Avrenning fra borehull i fjell med fokus på Oslo kommune. Joseph Allen, Sr. Hydrogeolog Norconsult as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avrenning fra borehull i fjell med fokus på Oslo kommune. Joseph Allen, Sr. Hydrogeolog Norconsult as"

Transkript

1 Avrenning fra borehull i fjell med fokus på Oslo kommune Joseph Allen, Sr. Hydrogeolog Norconsult as

2 Generelt om problemstilling Installasjon av grunnvarmeanlegg som henter energi fra grunnvann fra fjell skjer (i Oslo) i dag i stor skala, godt hjulpet av støtteordningen fra Oslo ENØK Utilsiktet utslipp av slamvann fra boring skjer i bland og kan havne på ledningsnett og/eller i vassdrag Forutsigelse / håndtering av dette utslippet er viktig, både mht. miljø og for borevirksomhet 2

3 GRUNNVARME Fellesbetegnelse på uttak, tilbakeføring og lagring av termisk energi ved moderat temperatur i fjell, grunnvann og jord i kombinasjoner med varmepumper. 3

4 SYSTEMLØSNING: Lukket eller Åpent Avhenger av energibehov og uttakskapasitet fra fjell/løsmasser. Lukkede system til mindre, private brukere. Borehull i fjell. Åpne system for større behov og uttakskapasitet (>> 10 l/s). Oftest løsmassebrønner men kan være fjellbrønner med gode kapasiteter (eks. Papirbredden i Drammen og Cien-bygget i Oslo). 4

5 Lukket løsning kilde: 5

6 Åpen løsning kilde: 6

7 Grunnvarme = GRØNNENERGI Energibrønner med varmepumpe tilkoblet vannbåren varme er grønnenergi deluxe Produserer i forhold ~ 3 / 1 Benyttes til både varme og varmtvann Støttes av Oslo Enøk med betydelige årlige midler Sikring mot fremtidig økning i energikostnader Ulempen: forholdsvis høy kapitalkostnad, herunder etablering av brønn(er) 7

8 Kostnadseksempel 450 m 2 Hus (Harbitzalleen 19, 0275 Oslo) 2 X 200 m energibrønner Varmepumpe: 17 kw kr (avhengig av ekstra arbeid) hvor brønnen utgjør brønnene utgjør kr ,- (33-40%) Støtte fra Enøk: kr ,- Tilbakebetaling: 5-10 år (avhengig av ekstra arbeid) Antar hus med oljekjel og vannbåren varme, og ikke behov for andre, større utbedringer i varmeanlegget 8

9 Energibrønner i Oslo Årlig bores ca energibrønner bores i Oslo Besparelse = kwh for en 4 - manns sameie!! Fjerning av ~ 500 (?) oljefyr i fm. installasjon av grunnvarme Null utslipp (antar vannkraft til strømproduksjon) Grønnenergi deluxe 9

10 Boring av fjellbrønner 10

11 Håndtering av borekaks/vann (normal prosedyr) Borekaks og borevann blåses oppe i containeren Sedimentering av grove partikler Vann med fine partikler slippes til infiltrasjon Borekaks kjøres til deponi Dette går bra med håndterlig vannmendge og stedegnede masser til infiltrering 11

12 Typisk energibrønn 200 m. dyp; Ø = 140 mm Borekaksvolum = 0,015 m 3 / pr. løpemeter = 3 m 3 borekaks Plass til ca. 9m 3 vann (container = 10 m 3 og porøsitet i borekaks = 30%). Med 5 timer effektiv boring er det plass til 1,8 m 3 / timer. Dette skjer relativ rask: Boring går på en dag. 12

13 Borehull kapasitet i Oslo Gjennomsnittskapasitet fjellbrønn ~ l / time l/time er ikke uvanlig og enkelte hull kan gi adskillig mer ( l/time) 2000 borehull pr. år i Oslo hvorav 2-3 prosent (40-60 borehull) overskrider kapasitet vi kan håndtere kilde: Båsum boring 13

14 Grenseverdier for utslipp (evt) Suspendert stoff (SS) benyttes som parameter 400 mg/l (utslipp fra anlegg, FM Oslo / Akershus) Oslo kommune benytter også 400 mg SS/l, f. eks. utslippstillatelse 500 mg/l (Stockholm Vatten) 14

15 Ansvarshavende i Oslo For ledningsnett (spillevann / avløp) Oslo kommune VAV For vassdrag / overflatevann: FM i Oslo og Akershus 15

16 Praksis i Oslo kommune Det er ikke lov å slippe ut borevann til ledningsnett Det kan gis tillatelse til påslipp til spillevannsnett i enkelttilfeller, men vannet skal ikke inneholder > 400 mg SS/l. Dette må dokumenteres. Påslipp til vassdrag / overflatevann skal også unngåes, men tillatelse gis 16

17 Oppsummering Håndtering av borevann går (tilsynelatende) pent for seg mesteparten av tiden, men det skjer noen tilfeller med uakseptable utslipp til ledningsnett / vassdrag Det er disse som vi kan håndtere bedre 17

18 HVA BØR BRØNNBORERE GJØRE Identifierer steder ved forhåndsbefaring som kan være problematisk mht. drenering. Benytt brønndatabase (NGU) egen/bransjens erfaring med boring i Oslo til å forutsi om et borehull med mye vann kan inntreffe Ha en tiltaksplan klar som dekker alle aspekter av avrenningsproblematikk Ha tiltak/utstyr på plass hvor håndtering av avrenning forventes være vanskelig Varsle Oslo k. / FM rask når ved forventet Stopp boringen når håndtering av avrenning er utilstrekkelig 18

19 HVA KAN OSLO KOMMUNE / FYLKESMANNEN GJØR Vær innforstått at det kan skje ting som er utilsiktede Vær rask til behandling utslippstillatelse / dispensasjonssøknader 19

20 Tiltak: Utbedred Sedimentering Kaxlådan container for borekaks/vann fra Sverige (www.essverk.se). Godkjent av Stockholm Vatten Reduserte SS innhold til mg SS/l (har sett kun 4 prøver) 20

21 Andre forhold som trengs avklaring Det trengs en bedre forståelse om SS-innhold i problematiske borehull som gir mye vann. Mer vann betyr jo lavere SSinnhold. Hvorvidt behandling som kan få ned SS-innhold bør bedre dokumenteres for forhold i Oslo. Feltmetoder for å rask måle SS (turbiditet) i felt 21

22 AVSLUTNINGSVIS Uakseptabel avrenning (til ledningsnett / vassdrag) fra borehull synes å være et begrenset problem, men det forekommer et titalls hull hvert år Det er viktig at problemet løses på en måte som ikke stanser eller forhindrer utbygging av det private energibrønnettverk som det foregår i dag. 22

23 SS (mg/l) Turbiditet og Suspendert Stoff: Korrelerbarhet Turbiditet og Suspendert Stoff har korrelerbart forhold til hverandre, avhengig av vann- og sedimenttype. Correlation between Turbidity and Suspended Solids, Malagarasi river y = 1,0042x - 0,081 R 2 = 0, Turbidity (NTU) kilde: Helland, Rambøll 2010; Allen, Norconsult

24 Turbiditet og Suspendert Stoff: Korrelerbarhet SS (grenseverdi i Stockholm) regnet ut fra Turbiditet for 3 typer overflatevann T (NTU) SS (mg/l) Akerselva ,56 Bjørvika ,02 Malagarasi ,02 grenseverdi for utslipp av SS fra Stockholm Vann 24

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle

Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle MEF-notat nr. 4-2011 September 2011 Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle Geotermisk energi er fornybar energi Potensialer og fremtidsutsikter MEF engasjerer seg for grunnvarmeutbygging Det er behov

Detaljer

NGU Rapport 2000.093. GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi

NGU Rapport 2000.093. GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi NGU Rapport 2000.093 GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG - Barrierer og muligheter Av Arne Petter Krogstad Kathrine Elshaug Kjetil Bringaker Kirsti Stensland Eksperter i team 2002-1 - Forord Denne

Detaljer

la moder jord Varme og Kjøle Våre Hus av randi Kalskin ramstad og Kirsti midttømme

la moder jord Varme og Kjøle Våre Hus av randi Kalskin ramstad og Kirsti midttømme la moder jord Varme og Kjøle Våre Hus av randi Kalskin ramstad og Kirsti midttømme Grunnvarme er et anonymt energialternativ som sjelden omtales i media. Like fullt er grunn varme blant de mest benyttede

Detaljer

Klargester - oljeutskillere og separatorer. enkel løsning for renere miljø

Klargester - oljeutskillere og separatorer. enkel løsning for renere miljø Klargester - oljeutskillere og separatorer enkel løsning for renere miljø Klargester Oljeutskillere og separatorer - enkel løsning for renere miljø INNLEDNING Utslipp av overflatevann skjer normalt ut

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04 Rammeplan for avløp VA- løsninger i Fuglesangveien Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler Jordforsk rapport nr. 109/04 Senter for jordfaglig miljøforskning Hovedkontor: Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK Energi & Klimaplan Karlsøy kommune ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK VEDLEGG 3 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon Innhold VEDLEGG 3... 1 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon... 1 1 Status

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Geotermiskvarme. Fremtidens energikilde? Fag: TØL1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder PROSJEKT OPPGAVE: FORFATTERE:

Geotermiskvarme. Fremtidens energikilde? Fag: TØL1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder PROSJEKT OPPGAVE: FORFATTERE: Fag: TØL1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder PROSJEKT OPPGAVE: Geotermiskvarme Fremtidens energikilde? FORFATTERE: Magnus Prestmo Mzafar Ibrahim Snorre Larsen Vegar Tangen Dato:06.11.201

Detaljer

energibrønner vs. uteluft

energibrønner vs. uteluft energibrønner vs. uteluft som energikilde til varmepumper Oppdragsgiver Norsk brønnborerforening Bjørn Halvorsen Oppdragstaker Futurum Energi AS Bjørn Gleditsch Borgnes Sted / Dato Asker 31.03.09 Futurum

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Dette skrivet gir informasjon om energiprosjektet og styrets anbefaling. Det er en del å lese, men vi håper det gir innblikk i hvilke vurderinger

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Beregnet til Krødsherad kommune Dokument type Rapport Dato 2014-06-09 KRØDSHERAD KOMMUNE FREMTIDIGE RENSELØSNINGER KRØDSHERAD KOMMUNE FREMTIDIGE RENSELØSNINGER Revisjon 01 Dato 2014-06-09 Utført av Arnljot

Detaljer

Kunstgresseminaret 12.10.2011. Jordvarme til undervarme, IL Jardar. Stikkord.

Kunstgresseminaret 12.10.2011. Jordvarme til undervarme, IL Jardar. Stikkord. Kunstgresseminaret 12.10.2011 Jordvarme til undervarme, IL Jardar. Stikkord. IL JARDAR: fleridrettslag Slependen; hopp, langrenn, sykkel håndball og fotball, fotball størst. Ca 1300 medlemmer. Jeg: Vært

Detaljer

Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial. Randi Kalskin Ramstad, Asplan viak OPPDRAGSRAPPORT A

Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial. Randi Kalskin Ramstad, Asplan viak OPPDRAGSRAPPORT A Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial Randi Kalskin Ramstad, Asplan viak 5 2011 OPPDRAGSRAPPORT A Grunnvarme i Norge - kartlegging av økonomisk potensial Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 4/2003 En ny generasjon semihermetiske kompressorer Stillegående «Super Flapper» - Redusert lydnivå - Oljepumpe på alle modeller - Teflonimpregnerte lager - Èn olje

Detaljer