rk-eldrehefte.qxd :05 Side 1 Trygt hjem Forebygging av hjemmeulykker blant eldre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rk-eldrehefte.qxd 02.09.05 09:05 Side 1 Trygt hjem Forebygging av hjemmeulykker blant eldre"

Transkript

1 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 1 Trygt hjem Forebygging av hjemmeulykker blant eldre

2 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 2 Kjære venner! Mange ulykker skjer på grunn av ubetenksomhet. Vi mennesker har en tendens til å tenke det skjer ikke meg. Det er kanskje en sunn egenskap, men når det gjelder å forebygge ulykker er det bra å være i forkant. Her har vi samlet noen enkle og gode råd for å unngå ulykker i hverdagen. Det dreier seg spesielt om fallulykker og brann. Videre gis det råd om kosthold og fysisk aktivitet i eldre år. Vi som er eldre har både kunnskap og sunn fornuft. En del av det som står her kan virke som selvfølgeligheter for oss, men kanskje ikke for alle. Noe kan være nytt, og noe kan være ting vi ikke har tenkt på i det hele tatt tidligere. Bruk litt tid på det som står her, så blir du påminnet om hvordan ulykker kan unngås. Det er mye mer å si om hvert av områdene som tas opp i dette heftet. Vi vet likevel at det er lett å drukne i all informasjon. Derfor har vi valgt ut noen eksempler innenfor hvert område. Er det noen spesiell tanke med at vi retter oss spesielt mot eldre? Å hindre ulykker gjelder vel alle? Det er sant, men på mange områder er eldre mennesker mer utsatt og sårbare. Konsekvensene av en ulykke kan bety at mulighetene til et aktivt og rikt liv begrenses. Desto viktigere er det altså å gjøre det man kan for å hindre ulykker. Som besøksvenn kan du være med på å hindre at unødvendige ulykker skjer i hjemmet, enten det er ditt eget eller hos en du besøker. Ingen mennesker er like. Tenk derfor på deg selv og din situasjon når det gjelder tipsene i dette heftet. Diskuter gjerne med andre og del erfaringer og gode råd. Varme hilsener Thorvald Stoltenberg President Norges Røde Kors

3 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 3 Innhold En besøksvenn med "forebyggende" briller på Den heldige vinner er Hvem er de eldre? Når din venn har falt Fall årsaker og situasjoner Kjøkkenet, - en arbeidsplass Ha-det-på-badet Opp og ned, fram og tilbake Når kulda setter inn og mørket faller på Uten mat og drikke Ha utstyret i orden

4 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 4 En besøksvenn - med forbyggende briller på Det er viktig å være klar over at din hovedoppgave som besøksvenn er å være en venn og en samtalepartner. Initiativet er tatt av den personen du skal besøke. Han eller hun ønsker noen å prate med, en som kan gå ærend, følge til butikken eller lege, gå en tur sammen med eller gjøre noe sammen med. Dette er utgangspunktet for de fleste avtalene som blir gjort mellom Røde Kors besøkstjeneste, deg som besøksvenn og den du besøker. Ingen har på forhånd nevnt noe om temaet for dette heftet: Å forebygge ulykker i hjemmet. Du bruker kanskje allerede briller? Det er viktig å se godt og etter hvert trenger de fleste briller for å kunne gjøre det. Hensikten med de forebyggende brillene er å få skjerpet oppmerksomheten rundt situasjonene, handlingene eller miljømomentene som kan føre til en ulykkeshendelse og en skade som følge av den. De fleste av oss er opptatt av å gjøre det vi kan for å hjelpe noen som er i nød. På samme måte bør vi også være opptatt av å forhindre at en slik situasjon oppstår dersom vi vet og ser at den kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse. Gjennom dette heftet ønsker vi å formidle denne kunnskapen på en slik måte at det blir naturlig for deg og den du besøker å snakke om eventuell ulykkesfare og risiko som kan gjøres mindre eller elimineres på en enkel måte. Sykdom og andre forhold som kan gå på helsa løs er ikke omtalt her. Men husk: Å være besøksvenn er forebyggende i seg selv du bidrar til bedre trivsel og bedre humør, din venn blir lettere til bens og snubler mindre i dem. Å ha det bra er begynnelsen til å få det bedre! Men husk også: Ulykker rammer alle det er oppmerksomheten som teller når det gjelder! 4

5 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 5 Den heldige vinner er... Blir man lykkeligere av ikke å utsettes for en ulykke med skade til følge? Man merker ikke så mye til det som ikke skjer. Det er først når man har mistet noe, at det savnes. Et aktivt og selvstendig liv kjennestegnes av at man kan delta i aktiviteter og sosiale sammenhenger og ha friheten til å velge hva man vil. Noen begrensninger vil man møte med årene samtidig som det dukker opp nye muligheter som gjør begrensningene mindre eller lettere å leve med. Å være klar i hodet og greie seg selv er hovedsaken for de fleste når årene og andre begrensninger har satt på bremsene. Å kunne bo i egen bolig med ingen eller litt hjelp er også et uttalt ønske. De fleste sørger for å flytte til en funksjonell bolig før et eventuelt hjelpebehov dukker opp. De ytre omgivelsene er av stor betydning for å kunne greie seg selv uten særlig hjelp. Friheten til å nyte livet og gjøre det en har lyst til ses på som pensjonsalderens største fordel. Å kunne stelle i hagen, gå til butikken, være sammen med barnebarn og oldebarn, reise på turer og kunne gjøre nytte for seg som venn, familie og nabo. Så mange gleder! Gevinsten ved å unngå et fall, som igjen gir smerter og nedsatt funksjonsevne, er så stor at den vanskelig kan måles. 5

6 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 6 Hvem er de eldre? 6

7 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 7 Gammel er du den dagen du bøyer deg for å knytte skolissen, og så tenker du er det noe annet jeg skal gjøre mens jeg er her nede? (Professor Ole Hilmar Iversen). 15% av befolkningen er over 65 år. I 2005 var dette omtrent personer. Etterkrigsgenerasjonen er nå på vei inn i pensjonistenes rekker og vil i løpet av de neste årene utgjøre dobbelt så mange personer som ved inngangen til årtusenet. En bølge av mange friske og livsglade mennesker vil innta arenaen og begrepene eldre og eldreomsorg vil sikkert byttes ut med noe friskere og kanskje seniorer og service? Å være over 90 år blir langt vanligere, og det forventes en økning i denne gruppen på inntil 5 ganger så mange. I dag er det ca personer over 90 år. Demens og beinskjørhet er de store utfordringene når det gjelder sykdomsutvikling i eldrebefolkningen. Begge tilstandene har stor betydning for det ulykkes- og skadeforebyggende arbeidet. Den normale aldringen er ikke en sykdomstilstand, men stiller større krav til det å holde seg frisk og i form. Mange eldre møter disse kravene med gode forebyggende aktiviteter, deltar i livet, er fysisk aktive, spiser sunt og har en trygg og funksjonell bolig. Det er viktig å møte mennesker med respekt og forståelse for at den enkelte har ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. En tredel av pensjonistene er over 80 år og blant disse er det dobbelt så mange kvinner som menn. 70% bor alene, 14% bor i institusjon. Halvparten av pensjonistene over 80 år er friske og spreke, bor i sitt eget hjem og trenger lite eller ingen hjelp til daglige oppgaver. En fjerdedel bor fortsatt hjemme, men trenger daglig hjelp. 25% er pleietrengende og har behov for heldøgnstilsyn, i egen leilighet, omsorgsbolig eller sykehjem. 7

8 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 8 Når din venn har falt 8

9 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 9 Som besøksvenn har du sikkert allerede deltatt på førstehjelpskurs. Dersom du ikke har det, ta kontakt med din lokalforening for hjelp til å gjennomføre kurset. Det er en sikkerhet for deg som besøksvenn å kunne grunnleggende førstehjelp. I kurset lærer du basal førstehjelp ved de vanligste sykdomstilfeller og ulykker. I dette heftet vil du lære at en vesentlig årsak til skader i hjemmet er fallulykker. Det er ikke alle fall som fører til bruddskader, bare om lag et av hundre fall gir så alvorlig skade at lege må oppsøkes. Den vanligste skaden blant eldre er bruddskader. Oftest brekker lårhalsen, lårbenet, underarmen og hoften. I mange tilfeller er årsaken til bruddet beinskjørhet. Spesielt kvinner er utsatt for å få beinskjørhet etter overgangsalderen. Det er fordi hormonet østrogen synes å ha en vesentlig betydning for å holde knoklene sterke. Når produksjonen av østrogen opphører, vil knoklene bli porøse og dermed tåle mindre før de brekker. Derfor er kvinner mest utsatt for beinskjørhet frem til 65-års alderen. Etter fylte 65 kommer mennene etter. Grunnen til dette er at eldre kan ha en generell ubalanse av vitamin D i kroppen. D-vitaminet er med på å binde kalsium til knoklene og gjøre de sterke. Det finnes per i dag ingen effektiv behandling av beinskjørhet. Men det må antas at et godt kosthold, kombinert med fysisk aktivitet kan være med på å redusere utviklingen av beinskjørhet. Norge er på topp i verden i forekomst av beinskjørhet. I aldersgruppen 60 til 80+ er det årlig mer enn personer som behandles i sykehus for brudd i lårbenet hvert år. Den vesentligste årsaken til brudd i lårbenet er fall. Imidlertid kan det hos personer med beinskjørhet forekomme at knokkelen brekker spontant og personen faller av den grunn. Hvis du kommer til en som har falt, må du bruke de førstehjelpskunnskapene du allerede har. Du kontrollerer aller først om personen er våken. Er han det, spør du selvfølgelig om hva som har skjedd, og om han har smerter. Er personen bevisstløs, kontrollerer du om han puster. Puster han ikke, må du ringe og starte med hjerte- lungeredning. En bevisstløs person som puster legges i sideleie før du ringer Typiske tegn på lårhalsbrudd er at beinet det er brudd i er litt kortere enn det friske, og at foten peker utover. I tillegg vil personen ha smerter, spesielt ved bevegelse, og kan normalt ikke belaste beinet. Du må ringe for å få transportert personen til sykehus. Lårhalsbrudd er sjelden livstruende i seg selv, men konsekvensene av bruddet kan være alvorlige (lungebetennelse som følge av inaktivitet, for eksempel). 9

10 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 10 Fall årsaker og situasjoner 10

11 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 11 De fleste ulykkene skjer i hjemmet eller i nærheten av hjemmet. Dette gjelder hele befolkningen, men spesielt utsatt er eldre og barn. På neste plass for eldre kommer gateulykker som ikke er trafikkulykker (av- og påstigning, fortau og kanter). Vi deler grovt inn i indre og ytre årsaker til ulykkene hos eldre og de står for omtrent halvparten hver. Viktige indre årsaker: dårlig balanse dårlig syn/hørsel sykdom og medisinering svimmelhet dårlig muskelstyrke, generell aldring, mindre bevegelighet i leddene, inaktivitet og feil eller mangelfull ernæring og væskeinntak. De ytre årsaker: glatt overflate: gulv, løst teppe, gate, trapp, plen slitte, dårlige sko snublefeller: terskler, ujevn bakke, fall på ski fall ved på- og avstigning, rykk på buss, trikk og tog fall fra krakk, stige, seng, stol, sofa, tak, tre i en sekkepost kan vi samle de andre som: bil- og sykkelulykker, skåldeskade, brannskade, skade ved bruk av verktøy, klemskade Ofte er det en kombinasjon av ytre og indre forhold som leder til et fall, en ulykke. Ved å eliminere og redusere risiko på flest mulig områder, vil summen av denne innsatsen garantert vise seg i færre ulykker. Enkle og ofte rimelige tiltak kan gi den enkelte et godt liv lenge! Skadefakta Fallulykker utgjør 80% av ulykkene blant de eldre 1100 personer over 65 år dør årlig pga en ulykkesskade og 800 av disse er fallulykker 42% av dødsfall pga brann skjer blant eldre over 60 år personer over 65 år trenger legebehandling for skader hvert år personer over 65 år er innlagt på sykehus for skade hvert år 9000 lårhalsbrudd årlig rammer personer over 65 år kroner er kostnadene pr lårhalsbrudd (gjennomsnitt) Bare 3% av de legebehandlede skadene hos eldre skyldes trafikkulykker. 11

12 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 12 Kjøkkenet en arbeidsplass 12

13 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 13 I arbeidslivet er det mange lover og forskrifter som regulerer arbeidsmiljøet. Hjemmets sikkerhet er derimot den enkeltes ansvar. Vi får hjelp til noe av dette gjennom allerede sikkerhetsklarerte produkter, men det meste av montering, bruk og vedlikehold er fortsatt eierens ansvar. Vi kan ha nytte av å se på kjøkkenet som en arbeidsplass både med tanke på sikkerhet og funksjonalitet. Kjøkkenet er vanligvis utstyrt med en rekke elektriske installasjoner og artikler. Det er menneskelig å glemme slikt som at kaffetrakteren står på, en kjele eller panne varmes på platen, eller strykejernet står på, når telefonen ringer. Brannforebyggende tiltak på kjøkkenet er nevnt i tipslisten ved siden av. En liten investering kan hindre et stort tap. Å montere et telefonapparat på kjøkkenet vil bidra til færre farefulle situasjoner. Jevnlig rengjøring av avtrekksvifte vil også gi mindre brennbart materiale over varmekilden. Kryping og klatring blir vanskeligere med årene og utgjør en stor risiko for fall. De mest brukte tingene bør plasseres i benkehøyde, men dersom det er nødvendig å bevege seg opp eller ned, er en stødig gardintrapp med bøyle det beste klatrestativet. Noe stødig å holde i er like viktig som noe stødig å stå på. Trivselsfaktoren ved å ha en fillerye på kjøkkenet er liten i motsetning til risikofaktoren, ikke sant? Tips komfyrvakt, eller komfyr med automatisk reaksjon på overoppheting tidsbryter på kaffetrakter, strykejern m.v. trekk ut kontakten til elektriske småapparater etter bruk sjekk grundig komfyren og andre elektriske apparater, før du forlater rommet rengjør kjøkkenvifte jevnlig ha en stødig gardintrapp lett tilgjengelig sett de mest brukte tingene i benkehøyde unngå teppe på kjøkkenet 13

14 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 14 Ha-det-på-badet 14

15 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 15 Det kan være stor forskjell på et gammelt og et nytt baderom når det gjelder overflatemateriale, baderomsinventar og utstyr. Det er å håpe på at sikkerhet blir standard uten at dette må komme som et tillegg i prisen. Vi tenker spesielt på gulvbelegget og bunnen i badekaret og dusjkabinettet. De fleste materialer blir glatte når de utsettes for fuktighet/såpevann og det er spesielt viktig å være oppmerksom på gulvet ved siden av badekar eller dusj. Det finnes fliser og belegg med ru overflate som skal gjøre det sikrere, og tepper til baderom er vanligvis produsert med en gummiert bakside. Varmekabler i gulvet gjør at vannet tørker raskere opp. Bunnen i badekaret og dusjkabinettet kan være produsert med sklisikker overflate, men hos de fleste vil det være lurt å bruke en matte eller sklisikre taperemser. Matten må rengjøres for såperester og belegg under sugekoppene og taperemsene byttes ut med jevne mellomrom. Et badekar vil etter hvert være mer til bry enn til glede. Det er mulig å sette opp håndtak og et eget sete i badekaret slik at det kan være lettere å komme inn og ut av karet, men det aller beste er å bytte det ut med en dusj på vegg. Støttehåndtak på begge sider er nødvendig og gjerne en dusjkrakk med ru overflate. Et håndtak ved siden av toalettet vil også gjøre det lettere å reise seg. For en god del eldre med bevegelsesproblemer vil både håndtak og toalettforhøyer være hjelpemidler det kan søkes folketrygden om. Tips sklisikker matte eller sklisikre remser på gulv og i badekar/dusj håndtak ved badekar/dusj og toalett dusjkrakk ved omgjøring av baderom, tenk på: dusj i stedet for badekar, fjerne høye terskler, legg varme i gulvet. 15

16 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 16 Opp og ned, fram og tilbake 16

17 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 17 Å falle i trappen kan få svært alvorlige konsekvenser. Det er derfor innført i byggeforskriften at det skal være rekkverk på begge sider av trappen. I eldre hus må man sørge for dette selv, og flere byggvareforhandlere selger trapperekkverk som er klare til montering. Husk at rekkverket skal være lett og godt å gripe tak i. Det er samtidig viktig at trinnene ikke er glatte og at de er tydelig merket i forkant. God belysning i trapperommet med lysbryter både oppe og nede er også viktig. Lamper som registrerer bevegelse og slår seg på automatisk, kan også monteres øverst og nederst i trappen. Det gjelder å navigere riktig ved opp- og nedstigning når lyspærer skal byttes og nye gardiner henges opp. En stødig gardintrapp med høy bøyle bør finnes i alle hjem. Det finnes mange gode og stødige tepper og flere tepper selges med sklisikkert underlag. Løse tepper, filleryer og plastryer bør fjernes helt, men kan også sikres delvis med sklisikkert underlag. Her vurderes trivsel mot sikkerhet. Faren for å snuble i terskler, møbler og løse ledninger kan reduseres ved enkle tiltak. Terskeleliminator gjør det lettere å komme fram med rullator eller rullestol. Overmøblering gjør det vanskelig å bevege seg, spesielt dersom det er behov for ganghjelpemidler. Kanskje noen kan ha større behov for møblene? En elektriker kan hjelpe med flere uttak slik at det ikke behøver å ligge skjøteledninger og klynger av kontakter på gulvet. Tips gripevennlig trapperekkverk på begge sider sklisikre remser i trappetrinnene markeringstape på trinnkanten gardintrapp med høy bøyle fjern løse tepper sklisikkert underlag under teppene dobbeltsidig teppetape holder eseløret nede møbler står ikke i veien fest løse ledninger langs veggen flere stikkontakter? 17

18 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 18 Når kulda setter inn og mørket faller på 18

19 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 19 I mer enn halvparten av året kan vi møte utfordringer knyttet til glatte trapper, gangveier og fortau samt behov for refleks og ekstra belysning innendørs og utendørs. For å opprettholde god fysisk form er det viktig å ikke sette seg til innendørs fordi det er utrygt ute. Mange har smertelig erfart at de korte turene har blitt de verste: Jeg skulle bare... Å ha en skistav stående ved utgangspartiet kan være en enkel hjelp når posten skal hentes en formiddag. Litt strøsand å kaste foran seg er heller ikke dumt samtidig som det er lurt å ta seg bryet med å skifte til noe stødig og sklisikkert på føttene. Når vi legger ut på en litt lengre tur, kan broddene være til god hjelp. Sørg for at de er lette å ta av og på og har pigger både på forfot og hæl. Gåstaver med pigg gir både bedre støtte og bedre fysisk form. Å sørge for å bli sett er like viktig som å se i høstog vintermørket. Reflekser er billig livsforsikring. Dårlig belysning merkes først når dagslyset har tapt sin styrke. En sterkere lyspære eller annen type belysning kan veie opp for mørke dager og dårligere nattsyn. En tommelfingerregel antyder 40 watt for 40-åringer og 60 watt for 60-åringer. Gangveien fra soverommet til toalettet er en viktig ferdselåre som bør være fri for hindere og godt opplyst. I tilfelle strømbrudd, kan en lommelykt i nattbordskuffen være til god hjelp. Tenn gjerne et lys for hygge og trivsel, men dropp lysmansjetten og bruk lys som slokkes før det er brent helt ned (sikkerhetslys). Tips strøsand ved utgangen putt refleks i lommer og vesker høst og vinter husk å være ekstra varsom med levende lys skistav eller gåstaver ved utgangen 19

20 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 20 Uten mat og drikke 20

21 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 21 Det sies at halvparten av ulykkene i eldre år har en indre årsak. Da tenker vi umiddelbart at det kan vel ikke vi gjøre noe med, vi som ikke er helsepersonell. Mye av det som gjelder kropp og helse er først og fremst en sak mellom den eldre og fastlegen. Med de forebyggende brillene på vil du kunne observere om den du besøker har dårlig balanse, klager over svimmelhet, ser og/eller hører dårlig og bruker medisiner som kan virke på balansen (blodtrykksmedisin, sovemedisin m.fl.). Å stille forsiktige spørsmål som Har du snakket med legen din om dette? Tror du det kan ha noen sammenheng at osv? kan gi den eldre en oppmuntring til å ta det opp med legen sin. Fysisk inaktivitet og feilernæring er også nevnt som indre årsaker til ulykker. Å opprettholde muskelstyrke og bevegelighet har stor betydning for å unngå fall samtidig som det gir helsegevinst i form av friheten til å kunne bevege seg og gjøre mer selv uten hjelp. En halv time om dagen er nok til å holde hjulene i gang. De fleste steder har tilrettelagte mosjons-, trenings- og dansegrupper for seniorer, men mange trenger et ekstra puff for å komme i gang. Kanskje du som besøksvenn kan gi dette puffet? Kanskje besøket kan bestå av å gå en tur sammen? Vi trenger mindre mat (energi) med årene og derfor er det viktig at vi spiser det vi trenger. For lite mat og drikke, eller mangel på viktige stoffer, påvirker hele kroppen og falltendens kan være en konsekvens av dette. Det er vanskelig å påvirke en annens matvaner, men under samtalens gang og mens kaffekoppen inntas, kan man dele tanker og ideer om hva som er lurt og kan friste. Kanskje det finnes et serveringstilbud i nærheten som man kan benytte sammen? Matlyst og livslyst henger uløselig sammen. Nærmest kroppen har vi også skotøyet, brillene og høreapparatet. Glatte såler og liten støtte rundt ankelen øker risikoen for å skli, snuble og trå over. Synet og hørselen har bl.a. betydning for orienteringsevne og bedømmelse av avstand. Lesebrillene er lite egnet som gangbriller og nedsatt hørsel kan gjøre det vanskelig å høre for eksempel røykvarsleren. Kanskje du kan tilby din venn å sjekke røykvarsleren? Å snakke om røyking setter følelsene i sving. Hvis din venn røyker, - foreslå røyketeppe og røykeforkle som kan hindre antennelse hvis man sovner fra sigaretten. Tips skaff deg oversikt over lokale trim- og mattilbud gå tur sammen med den du besøker foreslå et måltid i stimulerende omgivelser gi forsiktige hint om lure ting å tenke på vedrørende briller, høreapparat og skotøy oppmuntre til å søke hjelp for eventuelle helseproblemer 21

22 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 22 Ha utstyret i orden 22

23 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 23 Utstyr Trapperekkverk Sklisikre striper for trapp Gardintrapp to trinn m/ bøyle Støttehåndtak for baderom Dusjkrakk Badekarkrakk/badekar pute Badematte med sugekopper/sklisikring Hoftebeskytter Blandebatteri med termostat Gardinbøyle Røykvarslere, strømkuttere/komfyralarm Stearinlys (sikkerhetslys) Brannteppe (kveler brann) Refleks Doppsko Ispigg Isbrodder Sandbøtte Forhandler Trappefabrikk, byggvarehandel Teppeforhandler, byggvarehandel Byggvarehandel Rørhandel Rørhandel Rørhandel Rørhandel, VVS forretning Apotek, bandasjist Rørhandel, VVS forretning Elektroforretning byggvare-, elektroforhandler byggvarehandel og flere andre steder Apotek, sportsbutikk Apotek, sportsbutikk Sko-, sportsbutikk, apotek, Frivillighetssentralen Kommentar ferdig lakkert med fester og skruer har også effekt som markeringslist 30 cm, hvit 3 bein, plast, hvit hylle med håndtak/pute for stødighet både dusj og badekar flere størrelser. NB - på blå resept!! dusj/badekar monteres panelovn produktene er avbildet og omtalt på internett selvslokkende Str. 130x150 cm, Str. 120x180 cm ulike typer for ulike bruksområder til stokk/ krykke til krykke mange forskjellige utgaver saltblandet, 10 l. Sjekkliste for boligen finner du under førstehjelp på 23

24 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 24 Et samarbeid mellom Norges Røde Kors og Skadeforebyggende forum Heftet kan bestilles på Brand Dialog as Layout/illustrasjon: Lene Berglie

Temahefte FØRSTEHJELP VED SKADER OG SYKDOM HOS ELDRE. Fagfordypning i vanlige skader og sykdommer hos eldre

Temahefte FØRSTEHJELP VED SKADER OG SYKDOM HOS ELDRE. Fagfordypning i vanlige skader og sykdommer hos eldre Temahefte FØRSTEHJELP VED SKADER OG SYKDOM HOS ELDRE Fagfordypning i vanlige skader og sykdommer hos eldre Eldrebølgen Som en følge av økt levestandard og bedre behandlingsmuligheter ved skader og sykdom

Detaljer

Fakta. Trygghet i hjemmet for eldre

Fakta. Trygghet i hjemmet for eldre Fakta 2. opplag, desember 2007 Trygghet i hjemmet for eldre Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet

Detaljer

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner?

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Brannvern Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Utarbeidet av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg Forsikring. Illustrasjon/foto: Elisabeth Moseng/Marit Klewe Trykk:

Detaljer

Brannsang for små brannmenn

Brannsang for små brannmenn BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

Fakta 3. utgave, juni 2012

Fakta 3. utgave, juni 2012 Fakta 3. utgave, juni 2012 Trygghet i hjemmet for eldre Nødnummer Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Den eldre delen av befolkningen bor i større grad enn før i egne hjem eller i omsorgsboliger. Da blir

Detaljer

alt du bør vite om synet ditt

alt du bør vite om synet ditt alt du bør vite om synet ditt 2 Alt om syn Forord Det kommer an på øynene som ser, sies det. Noe jeg som synshemmet naturligvis ikke kan si meg helt enig i. I hvert fall ikke ta bokstavelig. For det kommer

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen RAPPORT 2012/5 Folkehelsearbeid Matlyst gir Livslyst - de gode tiltak Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

potek itt A SENIOR asjonsbrosjyre fra D n inform E

potek itt A SENIOR asjonsbrosjyre fra D n inform E En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek SENIOR Innhold: Velkommen til Ditt Apotek...4 Hva er Ditt Apotek?...4 Ditt Apotek styres av medlemmene...5 Alt før 50 er oppvarming!...6 Hvordan legge grunnlaget

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet 16 Bransje, fag og miljø Bransje, fag og miljø 17 3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet Helse, Miljø og Sikkerhet er tre viktige stikkord i arbeidslivet. Vi har et eget regelverk for oppfølging av HMS-spørsmål

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra om elektrisitet o brannvern.no Oppgave:1og2 Branntrekanten En brann er flammer som er ute av kontroll. Helt siden steinalder-. 1-2-3 m ater ȧ

Detaljer

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t A l t o m s y n a l t o m s y n Forord Foto: Thomas Barstad En lysforkjemper Jonny Nersveen har doktorgrad i belysning. Les og lær om hvordan du tryggest og best

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema 2011 www.naaf.no ASTMA/KOLSAVISEN -lev godt med astma og kols! Følg Astma- og Allergiforbundet på Facebook. Her vil det komme informasjon om bl. a. AstmaKolsTuren Se også: www.naaf.no/astmakolstur Astma-

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Rømning av eldre mennesker i private boliger

Rømning av eldre mennesker i private boliger Rømning av eldre mennesker i private boliger Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord / Haugesund. Avdeling Haugesund ingeniørfag Studieretning brann Våren 2011 Mildrid Arianson Kandidatnummer 68 Hilde

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

65+ Øvelser som holder deg i form. + Konkrete råd om fysisk aktivitet + Slik kommer du i gang

65+ Øvelser som holder deg i form. + Konkrete råd om fysisk aktivitet + Slik kommer du i gang 65+ Øvelser som holder deg i form + Konkrete råd om fysisk aktivitet + Slik kommer du i gang Innhold Fysisk aktivitet gir overskudd + Slik kommer du i gang.... 4 + Nasjonale anbefalinger for voksne....

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Velkommen valp. www.nkk.no. NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER. Foto: Vibeke Brath.

Velkommen valp. www.nkk.no. NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER. Foto: Vibeke Brath. Velkommen valp www.nkk.no NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER. Foto: Vibeke Brath. 2 Velkommen valp» Norsk Kennel Klub Innhold PODENCO IBICENCO. Foto: Vibeke Brath Norsk Kennel Klub, hundeeiernes organisasjon...4

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer