MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: kl SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0006/05 03/03428 F.sak ANSA - SØKNAD OM TILSKUDD FOR Utsatt sak 0007/05 04/00650 F.sak TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE - NAVN PÅ VEGER I VALLSET, ÅSBYGDA, TANGEN OG ESPA /05 04/02360 F.sak SØKNAD OM VIDEOKONSESJON FOR SALG AV KJØPEFILM /05 04/03552 F.sak ELSTAD - LEIEAVTALE /05 04/03065 K.sak SØKNAD OM LANDING MED SJØFLY PÅ HARASJØEN OG RASEN /05 03/02890 K.sak HELSEBEREDSKAPSPLAN Eget vedlegg 0012/05 04/04518 F.sak NOU 2004:26 HJEMFALL HØRING /05 03/00559 F.sak STANGE OVERFORMYNDERI - DIVERSE FORHOLD

2 0014/05 04/04191 F.sak SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING FRA ROAR KVANGRAVEN VED STAUR GÅRD AS /05 04/04192 F.sak SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FRA ROAR KVANGRAVEN VED STAUR GÅRD AS /05 05/00267 F.sak TILTAKSSTRATEGIER FOR BRUK AV VIRKEMIDLER I JORD- OG SKOGBRUK Eget vedlegg 0017/05 05/00303 F.sak BEMANNING PÅ BRANNKORPSETS VAKTLAG I STANGE - SPARETILTAK /05 04/01458 F.sak LOKAL ENERGIUTREDNING Eget vedlegg 0019/05 04/04116 F.sak SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV PARSELL AV HOVIN VESLE, GNR. 34, BNR. 1. KJØPER: MODELL OG METALL AS, SELGER: HELGA MOLSTADS DØDSBO /05 05/00235 F.sak KOMITEENE - REDUSERT POLITISK MØTEVIRKSOMHET /05 05/00168 F.sak REFERATSAKER Stange, den Jan Tyriberget ordfører

3 ANSA - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2005 Utsatt sak Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 03/ /04 Arkiv: 223 A Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0176/04 Formannskapet /05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Stange formannskap avslår grunnet kommunens økonomi - søknaden fra ANSA om et tilskudd på kroner for Behandling i Formannskapet, sak 0176/04 Representanten Røhne AP fremmet forslag om å utsette saken. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Saken legges fram for formannskapet på nytt. Stange, den

4 TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE - NAVN PÅ VEGER I VALLSET, ÅSBYGDA, TANGEN OG ESPA Saksbehandler: Terje Moshaug Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: L32 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0007/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Det fastsettes nedenstående navn på veger i Stange kommune: Veg nr. 1177: Filsetvegen Veg nr. 1178: Tomtgutua Veg nr. 1179: Øgardshøgda Veg nr. 1180: Andrew Furuseths veg Veg nr. 1182: Ingeborg Refling Hagens veg Veg nr. 1183: Pilegrimsvegen Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann Terje Moshaug

5 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Våren 2004 tok bygg- og oppmålingsseksjonen ved staben service, informasjon og forvaltning (SIF) opp spørsmålet om tildeling av offisielle adresser for 6 veger i kommunen og anmodet om at det ble fastsatt navn på parsellene. Dette gjaldt: Veg nr. 1177: Veg som går fra Rv. 24 ved Vallset kirke, forbi Filset og til Åsvangvegen. Veg nr. 1178: Også denne vegen starter ved Rv. 24, går forbi Vallset kirke, deretter også forbi Åsvang-krysset og opp til Åsvegen (i krysset ved Hekne). Veg nr. 1179: Denne vegen går ut fra Rv. 24 på toppen av Amundrudbakkene, forbi Åsengtajet og inn på Åsvangvegen mellom Åsvang og Åsen handel. Veg nr. 1180: Starter fra Gæddvegen, som går ut fra Åsbygda skole og opp mot Sigfridstad. Vegen ender ved Dillerudsrønningen. Veg nr. 1182: Dette er en veg som skal etableres på det nye boligfeltet på Korsødegården. Veg nr. 1183: Denne vegen starter ved Fv. D229 like sør for Tangen, gjennom tunet på Korsødegården og kommer opp på Fv. D229 igjen ved Skaberudsaga. Etter en saksbehandling med invitasjon til publikum og lokale organisasjoner om å fremme forslag på navn, kom det i alt 23 svar. Med utgangspunkt i en drøfting av disse forslagene fremmes følgende forslag på navn: Veg nr. 1177: Filsetvegen Veg nr. 1178: Tomtgutua Veg nr. 1179: Øgardshøgda Veg nr. 1180: Andrew Furuseths veg Veg nr. 1182: Ingeborg Refling Hagens veg Veg nr. 1183: Pilegrimsvegen Bakgrunn: Våren 2004 tok bygg- og oppmålingsseksjonen opp spørsmålet om tildeling av offisiell adresse for en del nærmere angitt adresseparseller i kommunen. Dette betyr at parsellene først må gis navn før oppsitterne kan få sin adresse. Fagmyndighet for navnetildelingen er Kultur og fritid (KoF). De vegene som skal ha navn, er: Veg nr. 1177: Veg som går fra Rv. 24 ved Vallset kirke, forbi Filset og til Åsvangvegen. Veg nr. 1178: Også denne vegen starter ved Rv. 24, går forbi Vallset kirke, deretter også forbi Åsvang-krysset og opp til Åsvegen (i krysset ved Hekne). Veg nr. 1179: Denne vegen går ut fra Rv. 24 på toppen av Amundrudbakkene, forbi Åsengtajet og inn på Åsvangvegen mellom Åsvang og Åsen handel. Veg nr. 1180: Starter fra Gæddvegen, som går ut fra Åsbygda skole og opp mot Sigfridstad. Vegen ender ved Dillerudsrønningen. Veg nr. 1182: Dette er en veg som skal etableres på det nye boligfeltet på Korsødegården. Veg nr. 1183: Denne vegen starter ved Fv. D229 like sør for Tangen, gjennom tunet på Korsødegården og kommer opp på Fv. D229 igjen ved Skaberudsaga. Høsten 2004 ble det sendt ut skriv om saken til 6 velforeninger i områdene som blir berørt. Samtidig ble det satt inn annonse/informasjon om saken i lokalpressen samt annonsert på

6 kommunens hjemmeside. Alt dette tok sikte på å invitere folk til å komme med forslag på navn. Fristen for innsending av forslag ble satt til fredag 19. november. Alt i alt kom det inn 23 svar. Noen av forslagsstillerne har flere forslag. Følgende forslag foreligger: Veg nr. 1177: Det foreslås tre navn på denne vegen: Filsetvegen foreslås av Frank Evensen, Marit Lystad Olsen og Odd Engen, Gunn-Elin Lundsbakken, Oddmund Dyresen, Struperud Vel v/liv Nordseth, Kåre Olav Botten og Ole Arnt Skaaraas. Refsalvegen eller Refsalgutua foreslås begge av Johan G. Refsahl. Veg nr. 1178: Det foreslås 10 ulike navn på denne vegen: Skåråsvegen foreslås av Frank Evensen. Tomtervegen foreslås av Marit Lystad Olsen og Odd Engen, Johan G. Refsahl, Struperud Vel og Kåre Olav Botten. Tomtvegen foreslås av Johan G. Refsahl, Struperud Vel og Kåre Olav Botten. Tomtgutua foreslås av Johan G. Refsahl. Utsiktvegen foreslås av Marit Lystad Olsen og Odd Engen. Jordbærvegen foreslås av Nina Buflod. Åsvangvegen foreslås av Gunn-Elin Lundsbakken. Storvegen foreslås av Gunn-Elin Lundsbakken. Kirkevegen foreslås av Oddmund Dyresen. Egeromvegen foreslås av Ole Arnt Skaaraas. Veg nr. 1179: Også her foreligger det mange forslag, nemlig: Øggardsvegen foreslås av Frank Evensen. Ødegårdshøgdavegen foreslås av Wenche Haslie. Høgdavegen foreslås av Marit Lystad Olsen/Odd Engen. Øvrevegen foreslås av Oddveig og Reidar Søsveen, Oddmund Dyresen, Struperud Vel og Kåre Olav Botten. Tajevegen foreslås av Wenche Nordengen og Oddmund Dyresen. Øgardshøgda (fra Gammelgrinda til Åsengtajet) foreslås av Struperud Vel og Ole Arnt Skaaraas. Klafstadvegen (fra Åsengtajet til Åsvangvegen) foreslås av Struperud Vel. Veg nr. 1180: På denne vegen er det kommet inn to forslag: Bygdevegen foreslås av Marit Lystad Olsen/Odd Engen. Bygdebergsvegen foreslås av oppsitterne i Nyvegen samt Ole Arnt Skaaraas. Det har også vært nevnt, bl.a. i Stangeavisen, at en i dette tilfellet kunne benytte anledningen til å knytte Andrew Furuseths navn til en veg i det området der han var født. Andrew Furuseth var som kjent amerikansk fagforeningsleder, som vi i fjor feiret 150-års fødselsdag for. Veg nr. 1182: På denne nye vegen forelås det i alt seks ulike navn Utsikten foreslås av Trond Chr. Hubred. Utsiktsvegen foreslås av Trond Chr. Hubred. Tangenvegen foreslås av Trond Chr. Hubred. Smibakken foreslås av Anders Røise.

7 Enga foreslås av Bodil Evensen Kulstad og Kjetil Kulstad. Vikavegen foreslås av Tore Melberg. Veg nr. 1183: På denne siste vegstrekningen foreslås det 8 navn: Kongsvegen foreslås av Edvard Vangen og Bjarne Lien. Kongevegen foreslås av Edvard Vangen og Anders Røise. Strandvegen foreslås av Tove Madsen og Ingeborg Sveen. Gamlevegen foreslås av Bodil Evensen Kulstad og Kjetil Kulstad. Badevegen foreslås av Tore Melberg. Sigurd Røises veg (gjennom tunet på Korsødegården til der den kommer inn på vegen fra tidligere Tangen trevare- Bendalen) foreslås av Kåre Jonsrud. Sagvegen (fra Bendalen til Fv. D229) foreslås av Kåre Jonsrud. Pilegrimsvegen foreslås av Trond Vangen. Vurdering: I Stange kommune er ansvaret for å fastsette navn på vegparseller/gater overlatt kulturforvaltningen som saksforbereder og formannskapet som vedtaksorgan. Når navnet er fastsatt, står så oppmålingstjenesten for selve adressetildelingen. Som en vil ha sett av ovenstående, har vi fått inn mange forslag å velge blant. Før vi går over på vurderingen av hver enkelt veg, vil vi trekke fram noen forhold og trekk som er viktig å ha i tankene når det skal fastsettes navn på veger/gater: 1. Alle stedsnavn, også gate- og vegnavn, har en adressefunksjon, som skal gjøre det enklere for folk å finne ut hvor en person eller familie bor. I våre dager, med mer omfattende forbindelse mellom folk og steder, har denne funksjonen fått enda større betydning enn før. Som ei side ved denne funksjonen har vi det viktige moment at en bør hindre misforståelser, og det vil bl.a. bety at en ikke bør bruke samme navn i samme geografiske område. Så kan en diskutere om dette geografiske område bør være postnummeret, kommunen eller et enda større område, for eksempel Hamar tettsted med sine forsteder i Stange (Ottestad) eller Ringsaker. Vi vil iallfall forsøke å unngå å bruke samme navn innen kommunen, men også samrå oss med Hamar i området som grenser opp mot Hamar. 2. Stedsnavn, herunder veg- og gatenavn, har også et kulturvernaspekt. Det betyr bl.a. at en bør legge vekt på historiske navn, navn med tradisjon, eller navn som knytter an til personer eller virksomhet i det området vegen ligger, og helst velge slike navn om det er mulig. I Stange har vi i mange år hatt dette for øye når vi har fastsatt navn som Dragonvegen, Rekomfaret, Peter Skredders veg eller Møllevegen. Knyttet til dette momentet, vil vi legge vekt på at det blir en viss variasjon, slik at en ikke bare benytter -vegen eller -gata som bestemmelse, men bruker også andre ord, som vi også har gjort i Stange i mange år, eksempelvis: -faret, -gutua, -bakken og -stien. 3. Selve skrivemåten må følge reglene i lov om skrivemåten av stadnamn med tilhørende forskrifter, dvs. at det skal tas utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen, slik det heter i 4 i loven, men at skrivemåten skal følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk og samisk, som det også heter i fortsettelsen i samme paragraf. Drøfting av forslagene ut fra ovenstående føringer:

8 1. Veg nr. 1177: Flertallet av forslagene har stoppet opp ved Filsetvegen. De som har begrunnet forslaget, har stort sett varianter av at dette er det navnet som har vært og blir anvendt av folk. Alternativet hos Johan G. Refsahl legger vekt på at to av gardene langs vegen heter Refsal nordre og søndre, og at det også er mange bruk ellers langs vegen som er skilt ut fra Refsal. I dette tilfellet velger vi å slutte oss til flertallet og fremmer forslag om at veg nr skal hete Filsetvegen. 2. Veg nr. 1178: Blant de ti forslagene til navn på denne vegen er både Kirkevegen, Storvegen og Åsvangvegen anvendt på andre veger i kommunen. Vi velger derfor å se bort fra dem. Mange av forslagene anvender det nåværende gardsnavnet Tomter i en eller annen form. En av forslagsstillerne (Kåre Olav Botten) knytter sitt forslag til det forhold at Tomter er det gamle navnet på kirka og skolekretsen. Det er fristende å føye til at Tomternavnet i sin tid også har vært anvendt på bygda. Med dette og den lokale uttalen som utgangspunkt vil vi foreslå at veg nr 1178 skal hete Tomtgutua. 3. Veg nr. 1179: Flere av forslagene til navn på denne vegen knytter an til eiendommen Hval øvre nordre, g.nr. 374, br.nr. 1, som heter Ødegarden eller Øgarden med lokal uttale. Vi har Øggardsvegen (Frank Evensen), Ødegårdshøgdavegen (Haslie) eller Øgardshøgda (Struperud vel). Høgdavegen er også et forslag med samme lokale tilknytning og avledning fra Øgardshøgda. Alternativet til å bruke dette navnet kunne være Øver- eller Øvrevegen, som også anvendes lokalt. Dette navnet finner vi imidlertid fra før i kommunen (Øvrevegen i Ottestad). Av denne grunn og ut fra lokal uttale velger vi å foreslå at veg nr 1179 skal hete Øgardshøgda. 4. Veg nr. 1180: Denne vegen går ut fra en av vegene i kommunen med det mest karakteristiske navnet, nemlig Gæddvegen, som går fra sentrum forbi Tingstad og mot Sifgridstad. Vegen som skal ha navn, har alltid vært kalt Nyvegen lokalt, og forslaget om å bruke betegnelsen Bygdeberg(s)vegen kommer fra oppsitterne langs Nyvegen. Også Ole Arnt Skaaraas foreslår Bygdebergsvegen. Nyvegen kunne i seg selv vært OK, men også her råker vi på navnet annetsteds i kommunen, nemlig Nyvegen i Ottestad. I dette tilfellet velger vi å foreslå Andrew Furuseths veg som navn på veg nr. 1180, så meget mer som denne vegen faktisk går framover mot Furusetstua, der han ble født i 1854, og fikk navnet Anders Andreassen. 5. Veg nr. 1182: Så godt som alle de foreslåtte navnene på denne vegen er allerede i bruk i Stange, enten direkte eller gjennom former som ligner. Vi har således både Tangenvegen (Tangen), Vikavegen og Utsiktvegen (begge Ottestad) i kommunen fra før. I tillegg finner vi også vegene Engavegen (Ottestad) og Smiuvegen (Ilseng) som vegnavn i Stange. Om vi skal holde oss strengt til regelen om ikke å bruke samme eller beslektede navn på flere veger i kommunen, har vi ikke så mange muligheter. Slik vi ser det, kunne Smibakken brukes, og det ville også være et godt navn ut fra tradisjonshensyn. Alternativet måtte være å trekke inn et helt nytt forslag, og da havner jeg på Ingeborg Refling Hagens veg, som en måte å hedre forfatteren og opphavspersonen bak Suttungbevegelsen på, med et vegnavn på hennes eget hjemsted Tangen. Vår konklusjon blir altså at vi foreslår det siste alternativet, at veg nr gis navnet Ingeborg Refling Hagens veg. 6. Veg nr. 1183: I Stange eksisterer fra før navnene Gamlevegen (Ilseng) og Kongsvegen (Stangebyen). Denne vegstrekningen på Tangen er den siste, mest autentiske delen av den

9 gamle kongevegen gjennom bygda. Begrepet kongeveg er knyttet til det som kalles generalvegmesterperioden i vårt land, som med enkelte kortere avbrudd og endringer varte i perioden Kongevegen på østsida av Mjøsa ble anlagt i den perioden da Bernt Anker var generalvegmester ( ). Kongevegene var datidens hovedveger, noen ganger også kalt landeveger, mens lokale veger gikk under benevnelsen bygdeveg. På grunnlag av ovenstående finner vi at Kongevegen nok ville være det beste navnet. Den merkede pilegrimsleden gjennom Stange følger også denne samme traseen. Det betyr at også det foreslåtte vegnavnet Pilegrimsvegen er et aktuelt alternativ. Når vi nøler med å bruke navnet Kongevegen, så skyldes det selvsagt at det ligner svært på Kongsvegen (fra Stange), og at muligheten for misforståelser derfor vil være store. Av den grunn velger vi å foreslå navnet Pilegrimsvegen som navn på veg nr Utrykte vedlegg: Skriv fra oppmålingsavdelingen og 23 forslag fra publikum

10 SØKNAD OM VIDEOKONSESJON FOR SALG AV KJØPEFILM Saksbehandler: Terje Moshaug Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: U62 &18 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0060/04 Kommunestyret /05 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet tildeler kommunal konsesjon for næringsmessig framvisning og omsetning av film eller videogram i Stange til nedenstående personer: Nr Firma Adresse Konsesjonshaver 1. Vio Produkter/Prokla Media Grimerud gård Reidar Skaiaa 2. Brugata Kiosk & Video Brugata 37, 2212 Kongsvinger Knut Johnsen 3. Stange Elektriske Forretning AS 2335 Stange Frank Simensen 4. Vallset Trafikksenter Bjørn Melby AS Gata 11 Bjørn Melby 5. -nille A/S, avd. Stange Storgt. 18, 2335 Stange Ann-Helen S. Malmgren 6. Posten Norge AS - Stange postkontor Postboks 140, 2336 Stange Terje Demroen 7. Stange Bok & Papir Storgt. 13, 2335 Stange Franck Tønseth 8. Romedal Bensin & Service Postboks 53, 2334 Romedal Ingun Bakstad 2. Konsesjonen innvilges for perioden Konsesjonshaverne plikter å sette seg inn i og rette seg etter lov om film og videogram og forskriftene til denne samt de kommunale konsesjonsbetingelsene i Stange. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann Terje Moshaug

11 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Gjeldende konsesjoner for framvisning og omsetning av film eller videogram i næring i Stange utløp egentlig 30. juni Av forskjellige grunner hadde ingen av konsesjonshaverne søkt om fornyelse innen den frist på tre måneder som konsesjonsbetingelsene hadde bestemt, og dermed ble heller ikke saken husket på. Av den grunn fant vi å måtte prolongere gjeldende konsesjoner ut 2004 og lyse ut de nye konsesjonene for perioden med søknadsfrist 23. desember 2004, mens en søknad fra Narvesen ble behandlet administrativt etter fullmakt og konsesjon tildelt ut Etter den nye utlysningsrunden har det kommet 8 søknader, og rådmannen foreslår at alle får konsesjon. Bakgrunn: Gjeldende kommunale konsesjonsbetingelser for visning og omsetning av film og videogram ble sist revidert og enstemmig vedtatt i kommunestyresak 0076/2000 og trådte i kraft pr Her heter det at alle som vil drive næringsmessig visning eller omsetning av film og videogram i Stange må ha kommunal konsesjon, etter betingelser fastsatt med hjemmel i lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 12. Andre betingelser i Stange er bl.a. at konsesjonen gis til enkeltperson, ikke bedrift gis kun til personer over 18 år forutsetter at det ikke omsettes film/videogram til barn under 10 år og at en følger aldersgrensene som filmen/videogrammet er merket med krever at den som driver med utleie bør tilstrebe bredde i utvalget og et rimelig mangfold samt gi tilbud på norskproduserte program eller program for barn gis for en periode på inntil 4 år Tidligere har det vært anvendt politisk behandling en gang i hver kommunestyreperiode og en samlet behandling av søknadene som er innkommet etter utlysning av ordningen. Eventuelle enkeltsøknader i perioden behandles administrativt. Det heter for øvrig i konsesjonsbetingelsene at konsesjonshaver plikter å søke om fornyelse tre måneder før konsesjonen utløper. Forrige gang det var en samlet vurdering, var i desember 2000, da det ble innvilget 8 konsesjoner i perioden fram til 30. juni Ingen av disse 8 hadde oppfylt betingelsene om å søke fornyelse innen 30. mars 2004, slik som forutsatt, men Narvesen søkte iallfall litt før 1. juli, noe som også hadde sammenheng med at de i fjor åpnet det nye salgsleddet sitt i Stangebyen i Jernbanetorget. Fordi fristene ikke var overholdt, og de gamle konsesjonene derfor var utløpt, ble disse prolongert ut Samtidig ble den nye søknadsrunden utlyst med frist 23. desember. Alle med tidligere konsesjon ble tilskrevet, samtidig som ordningen ble annonsert i pressen og på kommunens hjemmeside. Det har kommet 8 søknader.

12 Dette gjelder: Nr Firma Adresse Konsesjonshaver 1. Vio Produkter/Prokla Media Grimerud gård Reidar Skaiaa 2. Brugata Kiosk & Video Brugata 37, 2212 Kongsvinger Knut Johnsen 3. Stange Elektriske Forretning AS 2335 Stange Frank Simensen 4. Vallset Trafikksenter Bjørn Melby AS Gata 11 Bjørn Melby 5. -nille A/S, avd. Stange Storgt. 18, 2335 Stange Ann-Helen S. Malmgren 6. Posten Norge AS - Stange postkontor Postboks 140, 2336 Stange Terje Demroen 7. Stange Bok & Papir Storgt. 13, 2335 Stange Franck Tønseth 8. Romedal Bensin & Service Postboks 53, 2334 Romedal Ingun Bakstad Følgende bedrifter og konsesjonshavere har ikke søkt om fornyelse av konsesjonen: COOP Prix, Ottestad, COOP Marked Ilseng, Karin s Video, Bjarne Finstads Gavesenter, Tangen Kiosk og Rimi Ottestad. Samme dag som arbeidet med ny tildeling av videokonsesjon her i Stange startet, innløp rundskriv fra Kulturdepartementet, der det vises til nylig vedtatt ny 100 i Grunnloven om at Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes med mindre det er nødvendig for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Konsekvensen når det gjelder kommunale konsesjoner for omsetning av film og video vil etter departementets mening være at det ikke lenger kan knyttes innholdskrav til slike konsesejoner, med mindre formålet med kravene er begrenset til å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Noen av bestemmelsene i Stanges konsesjonsbetingelser har nettopp dette formål, jfr. ovenfor om alder på konsesjonshaver m.m. For øvrig mener departement at den kommunale konsesjonsordningen fortsatt kan opprettholdes og at det innenfor rammene av gjeldende regelverk kan knyttes vilkår til konsesjonene som ikke gjelder innholdet i tilbudet. Vi kan ikke se at dette skaper problemer i Stange. Innhold i tilbudet omtales i våre betingelser kun i 5 f, og da bare som en henstilling om å tilstrebe bredde i tilbudet og at det bør foreligge mangfold i sjangerutvalget, i tilbudet på barnefilm og norskprodusert film. Vurdering: Videomarkedet har vært gjennom en lang utvikling. Da loven ble vedtatt på 1980-tallet, skyldtes det at politikerne i lengre tid hadde blitt utsatt for krav om å gjøre noe for å beskytte publikum, og særlig barn og unge, mot de verste utglidninger på området. I dag synes dette ikke å være noe stort problem lenger en kan vel heller si at eventuelle problemer har forflyttet seg til eteren og hva en kan finne fram til på internettet. Likevel finnes altså lover, forskrifter og kommunale konsesjonsbetingelser, og bidrar sitt til at markedet kan kontrolleres for uakseptable tilbud. På grunnlag av ovenstående gjennomgang foreslår rådmannen at alle søkere tildeles kommunal konsesjon for omsetning av film og videogram i Stange kommune i perioden Utrykte vedlegg: 8 søknader

13 ELSTAD - LEIEAVTALE. Saksbehandler: Terje Moshaug Arkivsak: 04/ /04 Arkiv: 614 C Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0009/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner følgende avtale mellom Stange historielag og kommunen: 1. Følgende lokaler i bygningen på Stange kommunes eiendom Elstad, g.nr. 93, bnr. 5, stilles gratis til disposisjon for Stange historielag i perioden : 1. etasje og alle rom i 2. etasje med untak av rom disponert av Stange lydavis. 2. Stange kommune er i avtaleperioden ansvarlig for utvendig vedlikehold av eiendommen, betaler strøm og kommunale avgifter, samt holder bygningen forsvarlig forsikret. 3. Historielaget kan etter særskilt avtale med kommunen tilpasse lokalene også bygningsmessig til sine behov, men dog slik at dette ikke går ut over husets egenart og rominndelingen. 4. Stange historielag er ansvarlig for innvendig vedlikehold, møblering m.v. av de lokalene laget disponerer. Historielaget må også dekke de kontormessige utgifter, herunder telefon og drift av kontormaskiner. 5. Denne avtalen er ikke til hinder for at Stange kommune kan bygge ut tomtene på Elstad og naboeiendommen Sole. 6. Avtalen kan forlenges etter behov og nye forhandlinger. Oppsigelse av avtalen kan skje med 6 måneders varsel. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann Terje Moshaug

14 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Etter ønske fra Stange historielag og flere møter om saken legges fram forslag til avtale mellom historielaget og Stange kommune som innebærer at bygningen på kommunens eiendom Elstad stilles gratis til disposisjon for historielaget i perioden Avtalen inneholder også en passus om at den kan forlenges om dette anses ønskelig. Det foreslås en 6 måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Rådmannen anbefaler at avtalen godkjennes. Bakgrunn/ vurdering: Stange kommune lot i 1984 etter politisk behandling Stange historielag få disponere kontorer gratis på Sole i Stangebyen sammen med bl.a. Stange kunstforening. Dette ble mulig etter at de kommunale kontorene på Sole var flyttet til Rådhuset, som var tatt i bruk samme år. Senere ble kulturskolen flyttet fra Rådhuset til 2. etasje på Sole, og da måtte samtidig hisorielaget flytte sitt kontor til naboeiendommen Elstad sammen med bl.a. Stange lydavis. Det ble ikke inngått noen avtale mellom kommunen og historielaget om bruken av kontorer på Sole eller Elstad; det ble bare forutsatt at det gamle vedtaket om gratis bruk av Sole stod ved lag også på Elstad. Stange historielag tok i vår kontakt med Stange kommune med ønske om å etablere klarere forhold (avtale) rundt lagets disponering av eiendommen Elstad i Stangebyen. De ønsket samtidig å få vite hva som skulle skje med Elstad, som ikke var vedlikeholdt på svært mange år og begynte å se forfallent ut. Om det ble inngått avtale som sikret historielaget kontorer over et rimelig antall år, antydet historielaget at de kunne utføre noe vedlikehold på dugnad. I møte 24. mars ble saken drøftet mellom partene. Det ble da besluttet at eiendomsavdelingen skulle gjøre en tilstandsvurdering av bygningen og beregne kostnadene med istandsetting, og at man deretter skulle treffes på nytt når dette var gjort. Det ble også bestemt at man skulle utforme en avtale basert på tilsvarende avtaler om bruk av kommunale bygninger (for eksempel de nedlagte skolene på Åsen og Hågenrud eller bygningene på Kjonerud). I møte 9. september 2004 kom partene sammen på nytt. Følgende deltok: Stange historielag: Stange kommune: Leder Gerd Skiaker Stenberg og nestleder Egil M. Kristiansen Rådmann Erik H. Haugerud, eiendomssjef Ole Kr. Sjøli og virksomhetsleder Terje Moshaug På møtet ble det endelig besluttet at man kunne utføre arbeidene på taket på bygningen i 2004 fordi det var ledige investeringsmidler etter at istandsettingen av taket på Rødbygningen på Kjonerudtunet var blitt vesentlig rimeligere enn forventet. Riving av verandaen samt skraping og maling ble det besluttet å utføre i 2005 på dugnad av Stange historielag, mot at kommunen holdt maling og redskaper. Første trinn i denne istandsettingen er senere gjort, til en kostnad av om lag kr Til neste år gjenstår arbeid med sandblåsing, maling, utskifting av råtne bord, riving av lysthus og ny inngangsdør. Dette vil koste anslagsvis kr og planlegges i hovedsak utført på dugnad av Stange historielag. Avtalen var ikke ferdig til møtet i september, men er senere utformet i samråd med Stange historielag. De fleste punktene var det enighet om. Stange historielag ønsket imidlertid å få garanti for at kommunen skulle stille lokaler til disposisjon i framtida, på Elstad eller andre

15 steder. Det het i en tilbakemelding fra historielaget i denne anledning at de utretter et stort arbeid med å dokumentere kommunens historie på svært mange områder.(.) Det har vært tradisjon i kommunen at husrom blir holdt for laget. Viss det blir vanskelig med forlengelse av kontrakten for kontorlokaler, håper historielaget at kommunen stiller andre lokaler til disposisjon. Rådmannen finner ikke at et slikt punkt hører hjemme i en avtale om bruken av Elstad, men signaliserer for øvrig at kommunen vil forsøke å bidra i en slik tenkt situasjon i framtida, men altså uten å binde seg i avtalen som inngås om Elstad. Med dette som utgangspunkt er det enighet om følgende avtale: Mellom Stange kommune og Stange historielag inngås følgende avtale: 1. Følgende lokaler i bygningen på Stange kommunes eiendom Elstad, g.nr. 93, bnr. 5, stilles gratis til disposisjon for Stange historielag i perioden : 1. etasje og alle rom i 2. etasje med untak av rom disponert av Stange lydavis. 2. Stange kommune er i avtaleperioden ansvarlig for utvendig vedlikehold av eiendommen, betaler strøm og kommunale avgifter, samt holder bygningen forsvarlig forsikret. 3. Historielaget kan etter særskilt avtale med kommunen tilpasse lokalene også bygningsmessig til sine behov, men dog slik at dette ikke går ut over husets egenart og rominndelingen. 4. Stange historielag er ansvarlig for innvendig vedlikehold, møblering m.v. av de lokalene laget disponerer. Historielaget må også dekke de kontormessige utgifter, herunder telefon og drift av kontormaskiner. 5. Denne avtalen er ikke til hinder for at Stange kommune kan bygge ut tomtene på Elstad og naboeiendommen Sole. 7. Avtalen kan forlenges etter behov og nye forhandlinger. Oppsigelse av avtalen kan skje med 6 måneders varsel. Utrykte vedlegg: Referat fra møte mellom Stange historielag og Stange kommune samt tilstandsvurdering av bygningen på Elstad.

16 SØKNAD OM LANDING MED SJØFLY PÅ HARASJØEN OG RASEN Saksbehandler: Leif Skar Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: K01 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0010/05 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Landing med fly på Rasen godkjennes for året 2005 med inntil 5 (fem) landinger. 2. Tillatelsen gjelder Fonnafly Oslo 3. Landingene skal være knyttet til utnyttelse av Malungen gjestegård sine servicetilbud. 4. Landingene skal skje i tidsrommet 15.juni til ut året 5. Stange kommune v/planavdeling skal varsles en uke før landing skjer. 6. Ordningen evalueres når året er slutt. 7. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr.82, 6. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann Jørn A. Haugen

17 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Stange kommune mottok 19.august 2004 søknad om landing med sjøfly på Harasjøen og Rasen Stange kommune. Begge innsjøene ligger i Romedal allmenning. Målet med flyturen er å benytte Malungen Gjestegård sine servicetilbud. Fonnafly ønsker i første omgang en forsøksordning med inntil 10 landingstillatelser pr. år på Harasjøen og Rasensjøen. Tjenesten er rettet mot bedriftsmarkedet med henblikk på jakt, fiske og eventmarkedet. Den type motorferdsel i vassdrag reguleres av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr.82. Etter å ha undersøkt saken noe nærmere, viste det seg at verken Malungen Gjestegård eller allmenningen var kjent med søknaden. Planavdelingen sendte derfor et brev til disse for å innhente synspunkter. I brev datert har Romedal allmenning ved Rune Brenna støttet søknaden om landing på Rasensjøen, men frarådet Harasjøen fordi landing her er i konflikt med eldre og nyere hyttefelt. Almenningen mener også at satsning på utmarksbasert næring er avhengig av at myndighetene legger forholdene best mulig til rette. Begrenset antall landinger på Rasensjøen kan ha stor betydning for driften ved Malungen Gjestegård, heter det i brevet. Uoppfordret har Naturvernforbundet i Hedmark v/ Torstein Hervland engasjert seg i saken ved å kommentere søknaden pr brev datert Naturvernforbundet er kritisk til behovet for sjøfly fordi det er god veiadkomst via R24 og mener at sjøfly vil virke generelt støybelastende for området. En eventuell tillatelse beskrives som en uthuling av intensjonene i det aktuelle lovverket. Malungenområdet beskrives videre som en naturperle og forbundet mener at en økning av tekniske inngrep og virksomheter generelt vil redusere naturverdiene i området. Vurdering: I henhold til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr.82. er det forbudt med motorferdsel i vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer. Rasensjøen og Harasjøene er begge mindre enn 2 kvadratkilometer. Etter motorferdsellovens 6 kan kommunen imidlertid gi tillatelse til bruk av motorfartøy og luftfartøy etter søknad når det foreligger særlige grunner. I rundskriv T 1/96 er det angitt at det er en fordel om kommunen i størst mulig grad dekker behovet for unntak gjennom forskrift etter lovens 5. Etter lovens 5 første ledd bokstav a) kan kommunestyret ved forskrift legge ut bestemte steder for landing og start med motordrevet luftfartøy i områder hvor slik aktivitet ikke er hjemlet direkte i loven. Kommunen skal forut for vedtak foreta en bred vurdering av alle interesser som knytter seg til områdene. Det enkelte landingssted må vurderes ut fra de ferdsels og transportbehov som foreligger. Samtidig må det tas hensyn til at det voldes minst mulig skade og ulempe for naturmiljø, næringsdrift, friluftsliv, boligområder og lignende. Videre må det legges vekt på grunneiernes og andre bruksberettigedes interesser. Ved innføring av lokal forskrift vil det i utgangspunktet være fri adgang til å foreta landing og start, dersom ikke kommunen begrenser adgangen på det enkelte sted til bestemte formål og til bestemte tider. Slik begrensning kan blant annet komme på tale av hensyn til dyrelivet, naturmiljøet eller friluftslivet. Kommunen kan også styrke næringen i distriktet, begrense adgangen til å gjelde selskaper eller enkeltpersoner som driver ervervsmessig

18 luftfartsvirksomhet. Dersom kommunen ønsker å føre kontroll med de flygninger som foretas, kan det fastsettes at det skal gis melding om de flygninger som er foretatt til de utlagte steder. Slik meldingsplikt vil gi kommunen nyttig erfaringsmateriale for fremtidig praktisering av loven. Søknaden kan behandles etter 6 som enkeltsøknad. Det må da foretas en konkret og grundig vurdering av hver enkelt søknad. Dispensasjon vurderes kun i spesielle tilfeller, jf. begrepet særlige grunner. Ved vurdering av om særlige grunner foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål, eller om det er preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring. At transportøren anser transporten for økonomisk lønnsom er ikke avgjørende, dersom transporten ikke isolert sett dekker reelt og nødvendig behov. Er kravet til særlige grunner oppfylt, vil det bero på et fritt forvaltningsmessig skjønn om det skal gis tillatelse. Skjønnsvurderingen innebærer en helhetsvurdering av saken der behovet for transport vurderes mot skader og ulemper som ferdselen kan forårsake. Dersom søknaden imøtekommes, kan kommunen sette vilkår for tillatelsen, jf. lovens 6 annet ledd. Myndighet til å avgjøre enkeltsøknader etter 6 er lagt til kommunestyret i den enkelte kommune med mindre myndighet på området er delegert til annet politisk utvalg eller tjenestemann. Vedtak i henhold til 6 i motorferdselloven kan påklages. Rådmannen anbefaler at det fattes vedtak med hjemmel i 6 slik at kommunen kan få noe erfaring med eventuelle skader for naturmiljøet og ulemper for friluftsliv. Det er også uklart hva dette vil bety for Malungen gjestegård sin drift. Etter ett års pøveordning vil dette kunne bli bedre dokumentert. Eneste særlige grunn er eventuelle positive ringvirkninger for Malungen Gjestegård. Landinger bør derfor kun skje knyttet til utnyttelse av Malungen Gjestegård sine servicetilbud. Det er vanskelig å se at så få landinger skal ha betydning for naturmiljøet og dyrelivet knyttet til Rasen. I vårt naturdataregister har vi ikke registrert spesielt sårbare vannlevende hekkende fuglearter eller andre dyrearter. Fuglearter som er registrert er hekkende kanadagås, jaktende fiskeørn og kongeørn. På tallet var det oter i vassdraget. Dette er ikke dokumentert siden. Bever har imidlertid etablert seg fast i den senere tid. Ellers er det vanlige andefugler og vadere i området. Det generelle fugle-/dyrelivet trenger mest mulig ro i den mest sårbare tiden. Landinger bør derfor begrenses til tidsrommet 15.juni til ut året ved en evt. prøveordning. Harasjøen vil ikke bli aktuelt fordi grunneier ikke ønsker dette av hensyn til hyttelivet og det er betydelige allmenne friluftsinteresser hele året i form av bading, fisking og krepsing. Rv 24 går langs Rasen i dag og det er vanskelig å hevde at så få landinger med sjøfly skal forringe naturmiljøet vesentlig ved økt støy. Vedlegg:

19 HELSEBEREDSKAPSPLAN Saksbehandler: Hege Raastad Basmo Arkivsak: 03/ /04 Arkiv: G01 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0011/05 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Plan for helsemessig og sosial beredskap v.1.0 datert 19.november 2004 godkjennes. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

20 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Stange kommune har ikke tidligere hatt plan for helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsplan) og har fått frist til fra Helsetilsynet i Hedmark om å få en slik plan på plass. Planen har vært til intern høring hos virksomhetene innen helse- og sosial, stedfortreder for kommuneoverlegen og beredskapsansvarlig. Det er mottatt tre uttalelser med kun mindre korreksjoner/endringer som alle er tatt til følge. Bakgrunn: Lov om helsemessig og sosial beredskap 2-2 av 23. juni 2000 nr.56 pålegger kommunene å ha en administrativt og/eller politisk godkjent plan for kommunens helsemessige og sosiale beredskap. Statens helsetilsyn kartla våren 2003 status i kommunene vedrørende slike planer. Denne kartleggingen er fulgt opp fra Helstilsynet i Hedmark og i brev datert 10. september 2004 ble Stange kommune gitt frist til 1. februar 2005 å ha slik godkjent helseberedskapsplan på plass. Vurdering: Foreliggende helseberedskapsplan er en førstegenerasjonsplan og det er behov for en samlet videreutvikling av kommunens beredskapsplaner. Det forutsettes at hver helse-/sosialtjenestevirksomhet har beredskapsplaner som dekker ekstraordinære situasjoner av mindre omfang i egen virksomhet/tjenesteområde (for eksempel brann i del av sykehjem). Eget vedlegg: Plan for helsemessig og sosial beredskap.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.02.2005 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.02.2005 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.02.2005 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn R. Fjæstad Aud Karin Furulund Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Kristian Engevold Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.03.2005 Tid: kl. 09.00 TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.03.2005 Tid: kl. 09.00 TILLEGG SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.03.2005 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Kristian Engevold Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 25.01.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/60 FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2011 2/11 10/890

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10. MØTEPROTOKOLL Livsløp Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Jarle Svanem, Ingeborg Volden, Ole

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801471 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 AL FORNO AS - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 LOVISENBERG FAMILIECAMPING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-U60, TI-&18 14/1191 15/1904 Anne-Margrethe Simonsen 19.03.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Go biten kafé Utvalg

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 25.01.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/60 FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2011

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL.

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. Dyrøy kommune SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet):...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201123995-39 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER Vedtatt av bystyret i Trondheim 26.05.16, sak 55/16 1.0 Mål for bevillingspolitikken 1.1 Bystyret ser det som et mål å endre skadelige

Detaljer

6. (tillatelser etter søknad). Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke

6. (tillatelser etter søknad). Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke Luftfartøy landing og start med motordrevet luftfartøy (altså ikke flyging, det reguleres av andre lovverk) 5. (generelle tillatelser etter vedtak) Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til: a) landing

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014.

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000247-49 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2013 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201002749-90 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Kristian Engevold Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201102922-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Bergen skal i tidsrommet juni 2016 være vertskap for Hansadagene.

Bergen skal i tidsrommet juni 2016 være vertskap for Hansadagene. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201600323-115 Emnekode: SFS-7516 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 12. mai

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200112185-154 Emnekode: -7513 Saksbeh: SERB Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29.

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til Fire M AS,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 17.08.2005 Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Kristian Engevold Bjarne H. Christianen

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200612968-59 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. juni 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. juni 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200304843-73 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511459-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200705993-66 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 3. juli 2009

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Næringslivsrommet, Hokksund ungdomsskole, Hokksund

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Næringslivsrommet, Hokksund ungdomsskole, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Næringslivsrommet, Hokksund ungdomsskole, Hokksund Per

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) TYSFJORD KOMMUNE Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 04.03.2009 Møtested: Rådhuset lille festsal Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 12. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000324-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Saksfremlegg FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG ELLER SKJENKING AV ALKOHOL FOR PERIODEN 01.07.2008-30.06.2012, TIDENE FOR SKJENKING UTENDØRS

Saksfremlegg FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG ELLER SKJENKING AV ALKOHOL FOR PERIODEN 01.07.2008-30.06.2012, TIDENE FOR SKJENKING UTENDØRS Arkivsak: 08/1366 Sakstittel: K-kode: U60 &18 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG ELLER SKJENKING AV ALKOHOL FOR PERIODEN 01.07.2008-30.06.2012, TIDENE FOR SKJENKING

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200916959-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune Dønna kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid: Kragerø kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det møtte følgende 9 representanter: Faste medlemmer: Henning

Detaljer

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Temaer Formål Noen sentrale bestemmelser Lovendringer Handlingsrom for utforming av alkoholpolitikken 2016-2020 Alkohollovens og serveringslovens

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201633418-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 26. januar

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Tittel 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund Røhne

Detaljer

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Emil-Lion Nomat Deres ref: Molovegen 3 A Vår ref: 16283/2017 6004 Ålesund Saksnr: 2017/2297 Dato: 13.12.2017 Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Viser til ovennevntes

Detaljer

Fagnotat - Trikken 106, Nøstegaten 45B - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - Trikken 106, Nøstegaten 45B - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201526357-21 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 17. februar

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003917-47 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Møteinnkalling. Vel møtt! Tom Myrvold Leder

Møteinnkalling. Vel møtt! Tom Myrvold Leder Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget for alkoholloven - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Møtedato: 20.10.2016 Tid: 08:00 Merk tiden! Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato)

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig leder:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.02.2016 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 17/16 Sak 18/16 Sak 19/16 FASTSETTING AV GODTGJØRELSE FOR GAUSDAL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/00370-002 PUB 1 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN JUNI 2004 TIL 01.07.2008 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Pub 1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Fagnotat - Fana Paintball, Totlandsveien Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling gruppe 1-3 inne og utendørs frem til

Fagnotat - Fana Paintball, Totlandsveien Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling gruppe 1-3 inne og utendørs frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201522734-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: TEGJ Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 09. februar

Detaljer

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2014 31465/2014 2013/192 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/109 Formannskapet 03.06.2014 Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Forslag til

Detaljer