Bruk av grunnvarme Bidrag til energiutredning for Ringerike og Hole kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av grunnvarme Bidrag til energiutredning for Ringerike og Hole kommune."

Transkript

1 Bruk av grunnvarme Bidrag til energiutredning for Ringerike og Hole kommune. Grunnvarme er energi lagret i løsmasser, berggrunn og grunnvann. Energien utnyttes ved bruk av varmepumpe. Uttak av grunnvarme kan skje fra nedgravde slanger (0,6-1,5 meters dyp), fra energibrønner ( meters dyp) eller ved at varmen i grunnvann utnyttes. Energien i grunnen kommer fra solvarme og fra spalting av radioaktive elementer i berggrunnen. Energibrønn i fjell. Det vanligste alternativet for å utnytte grunnvarme er ved bruk av borehull i fjell, også kalt energibrønner. En kollektorslange av plast monteres ned i et meter dypt borehull. Kollektorslangen fylles med en frostvæskeblanding som sirkulerer og henter varme fra grunnen. Denne varmen kan nyttegjøres ved bruk av varmepumpe. Løsningen krever lite areal, og det eneste som synes på overflaten er et vanlig kumlokk. Energibrønner i fjell med kollektorslanger er populære og nærmest enerådende på eneboligmarkedet. Dette grunnvarmealternativet er også det mest brukte for større anlegg her til lands. Ved å kombinere anlegget slik at brønnparken benyttes både til kjøling og oppvarming (energilager) vil man oppnå effektive og økonomisk gunstige anlegg. Geologien i området er avgjørende for om bruk av grunnvarme med energibrønn i fjell vil være et økonomisk lønnsomt alternativ. Tykke leir- eller sandlag over fjell vil øke borekostnadene og fjellets egenskaper vil bestemme hvor mye energi som kan hentes ut per boremeter. Kartbilag 1 gir en oversikt over løsmassetykkelse i kommunene. Områder som er kartlagt med sammenhengende løsmassedekke er vist med mørk grønn farge. I disse områdene er vanligvis løsmasseoverdekningen tykk. Lys grønn farge angir områder med tynt eller ingen løsmasseoverdekning. Løsmassetykkelse på brønner som er registrert i NGUs brønndatabase er vist på kartet. Røde punkt angir brønner med mer enn 10 m med løsmasser over fjell. Blåe punkter angir brønner med mellom 5 og 10 m løsmassemektighet og svarte punkter angir brønner med mindre enn 5 m med løsmassemektighet over fjell. Antatt varmeledningsevne til berggrunnen er vist i kartbilag 2. Kartet er avledet fra berggrunnskart (1: ) og basert på varmemålinger utført på relevante prøver hovedsakelig fra Asker og Bærum. Varmeledningsevnen er avgjørende for energiuttaket fra en energibrønn i fjell. I tillegg vil også temperaturen i grunnen (T grunn ) og varmestrøm fra jordskorpa og mantel (q) ha betydning for energiuttaket fra en energbrønn i fjell. I figur 1 er anbefalt boredyp plottet mot varmeledningsevne. Beregningene er utført for et årlig energiforbruk på kwh, med en energibrønn med diameter 140 mm og enkel U-kollektorslange fylt med etanol og en effektfaktor på varmepumpa på 3,5. Anbefalt boredyp er oppgitt i effektive boremetre det vil si boremetre under grunnvannsnivå. Temperaturen i grunnen i Hole og Ringerike antas å være 6!C unntatt i de høyereliggende områdene. Over 250 m.o.h antas temperaturen i grunnen å være 5!C. Varmestrømmen antas å være 30 mw/m 2 unntatt i det området langs Randselva som inneholder den relativt radioaktive alunskiferen (figur 2). I disse områdene er varmestrømmen satt til 50 mw/m 2.

2 Årlig energiforbruk kWh Varmeledningsevne W/mK Anbefalt boredyp, boremeter under grunnvannsnivå Standard linje for Ringerike og Hole kommune. Opptil 250 m.o.h T grunn =6,0 0 C, q=30mw/m 2 2. Høyere varmestrøm pga alunskifer T grunn =6,0 0 C, q=50mw/m 2 3. Områder over 250 m.o.h med lavere temperatur i grunnen T grunn =5,0 0 C, q=30mw/m 2 T grunn : Temperatur i grunnen på 50 m dyp q : varmestrøm fra jordskorpa indre (bestemmer temperaturøkning med dypet i grunnen ) 180 Figur 1 Anbefalt boredyp plottet mot varmeledningsevne for en standard enebolig med et årlig energiforbruk på kwh. Figur 2. Området i Ringerike kommune som antas å ha høyere varmestrøm pga at det består av alunskifer, en bergart som har høyt innhold av radioaktive elementer

3 Bruk av grunnvann som energikilde Grunnvann kan brukes som energikilde. Ved å pumpe opp grunnvann, kan energien lagret i vannet utnyttes ved bruk av varmepumpe. Bruk av grunnvann som energikilde brukes i dag hovedsakelig i større anlegg i Norge blant annet Gardermoen flyplass. Disse anleggene er mer effektive og krever mindre investering enn anlegg med energibrønner i fjell. Et grunnvannsuttak på 8 l/s og en senking av grunnvannstemperaturen med 3 K (fra 6!C til 3!C ) tilsvarer et energiuttak på 100 kw. Både Hole og Hønefoss har store bebygde områder som er godt egnet for grunnvannsuttak. Kart over områder som er egnet for grunnvannsuttak er vist i kartbilag 3. Kartet er basert på kvartærgeologisk kart. Områder som er kartlagt som elv og breelvavsetninger består vanligvis av sand og grusavsetninger og er gjerne godt egnet for grunnvannsuttak. Det kan lokalt i disse "godt egnede områdene" være områder med mer finkornede avsetninger der det er vanskelig å få pumpet opp vannet. Det vil også finnes tørre områder der det er langt ned til grunnvannsnivået. Selv om man ligger innenfor godt egnet område anbefales det å gjøre forundersøkelser for å undersøke grunnvannskapasitet og også vannkvalitet før man investerer i et grunnvannsbasert anlegg. Dårlig vannkvalitet kan gi bakterievekst, igjenslamming eller utfellinger, noe som kan føre til driftsproblem for grunnvarmeanlegget på sikt.

4 Grunnvann som energikilde for varmepumpe for Ringerike og Hole kommuner Tegnforklaring Muligheter for grunnvannsuttak Godt egnet Mindre egnet Uegnet Europaveg Riksveg Viker- Tettsteder fjellet Kommunegrense Høgfjell Ringerike Ådalen 0 Heradsbygda 5 10 Kilometer Hønefoss Haugsbygda Holleia Krokskogen Hole Nordmarka

5 Løsmassetykkelse for Ringerike og Hole kommuner Tegnforklaring Løsmasseoverdekning Tykt og sammenhengende Tynt og usammenhengende/bart fjell Borehull < 5m Vikerfjellet 10 Borehull 5m < 10m Borehull 10m > Europaveg Riksveg Tettsteder Høgfjell 10 Kommunegrense 11 Ringerike Ådalen Holleia HeradsbygdaHønefoss Haugsbygda Kilometer ,5 32 Hole Krokskogen Nordmarka

6 Varmeledningsevne avledet av bergartstype for Ringerike og Hole kommuner Tegnforklaring W/mK 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 Vikerfjellet Europaveg Riksveg Tettsteder Kommunegrense Høgfjell Ringerike Ådalen Kilometer Holleia Heradsbygda Hønefoss Haugsbygda Hole Krokskogen Nordmarka

NGU Rapport 2000.093. GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi

NGU Rapport 2000.093. GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi NGU Rapport 2000.093 GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport

Detaljer

la moder jord Varme og Kjøle Våre Hus av randi Kalskin ramstad og Kirsti midttømme

la moder jord Varme og Kjøle Våre Hus av randi Kalskin ramstad og Kirsti midttømme la moder jord Varme og Kjøle Våre Hus av randi Kalskin ramstad og Kirsti midttømme Grunnvarme er et anonymt energialternativ som sjelden omtales i media. Like fullt er grunn varme blant de mest benyttede

Detaljer

Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial. Randi Kalskin Ramstad, Asplan viak OPPDRAGSRAPPORT A

Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial. Randi Kalskin Ramstad, Asplan viak OPPDRAGSRAPPORT A Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial Randi Kalskin Ramstad, Asplan viak 5 2011 OPPDRAGSRAPPORT A Grunnvarme i Norge - kartlegging av økonomisk potensial Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle

Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle MEF-notat nr. 4-2011 September 2011 Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle Geotermisk energi er fornybar energi Potensialer og fremtidsutsikter MEF engasjerer seg for grunnvarmeutbygging Det er behov

Detaljer

Georessurser. Grunnvarme. Kirsti Midttømme, NGU

Georessurser. Grunnvarme. Kirsti Midttømme, NGU Georessurser Grunnvarme Kirsti Midttømme, NGU Sol Vind Forbrenning / fjernvarme Biobrensel Grunnvarme Hva er grunnvarme? - energi lagret i grunnen Foto: T. Grenne Stråling fra sola Termisk energi Gjenbruk

Detaljer

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG - Barrierer og muligheter Av Arne Petter Krogstad Kathrine Elshaug Kjetil Bringaker Kirsti Stensland Eksperter i team 2002-1 - Forord Denne

Detaljer

RAPPORT. Vefsn kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

RAPPORT. Vefsn kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vefsn kommune Forfatter: Morland G., Grønlie

Detaljer

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse Energibruk og energiløsninger COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Energibehov 1 11 Eksisterende bebyggelse 1 12 Offentlige

Detaljer

Geotermiskvarme. Fremtidens energikilde? Fag: TØL1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder PROSJEKT OPPGAVE: FORFATTERE:

Geotermiskvarme. Fremtidens energikilde? Fag: TØL1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder PROSJEKT OPPGAVE: FORFATTERE: Fag: TØL1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder PROSJEKT OPPGAVE: Geotermiskvarme Fremtidens energikilde? FORFATTERE: Magnus Prestmo Mzafar Ibrahim Snorre Larsen Vegar Tangen Dato:06.11.201

Detaljer

energibrønner vs. uteluft

energibrønner vs. uteluft energibrønner vs. uteluft som energikilde til varmepumper Oppdragsgiver Norsk brønnborerforening Bjørn Halvorsen Oppdragstaker Futurum Energi AS Bjørn Gleditsch Borgnes Sted / Dato Asker 31.03.09 Futurum

Detaljer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 4/2003 En ny generasjon semihermetiske kompressorer Stillegående «Super Flapper» - Redusert lydnivå - Oljepumpe på alle modeller - Teflonimpregnerte lager - Èn olje

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Kunstgresseminaret 12.10.2011. Jordvarme til undervarme, IL Jardar. Stikkord.

Kunstgresseminaret 12.10.2011. Jordvarme til undervarme, IL Jardar. Stikkord. Kunstgresseminaret 12.10.2011 Jordvarme til undervarme, IL Jardar. Stikkord. IL JARDAR: fleridrettslag Slependen; hopp, langrenn, sykkel håndball og fotball, fotball størst. Ca 1300 medlemmer. Jeg: Vært

Detaljer

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF TEKNISK RAPPORT Energiforskning SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger SINTEF Energiforskning AS SAKSBEARBEIDER(E) Jørn Stene og Marit Brånås Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands

Detaljer

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. (07) 90 40 11 Telefax (07) 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 92.201 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steinkjer kommune Forfatter: Bernt O. Hilmo Fylke:

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

Kartlegging av grunnvarmepotensialet i Seljord

Kartlegging av grunnvarmepotensialet i Seljord År: 2008 Kartlegging av grunnvarmepotensialet i Seljord - Hydrogeologisk kartlegging av et infiltrasjonsmagasin. Transient 3D modellering. Ingrid Flatland Dyrud Masteroppgave, 60 studiepoeng I samarbeid

Detaljer

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Avdeling Energiprosesser 2000 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INNLEDNING...3 1.1 Hovedprinsipp og virkemåte...3 1.2

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

www.novemakulde.no Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper

www.novemakulde.no Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper Dimensjonering Så lenge det er en temperaturforskjell mellom inne og ute så vil det være en lekkasje av varme, siden

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Utgave: 1 Dato:2011-03-31 Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Detaljer

Geotermiske varmpepumper i eneboliger

Geotermiske varmpepumper i eneboliger Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU Institutt for geologi og bergteknikk SIG 0101 Eksperter i Team Geotermiske varmpepumper i eneboliger En teknisk beskrivelse og vurdering av muligheter

Detaljer

STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART

STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART 02.02.2007 Registrering av brønner og borehull i Bu og Vallavik før anleggsstart DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04 Rammeplan for avløp VA- løsninger i Fuglesangveien Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler Jordforsk rapport nr. 109/04 Senter for jordfaglig miljøforskning Hovedkontor: Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.

Detaljer

Stavanger Kommune. Energiutredning Jåttåvågen 2. Utgave: 1 Dato: 2011-04-04

Stavanger Kommune. Energiutredning Jåttåvågen 2. Utgave: 1 Dato: 2011-04-04 Energiutredning Jåttåvågen 2 Utgave: 1 Dato: 2011-04-04 Energiutredning Jåttåvågen 2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Energiutredning Jåttåvågen 2 Utgave/dato: 1 / 2011-04-04 Arkivreferanse:

Detaljer