Sjekkposten NR Fredsmegleren. Levekårsundersøkelse blant veteraner SIDE 5. Forsvarsminister Espen Barth Eide: Jeg føler meg hjemme SIDE 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjekkposten NR 2-2012. Fredsmegleren. Levekårsundersøkelse blant veteraner SIDE 5. Forsvarsminister Espen Barth Eide: Jeg føler meg hjemme SIDE 6"

Transkript

1 Sjekkposten NR Fredsmegleren SIDE 10IDE 6 Levekårsundersøkelse blant veteraner SIDE 5 Forsvarsminister Espen Barth Eide: Jeg føler meg hjemme SIDE 6 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

2 «Jeg føler meg hjemme» SIDE 6 Redaktør Mange av leserne har merket seg endringene i sekretariatet den siste tiden, og det er med store forventninger jeg nå tar over redaktøransvaret for Sjekkposten; forventninger både til meg selvog til alle jeg skal samarbeide med. Kameratstøtte.no Velkommen til nettjenesten Kameratstøtte.no Aktuelt Leder...4 Levekårundersøkelse blant veteraner...5 Intervjuet: Jeg føler meg hjemme Portrettet: Thorvald Stoltenberg Nekrolog: Hugo Munthe-Kaas...13 Aktuelt hjemme: - Balkan ble sammenlignet med Holocaust...15 Aktuelt ute: Dette har vi tro på Aktuelt hjemme: Påsketur med NVIO Aktuelt hjemme: Min tur ut Aktuelt hjemme: Veterandagen Aktuelt hjemme: «Jeg er redd for at pappa skal dø» Aktuelt hjemme: Stor familiedag på Akershus festning Kontakt med leserne En dag i desember i Kfar Chouba Help for heroes...30 Australia minnes sine veteraner!...31 Krig for fred...32 Invitasjoner Medlemsfordeler...36 Adresser...37 Lokalforeningsoversikt Sjekkposten NR Fredsmegleren SIDE 10IDE 6 Levekårsundersøkelse blant veteraner SIDE 5 Forsvarsminister Espen Barth Eide: Jeg føler meg hjemme SIDE 6 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Nr ISSN: Utgiver: NVIO v/presidenten bygning 60, Oslo Mil/Akershus festning, 0015 Oslo Redaktør: Katrine Sviland Tlf.: e-post: Neste nummer av Sjekkposten (nr ) kommer ut i juni med deadline 1 juni. Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse Ansvarlig for produksjon og annonser: Styrk Mediainformasjon: Opplag: Lay Out: Styrk Trykk: Norby Grafisk as Med ny redaktør vil dere merke at Sjekkposten vil gjennomgå noen endringer fremover. Med fem års studier i journalistikk og medievitenskap bak meg, tar jeg naturlig nok med meg noen journalistiske arbeidsmetoder inn i arbeidet med Sjekkposten; jeg kommer altså til å satse på en økning av egenproduserte saker i kommende utgaver. Jeg håper dere blir fornøyde! Etter godt over et år i NVIO har jeg møtt mange veteraner rundt om i landet, og jeg har satt stor pris på mottakelsen jeg har fått av de lokalforeningene jeg har allerede har besøkt. Forhåpentligvis får jeg møte flere av dere snart! Dessverre er det ikke mye lokalstoff i denne utgaven av Sjekkposten, men jeg håper mange flere av dere har lyst til å formidle aktivitetene som foregår ute i de forskjellige lokalforeningene. Det skjer mye bra rundt om i Norge, og det er lokalforeningene som binder NVIO sammen. Dette er deres medlemsblad, og jeg skal gjøre alt jeg kan for at dere, gjennom Sjekkposten, får ut informasjon om hva dere foretar dere! Husk at redaksjonen er her for å hjelpe dere, og jeg håper derfor dere tar kontakt om dere ønsker hjelp til å formidle deres budskap. Generelt ønsker jeg tilbakemeldinger på Sjekkposten- og hva dere ønsker å lese om. Da får dere det medlemsbladet dere ønsker! I denne utgaven møter dere blant annet en åpenhjertig Thorvald Stoltenberg, som kaster lys over det som skjedde i bakgrunnen av hans arbeid som fredsmegler under Balkan-konflikten. Dere får også lese om hvorfor den nye forsvarsministeren mener Forsvaret må ta noen grep for å modernisere seg. Jeg håper dere setter pris på lesningen! - Og husk at alle tilbakemeldinger ønskes velkommen! Katrine Mange opplever utenlandstjenesten som en positiv erfaring, men for noen kan tjenesten føre til ulike problemer senere i livet. Snakk om dine opplevelser med en likemann. Gå inn på Kameratstøtte.no eller ring vår landsdekkende Kameratstøttetelefon:

3 :leder: :aktuelt: hjemme Presidenten har ordet Når dette leses er NVIOs landsmøte samlet i Sandefjord for å gjøre opp status for årene 2010 og 2011, og for å se fremover i minst to år. På årets landsmøte er det rekorddeltakelse av antall lokalforeninger, og det tolker jeg som en meget stor anerkjennelse og interesse for det NVIO står for, og daglig utretter Som president er det med stor glede og stolthet jeg ønsker alle hjertelig velkommen til Sandefjord fra 20. til 22. april. Glede fordi vi i fellesskap skal tenke fremover og legge løpet for de neste to årene, og i noen sammenhenger tenke enda lenger frem i tid. Stolthet fordi vi har: Gjennomført en periode med stor og viktig veteran- og pårørendeaktivitet, og fordi NVIO betraktes som en interesseorganisasjon Etablert stadig flere veteranaktiviteter og veteranmøteplasser Et meget godt kameratstøttetilbud som sammen med vår samarbeidspartner Mental Helse omfatter hele landet Videreført Stiftelsen Veteranhjelp for veteraner og deres familier som har behov for øyeblikkelig hjelp Utviklet frivillig veteranhjelp 24/7 med tanke på kontakt og oppfølgning med psykolog, psykiater, advokat, lege og saksbehandler i NAV. NVIO har hjulpet mange hundre siden forrige landsmøte Den særskilte kompensasjonsordningen på plass og klagenemda fungerer meget tilfredsstillende Startet opp arbeidet med forskriftene til erstatningsordningen - 65 G Etter nærmere tre års arbeid avsluttet arbeidet med Gulfveteranenes særlige helseproblemer Lokalt og sentralt vært mere synlige i presse, radio og tv Hatt et svært godt og konstruktivt samarbeid med den militære og politiske ledelse i Forsvaret /Forsvarsdepartementet, samt regjeringspartiene, opposisjonen på Stortinget, ombudsmannen for Forsvaret og Bæreias venner. Jeg håper at NVIO i løpet av landsmøtet vil tilstrebe en oppfyllelse av de forventningene som vi har skapt hos våre medlemmer. Videre håper jeg NVIO vil påta seg det ansvar som ligger i å være Norges toneangivende og fremtidsrettede «På årets landsmøte er det rekorddeltakelse av antall lokalforeninger, og det tolker jeg som en meget stor anerkjennelse og interesse for det NVIO står for og daglig utretter.» veteranorganisasjon med tilstedeværelse, aktivitetstilbud, hjelp og støtte der hvor medlemmene og deres familie bor. Med dette som utgangspunkt føler jeg meg trygg på at vi får et konstruktivt og sosialt landsmøte som kan legge et nytt grunnlag for det videre arbeid til beste for NVIOs medlemmer og deres familier. Odd Helge Olsen. President NVIO Til høsten skal Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomføre en levekårsundersøkelse blant personell fra forsvar og politi, som har har vært på oppdrag i internasjonale operasjoner. Omtrent 3000 veteraner skal delta, og disse plukkes tilfeldig fra diverse misjoner. Hvilke operasjoner som plukkes ut er ennå ikke endelig avklart, men det antydes Libanon, Gulfkrigen, Bosnia og Afghanistan. NVIO har anbefalt at også veteraner fra operasjonen i Somalia bør inkluderes. Av KAtrine SvilAnd Veteraner fra Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret under Norsk Militær Tattoo 2010 Levekårundersøkelse blant veteraner Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet, og SSB har det fulle faglige ansvaret for planlegging og gjennomføring. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved veteraners levekår og sammenligne dette med levekårene blant andre grupper i befolkningen. Det er også et mål å kartlegge om - og i hvilken grad tjenesten i utlandet kan ha påvirket levekårene. For å sikre at aktuelle problemstillinger fanges opp, har SSB satt sammen en referansegruppe bestående av personer fra fagmiljøer med kunnskap om veteraner, som skal bidra med råd til utformingen av et spørreskjema. I tillegg til NVIO er også KOL, NROF og PEFO representert i gruppen. Selve undersøkelsen skal gjennomføres ved at et tilfeldig utvalg av veteraner intervjues ved hjelp av et firesiders strukturert spørreskjema og telefonintervju. Telefonintervjuet vil ta cirka 40 minutter, og veteranen vil bli varslet per brev i forkant. Tidspunktet for samtalen avtales i samarbeid med begge parter. Spørreskjema med selvrapportering vil inneholde mer personlige spørsmål som kan være vanskelig å besvare på telefon. Dataene vil bli behandlet og analysert av SSB i etterkant, og alle svar som kommer inn vil bli behandlet i henhold til personopplysningsloven. Resultater vil kun bli offentliggjort i anonym form. 4 5

4 :intervjuet: Forsvarsministeren om sin nye rolle, veteransak, fremtidens internasjonale operasjoner- og hvorfor Forsvaret trenger å modernisere seg. Jeg føler meg hjemme Etter å ha jobbet i fire år som statssekretær for Anne Grete Strøm-Erichsen og ett år for Grete Faremo, føler seg Espen Barth Eide seg allerede hjemme i rollen som forsvarsminister. Av KAtrine SvilAnd De mer lange linjene i forsvarspolitikken som nå er i ferd med å kompletteres har han også vært med på å forme som statssekretær. - Nå går vi inn i den neste langtidsplanen på basis av at vi har oppfylt den forrige, og jeg må si - all ære til Strøm-Erichsen og Faremo som for første gang i kjent historie har fått fullfinansiert langtidsplanen, der både politikerne har gitt alle pengene de har lovet og Forsvaret har gjort alle de tiltakene de har lovet. Så vi har kommet i en riktig balanse, og det er ikke noen grunn til å endre noe av det, sier han. Forsvarsministeren ser heller ingen grunn til å endre fokuset på veteransak som en samfunnssak, og ikke bare noe som angår Forsvaret. - Jeg synes handlingsplanen for ivaretakelse av veteraner er en god plan, og jeg har hvert fall tenkt til å ta den på veldig stort alvor og følge opp den, sier han. - En handlingsplan vil jo normalt ikke inneholde alle mulige tiltak på alle nivåer, den setter ut noen retninger, noen konkrete valg og en filosofi. Så må de forskjellige virksomhetene, altså veteranorgansasjonene, FSAN, departementet og andre offentlige myndigheter, følge den opp i praksis. Det jeg føler er bra med den prosessen er at man klarte å gjøre veteransak til noe mer enn bare Forsvarets sak. Problemet tidligere var at Forsvaret nok erkjente et ansvar for veteraner, mens man i helsevesenet så på veteraner som kun en ny gruppe som hadde krav på de samme svarene som andre, og kanskje ikke så mye fokus på veteranenes særskilte utfordringer - som jeg håper de har nå, sier Barth Eide. Hva skjer videre med toårsprosjektet Forsvarets veterantjeneste? - Det er jo et toårsprosjekt nettopp fordi man skal se hvordan det går videre. Poenget er ikke at man skal bare ha det i to år og avslutte det; prosjektet skal ikke bli noe mindre. Man skal finne formen på dette for neste korsvei. Og det svaret kommer vi jo tilbake til. Men fokuset har økt - og det skal ikke gå nedover igjen. Og forsvarsministeren har fulgt med på arbeidet, både som statssekretær Forsvardepartementet og i Utenriksdepartementet. Dermed har han sett på arbeidet også fra et annet ståsted. -I UD hadde man diskusjonen om mer universialisering av dette til lignende grupper i samfunnet, og det gjaldt da særlig diplomater som har tjenestegjort eller tjenestegjør i særlige vanskelige områder. Nå igjen har jeg jo gått inn i dette igjen. Men det er jo andre som har fulgt veteranarbeidet tettere, blant annet min politiske rådgiver Kathrine Raadim, som har hatt fullmakten til å drive med dette i det daglige - både for Grete Faremo og meg. Og hun har gjort en bra jobb, sier han. Fra forsvarsministerens tid i Ud var det et ønske fra de ansatte å få til en lignende erstatningsordning som Forsvarets veteraner har fått, og den såkalte særskilte kompensasjonsordning. Dette skjedde ikke. Espen Barth Eide mener det er viktig å se på eventuelle svakheter i denne ordningen i lys av prosessen som har vært for å få det til - og hvor mye bedre ordningen har blitt. - Alle andre steder enn i Forsvaret anses dette som gullstandarden når det gjelder erstatninger. Og det er veldig mange offentlige tjenestemenn som ønsker å få noe som ligner på det Forsvaret har fått. Sånn sett ser jeg på det som en god ordning, sier han. - Det var jo ikke et mål at flest mulig skulle få 65 G, men at det skulle være anledning til å gå opp til 65 G. Men det er jo da være en funksjon av hvor alvorlig skaden er, og det er jo en skjønnsmessig vurdering i forhold til den enkelte sak. Det er en robust ramme, den går mye lengre enn tilsvarende ordninger ellers i staten. Det betyr ikke at den enkelte erstatning skal være større, men at rommet for hvor høyt man kan gå er blitt 65 G, sier Barth Eide. - Så det at så mange ikke kommer opp på 65 G er jo på en måte gledelig, for det betyr at det ikke er så mange som anses å ha et skadeomfang som når maksimumsgrensen. Det kan være mange som mener selv at de vil ha det, men dette er jo ikke vurderinger jeg sitter og gjør; disse vurderingene gjøres av fagfolk i en prosess, sier han. Forsvarsministeren kan likevel peke på utfordringer i forbindelse med innføringen av den særskilte kompensasjonsordningen. - Da vi innførte den særskilte kompensasjonsordningen kom jo øyeblikkelig spørsmålet om at de som kom tidligere ikke ville få en like god ordning. Problemet har jo vært at muligheten for å dokumentere nye saker har av åpenbare grunner vært enklere enn å dokumentere gamle saker. Så det man har gjort med de tidligere tilfellene er at man har gitt et romsligere og større rom for skjønn, altså man har vært mer liberal når man går tilbake til 1978 og Libanon med årsakssammenhenger, men på en annen side uten å gå helt opp til 65 G, sier han. -Det var litt av det som var avveiningen. Så på èn måte en bedre ordning, og på en annen måte en mer avgrenset ordning i - Det har skjedd masse i forhold til anerkjennelse, og jeg synes spesielt hjemkomstseremonien, det at du ikke bare lander på Gardermoen og vinker farvel, men at de samles er veldig viktig. samlet omfang, fordi man rett og slett ikke sitter på så gode data fra den tiden som fra i år. Men så har jeg sagt før at det at man ikke har gjort dette for lenge siden er jo en unnlatelsessynd som mange partier må ta medansvar for- også mitt. Det har jo vært mange regjeringer som ikke tok tak i det før Anne Grete Strøm-Erichsen endelig tok tak i dette. Den er uendelig bedre enn det den var. Anerkjennelse er et viktig moment i arbeidet med veteransaker, mener forsvarsministen. Selv har han deltatt på alle hjem- FORTS NESTE SIDE 6 7

5 intervjuet: :intervjuet: Jeg føler meg hjemme... komstseremonier etter sin tiltredelse i rollen som statsråd. -Det har skjedd masse i forhold til anerkjennelse, og jeg synes spesielt hjemkomstseremonien, det at du ikke bare lander på Gardermoen og vinker farvel, men at de samles er veldig viktig. På vei hjem fra for eksempel Afghanistan, men også andre operasjoner nå, er det viktig med felles debrief - at man tar tak i alle og forteller soldatene hvilke rettigheter de har, sier han. - Og samlingen med familie har blitt veldig bra, og vi har funnet en bra form som jeg har inntrykk av at soldatene liker. Det skal alltid være en statsråd tilstede på disse seremoniene, og i de fleste tilfeller vil det jo bli meg. Da snakker jeg med hver enkelt personlig og prøver å formidle takknemligheten for at de har stilt opp. Så dèt og medaljen de får er anerkjennelse der og da, og den oppfølgingen de får etterpå blir den videre anerkjennelsen. ifølge forsvarsministeren er det lite som tyder på at operasjoner som de i Irak og Afghanistan vil skje igjen med det første. - Amerikanerne har sagt det veldig tydelig selv i sin Defence strategic guidance, så den type hærtunge, lange landmilitære bidrag med betydelig intensitet egentlig er noe de prøver å styre vekk fra. Det blir heller et styrkenærvær med større fokus på sjø og luft, sier han. - Og nektelse. Det vil si at man er tilstede i for eksempel Sør-Korea og Japan- for å ha en viss kontroll på Kinas fremvekst. Barth Eide mener det er sannsynlig at vi nå ser slutten på en 20-års periode, som startet med Balkan, og som fortsatte med Afghanistan og Irak, hvor vi har hatt et høyt operasjonstempo med NATO eller Forsvarsminister Espen Barth Eide på sitt kontor. - Kanskje den virkelig store bølgen veteraner vi har sett nå vil flate litt ut, og det vil igjen gi mulighet til enda bedre utvelgelse og bedre oppfølging hvis dette volumet går ned. andre vestlige koalisjoner som ramme. - Det vil bety enten at vi er mindre ute eller at vi er tilbake i FN-rammen med operasjoner som ligner mer på det vi gjorde i Tchad enn det vi gjorde i Afghanistan, sier han. - Det er sannsynlig at det blir mer rom for å delta på FN-sporet. Eventuelt en gang innimellom en type Libya-operasjon, uten at jeg tror det kommer til å skje ofte. Det er jo alltid vanskelig å spå fremtiden. Om forsvarsministeren har rett i sin prognose vil det bety at Norge produserer færre veteraner. - Kanskje den virkelig store bølgen veteraner vi har sett nå vil flate litt ut, og det vil igjen gi mulighet til enda bedre utvelgelse og bedre oppfølging hvis dette volumet går ned, sier han. Har operasjonshyppigheten slitt ut Forsvaret? - Forsvaret har gjort en strålende jobb i Afghanistan, og da jeg var der nede i desember fikk jeg inntrykk av at ting gikk bedre enn noen gang, så det er ikke slik at dette sliter ut Forsvaret. Men samtidig skal vi være klar over at det har vært en konstant belastning som gjør at mange mennesker har seks-syv kontingenter bak seg, og det er nok bra om disse får litt sammenhengende tid hjemme. For det finnes eksempler på soldater som har vært ute i snitt seks måneder i året over en lang periode? - Ja, det er noen. Et eksempel er de som flyr NAD-helikopterne, de har korte perioder ute; men de er ute hyppig fordi det er så få av dem, så på en måte er det som en slags pendlerjobb, men det er klart at dette ikke er noe man kan gjøre for alltid. Dette er et tak man har kunnet gjøre en periode. Men det blir mindre av det, tror jeg. Det vil aldri bli mindre for alle fordi det er noen kapasiteter man alltid trenger, noen sambandstjenester, noen etterretningsfunksjoner- som gjør at det fortsatt vil være slik at noen vil være ekstra belastet, sier han. Forsvarsministeren er likevel fornøyd med at Forsvaret har klart å spre byrden og erfaringen. - Det å være ute er på en måte en byrde, men det bygger også kompetanse, og gir uten tvil karrieremessige fortrinn. Da det bare var forbeholdt Hæren, var det de som fikk all belastningsproblematikken, men de fikk også alle de gode impulsene fra utenlandstjenesten. Av begge de grunnene var det viktig at andre deler av Forsvaret kom mer inn, sier han. - Vi klarte å opprettholde antallet i Afghanistan, vi har ligget mellom i mange år nå. Men antallet fra Hæren har gått ned og Luftforsvaret og Sjøforsvaret har stilt med bidrag slik at de også har vært en del av det. Når vi i tillegg kan gjøre operasjoner som Adenbukta som er helt maritimt og Libya som var helt luftmilitært, betyr det at det ikke er noen piloter som var i Libya som har vært veldig belastet i Afghanistan, og det er heller ingen som seilte Fritjof Nansen i Adenbukta som har vært plaget av Afghanistan-belastning. Så ved å spre dette på hele Forsvaret så gir det en rettferdig spredning av byrden, men også like viktigen rettferdig spredning av internasjonal kompetanse. etter de mer nærliggende utfordringene med ferdigstillingen av langtidsplanen for Forsvaret, retter Barth Eide fokuset til en mer langsiktig utfordring - å løfte Forsvaret som en kunnskapsorganisasjon. Nå er basevalgene er gjort og det er blitt foretatt et generasjonsløft på materiellsiden; tredje søyle for Forsvaret er personell og kompetanse. Den utfordringen tror jeg blir sentral i hele min periode som forsvarsminister, sier han. - Der er det fortsatt for tradisjonelt. Vi har masse flinke folk, men Forsvaret har ikke i stor nok grad omstilt seg til å være en kunnskapsorganisasjon. Det er noe med hierarkier og ledelsesfunksjoner som gjenspeiler en litt for tradisjonell tilnærming - til det gamle løpet der man kom inn som soldat og ut som general, og jo høyere grad jo klokere var du. Det er ingen bedrift som ville turt å drive med det, en tanke om at er man eldst så er man klokest. Det er lenge siden man sluttet med det, og der må Forsvaret også ta noen grep, sier Barth Eide. - Dette blir ikke den tradisjonelle forsvarsdebatten ettersom dette ikke nødvendigvis dreier seg om penger, men om hvordan menneskene brukes, sier han. Og det er kognitiv bredde forsvarsministeren ønsker for personellet i Forsvaret. - Vi må ha folk som er mer forskjellig inn i besluttende organer, slik at ikke alle blir kopier av hverandre. Og flere kvinner. Hele diskusjonen om verneplikt for begge kjønn går under det; det er en av de mulige svarene for å sørge for at Forsvaret gjenspeiler samfunnet på en bedre måte enn det har gjort til i dag, sier han. - På 90-tallet uttalte makt-og demokratiutredningen at de tre versting-sektorene i Norge var politi, kirke og Forsvaret. Men nå er det bare å innse at kirken og politiet har gjort ganske mye med dette- nå er det vår tur. - Det å være ute er på en måte en byrde, men det bygger også kompetanse, og gir uten tvil karrieremessige fortrinn. Mange soldater er opptatt av at det må gjøres noe med 35-årsregelen; kommer dette til å bli diskutert videre? - Det vil være en del av helheten. Det er jo viktig å si at det problemet slår ulikt ut for de forskjellige forsvarsgrenene. Problemet er nesten ikke-eksisterende i sjø-og luftforsvaret; der er tvert i mot problemet at kompetent personell forsvinner selv om man ønsker å beholde dem. Så de som når 35-årsaldersgrensen er nesten alltid blitt tilbudt noe annet før de kommer dit. Men i Hæren er jo dette en utfordring- det er flere som vil fortsette etter fylte 35, sier han. - Og helt ærlig har vi hatt en runde på dette i Stortinget, for dette er jo noe vi skal se på. Mange er nok enige i at det ikke bare er å trylle den bort. 35-årsregelen kom jo for en grunn, men vi må finne noe som fungerer i dag- og ikke gå tilbake til slik det var før. Vi må finne en måte for de som vil ha en videre karriere; en mykere overgang til andre deler av Forsvaret. Så det er utfordringen. 8 9

6 :portrettet: :portrettet: Han har sett det mørkeste rommet i mennesket. Likevel er Thorvald Stoltenberg sta i troen på det gode. Fredsmegleren Året er Familien Stoltenberg sitter rundt spisebordet, midt i middagen, når telefonen ringer. I andre enden er FNs generalsekretær, Boutros Boutros Ghali. Han lurer på om Thorvald kan ta over etter tidligere amerikansk utenriksminister, Cyrus Vance, som sjefsforhandler for FN. Det sier Thorvald nei til. Av KAtrine SvilAnd Men Boutros Ghali er en luring skulle det vise seg. - Grunnen til at jeg sa nei, var at de hadde begynt å komme over kneika med Osloprosessen, og jeg hadde lyst til å være med på den fullt ut. Jeg hadde stor tro på den, både at man skulle komme frem til en avtale, og at avtalen ville bli nyttig og bra for utviklingen i Midt-Østen. Nå i det siste har det jo gått annerledes enn det jeg trodde den gang, men det visste jeg ikke- og hadde lyst til å være med på sluttføringen av det som for meg var en viktig prosess. Jeg hadde levd med Midt-Østen-problemene siden jeg ble voksen, sier Stoltenberg senior. - Så ringte han igjen, og jeg sa nei. Thorvald Stoltenberg sitter lett henslengt i gul plysjstol i stua si. På balkongen med utsikt over Kongen og Oslofjorden står han hver morgen - uansett vær - og ser ut over området han vokste opp i. Og føler at livet er bra. Han har invitert Sjekkpostens utsendte for å fortelle om tiden da han var FNs mann på Balkan. Han veksler mellom å mimre over den tiden, by på isvann med sitron, passe på at gjestene er komfortable - og vise en intens interesse over besøkets bakgrunn og situasjon. Så intens er interessen for meg som person, at den føles totalt ektefølt. Nå er også "Det handler om mennesker" tittelen på hans selvbiografi. Og for mennesker har Thorvald et unikt talent. - Boutros Ghali ringte også til Gro Harlem Brundtland, og hun sa også nei. Etter en stund får jeg forespørsel om jeg så snart som mulig kunne komme og ha en samtale med han i new York, og det gjorde jeg naturligvis. Da fortalte han om at det eneste partene var enige om at jeg skulle være sjefsforhandler for FN, og at jeg burde føle det som en moralsk forpliktelse. Men jeg følte jeg måtte tenke på det - og også snakke med statsministeren om det. Så dro jeg hjem til Norge der plutselig norsk presse sto og ventet. Hvilken moral hadde jeg som ikke ville ta på meg jobben? - Hver gang jeg oppriktig prøvde å være upartisk, ble det voldsomme protester. luringen Boutros Ghali hadde lekket forespørselen til den franske avisen Le Monde. - Da jeg kom hjem var de vel så godt informert om dette som jeg var. Dermed oppsto det litt press rundt meg og i media om at dette kunne jeg ikke si nei til, og jeg følte et ansvar, så jeg og Gro ble enige om at jeg skulle gjøre det. Så da dro jeg ned 1.mai 1993, sier han. Sånn begynte det. Thorvald kom ned til Cyrus Vance og EUs forhandler, David Owen. Duoen var i gang med å presse Milocevic til å godta Vance- Owenplanen. Det gjorde Milocevic. - Dermed begynte jeg å ane at jeg kunne snu neste dag og fly hjem; og da gjaldt det å være rask, så de utnevnte en ny utenriksminister innen jeg hadde kommet hjem, ler han. Så viste det seg at serberne i Bosnia ikke godtok den samme planen- og den røyk i løpet av natta. - Cyrus Vance dro hjem syk av utmattelse. Og det var tøft, det må jeg si, sier Thorvald. - Han rådet meg sterkt til å både ta sjefsforhandlerjobben og jobben med ansvar for all FNs aktivitet på Balkan. Og det gjorde jeg. Men i løpet av de første to-tre månedene skjønte jeg at det var umulig å gjennomføre. Det var en hundre prosents arbeidsoppgave å være forhandler, og hvis man samtidig skulle ha ansvar for operasjonene på fronten og landjorda ville man sannsynligvis gjøre begge deler dårlig. Så med en gang jeg merket dette ba jeg om å konsentrerte meg om det som opprinnelig var forespørselsen - å være forhandler. det godtok Fns generalsekretær, og etter en måned eller to kom den japanske - Jeg tror det viktigste vi gjorde med Oslo-prosessen var å holde den hemmelig. For hadde vi ikke gjort det, ville den sprukket tidlig. representanten for generalsekretæren for å ta seg av FNs strategi og taktikk når det gjaldt krigen på Balkan, og Stoltenberg kunne konsentrere seg om forhandlingene. Men forhandlingene skulle vise seg å være nærmest en umulig oppgave. - Det vanskeligste med forhandlingene.. - Jeg er i tvil den dag i dag om noen av partene egentlig ønsket en forhandlet fred, sier Thorvald etter en tenkepause. en av de første kveldene deltok fredsforhandler Stoltenberg på en middag med partene i konflikten. De holdt alle en tale til ære for han som hadde tatt på seg jobben å hjelpe dem. Og selv holdt Thorvald en takketale. Han bedyret sitt løfte om å gjøre sitt beste for å bidra til en forhandlet fred. Applausen bredte seg i rommet. Nytt løfte fra deres forhandler: han vil gjøre sitt beste for å være upartisk. FORTS NESTE SIDE 10 11

7 :portrettet: :portrettet Fredsmegleren Nekrolog Hugo Munthe-Kaas Stillhet i rommet. Så kom protestene fra alle kanter. - Det likte ingen, og det sa de rett ut. "Vi gikk inn for deg som forhandler, fordi vi vet at du kjenner folkene på Balkan, og hvis du kjenner folkene på Balkan, så må du være enig med meg- Milocevic! Nei, du må være enig med meg- Boban, sjef for kroatene i Bosnia. Nei, med meg som er president i Kroatia!" Så det ble en håpløs situasjon. Hver gang jeg oppriktig prøvde å være upartisk, ble det voldsomme protester. De godtok rett og slett ikke at jeg var upartisk. Stoltenberg hadde også et annet problem som virket inn på rollen hans. Verdenspressen var rett utenfor dørene. -Den part som ikke til en hver tid ikke var fornøyd med utviklingen i forhandlingene, kunne når som helst gå ut med informasjon om forhandlingene til verdenspressen, som deretter slo det stort opp - som så førte til at den part som fikk skylda ikke ville fortsette å forhandle. Dette gikk igjen hele tiden, sier Thorvald. Og etter en pause. THORVALD STOLTENBERG er født 8. juli 1931 i Oslo. Han er gift med tidligere statssekretær Karin Stoltenberg, og sammen har de barna Ninni, Camilla og nåværende statsminister Jens Stoltenberg. Han var også svoger til sin etterfølger Johan Jørgen Holst, ettersom Karin Stoltenberg er søster av Holsts kone, Marianne Heiberg. Hans onkel på morssiden var den kjente operasangeren Ivar F. Andresen. Han har vært utenriksminister Paul Smines - Jeg tror det viktigste vi gjorde med Osloprosessen var å holde den hemmelig. For hadde vi ikke gjort det, ville den sprukket tidlig. Du tirrer partene hele tiden og du får ikke den nødvendige ro mellom partene til å holde på med prosessen, sier han. - Men jeg kan ikke se deg i øynene i dag og si at partene ville ha fred. Jeg er ikke sikker på at de ville det. De enkeltpersonene som var involvert i forhandlingene, var til grader avhengig av krigens fortsettelse - egne økonomiske grunner. Du hadde ikke lov til å overlevere olje og gass til for eksempel serberne, men vi så jo i kikkerten at kolonne på kolonne med olje og gass-bensinbiler gikk fra serberne inn til kroatene for å hjelpe kroatene til å bruke mot serberne, sier han. - nei, nå skal jeg lukke døren før du begynner å klapre tenner her. Thorvald har tatt en pause og er på vei mot balkongdøra. - Jeg pleier å lukke igjen døra når jeg ser at gjestene begynner å fryse. Thorvald humrer. Det er blitt sagt om Thorvald Stoltenberg at han er en av veldig få mennesker som kan få tilfeldige samtalepartnere til å føle : f a k t a : både i Brundtland II- og Brundtland III-regjeringen, og forsvarsminister fra 1979 til 1981, i Brundtlands første regjering. Etter sin politiske karriere var han blant annet president i Norges Røde Kors. Stoltenberg var russepresident i Oslo i 1950 og senere formann i Norsk Studentunion. Han har studert i Østerrike, Sveits, USA og Finland, og tok juristeksamen i Året etter begynte han å jobbe i Utenriksdepartementet, og tjenestegjorde blant annet som visekonsul i San Francisco, ambassadesekretær i Beograd og Norges ambassadør til Danmark. I 1990 var han i en kortvarig periode FNs høykommissær for flyktninger, og i FNs fredsmegler på Balkan. Thorvald Stoltenberg ledet i 2009 og 2010 Stoltenberg-utvalget, nedsatt av daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen for å vurdere tiltak for å bedre rusomsorgen for de mest hjelpetrengende narkotikaavhengige i Norge. Nylig har blitt med i en kommisjon gjennom FN som ønsker å fremme en ny narkotikapolitikk. - Så fant de ut når krigen brøt ut at den var slett ikke en populær krig, dermed begynte de å kalle det etnisk rensing og religionskrig. seg som verdens viktigste person, at han lar samtalepartneren gå fra seg med en trygg forvissning om at møtet har betydd noe for begge to. Thorvalds vesen er på det beste vanskelig å beskrive, men han skal fortelle mer om betydningen av møter med mennesker. Nå er han igjen i gang med beretningen om tiden på Balkan. det ble en forvirrende konflikt. - Det fantes et bånd i sikkerhetsavdelingen for FN; dette var før min tid der, men det ble tatt opp et bånd som viser en bosnisk general som ringer sin venn, den serbiske generalen. Først spør han hvordan det går med kona til generalen. Etter han får et svar, spør han andre hvordan det står til med hans kone. Deretter spør han om han Stoltenberg ble i tildelt Snill Guttstatuetten i 1989, og ble årets Peer Gynt i I 2004 ble han utnevnt til 2. klasse, storfølgesvenn, sølv, av den sørafrikanske ordenen O. R. Tambos følgesvenner for «for usedvanlig bidrag til idealene om et demokratisk, rettferdig ikke-rasistisk Sør-Afrika og for å ha fremmet internasjonal solidaritet mot undertrykkelse og kolonialisme». Han har også mottatt den litauiske Medaljen for 13. januar. Han er tildelt Torstein Dales minnepris og er æresmedlem av Norges Røde Kors. Kilde: Wikipedia kan få kjøpt granater fra serberen fordi han forfølger kroatisk general - som også er en felles venn av dem. Disse gikk sammen på krigsskolen i Serbia! De kjente hverandre godt, forklarer Thorvald. - Så spør serberen: "betaler du i hard valuta?" "Ja, det skulle han gjøre. Så var alt greit- de skulle møtes i et veikryss og overlevere granatene. - Men så sier plutselig serberen: "er det nødvendig å gjøre det så vanskelig? Kan vi ikke bare si at jeg beskyter den kroatiske generalen- og så betaler du? Så kan jeg fortelle hvor mye som er blitt brukt, eller du kan telle opp selv?". Det ble de enige om. Like etter begynte beskytningen av den kroatiske generalen. Thorvald stopper opp. Tar en kunstpause. - Sånn var det på alle områder! Og folk kunne ikke tro det her hjemme. Jeg følte intenst at det var en krig som ikke dreide seg om etnisk rensing eller religion. Det var noen ambisiøse jarler som satt rundt omkring og ville fylle tomrommet etter Tito. Dermed var det i starten en ren tradisjonell Balkankrig. Krig på Balkan betyr land og mennesker, sier han. Men krigen fikk et annet navn. - Så fant de ut når krigen brøt ut at den var slett ikke en populær krig, dermed begynte de å kalle det etnisk rensing og religionskrig. Så fikk altså kroatene støtte fra Østerrike og Tyskland. Bosnierne fikk støtte fra USA og Iran. Og ikke så mye, men litt støtte fra de muslimske land generelt. Og amerikanerne gav nok også mye støtte til bosnierne ut fra hva de trodde var etiske grunner. Nemlig at de trodde at bosnierne var de som var svakest og hardest rammet. At de ble hardest rammet tror jeg nok det ikke er tvil om. Men om de var svakest er jeg ikke sikker på. De fikk militær støtte til utstyr og opplæring, blant annet fra amerikanerne. Så de økte nok sin styrke gjennom krigen. Intervjuet fortsetter i neste utgave av Sjekkposten.. Oberstløytnant Hugo Conrad Munthe-Kaas gikk bort 19. mars, 90 år gammel. Han var blant de høyest dekorerte nordmenn fra 2. verdenskrig, en pioner i det norske spesialstyrkemiljøet, og ikke minst en stor inspirasjonskilde for yngre generasjoner soldater og offiserer. Et bilde av ham som 4-åring er beskrivende. Han drar på en kjelke med fire snøballer pent stablet. Ikke rare ammunisjonen, brukte han å si. 14 år senere, i april 1940, ble han med sin far på Narvikfelttoget - to år under vernepliktig alder. Faren var bataljonsjef, og Hugo opererte som kurer og skarpskytter. Av disse erfaringene kunne han fortelle at det tar omlag en uke å omstille seg fra fred til krig, mens omstillingen fra krig til fred, dersom man overlever, tar resten av livet. Hugos tid som agent for Special Intelligence Service brakte ham gjennom hard trening og krevende operasjoner. En av de endte nesten skjebnesvangert for to norske og to franske soldater bak fiendens linjer i Norge. Ved å utvise omfattende mot og kløkt maktet han å redde dem rett foran nesen på fienden. For denne aksjonen ble Hugo belønnet med Krigskorset med sverd, Distinguished Service Medal, Croix de Guerre med bronsepalme og Ridder av Legion d Honneur. I 1944, etter å ha gått Krigsskolen i London, ønsket han seg tilbake til fronten og gjorde tjeneste på motortorpedobåt under D-dagen. Hugos tjeneste etter krigen var blant annet som militærattache i London, sjef for Hærens fallskjermjegerskole, etterretningssjef for FNstyrkene i Kongo, og sjef for Garnisonen i Sør- Varanger. Hugo Munthe-Kaas var en djerv agent, tapper soldat og avholdt offiser, og med et uforglemmelig glimt i øyet. Vi lyser fred over hans minne. På vegne av de som har mistet en venn, mentor og forbilde. Ola Bøe-Hansen Kommandørkaptein Forsvarets stabsskole 12 13

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Sjekk NR 5-2011 posten ISAF En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO ISAF EN SUKSESS? Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

Reisen tilbake S IDE 8 NVIO vil hjelpe etter Utøya-tragedien SIDE 5

Reisen tilbake S IDE 8 NVIO vil hjelpe etter Utøya-tragedien SIDE 5 Sjekk NR 4-2011 posten Reisen tilbake S IDE 8 NVIO vil hjelpe etter Utøya-tragedien SIDE 5 Kameratstøtte.no i dagside 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

NR 3-2012. -Hils gutta

NR 3-2012. -Hils gutta NR 3-2012 -Hils gutta Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 3-2012 Landsmøte 2012 SIDE 6, 7, 8 og 9 Aktuelt Leder...4 28 soldater hedret for sin innsats...5 Veterandagen 2012...6-9

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

NR 2-2011. Den nye. Gulfkrigslidelsen. skyldes fysisk skade SIDE 6. Når det verste skjerside 12

NR 2-2011. Den nye. Gulfkrigslidelsen. skyldes fysisk skade SIDE 6. Når det verste skjerside 12 Sjekk NR 2-2011 posten Den nye veteranenside 8 Gulfkrigslidelsen skyldes fysisk skade SIDE 6 Når det verste skjerside 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Når det verste skjer Side

Detaljer

NR 6-2010. Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6

NR 6-2010. Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6 Sjekk NR 6-2010 posten Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Den fremtidige veteran

Detaljer

Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12

Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12 Sjekk NR 2-2010 posten MEYMANEH: Startet stor operasjon Side 6 FN-MISJONEN Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Startet stor operasjon

Detaljer

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Sjekk NR 6-2009 posten Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6 Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Aktuelt

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte. SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008 USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.no side 6 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 1-2006 1-2005 Forsvarets legitimitet s. 4 5 Kameratstøtte s. 6 8 Veteran og hva så? s. 10 11 Veteranene sliter s. 13 Historien om UNIFIL

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...»

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2008 Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» Soldater som gir sitt liv for fedrelandet «Betaler den nest høyeste

Detaljer

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 01/2012 kr. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 24 VEST-SAHARA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden KVINNER KJEMPER KVINNERS sak Stadig flere kvinner

Detaljer

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Sjekk NR 4-2009 posten TEMA: Forsvarets nye utenlandsoperasjon: FNs feltsykehus i Tsjad Side 12 Krigshistoriens entusiaster War & Peace Show i UK Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: Soldater og sivile ssammen i Afghanistan Nr. 3-2007 ISSN:

Detaljer

AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12

AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12 REDAKTØR Rine Veberg ASS. REDAKTØR Yves Birkeli (denne utgaven) REDAKSJON Ruben Getz/Foto Vebjørn Borkamo/Skribent Helje Borud/Skribent Hans Christian Grønli/Skribent Atle Nilsen/Skribent Eivind Fuglaas/Skribent

Detaljer

Norsk politi TEMA: 28 SIDER. internasjonalt NORSK POLITI NR.1 // MARS 2014

Norsk politi TEMA: 28 SIDER. internasjonalt NORSK POLITI NR.1 // MARS 2014 TEMA: 28 SIDER Norsk politi internasjonalt NORSK POLITI NR.1 // MARS 2014 I utenlandstjeneste Siden 1989 har norske politifolk reist utenlands for å bidra til oppbyggingen av politiet i andre land. Hva

Detaljer

NR 3-2010. Den fremtidige veteranen Side 6 TSJAD: Flagget ned Side 10 NVIO: Landsmøte 2010 Side 18

NR 3-2010. Den fremtidige veteranen Side 6 TSJAD: Flagget ned Side 10 NVIO: Landsmøte 2010 Side 18 Sjekk NR 3-2010 posten Den fremtidige veteranen Side 6 TSJAD: Flagget ned Side 10 NVIO: Landsmøte 2010 Side 18 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Den fremtidige veteranen

Detaljer

Forbundsstyret 2005. B-blad

Forbundsstyret 2005. B-blad Sjekkposten_01-36 19.01.05 14:58 Side 36 B-blad Returadresse: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til senderen med

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus N-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2011 FORSVARETS FORUM NR 5 11 MAI AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Bistanden bader i dårlig statistikk

Bistanden bader i dårlig statistikk på jobb-jakt: Slik fikk de jobb i 04Unge bistandsbransjen forskning: Bistanden bader 30Norsk i dårlig statistikk BI-forsker skaffer 36Portrettet: sultne syrere mel Norske ideer skal gi en bedre verden

Detaljer

www.folkehjelp.no Nr. 1, 2011 Sør-Sudan, Afrikas 54. land: Friheten gir oss muligheter Fagblad Sanitet Sier nei til machomenn Hvem er de papirløse?

www.folkehjelp.no Nr. 1, 2011 Sør-Sudan, Afrikas 54. land: Friheten gir oss muligheter Fagblad Sanitet Sier nei til machomenn Hvem er de papirløse? www.folkehjelp.no Nr. 1, 2011 Sør-Sudan, Afrikas 54. land: Friheten gir oss muligheter Fagblad Sanitet Hvem er de papirløse? Sier nei til machomenn Utgiver: Norsk Folkehjelp Nr. 1, 2011. Årgang 71 Tidligere

Detaljer