User manual August 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "User manual August 2015"

Transkript

1 User manual August 2015

2 Index 1. Innlogging 2. Prosjektlisten 3. Min konto 4. Prosjektets dashbord 4.1 Prosjektinnstillinger 5. Deltakere 6. Modeller 6.1 Import 6.2 Eksport 6.3 Validering 7. Saker 7.1 Opprett ny sak 7.2 Milepæler 7.3 BCF Import / eksport 8. Viewer 8.1 Navigering i viewer 8.2 Trestrukturer fra IFC modellene 8.3 Inspect 8.4 Saker i vieweren 8.5 Biblioteker i vieweren 8.6 Klipping 9. Mobile enheter 10. Varsler 11. Geolokasjon 12. API

3 1. Log on Start a browser and go to to get to the homepage bimsync. Click the upper right corner that says "Sign in". Enter your username and password to login. If you have lost or do not have a username and password and can use the "I forgot my password" link. After this step, follow the user interface language you can choose in the settings. For users in large organizations, there may be other ways to log on (for example, so-called "single sign-on") if agreed between your organization and Catenda.

4 2. Projects Index is the first screen you encounter after logging-in to bimsync. This gives you a complete list of all projects you have access to, with thumbnails of the list of those that you have selected as favorites. You can mark a project as a favorite by clicking the star icon next to the project. Click on the project to open it. For users in large organizations that have many projects / sites and other ways of organizing these on, there are other variations of the project list or Home. This may be based on more than a flat listing of projects if agreed between your organization and Catenda.

5 3. Account On the "Account" page you can change your password, change your avatar picture and change the language. All of these are self-explanatory. At the moment there bimsync in 6 languages: Norwegian, English, French, Japanese, Dutch, and Brazilian Portuguese. The "Account" page might look different out if you are a member of a large organization that has agreed another solution with Catenda.

6 4. Project dashboard The project dashboard gives an overview of the current state for a project. There are graphs showing progress of issues, overview of issues, latest notifications, the models and state of those and the list of members in the project. The project dashboard also gives you direct access to the pages behind the various reports. Click on the member, model, revision or issue to go directly to the subpage for those objects. You can also open one or many models in the viewer directly from dashboard. By clicking on "Settings" in the menu on the left you come to the project's details/settings (4.1).

7 4.1 Settings The project description allows you to select the project name, description or changing the geo-locale via an interactive map. You can also upload a picture (.gif,.jpg or.png) by clicking on the image next to the project name and clicking "Add image". This image will also appear on the Project menu for favourite projects and on the top left menu for some screen sizes.

8 5. Members The member page contains a list of participants who are associated with the project. The project owner can invite new participants by entering their address. You also have the option to remove your connection to the project. If you click the little envelope close username will addresses they appear. NB: If you leave a project, the project owner to invite you once again for you to join in. For users in large organizations that have made an agreement with Catenda may find a more advanced user management system.

9 6. Models You access model overview by clicking on "models" from the left menu (first image below). bimsync lets you set up the project as you like. The most common way is to create one model per domain like Architect, Structure, HVAC etc. But you are free to split ut

10 6.1 Import Fra modellsiden ser man hvilke fagmodeller som finnes. Ved å klikke på en fagmodell kan man så klikke på Import og laste opp en ny revisjon av denne (kapittel 6.3). Dette skjer ved å velge en IFC fil fra harddisken eller Dropbox. Du vil ved opplasting bli bedt om å skrive inn en kommentar som beskriver denne opplastingen (kort forklaring for prosjektdeltakerne om hva som er nytt i den revisonen du laster opp). Klikk send for å starte opplastingsprosessen. Når opplastingen er fullført må bimsync analysere IFC filen og generere geometri i bakgrunnen. For store modeller kan dette ta litt tid før filen kan arbeides med i vieweren. Hvis du skulle ønske kan du avslutte bimsync, geometrigenereringen skjer uavbrutt uansett. Når importen er fullført vil det dukke opp et varsel i menylinjen i bimsync og i tillegg bli sendt en epost til deg om at en ny versjon er lastet opp i modellen du har tilgang til. For brukere i store organisasjoner kan det foreligge verktøy for å gjøre samlet opplasting av mange modeller uten samtidig brukerinteraksjon.

11 6.2 Eksport Eksportfunksjonen gir deg muligheten til å laste ned modellene til din lokale harddisk. Du kan enten laste ned en enkel modellrevisjon, en sammenslått (merged) IFC fil bestående av de modellene du ønsker, eller en zip-fil som inneholder de separate (ikke merged) modellene du ønsker. Du kan også velge å bake inn tagger og egenskaper (biblioteksinnhold, bsdd eller brukerdefinert) som du har lagt inn via vieweren inn i IFC filen som blir eksportert.

12 6.3 Validering På denne siden kan man stille inn at det for dette prosjekt så skal det utføres validering ved import. Denne funksjonen undersøker om den importerte IFCfilen tilfredsstiller bestemte krav. Reglene er skrevet i java og kan for eksempel være at lengder skal angis i meter eller millimeter, arealer i m2 og volumer i m3. Ved import kommer det en rapport fra bimsync rapportgenerator som viser hvilke krav som eventuelt ikke ble tilfredsstilt og hvorfor. Du kan kontakte bimsync brukerstøtte for å få våre utviklere til å lage valideringsregler for deg.

13 7. Saker Sak-siden gir det en oversikt over alle saker knyttet til prosjektet, knyttet til din bruker, sakene du har opprettet selv, og saker som ikke er tilordnet noen. Det viser også en graf over akkumulert status ( burndown ) som en visuell hjelp til prosjektdeltakerne om hvor mange uløste og løste saker som finnes i prosjektet. I skjermbildet kan man se flere saker. Ved å klikke på en av dem kan man kommentere, tilordne til en spesifisert bruker eller endre hvilken type sak det. De tilgjengelig typene er Error, Warning, Info og Unknown, i tillegg til de brukerdefinerte. Man kan også opprette flere sakslister for å ha relaterte saker samlet. Man kan også koble saker til milepæler. bimsync har ulike grafer som viser utvikling av saker over tid ->

14 7.1 Opprett en ny sak En ny sak kan lages fra siden for saker, eller fra vieweren (kapittel 8.2). For å lage en ny sak trykk på knappen Ny sak i det øverste av skjermbildene under denne teksten. Skriv inn en overskrift og bruk kommentarboksen for å forklare nærmere hva det gjelder. Velg egnet type sak og tildel så saken til en spesifisert bruker hvis du vet hvem som skal være ansvarlig for oppfølging. Du kan også legge til et bilde fra harddisken. Hvis du er på en mobil enhet har du mulighet til å bruke enten et bilde du har lagret eller et bilde du tar der og da med det innebygde kameraet. Alle sider er laget dynamiske (reponsive) og tilpasser seg skjermstørrelsen på enheten du bruker

15 7.2 Milepæler En milepæl består av et sett med handlinger og en dato som er fristen for når disse må være utført. Man kan koble saker til milepæler, f.eks. hva som skal gjøres før neste møte i et byggeprosjekt eller i løpet av en en fase i en FDVprosess.

16 7.3 BCF Import / eksport bimsync er 100% forpliktet til åpne standarder, og vi har derfor implementert eksport og import for for BCF (BIM collaboration format). Dette gjør at brukeren kan importere saker fra annen programvare som støtter formatet (f.eks. Solibri, Navisworks). Trykk på knappen merket Importer og velg en BCF fil fra harddisken. Man kan f.eks.importere en fil som inneholder kollisonskontroll-saker for samme modell i en annen programvare. Slik kan man arbeide videre med de i bimsync. Tilsvarende kan man trykke på Eksport for å eksportere saker i BCF format fra bimsync. Både BCF 1.0 og 2.0 formatet er støttet.

17 8. Viewer Vieweren er bimsync sin innebygde arbeidsbenk. Det er her du kan visualisere og berike prosjektets modeller sett under ett (eller hver for seg om du vil). Du kan legge på egenskaper eller linke inn ekstern informasjon på objektene og du kan inspisere de for å se detaljer. Trykk på en av knappene med teksten 3D på fra modell-skjermbildet for å komme inn i vieweren med modellen fra samme rad synlig. I de følgene delkapitlene blir det forklart hvilke muligheter som ligger i den arbeidsbenken som vieweren er.

18 8.1 Navigering i Viewer bimsync sin innebygde viewer har mange ulike funksjoner. Skjermbildet på neste side består av 8 deler for å bedre kunne forklare hver funksjon. De grunnleggende kontrollene for å navigere i modellen er: Høyre museknapp: Panorer kameraet vertikalt og horisontalt. Venstre museknapp: Roter kameraet rundt punktet du peker på. Musehjulet: Zoom in og ut. W,A,S,D eller piltaster: gå forover, skli til venstre, skli til høyre, gå bakover. E & W: Roter venstre og høyre. PgUp & PgDown, R, F: Panorer opp eller ned. Delete & End, X, C: Flytt kameraet rett opp eller ned. Om elementene på neste side: 1. Dette er revisjonsvelgeren, her kan du enkelt slå av eller på en hel fagmodell fra vieweren, og velge hvilken revisjon du ønsker å se på. Trykk på det sorte øyet for å slå av/på modellen, og bruk revisjonsknappen for å få en slippned-knapp for å velge den ønskede revisjonen. 2. Disse knappene vil vise, gjøre delvis gjennomsiktig eller skjule valgte objekter. Merkede objekter vil bli farget grønt i vieweren som vist på skjermbildet på neste side. 3. Disse knappene aktiverer predefinerte synsvinkler i modellen, alternativene er: front, bak, venstre, høyre og ovenfra. 4. Dette er IFC treet (kapittel 7.2). 5. Denne knappen viser eller skjuler sidepanelene. 6. Med denne knappen kan du justere navigasjonsinnstillingene. Du kan justere hastigheten for kamerabevegelser, vise eller skjule spaces i modellen, eller justere synsvinkelen for kameraet. Det siste kan være nyttig hvis du navigerer i trange ganger eller ventiler. 7. Dette er inspect siden (kapittel 7.6) 8. Dette er vieweren sin saksside (kapittel 7.3) 9. Dette er bibliotekssiden (kapittel 7.5)

19

20 8.2 Trestrukturer fra IFC modellene Til venstre i vieweren finnes det et panel for trestrukturene som viser hvor et valgt objekt hører til i modellen. Det finnes 4 forskjellige trestrukturer i bimsync: Containment, Component, Layer and Type. 1. Containment treet gir deg et hierarkisk syn på hvordan de ulike IFC objektene relaterer seg til hverandre. 2. Component treet gir deg et hierarkisk syn på komponentene i samme objekt. 3. Layer tree gir deg et hierarkisk syn på lagene i modellen. 4. Type treet viser alle objekter sortert etter objektenes type.

21 8.3 Inspect Inspiser-panelet ( Inspect ) er hvor alle data fra BIM-objektene blir vist. Det inneholder alle data som var i IFC filen prosjektdeltakerne importerte. Inspiser-panelet lister også opp saker knyttet til de valgte objektet og viser alt bibliotekinnhold som er tilordnet til objektet (kapittel 8.4). Den øverste delen lar deg raskt navigere til den ønskede overskriften i inspect-informasjonen. Ved å trykke en tilordnet sak kommer man direkte til sak-viewet med denne issuen valgt. Velger man to eller flere vises felles egenskaper, saker eller tagger. Velger man f.eks. bsdd/produkt/cobuilder tag kan man med en slippnedmeny velge enten å få valgt alle andre objekter med samme tag, eller å gå direkte til en nettside med informasjon om f.eks. produktet som er tagget. Dette er åpenbart en meget kraftig funksjon.

22 8.4 Saker i vieweren Saker er allerede forklart i kapittel 4, men når disse brukes i vieweren finnes det flere muligheter. Her finnes det en liste over alle sakene som er åpne i prosjektet. Hvis du velger en sak vil det automatisk få kameraet i 3D-modellen til å flytte seg til stedet hvor saken er tilknyttet i modellen. Du kan derfra navigere fritt videre i modellen som vanlig (kapittel 7.4). For å opprette en ny sak i vieweren går man frem som følger; Naviger til det ønskede stedet i modellen så du ser det eller de objektene du vil opprette en sak om. Klikk på trekanten med utropstegn i (oppe til venstre), trykk deretter på pluss-knappen. Du kommer da inn i en meny tilsvarende den fra skjermbildet under denne teksten. Det er automatisk lagt inn et bilde basert på hva du ser på i 3D-vieweren. Du kan legge på enkle tegninger oppe på bildet eller bytte det ut med et fritt valgt annet fra harddisken. Du må legge på en tittel på saken og beskrive hva det gjelder. Til sist kan du også tilordne saken til en person hvis du vet hvem som skal få ansvar for å følge den opp. Trykk Create issue når du er ferdig med å beskrive saken.

23 8.5 Biblioteker i vieweren Bibliotekfunksjonen i bimsync, plassert ytterst til venstre på skjermen, kan brukes på flere måter. Du kan tilordne objekter en statuskode, produktdata, en link eller lignende. Bibliotekene er objektbiblioteker som enten er importert fra brukeren via prosjektinnstillingene eller så kan du tilordne egenskaper fra buildingsmart Data Dictionary. Hvis biblioteket har attributter vil de bli tilordnet det korrekte IFC egenskapssettet. For å tilordne fra et bibliotek til et eller flere objekter velger man først objektet eller objektene fra 3D-modellen eller IFC treet. I skjermbildet under denne teksten er et vindu valgt. Nå kan du velge hvilket bibliotek du vil hente innhold fra. Etter å ha valgt et bibliotek har du 3 valg: enten vis alt innhold, eller filtrer på enten tilordnet eller ikke-tilordnet innhold. Disse to alternativene filtrerer innholdet i biblioteket slik at du som bruker enklere kan få oversikt over hvilket innhold som er tilordnet modellen. I eksempelet nedenfor er det importert et bibliotek med flere statuser for å markere et objekt med hvor langt i produksjonsprosessen dette vinduet er kommet. For å tilordne innhold til objektet skal man trykke på den lille boksen under det valgte innholdet for direkte å tilordne dette innholdet til alle valgte objekter. Det spesifike innholdet et objekt har blitt tilordnet blir vist på inspect-fanen (kapittel 7.7). Alt bibliotekinnhold og attributter lagt inn i bimsync kan bli eksportert i IFC-filene hvis du velger å eksportere prosjektet (kapittel 5).

24 Det finnes også støtte for brukerdefinerte biblioteker, som er en enkel og praktisk måte for å få eksisterende data inn i BIMen. De kan da bli brukt for å tagge objektene med informasjon. Det brukerdefinerte bibliotekene kan lastes opp som et enkelt regneark (csv). Noen standard bibliotekstyper i bimsync. Listen kan enkelt utvides ved behov. BuildingSMART data dictionary er aktivt for alle prosjekter og vises ikke i listen.

25 8.6 Klipping bimsync har kraftig støtte for klipping. Hensikten er å kunne opprette ett (eller flere) plan og så kun vise det som er på den ene siden av planet. På den måten kan man studere et slags 3D-snitt i modellen uten at deler av bygningen som var foran de du var interessert i er i veien. Man kan klippe både horisontalt og vertikalt og dermed opprette en slags interaktivt grunnriss eller oppriss av modellen. Om man ønsker kan man også klippe skrått. Det kan opprettes opp til 6 samtidige klippeplan i modellen. Man klipper i modellen ved først å velge en flate, f.eks. en vegg. Så høyreklikker man og velger Add clipping plane. Modellen blir nå klippet av et plan vi kun ser ytterlinjene på (bildet nedenfor) og som er parallell med flaten vi har valgt når vi startet klippingen. For å flytte klippeplanet holder du shiftknappen inne (da blir planet synlig, ikke bare ytterkantene) og du kan velge planet ved å venstreklikke på det. Når det nå er valgt kan du flytte planet frem og tilbake ved å holde venstre museknapp nede og dra det innover eller utover. For å fjerne planet høyreklikker du og velger Remove clipping planes. En annen og ofte nyttig måte å klippe på er å f.eks. velge en vegg som er knyttet til en etasje og så høyreklikke og velge Section top and bottom. Det gjør at det opprettes ett klippeplan over det vi har valgt og ett under, noe som ofte er nyttig for å se f.eks. en etasje islolert. Disse to planene som opprettes på denne måten flyttes og fjernes på samme måte som vanlige klippeplan.

26 9. Mobile enheter Alle skjermbilder i bimsync vil automatisk tilpasse seg skjermstørrelsen på enheten du bruker. (responsive design) VI støtter også små mobile enheter som mobiltelefoner. På mobile enheter kan du arbeid med saker og laste opp bilder. Kun relativt moderne enheter med WebGL (Android, ios, Windows Phone) støtter selve 3D vieweren, men også på eldre enheter vil de andre sidene lastes uten problemer.

27 10. Varsler Varsel-funksjonen er nyttig for å holde oversikt over hva som skjer i bygningene og stedene du ønsker å følge med på. Inne i bimsync er det et megafon-ikon som er synlig på menylinjen fra alle skjermer. Denne forteller deg om det har skjedd noe nytt som er relevant for deg - for eksempel om det er lastet opp en ny versjon av en bygning, eller om noen har tilordnet en sak til deg. Det finnes også et eget skjermbilde som lister opp varslene. Skjermbildet nedenfor viser både dette skjermbildet og slipp-ned menyen som kommer når man trykker på roperten. I tillegg kan man abonnere på epost-varsler slik at du får denne informasjonen inn i eposten din selv når du ikke er aktivt inne i bimsync.

28 11. Geolokasjon Geolokasjon feature allows you to place the building in the world. There is also support in bimsync for "campus guide," which allows for in-place (on-site) navigation and indoor navigation. Contact us if the project would like to take this into use.

29 12. API bimsync har et meget kraftig API for at eksterne programmer skal kunne bruke funksjonalitet i bimsync eller utveksle data. APIet er todelt; et data-api og et viewer-api. Disse APIene blir hver eneste dag brukt av flere selskaper ute i verden som har laget det som for de er oppdragskritiske løsninger basert på bimsync teknologi og som blir brukt kontinuerlig av mange kunder. Det gjør at APIene er stridstestet og rike. Catenda bruker selv bimsync-apiene noen ganger utenfor vanlig bimsync (webgrensesnittet) da dette gjør at vi raskt og ryddig kan få på plass kraftig BIM-funksjonalitet. For eksempel har vi laget en kraftig demonstrator som visualiserer plassering av bygg i terreng knyttet til byggesak ( bygglett -oppdragsgiver DIBK). demo Kontakt oss for å høre hva vi kan tilby og hvordan du blir API kunde. Se her for konkret informasjon om vårt API: https://bimsync. com/developers/reference/api/1.0

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V Introduksjon Denne veiledningen vil fungere som en A til Å guide for å gjennomføre utsendelser av e-post i emarketeer. Den vil ikke

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman

Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman For fullstendig versjon se brukerdokumentasjon i Solman. Første gangs pålogging Opprette sak fra SAP HR Opprette sak fra Solman Legge ved vedlegg Hente opp sak

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2016 Problemer med tilkobling til trådløsnettet Eduroam kan enten løses ved å laste ned en installasjonfil fra https://cat.eduroam.org

Detaljer

Lage nettside med squrespace

Lage nettside med squrespace Lage nettside med squrespace For å lage nettside med squarespace må du ha konto på www.squarespace.com. I browseren skriver du www.squarespace.com og oppreter en konto (hvis du ikke har en fra før): I

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb - en bruksanvisning Av Magnus Enger Versjon 1 Innhold 1) Registrer deg som bruker på Flickr.com 2) Last opp bilder 3) Legg bilder i galleriet

Detaljer

Brukerveiledning. Laget av Ronny Tollaksen ved:

Brukerveiledning. Laget av Ronny Tollaksen ved: Brukerveiledning Laget av Ronny Tollaksen ved: Sette opp Navisworks Første gang man åpner programmet kan det svare seg å sette opp hvilke vinduer som skal være i bruk når man bruker programmet. Åpne Navisworks

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Hensikt/målsetning Øvingen gir erfaring med enkel deling av mapper, filer og skrivere i en Windows arbeidsgruppe.

Detaljer

Brukerveiledning wikispaces. Kursholder Kari Saasen Strand

Brukerveiledning wikispaces. Kursholder Kari Saasen Strand Brukerveiledning wikispaces Kursholder Kari Saasen Strand Våren 2011 2 Innhold Hvordan lage en wiki?... 4 Opprette konto.... 4 Rediger din side... 5 Manage wiki... 5 Rediger din velkomstside... 6 Verktøymeny...

Detaljer

JLR EPC. Hurtigstartveiledning. Innhold. Norwegian Version 2.0. Trinn-for-trinn-veiledning På skjerm-veiledning

JLR EPC. Hurtigstartveiledning. Innhold. Norwegian Version 2.0. Trinn-for-trinn-veiledning På skjerm-veiledning JLR EPC Hurtigstartveiledning Innhold Trinn-for-trinn-veiledning....2-7 På skjerm-veiledning.....8-11 Norwegian Version 2.0 JLR EPC Hurtigstartveiledning 1. Logge inn på appen Åpne nettleseren og gå til

Detaljer

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1)

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1) Brukermanual PUS i Web Mai 2009 (Versjon 1) Innhold 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...1 3 MENYER...4 3.1 EDIT PAGE...5 3.1.1 Content...5 3.1.2 Files...7 3.1.3 Meta...8 3.1.4 Password & security...10 3.1.5

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Lyd og video på nettsider

Lyd og video på nettsider Lesson 8 Lyd og video på nettsider All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Detaljer

åpenbim av eksisterende bygg? Produktbiblioteker (i Open BIM) som støtte for FDV dokumentasjon.

åpenbim av eksisterende bygg? Produktbiblioteker (i Open BIM) som støtte for FDV dokumentasjon. åpenbim av eksisterende bygg? Produktbiblioteker (i Open BIM) som støtte for FDV dokumentasjon. Bjørn K Stangeland - Data Design System Product Bibilioteker i Open BIM buildingsmart implementers agreement

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Hvordan konfigurere en trådløs oppkobling mot Eduroam i Vista Alle skjermbilder er tatt fra engelsk Windows Vista. Navn og plasseringer av valg vil være tilsvarende

Detaljer

Businesscatalyst PAGES

Businesscatalyst PAGES Businesscatalyst 1. Gå til http://www.businesscatalyst.com/ og login med brukernavn og passord. Du kommer da til administrasjonspanelet der du kan organisere nettsiden. Her kan du også se hvordan nettsiden

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE 2014 Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE Hjemmesiden er utviklet og designet av Favn Design Hjemmeside: favndesign.no e-post: lital@favndesign.no Mobil: 41 27 80 55 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Brukerdokumentasjon Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Generell funksjonalitet Tableau Server Inngang til Tableau Tableau server: https://prudens.uhad.no Vanlig UiB-brukernavn@uib Vanlig UiB-passord

Detaljer

MyAccount. Sluttbruker. Citrix Norway Systems. April 2014

MyAccount. Sluttbruker. Citrix Norway Systems. April 2014 MyAccount Sluttbruker Citrix Norway Systems April 2014 Innhold Account Profile ᵒ Legge til og fjerne brukertilgang side 3-5 ᵒ Navnendring side 6 ᵒ Adresseendring side 7 ᵒ Åpen/Sikker tilgang side 8 Hvem

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish CustomPublish.com Brukere Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Ny brukergruppe 3. Ny bruker 4. Forfattere 5. Bruk 1. Innledning Når du klikker på «brukere» i administrasjonen,

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

Gå til sida https://dvergsdal-sunde.squarespace.com. Klikk Esc. Skriv inn brukarnamn og passord.

Gå til sida https://dvergsdal-sunde.squarespace.com. Klikk Esc. Skriv inn brukarnamn og passord. Brukarmanual Squarespace Firma: Dvergsdal & Sunde Ansvarleg: Andre Sunde Dato: 27.10.2016 NB! Gasta support Vi har utvikla ei eiga support-side for Squarespace-kundar: http://support.gasta.no/ - men passord:

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF3280 Utvikling av IT-kompetanse i organisasjoner Eksamensdag: 2 juni 203 kl 09:00 Tid for eksamen: 4 timer Oppgavesettet

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Radix en enkel innføring

Radix en enkel innføring Radix en enkel innføring Dette er en enkel oppskrift på den mest vanlige bruken av Radix. 1 Utgangspunkt: Du har laget en video som du vil dele med dine studenter i Fronter. Du kan da bruke Radix som lagrings-

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Er du allerede har registrert brukernavn og passord, kan du logge deg på og få tilgang til tidligere opplastede filer (og filterinstillinger).

Er du allerede har registrert brukernavn og passord, kan du logge deg på og få tilgang til tidligere opplastede filer (og filterinstillinger). Hjelpefil for Datadiagram.com Innlogging Dersom du er ny bruker Velger du linken New to datadiagram. Du vil da få opp to tilleggsfelter. En hvor du må bekrefte valgte passord samt din e-mailadresse. Dette

Detaljer

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte Gjennomføre et møte MeetAt Datamøte MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen, slik at det

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Konfigurasjon av SFX-menyen

Konfigurasjon av SFX-menyen Konfigurasjon av SFX-menyen SFX-menyen er den skjermen brukeren får opp når hun har fulgt en referanse fra f.eks. Google Scholar, Oria eller fra en annen referansedatabase. Menyen inneholder lenker som

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.0 1. Innlogging og support Gå til www.sogndalidrettslag.no/login Her finn du oversikt over supportsider og korleis du får

Detaljer

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL 1. Om klassersom.net: Klasserom.net er en webhotell-løsning for skoler, hvor formålet er å gi elevene hvert sitt

Detaljer

Det beste fra Windows 10

Det beste fra Windows 10 PRØV TO NYE FANTASTISKE FUNKSJONER: Det beste fra Windows 0 Windows 0 byr på mange nye og spennende funksjoner. Vi har funnet to smarte programmer som gir deg en forsmak på det nye operativsystemet og

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

ShareCat Bruker Manual

ShareCat Bruker Manual ShareCat Bruker manual ============================================================= SKARV Development Project Pålogging til ShareCat Steg 2 Steg 3 Steg 4 1. Skriv inn http://www.sharecat.com/sdp i adresse

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Brukeradministrasjon i AD Oppgave a: Endre lokal logon-policy på domenekontroller En Windows domenekontroller setter begrensninger for hvilke brukerkontoer som

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Smart gjenbruk få oversikten i InDesign CC TALE DØVLE JONASSEN, IGM AS

Smart gjenbruk få oversikten i InDesign CC TALE DØVLE JONASSEN, IGM AS Smart gjenbruk få oversikten i InDesign CC TALE DØVLE JONASSEN, IGM AS Smart gjenbruk få oversikten i InDesign CC LAG I tillegg til de vanlige lagene kan det være smart å ha ett eget lag til pagina, som

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Meetcon oppgradering til ny versjon. Sist revidert: desember 2013

Meetcon oppgradering til ny versjon. Sist revidert: desember 2013 Meetcon oppgradering til ny versjon Sist revidert: desember 2013 Om dette dokumentet Dette dokumentet omhandler ny/endret funksjonalitet for oppgradering av Meetcon januar 2014. Løsningen har til nå blitt

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Visma.net Expense. For å komme videre til føring av reiseregning velger du start expense

Visma.net Expense. For å komme videre til føring av reiseregning velger du start expense Visma.net Expense Du har to muligheter for å logge deg på visma.net Expense 1. Du kan logge deg på via din side på Visma Enterprise For å komme videre til føring av reiseregning velger du start expense

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg...

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Eduroam på Windows Vista

Eduroam på Windows Vista Eduroam på Windows Vista Denne veiledningen beskriver hvordan man kobler seg opp til det trådløse nettet eduroam på Høgskolen i Hedmark med Windows Vista. Du må være student eller ansatt ved Høgskolen

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Hurtiginnføring. PC, Mac, Android & ios

Hurtiginnføring. PC, Mac, Android & ios Hurtiginnføring PC, Mac, Android & ios Installasjon for PC Se Trend Micros nettsider for detaljert informasjon om systemkrav. Last ned installeringsprogrammet ved å åpne nedlastingskoblingen i e-posten

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Forord. Brukerdokumentasjon

Forord. Brukerdokumentasjon Forord Meningen med denne brukerveiledningen er at leseren skal få en nøye gjennomgang av hvordan nettstedet fungerer. Etter å ha lest dette dokumentet skal bruker sitte inne med nok informasjon til at

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Introduksjon til WordPress 2013

Introduksjon til WordPress 2013 Introduksjon til WordPress 2013 Opplæring i WordPress ved UiT Norges arktiske universitet 09.12.2013 Avdeling for IT Flickr: doug88888, ytwhitelight INNHOLDSFORTEGNELSE Kontakt... 1 1 Opprette en WordPress

Detaljer

Veiledning til bildegalleri

Veiledning til bildegalleri Eiker padleklubb Veiledning til bildegalleri For: Eiker padleklubb Revision: 2013-04-14 By: Michael Schollert Om dette dokumentet Dette dokumentet ment som en veiledning til alle brukere av EPK sit bildegalleri.

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer