Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte"

Transkript

1 I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær, klø sine ferske myggestikk med doven ettertenksomhet og være ung og meget rik på uopplevet kjærlighet. Å få et florlett spindelvev som kjærtegn over munn og kinn og tenke litt på vær og vind. Kan hende vente på et brev. Be prestekragene om råd og kanskje ja - og kanskje nei - han elsker - elsker ikke meg. Men ennå ikke kjenne deg. Inger Hagerup Vi gleder oss til å ønske alle de flotte ungdommene våre velkommen til et nytt skoleår. Det blir spesielt hyggelig å bli kjent med de nye 8. trinnselevene. Håper alle har hatt en strålende sommer og er klare til nye, spennende arbeidsoppgaver hos oss. Dere kommer til en flott skole, med farger og rom som innbyr til trivsel og varierte læringsaktiviteter. Vi setter læring i sentrum, og vår visjon er å skape varig lærelyst! Vi har nå laget en ny pedagogisk plattform, som forteller hvem vi er og hva vi legger vekt på i vår skole. Du kan lese mer om denne på side 6. Dette blir et lærerikt år også for lærerne. Skolen vår er en del av den nasjonale satsningen Ungdomstrinn i utvikling, og Høgskolen i Lillehammer skal bistå oss i vårt læringsarbeid. Vi skal utvikle praksisen vår når det gjelder de grunnleggende ferdighetene å lese og regne. Du kan lese mer om dette arbeidet på side 6. Vi oppfordrer dere foreldre til å engasjere dere i ungdomsmiljøet og si ifra til oss hvis dere opplever ting som er negative. Et tett og godt samarbeid er helt sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i klassen og på skolen. Vi ønsker lykke til på læringsvegen dette skoleåret! Regler for orden og oppførsel Pedagogisk plattform trinn 8 9. trinn trinn 10 Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet Vi ber om at alle foresatte oppgir epostadresse, slik at vi kan kommunisere og sende dere informasjon elektronisk, når det er aktuelt. På elevkortet eleven får med hjem til underskrift, står den epostadressen dere har oppgitt. Sjekk at den er riktig, og har dere ikke oppgitt noe, ber vi om at dere gjør det. Husk å melde fra dersom dere bytter epostadresse i løpet av skoleåret.

2 Nytt i personalet Vi har fått tre nye ansikter ved skolen dette skoleåret: Alda Baldursdottir er utdannet lærer og politi en spennende kombinasjon! Hun har erfaring som kontaktlærer og har jobbet i flere ulike skoleslag både her i Norge og på Island. Ingrid Wiik er nyutdannet adjunkt med tilleggsutdanning, med vekt på engelsk og samfunnsfag. Anne Flaig er også nyutdannet. Hun er lektor med naturfag og tysk som sine hovedfag. Hun har også kompetanse innenfor spesialpedagogikk. Else Beate Ruud og Øyvind Stensrud har sluttet hos oss og skal begynne som lærere i videregående skole. Vi har også behov for flere realfagslærere, miljøarbeider og IKT-ansvarlig, så det kan bli flere endringer i personalet utover høsten. Vi ønsker alle våre tre nyansatte velkommen til GUS! Kontaktlærere Andre ansatte 8.1 Eli Elle (EEL) 8.2 Paul Erling Basma (PEB) 8.3 Helga V. Christophersen (HVC) Ingrid Wiik (IWI) 8.4 Anni Dreier Fladby (ADF) 9.1 Marit Runde Waaler (MRW) 9.2 Alda Baldursdottir (ABA) 9.3 Beate Kristine Nielsen (BKN) Benthe Juel Knudsen (BJK) 9.4 Maren Røse Snerlebakken (MRS) 10.1 Wenche Solberg Jensen (WSJ) 10.2 Viggo Homble (VHO) 10.3 Kristian Osland (KOS) 10.4 Monica Sannerud Kalin (MSK) Foreldremøter 8. trinn: mandag 8/9 9. trinn: onsdag 17/9 10. trinn: tirsdag 16/9 Kl i Colosseum Nærmere innkalling kommer! Inger Elisabeth Herberg (IEH) Aida Therese Brill (ATB) Ingrid Eskild (IES) Kristin H. Torgersen (KHT) Anne Flaig (AFL) Therese G. Ertzaas (TGE) Lasse K. Søreide (LKS) Josè Manuel Molina Cubero (JMC) Ingrid Kjærstad Heni (IKH) Anders Asak (AAS) George Georgiev (GGE) Rune Haugen (RHA) Vigdis Goldin (VGO) Marianne Løvseth (MLØ) Marit Johansen (MJO) Ingvill Tollnes Flem (ITF) Mariann Nyork (MNY) Toril Vornes (TVO) Hilde Pedersen (HPE) Kjersti Stundal (KST) Heidi Rustadbakken (HRU) Mette Tandberg (MTA) Dagrun Agnete Ødegaard (DAØ) og assistent og assistent assistent assistent assistent assistent assistent sekretær rektor avdelingsleder 8. trinn avdelingsleder 9. trinn og rektors stedfortreder avdelingsleder 10. trinn og rådgiver Side 2

3 Skoledagen Skoleuka vil i år være som i fjor. Alle dager begynner kl 08:30. Mandag, tirsdag og torsdag slutter elevene kl 14:45, onsdag kl 11:45, og fredag kl 13:45. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er det 35 minutter midttime. Onsdager kl 12:00-13:00 er det en time frivillig tid. Dette er tid der elevene kan få hjelp av lærer og assistent til skolearbeid, og som de kan avspasere etter avtale med kontaktlærer. Siden vi ikke lenger gir permisjoner for ferie og fritid, er dette en fin måte å løse det på, hvis en av forskjellige grunner trenger en ekstra fridag. Hvem gjør hva på GUS? Nedenfor finner dere en kort oversikt over aktuelle henvendelser og hvem man skal oppsøke. Hilde i resepsjonen hjelper til med det aller meste, som utlån av telefon, plaster og førstehjelpsutstyr, kjøp av skoleutstyr (passer, gradskive, meldingsbok, kalkulator) og utleie av skolens lokaler. Miljøkontaktstillingen er for øyeblikket ubesatt. IKT-ansvarlig er behjelpelig med spørsmål rundt skolens datanett, It s learning og pc er. Stillingen er for øyeblikket ubesatt. Kontaktlærere har ansvar for alt som har med elevens skolehverdag å gjøre. Faglærere kontaktes om spørsmål som gjelder fag, fagkarakterer og vurdering. Avdelingsleder Mette er rektors stedfortreder, og er øverste ansvarlig dersom rektor ikke er til stede. Avdelingsleder Dagrun er også rådgiver, og kontaktes vedrørende valg av utdanning og yrke. Hun er tilgjengelig for elever og foresatte på alle trinn. Avdelingsleder Heidi er koordinator for spesialundervisning, og kontaktes vedrørende behov for spesialundervisning og testing. Datamaskiner Alle trinn godt utstyrt med stasjonære og bærbare pc er,. Mange elever ønsker også å ha med sin private bærbare datamaskin, og det er selvfølgelig helt i orden. I den forbindelse vil vi minne om at alle private eiendeler, også datamaskiner, tas med på eget ansvar. Det er viktig at eleven er nøye med å låse inn sine ting i skapet sitt, slik at det ikke kommer i hendene på andre. Det er alltid læreren som bestemmer når elevene kan bruke datamaskin, og det må alle rette seg etter, både de som bruker skolemaskin, og de som har med sin private. Alle elever må undertegne datakontrakt før de får bruke skolens datasystem. Skoleruta for 2014/2015 finner dere på https://www.gjerdrum.kommun e.no/no/virksomheter/gjerdru mungdomsskole/skoleruta/ Helsesøster Yvonne Helstrøm er skolens helsesøster, og hun er tilstede på skolen mandag, onsdag og torsdag. Hennes e- postadresse er og telefonnummer til kontoret er Skoleveien Vi ønsker at elevene skal være fysisk aktive, da god helse er et godt grunnlag for læring og utvikling. Vi synes derfor det er flott at mange av våre elever går eller sykler til skolen. Samtidig ønsker vi at enda flere gjør det, i hvert fall de elevene som har trygg skolevei. Vi har et fint område for sykkelparkering hvor det er mulig å låse fast sykkelen. Sykkelhjelm Elevene har blitt mye flinkere til å bruke sykkelhjelm de siste årene, men fortsatt er det noen som legger hjelmen på hylla når de begynner på ungdomsskolen. Det er påbudt med hjelm på alle sykkelturer i skolens regi! Busstrafikk Det er en stor busslomme langs Brådalsgutua for av- og påstigning. De fleste bussene kjører innom der, men noen få rutebusser har fortsatt bare av- og påstigning på Ask. Vi minner om at elevene skal benytte gruset gangvei over jordet ved idrettshallen når de går til Ask. Side 3

4 Informasjon fra GUS Hjemmeside Facebook Vi oppfordrer alle til å følge oss på Facebook. Her kan du lese om stort og smått som skjer på GUS: Instagram Vi legger ut bilder på Instagram: gjerdrumungdomsskole Bindeleddet og brosjyrer Bindeleddet kommer ut fire ganger i året. Det legges på nettsidene, og link sendes foresatte på epost. Brosjyre med regler for orden og oppførsel deles ut ved skolestart. Brosjyre med informasjon om rådgivningstjeneste og utdanningsvalg deles ut på første foreldremøte. Brosjyrene er å finne på skolens hjemmesider, sammen med en del annen informasjon om skolen. It s learning Skolen har sitt intranett på It s learning (ITL). Dette bruker vi i fagene og til informasjon. På siste side i hvert nummer av Bindeleddet finner dere påloggingsinformasjon for foresatte. Fraværsrutiner Administrativ og politisk ledelse i Gjerdrum er opptatt av at elevene skal lære, og en viktig forutsetning for det, er at de er til stede på skolen. Derfor ble det i fjor innført nye fraværsrutiner, der vi blant annet følger opp elever som har det som er definert som bekymringsfullt fravær. Dette kan dere lese mer om på https:// PageFiles/22403/Frav%c3% a6rsrutiner%20gk%20red% pdf I noen tilfeller vil det være aktuelt for eleven å søke om permisjon, og slike søknader skal leveres avdelingsleder seinest 14 dager før permisjonen inntrer. Vi ber om at eget skjema brukes, og det finner dere i dokumentet vi har lenket til ovenfor, helt bakerst. Utleie Skolen har mulighet for å leie ut deler av skolebygget til lag og foreninger. Utleieområdene er Campus (kantina), Colosseum (det store auditoriet), Musica (musikkrommet) og Culina (skolekjøkkenet). Andre undervisningsrom leies ikke ut. Oppdaterte regler for orden og oppførsel Fra og med dette skoleåret gjelder oppdaterte regler for orden og oppførsel, likt for alle skolene i kommunen. Det er grundig gjennomarbeidet, og forskriften for ordensreglementet er vedtatt av kommunestyret og lagt fram både for FAU og SU. Reglene blir gjennomgått med elevene første skoledag, og vi oppfordrer alle til å sette seg inn i dem. Vi oppfordrer alle til å sette seg godt inn i reglene: https://www.gjerdrum.kommune.no/pagefiles/65057/ordensreglement%20for%20gjerdrum% Skolebusser Elever som har lenger skolevei enn fire km, regnet fra dør til dør etter farbar vei, har krav på busskort. Elever med spesielt farlig skolevei, får også busskort, selv om det er mindre enn fire km til skolen. (Det må søkes om til skolen.) Busskortet elevene får utdelt, skal benyttes alle årene de går på ungdomsskolen. Elever som glemmer busskortet, kan få ett midlertidig busskort i løpet av året. Utover dette må de betale bussen selv. Dersom en elev mister busskortet, kan det bestilles et nytt, og det koster 50 kroner. På nåværende tidspunkt er det disse tidene vi har: Til skolen Fra Bråtasletta (buss 331) kl og til GUS kl og Fra Veståsen (buss 848) kl og til GUS kl og Fra Tori kl 07.48, fra Nitteberg kl 07.58, fra Olstaddalen kl (buss 847). Fra skolen Sørbygda: kl på onsdag, kl på fredager og de andre dagene. Til Veståsen: kl på onsdag, kl og på fredag, kl og de andre dagene. Til Nordbygda: Kl på onsdag, kl på fredag og kl de andre dagene. Se forøvrig rutetabell: Side 4

5 Eksamensresultater Samfunnsfag muntlig eksamen Religion, livssyn og etikk muntlig Norsk sidemål skriftlig eksamen Norsk muntlig eksamen Norsk hovedmål skriftlig eksamen Naturfag muntlig eksamen Matematikk muntlig eksamen Matematikk skriftlig eksamen Tysk 1 muntlig eksamen Fransk 1 muntlig eksamen Fordypning i engelsk muntlig Engelsk muntlig eksamen Engelsk skriftlig eksamen Uten mat og drikke... Kantine Vi har stor, flott kantine på skolen, Campus, og vi ønsker elevene hjertelig velkommen dit. Dette er hjertet i skolen, der det kommer til å foregå diverse aktiviteter og mye hyggelig sosialt. Vekstbedriften Mjølkerampa driver skolekantina, og elevene er godt fornøyd med dette tilbudet. Her kan elevene kjøpe seg blant annet bagetter, rundstykker, suppe og drikke til lunsj. Frokost Det er ikke lenger anledning til å kjøpe enkel frokost i kantina, så elevene må spise frokost hjemme før de kommer på skolen. Dette måltidet er viktig for å holde konsentrasjonen oppe fram til lunsj. Gjerdrum sanitetsforening fortsetter å glede elever og lærere med skolefrokost. Dette er et tiltak vi setter stor pris på! Mange blide og hyggelige damer stiller opp her tidlig en høstmorgen for å lage frokost til hele skolen, og vi ser bare blide elevfjes denne dagen. Sanitetsforeningens frokost hjelper oss i arbeidet med å sette fokus på gode matvaner, hygiene og betydningen av frokost og matpakke i løpet av en lang skoledag. Det er vanskelig å holde konsentrasjonen oppe på tom mage! Frukt og grønt Det deles ikke ut frukt og grønt til elevene i 10-friminuttet lenger, men det blir anledning til å kjøpe frukt i kantina til lunsj. Elevene oppfordres til å ha med frukt og grønt hjemmefra. Melk og vann Vi har ikke melkeordning, men det er anledning til å kjøpe drikke i kantina. Vi har flere vannkjølere i vrimleområdene, så elevene kan gjerne ha med seg en vannflaske. Side 5

6 Utviklingsområder Stortinget behandlet stortingsmeldinga om ungdomstrinnet, Meld. St. 22 ( ) Motivasjon Mestring Muligheter, i januar Det sentrale budskapet er at et mer praktisk, variert, relevant og utfordrende ungdomstrinn skal øke elevenes motivasjon og læring. En av strategiene i den nasjonale satsingen er skolebasert kompetanseutvikling. Dette innebærer at skolen, med ledelse og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Gjerdrum ungdomsskole skal ha fokus på regning som grunnleggende ferdighet dette skoleåret, og Høgskolen i Lillehammer skal være vårt kompetansemiljø i den skolebaserte kompetanseutviklingen. De grunnleggende ferdighetene handler ikke om ferdigheter på et elementært nivå, men om ferdigheter som er grunnleggende og nødvendige redskaper for læring i alle fag på alle trinn - også senere i livet. I Kunnskapsløftet har lærere i alle fag et felles ansvar for å støtte elevenes læring når det gjelder de grunnleggende ferdighetene, og ivareta dette i opplæringen i sine fag. Vår skole har valgt å fokusere på regning som grunnleggende ferdighet. Alle lærere har derfor ansvar for å legge til rette for at elevene møter regning i alle fag, synliggjøre behov for og bruk av regneferdigheter, slik at elevene blir i stand til ta i bruk og videreutvikle regneferdighetene sine. Det forventes at foreldrene stiller krav, oppmuntrer og motiverer sine barn til innsats i dette arbeidet. I tillegg til fokuset på regning, kommer vi også til å videreføre arbeidet vårt med vurdering for læring og lesing. Pedagogisk plattform Gjennom flere år har vi arbeidet systematisk med organisasjonslæring og utvikling på skolen vår. Vi har laget ny visjon, ny logo, utarbeidet et teoretisk forankringsdokument for skolen vår, og nå er endelig den pedagogisk plattformen ferdig. Plattformen fokuserer på fire områder, mestring - muligheter - mangfold - møteplass, som definerer, begrunner og konkretiserer det vi ønsker skal stå i sentrum på vår skole. Plattformen er et levende, digitalt dokument, som vi er stolte av og synes har blitt veldig fint. Vi håper dere tar turen innom hjemmesiden vår for å lese i den! Feideinnlogging I løpet av den første skoleuka får alle elever nytt bukernavn og passord til innlogging på Feide. Feide er kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Med Feide logges de på både skolenettet og ITL, og vi håper og tror at det blir litt enklere med bare èn pålogging. Etter hvert er det også meningen at de skal kunne logge på flere tjenester med Feide. De gamle brukerne vil være tilgjengelige til 4/9, og innen da må elevenes hjemmeområde på skolenettet, være tømt. Side 6

7 Slutten av forrige skoleår Det skjedde mye på slutten av forrige skoleår, etter siste nummer av Bindeleddet, så derfor deler vi noen bilder med dere her. De første bildene er fra sommeraktivitetsdagen, så følger Manifest mot mobbing, der vi blant annet lagde vennskapsring rundt skolen og hadde underskriving av manifestet, deretter er det 8. trinn med vinnerne av Fangene på fortet, og til slutt UMM erne (MOT-elevene) som besøkte og sjarmerte kommunestyret. Side 7

8 Velkommen til ungdomsskolen Det er alltid spennende å møte nye 8. trinnselever som skal ta fatt på sitt første år på ungdomsskolen. Hvordan kommer det til å bli? Det er ikke bare elevene som er spente. Vi gleder oss til å ønske alle de nye elevene våre velkommen til det gule området i skolebygget litt skjermet fra de andre to trinnene, slik at elevene får tid til å bli trygge på trinnområdet og hverandre. Det som er ekstra gledelig i år, er at alle elevene har fått førsteønsket sitt oppfylt når det gjelder både språk og valgfag. Både nye ungdomsskoleelever og foreldre er sikkert spente og forventningsfulle, men samtidig litt usikre. Hva venter på ungdomsskolen? Dere fikk litt informasjon og oversikt over året på ungdomsskolen sammen med velkomstbrevet like før skolestart. Dere må gjerne ta kontakt med skolen hvis det skulle være noe dere lurer på eller vil drøfte med oss. Oppstart og nasjonale prøver Et av målene de første ukene, vil være å bli godt kjent med skolen, fagene og hverandre, avklare forventninger, utvikle et positivt skolemiljø, innarbeide gode arbeidsvaner og rutiner, og lære seg ulike strategier for å lykkes med skolearbeidet. Vi skal ha forskjellige bli kjent -aktiviteter og GUS-leker den nærmeste tiden, og informasjon om det kommer seinere. Elevene på 8. trinn skal ha nasjonal prøve i lesing, regning og engelsk. De to første kommer før høstferien, mens engelskprøven er etter ferien. Gode arbeidsvaner For å få et best mulig læringsutbytte, er det viktig å innarbeide gode arbeidsvaner. Det legger også et godt grunnlag for å lykkes med seinere skolegang. Erfaring viser at det ofte er de elevene som har gode arbeidsvaner på ungdomsskolen, som gjør det best på videregående ikke nødvendigvis de med best karakterer. Det er også viktig å huske at læring er hardt arbeid, som krever mye øvelse og stor innstas. God undervisning setter læring i gang, men læring er noe som skjer med og i eleven, så elevene bygger i stor grad selv opp sin kunnskap, opparbeider sine ferdigheter og utvikler sine holdninger. Til dette trenger de hjelp, veiledning og støtte av oss lærere på skolen og av dere foreldre hjemme. Skrivesaker, bøker og annet skoleutstyr skal være på plass hver dag. Elevene får en egen skuff til skolesakene sine med lås. Skolebøker som elevene låner av skolen, skal ha bokbind. Hvis elevene mister utstyr de har fått på skolen, kan det kjøpes i resepsjonen. Meldingsboka skal brukes i kontakten mellom hjem og skole, og ha foresattes underskrift. E-post kan selvsagt også benyttes, og adressene til skolens administrasjon og lærerne finnes på hjemmesiden vår. Elevene får hvert sitt garderobeskap med lås. Der skal utesko og ytterjakke plasseres. Vi anbefaler å legge en avis i bunnen av skapet, for det blir fort skittent. Elevene skal bruke innesko. Onsdager kl er det frivillig tid. Da kan elevene være igjen på skolen for å jobbe med læringsplanen sin med veiledning av lærer og assistent. Denne tiden kan samles opp og avspaseres etter avtale med kontaktlærer. Basisgrupper og lærere Elevene er inndelt i fire klasser, der en eller to kontaktlærere har ansvar for hver klasse. Undervisningen vil foregå i ulike grupperinger, men mesteparten av tiden er elevene i klassen. På side 2 ser dere hvilke lærere og assistenter som hører til 8. trinn. Med dette ønsker vi elever og foreldre velkommen til GUS! Hilsen avdelingsleder Heidi og de andre ansatte på 8. trinn Følg med på elevenes timeplan og læringsplan, så blir dere oppdatert. Elevene får også en egen aktivitetsplan, med oversikt over spesielle aktiviteter, prøver, fremføringer og innleveringer. Side 8

9 Velkommen til 9. trinn Vi ønsker alle elever og foresatte velkommen til et nytt skoleår og til 9. trinn! Dette skoleåret kommer til å gå kjempefort, selv om det ikke kjennes slik ut for dere akkurat nå. Vi skal gjøre mye spennende gjennom året, som for eksempel feltarbeid, overnattingstur, elevbedrift, utprøving i videregående skole, oppdrag, utdanningsvalg, ekskursjon, filmer og forelesninger. Selv om dette er det andre året deres på ungdomsskolen, er det likevel en del nytt ved skolestart. Dere vil måtte tilpasse dere et nytt trinnområde, som ikke er helt likt det dere var vant til i fjor. Det er en del endringer i personalet, så det vil bli både nye og kjente fjes å se. Læringstrykket og forventningene til dere som elever, vil være stort. Dere må ta ansvar for dere selv, og for miljøet rundt dere, både det sosiale, det læringsmessige og det fysiske. Vi voksne på trinnet gleder oss til å ta fatt, så her er det bare å brette opp ermene og stå på fra første dag. Husk at det er deg selv og din egen framtid du jobber for. Vi voksne skal støtte, tilrettelegge, veilede og motivere dere, men det er dere elever selv som må gjøre jobben med å tilegne dere kunnskap og ferdigheter. Ta vare på skolen og hverandre Husk tøfler eller innesko Hold det rent og ryddig rundt deg Bruk søppelkassene ute og inne Møt i tide, og ha med det du skal Vær hyggelig mot alle medelever Vær høflig mot voksne på skolen Vis faglig engasjement Følg opp rutiner når du er ordenselev og campusvakt Slik lærer du lettere Din egen lyst og vilje er avgjørende Humør, arbeidsglede og gode vaner Du presterer best når du er trygg og avslappet Du lærer ikke hvis du sier til deg selv at du er dum Finn dine sterke sider, og bruk dem Lurt at du holder deg i god form Tren på å arbeide raskt og effektivt Bli god til å lese Bruk lærerens vurdering og veiledning på en aktiv måte Overnattingstur uke 36 Vi tilpasser så langt det er mulig for den enkelte elev, dersom det er ulike forhold som tilsier et tilrettelagt opplegg. Ta kontakt med kontaktlærer eller i kroppsøving, om nødvendig. Ut i naturen I uke 36 er temaet ut i naturen. Da skal vi ha feltarbeid i naturfag og overnattingstur i kroppsøving. Sørg for at sykkel og annet turutstyr er i orden. Det er viktig å kle seg etter været. Husk sykkelhjelm! I naturfag er det feltarbeid og rapportskriving som står på programmet. Elevene vil undersøke levende og ikkelevende forhold i biotoper. I kroppsøving er det overnattingstur i høst, og turen er en del av fagplanen. Her er det om å gjøre å vise hva man er god for ute i villmarken. Det kommer mer informasjon i et eget skriv til elever og foresatte. Vi har lagt overnattingsturen til uke 36 i år, og det blir mulighet for å velge mellom kort og lang løype. Onsdag samme uke er det avspasering for alle elevene på trinnet. Fra skoleåret 13/14 Positivt skolemiljø og trygt og godt læringsmiljø I basistid vil vi jobbe mye med å skape et positivt skolemiljø i klassene og på trinnet. Vi vil fortsette arbeidet med gode rutiner i skolehverdagen og gode arbeidsvaner for elevene. Variasjon i læringsarbeidet er viktig, så vi lar elevene bli kjent med ulike arbeidsmetoder og læringsstrategier gjennom skoleåret. Følg med på aktivitetsplanen som ligger på ITL. Side 9

10 Velkommen til 10. trinn Så er vi altså i gang med elevenes siste år i grunnskolen! Og plutselig er det 22. juni og eksamensfest! Da vil vi tenke tilbake på et skoleår som har gått utrolig fort! Det er mye som skal skje i år! Elevene skal tilegne seg kunnskap som skal danne grunnlag for utdanning og arbeid resten av livet. Innen 1. mars skal alle elever ha søkt videregående opplæring, og deretter venter skriftlig og muntlig eksamen i mai og juni. Her er det mye å være spent på, og minst like mye å glede seg til. Vi håper alle, både elever og foresatte, bretter opp ermene for et viktig siste grunnskoleår, så skal vi ansatte her på GUS, gjøre alt vi kan for å legge til rette, veilede og motivere for læring og moro. Vi minner om at alle elever må ha meldingsbok! Vi tar kun i mot meldinger i meldingsboka eller på epost til kontaktlærer! Et travelt siste år Det er mye som skjer på 10. trinn! Det er et krevende skoleår, for alle parter, der vi jobber oss fram til standpunktkarakterer, eksamen og vitnemål. For at elever og foreldre skal holde seg oppdatert, er det viktig å bruke ITL. Der vil det blant annet komme en aktivitetsplan fire ganger i løpet av skoleåret, den første nå ved skolestart. Når elevene søker videregående, er det standpunktkarakterene som settes til våren, samt skriftlig og muntlig eksamen, som teller. Likevel er det all grunn til å ta skoleåret alvorlig helt fra begynnelsen, for å få den skoleplassen en ønsker seg i videregående! Det som teller ved inntaket, er karakterer, karakterer, karakterer. Læring er når du plutselig forstår noe du har forstått hele livet, på en ny måte. Doris Lessing Bytte av kontaktlærer Anders Asak skal dette året ha pappapermisjon med uttak av tidskonto, og derfor har vi valgt å bytte kontaktlærer i Viggo Homble, som kjenner mange av elevene fra valgfag i fjor, overtar denne jobben. Etter vinterferien skal også Kristian Osland ut i pappapermisjon. Samtidig kommer tidligere lærer på GUS, Stephen Sliwinski, tilbake etter et år i Australia, og han vil gå inn og være vikar for Kristian. Valg av utdanning og yrke Hva er jeg interessert i? Hva har jeg lyst til? Hvor mye og hva slags utdanning ønsker jeg å ta? Hvilken sektor ser jeg for meg at jeg skal jobbe i? Dette er sentrale, men akk så vanskelige, spørsmål for en 15-åring. Helt siden 8. trinn har elevene jobbet med faget utdanningsvalg, for forberede seg på valget de skal ta. Nå nærmer det seg med stormskritt, og om bare seks måneder, er valget tatt. Rådgiver Dagrun vil sette i gang med individuelle veiledningssamtaler ganske snart. I uke 43 og 44 skal elevene på ny utprøving i videregående, og dette skal de velge i slutten av august. De skal velge noe annet enn det de prøvde i fjor, slik at de får mer kjennskap til utdanningsprogrammene. Undersøkelser viser at foresatte er svært viktige for det valget elevene skal ta. Vi oppfordrer derfor alle til å la samtalen gå hjemme. Ta gjerne kontakt med rådgiver dersom dere har spørsmål. Lykke til! Godt og trygt skolemiljø! Vi vil minne oss alle om det felles ansvaret vi har for et godt skolemiljø! Vi jobber med dette hele tiden og på flere måter, og vi er svært opptatt av at alle elever skal trives og lære. Ta kontakt med skolen dersom dere har informasjon vi har nytte av. Vi ønsker alle elever, foresatte og ansatte et godt skoleår! Side 10

11 Svarslipp Gjerdrum ungdomsskole Postboks Gjerdrum Besøksadresse: Brådalsgutua Gjerdrum Kontaktinformasjon Skolens sentralbord/kontor Kjersti Stundal, rektor Mette Tandberg, avd.leder 9. trinn Dagrun Agnete Ødegaard, avd.leder 10. trinn Heidi Rustadbakken, avd.leder 8. trinn Helsesøster Telefon: Telefaks: E-post: Vaktmester Telefaks Arbeidsrom lærere 8. trinn /91 Arbeidsrom lærere 9. trinn /93 Arbeidsrom lærere 10. trinn /95 gjerdrumungdomsskole Pga undervisning vil ikke alle telefonene være bemannet til en hver tid, men på kontoret vil det som oftest være folk. På skolens hjemmesider finner du e-postadresser til alle ansatte. It s learning Elevene må til en hver tid holde seg oppdatert om det som ligger på It s learning (ITL), og vi oppfordrer alle foresatte til å gjøre det samme. Gå til nettsiden https://www.itslearning.com,velg Øvre Romerike og Logg på med itslearning (ikke Logg på med Gjerdrum kommune ). Bruk brukernavn og passord 10GUS, 9GUS eller 8GUS (store bokstaver). På side 6 kan dere lese om Feidepålogging. Dette gjelder foreløpig ikke foresatte, så inntil videre, gjør vi som før og som beskrevet ovenfor. Her er YouMe-lederne for skoleåret 2014/2015. Vi ønsker Vår, Adrian, Kristoffer, Filip, Julie, Siri, Andrea og Mathilde lykke til! Les mer om YouMe på Vi har lest Bindeleddet nr x. Gjerdrum, Elevens navn: Basisgruppe: foresattes underskrift Leveres kontaktlærer innen

Velkommen til nytt skoleår

Velkommen til nytt skoleår I dette nummeret finner du bl.a. Kontaktlærere Andre ansatte 2 Velkommen til nytt skoleår Foreldremøter 2 En sommer går så alt for fort, men i år har vi virkelig fått kjenne på den gode sommerfølelsen.

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

Foreldremøter. Velkommen til et nytt skoleår! 8. trinn torsdag 6. september. 9. trinn tirsdag 4. september. 10. trinn onsdag 5.

Foreldremøter. Velkommen til et nytt skoleår! 8. trinn torsdag 6. september. 9. trinn tirsdag 4. september. 10. trinn onsdag 5. I dette nummeret finner du bl.a. Tema i periodene 2 Velkommen til et nytt skoleår! En sommer går så alt for fort! Vi håper du har hatt det solrikt og fint der du har vært, og at batteriene nå er fulladet

Detaljer

Vi skaper varig lærelyst

Vi skaper varig lærelyst Vi skaper varig lærelyst Nytt ordensreglement 4-1 Regler knyttet til orden Møte presis til skoletimen og til andre avtaler Ha med alt nødvendig utstyr for opplæringen Holde arbeidsro i timene Gjøre skolearbeidet

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Velkommen Pedagogisk plattform Nytt ordensreglement Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Fraværsrutiner Ungdomstrinn i utvikling FAU Natteravnene Kort presentasjon av lærerne

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Velkommen til foreldremøte 10. trinn Hva skal vi snakke om Presentasjonsrunde Valg av klassekontakt og FAU-representant Informasjon fra skoleledelsen Diverse praktisk info Våre forventninger til deg Leksehjelp

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Foreldremøte Første møte med Øygard ungdomsskole

Foreldremøte Første møte med Øygard ungdomsskole Foreldremøte 07.02.2017 Første møte med Øygard ungdomsskole Agenda Rektor Rune Stangeland skolen og skolens organisering skolens visjon og filosofi hjem-skole, læringsverksted FAU valgfag Undervisningsinspektør

Detaljer

HINNA. Et godt sted å lære, et godt sted å være

HINNA. Et godt sted å lære, et godt sted å være HINNA Et godt sted å lære, et godt sted å være SKOLEÅRET 2017-18 Ca 310 elever fra 8. 10. trinn 106 elever på 8. trinn fra høsten 4 klasser kontaktlærere: 8A: Jan Garvik og Anita Eikevik 8B: Svein Roar

Detaljer

FRA FELLESMØTET I AULAEN

FRA FELLESMØTET I AULAEN Referat fra foreldremøte på 10.trinn 110913 FRA FELLESMØTET I AULAEN kl. 1830-1930: 1. Rektor ønsket velkommen, og lærerne på trinnet ble presentert. 2. Nytt ved oppstart av skoleåret 2013-2014: Innføring

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 11. juni 2014 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 11. juni 2014 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 11. juni 2014 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: FAU-leder Nina Ødegård Klassesammensetting 2. fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag Valgfag Fag- og

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Skaun ungdomsskole. Skoleåret

Skaun ungdomsskole. Skoleåret Skaun ungdomsskole Skoleåret 2017 2018 Velkommen til nytt skoleår Da er det endelig klart for et nytt år her på Skaun ungdomsskole. Skoleåret 17/18 blir et spennende år. Vi starter med et historisk stort

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn

Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn 9. mai 2016 Innhold Læringsmiljø Hjem-skolesamarbeid Hva er nytt? Organisering av 8. trinn Viktige datoer og hjemmeside Med blikk for alle Kvalitet og helhet

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Dagsorden Innledning Sosialpedagogisk arbeid Organisering Satsningsområder Skolens rutiner og infokanaler Fremmedspråk eller språklig fordypning Utdanningsvalg Valgfag

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

Oddemarka skole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 10. TRINN. Trivsel og læring for alle

Oddemarka skole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 10. TRINN. Trivsel og læring for alle Oddemarka skole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 10. TRINN Trivsel og læring for alle Nytt av året Det gamle skolearena utgår, erstattes av IST, se www.minskole.no/oddemarka Foresatte må oppdatere mailadresser

Detaljer

Foreldremøte 10.trinn

Foreldremøte 10.trinn Apalløkka skole 23.01.2017 Foreldremøte 10.trinn Tirsdag 24.januar Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! 1/23/2017 Innhold: Presentasjon Infoheftet Viktige datoer Ulike

Detaljer

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle!

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Vår visjon og arbeidet på skolen vår preges av et positivt elevsyn. Vi jobber for at elevene skal oppleve læring, trygghet

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf (Trinnansvar 8.trinn)

Rektor: Thomas Falk tlf Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf (Trinnansvar 8.trinn) Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf. 6391 1312 (Trinnansvar 8.trinn) 404 292 36 Avdelingsleder:

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

UKEPLAN FOR 5. TRINN UKE 37

UKEPLAN FOR 5. TRINN UKE 37 UKEPLAN FOR 5. TRINN UKE 37 Ukas gullregel: Vi kommer presis til timene. Mandag 11.09.17 Tirsdag 12.09.17 Onsdag 13.09.17 Torsdag 14.09.17 Fredag 15.09.17 5.2 og 5.4: Skolen er stengt grunnet Stortingsvalg

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 14. juni 2017 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 14. juni 2017 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 14. juni 2017 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Klassesammensetting Fellesorientering for alle klasser Møte i den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

UKEPLAN FOR 5. TRINN UKE 38

UKEPLAN FOR 5. TRINN UKE 38 UKEPLAN FOR 5. TRINN UKE 38 Ukas gullregel: Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre. Mandag 18.09.17 Tirsdag 19.09.17 Onsdag 20.09.17 Torsdag 21.09.17 Fredag 22.09.17 Kroppsøving: Norsk: Lesestrategier

Detaljer

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HOVEDMÅL FOR SANDEFJORDSKOLEN: Innen 2018 skal skolene i Sandefjord ha oppnådd

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE ÅRSPLAN FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE 2011-2012 TIL FORELDRE/FORESATTE PÅ 1.TRINN Velkommen som foreldre/foresatte til førsteklassingene på Vikhammeråsen grendaskole! Vi utarbeider hvert år trinnets

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Info foresatte Straumen skole - juni 2014

Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Straumen den, 19. jun. 14 Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Renovering av skolen nærmer seg slutten I skrivende stund er vi ennå ikke flyttet over til hovedbygg. Når vi tar skoleferie håper vi

Detaljer

Uke Dato:

Uke Dato: Uke 34 37 Dato: 21.08. 15.09. 3. klasse Hovedmål for perioden: Fag Tema Dette skal vi lære Bruke punktum og stor bokstav Lage egne fortellinger Repetisjon Vite noen av reglene rundt stor forbokstav, punktum

Detaljer

Velkommen til foreldremøte! tirsdag 6. juni 2017

Velkommen til foreldremøte! tirsdag 6. juni 2017 Velkommen til foreldremøte! tirsdag 6. juni Tema for foreldremøtet: Presentasjon av Seljestad ungdomsskole Besøk av leder FAU Ronald Walquist Overgangen barnetrinn til ungdomstrinn Nye fag Vurdering Arbeidsplaner

Detaljer

Velkommen til foresattemøte for 10.trinn Kyrkjekrinsen skole

Velkommen til foresattemøte for 10.trinn Kyrkjekrinsen skole Velkommen til foresattemøte for 10.trinn Kyrkjekrinsen skole Skoleåret 2013-2014 Jørgen Ramsdal- avdelingsleder Hvem er vi? Rita Hove, kontaktlærer 10A Monica Svarstad, kontaktlærer 10A/C Torill Birkeland,

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Avdelingsleder:

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN Saksliste: - presentasjon av lærere - rektor har ordet - helsesøster har ordet - informasjon fra SFO - generell informasjon, forventninger og rutiner - evt. - Vi deler

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Årvoll skole Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring Kommunikasjon skole/hjem Videregående skole Annet

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! Skolens fokusområder: Læring med fokus på grunnleggende

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE DAMSGÅRD SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE DAMSGÅRD SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE DAMSGÅRD SKOLE PROGRAM Orientering ved avdelingsleder -Satsningsområder -Erfaring fra oppstart/buss -Fraværsrutiner -Garderoberutiner -Samarbeid hjem/skole Informasjon fra lærere

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

VELKOMMEN VELKOMMEN TIL FUS!

VELKOMMEN VELKOMMEN TIL FUS! VELKOMMEN VELKOMMEN TIL FUS! Velkommen til Frakkagjerd ungdomsskole Vi gleder oss til nye elever og foresatte her ved vår skole, og håper at dere også ser fram til tiden på Frakkagjerd ungdomsskole med

Detaljer

Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE

Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE Agenda Velkommen Agenda 1. skoledag Skoleuka Leksehjelp Ordensreglement Permisjonsregler Psykososialt miljø Forventninger

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Uke Dato:

Uke Dato: Velkommen til nytt skoleår! Uke 34 37 Dato: 21.08. 14.09. 4. klasse Hovedmål for perioden: Fag Tema Dette skal vi lære Engelsk Eventyr Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering Bruke et egnet ordforråd

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Velkommen til Gjerdrum ungdomsskole. Skoleåret 2013-2014

Velkommen til Gjerdrum ungdomsskole. Skoleåret 2013-2014 Velkommen til Gjerdrum ungdomsskole Skoleåret 2013-2014 Første skoledag Læring vs undervisning God læring er avhengig av driv og vilje hos den enkelte til å ta på seg og gjennomføre et arbeid God undervisning

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for neste års første trinn Skoleåret 2016/17

Velkommen til foreldremøte for neste års første trinn Skoleåret 2016/17 Velkommen til foreldremøte for neste års første trinn Skoleåret 2016/17 Program Hva skjer på møtet: Presentasjon av: Skolen (avlastningsskole nr. 1 i Lynghaugparken) Lærere og assistent på 1.trinn Satsningsområder

Detaljer

Foreldremøter september 2013

Foreldremøter september 2013 Foreldremøter september 2013 En håndfull sekunder av evigheten har livet gitt oss til å tenne stjerner til å lage varme skape bilder En håndfull sekunder til å sette spor i et hjerte 1 Pedagogisk plattform

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Mye flørt og moro... Vi har 980 følgere. 1000 før sommeren? Nå er vi også på Instagram. Følg gjerdrumungdomsskole. I dette nummeret finner du bl.a.

Mye flørt og moro... Vi har 980 følgere. 1000 før sommeren? Nå er vi også på Instagram. Følg gjerdrumungdomsskole. I dette nummeret finner du bl.a. I dette nummeret finner du bl.a. Nyttårsball 2 Mye flørt og moro... Rett valg 3 Nyttårsballet gikk av stabelen etter god, gammel oppskrift med festmåltid, fine taler, konkurranser og kåringer. Nydelige

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

Høy partyfaktor på årets juleball

Høy partyfaktor på årets juleball I dette nummeret finner du blant annet Sal og scene 2 Høy partyfaktor på årets juleball Klassequiz i radio 2 Også i år arrangerte elevrådet et flott juleball for elevene. Omtrent 220 deltok, og det var

Detaljer

Foreldremøte 10.trinn

Foreldremøte 10.trinn 18.09.2017 Foreldremøte 10.trinn Torsdag 7.september Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! 9/18/2017 Innhold: Hvem er vi? Viktige datoer Ulike tilbud om ekstra innsats

Detaljer

Slåtthaug skole En skole på høyden

Slåtthaug skole En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen, ved rektor Marit Foss Viktige områder for 9.trinn ved avd.leder Guttorm Vik Karakterterminer Fravær Kartlegging av elever og nasjonale

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevene trenger tilbakemelding ofte. Alle elevene skjønner kanskje ikke at det de får er veiledning. Alle må få tilpasset sitt nivå.

Elevene trenger tilbakemelding ofte. Alle elevene skjønner kanskje ikke at det de får er veiledning. Alle må få tilpasset sitt nivå. Referat fra Dialogmøte Sylling krets 14.mars 2017 Tilstede: Leder av grunnskole, barnehage og kulturutvalget Marianne Berg, Sylling Skole ved Vibeke Haugen (rektor), Rita Jonassen (inspektør), Richard

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER FAU MØTE 18. SEPTEMBER Saksliste Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Sak 8 12/13 Sak 9 12/13 Sak 10 12/13 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Sak 13 12/13 Sak 14 12/13

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte på Ortun

Velkommen til informasjonsmøte på Ortun Velkommen til informasjonsmøte på Ortun Administrasjon Stein Larsen, rektor Annine Horstad, avdelingsleder Kjersti Wolden, avdelingsleder Roar Haugland, avdelingsleder Kontaktinformasjon Kontortid : 08.00-15.30

Detaljer

Oddemarka skole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 8. TRINN. Trivsel og læring for alle

Oddemarka skole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 8. TRINN. Trivsel og læring for alle Oddemarka skole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 8. TRINN Trivsel og læring for alle Nytt av året Det gamle skolearena utgår, erstattes av IST, se www.minskole.no/oddemarka Foresatte må oppdatere mailadresser

Detaljer

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE Skoleåret 2014/2015 avsluttes fredag 19.juni. Da overtar Sommerskolen Oslo deler av skoleanlegget vårt, og har sine kurs i to uker her hos oss. Bak oss har vi et år der elever har lært å lese, lært sine

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte for neste års 7. trinn Skoleåret 2016/17

Velkommen til informasjonsmøte for neste års 7. trinn Skoleåret 2016/17 Velkommen til informasjonsmøte for neste års 7. trinn Skoleåret 2016/17 Program Hva skjer på møtet: Informasjon om Bussing Organisering Oppstart Pedagogisk plattform Du kan stille spørsmål underveis eller

Detaljer

Skjønhaug skole

Skjønhaug skole Skjønhaug skole 01.06.16 Kjære elever og foreldre/ foresatte ved Skjønhaug skole. Skoleåret 2015/2016 er snart over. Nå er det stor aktivitet på alle trinn. Mye arbeid skal avsluttes og mange ting ryddes

Detaljer

Velkommen til Moen skole

Velkommen til Moen skole Velkommen til Moen skole Informasjon til foresatte 28.05.15 Saksliste Moen skole generell info Organisering av skoledagen 1. trinn 2015/2016 Forberedelser til skolestart Den viktige foreldrerollen Kontakten

Detaljer

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole)

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole) HAUGEN SKOLE 1-10 Tilpasset opplæring Systematikk i opplæringen Fleksibel og variert organisering Praksisskole Grønt-miljøskole Connectsskole Aktivt Elevråd Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 FORELDREKONTAKTER 2012/2013 Klasse Foreldrekontakt Foreldrekontakt 1.klasse 2.klasse Tonje Kristin Hagen Mob: 91 59 17 58 e-post: tonjehagen@live.no Vidar J. Larsen Mob:

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte for neste års 2. trinn Skoleåret 2016/17

Velkommen til informasjonsmøte for neste års 2. trinn Skoleåret 2016/17 Velkommen til informasjonsmøte for neste års 2. trinn Skoleåret 2016/17 Program Hva skjer på møtet: Informasjon om Bussing Organisering Oppstart Pedagogisk plattform Du kan stille spørsmål underveis eller

Detaljer