MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: Avsluttet: 13.30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.02.2005 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.30"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: Avsluttet: Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn R. Fjæstad Aud Karin Furulund Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Helge Bjørnsen Helen Rønningsbakken Frode Kayser Kristen Bartnes Marit Thune Thorshaug Bendichte Oladotter Nymoen Halvor Halvorsen Truls Gihlemoen AP SV SP SP H PP FrP 13 medlemmer tilstede Varamedlemmer: Aud Karin Furulund Frode Kayser AP SV Fra adm. (evt. andre): Rådmann Erik Heldal Haugerud Kommunalsjef Haugen Kommuneoverlege Hege Basmo, sak 0011/05 Spesialkonsulent Ketil Bjarte Johnsen Jordbrukssjef Eli Grøntoft Gjerdrum Leder kultur og fritid Terje Moshaug Forfall: Nils A. Røhne Helle Norunn Tenningås AP SV Innkalling Merknader: Nei Representantene Kristen Bartnes og Helge Bjørnsen fikk permisjon etter kl og deltok ikke i behandling av følgende saker: 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20.

2 Saksliste Saksnr. Journalnr. Tittel 0006/05 03/03428 ANSA - SØKNAD OM TILSKUDD FOR /05 04/00650 TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE - NAVN PÅ VEGER I VALLSET, ÅSBYGDA, TANGEN OG ESPA 0008/05 04/02360 SØKNAD OM VIDEOKONSESJON FOR SALG AV KJØPEFILM 0009/05 04/03552 ELSTAD - LEIEAVTALE. 0010/05 04/03065 SØKNAD OM LANDING MED SJØFLY PÅ HARASJØEN OG RASEN 0011/05 03/02890 HELSEBEREDSKAPSPLAN 0012/05 04/04518 NOU 2004:26 HJEMFALL - HØRING 0013/05 03/00559 STANGE OVERFORMYNDERI - DIVERSE FORHOLD 0014/05 04/04191 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING FRA ROAR KVANGRAVEN VED STAUR GÅRD AS 0015/05 04/04192 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FRA ROAR KVANGRAVEN VED STAUR GÅRD AS 0016/05 05/00267 TILTAKSSTRATEGIER FOR BRUK AV VIRKEMIDLER I JORD- OG SKOGBRUK 0017/05 05/00303 BEMANNING PÅ BRANNKORPSETS VAKTLAG I STANGE - SPARETILTAK

3 0018/05 04/01458 LOKAL ENERGIUTREDNING /05 04/04116 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV PARSELL AV HOVIN VESLE, GNR. 34, BNR. 1. KJØPER: MODELL OG METALL AS, SELGER: HELGA MOLSTADS DØDSBO 0020/05 05/00235 KOMITEENE - REDUSERT POLITISK MØTEVIRKSOMHET 0021/05 05/00168 REFERATSAKER

4 Sak 0006/05 ANSA - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2005 Stange formannskap avslår grunnet kommunens økonomi - søknaden fra ANSA om et tilskudd på kroner for Stange formannskap avslår grunnet kommunens økonomi - søknaden fra ANSA om et tilskudd på kroner for Sak 0007/05 TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE - NAVN PÅ VEGER I VALLSET, ÅSBYGDA, TANGEN OG ESPA Det fastsettes nedenstående navn på veger i Stange kommune: Veg nr. 1177: Filsetvegen Veg nr. 1178: Tomtgutua Veg nr. 1179: Øgardshøgda Veg nr. 1180: Andrew Furuseths veg Veg nr. 1182: Ingeborg Refling Hagens veg Veg nr. 1183: Pilegrimsvegen Forslag fra ordfører: Veg 1178 Vallset kirke Åsvang: Tomtvegen Åsvang Hekne: Andrew Furuseths veg Veg 1180 Birkelivegen Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Frode Kayser: Veg 1182 Veg 1182 ble vedtatt utsatt. Smibakken Øvrige vegnavn ble enstemmig vedtatt.

5 Det fastsettes nedenstående navn på veger i Stange kommune: Veg nr. 1177: Filsetvegen Veg nr. 1178: Vallset kirke Åsvang: Tomtvegen Åsvang Hekne: Andrew Furuseths veg Veg nr. 1179: Øgardshøgda Veg nr. 1180: Birkelivegen Veg nr. 1182: Utsettes Veg nr. 1183: Pilegrimsvegen Sak 0008/05 SØKNAD OM VIDEOKONSESJON FOR SALG AV KJØPEFILM 1. Formannskapet tildeler kommunal konsesjon for næringsmessig framvisning og omsetning av film eller videogram i Stange til nedenstående personer: Nr Firma Adresse Konsesjonshaver 1. Vio Produkter/Prokla Media Grimerud gård Reidar Skaiaa 2. Brugata Kiosk & Video Brugata 37, 2212 Kongsvinger Knut Johnsen 3. Stange Elektriske Forretning AS 2335 Stange Frank Simensen 4. Vallset Trafikksenter Bjørn Melby AS Gata 11 Bjørn Melby 5. -nille A/S, avd. Stange Storgt. 18, 2335 Stange Ann-Helen S. Malmgren 6. Posten Norge AS - Stange postkontor Postboks 140, 2336 Stange Terje Demroen 7. Stange Bok & Papir Storgt. 13, 2335 Stange Franck Tønseth 8. Romedal Bensin & Service Postboks 53, 2334 Romedal Ingun Bakstad 2. Konsesjonen innvilges for perioden Konsesjonshaverne plikter å sette seg inn i og rette seg etter lov om film og videogram og forskriftene til denne samt de kommunale konsesjonsbetingelsene i Stange. 1. Formannskapet tildeler kommunal konsesjon for næringsmessig framvisning og omsetning av film eller videogram i Stange til nedenstående personer: Nr Firma Adresse Konsesjonshaver 1. Vio Produkter/Prokla Media Grimerud gård Reidar Skaiaa 2. Brugata Kiosk & Video Brugata 37, 2212 Kongsvinger Knut Johnsen 3. Stange Elektriske Forretning AS 2335 Stange Frank Simensen 4. Vallset Trafikksenter Bjørn Melby AS Gata 11 Bjørn Melby 5. -nille A/S, avd. Stange Storgt. 18, 2335 Stange Ann-Helen S. Malmgren 6. Posten Norge AS - Stange postkontor Postboks 140, 2336 Stange Terje Demroen 7. Stange Bok & Papir Storgt. 13, 2335 Stange Franck Tønseth

6 8. Romedal Bensin & Service Postboks 53, 2334 Romedal Ingun Bakstad 2. Konsesjonen innvilges for perioden Konsesjonshaverne plikter å sette seg inn i og rette seg etter lov om film og videogram og forskriftene til denne samt de kommunale konsesjonsbetingelsene i Stange. Sak 0009/05 ELSTAD - LEIEAVTALE. Formannskapet godkjenner følgende avtale mellom Stange historielag og kommunen: 1. Følgende lokaler i bygningen på Stange kommunes eiendom Elstad, g.nr. 93, bnr. 5, stilles gratis til disposisjon for Stange historielag i perioden : 1. etasje og alle rom i 2. etasje med unntak av rom disponert av Stange lydavis. 2. Stange kommune er i avtaleperioden ansvarlig for utvendig vedlikehold av eiendommen, betaler strøm og kommunale avgifter, samt holder bygningen forsvarlig forsikret. 3. Historielaget kan etter særskilt avtale med kommunen tilpasse lokalene også bygningsmessig til sine behov, men dog slik at dette ikke går ut over husets egenart og rominndelingen. 4. Stange historielag er ansvarlig for innvendig vedlikehold, møblering m.v. av de lokalene laget disponerer. Historielaget må også dekke de kontormessige utgifter, herunder telefon og drift av kontormaskiner. 5. Denne avtalen er ikke til hinder for at Stange kommune kan bygge ut tomtene på Elstad og naboeiendommen Sole. 6. Avtalen kan forlenges etter behov og nye forhandlinger. Oppsigelse av avtalen kan skje med 6 måneders varsel. Formannskapet godkjenner følgende avtale mellom Stange historielag og kommunen: 1. Følgende lokaler i bygningen på Stange kommunes eiendom Elstad, g.nr. 93, bnr. 5, stilles gratis til disposisjon for Stange historielag i perioden :

7 1. etasje og alle rom i 2. etasje med unntak av rom disponert av Stange lydavis. 2. Stange kommune er i avtaleperioden ansvarlig for utvendig vedlikehold av eiendommen, betaler strøm og kommunale avgifter, samt holder bygningen forsvarlig forsikret. 3. Historielaget kan etter særskilt avtale med kommunen tilpasse lokalene også bygningsmessig til sine behov, men dog slik at dette ikke går ut over husets egenart og rominndelingen. 4. Stange historielag er ansvarlig for innvendig vedlikehold, møblering m.v. av de lokalene laget disponerer. Historielaget må også dekke de kontormessige utgifter, herunder telefon og drift av kontormaskiner. 5. Denne avtalen er ikke til hinder for at Stange kommune kan bygge ut tomtene på Elstad og naboeiendommen Sole. 6. Avtalen kan forlenges etter behov og nye forhandlinger. Oppsigelse av avtalen kan skje med 6 måneders varsel. Sak 0010/05 SØKNAD OM LANDING MED SJØFLY PÅ HARASJØEN OG RASEN 1. Landing med fly på Rasen godkjennes for året 2005 med inntil 5 (fem) landinger. 2. Tillatelsen gjelder Fonnafly Oslo 3. Landingene skal være knyttet til utnyttelse av Malungen gjestegård sine servicetilbud. 4. Landingene skal skje i tidsrommet 15.juni til ut året 5. Stange kommune v/planavdeling skal varsles en uke før landing skjer. 6. Ordningen evalueres når året er slutt. 7. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr.82, 6. Formannskapet slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling. 1. Landing med fly på Rasen godkjennes for året 2005 med inntil 5 (fem) landinger. 2. Tillatelsen gjelder Fonnafly Oslo 3. Landingene skal være knyttet til utnyttelse av Malungen gjestegård sine servicetilbud. 4. Landingene skal skje i tidsrommet 15.juni til ut året 5. Stange kommune v/planavdeling skal varsles en uke før landing skjer. 6. Ordningen evalueres når året er slutt.

8 7. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr.82, 6. Sak 0011/05 HELSEBEREDSKAPSPLAN Plan for helsemessig og sosial beredskap v.1.0 datert 19.november 2004 godkjennes. Formannskapet slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling. Plan for helsemessig og sosial beredskap v.1.0 datert 19.november 2004 godkjennes. Sak 0012/05 NOU 2004:26 HJEMFALL - HØRING Saken legges fram til drøfting uten innstilling. Enstemmig vedtak: Ordfører gis fullmakt til å avgi uttalelse på vegne av Stange kommune. Ordfører gis fullmakt til å avgi uttalelse på vegne av Stange kommune. Sak 0013/05 STANGE OVERFORMYNDERI - DIVERSE FORHOLD Rådmannen foreslår at godtgjørelse til Overformynderi og hjelpeverger fra og med 2005 økes som følger: Godtgjørelse til leder med kr ,-, fra 43.3 % av kr ,- til 43,3 % av kr ,- totalt kr ,-. Kontorholdgodtgjørelse med kr 5.000,- fra kr ,- til kr ,-. Økning i godtgjørelse til hjelpeverger til totalt kr 5.000,- for hvert vergeforhold. Godtgjørelsen anses som ordinær lønn og utgiftsgodtgjørelse.

9 Rådmannen foreslår at godtgjørelse til Overformynderi og hjelpeverger fra og med 2005 økes som følger: Godtgjørelse til leder med kr ,-, fra 43.3 % av kr ,- til 43,3 % av kr ,- totalt kr ,-. Kontorholdgodtgjørelse med kr 5.000,- fra kr ,- til kr ,-. Økning i godtgjørelse til hjelpeverger til totalt kr 5.000,- for hvert vergeforhold. Godtgjørelsen anses som ordinær lønn og utgiftsgodtgjørelse. Sak 0014/05 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING FRA ROAR KVANGRAVEN VED STAUR GÅRD AS I henhold til Lov om serveringsvirksomhet 3 gis serveringsbevilling til Roar Kvangraven ved Staur Gård A/S, Stange. Unntak fra kravet om stedfortreder innvilges av hensyn til serveringsstedets størrelse. Bevillingen gis under forutsetning av at vilkårene etter serveringsloven til enhver tid er oppfylt. I henhold til Lov om serveringsvirksomhet 3 gis serveringsbevilling til Roar Kvangraven ved Staur Gård A/S, Stange. Unntak fra kravet om stedfortreder innvilges av hensyn til serveringsstedets størrelse. Bevillingen gis under forutsetning av at vilkårene etter serveringsloven til enhver tid er oppfylt.

10 Sak 0015/05 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FRA ROAR KVANGRAVEN VED STAUR GÅRD AS A. I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis det under forutsetning av at bedriftens lokaler er godkjent av næringsmiddeltilsynet - skjenkebevilling med følgende spesifikasjon til: STAUR GÅRD A/S, Vestbygdvegen 226, Ottestad Bevillingssøker/ Daglig leder: Roar Kvangraven, Vestbygdvegen 226, Ottestad, f Bevertningssted: Staur Gård A/S Omfang: Innskrenket bevilling/sluttede selskaper Alkoholvare: Alkoholholdig drikk over 4,76 % vol. Vin og brennevin Type virksomhet: Kurs- og konferansested Skjenkeareal inne: spisesal, 45 m2, 34 sitteplasser salonger 150 m2, 34 sitteplasser Uteareal avgr.område ca 15 sitteplasser (på baksiden av hovedbygningen) Skjenketid: - øl/rusbrus/vin kl brennevin kl B. Skjenketiden kan i henhold til kommunale forskrifter fastsettes slik: - alkoholholdig drikk under/over 4,76 % vol. og vin fra kl kl brennevin fra kl kl Bevillingshaveren kan innskrenke sin skjenketid etter behov. C. Aldersgrensene må overholdes, jfr. alkoholloven 1-5. Åpenbart berusede personer må ikke gis adgang til stedet. Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart beruset, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart beruset. Forøvrig må rettighetshaverne generelt følge opp alkohollovens bestemmelser samt kommunale forskrifter. D. All uteservering og -skjenking skal skjermes på forsvarlig måte, i henhold til alkoholloven og i medhold av kommunale forskrifter, vedtatt 15. oktober Uteservering. E. Bevillingsperioden utløper

11 A. I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis det under forutsetning av at bedriftens lokaler er godkjent av næringsmiddeltilsynet - skjenkebevilling med følgende spesifikasjon til: STAUR GÅRD A/S, Vestbygdvegen 226, Ottestad Bevillingssøker/ Daglig leder: Roar Kvangraven, Vestbygdvegen 226, Ottestad, f Bevertningssted: Staur Gård A/S Omfang: Innskrenket bevilling/sluttede selskaper Alkoholvare: Alkoholholdig drikk over 4,76 % vol. Vin og brennevin Type virksomhet: Kurs- og konferansested Skjenkeareal inne: spisesal, 45 m2, 34 sitteplasser salonger 150 m2, 34 sitteplasser Uteareal avgr.område ca 15 sitteplasser (på baksiden av hovedbygningen) Skjenketid: - øl/rusbrus/vin kl brennevin kl B. Skjenketiden kan i henhold til kommunale forskrifter fastsettes slik: - alkoholholdig drikk under/over 4,76 % vol. og vin fra kl kl brennevin fra kl kl Bevillingshaveren kan innskrenke sin skjenketid etter behov. C. Aldersgrensene må overholdes, jfr. alkoholloven 1-5. Åpenbart berusede personer må ikke gis adgang til stedet. Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart beruset, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart beruset. Forøvrig må rettighetshaverne generelt følge opp alkohollovens bestemmelser samt kommunale forskrifter. D. All uteservering og -skjenking skal skjermes på forsvarlig måte, i henhold til alkoholloven og i medhold av kommunale forskrifter, vedtatt 15. oktober Uteservering. E. Bevillingsperioden utløper Sak 0016/05 TILTAKSSTRATEGIER FOR BRUK AV VIRKEMIDLER I JORD- OG SKOGBRUK Formannskapet gir sin tilslutning til fremlagt tiltaksstrategi for og øvrige vurderinger i saken samt foreslått aktivitetsbudsjett for 2005 etter forskrift om generelle miljøtiltak i landbruket og forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

12 Formannskapet gir sin tilslutning til fremlagt tiltaksstrategi for og øvrige vurderinger i saken samt foreslått aktivitetsbudsjett for 2005 etter forskrift om generelle miljøtiltak i landbruket og forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket Sak 0017/05 BEMANNING PÅ BRANNKORPSETS VAKTLAG I STANGE - SPARETILTAK Formannskapet vedtar å gjennomføre kommunestyrets budsjettvedtak om å redusere bemanningen på brannkorpsets vaktlag i Stange fra 4 til 3 personer fra 1.juli Saken utsettes. Saken utsettes Sak 0018/05 LOKAL ENERGIUTREDNING 2004 Formannskapet tar Lokal energiutredning utarbeidet av Stange Energi Nett as i desember 2004 til etterretning. Formannskapet tar Lokal energiutredning utarbeidet av Stange Energi Nett as i desember 2004 til etterretning.

13 Sak 0019/05 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV PARSELL AV HOVIN VESLE, GNR. 34, BNR. 1. KJØPER: MODELL OG METALL AS, SELGER: HELGA MOLSTADS DØDSBO I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, nr. 98, og forskrift om delegasjon av myndighet etter samme lov til Stange kommune. Stange kommune gir Olav Vold og Modell og Metall v/frode Ekern konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 34, bnr. 1 som sameie og til den pris som er avtalt. Det er et vilkår at eiendommen innen 1. juli 2005 deles slik at Modell og Metall AS v/frode Ekern blir eier av jordbruksarealet på vestsiden av jernbanen og at Olav Vold blir eier av arealet på østsiden av jernbanen samt skogen på eiendommen. Deling skal foretas i prinsipp slik som skissert og selges til en pris som landbruksmyndighetene kan godta. Landbrukskontoret skal delta ved kartforretningen. Representant Marit Thune Thorshaug fratrådte som inhabil. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, nr. 98, og forskrift om delegasjon av myndighet etter samme lov til Stange kommune. Stange kommune gir Olav Vold og Modell og Metall v/frode Ekern konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 34, bnr. 1 som sameie og til den pris som er avtalt. Det er et vilkår at eiendommen innen 1. juli 2005 deles slik at Modell og Metall AS v/frode Ekern blir eier av jordbruksarealet på vestsiden av jernbanen og at Olav Vold blir eier av arealet på østsiden av jernbanen samt skogen på eiendommen. Deling skal foretas i prinsipp slik som skissert og selges til en pris som landbruksmyndighetene kan godta. Landbrukskontoret skal delta ved kartforretningen. Sak 0020/05 KOMITEENE - REDUSERT POLITISK MØTEVIRKSOMHET Sak om redusert politisk møtevirksomhet i henhold til vedtak i sak 0099/04 i kommunestyrets møte , legges fram for formannskapet til drøfting.

14 Ordfører fremmet følgende forslag: Ordfører og rådmann tar problemstillingen opp med komitelederne i et snarlig møte. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Ordfører og rådmann tar problemstillingen opp med komitelederne i et snarlig møte. Sak 0021/05 REFERATSAKER Referatsakene tas til orientering. Referatsakene tas til orientering. Møtet hevet Stange kommune, den Kari Vasaasen formannskapssekretær

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Gunn Fjæstad AP Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne Aud Karin Furulund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.50

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.50 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.50 Møtet var kunngjort i lokalavisen og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 30.11.04 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 09.06.04. Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 02.05.04 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HOL KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HOL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HOL KOMMUNE Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 13.12.2012, sak nr. 100/12. For øvrig vedtok kommunestyret i sak 100/12: 2. Rådmannen innstiller i alle saker til politiske utvalg

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 22.02.2011 kl. 19.00. Til behandling: K-SAK 13/11 K-SAK 14/11 K-SAK 15/11 K-SAK 16/11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.04.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling for Livsløpsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Livsløpsutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00 Møteinnkalling for Livsløpsutvalget Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.03.2005 Tid: kl. 09.00 TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.03.2005 Tid: kl. 09.00 TILLEGG SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.03.2005 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KS-52/14 - referat KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG. Referatsaker til kommunestyret 26.

KS-52/14 - referat KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG. Referatsaker til kommunestyret 26. KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG Innstilling til kommunestyret Rådmannens innstilling (hvis den avviker fra innstillingen fra utvalg) KS-52/14 - referat Referatsaker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 18.15 Sted: Møterommet "Fraunar", rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen AP/Krf/Sp/SV/PP:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Sykehjemmet Dypedalåsen Dato: 05.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 25.04.13 1030 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Medlemmene

Detaljer