Avvisningsanalyse av erstatningskrav til flyselskaper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avvisningsanalyse av erstatningskrav til flyselskaper"

Transkript

1 EC261 om flypassasjerers rettigheter Avvisningsanalyse av erstatningskrav til flyselskaper Av: AirHelp November 2014 Save date: 27 nov 14 Adress: Bryggeribacken 11, Härnösand, Sweden Page 1 of 5

2 Forordning (EF) nr. 261 om flypassasjerers rettigheter Siden 2004 har flypassasjerer som har opplevd at flyreisen blir innstilt eller er overbooket, hatt krav på økonomisk erstatning i henhold til den europeiske forordningen (EF) 261/2004. I tillegg bestemte EU-domstolen i oktober 2012 at flypassasjerer som ankommer sin destinasjon minst tre timer forsinket, også har krav på erstatning med mindre forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter utenfor flyselskapets kontroll, for eksempel streik eller dårlig vær. Erstatningsbeløpet avhenger av distanse, flyselskap, avreiseflyplass og andre faktorer. Se figur 1 for oversikt over erstatninger. Denne forordningen skal gjelde for: a) Passasjerer som reiser fra en flyplass i territoriet til en EU-medlemsstat som omfattes av avtalen; b) Passasjerer som reiser fra en flyplass i et tredjeland med et EU-luftfartsselskap, til en flyplass i territoriet til en EU-medlemsstat som traktaten gjelder for, med mindre de fikk kompensering eller erstatning og assistanse i det aktuelle tredjelandet. Figur 1: EU261-tabell over erstatninger (kilde: AirHelp) Flyselskap har åpent sagt seg uenig i denne lovgivningen, og har derfor en tendens til å avvise de fleste krav med henvisning til "ekstraordinære omstendigheter". Vår forskning fokuserer på spørsmålet: Avviser flyselskapene systematisk erstatningskrav på grunn av ekstraordinære omstendigheter? Juridisk bakgrunn Forordning 261/2004 trådte i kraft 17. februar Den etterfulgte den tidligere forordning 295/91 som kun omhandlet overbookede flyreiser. Den nye forordningen introduserte økonomisk erstatning ved innstilte flyreiser og plikt til å yte hjelp ved forsinkelser, i tillegg til vern mot nektet ombordstigning. Forordning 261/2004 har ofte blitt diskutert i EU-domstolen (EUD) i Luxemburg. Per dato er minst 14 viktige dommer avgitt av EUD angående forordning 261/04. Noen av dem har gitt flypassasjerene enda bedre beskyttelse. Spesielt i Sturgeon-dommen (november 2009) angav (det fjerde kammer i) EUD at Save date: 27 nov 14 Adress: Bryggeribacken 11, Härnösand, Sweden Page 2 of 5

3 flyforsinkelser på tre timer eller mer, er lik en flyinnstilling. Flyselskap har fra første stund motarbeidet forordning 261/2004 i EUD. Alle deres forsøk (IATA, Emirates, Finnair German wings) har imidlertid feilet. De kjempet også mot Sturgeon-dommen. Flyselskap ønsket ikke å betale for forsinkede flyvninger, og i 95% av sakene reagerte de først ved å si at Sturgeon-dommen ikke kunne følges fordi, som de sa, den helt klart kom i konflikt med forordning 261/2004 selv, den internasjonale Montreal-konvensjonen og mange andre juridiske kjennelser. Til tross for flyselskapenes protester i 2009 og 2012, har EUD i flere dommer bekreftet at lange forsinkelser skal kompenseres på samme måte som innstillinger (Nelson & others, Folkerts). Endringer i forordning 261/04 som ble foreslått av EU-parlamentet i februar 2014, inkluderer økonomisk erstatning ved lange forsinkelser. Definisjonen av ekstraordinære omstendigheter som gir flyselskapene tillatelse til å nekte erstatning, var det andre store stridsspørsmålet mellom flyselskap og flypassasjerer. Igjen klargjorde EUD i Wallentin- Herman-dommen at ikke alle tekniske problemer (en årsak som til stadighet misbrukes av flyselskapene) kan behandles som ekstraordinære omstendigheter. Denne tolkningen ble nylig brukt (juni 2014) i en dom i ankedomstolen i England og Wales i saken Jet2 vs. Huzar. Studie Vår studie er basert på 2752 flyvninger i perioden mellom 25. august 2013 og 25. september Passasjerer fra Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannia, Irland, Polen, Frankrike, Nederland, Sveits, Østerrike, Italia, Spania og Portugal er representert i forskningen. Alle passasjerene anmeldte et krav om erstatning via AirHelp, som så forberedte og anmeldte kravet om erstatning til de respektive flyselskapene. Krav til over 125 flyselskap ble analysert i denne forskningen. 15 av de vanligste typene årsaker til avvisning ble kartlagt, og alle svarene fra flyselskapene ble kategorisert i henhold til dem. Om AirHelp AirHelp ble grunnlagt i 2013 med et mål om å hjelpe flypassasjerer med å få sin berettigede erstatning fra flyselskapet hvis flyreisen blir forsinket, innstilt eller overbooket. AirHelp opererer i 17 land på 11 forskjellige språk. AirHelp har hjulpet over passasjerer i 241 forskjellige flyselskap. AirHelp har som mål at avbrudd i flyreiser skal bli mindre brysomme for alle flypassasjerene. Før de kan anmelde et krav, må de aktuelle passasjerene fylle ut et gratis skjema på nettet eller bruke AirHelp-appen. Hvis passasjerens krav er berettiget, tilbyr AirHelp å håndtere kravprosessen mot 25% av erstatningsbeløpet hvis kravet vinner frem. Hvis de ikke vinner frem, betaler passasjerene ingenting. No Win No Fee. AirHelp samarbeider med et internasjonalt nettverk av advokater og eksperter på flydata for å gjøre en lang byråkratisk prosess så enkel som mulig. Hvis flyselskapet urettmessig avviser et erstatningskrav, går AirHelp til rettslige skritt mot flyselskapet på vegne av passasjeren. Våre funn Flypassasjerer er ofte ikke klar over hvilke rettigheter de har, og får også sjelden hjelp fra flyselskapet, reisebyrået eller forsikringsselskapet som gjerne henviser til hverandre angående erstatningskrav, til stor frustrasjon for passasjeren. Save date: 27 nov 14 Adress: Bryggeribacken 11, Härnösand, Sweden Page 3 of 5

4 50% av alle krav blir ikke besvart av flyselskapet innen EU-domstolens angitte tidsfrist på seks uker. 8% av kravene avvises av flyselskapene uten å angi noen grunn til avvisningen, til tross for det faktum at bevisbyrden ligger hos flyselskapet. 93% av alle avviste krav (bortsett fra No answer (ikke besvart) og No reason stated (ingen årsak angitt)), avvises av flyselskapene av årsaker som EU-domstolen ikke anser som "ekstraordinære omstendigheter". Årsaker oppgitt av flyselskap Alle flyselskap Årsaker til avvisning per flyselskap Vår analyse skisserer grunnene flyselskapene oppgav når de avviste et erstatningskrav. Når de fikk et svar, ble ekstraordinære omstendigheter angitt som den overordnede grunnen til at kravet ble avvist. Diagrammet under viser spredning i avvisningsgrunner per flyselskap. Flyselskapene som er valgt til denne undersøkelsen, representerer lavkostselskap (Ryanair, Norwegian, EasyJet) og høykostselskap (British Airways, Lufthansa, AirFrance/KLM, SAS og United) fra de største landene i EU, i tillegg til USA (se vedlegg A: Årsak oppgitt av passasjer, og vedlegg B: Årsak oppgitt av flyselskap) Svarer ikke I 50% av de avviste kravene kom ikke flyselskapet med noe svar innen seks uker etter at de mottok kravet. 23% av kravene fikk aldri noe svar fra flyselskapet. Den høye andelen ubesvarte krav indikerer at flyselskapene enten ikke har ressursene som trengs for å behandle det økende volumet med krav, eller at de spekulerer i at kunden glemmer kravet hvis de ikke svarer. Dette kan også forklare hvorfor mange flyselskap (8% av avviste krav) ikke oppgav noen grunn til at erstatningskravet ble avvist. Tekniske problemer Det store flertallet av avvisningene skyldes tekniske problemer (24%), til tross for EU-domstolens (EUD) kjennelse om at tekniske problemer kun kan anses som "ekstraordinære omstendigheter" hvis de skyldes hendelser som ikke inngår i den normale utøvelsen av det aktuelle flyselskapets aktiviteter, og faktisk er ting de ikke kan Save date: 27 nov 14 Adress: Bryggeribacken 11, Härnösand, Sweden Page 4 of 5

5 kontrollere. Det ville for eksempel gjelde i en situasjon hvor en kompetent autoritet eller produsenten av flyet som utgjør flåten til det aktuelle flyselskapet, avslører at disse flyene som allerede er i drift, har en skjult produksjonsdefekt som påvirker flysikkerheten. Både lavkostselskap som Ryanair, Norwegian og Primera, og høykostselskap som British Airways, AriFrance og SAS, angav tekniske problemer som hovedårsak til at de avviste et krav (se vedlegg B). Det er ingen tvil om at faktorer som flåteforskjeller, ferdigheter innen flyvedlikehold og generelle logistiske operasjoner, varierer fra flyselskap til flyselskap og kan påvirke mengden tekniske problemer som forekommer. Når vi imidlertid sammenligner et bredt utvalg EU-baserte flyselskap som opererer på de samme flyplassene og i samme luftrom, bør den prosentmessige fordelingen av tekniske problemer være noenlunde lik. Dette kan indikere at flyselskap systematisk avviser krav på grunn av tekniske problemer. Tidligere flyvninger Hvis en forsinkelse eller innstilling skyldtes en hendelse som oppstod på (en) tidligere flyvning(er), må flyselskapet kunne bevise at dette faktisk var tilfelle samt årsaken til at det ikke var noe de kunne gjøre for å forhindre at hendelsen påvirket den aktuelle flyvingen. Hvis alle rimelige tiltak ble truffet av flyselskapet for å unngå en dominoeffekt av forsinkelser, kan årsaken anses som ekstraordinær. Generelt skal flyselskapet ha nok tid til å gjøre det som kreves for at passasjerer skal nå sin destinasjon til riktig tid. Denne årsaken brukes ofte sammen med dårlige værforhold. Andre årsaker Lufthansa, KLM og SAS har en mer balansert fordeling av årsaker, der tidligere flyvninger, streik og værforhold får omtrent like stor skyld. Dette gir antagelig også et mer presist bilde av utfordringene flyselskapene møter i hverdagen. Dette er en sterk indikasjon om at disse flyselskapene ikke systematisk avviser erstatningskrav, men heller analyserer de mottatte kravene og samler inn nødvendig informasjon før de treffer en beslutning. Konklusjon Vår analyse viser svært forskjellige avvisningsmønstre for forskjellige flyselskap som bruker samme flyplasser og samme luftrom. Noen flyselskap nekter å svare, eller angir en avvisningsgrunn som klart indikerer at de ikke tar hensyn til loven. Andre flyselskap opplever kun forsinkelser på grunn av tekniske problemer, og ikke på grunn av dårlig vær, flyplassproblemer eller andre hendelser som kan forventes i driften av et flyselskap. Dette tyder helt klart på en systematisk avvisning uten at personen som behandler kravet for flyselskapet, analyserer grunnen til forsinkelsen. Noen flyselskap følger loven og svarer så godt de kan, og viser dermed en mer sannferdig spredning av avvisningsårsaker. Generelt kan vi konkludere at de fleste flyselskap ikke ønsker å gi passasjerene erstatning for juridisk gyldige forsinkelser og innstillinger, og at de spekulerer i at en avvisning fører til at passasjeren gir opp sitt legitime krav. For mer informasjon, kontakte. Thomas Loow Daglig leder AirHelp Nordic AB Save date: 27 nov 14 Adress: Bryggeribacken 11, Härnösand, Sweden Page 5 of 5

6 Appendix A: Reason Given By Passenger 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TAP Portugal Norwegian Ryanair British Airways Easyjet Lufthansa SAS Vueling Primera Air Air France KLM United Airlines Don't remember No Reason Stated Previous Flight Problems at Airport Technical problems

7 Appendix B: Reason Given By Airline 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TAP Portugal Norwegian Ryanair British Airways Easyjet Lufthansa SAS Vueling Primera Air Air France KLM United Airlines No answer No reason stated Previous flight Problems at airport Strike Technical problems Weather condition Other

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge Slik virker EU EUs delegasjon til Norge Innhold Hva er EU?.... 3 EUs historie... 4 EUs traktater... 6 EUs grunnleggende traktater.... 6 Utviklingen av traktatgrunnlaget... 6 Lisboa-traktaten... 6 Lover

Detaljer

E-post sikkerhet i Norge

E-post sikkerhet i Norge Bare 15 % av norske domener på Internett støtter bruk av en standard for kryptering av e-post. Blant norske kommuner er det mindre enn 4 % som støtter slik kryptering. Manglende sikring av e- post i Norge

Detaljer

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Liv Sissel Grønmo Torgeir Onstad trude nilsen arne hole helmer aslaksen inger christin borge FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Framgang, men langt

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid?

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? 24 Analysenytt 01I2015 Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? Skatteetaten har gjennom prosjektet Rettidig innlevering og betaling de siste tre årene arbeidet for å få flere næringsdrivende

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige Etikk: temahefte 1 Varsling av kritikkverdige forhold Forord Varsling i arbeidslivet er et tema som tiltrekker seg stor oppmerksomhet. Vi kan stadig lese historier i aviser om arbeidstakere som varsler

Detaljer

Regulering av genetiske selvtester

Regulering av genetiske selvtester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2015/24 Deres ref.: Dato: 24. februar 2015 Regulering av genetiske selvtester Evaluering av bioteknologiloven, kapittel 5 Bioteknologirådet

Detaljer

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet.

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. av Marit Sevaldsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Hva gikk galt i norsk luftfart?

Hva gikk galt i norsk luftfart? Frode Steen og Lars Sørgard: Hva gikk galt i norsk luftfart? For drøyt syv år siden var det store forhåpninger til norsk luftfart. Deregulering sto for døren. Åpningen for konkurranse ville lede til et

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Norske silde-eksportørers forventninger til østeuropeiske markeder 1)

Norske silde-eksportørers forventninger til østeuropeiske markeder 1) Norske silde-eksportørers forventninger til østeuropeiske markeder ) Pirjo Honkanen Fangstene av norsk vårgytende sild har økt sterkt de siste årene. Samtidig har de tradisjonelle markedene i EU falt bort,

Detaljer