UTVIKLINGSPLAN FOR BRAGDØYA LYSTGÅRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSPLAN FOR BRAGDØYA LYSTGÅRD"

Transkript

1 UTVIKLINGSPLAN FOR BRAGDØYA LYSTGÅRD

2 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Havna Havna Kanalen Kanalen Side 1 av 1 Side 1 av Gerrards villa 1 Gerrards villa 4 Gjenoppretting av hageanlegg 4 Gjenoppretting av hageanlegg 3 Gjenoppretting av vei mellom Gjenoppretting av vei mellom gården og havna gården og havna Etablert turvei Etablert turvei Lekestue Lekestue Thaulows Hus 4 Gjenoppretting av hageanlegg Gjenoppretting av hageanlegg Gammel driftsvei 5 5 Rotkjeller Rotkjeller 6 Stolpehus Stolpe Huset Lager 2 Låven 2 Låven Lager Eksisterende Eksisterende bygninger bygninger Gjenoppretting av Gjenoppretting tidligere bygninger av tidligere bygninger

3 INNLEDNING KYSTLAGETS PRIORITERTE ARBEIDSREKKEFØLGE 1. Villaen, restaurering og tilbygg 2. Driftsbygningen (låven), gjenreising 3. Tynning av skog og gjenoppretting av vei mellom gården og havna 4. Gjenopprette hageanlegget 5. Gjenreising av rotkjelleren 6. Gjenreising av stolpehuset

4 1. GERRARDS VILLA BRUK Dette er et eksisterende bygg med en gitt planløsning som ikke skal forandres. Bruken må således tilpasses bygningen. 3. Restaurere fundament for bislag 4. Bygge bislag 5. Skifte dører 6. Generell oppussing DRIFT OG VEDLIKEHOLD Kystlaget intensjoner om bruk: Villaen vil kunne bli glimrende som bolig for besøkende. Kurslærere, seminardeltakere og kunstnere som skal oppholde seg på øya noen dager kan innkvareteres der, og den vil være en attraktiv destinasjon i sesongen. Villaen vil kunne skaffe kystlaget inntekter, dersom standarden heves. Bislaget må bygges opp igjen med innlagt vann og dusj/ toalett, slik som det er gjort i Thaulows hus. Gerrards villa. For å legge tilrette for fremtidig bruk av bygningen, må den kunne fungere som bolig/ overnattingssted for flere brukergrupper avhengig av behov og etterspørsel: - En hyggelig kunstnerbolig for lengre perioder. - En familie på ferie, ukesbasis - Kursdeltakere, 1-2 overnattinger - Sovesal for barn på leir Innhold: 2 stuer Kjøkken 6 soverom Veranda i 2 etasjer ARBEIDSPLAN/ BYGGETRINN Nødvendig utvendig vedlikehold og reparasjoner av bygningen slik den står i dag har 1. prioritet for å sikre bygningen. Når dette er gjort kan bislag gjenoppbygges. 1. Reparere tak 2. Bytte ut vindu Plan nytt tilbygg M=1-50

5

6 DAGENS KJØKKENINNREDNING FORSLAG TIL NY KJØKKENINNREDNING Utgangsdør fra kjøkken og arbeidsbenk. Oppriss M=1-50 Kokemuligheter på dagens kjøkken. Oppriss M=1-50 Trapp til 2. etasje fra kjøkken. Plan M=1-50

7 ALTERNATIVT FORSLAG TIL NY KJØKKENINNREDNING Vi ser at dagens plassering av kjøkken i Gerrards Villa ikke er optimal. Kjøkkenet er idag veldig trafikkert, det er 4 dører i rommet og trapp opp til 2. etasje og det blir lite plass igjen til kjøkkeninnredning og opphold. På bakgrunn av dette foreslår vi å heller innrede tilliggende stue som kjøkken. Det er like enkelt å etablere innlagt vann med denne plasseringen da rommet ligger inntil nytt bad i bislag. Man vil få et mer rendyrket kjøkken som også kan fungere som spiseplass. Det gamle kjøkkenet kan brukes som gang med god plass for bagasje og av- og påkleding, areal som mangler i huset idag. Oppriss M=1-50 Plan M=1-50

8

9

10 BRAGDØYA LYSTGÅRD Beskrivelsesdokument GERRARDS VILLA ENHETS- INNLEID ARBEIDSKRAFT, NR BESKRIVELSE MENGDE PRIS SUM ANSVARSBELAGT ARBEID DUGNAD 11 RIVEARBEIDER Ta ned skifer for gjenbruk Rive undertak Rive eksisterende pipe 12 GRUNN OG FUNDAMENTERING Fundament og grunnarbeider bislag 13 BETONG-GULV OG BETONGVEGGER 14 YTTERVEGGER, BETONG OG MURKONSTRUKSJONER Ny pipe 15 YTTERVEGGER,TREKONSTRUKSJONER Skifte kledning Skifte omramminger Hjørnebord Alle vinduer skiftes 10,0 Ytterdør i nytt bislag 1,0 Terrassedører 2,0 Reisverk Bunnsvill Veranda 1. etasje: Utbedre råteskader bjelker/stolper Veranda 2. etasje: Utbedre råteskader rekkverk/pynt mm yttervegg i tilbygg BASIS ARKITEKTER AS

11 BRAGDØYA LYSTGÅRD Beskrivelsesdokument GERRARDS VILLA ENHETS- INNLEID ARBEIDSKRAFT, NR BESKRIVELSE MENGDE PRIS SUM ANSVARSBELAGT ARBEID DUGNAD 16 TAK Råteskader i undertak/ åser i gavl Ny skifertakstein Tak på nytt tilbygg Nye beslag og takrenner Nye vindskier 17 INNERVEGGER OG DEKKER Bjelkelag for tilbygg Ny innerdør til kjellertrapp Ny innerdør til bislag 18 GULVBELEGG OG MALERARBEIDER Alle fasader må vaskes, skrapes og males Grunnmurer Maling av vegger Maling av gulv Maling av tak 19 FAST INVENTAR Trapp mellom 1. og 2. etasje må utbedres Ny trapp til kjeller Ny peis Ny ovn Ny kjøkkeninnredning Toalett, servant og dusjvegg 20 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER RIV Legge inn vann og kloakk Montere toalett, dusj og vask i tilbygg Legge inn vann på kjøkken 21 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER RIE Montering av stikkontakter, lysbrytere og lamper i tilbygget Kontroll av eksisterende elektrisk anlegg 22 UTOMHUS BASIS ARKITEKTER AS

12 Mye fin ull. Merking og vaksinering av villsauene. Spinning av tråd. 2. DRIFTSBYGNINGEN, LÅVEN BRUK Det var opprinnelig en driftsbygning på gården. Av denne står det nå bare murene igjen og det er disse, sammen med gamle fotografier, man har tatt utgangspunkt i i rekonstruksjonen av låven. Bruken av bygningen er ikke låst til den opprinnelige funksjonen som fjøs og forlager, men i utformingen av bygningen bør man etterstrebe et uttrykk som gjør at man gjenkjenner låven som bygningstype. Dette gjelder både fasade med vindu og innganger, romorganisering og synliggjøring av konstruksjon. Kystlaget intensjoner om bruk: Bygningen skal brukes som senter for villsaudriften; til oppbevaring av materiell og som et sted å plantefarge, spinne og veve. Dette er interessante prosesser for besøkende, og kystlaget knytter også kurs og opplæring til denne delen av sin virksomhet. Vever og utstyr til står idag på sjøbuloftet, et lokale som mangler oppvarming og dessuten trengs til aktiviteter knyttet til båtene. De andre organisasjonene som bruker Thaulows hus, vil også kunne gjøre seg nytte av kurslokalene, som også må kunne brukes til mindre utstillinger. Sånn sett vil lokalene kunne sees i sammenheng med Thaulows hus, og kunne erstatte Gerrards villa som utstillingslokale. Dette forutsetter at deler av bygningen isoleres og kan varmes opp og at det legges inn vann og toalett. Romprogram: Lager for villsaudriften Lokale for plantefarging Lokale for spinning Lokale for veving Toalett Kurs- og utstillingslokale Kjøkken/ grovkjøkken med innlagt vann???? Forutsetninger for romprogrammet: Bygningen isoleres Bygningen skal kunne varmes opp Det legges inn vann og toalett For å sikre fremtidig bruk av bygningen - slik at den får et langt liv - må også denne kunne fungere for flere brukergrupper avhengig av behov og etterspørsel. Rommene må innredes for en fleksibel bruk. Sannsynlige scenario for bruk av bygningen: - Kurs i plantefarging, spinning, veving. - Utstillinger - Barneleir - Villsaulagets aktiviteter. Klipping, vaksinering, lamming. TILSTANDSRAPPORT/ REGISTRERING Muren rundt gjødselkjelleren er ganske intakt sammen med den tørrmurte delen av låvebroa. Fundamentene for resten av låven må utbedres. Dette har opprinnelig vært punktfundamenter. ARBEIDSPLAN/ BYGGETRINN 1. Oppføre låvebygningen. Bygningen fullisoleres til og med låvebroen. Høylager får stå uisolert. Det legges inn vann og toalett og det monteres varmeanlegg. Neste byggetrinn styres etter behov: Isolere og innrede høylager / kurs/ utstillingslokale i forlengelsen. Oppføre uisolert tilbygg ved siden av låvebro. DRIFT OG VEDLIKEHOLD Det foreslås å bruke varige, gode materialer. Utførelsen skal være i tråd med tradisjonelle låvebygninger, dvs knapp detaljering. F.eks. skal det ikke være omramminger på vinduer. På isolerte yttervegger foreslås en innvendig låvepanel.

13 Eksisterende tørrmurt låvebro og gamle fundamenter for låven. Byggetrinn 1 Låvebygningen. Planlagt stolpehus og eksisterende Thaulow hus i bakgrunnen. Den gamle, murte gjødselkjelleren med tak over. Fungerer idag som lager for villsaudriften. Byggetrinn 2 Uisolert tilbygg vest for låvebro.

14 OPPMÅLING/ FUNDAMENTPLAN

15 Fasader øst og vest

16 Fasader nord og sør

17 Forslag til låve UNDERETASJE/ GJØDSELKJELLER

18 Forslag til låve 1. ETASJE

19 Forslag til låve 2. ETASJE

20 Forslag til låve SNITT

21 BRAGDØYA LYSTGÅRD Beskrivelsesdokument LÅVEN ENHETS- INNLEID ARBEIDSKRAFT, NR BESKRIVELSE MENGDE PRIS SUM ANSVARSBELAGT ARBEID DUGNAD 17 INNERVEGGER OG DEKKER Bjelkelag over gjødselkjeller Bjelkelag på fundament Bjelkelag over "fjøs" Bjelkelag under tilbygg for villsaudrift Innervegger 18 GULVBELEGG OG MALERARBEIDER Alle fasader males låverøde 19 FAST INVENTAR Trapp mellom 1. og 2. etasje Kjøkkeninnredning Servanter Toalett/ utedo 20 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER RIV Legge inn vann Montere vaskeservanter ved toalett Legge inn vann på kjøkken 21 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER RIE Montering av stikkontakter, lysbrytere og lamper Etablere elektrisk anlegg 22 UTOMHUS BASIS ARKITEKTER AS

22 BRAGDØYA LYSTGÅRD Beskrivelsesdokument LÅVEN ENHETS- INNLEID ARBEIDSKRAFT, NR BESKRIVELSE MENGDE PRIS SUM ANSVARSBELAGT ARBEID DUGNAD 17 INNERVEGGER OG DEKKER Bjelkelag over gjødselkjeller Bjelkelag på fundament Bjelkelag over "fjøs" Bjelkelag under tilbygg for villsaudrift Innervegger 18 GULVBELEGG OG MALERARBEIDER Alle fasader males låverøde 19 FAST INVENTAR Trapp mellom 1. og 2. etasje Kjøkkeninnredning Servanter Toalett/ utedo 20 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER RIV Legge inn vann Montere vaskeservanter ved toalett Legge inn vann på kjøkken 21 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER RIE Montering av stikkontakter, lysbrytere og lamper Etablere elektrisk anlegg 22 UTOMHUS BASIS ARKITEKTER AS

23 Ved båthuset 3. Tynning av skog og gjenoppretting av vei BRUK Kystlaget intensjoner om bruk: TILSTANDSRAPPORT/ REGISTRERING Kystlagets registreringer: Veien ned til båthuset bør ryddes og nederste del mot sjøen grøftes og dreneres. Beretninger forteller at det var fri sikt fra Thaulows hus inn til havna i Kristiansand i general Wergelands tid. I dag dekker trær og kratt en mulig utsik. Området mellom gården og båthuset bør tynnes for trær, slik at sjøen kan sees fra husene. Beskrivelse og tilstandsvurdering av området idag supplert med fotodokumentasjon. 11. Rivearbeider 12. Grunn og fundamentering 13. Betong-gulv og betongvegger 15. Yttervegger, trekonstruksjoner 22. Utomhus BESKRIVELSE: Anbudsgrunnlag - tegninger og beskrivelse: 11. Rivearbeider 12. Grunn og fundamentering 13. Betong-gulv og betongvegger 15. Yttervegger, trekonstruksjoner 22. Utomhus KALKYLE Materialkostnader: 11. Rivearbeider 12. Grunn og fundamentering 13. Betong-gulv og betongvegger 15. Yttervegger, trekonstruksjoner 22. Utomhus Innleid arbeidskraft, ansvarsrettsbelagt arbeid: 11. Rivearbeider 12. Grunn og fundamentering 13. Betong-gulv og betongvegger 15. Yttervegger, trekonstruksjoner 22. Utomhus Dugnad: 11. Rivearbeider 12. Grunn og fundamentering 13. Betong-gulv og betongvegger 15. Yttervegger, trekonstruksjoner 22. Utomhus ARBEIDSPLAN/ BYGGETRINN DRIFT OG VEDLIKEHOLD

24 OVERSIKTSPLAN FOR ARBEIDET Gammel, gjengrodd vei fra gården ned til havna.

25 Påskeliljer i hagen. Thaulows hus med lindetrær. 4. GJENNOPPRETTING AV HAGEANLEGGET BRUK Kystlagets intensjoner om bruk: Vi mener at et enkelt og tidstypisk hageanlegg bør reetableres rundt Thaulows hus. Det vil kreve at deler av området planeres, gjerdes inn og beplantes. Hagemøbler kan settes ut om sommeren og anlegget virkleig bli attraktivt til hageselskaper, forestillinger og konserter slik det også brukes idag. Rundt villaen må det ryddes og nellikbedet reetableres. TILSTANDSRAPPORT/ REGISTRERING Kystlagets registreringer: Vi vet ikke hvordan hagen rundt Thaulows hus opprinnelig har sett ut. Der er funnet rester av bærbusker og syriner, og huset er flankert av to store lindetrær. Hver vår dukker det opp pinseliljer og mengder av doble påskeliljer i skråningen ned mot Hjemmejordet. På vestsiden av villaen er det et støpt bed inntil husveggen. Gerrardfamilien forteller at der tidligere alltid var nelliker. Fargeplanter dyrkes og samles flere steder på øya i dag. Det bør kunne etableres et sted ved gården for dyrking av fargeplanter. Der er intakte steinsatte kanter mot skråningen og steinterasse bak lekestua. Her står idag et grillsted, et svennestykke fra 90-tallet i rød teglstein Dette fremmedelementet bør fjernes. Villaens flaggstang, idag med grønn sokkel er omgitt av høyt ugress og pryder heller ikke anlegget. Vegetasjonen beites kraftig ned av villsauene som trafikkerer området. Området rundt husene er i dag gjerdet inn, malt stakittgjerde, dels av enkel netting, for å skjerme vegetasjon mot beiting. Skal dette lykkes må nettingdelene erstattes med et bedre gjerde og området som skal gjerdes inn må begrenses. ARBEIDSPLAN/ BYGGETRINN DRIFT OG VEDLIKEHOLD

26 Lun gresslette foran Gerrards Villa. Gammel brønn ved Gerrards Villa.

27 DETALJPLAN FOR HAGEANLEGET

28 5. ROTKJELLEREN, GJENREISING BRUK Kystlagets intensjoner om bruk: Gjenoppbygging er interessant i forhold til å fortelle historien om gårdsdriften på Bragdøya, hvor det vesentlig ble dyrket kålrabi og poteter. Den vil imidlertid ha lav prioritet i forhold til dagens aktiviteter - men restene slik de fremstår idag er ingen pryd for anlegget og kulturlandskapet rundt. TILSTANDSRAPPORT/ REGISTRERING Kystlagets registreringer: Rotkjelleren var plassert på nedsiden av veien inn til låven. Idag står bare murene igjen, de er til gjengjeld ganske intakte. Det er vått i bunnen og må dreneres om kjelleren skal gjenoppbygges. ARBEIDSPLAN/ BYGGETRINN Drenering av grunn Sikring av eksisterende murer Bygge vegger og tak over kjelleren Rotkjelleren slik den står idag. Det samler seg en del vann i bunnen. Murene bør sikres. DRIFT OG VEDLIKEHOLD Med tett tak og en omgang maling med jevne mellomrom trenger ikke dette bygget ytterligere vedlikehold.

29 OPPMÅLING/ FUNDAMENTPLAN

30 FASADER, SNITT OG PLAN

31 BRAGDØYA LYSTGÅRD Beskrivelsesdokument ROTKJELLER ENHETS- INNLEID ARBEIDSKRAFT, NR BESKRIVELSE MENGDE PRIS SUM ANSVARSBELAGT ARBEID DUGNAD 12 GRUNN OG FUNDAMENTERING Restaurere eksisterende grunnnmur Drenere grunnen 15 YTTERVEGGER,TREKONSTRUKSJONER Gavlvegger 2 dører 16 TAK Hanebjelker Sperrer Åser Taktekking Vindskier Takrenner 18 GULVBELEGG OG MALERARBEIDER Maling av utvendig kledning BASIS ARKITEKTER AS

32 6. STOLPEHUSET, GJENREISING BRUK Kystlaget intensjoner om bruk: Stolpehuset er interessant å gjenreise i perspektivet at gården skal fremstå komplett. Gård uten matlager er vanskelig å tenke seg. I vår sammenheng vil det kunne brukes til henging av saueslakt og oppbevaring av annen proviant. Men dette kan vi også gjøre i deler av driftsbygningen, så stolpehuset prioriteres lavt i forhold til dagens behov. En utvikling av driften på gården vil trolig aktualisere gjenreisingen av stolpehuset. TILSTANDSRAPPORT/ REGISTRERING Kystlagets registreringer: Stolpehuset lå på sør-østsiden av Thaulows hus i skråningen ned mot Hjemmejordet. Deler av grunnmuren eksisterer fortsatt og en del løse stein som stammer fra muren, ligger i området rundt. Ingen deler av huset er bevart. Thaulows Hus sett fra Hjemmejordet. Tidligere stolpehus har ligget like foran bryggerhuset. Den gamle grunnmuren og punktfundamentene må restaureres. ARBEIDSPLAN/ BYGGETRINN Restaurering av grunnmur og fundament Bygge selve stolpehuset DRIFT OG VEDLIKEHOLD Gamle murer fra det tidligere stolpehuset. Thaulows Hus med bryggerhus til høyre. Terrasser fra tidligere hageanlegg i bakgrunnen.

33 Mot Hjemmejordet. Sammenraste og overgrodde punktfundamenter. OPPMÅLING/ FUNDAMENTPLAN

34 FASADER

35 PLANER OG SNITT

36 BRAGDØYA LYSTGÅRD Beskrivelsesdokument STOLPEHUS ENHETS- INNLEID ARBEIDSKRAFT, NR BESKRIVELSE MENGDE PRIS SUM ANSVARSBELAGT ARBEID DUGNAD 14 YTTERVEGGER, BETONG OG MURKONSTRUKSJONER Restaurering av punktfundamenter Restaurering av tørrmurte grunnmurer 15 YTTERVEGGER,TREKONSTRUKSJONER Yttervegger 16 TAK Åser Sperrer Taktekking 17 INNERVEGGER OG DEKKER Isolert bjelkelag mot fundament Bjelkelag mellom 1. og 2. etasje Ny innerdør til bislag 18 GULVBELEGG OG MALERARBEIDER Maling av utvendig kledning 19 FAST INVENTAR Trapp mellom 1. og 2. etasje 21 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER RIE Montering av elektrisk anlegg Montering av stikkontakter, lysbrytere og lamper 22 UTOMHUS BASIS ARKITEKTER AS

37 Notat fra arbeidsmøte på Thaulows hus 8.september 2009 Tilstede fra brukerne Atle Evje, Leder i Husgruppa Kari Wigstøl, prosjektleder fra Bragdøya Kystlag Kari Hamre, styreleder Bragdøya Kystlag Erik Wigstøl, ansatt i Bragdøya Kystlag Tilstede fra konsulentgruppe: Gøril Mortensen, LARK Andreas Anderssen, ARK Jorunn Beate Lillebø Lande, ARK Hva er/ skal være attraksjonen på gården? Hvorfor skal folk ta turen hit? - Gårdstunets klima. Gårdstunet ligger mye mer skjermet enn området nede ved saltbuene. Det kan supplere lokalitetene ved saltbuene og har et potensiale i lenger brukssesong. Gårdstunet kan være en fin rasteplass på søndagsturen. Permanente bord og benker ute, bålplass/ ildsted, huske for barna etablerers. - Kulturarven. Gårdstunet har et tosidig potensiale i forhold til å være en museal besøksgård: 1) Det er her mulig å få til en autentisk rekonstruksjon av det gamle gårdstunet, pga. den skjermede beliggenheten uten f.eks. bilvei, og fordi mye av det gamle er intakt og ikke forandret på. 2) Gårdens historie og dens tidligere brukere er store kulturpersonligheter lokalt og nasjonalt. Historien om disse kan med fordel fortelles igjen og visualiseres i de tidsriktige omgivelsene. - Villsaudriften. Villsauene på Bragdøya går ute hele året og har en innhegning ute på jordet der klipping, vaksinering, slakting m.m. foregår. Det er slik sett ikke behov for fjøs i driftsbygningen, men villsaudriften har etterhvert generert andre aktiviteter som krever lokale. Dette gjelder i første rekke bearbeiding av ull fra sauene. Det er snakk om plantefarging av ull med planter som vokser på øya og veving. I denne sammenheng er det snakk om kurs for inntil 30 personer i oppvarmede lokaler. - Overnatting. Gården og omgivelsene kan være et fint sted for et opphold med overnatting. Oppgraderes Gerrards villa med toalett og vann er der mange muligheter for utleie til selvhushold. Man kan se for seg weekendturer, ukesopphold, månedsopphold for ulike grupper som pensjonistlag, familier, skoleklasser, bedrifter, kursdeltakere, kunstnere, båtturister, kajakkpadlere, foreninger og lag etc. Hva savner man ved saltebuene? - Oppvarmet kurslokale - Overnattingsplass der madrasser kan ligge permanent, og man har tilgang på lys/ strøm og toalett. Bruken av de forskjellige bygningene og utearealene. Hagen Hagen er idag stort seg eng, men her er tydelige spor etter et mer opparbeidet hageanlegg. Dette i form av murer, plattinger, steinsatte kanter etc. Husgruppa: - Ønsker et restaurert hageanlegg som står til huset. Kystlaget: - Ønsker et restaurert hageanlegg som står til huset. Bord og benker som brukes uavhengig av om husene er åpne. LARK: - Lanserte ideen med et utvendig amfi for kulturformidling. - Forslag til permanente bord. Skiferhelle på fast sokkel, klappstoler eller benker til å sette rundt. - Spenne opp en bjelke mellom to trær og feste en god gammeldags huske her som aktivitet for barn.

38 Utmark, skog og vei nedover mot kanalen Det er ca 100 m fra gårdstunet og ned til kanalen som en gang var hovedadkomsten til gården. Her er det rester av en gammel kjerrevei. Det sies at når gården var i drift ble skogen holdt nede mellom tunet og kanalen slik at man kunne se fra tunet og inn til havna i Kristiansand. Brukerne: Ønsker å tynne skogen, men usikre på hvor mye da denne også fungerer som vindskjem for tunet. Gerrards Villa Sveitservilla med 3 stuer og kjøkken i 1. etasje og 7 soverom i 2. etasje. Sveitserveranda over to etasjer. Tidligere hadde villaen et bislag med kjøkkeninngang mot vest. Trenger generelt vedlikehold og en del restaurering/ utskifting. Husgruppa på Thaulows hus: Er interesserte i å bruke villaen til overnatting. Kystlaget: Har behov for overnatting i forskjellige sammenhenger: - Kystled-prosjektet sengeplasser ved arrangement - Vertsfamilie - Kursholdere Thaulows hus Restaurert hovedhus på gården med stuer i 1. og 2. etasje. Bryggerhus er bygd opp igjen på baksiden med moderne kjøkken, innlagt vann og vannklosett. med de andre planlagte bygningene på gården. Låven Det stod tidlegere en stor låve på gårdern. Idag står grunnmuren rundt gjødselkjelleren med et lite tak over og den gamle låvebroa, fundamentene for resten av låven er overgrodd. Kystlaget: - Ønsker å få det oppvarmede kurslokalet som man mangler ved saltbuene inn i låven. - Man ønsker seg innlagt vann og toalett i bygningen. Avløp for vann. klosett kan fort bli en dyr affære og man spør seg om man kan få til en ordning med utedo eller lignende. Parkvesenet er ikke interesserte i å plassere sine utedoer her inne da dette ligger for langt inne på øya i forhold til drift og vedlikehold. - Villsaulaget har behov for et for- og utstyrslaget. ELLERS: Det er gjort registreringer av murer og gjerder på oppdrag fra Fylkeskommunen. Dette kan fås ved henvendelse til fylkeskonservator Frans Arne Stylegard. Husgruppa: - Nøkkel til huset skal kunne lånes på Saltbuene mot at man kvitterer. - Man ser for seg at det vil kunne være bemanning (guide) på søndager/ enkelte søndager og da kan huset være åpent for alle. Kystlaget: - Ønsker å bruke huset som møtelokale/ utstillingslokale i forbindelse

Eksisterende bygg. Registrering og opptegning av eksisterende bygg

Eksisterende bygg. Registrering og opptegning av eksisterende bygg Eksisterende bygg Registrering og opptegning av eksisterende bygg Plan, snitt og fasader av 6 bygninger og 2 tun 1. 3. 2. 4 5. 4. 6. Innhold Transformasjonsklasser Bygg 1 - redskapsbod Bygg 2 - bolig

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

BYGGEFIRMA Tiltakshaver Sissel og Thorgeir Bjørkevoll Thomassen

BYGGEFIRMA Tiltakshaver Sissel og Thorgeir Bjørkevoll Thomassen Tegningsliste Arknummer A101 Fasader 1 og 2 A103 Planer A104 Underetasje og snitt A120 Masseberegning A102 Fasader 3 og 4 A105 Terrenglinjer i fasade mot Ø og V Fasade mot nord Fasade mot øst 3 08.12.11

Detaljer

Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum

Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum Befaring utført i august 2010 av museumshåndverker Odd Inge Bjerkestrand 2 Beskrivelse av Milnbrygga Eiendom: Milnbrygga Gnr: 8 Bnr: 95 Adresse: Dikselveien

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

PLAN FOR DUGNAD Befaring og

PLAN FOR DUGNAD Befaring og PLAN FOR DUGNAD Befaring 13.07- og 20.07-2016 Tilsdede Geir Skaret Raymond Walmestad Hanne Sigvard Roger Robertsen Dugnads Rapport 001 1 Dugnad. 19-21 august (Hanne) 2 Dugnad. 26-28 august (Sigvard) 3

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14 KONGSVOLD FJELDSTUE Kommune: 1634/Oppdal Gnr/bnr: 62/1 AskeladdenID: 212882 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Årsberetning 2013. Forord

Årsberetning 2013. Forord Forretningsadresse: Gisund Kystlag v/børge Henriksen, Heggeveien 26, 9303 Silsand Hjemmeside: www.kystlaget.com Bankkontor: 9741 11 91811. Organisasjonsnummer: 995 114 429 Årsberetning 2013 Formålsparagrafen

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Utskifting og bevaring - restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Bildet viser hovedbygningen på Aulestad like før restaureringsarbeidet startet i januar 2008. Det var ikke lett å se at noe var alvorlig

Detaljer

Tilstandsrapport kirkegårdene

Tilstandsrapport kirkegårdene 2010 Tilstandsrapport kirkegårdene Utarbeidet av SVM Utvalg for kirkebygg og kirkegårder: Wenche Dervola (leder) Pål Haldorsen Odd Emanuelsen Leif I. Sommer DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd Tilstandsrapport

Detaljer

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1 Gamlestua, Heierstad Gbrnr.: 18 / 1 HOF kommune Askeladden ID 86490-1 1 Kart som viser Heierstad i Hof kommune, og stuas plassering i forhold til de andre husene på gården. 2 Heierstad Gamlestua, Heierstad

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

MAUR ERSTATTET MED MUR. landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS. Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger

MAUR ERSTATTET MED MUR. landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS. Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger MAUR ERSTATTET MED MUR landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger Hytten består av to bygnings volumer. Det høyeste volumet inneholder kjøkken, stue, hems og takterrasse

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER

VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER Innhold Kontaktinformasjon...2 Om Alpeliv...3 Om hyttene...4 Priseksempel...5 Beskrivelse løsninger...6 Om tomtene...7-8 Tegninger VY 21A...9-13 Snikkern AS // Postboks

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status %-vis ferdig SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole

Detaljer

KOMPLEKS 52 SØRE SUNNMØRE TINGRETT

KOMPLEKS 52 SØRE SUNNMØRE TINGRETT KOMPLEKS 52 SØRE SUNNMØRE TINGRETT Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Møre og Romsdal Kommune: 1519/Volda Opprinnelig funksjon: Sorenskrivergård. Nåværende funksjon: Tingrett. Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. 44.0 43.0 Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet 0066 Brakke B image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet M 1:5000 Brakke B var det første huset i kvartalet som ble fullført i 1829, vel ti år før de andre. Miljøet er her sett fra syd med 0067 bryggerhus

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STAUR GÅRD Kommune: 417/Stange Gnr/bnr: 75/1 AskeladdenID: 161009 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune.

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. 1 Sammendrag Som notat av 01.07.15 oppsummerer, er det åpenbart behov for omfattende utbedringsarbeider på «Klokkarsu». Ifm. dette kostnadsoverslaget er tidligere

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr.

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr. Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr Eiendom/byggested Adresse Postnr Poststed Foretakets navn Kjell Ivar Thorsen Ansvarlig søker bekrefter at kontrollplanen sikrer

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV PRESENTASJON. www.iconhouse.no

177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV PRESENTASJON. www.iconhouse.no 177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV 1 PRESENTASJON www.iconhouse.no INTEGRERTE UTEROM STORE GLASSFLATER AREALOVERSIKT PLAN 1 PLAN 2 BOLIG 1.ETG. (BRA) 69 KVM BOLIG 2.ETG (BRA 109 KVM TAKTERRASSE

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Formingsveileder. detaljregulering. Suleskard Fjellgård

Formingsveileder. detaljregulering. Suleskard Fjellgård Formingsveileder detaljregulering Suleskard Fjellgård Dato: 29.06.2012 Side 1 av 5 Formingsveileder Suleskard Fjellgård. Målet med Suleskard Fjellgård er å utvikle et hytte område av høy kvalitet i uberørt

Detaljer

Mesterhus Tønsberg AS Telefon 33 00 35 10. Perspektiv. Fasade mot vest. Tegningsliste. Fasade vest, øst og perspektiv

Mesterhus Tønsberg AS Telefon 33 00 35 10. Perspektiv. Fasade mot vest. Tegningsliste. Fasade vest, øst og perspektiv Tegningsliste Tegn.nr Innhold A101 Fasade vest, øst og perspektiv A102 Fasade nord og sør A103 Underetasjeplan A104 Hovedplan Snitt A106 Terrengprofiler A120 Masseberegning Fasade mot øst REV: REVISJON:

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Skjold

Kulturminnebeskrivelse for Skjold Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Skjold Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Skjold Side 2 Beskrivelse Skjold er et av landets eldste og best bevarte arbeiderlokaler Bygget har vært aktivt

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv SALG AV KOMMUNAL BOLIGER Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv Haugaveien 20A Sokkel stue Bad/Sokkel Stue 2. etg Stue 2.etg

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO, ST.OLAVSGT. Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/268 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Arenessmauet 11 4370 Egersund www.skadberg.no. Juli 2009. Tilstandsrapport. Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport.

Arenessmauet 11 4370 Egersund www.skadberg.no. Juli 2009. Tilstandsrapport. Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport. Juli 2009 Tilstandsrapport Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport.doc side 1 av 12 Himmel og Hav Slepoddveien 7, Egersund Jon og Inger Marie Harbye Tilstandsrapport Innhold Oppsummering

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15 ØVRE STORWARTZ Kommune: 1640/Røros Gnr/bnr: 141/6 141/6, 141/7 AskeladdenID: 213038 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser EIKESKAR NOTODDEN Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser ENEBOLIGER I KJEDE Illustrasjon EIKESKAR NOTODDEN BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2 BLOCK WATNE NOTODDEN

Detaljer

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig.

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig. Jif og gryteskrubb. Gardinene ristes / vaskes. Hybler med kjøkken: Skaper og platetopp vaskes. Kjøleskap vaskes og fryses av. Vifte vaskes og filter rengjøres. (Noen filter må byttes og ikke rengjøres.)

Detaljer

BAKKELY» Steinland Øksnes

BAKKELY» Steinland Øksnes BAKKELY» Steinland Øksnes BAKKELY» Steinland Øksnes Enebolig med utleie beliggende ca 10 km / 10 min fra Myre sentrum og ca 28 km / 25 min fra Sortland. 1 etasje: gang, bad, 2 soverom, kjøkken og stue

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Takstforum Midt-Norge AS - SKADETAKSERING /-SKJØNN

Takstforum Midt-Norge AS - SKADETAKSERING /-SKJØNN Takstforum Midt-Norge AS - SKADETAKSERING /-SKJØNN - VERDI- OG LÅNETAKSERING - TILSTANDSKONTROLLER - KONSULENTVIRKSOMHET Statens Vegvesen Region Midt. Namsos 23.09.2013 Fylkeshuset. Ref. nr. 130517 6404

Detaljer

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon Vedlegg 3: Fotodokumentasjon For bilder av tilstand før prosjektstart vises det til søknaden. Tak arbeider: Bilde 1: Utskifting av gammelt sutak der det var råttent og/eller fullstendig mitspist. Bilde

Detaljer

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Vedlegg til planforslaget: Detaljregulering av Frogner sentrum med omlegging av Duevegen Arkitektene Fosse og Aasen AS 13.10.2010 Sørum kommune Plan- og utbyggingsseksjonen

Detaljer

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres.

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres. Bydel Østensjø - vedlikeholdsbehov i bydelens kommunale barnehager. Oversikt over styrernes vurderinger av nødvendig innvendig og utvendig vedlikehold i barnehager der OBY er ansvarlig for bygget. Bakkehavn

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING.

MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HOLMENKOLLEN LØKKALIA 4, 0783 OSLO MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING. LEIEPRIS: KR. 9 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.05.2016 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 2. KONTAKTPERSON:

Detaljer

Flyarbeidernes hytte I Trysil

Flyarbeidernes hytte I Trysil Flyarbeidernes hytte I Trysil Velkommen til Flyarbeidernes hytte ved Trysilelva Side 1 av 5 Flyarbeidernes hytte i Trysil Fra Nysæter til Trysil-fjellet er det ca.7km (en vei) Hytta ligger på vestsiden

Detaljer

Casale Val Ambra. Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Bolig til salg i Arezzo. Enebolig Boligtype. 3 Soverom.

Casale Val Ambra. Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Bolig til salg i Arezzo. Enebolig Boligtype. 3 Soverom. Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Casale Val Ambra Bolig til salg i Arezzo Enebolig Boligtype Areal 300 m2 3 Soverom Bad 4 Introduksjon til eiendommen Praktfull, nyrestaurert

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole Maling av panel,

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering 16.07.13 1. Orientering om prosjektet Forsvarsbygg MO Nord

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet AULESTAD, BJØRNSTJERNE BJØRNSONS EIENDOM

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet AULESTAD, BJØRNSTJERNE BJØRNSONS EIENDOM Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer AULESTAD, BJØRNSTJERNE BJØRNSONS EIENDOM Kommune: 522/Gausdal Gnr/bnr: 140/9 140/9, 140/9/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Fattighuset. Kirkegt. 7, Holmestrand. Gbrnr.: 126 / 80 Holmestrand kommune. Askeladden ID 87888-1

Fattighuset. Kirkegt. 7, Holmestrand. Gbrnr.: 126 / 80 Holmestrand kommune. Askeladden ID 87888-1 Fattighuset Kirkegt. 7, Holmestrand Gbrnr.: 126 / 80 Holmestrand kommune Askeladden ID 87888-1 1 2 3 4 5 6 Skader oppdaget sommeren 2007 ved riving av betonggulv i 1. etasje. 7 Tilstandsrapport for 87888-1,

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER FÅ ENDELØSE MENGDER LYS OG FRISK LUFT. OG TRE ETASJER MED HIMMELSK UTSIKT.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER FÅ ENDELØSE MENGDER LYS OG FRISK LUFT. OG TRE ETASJER MED HIMMELSK UTSIKT. FÅ ENDELØSE MENGDER LYS OG FRISK LUFT. OG TRE ETASJER MED HIMMELSK UTSIKT. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

Velkommen til Lyngdalen i Kragerø!

Velkommen til Lyngdalen i Kragerø! Velkommen til Lyngdalen i Kragerø! idyllisk eiendom på 30 mål panoramautsikt over Kilsfjorden strandlinje med privat sandstrand verneverdig boligtun med 3 bolighus hvorav 2 for utleie båt med motor til

Detaljer

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen S E O P P Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard 07.09.16 Karin Hagen St. Olavs Hospital Stavanger konserthus Nytt folkehelseinstitutt - Oslo Nybygg Brønnøysundregistrene Livsvitensenteret

Detaljer

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri.

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Skumringstimen ved bassengområdet. Kretaestate salgskode for luksusvillaen er LVI016. 1.0. Kort beskrivelse av objektet. - Tilbud og behov for transportmiddel.

Detaljer

HYTTER FRA BUVIK SAGBRUK

HYTTER FRA BUVIK SAGBRUK HYTTER FRA BUVIK SAGBRUK Areal: 14,31 kvm Lengste mål: 4,7 x 3 meter Areal: 27,73 kvm Lengste mål: 5,9 x 4,7 meter Areal: 43,2 kvm Lengste mål: 7,2 x 6 meter Areal: 59,2 kvm Lengste mål: 10,2 x 6 meter

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 7 Maks gjester: 13 Bad: 7 Pool: Ja Sea avstand: 100 m Starter på: 13.700 1 / 5 {gallery}vfr/dubrovnik3{/gallery}

Detaljer

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti Rapport om kirker og kirkegårder til Bispevisitas i soknene Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad Sør-Innherad prosti 2015 Vera kirke Vera kirke er en langkirke i tømmer fra 1899. Den har 75 sitteplasser. Kirken

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 ST. OLAVSGT. 32, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/268 AskeladdenID: 162894 Referanse til landsverneplan: Kompleks 78

Detaljer

V. J [c51 ' Antikvarisk arbeidsbeskrivelse og kostnadoverslag. Utført av Bøylestad Moen Da. 20 juni Beskrivelse av bygget:

V. J [c51 ' Antikvarisk arbeidsbeskrivelse og kostnadoverslag. Utført av Bøylestad Moen Da. 20 juni Beskrivelse av bygget: V. J [c51 ' Antikvarisk arbeidsbeskrivelse og kostnadoverslag. Utført av Bøylestad Moen Da. 20 juni 2011. Beskrivelse av bygget: Bygget er 19,8 meter langt og 10 meter breit og oppført i tømmer. Bygget

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Nye våningshuset. ført til frostsprengning

Nye våningshuset. ført til frostsprengning J» xx I /_ _, é_,t..-i_ 4/ L! Tilstandsvurding kostnadsovslag. Nn på eiendom: Vorphaugen Gård, Råkvåg. Nye våningshuset Bygningsnr: Registringsdato: 2 mai 25 v Bnt Hågensen, 7 juni 25 v Bnt Hågensen Eivind

Detaljer

HOMANSBYEN : LYS OG ROMSLIG 3-ROMS MED VESTVENDT BALKONG. 85M2 BTA - PERFEKT Å DELE! LED. 1. FEB.

HOMANSBYEN : LYS OG ROMSLIG 3-ROMS MED VESTVENDT BALKONG. 85M2 BTA - PERFEKT Å DELE! LED. 1. FEB. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HOMANSBYEN/BISLETT WELHAVENS GATE 2, 0166 OSLO HOMANSBYEN : LYS OG ROMSLIG 3-ROMS MED VESTVENDT BALKONG. 85M2 BTA - PERFEKT Å DELE! LED. 1. FEB. LEIEPRIS: KR. 14 900 PR.

Detaljer