rk-eldrehefte.qxd :05 Side 1 Trygt hjem Forebygging av hjemmeulykker blant eldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rk-eldrehefte.qxd 02.09.05 09:05 Side 1 Trygt hjem Forebygging av hjemmeulykker blant eldre"

Transkript

1 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 1 Trygt hjem Forebygging av hjemmeulykker blant eldre

2 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 2 Kjære venner! Mange ulykker skjer på grunn av ubetenksomhet. Vi mennesker har en tendens til å tenke det skjer ikke meg. Det er kanskje en sunn egenskap, men når det gjelder å forebygge ulykker er det bra å være i forkant. Her har vi samlet noen enkle og gode råd for å unngå ulykker i hverdagen. Det dreier seg spesielt om fallulykker og brann. Videre gis det råd om kosthold og fysisk aktivitet i eldre år. Vi som er eldre har både kunnskap og sunn fornuft. En del av det som står her kan virke som selvfølgeligheter for oss, men kanskje ikke for alle. Noe kan være nytt, og noe kan være ting vi ikke har tenkt på i det hele tatt tidligere. Bruk litt tid på det som står her, så blir du påminnet om hvordan ulykker kan unngås. Det er mye mer å si om hvert av områdene som tas opp i dette heftet. Vi vet likevel at det er lett å drukne i all informasjon. Derfor har vi valgt ut noen eksempler innenfor hvert område. Er det noen spesiell tanke med at vi retter oss spesielt mot eldre? Å hindre ulykker gjelder vel alle? Det er sant, men på mange områder er eldre mennesker mer utsatt og sårbare. Konsekvensene av en ulykke kan bety at mulighetene til et aktivt og rikt liv begrenses. Desto viktigere er det altså å gjøre det man kan for å hindre ulykker. Som besøksvenn kan du være med på å hindre at unødvendige ulykker skjer i hjemmet, enten det er ditt eget eller hos en du besøker. Ingen mennesker er like. Tenk derfor på deg selv og din situasjon når det gjelder tipsene i dette heftet. Diskuter gjerne med andre og del erfaringer og gode råd. Varme hilsener Thorvald Stoltenberg President Norges Røde Kors

3 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 3 Innhold En besøksvenn med "forebyggende" briller på Den heldige vinner er Hvem er de eldre? Når din venn har falt Fall årsaker og situasjoner Kjøkkenet, - en arbeidsplass Ha-det-på-badet Opp og ned, fram og tilbake Når kulda setter inn og mørket faller på Uten mat og drikke Ha utstyret i orden

4 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 4 En besøksvenn - med forbyggende briller på Det er viktig å være klar over at din hovedoppgave som besøksvenn er å være en venn og en samtalepartner. Initiativet er tatt av den personen du skal besøke. Han eller hun ønsker noen å prate med, en som kan gå ærend, følge til butikken eller lege, gå en tur sammen med eller gjøre noe sammen med. Dette er utgangspunktet for de fleste avtalene som blir gjort mellom Røde Kors besøkstjeneste, deg som besøksvenn og den du besøker. Ingen har på forhånd nevnt noe om temaet for dette heftet: Å forebygge ulykker i hjemmet. Du bruker kanskje allerede briller? Det er viktig å se godt og etter hvert trenger de fleste briller for å kunne gjøre det. Hensikten med de forebyggende brillene er å få skjerpet oppmerksomheten rundt situasjonene, handlingene eller miljømomentene som kan føre til en ulykkeshendelse og en skade som følge av den. De fleste av oss er opptatt av å gjøre det vi kan for å hjelpe noen som er i nød. På samme måte bør vi også være opptatt av å forhindre at en slik situasjon oppstår dersom vi vet og ser at den kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse. Gjennom dette heftet ønsker vi å formidle denne kunnskapen på en slik måte at det blir naturlig for deg og den du besøker å snakke om eventuell ulykkesfare og risiko som kan gjøres mindre eller elimineres på en enkel måte. Sykdom og andre forhold som kan gå på helsa løs er ikke omtalt her. Men husk: Å være besøksvenn er forebyggende i seg selv du bidrar til bedre trivsel og bedre humør, din venn blir lettere til bens og snubler mindre i dem. Å ha det bra er begynnelsen til å få det bedre! Men husk også: Ulykker rammer alle det er oppmerksomheten som teller når det gjelder! 4

5 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 5 Den heldige vinner er... Blir man lykkeligere av ikke å utsettes for en ulykke med skade til følge? Man merker ikke så mye til det som ikke skjer. Det er først når man har mistet noe, at det savnes. Et aktivt og selvstendig liv kjennestegnes av at man kan delta i aktiviteter og sosiale sammenhenger og ha friheten til å velge hva man vil. Noen begrensninger vil man møte med årene samtidig som det dukker opp nye muligheter som gjør begrensningene mindre eller lettere å leve med. Å være klar i hodet og greie seg selv er hovedsaken for de fleste når årene og andre begrensninger har satt på bremsene. Å kunne bo i egen bolig med ingen eller litt hjelp er også et uttalt ønske. De fleste sørger for å flytte til en funksjonell bolig før et eventuelt hjelpebehov dukker opp. De ytre omgivelsene er av stor betydning for å kunne greie seg selv uten særlig hjelp. Friheten til å nyte livet og gjøre det en har lyst til ses på som pensjonsalderens største fordel. Å kunne stelle i hagen, gå til butikken, være sammen med barnebarn og oldebarn, reise på turer og kunne gjøre nytte for seg som venn, familie og nabo. Så mange gleder! Gevinsten ved å unngå et fall, som igjen gir smerter og nedsatt funksjonsevne, er så stor at den vanskelig kan måles. 5

6 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 6 Hvem er de eldre? 6

7 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 7 Gammel er du den dagen du bøyer deg for å knytte skolissen, og så tenker du er det noe annet jeg skal gjøre mens jeg er her nede? (Professor Ole Hilmar Iversen). 15% av befolkningen er over 65 år. I 2005 var dette omtrent personer. Etterkrigsgenerasjonen er nå på vei inn i pensjonistenes rekker og vil i løpet av de neste årene utgjøre dobbelt så mange personer som ved inngangen til årtusenet. En bølge av mange friske og livsglade mennesker vil innta arenaen og begrepene eldre og eldreomsorg vil sikkert byttes ut med noe friskere og kanskje seniorer og service? Å være over 90 år blir langt vanligere, og det forventes en økning i denne gruppen på inntil 5 ganger så mange. I dag er det ca personer over 90 år. Demens og beinskjørhet er de store utfordringene når det gjelder sykdomsutvikling i eldrebefolkningen. Begge tilstandene har stor betydning for det ulykkes- og skadeforebyggende arbeidet. Den normale aldringen er ikke en sykdomstilstand, men stiller større krav til det å holde seg frisk og i form. Mange eldre møter disse kravene med gode forebyggende aktiviteter, deltar i livet, er fysisk aktive, spiser sunt og har en trygg og funksjonell bolig. Det er viktig å møte mennesker med respekt og forståelse for at den enkelte har ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. En tredel av pensjonistene er over 80 år og blant disse er det dobbelt så mange kvinner som menn. 70% bor alene, 14% bor i institusjon. Halvparten av pensjonistene over 80 år er friske og spreke, bor i sitt eget hjem og trenger lite eller ingen hjelp til daglige oppgaver. En fjerdedel bor fortsatt hjemme, men trenger daglig hjelp. 25% er pleietrengende og har behov for heldøgnstilsyn, i egen leilighet, omsorgsbolig eller sykehjem. 7

8 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 8 Når din venn har falt 8

9 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 9 Som besøksvenn har du sikkert allerede deltatt på førstehjelpskurs. Dersom du ikke har det, ta kontakt med din lokalforening for hjelp til å gjennomføre kurset. Det er en sikkerhet for deg som besøksvenn å kunne grunnleggende førstehjelp. I kurset lærer du basal førstehjelp ved de vanligste sykdomstilfeller og ulykker. I dette heftet vil du lære at en vesentlig årsak til skader i hjemmet er fallulykker. Det er ikke alle fall som fører til bruddskader, bare om lag et av hundre fall gir så alvorlig skade at lege må oppsøkes. Den vanligste skaden blant eldre er bruddskader. Oftest brekker lårhalsen, lårbenet, underarmen og hoften. I mange tilfeller er årsaken til bruddet beinskjørhet. Spesielt kvinner er utsatt for å få beinskjørhet etter overgangsalderen. Det er fordi hormonet østrogen synes å ha en vesentlig betydning for å holde knoklene sterke. Når produksjonen av østrogen opphører, vil knoklene bli porøse og dermed tåle mindre før de brekker. Derfor er kvinner mest utsatt for beinskjørhet frem til 65-års alderen. Etter fylte 65 kommer mennene etter. Grunnen til dette er at eldre kan ha en generell ubalanse av vitamin D i kroppen. D-vitaminet er med på å binde kalsium til knoklene og gjøre de sterke. Det finnes per i dag ingen effektiv behandling av beinskjørhet. Men det må antas at et godt kosthold, kombinert med fysisk aktivitet kan være med på å redusere utviklingen av beinskjørhet. Norge er på topp i verden i forekomst av beinskjørhet. I aldersgruppen 60 til 80+ er det årlig mer enn personer som behandles i sykehus for brudd i lårbenet hvert år. Den vesentligste årsaken til brudd i lårbenet er fall. Imidlertid kan det hos personer med beinskjørhet forekomme at knokkelen brekker spontant og personen faller av den grunn. Hvis du kommer til en som har falt, må du bruke de førstehjelpskunnskapene du allerede har. Du kontrollerer aller først om personen er våken. Er han det, spør du selvfølgelig om hva som har skjedd, og om han har smerter. Er personen bevisstløs, kontrollerer du om han puster. Puster han ikke, må du ringe og starte med hjerte- lungeredning. En bevisstløs person som puster legges i sideleie før du ringer Typiske tegn på lårhalsbrudd er at beinet det er brudd i er litt kortere enn det friske, og at foten peker utover. I tillegg vil personen ha smerter, spesielt ved bevegelse, og kan normalt ikke belaste beinet. Du må ringe for å få transportert personen til sykehus. Lårhalsbrudd er sjelden livstruende i seg selv, men konsekvensene av bruddet kan være alvorlige (lungebetennelse som følge av inaktivitet, for eksempel). 9

10 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 10 Fall årsaker og situasjoner 10

11 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 11 De fleste ulykkene skjer i hjemmet eller i nærheten av hjemmet. Dette gjelder hele befolkningen, men spesielt utsatt er eldre og barn. På neste plass for eldre kommer gateulykker som ikke er trafikkulykker (av- og påstigning, fortau og kanter). Vi deler grovt inn i indre og ytre årsaker til ulykkene hos eldre og de står for omtrent halvparten hver. Viktige indre årsaker: dårlig balanse dårlig syn/hørsel sykdom og medisinering svimmelhet dårlig muskelstyrke, generell aldring, mindre bevegelighet i leddene, inaktivitet og feil eller mangelfull ernæring og væskeinntak. De ytre årsaker: glatt overflate: gulv, løst teppe, gate, trapp, plen slitte, dårlige sko snublefeller: terskler, ujevn bakke, fall på ski fall ved på- og avstigning, rykk på buss, trikk og tog fall fra krakk, stige, seng, stol, sofa, tak, tre i en sekkepost kan vi samle de andre som: bil- og sykkelulykker, skåldeskade, brannskade, skade ved bruk av verktøy, klemskade Ofte er det en kombinasjon av ytre og indre forhold som leder til et fall, en ulykke. Ved å eliminere og redusere risiko på flest mulig områder, vil summen av denne innsatsen garantert vise seg i færre ulykker. Enkle og ofte rimelige tiltak kan gi den enkelte et godt liv lenge! Skadefakta Fallulykker utgjør 80% av ulykkene blant de eldre 1100 personer over 65 år dør årlig pga en ulykkesskade og 800 av disse er fallulykker 42% av dødsfall pga brann skjer blant eldre over 60 år personer over 65 år trenger legebehandling for skader hvert år personer over 65 år er innlagt på sykehus for skade hvert år 9000 lårhalsbrudd årlig rammer personer over 65 år kroner er kostnadene pr lårhalsbrudd (gjennomsnitt) Bare 3% av de legebehandlede skadene hos eldre skyldes trafikkulykker. 11

12 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 12 Kjøkkenet en arbeidsplass 12

13 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 13 I arbeidslivet er det mange lover og forskrifter som regulerer arbeidsmiljøet. Hjemmets sikkerhet er derimot den enkeltes ansvar. Vi får hjelp til noe av dette gjennom allerede sikkerhetsklarerte produkter, men det meste av montering, bruk og vedlikehold er fortsatt eierens ansvar. Vi kan ha nytte av å se på kjøkkenet som en arbeidsplass både med tanke på sikkerhet og funksjonalitet. Kjøkkenet er vanligvis utstyrt med en rekke elektriske installasjoner og artikler. Det er menneskelig å glemme slikt som at kaffetrakteren står på, en kjele eller panne varmes på platen, eller strykejernet står på, når telefonen ringer. Brannforebyggende tiltak på kjøkkenet er nevnt i tipslisten ved siden av. En liten investering kan hindre et stort tap. Å montere et telefonapparat på kjøkkenet vil bidra til færre farefulle situasjoner. Jevnlig rengjøring av avtrekksvifte vil også gi mindre brennbart materiale over varmekilden. Kryping og klatring blir vanskeligere med årene og utgjør en stor risiko for fall. De mest brukte tingene bør plasseres i benkehøyde, men dersom det er nødvendig å bevege seg opp eller ned, er en stødig gardintrapp med bøyle det beste klatrestativet. Noe stødig å holde i er like viktig som noe stødig å stå på. Trivselsfaktoren ved å ha en fillerye på kjøkkenet er liten i motsetning til risikofaktoren, ikke sant? Tips komfyrvakt, eller komfyr med automatisk reaksjon på overoppheting tidsbryter på kaffetrakter, strykejern m.v. trekk ut kontakten til elektriske småapparater etter bruk sjekk grundig komfyren og andre elektriske apparater, før du forlater rommet rengjør kjøkkenvifte jevnlig ha en stødig gardintrapp lett tilgjengelig sett de mest brukte tingene i benkehøyde unngå teppe på kjøkkenet 13

14 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 14 Ha-det-på-badet 14

15 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 15 Det kan være stor forskjell på et gammelt og et nytt baderom når det gjelder overflatemateriale, baderomsinventar og utstyr. Det er å håpe på at sikkerhet blir standard uten at dette må komme som et tillegg i prisen. Vi tenker spesielt på gulvbelegget og bunnen i badekaret og dusjkabinettet. De fleste materialer blir glatte når de utsettes for fuktighet/såpevann og det er spesielt viktig å være oppmerksom på gulvet ved siden av badekar eller dusj. Det finnes fliser og belegg med ru overflate som skal gjøre det sikrere, og tepper til baderom er vanligvis produsert med en gummiert bakside. Varmekabler i gulvet gjør at vannet tørker raskere opp. Bunnen i badekaret og dusjkabinettet kan være produsert med sklisikker overflate, men hos de fleste vil det være lurt å bruke en matte eller sklisikre taperemser. Matten må rengjøres for såperester og belegg under sugekoppene og taperemsene byttes ut med jevne mellomrom. Et badekar vil etter hvert være mer til bry enn til glede. Det er mulig å sette opp håndtak og et eget sete i badekaret slik at det kan være lettere å komme inn og ut av karet, men det aller beste er å bytte det ut med en dusj på vegg. Støttehåndtak på begge sider er nødvendig og gjerne en dusjkrakk med ru overflate. Et håndtak ved siden av toalettet vil også gjøre det lettere å reise seg. For en god del eldre med bevegelsesproblemer vil både håndtak og toalettforhøyer være hjelpemidler det kan søkes folketrygden om. Tips sklisikker matte eller sklisikre remser på gulv og i badekar/dusj håndtak ved badekar/dusj og toalett dusjkrakk ved omgjøring av baderom, tenk på: dusj i stedet for badekar, fjerne høye terskler, legg varme i gulvet. 15

16 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 16 Opp og ned, fram og tilbake 16

17 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 17 Å falle i trappen kan få svært alvorlige konsekvenser. Det er derfor innført i byggeforskriften at det skal være rekkverk på begge sider av trappen. I eldre hus må man sørge for dette selv, og flere byggvareforhandlere selger trapperekkverk som er klare til montering. Husk at rekkverket skal være lett og godt å gripe tak i. Det er samtidig viktig at trinnene ikke er glatte og at de er tydelig merket i forkant. God belysning i trapperommet med lysbryter både oppe og nede er også viktig. Lamper som registrerer bevegelse og slår seg på automatisk, kan også monteres øverst og nederst i trappen. Det gjelder å navigere riktig ved opp- og nedstigning når lyspærer skal byttes og nye gardiner henges opp. En stødig gardintrapp med høy bøyle bør finnes i alle hjem. Det finnes mange gode og stødige tepper og flere tepper selges med sklisikkert underlag. Løse tepper, filleryer og plastryer bør fjernes helt, men kan også sikres delvis med sklisikkert underlag. Her vurderes trivsel mot sikkerhet. Faren for å snuble i terskler, møbler og løse ledninger kan reduseres ved enkle tiltak. Terskeleliminator gjør det lettere å komme fram med rullator eller rullestol. Overmøblering gjør det vanskelig å bevege seg, spesielt dersom det er behov for ganghjelpemidler. Kanskje noen kan ha større behov for møblene? En elektriker kan hjelpe med flere uttak slik at det ikke behøver å ligge skjøteledninger og klynger av kontakter på gulvet. Tips gripevennlig trapperekkverk på begge sider sklisikre remser i trappetrinnene markeringstape på trinnkanten gardintrapp med høy bøyle fjern løse tepper sklisikkert underlag under teppene dobbeltsidig teppetape holder eseløret nede møbler står ikke i veien fest løse ledninger langs veggen flere stikkontakter? 17

18 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 18 Når kulda setter inn og mørket faller på 18

19 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 19 I mer enn halvparten av året kan vi møte utfordringer knyttet til glatte trapper, gangveier og fortau samt behov for refleks og ekstra belysning innendørs og utendørs. For å opprettholde god fysisk form er det viktig å ikke sette seg til innendørs fordi det er utrygt ute. Mange har smertelig erfart at de korte turene har blitt de verste: Jeg skulle bare... Å ha en skistav stående ved utgangspartiet kan være en enkel hjelp når posten skal hentes en formiddag. Litt strøsand å kaste foran seg er heller ikke dumt samtidig som det er lurt å ta seg bryet med å skifte til noe stødig og sklisikkert på føttene. Når vi legger ut på en litt lengre tur, kan broddene være til god hjelp. Sørg for at de er lette å ta av og på og har pigger både på forfot og hæl. Gåstaver med pigg gir både bedre støtte og bedre fysisk form. Å sørge for å bli sett er like viktig som å se i høstog vintermørket. Reflekser er billig livsforsikring. Dårlig belysning merkes først når dagslyset har tapt sin styrke. En sterkere lyspære eller annen type belysning kan veie opp for mørke dager og dårligere nattsyn. En tommelfingerregel antyder 40 watt for 40-åringer og 60 watt for 60-åringer. Gangveien fra soverommet til toalettet er en viktig ferdselåre som bør være fri for hindere og godt opplyst. I tilfelle strømbrudd, kan en lommelykt i nattbordskuffen være til god hjelp. Tenn gjerne et lys for hygge og trivsel, men dropp lysmansjetten og bruk lys som slokkes før det er brent helt ned (sikkerhetslys). Tips strøsand ved utgangen putt refleks i lommer og vesker høst og vinter husk å være ekstra varsom med levende lys skistav eller gåstaver ved utgangen 19

20 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 20 Uten mat og drikke 20

21 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 21 Det sies at halvparten av ulykkene i eldre år har en indre årsak. Da tenker vi umiddelbart at det kan vel ikke vi gjøre noe med, vi som ikke er helsepersonell. Mye av det som gjelder kropp og helse er først og fremst en sak mellom den eldre og fastlegen. Med de forebyggende brillene på vil du kunne observere om den du besøker har dårlig balanse, klager over svimmelhet, ser og/eller hører dårlig og bruker medisiner som kan virke på balansen (blodtrykksmedisin, sovemedisin m.fl.). Å stille forsiktige spørsmål som Har du snakket med legen din om dette? Tror du det kan ha noen sammenheng at osv? kan gi den eldre en oppmuntring til å ta det opp med legen sin. Fysisk inaktivitet og feilernæring er også nevnt som indre årsaker til ulykker. Å opprettholde muskelstyrke og bevegelighet har stor betydning for å unngå fall samtidig som det gir helsegevinst i form av friheten til å kunne bevege seg og gjøre mer selv uten hjelp. En halv time om dagen er nok til å holde hjulene i gang. De fleste steder har tilrettelagte mosjons-, trenings- og dansegrupper for seniorer, men mange trenger et ekstra puff for å komme i gang. Kanskje du som besøksvenn kan gi dette puffet? Kanskje besøket kan bestå av å gå en tur sammen? Vi trenger mindre mat (energi) med årene og derfor er det viktig at vi spiser det vi trenger. For lite mat og drikke, eller mangel på viktige stoffer, påvirker hele kroppen og falltendens kan være en konsekvens av dette. Det er vanskelig å påvirke en annens matvaner, men under samtalens gang og mens kaffekoppen inntas, kan man dele tanker og ideer om hva som er lurt og kan friste. Kanskje det finnes et serveringstilbud i nærheten som man kan benytte sammen? Matlyst og livslyst henger uløselig sammen. Nærmest kroppen har vi også skotøyet, brillene og høreapparatet. Glatte såler og liten støtte rundt ankelen øker risikoen for å skli, snuble og trå over. Synet og hørselen har bl.a. betydning for orienteringsevne og bedømmelse av avstand. Lesebrillene er lite egnet som gangbriller og nedsatt hørsel kan gjøre det vanskelig å høre for eksempel røykvarsleren. Kanskje du kan tilby din venn å sjekke røykvarsleren? Å snakke om røyking setter følelsene i sving. Hvis din venn røyker, - foreslå røyketeppe og røykeforkle som kan hindre antennelse hvis man sovner fra sigaretten. Tips skaff deg oversikt over lokale trim- og mattilbud gå tur sammen med den du besøker foreslå et måltid i stimulerende omgivelser gi forsiktige hint om lure ting å tenke på vedrørende briller, høreapparat og skotøy oppmuntre til å søke hjelp for eventuelle helseproblemer 21

22 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 22 Ha utstyret i orden 22

23 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 23 Utstyr Trapperekkverk Sklisikre striper for trapp Gardintrapp to trinn m/ bøyle Støttehåndtak for baderom Dusjkrakk Badekarkrakk/badekar pute Badematte med sugekopper/sklisikring Hoftebeskytter Blandebatteri med termostat Gardinbøyle Røykvarslere, strømkuttere/komfyralarm Stearinlys (sikkerhetslys) Brannteppe (kveler brann) Refleks Doppsko Ispigg Isbrodder Sandbøtte Forhandler Trappefabrikk, byggvarehandel Teppeforhandler, byggvarehandel Byggvarehandel Rørhandel Rørhandel Rørhandel Rørhandel, VVS forretning Apotek, bandasjist Rørhandel, VVS forretning Elektroforretning byggvare-, elektroforhandler byggvarehandel og flere andre steder Apotek, sportsbutikk Apotek, sportsbutikk Sko-, sportsbutikk, apotek, Frivillighetssentralen Kommentar ferdig lakkert med fester og skruer har også effekt som markeringslist 30 cm, hvit 3 bein, plast, hvit hylle med håndtak/pute for stødighet både dusj og badekar flere størrelser. NB - på blå resept!! dusj/badekar monteres panelovn produktene er avbildet og omtalt på internett selvslokkende Str. 130x150 cm, Str. 120x180 cm ulike typer for ulike bruksområder til stokk/ krykke til krykke mange forskjellige utgaver saltblandet, 10 l. Sjekkliste for boligen finner du under førstehjelp på 23

24 rk-eldrehefte.qxd :05 Side 24 Et samarbeid mellom Norges Røde Kors og Skadeforebyggende forum Heftet kan bestilles på Brand Dialog as Layout/illustrasjon: Lene Berglie

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet.

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. Sikkerhetsfakta / Januar 2003 Trygghet i hjemmet Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. I 2001 omkom 65 mennesker i branner i Norge. 23 av disse var

Detaljer

Forebygging av fall hos eldre

Forebygging av fall hos eldre Forebygging av fall hos eldre Informasjon og nyttige tips fra fysioterapiavdelingen SØ-9029 Fakta Fall og konsekvenser av fall rammer årlig en av tre over 65 år og nesten halvparten av personer over 80

Detaljer

Tema: Du kan selv gjøre mye for å unngå fallulykker!

Tema: Du kan selv gjøre mye for å unngå fallulykker! 1 INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Du kan selv gjøre mye for å unngå fallulykker! UNNGÅ Å SNUBLE Syn og lys Synet endres med alderen, sjekk derfor synet ditt jevnlig.

Detaljer

Fallforebygging. Fagfag om fall 31.05.12

Fallforebygging. Fagfag om fall 31.05.12 Fallforebygging Fagfag om fall 31.05.12 Ulike konsekvenser av fall Barn Faller ofte Kommer lett opp Sjelden konsekvenser Voksne Eldre Faller sjeldnere Brudd kan oppstå, men gror fortere Sjelden store konsekvenser

Detaljer

Fakta. Trygghet i hjemmet for eldre

Fakta. Trygghet i hjemmet for eldre Fakta 2. opplag, desember 2007 Trygghet i hjemmet for eldre Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet

Detaljer

FALLFOREBYGGING NYTTER. Trygg når du beveger deg

FALLFOREBYGGING NYTTER. Trygg når du beveger deg FALLFOREBYGGING NYTTER Trygg når du beveger deg Har du tenkt på? Om du er svimmel kan rolige bevegelser og det å støtte seg hindre fall. Sitt et øyeblikk før du reiser deg, og stå litt før du begynner

Detaljer

Visste du at. Medisiner kan også være medvirkende årsak l fall. Hva øker risikoen for fall? Hva kan du gjøre selv?

Visste du at. Medisiner kan også være medvirkende årsak l fall. Hva øker risikoen for fall? Hva kan du gjøre selv? Visste du at Faren for å falle øker med alderen. 1 av 3 over 65 år faller minst én gang i løpet av ett år Når du først har falt en gang, er det dobbel så stor risiko for at du faller igjen De leste fall

Detaljer

Fakta 3. utgave, juni 2012

Fakta 3. utgave, juni 2012 Fakta 3. utgave, juni 2012 Trygghet i hjemmet for eldre Nødnummer Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Den eldre delen av befolkningen bor i større grad enn før i egne hjem eller i omsorgsboliger. Da blir

Detaljer

Bry deg før det brenner

Bry deg før det brenner Følg oss på Facebook for gode råd: facebook.com/brydegfordetbrenner Bry deg før det brenner GODE RÅD OM BRANNSIKKERHET HOS ELDRE Bry deg før det brenner er en kampanje fra Norsk brannvernforening og KLP

Detaljer

Hvor trygge er de eldre i din kommune? God helse i eldre år, gjør det mulig å leve et aktivt og selvstendig liv

Hvor trygge er de eldre i din kommune? God helse i eldre år, gjør det mulig å leve et aktivt og selvstendig liv Hvor trygge er de eldre i din kommune? God helse i eldre år, gjør det mulig å leve et aktivt og selvstendig liv Et opprop fra: Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Sykepleierforbund Fagforbundet, Seksjon helse

Detaljer

Til deg som har falt eller som er utsatt for fall

Til deg som har falt eller som er utsatt for fall Til deg som har falt eller som er utsatt for fall FALLSKADER ET STORT HELSEPROBLEM 30 prosent av alle hjemmeboende personer over 65 år faller minst én gang i året, og ca. 50 prosent av de som er over 80

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

HELSE OG SOSIAL. Forebygge fall. Man kan ikke forhindre at man blir gammel, men man har innflytelse på,hvordan man blir gammel

HELSE OG SOSIAL. Forebygge fall. Man kan ikke forhindre at man blir gammel, men man har innflytelse på,hvordan man blir gammel HELSE OG SOSIAL Forebygge fall Man kan ikke forhindre at man blir gammel, men man har innflytelse på,hvordan man blir gammel Innhold Fallskader et stort helseproblem...s. 4 Det kan være mange årsaker

Detaljer

1 De som unngår sykdom og ulykker vil ha mulighet til å bo selvstendig i eget hjem så lenge som det er ønskelig. De fleste innbyggere planlegger ikke for med sykdom, alderdom eller at de skal komme i en

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer Tryggere Hjem høyere livskvalitet, færre bekymringer Mulighet til å bli boende i eget hjem - også i vanskelige faser av livet Tryggere Hjem er et konsept som gjør det mulig å bo lengre, tryggere og bedre

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Gratulerer med baby! Barn i utvikling, risiko i endring

Gratulerer med baby! Barn i utvikling, risiko i endring IS-2307 B Gratulerer med baby! Å være nybakt mor eller far er en ny fase i livet. Du har ansvar for noen som er helt avhengig av omsorgen din, og det kan være mye å passe på. Barnet er hele tiden i utvikling

Detaljer

LÅS OG SIKKERHET LÅS OG SIKKERHET

LÅS OG SIKKERHET LÅS OG SIKKERHET 60 LÅS OG SIKKERHET Innbrudd og hjemmeulykker leser vi om i avisen hele tiden. Vi tenker at «dette skjer ikke meg». Men for å oppnå større trygghet kan du gjøre en god del forebyggende tiltak selv. Stikkordregister

Detaljer

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein www. Canstockphoto.com Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Rutiner før operasjon: Du vil bli undersøkt av en lege i mottagelsen.

Detaljer

Sunnaas Sykehus Januar 2000 SUNNAAS ADL INDEX SKORINGSMANUAL

Sunnaas Sykehus Januar 2000 SUNNAAS ADL INDEX SKORINGSMANUAL Sunnaas sykehus HF Ergoterapitjenesten Revidert layout Sunnaas Sykehus Januar 2000 SUNNAAS ADL INDEX SKORINGSMANUAL 1. FØDEINNTAK DELE OPP MAT, INNTA FØDE, TYGGE OG SVELGE. 1.0. Må ha hjelp til alt fødeinntak.

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Demens og sikkerhet. 31. Januar 2013 Kari Aursand Skadeforebyggende forum

Demens og sikkerhet. 31. Januar 2013 Kari Aursand Skadeforebyggende forum Demens og sikkerhet 31. Januar 2013 Kari Aursand Skadeforebyggende forum Tema Normal aldring Demens diagnosen Sikkerhet eksempler Fall Brann Sikkerhet overordnet Etiske dilemmaer Frivillig innsats - eksempel

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Fakta. Tryggleik i heimen for eldre

Fakta. Tryggleik i heimen for eldre Fakta Oktober 2007 Tryggleik i heimen for eldre Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarheit i samfunnet. Vi skal vere pådrivar i arbeidet med å førebygg

Detaljer

AKTUELLE STYRKEØVELSER: 1. Knebøy

AKTUELLE STYRKEØVELSER: 1. Knebøy Sterk og aktiv Etter hvert som vi blir eldre får vi mindre muskelmasse og dermed dårligere muskelstyrke, også benevnt som aldersrelatert muskelsvakhet. Svak muskulatur kan påvirke vår evne til å utføre

Detaljer

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort.

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. 1 2 Funksjonshemninger opptrer i mange forskjellige former. Når vi begynte å arbeide med tilgjengelighetsspørsmål, hadde vi ingen anelse om hvordan hotellene

Detaljer

TRAPPEASSISTENTEN. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no

TRAPPEASSISTENTEN. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no TRAPPEASSISTENTEN Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no AssiStep er et hjelpemiddel for deg som føler deg ustø opp og ned trappen, hjemme hos deg selv eller andre steder.

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Tte,Tema. Tema: Rengjøring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund

Tte,Tema. Tema: Rengjøring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund 1 INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Rengjøring Rengjøring på tradisjonelt vis er oftest tidkrevende, slitsomt og belastende på ryggen. De fleste av oss står krumbøyd

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

Oppstartsamtale i hjemmetjenesten

Oppstartsamtale i hjemmetjenesten Oppstartsamtale i hjemmetjenesten KS-konferanse Oslo Plaza,, 27.11.08 Hans Leo Dagsvik Kvalitetsveileder Vefsn kommune Vefsn kommune Ca. 13.450 innbyggere Kommunesenter Mosjøen (ca. 10 000 innb.) Bakgrunn

Detaljer

Skader/ulykker blant eldre fallskader Forebygging

Skader/ulykker blant eldre fallskader Forebygging Skader/ulykker blant eldre fallskader Forebygging Treff og trim Fallforebygging i Tromsø Kommune Spesialfysioterapeut Johanne Aasen, 23.09.08 Fallskader 80% av alle ulykker blant eldre over 65år hjemme

Detaljer

Slik reduserer du risikoen for å falle

Slik reduserer du risikoen for å falle Slik reduserer du risikoen for å falle Fallteam, Haugesund sjukehus Namn Fall og fallskader er eitt av dei største helseproblema blant eldre. Ein tredjedel av alle heimebuande personar over 65 år fell

Detaljer

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G Mars 2010 B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G www.bjerkedalen.no RÅD OG VINK OM HÅNDTERING OG FOREBYGGING AV ULYKKER I HJEMMET NB. Det understrekes at innholdet i dette dokumentet på ingen måte er

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

TRAPPEASSISTENTEN. Trappeassistenten. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no

TRAPPEASSISTENTEN. Trappeassistenten. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no TRAPPEASSISTENTEN Trappeassistenten Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no Minimalistisk, aktivt, norsk design Endelig kan jeg gå i trapp igjen! - Slagrammet mann under opptrening

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Workshop om velferdsteknologi inklusive demo

Workshop om velferdsteknologi inklusive demo Workshop om velferdsteknologi inklusive demo Klæbu 18. januar 2013 Sikkerhets- og trygghetsfunksjoner som er viktig for å kunne mestre eget liv lengst mulig Funksjoner som er ønskelig å få dekket i hjemmene

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Hva er velferdsteknologi

Hva er velferdsteknologi Hva er velferdsteknologi Velferdsteknologi er teknologi som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet og selvhjulpenhet. Eksempler Trygghetsalarm Sengealarm som varsler når noen ikke

Detaljer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer Høyere livskvalitet -færre bekymringer Ny teknologi nye muligheter Allerede nå er det mulig å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

Forebygging av fall på sykehjem og i hjemmetjenesten

Forebygging av fall på sykehjem og i hjemmetjenesten Forebygging av fall på sykehjem og i hjemmetjenesten Forekomst av fall Fall blant eldre Mer enn 30% av eldre hjemmeboende over 65 år faller i løpet av et år Forekomsten øker til 50% ved alder over 80 år

Detaljer

Brannforebyggende tiltak i hjemmet.

Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Her får du litt informasjon om enkle og viktige tiltak du kan gjøre, og litt om den kommunale feie- og tilsynstjenesten. Ettersom det er førjulstid retter vi oppmerksomheten

Detaljer

TRAPPEASSISTENTEN. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no

TRAPPEASSISTENTEN. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no TRAPPEASSISTENTEN Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no Minimalistisk, aktivt, norsk design Endelig kan jeg gå i trapp igjen! - Slagrammet mann under opptrening på Fram

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Dagsplan. for deg som er operert i hofta

Dagsplan. for deg som er operert i hofta Dagsplan for deg som er operert i hofta Rutiner før operasjon: Du vil bli undersøkt av en lege i mottagelsen. Du vil få tilbud om smertestillende i påvente av operasjon. Du kan også få tilbud om nerveblokade.

Detaljer

Enkle ledsagerteknikker

Enkle ledsagerteknikker Enkle ledsagerteknikker Ledsaging Blinde og svaksynte trenger fra tid til annen hjelp fra seende til å ta seg fram, f.eks. på steder hvor man ikke er godt kjent. I slike situasjoner kan usikkerhet oppstå

Detaljer

Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15

Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15 Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15 Hvorfor planlegge for alderdom? FAKTA: - Andelen over 80 år vil fordobles mot 2030 - Andelen yrkes aktive reduseres i samme periode - Dagens omsorgstjenester

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Fysisk aktivitet, helse og livskvalitet blant eldre

Fysisk aktivitet, helse og livskvalitet blant eldre Fysisk aktivitet, helse og livskvalitet blant eldre Antall eldre øker kraftig også forventet økt levealder Framtidens utfordringer St.m. 25 5 strategier, hvorav en er aktiv omsorg økt vekt på kultur, aktivitet

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Fakta 3. utgåve, juni 2012

Fakta 3. utgåve, juni 2012 Fakta 3. utgåve, juni 2012 Tryggleik i heimen for eldre Nødnummer Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Den eldre delen av befolkninga bur i større grad enn før i eigne heimar eller i omsorgsbustader. Då

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag!

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Gruppesamling 3 Hovedfokus: Fysisk aktivitet Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Blir vi sittende, vil det føre til sykdom Forrige samling Har dere hatt nytte av de forrige

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst.

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst. En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger i kommune Brosjyren er med enkel tekst. Utgave 2-2007 Hvor får du hjelp?... Hjelper deg med å fi nne en bolig. Tar i mot søknaden din om bolig. Sjekker

Detaljer

TOTAL GYM BENEFIT 97103

TOTAL GYM BENEFIT 97103 TOTAL GYM BENEFIT 97103 BRUKSANVISNING 0 VIKTIGE ADVARSEL: For å unngå alvorlige skader må du lese alle forhåndsregler, instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen før du bruker Total Gym. Casall tar

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Til deg som har fått kneprotese

Til deg som har fått kneprotese Til deg som har fått kneprotese SØ-109117 3 Innhold Aktivitet etter operasjon Aktivitet etter operasjon 4 5 6 9 10 Hjelpemidler Å gå i trapper Øvelser Trening etter utreise Treningsprogram Det er viktig

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

er ditt hjem elsikkert?

er ditt hjem elsikkert? er ditt hjem elsikkert? I desember fikk ca. 25.000 husstander besøk av myndighetene som gjennomførte en landsomfattende kampanje hvor blant annet brosjyren vist til venstre ble utdelt. Var du en av de

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon.

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. 1 Vi skiller mellom generell og lokale frostskader. Generell Oppstår når den indre kroppstemperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. Årsak: Dårlig bekledning

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

orfor? ordan? r hvem? Hverdagsrehabilitering

orfor? ordan? r hvem? Hverdagsrehabilitering orfor? ordan? r hvem? Hverdagsrehabilitering Velferdssamfunnets utfordringer Morgendagens omsorg «Omsorgskrisen skapes ikke av eldre bølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV?

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? Brannvern informasjon HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? FOREBYGGENDE BRANNVERN- INFORMASJON FRA BRANNVESENET BRANN- 110 AMBULANSE- 113 POLITI- 112 DU kan redde redde liv -ditt eget eller andre

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Ressurssenter for demens. Utfordringer og muligheter i hverdagen

Ressurssenter for demens. Utfordringer og muligheter i hverdagen Ressurssenter for demens Utfordringer og muligheter i hverdagen HVA ER VIKTIG FOR PERSONEN MED DEMENS Mestring ivareta funksjoner så lenge som mulig tilpasse omgivelsene Gode stunder og gylne øyeblikk

Detaljer

Etterfødselsreaksjoner er det noe som kan ramme meg? Til kvinnen: www.libero.no

Etterfødselsreaksjoner er det noe som kan ramme meg? Til kvinnen: www.libero.no Til kvinnen: er er det noe som kan ramme meg? Hva er en etterfødselsreaksjon Hvordan føles det Hva kan du gjøre Hvordan føles det Hva kan jeg gjøre? Viktig å huske på Be om hjelp Ta i mot hjelp www.libero.no

Detaljer

Interiørdetaljen mange glemmer

Interiørdetaljen mange glemmer Inspirasjon interiør Par Pa På elfag.no får du råd, tips og gode ideer for stue, kjøkken, bad og barnerom. Her kan du også selv bygge brytere som passer perfekt til ditt nye interiør. Interiørdetaljen

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer