, Stange, Løten og Hias formaliserer et administrativt samarbeid om forvaltning /bestilling av kommunaltekniske tjenester for å effektivisere tjenestene og finne gode løsninger. Rådmennene må rapportere effektivitetsgevinster i 2004 og 2005.

7 Arbeidsgruppens handlingsplan ble omdelt på representantenes bord. Leder for kommunalteknikk, Nilsen, redegjorde for samarbeidsprosjektet og den framlagte handlingsplan. Representanten Christiansen AP fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling, pkt. 1, 3. setning, 4. linje: Dersom denne driftsformen hindrer tilfredstillende effekt vurderes det å danne felles driftsselskap etter kommuneloven 27. Representanten Christiansen AP fremmet følgende forslag til et nytt pkt. 3 i rådmannens innstilling: 3. I forbindelse med bestiller/utførerrollen, og bruk av anbud, skal det også vurderes egne administrative, kompetansemessige så vel som bedriftsøkonomiske kostnader/konsekvenser. Votering: Representanten Christiansens endringsforslag til rådmannens innstilling, pkt. 1, 3. setning, 4. linje falt med 10 mot 2 stemmer. Rådmannens innstilling, pkt. 1 ble deretter enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling, pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Representanten Christiansens forslag til et nytt pkt. 3 ble deretter enstemmig vedtatt. 1. Hamar og Stange inngår et administrativt samarbeid for å finne optimale løsninger på bruk av ressursene som nyttes i dagens entreprenørvirksomhet. Begge kommunene beholder dagens driftsorganisasjon tilpasset en bestiller-utførermodell og samarbeider i første omgang ut fra det. Dersom denne driftsformen hindrer optimal effekt utarbeides det seinere forslag for å danne felles driftsselskap etter kommuneloven 27. Samarbeidet skal maksimalt utprøves for å finne formen innen to år og det avlegges rapport etter 2004 og Rådmennene må rapportere effektivitetsgevinster i samarbeidet og vise utvikling i konkurransedyktighet innen de oppgavene som utføres. 2. Hamar, Stange, Løten og Hias formaliserer et administrativt samarbeid om forvaltning /bestilling av kommunaltekniske tjenester for å effektivisere tjenestene og finne gode løsninger. Rådmennene må rapportere effektivitetsgevinster i 2004 og I forbindelse med bestiller/utførerrollen, og bruk av anbud, skal det også vurderes egne administrative, kompetansemessige så vel som bedriftsøkonomiske kostnader/konsekvenser. Sak 0064/04 HANDLINGSPROGRAM FOR RIKS- OG FYLKESVEGER FOR PERIODEN

8 Formannskapet slutter seg til rådmannens liste over prioriterte tiltak i Stange kommune for Handlingsprogram for riks- og fylkesveger i perioden representanter tilstede. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapet slutter seg til rådmannens liste over prioriterte tiltak i Stange kommune for Handlingsprogram for riks- og fylkesveger i perioden Sak 0065/04 UTVIKLING AV NY FYLKESPLAN I HEDMARK Saken legges fram for formannskapet til drøfting. 12 representanter tilstede. Innspill fra Stange formannskap etter drøftinger i forbindelse med utvikling av fylkesplanen. Representanten Fjæstad AP fremmet følgende forslag til punkter som må fremheves/forsterkes gjennom prioriteringer i handlingsplanens B-liste: 1. Barn og unge: Pkt. 1.6 Må fremheves/forsterkes. Pkt. 1.7 Pedagogisk utviklingsarbeid: for eksempel entreprenørskapstenkning, elevbedrifter og kantine. 3. Tilrettelegging for utvikling i næringslivet Pkt Regional satsing på kulturbasert næringsliv. - Fokus på bioenergi 5. Folkehelse bygget på nærhet og forebygging Tilleggsstrekpunkter: - Satse på tiltak som bedrer folkehelsa - Satse på fysisk fostring i skole gjennom: Tiltak som sikring av skoleveger at barn kan gå til og fra skolen, ikke kjøres!

9 Annet: Øvrig Innspill fra Stange formannskap etter drøftinger i forbindelse med utvikling av fylkesplanen. Hamarregionens utfordring er at store deler er sørvendt mot Oslo-regionen. Aktiv kontakt m.v. mot denne regionen er avgjørende for vekst. 2. Innlandshovedstaden. - Innlandshovedstaden er viktig - skaper identitet og selvtillit, - Mjøsbybegrepet er uklart, skaper ikke identitet. - Vurdering av storkommune. 4. Universitet Innlandet - Like gjerne en god høyskole er riktig for Hamarregionen med kontakt mot universitetsnivå/miljøer. - Holde fast på visjon om innlandsuniversitet samarbeid med universitet Oslo ev. Tromsø. Samferdsel Jernbane er det viktigste! God jernbanestruktur Utbygging av 2-spors jernbane Gardermoen - Hamar. Alternative energikilder Må ha fokus på alternativ energi eks. bioenergi. Kommunestruktur? - Kommunestrukturen må diskuteres. Vurdering av storkommune. - Interkommunalt samarbeid. Tema i den strategiske delen. - Innbyggeren i fokus. - Mjøsbyen er en konstruksjon. Sak 0066/04 FRAMTIDIG ORGANISERING AV REGIONRÅDET FOR HAMARREGIONEN Utredning fra Regionrådets Arbeidsutvalg (AU) legges fram til drøfting. Formannskapet gir ordføreren og rådmannen i oppdrag å arbeide videre med opplegget i handlingsprogram fra regionrådets arbeidsgruppe

10 Formannskapet gir ordføreren og rådmannen i oppdrag å arbeide videre med opplegget i handlingsprogram fra regionrådets arbeidsgruppe Sak 0067/04 OPPRETTELSE AV GJESTEATELIER PÅ SØRUM GÅRD - STANGE Legges fram til drøfting og uten innstilling. Formannskapet ønsker en befaring på Sørum gård i forbindelse med opprettelse av et gjesteatelier på gården. Formannskapet ønsker en befaring på Sørum gård i forbindelse med opprettelse av et gjesteatelier på gården. Sak 0068/04 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE - VARMEPUMPE 1. Det installeres varmepumpeanlegg ved Romedal Ungdomsskole med en kostnadsramme på kr ,-. Beløpet dekkes ved låneopptak på kr ,- som forutsettes nedbetalt på 10 år. 2. Det forutsettes at de budsjettmessige konsekvensene med hensyn til renter / avdrag dekkes av innsparte energiutgifter. 3. De budsjettmessige konsekvensene i driften som besparelse og investeringen med kapitalkostnad, er innarbeidet i den reviderte økonomiplan. Formannskapet slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling. 1. Det installeres varmepumpeanlegg ved Romedal Ungdomsskole med en kostnadsramme på kr ,-. Beløpet dekkes ved låneopptak på kr ,- som forutsettes nedbetalt på 10 år. 2. Det forutsettes at de budsjettmessige konsekvensene med hensyn til renter / avdrag dekkes av innsparte energiutgifter. 3. De budsjettmessige konsekvensene i driften som besparelse og investeringen med kapitalkostnad, er innarbeidet i den reviderte økonomiplan.

11 Sak 0069/04 HOBERG SKOLE - TILBYGG 1. Kjøpsavtale med Jan Olav Bøe godkjennes under forutsetning at reguleringsplan for ny barnehage godkjennes som egen plansak. 2. Tilbygget ved Hoberg skole datert godkjennes med en ramme på 4,3 mill. Tiltaket finansieres ved dispensasjon fra bevilgninger vedr. Stange skole fra 2003 med kr ,- av samlet avsetning på kr Da saken haster nyttes kommunelovens 3 (hasteparagrafen) vedr. punkt Bygging av ny 3-avdelings barnehage øst for Hoberg skole godkjennes. Tiltaket finansieres ved at bevilgningen til Navneberget barnehage på kr for 2005 i økonomiplan omdisponeres og framskyndes til Beløpet dekker også kjøp av tomt. 4. I det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan for vil rådmannen komme tilbake til bevilgningen til videre skoleutbygging og barnehageutbygging vedr. Stange skole. 5. Ovenstående tiltak innarbeides i revidert økonomiplan. Rådmannens innstilling, punkt 2 ble enstemmig vedtatt og refereres for kommunestyret Formannskapet slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling, punktene 1, 3, 4 og Kjøpsavtale med Jan Olav Bøe godkjennes under forutsetning at reguleringsplan for ny barnehage godkjennes som egen plansak. 2. Tilbygget ved Hoberg skole datert godkjennes med en ramme på 4,3 mill. Tiltaket finansieres ved dispensasjon fra bevilgninger vedr. Stange skole fra 2003 med kr ,- av samlet avsetning på kr Da saken haster nyttes kommunelovens 3 (hasteparagrafen) vedr. punkt Bygging av ny 3-avdelings barnehage øst for Hoberg skole godkjennes. Tiltaket finansieres ved at bevilgningen til Navneberget barnehage på kr for 2005 i økonomiplan omdisponeres og framskyndes til Beløpet dekker også kjøp av tomt. 4. I det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan for vil rådmannen komme tilbake til bevilgningen til videre skoleutbygging og barnehageutbygging vedr. Stange skole. 5. Ovenstående tiltak innarbeides i revidert økonomiplan.

12 Sak 0070/04 INNSPARING ÅRSBUDSJETT - ØKONOMIPLAN Stange kommunestyre godkjenner de endringsforslag som følger av vedlagte hovedoversikt. Disse forslag innarbeides i revidert økonomiplan. 2. Innføring av eiendomskatt utredes med sikte på innføring fra Rådmannen redegjorde for sin anbefaling i forbindelse med innsparingsprosjektet i årsbudsjett og økonomiplan Formannskapet tok rådmannens redegjørelse til orientering. Saken settes opp på sakskartet til formannskapets møte 21. april. Sak 0071/04 REFERATSAKER Referatene tas til orientering. Søknaden fra Lionsklubbene i Stange om bidrag til aksjon Røde Fjær 2004 til utbygging av Monebello-Tunet tas opp til behandling i et senere formannskapsmøte. Ellers ingen merknader til øvrige referater. Søknaden fra Lionsklubbene i Stange om bidrag til aksjon Røde Fjær 2004 til utbygging av Monebello-Tunet tas opp til behandling i et senere formannskapsmøte. Ellers ingen merknader til øvrige referater. STANGEPRISEN 2004 Sak 0072/04 Legges fram uten innstilling

13 Stangeprisen for 2003 tildeles Turnèkompaniet. Stangeprisen for 2003 tildeles Turnèkompaniet. Møtet hevet Stange kommune, den Kari Vasaasen formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Gunn Fjæstad AP Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne Aud Karin Furulund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 09.06.04. Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 02.05.04 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Bjørn Ole Gleditsch H Medlem Anne Gro Olafsen

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møtetid: 09.00 16.40. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen

Møtetid: 09.00 16.40. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.06.2011 Fra og med sak: 73/11 Til og med sak: 98/11 Møtetid: 09.00 16.40 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 29.04.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 29. april kl. 15.30 SV: tirsdag 29. april kl. 16.00 KRF og SP:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer