User manual August 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "User manual August 2015"

Transkript

1 User manual August 2015

2 Index 1. Innlogging 2. Prosjektlisten 3. Min konto 4. Prosjektets dashbord 4.1 Prosjektinnstillinger 5. Deltakere 6. Modeller 6.1 Import 6.2 Eksport 6.3 Validering 7. Saker 7.1 Opprett ny sak 7.2 Milepæler 7.3 BCF Import / eksport 8. Viewer 8.1 Navigering i viewer 8.2 Trestrukturer fra IFC modellene 8.3 Inspect 8.4 Saker i vieweren 8.5 Biblioteker i vieweren 8.6 Klipping 9. Mobile enheter 10. Varsler 11. Geolokasjon 12. API

3 1. Log on Start a browser and go to to get to the homepage bimsync. Click the upper right corner that says "Sign in". Enter your username and password to login. If you have lost or do not have a username and password and can use the "I forgot my password" link. After this step, follow the user interface language you can choose in the settings. For users in large organizations, there may be other ways to log on (for example, so-called "single sign-on") if agreed between your organization and Catenda.

4 2. Projects Index is the first screen you encounter after logging-in to bimsync. This gives you a complete list of all projects you have access to, with thumbnails of the list of those that you have selected as favorites. You can mark a project as a favorite by clicking the star icon next to the project. Click on the project to open it. For users in large organizations that have many projects / sites and other ways of organizing these on, there are other variations of the project list or Home. This may be based on more than a flat listing of projects if agreed between your organization and Catenda.

5 3. Account On the "Account" page you can change your password, change your avatar picture and change the language. All of these are self-explanatory. At the moment there bimsync in 6 languages: Norwegian, English, French, Japanese, Dutch, and Brazilian Portuguese. The "Account" page might look different out if you are a member of a large organization that has agreed another solution with Catenda.

6 4. Project dashboard The project dashboard gives an overview of the current state for a project. There are graphs showing progress of issues, overview of issues, latest notifications, the models and state of those and the list of members in the project. The project dashboard also gives you direct access to the pages behind the various reports. Click on the member, model, revision or issue to go directly to the subpage for those objects. You can also open one or many models in the viewer directly from dashboard. By clicking on "Settings" in the menu on the left you come to the project's details/settings (4.1).

7 4.1 Settings The project description allows you to select the project name, description or changing the geo-locale via an interactive map. You can also upload a picture (.gif,.jpg or.png) by clicking on the image next to the project name and clicking "Add image". This image will also appear on the Project menu for favourite projects and on the top left menu for some screen sizes.

8 5. Members The member page contains a list of participants who are associated with the project. The project owner can invite new participants by entering their address. You also have the option to remove your connection to the project. If you click the little envelope close username will addresses they appear. NB: If you leave a project, the project owner to invite you once again for you to join in. For users in large organizations that have made an agreement with Catenda may find a more advanced user management system.

9 6. Models You access model overview by clicking on "models" from the left menu (first image below). bimsync lets you set up the project as you like. The most common way is to create one model per domain like Architect, Structure, HVAC etc. But you are free to split ut

10 6.1 Import Fra modellsiden ser man hvilke fagmodeller som finnes. Ved å klikke på en fagmodell kan man så klikke på Import og laste opp en ny revisjon av denne (kapittel 6.3). Dette skjer ved å velge en IFC fil fra harddisken eller Dropbox. Du vil ved opplasting bli bedt om å skrive inn en kommentar som beskriver denne opplastingen (kort forklaring for prosjektdeltakerne om hva som er nytt i den revisonen du laster opp). Klikk send for å starte opplastingsprosessen. Når opplastingen er fullført må bimsync analysere IFC filen og generere geometri i bakgrunnen. For store modeller kan dette ta litt tid før filen kan arbeides med i vieweren. Hvis du skulle ønske kan du avslutte bimsync, geometrigenereringen skjer uavbrutt uansett. Når importen er fullført vil det dukke opp et varsel i menylinjen i bimsync og i tillegg bli sendt en epost til deg om at en ny versjon er lastet opp i modellen du har tilgang til. For brukere i store organisasjoner kan det foreligge verktøy for å gjøre samlet opplasting av mange modeller uten samtidig brukerinteraksjon.

11 6.2 Eksport Eksportfunksjonen gir deg muligheten til å laste ned modellene til din lokale harddisk. Du kan enten laste ned en enkel modellrevisjon, en sammenslått (merged) IFC fil bestående av de modellene du ønsker, eller en zip-fil som inneholder de separate (ikke merged) modellene du ønsker. Du kan også velge å bake inn tagger og egenskaper (biblioteksinnhold, bsdd eller brukerdefinert) som du har lagt inn via vieweren inn i IFC filen som blir eksportert.

12 6.3 Validering På denne siden kan man stille inn at det for dette prosjekt så skal det utføres validering ved import. Denne funksjonen undersøker om den importerte IFCfilen tilfredsstiller bestemte krav. Reglene er skrevet i java og kan for eksempel være at lengder skal angis i meter eller millimeter, arealer i m2 og volumer i m3. Ved import kommer det en rapport fra bimsync rapportgenerator som viser hvilke krav som eventuelt ikke ble tilfredsstilt og hvorfor. Du kan kontakte bimsync brukerstøtte for å få våre utviklere til å lage valideringsregler for deg.

13 7. Saker Sak-siden gir det en oversikt over alle saker knyttet til prosjektet, knyttet til din bruker, sakene du har opprettet selv, og saker som ikke er tilordnet noen. Det viser også en graf over akkumulert status ( burndown ) som en visuell hjelp til prosjektdeltakerne om hvor mange uløste og løste saker som finnes i prosjektet. I skjermbildet kan man se flere saker. Ved å klikke på en av dem kan man kommentere, tilordne til en spesifisert bruker eller endre hvilken type sak det. De tilgjengelig typene er Error, Warning, Info og Unknown, i tillegg til de brukerdefinerte. Man kan også opprette flere sakslister for å ha relaterte saker samlet. Man kan også koble saker til milepæler. bimsync har ulike grafer som viser utvikling av saker over tid ->

14 7.1 Opprett en ny sak En ny sak kan lages fra siden for saker, eller fra vieweren (kapittel 8.2). For å lage en ny sak trykk på knappen Ny sak i det øverste av skjermbildene under denne teksten. Skriv inn en overskrift og bruk kommentarboksen for å forklare nærmere hva det gjelder. Velg egnet type sak og tildel så saken til en spesifisert bruker hvis du vet hvem som skal være ansvarlig for oppfølging. Du kan også legge til et bilde fra harddisken. Hvis du er på en mobil enhet har du mulighet til å bruke enten et bilde du har lagret eller et bilde du tar der og da med det innebygde kameraet. Alle sider er laget dynamiske (reponsive) og tilpasser seg skjermstørrelsen på enheten du bruker

15 7.2 Milepæler En milepæl består av et sett med handlinger og en dato som er fristen for når disse må være utført. Man kan koble saker til milepæler, f.eks. hva som skal gjøres før neste møte i et byggeprosjekt eller i løpet av en en fase i en FDVprosess.

16 7.3 BCF Import / eksport bimsync er 100% forpliktet til åpne standarder, og vi har derfor implementert eksport og import for for BCF (BIM collaboration format). Dette gjør at brukeren kan importere saker fra annen programvare som støtter formatet (f.eks. Solibri, Navisworks). Trykk på knappen merket Importer og velg en BCF fil fra harddisken. Man kan f.eks.importere en fil som inneholder kollisonskontroll-saker for samme modell i en annen programvare. Slik kan man arbeide videre med de i bimsync. Tilsvarende kan man trykke på Eksport for å eksportere saker i BCF format fra bimsync. Både BCF 1.0 og 2.0 formatet er støttet.

17 8. Viewer Vieweren er bimsync sin innebygde arbeidsbenk. Det er her du kan visualisere og berike prosjektets modeller sett under ett (eller hver for seg om du vil). Du kan legge på egenskaper eller linke inn ekstern informasjon på objektene og du kan inspisere de for å se detaljer. Trykk på en av knappene med teksten 3D på fra modell-skjermbildet for å komme inn i vieweren med modellen fra samme rad synlig. I de følgene delkapitlene blir det forklart hvilke muligheter som ligger i den arbeidsbenken som vieweren er.

18 8.1 Navigering i Viewer bimsync sin innebygde viewer har mange ulike funksjoner. Skjermbildet på neste side består av 8 deler for å bedre kunne forklare hver funksjon. De grunnleggende kontrollene for å navigere i modellen er: Høyre museknapp: Panorer kameraet vertikalt og horisontalt. Venstre museknapp: Roter kameraet rundt punktet du peker på. Musehjulet: Zoom in og ut. W,A,S,D eller piltaster: gå forover, skli til venstre, skli til høyre, gå bakover. E & W: Roter venstre og høyre. PgUp & PgDown, R, F: Panorer opp eller ned. Delete & End, X, C: Flytt kameraet rett opp eller ned. Om elementene på neste side: 1. Dette er revisjonsvelgeren, her kan du enkelt slå av eller på en hel fagmodell fra vieweren, og velge hvilken revisjon du ønsker å se på. Trykk på det sorte øyet for å slå av/på modellen, og bruk revisjonsknappen for å få en slippned-knapp for å velge den ønskede revisjonen. 2. Disse knappene vil vise, gjøre delvis gjennomsiktig eller skjule valgte objekter. Merkede objekter vil bli farget grønt i vieweren som vist på skjermbildet på neste side. 3. Disse knappene aktiverer predefinerte synsvinkler i modellen, alternativene er: front, bak, venstre, høyre og ovenfra. 4. Dette er IFC treet (kapittel 7.2). 5. Denne knappen viser eller skjuler sidepanelene. 6. Med denne knappen kan du justere navigasjonsinnstillingene. Du kan justere hastigheten for kamerabevegelser, vise eller skjule spaces i modellen, eller justere synsvinkelen for kameraet. Det siste kan være nyttig hvis du navigerer i trange ganger eller ventiler. 7. Dette er inspect siden (kapittel 7.6) 8. Dette er vieweren sin saksside (kapittel 7.3) 9. Dette er bibliotekssiden (kapittel 7.5)

19

20 8.2 Trestrukturer fra IFC modellene Til venstre i vieweren finnes det et panel for trestrukturene som viser hvor et valgt objekt hører til i modellen. Det finnes 4 forskjellige trestrukturer i bimsync: Containment, Component, Layer and Type. 1. Containment treet gir deg et hierarkisk syn på hvordan de ulike IFC objektene relaterer seg til hverandre. 2. Component treet gir deg et hierarkisk syn på komponentene i samme objekt. 3. Layer tree gir deg et hierarkisk syn på lagene i modellen. 4. Type treet viser alle objekter sortert etter objektenes type.

21 8.3 Inspect Inspiser-panelet ( Inspect ) er hvor alle data fra BIM-objektene blir vist. Det inneholder alle data som var i IFC filen prosjektdeltakerne importerte. Inspiser-panelet lister også opp saker knyttet til de valgte objektet og viser alt bibliotekinnhold som er tilordnet til objektet (kapittel 8.4). Den øverste delen lar deg raskt navigere til den ønskede overskriften i inspect-informasjonen. Ved å trykke en tilordnet sak kommer man direkte til sak-viewet med denne issuen valgt. Velger man to eller flere vises felles egenskaper, saker eller tagger. Velger man f.eks. bsdd/produkt/cobuilder tag kan man med en slippnedmeny velge enten å få valgt alle andre objekter med samme tag, eller å gå direkte til en nettside med informasjon om f.eks. produktet som er tagget. Dette er åpenbart en meget kraftig funksjon.

22 8.4 Saker i vieweren Saker er allerede forklart i kapittel 4, men når disse brukes i vieweren finnes det flere muligheter. Her finnes det en liste over alle sakene som er åpne i prosjektet. Hvis du velger en sak vil det automatisk få kameraet i 3D-modellen til å flytte seg til stedet hvor saken er tilknyttet i modellen. Du kan derfra navigere fritt videre i modellen som vanlig (kapittel 7.4). For å opprette en ny sak i vieweren går man frem som følger; Naviger til det ønskede stedet i modellen så du ser det eller de objektene du vil opprette en sak om. Klikk på trekanten med utropstegn i (oppe til venstre), trykk deretter på pluss-knappen. Du kommer da inn i en meny tilsvarende den fra skjermbildet under denne teksten. Det er automatisk lagt inn et bilde basert på hva du ser på i 3D-vieweren. Du kan legge på enkle tegninger oppe på bildet eller bytte det ut med et fritt valgt annet fra harddisken. Du må legge på en tittel på saken og beskrive hva det gjelder. Til sist kan du også tilordne saken til en person hvis du vet hvem som skal få ansvar for å følge den opp. Trykk Create issue når du er ferdig med å beskrive saken.

23 8.5 Biblioteker i vieweren Bibliotekfunksjonen i bimsync, plassert ytterst til venstre på skjermen, kan brukes på flere måter. Du kan tilordne objekter en statuskode, produktdata, en link eller lignende. Bibliotekene er objektbiblioteker som enten er importert fra brukeren via prosjektinnstillingene eller så kan du tilordne egenskaper fra buildingsmart Data Dictionary. Hvis biblioteket har attributter vil de bli tilordnet det korrekte IFC egenskapssettet. For å tilordne fra et bibliotek til et eller flere objekter velger man først objektet eller objektene fra 3D-modellen eller IFC treet. I skjermbildet under denne teksten er et vindu valgt. Nå kan du velge hvilket bibliotek du vil hente innhold fra. Etter å ha valgt et bibliotek har du 3 valg: enten vis alt innhold, eller filtrer på enten tilordnet eller ikke-tilordnet innhold. Disse to alternativene filtrerer innholdet i biblioteket slik at du som bruker enklere kan få oversikt over hvilket innhold som er tilordnet modellen. I eksempelet nedenfor er det importert et bibliotek med flere statuser for å markere et objekt med hvor langt i produksjonsprosessen dette vinduet er kommet. For å tilordne innhold til objektet skal man trykke på den lille boksen under det valgte innholdet for direkte å tilordne dette innholdet til alle valgte objekter. Det spesifike innholdet et objekt har blitt tilordnet blir vist på inspect-fanen (kapittel 7.7). Alt bibliotekinnhold og attributter lagt inn i bimsync kan bli eksportert i IFC-filene hvis du velger å eksportere prosjektet (kapittel 5).

24 Det finnes også støtte for brukerdefinerte biblioteker, som er en enkel og praktisk måte for å få eksisterende data inn i BIMen. De kan da bli brukt for å tagge objektene med informasjon. Det brukerdefinerte bibliotekene kan lastes opp som et enkelt regneark (csv). Noen standard bibliotekstyper i bimsync. Listen kan enkelt utvides ved behov. BuildingSMART data dictionary er aktivt for alle prosjekter og vises ikke i listen.

25 8.6 Klipping bimsync har kraftig støtte for klipping. Hensikten er å kunne opprette ett (eller flere) plan og så kun vise det som er på den ene siden av planet. På den måten kan man studere et slags 3D-snitt i modellen uten at deler av bygningen som var foran de du var interessert i er i veien. Man kan klippe både horisontalt og vertikalt og dermed opprette en slags interaktivt grunnriss eller oppriss av modellen. Om man ønsker kan man også klippe skrått. Det kan opprettes opp til 6 samtidige klippeplan i modellen. Man klipper i modellen ved først å velge en flate, f.eks. en vegg. Så høyreklikker man og velger Add clipping plane. Modellen blir nå klippet av et plan vi kun ser ytterlinjene på (bildet nedenfor) og som er parallell med flaten vi har valgt når vi startet klippingen. For å flytte klippeplanet holder du shiftknappen inne (da blir planet synlig, ikke bare ytterkantene) og du kan velge planet ved å venstreklikke på det. Når det nå er valgt kan du flytte planet frem og tilbake ved å holde venstre museknapp nede og dra det innover eller utover. For å fjerne planet høyreklikker du og velger Remove clipping planes. En annen og ofte nyttig måte å klippe på er å f.eks. velge en vegg som er knyttet til en etasje og så høyreklikke og velge Section top and bottom. Det gjør at det opprettes ett klippeplan over det vi har valgt og ett under, noe som ofte er nyttig for å se f.eks. en etasje islolert. Disse to planene som opprettes på denne måten flyttes og fjernes på samme måte som vanlige klippeplan.

26 9. Mobile enheter Alle skjermbilder i bimsync vil automatisk tilpasse seg skjermstørrelsen på enheten du bruker. (responsive design) VI støtter også små mobile enheter som mobiltelefoner. På mobile enheter kan du arbeid med saker og laste opp bilder. Kun relativt moderne enheter med WebGL (Android, ios, Windows Phone) støtter selve 3D vieweren, men også på eldre enheter vil de andre sidene lastes uten problemer.

27 10. Varsler Varsel-funksjonen er nyttig for å holde oversikt over hva som skjer i bygningene og stedene du ønsker å følge med på. Inne i bimsync er det et megafon-ikon som er synlig på menylinjen fra alle skjermer. Denne forteller deg om det har skjedd noe nytt som er relevant for deg - for eksempel om det er lastet opp en ny versjon av en bygning, eller om noen har tilordnet en sak til deg. Det finnes også et eget skjermbilde som lister opp varslene. Skjermbildet nedenfor viser både dette skjermbildet og slipp-ned menyen som kommer når man trykker på roperten. I tillegg kan man abonnere på epost-varsler slik at du får denne informasjonen inn i eposten din selv når du ikke er aktivt inne i bimsync.

28 11. Geolokasjon Geolokasjon feature allows you to place the building in the world. There is also support in bimsync for "campus guide," which allows for in-place (on-site) navigation and indoor navigation. Contact us if the project would like to take this into use.

29 12. API bimsync har et meget kraftig API for at eksterne programmer skal kunne bruke funksjonalitet i bimsync eller utveksle data. APIet er todelt; et data-api og et viewer-api. Disse APIene blir hver eneste dag brukt av flere selskaper ute i verden som har laget det som for de er oppdragskritiske løsninger basert på bimsync teknologi og som blir brukt kontinuerlig av mange kunder. Det gjør at APIene er stridstestet og rike. Catenda bruker selv bimsync-apiene noen ganger utenfor vanlig bimsync (webgrensesnittet) da dette gjør at vi raskt og ryddig kan få på plass kraftig BIM-funksjonalitet. For eksempel har vi laget en kraftig demonstrator som visualiserer plassering av bygg i terreng knyttet til byggesak ( bygglett -oppdragsgiver DIBK). demo Kontakt oss for å høre hva vi kan tilby og hvordan du blir API kunde. Se her for konkret informasjon om vårt API: https://bimsync. com/developers/reference/api/1.0

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN Gyldendal Norsk Forlag AS 2009 Redaktør: Øystein Falch Design og layout: Kevin Sommer-Mathiesen Omslagsdesign:? Datagrafikk/illustrasjoner: Kevin Sommer-Mathiesen Trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS

Detaljer

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V Introduksjon Denne veiledningen vil fungere som en A til Å guide for å gjennomføre utsendelser av e-post i emarketeer. Den vil ikke

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Byafossen.no. Brukermanual

Byafossen.no. Brukermanual Byafossen.no Brukermanual Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon 4 1.1 Om brukermanualen 4 1.2 Wordpress 4 1.2.1 Oppdateringer 4 2 Innlogging 5 3 Dashboard 5 3.1 Right Now 7 3.2 Recent Comments 7 3.3 Quickpress

Detaljer

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen Cateno E-post oppsett Cateno AS Gjerdrums vei 14 0484 Oslo Support: Tlf: 23 00 78 80, Faks: 23 00 78 99 Internett: www.cateno.no E-mail: support@cateno.no

Detaljer

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular SEMICOLON SAMHANDLING I OFFENTLIG SEKTOR Innholdsfortegnelse English summary... 5 Leserveiledning... 5 Evaluering Semantisk Vokabular klienter... 6 Evaluering

Detaljer

TAZETT GENERELL BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT GENERELL BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT GENERELL BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Generell Side 1 Innholdsfortegnelse: Velkommen til Tazett...4 Hjelp...4 Versjoner...5 Lisenser...6 Installering server...6 Installering, ny

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Firmaet Best Practical Solutions står som utviklere av RT. Det finnes tilgjengelige diskusjonslister (e-postlister) for RT driftsansvarlige.

Firmaet Best Practical Solutions står som utviklere av RT. Det finnes tilgjengelige diskusjonslister (e-postlister) for RT driftsansvarlige. Brukerveiledning RT Innledning Request Tracker (RT) er et system for å behandle henvendelser. Systemet gjør det mulig for en gruppe mennesker å håndtere henvendelser, forespørsler, feilmeldinger og lignende

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av 10.09.2013 Tilpasset ny IFC-eksport i versjon 2013.4) NTI CADcenter AS Innhold

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Brukerveiledning wikispaces. Kursholder Kari Saasen Strand

Brukerveiledning wikispaces. Kursholder Kari Saasen Strand Brukerveiledning wikispaces Kursholder Kari Saasen Strand Våren 2011 2 Innhold Hvordan lage en wiki?... 4 Opprette konto.... 4 Rediger din side... 5 Manage wiki... 5 Rediger din velkomstside... 6 Verktøymeny...

Detaljer

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek EndNote X7 Kursmanual Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek med utgangspunkt i heftet «EndNote X6: en veiledning fra Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus» September 2014 Om dette

Detaljer

[CMS ET JOOMLA I FAGET IT1]

[CMS ET JOOMLA I FAGET IT1] 2011 Kongsberg videregående skole Buskerud fylkeskommune Geir Klevstad geir.klevstad@bfk.no [CMS ET JOOMLA I FAGET IT1] Joomla er ett av flere CMS basert på åpen kildekode. Det kan brukes til å publisere

Detaljer

PRINTER DRIVER USER GUIDE

PRINTER DRIVER USER GUIDE PRINTER DRIVER 1 (12) PRINTER DRIVER USER GUIDE OpusCapita forbeholder seg retten til å endre produktets funksjoner, produktspesifikasjonen og relaterte Printer Driver Guides. Oppdaterte versjoner er tilgjengelige

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Imageshop administrasjon

Imageshop administrasjon Imageshop administrasjon Brukerveiledning Dette er en kort veiledning for brukere av Imageshop administrasjonsprogram, versjon. 4.0. Dokumentet dekker hoved-funksjonaliteten i Imageshops admin. Innlogging

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

GRAPHISOFT ARCHICAD 14. Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING. GRAPHISOFT - BOLIGabc. Tine Mathisen. GRAPHISOFT - BOLIGabc, Tine Mathisen

GRAPHISOFT ARCHICAD 14. Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING. GRAPHISOFT - BOLIGabc. Tine Mathisen. GRAPHISOFT - BOLIGabc, Tine Mathisen GRAPHISOFT ARCHICAD 14 Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING GRAPHISOFT - BOLIGabc Tine Mathisen 1 INNHOLD INNLEDNING BIM ArchiCAD på datamaskinen Starte ArchiCAD Lagring Endre prosjektinformasjon Paletter

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS

Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS 2009 Innhold Innhold... 2 Logge på ADAMS:... 3 Glemt eller mistet passord / brukernavn?... 3 Første gang du logger på ADAMS... 3 Bytte passord... 4

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009 Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere Telsys 06.08.2009 Innhold Kom igang med Telsys e-post...3 Avansert, standard og mobil webklient...3 Hovedkomponenter...3 Logg inn... 8 Logg ut... 8 Glemt

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

STUDENTER & LÆRERE. Høst 2015. Guide for. i bruk av OmniJoin webkonferanse på HiT

STUDENTER & LÆRERE. Høst 2015. Guide for. i bruk av OmniJoin webkonferanse på HiT Guide for STUDENTER & LÆRERE i bruk av OmniJoin webkonferanse på HiT Dette er en guide som er beregnet for studenter og lærere i OmniJoin web og videokonferanse. OmniJoin lar PC og Macbrukere møtes på

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer