UTVIKLINGSPLAN FOR BRAGDØYA LYSTGÅRD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSPLAN FOR BRAGDØYA LYSTGÅRD"

Transkript

1 UTVIKLINGSPLAN FOR BRAGDØYA LYSTGÅRD

2 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Havna Havna Kanalen Kanalen Side 1 av 1 Side 1 av Gerrards villa 1 Gerrards villa 4 Gjenoppretting av hageanlegg 4 Gjenoppretting av hageanlegg 3 Gjenoppretting av vei mellom Gjenoppretting av vei mellom gården og havna gården og havna Etablert turvei Etablert turvei Lekestue Lekestue Thaulows Hus 4 Gjenoppretting av hageanlegg Gjenoppretting av hageanlegg Gammel driftsvei 5 5 Rotkjeller Rotkjeller 6 Stolpehus Stolpe Huset Lager 2 Låven 2 Låven Lager Eksisterende Eksisterende bygninger bygninger Gjenoppretting av Gjenoppretting tidligere bygninger av tidligere bygninger

3 INNLEDNING KYSTLAGETS PRIORITERTE ARBEIDSREKKEFØLGE 1. Villaen, restaurering og tilbygg 2. Driftsbygningen (låven), gjenreising 3. Tynning av skog og gjenoppretting av vei mellom gården og havna 4. Gjenopprette hageanlegget 5. Gjenreising av rotkjelleren 6. Gjenreising av stolpehuset

4 1. GERRARDS VILLA BRUK Dette er et eksisterende bygg med en gitt planløsning som ikke skal forandres. Bruken må således tilpasses bygningen. 3. Restaurere fundament for bislag 4. Bygge bislag 5. Skifte dører 6. Generell oppussing DRIFT OG VEDLIKEHOLD Kystlaget intensjoner om bruk: Villaen vil kunne bli glimrende som bolig for besøkende. Kurslærere, seminardeltakere og kunstnere som skal oppholde seg på øya noen dager kan innkvareteres der, og den vil være en attraktiv destinasjon i sesongen. Villaen vil kunne skaffe kystlaget inntekter, dersom standarden heves. Bislaget må bygges opp igjen med innlagt vann og dusj/ toalett, slik som det er gjort i Thaulows hus. Gerrards villa. For å legge tilrette for fremtidig bruk av bygningen, må den kunne fungere som bolig/ overnattingssted for flere brukergrupper avhengig av behov og etterspørsel: - En hyggelig kunstnerbolig for lengre perioder. - En familie på ferie, ukesbasis - Kursdeltakere, 1-2 overnattinger - Sovesal for barn på leir Innhold: 2 stuer Kjøkken 6 soverom Veranda i 2 etasjer ARBEIDSPLAN/ BYGGETRINN Nødvendig utvendig vedlikehold og reparasjoner av bygningen slik den står i dag har 1. prioritet for å sikre bygningen. Når dette er gjort kan bislag gjenoppbygges. 1. Reparere tak 2. Bytte ut vindu Plan nytt tilbygg M=1-50

5

6 DAGENS KJØKKENINNREDNING FORSLAG TIL NY KJØKKENINNREDNING Utgangsdør fra kjøkken og arbeidsbenk. Oppriss M=1-50 Kokemuligheter på dagens kjøkken. Oppriss M=1-50 Trapp til 2. etasje fra kjøkken. Plan M=1-50

7 ALTERNATIVT FORSLAG TIL NY KJØKKENINNREDNING Vi ser at dagens plassering av kjøkken i Gerrards Villa ikke er optimal. Kjøkkenet er idag veldig trafikkert, det er 4 dører i rommet og trapp opp til 2. etasje og det blir lite plass igjen til kjøkkeninnredning og opphold. På bakgrunn av dette foreslår vi å heller innrede tilliggende stue som kjøkken. Det er like enkelt å etablere innlagt vann med denne plasseringen da rommet ligger inntil nytt bad i bislag. Man vil få et mer rendyrket kjøkken som også kan fungere som spiseplass. Det gamle kjøkkenet kan brukes som gang med god plass for bagasje og av- og påkleding, areal som mangler i huset idag. Oppriss M=1-50 Plan M=1-50

8

9

10 BRAGDØYA LYSTGÅRD Beskrivelsesdokument GERRARDS VILLA ENHETS- INNLEID ARBEIDSKRAFT, NR BESKRIVELSE MENGDE PRIS SUM ANSVARSBELAGT ARBEID DUGNAD 11 RIVEARBEIDER Ta ned skifer for gjenbruk Rive undertak Rive eksisterende pipe 12 GRUNN OG FUNDAMENTERING Fundament og grunnarbeider bislag 13 BETONG-GULV OG BETONGVEGGER 14 YTTERVEGGER, BETONG OG MURKONSTRUKSJONER Ny pipe 15 YTTERVEGGER,TREKONSTRUKSJONER Skifte kledning Skifte omramminger Hjørnebord Alle vinduer skiftes 10,0 Ytterdør i nytt bislag 1,0 Terrassedører 2,0 Reisverk Bunnsvill Veranda 1. etasje: Utbedre råteskader bjelker/stolper Veranda 2. etasje: Utbedre råteskader rekkverk/pynt mm yttervegg i tilbygg BASIS ARKITEKTER AS

11 BRAGDØYA LYSTGÅRD Beskrivelsesdokument GERRARDS VILLA ENHETS- INNLEID ARBEIDSKRAFT, NR BESKRIVELSE MENGDE PRIS SUM ANSVARSBELAGT ARBEID DUGNAD 16 TAK Råteskader i undertak/ åser i gavl Ny skifertakstein Tak på nytt tilbygg Nye beslag og takrenner Nye vindskier 17 INNERVEGGER OG DEKKER Bjelkelag for tilbygg Ny innerdør til kjellertrapp Ny innerdør til bislag 18 GULVBELEGG OG MALERARBEIDER Alle fasader må vaskes, skrapes og males Grunnmurer Maling av vegger Maling av gulv Maling av tak 19 FAST INVENTAR Trapp mellom 1. og 2. etasje må utbedres Ny trapp til kjeller Ny peis Ny ovn Ny kjøkkeninnredning Toalett, servant og dusjvegg 20 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER RIV Legge inn vann og kloakk Montere toalett, dusj og vask i tilbygg Legge inn vann på kjøkken 21 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER RIE Montering av stikkontakter, lysbrytere og lamper i tilbygget Kontroll av eksisterende elektrisk anlegg 22 UTOMHUS BASIS ARKITEKTER AS

12 Mye fin ull. Merking og vaksinering av villsauene. Spinning av tråd. 2. DRIFTSBYGNINGEN, LÅVEN BRUK Det var opprinnelig en driftsbygning på gården. Av denne står det nå bare murene igjen og det er disse, sammen med gamle fotografier, man har tatt utgangspunkt i i rekonstruksjonen av låven. Bruken av bygningen er ikke låst til den opprinnelige funksjonen som fjøs og forlager, men i utformingen av bygningen bør man etterstrebe et uttrykk som gjør at man gjenkjenner låven som bygningstype. Dette gjelder både fasade med vindu og innganger, romorganisering og synliggjøring av konstruksjon. Kystlaget intensjoner om bruk: Bygningen skal brukes som senter for villsaudriften; til oppbevaring av materiell og som et sted å plantefarge, spinne og veve. Dette er interessante prosesser for besøkende, og kystlaget knytter også kurs og opplæring til denne delen av sin virksomhet. Vever og utstyr til står idag på sjøbuloftet, et lokale som mangler oppvarming og dessuten trengs til aktiviteter knyttet til båtene. De andre organisasjonene som bruker Thaulows hus, vil også kunne gjøre seg nytte av kurslokalene, som også må kunne brukes til mindre utstillinger. Sånn sett vil lokalene kunne sees i sammenheng med Thaulows hus, og kunne erstatte Gerrards villa som utstillingslokale. Dette forutsetter at deler av bygningen isoleres og kan varmes opp og at det legges inn vann og toalett. Romprogram: Lager for villsaudriften Lokale for plantefarging Lokale for spinning Lokale for veving Toalett Kurs- og utstillingslokale Kjøkken/ grovkjøkken med innlagt vann???? Forutsetninger for romprogrammet: Bygningen isoleres Bygningen skal kunne varmes opp Det legges inn vann og toalett For å sikre fremtidig bruk av bygningen - slik at den får et langt liv - må også denne kunne fungere for flere brukergrupper avhengig av behov og etterspørsel. Rommene må innredes for en fleksibel bruk. Sannsynlige scenario for bruk av bygningen: - Kurs i plantefarging, spinning, veving. - Utstillinger - Barneleir - Villsaulagets aktiviteter. Klipping, vaksinering, lamming. TILSTANDSRAPPORT/ REGISTRERING Muren rundt gjødselkjelleren er ganske intakt sammen med den tørrmurte delen av låvebroa. Fundamentene for resten av låven må utbedres. Dette har opprinnelig vært punktfundamenter. ARBEIDSPLAN/ BYGGETRINN 1. Oppføre låvebygningen. Bygningen fullisoleres til og med låvebroen. Høylager får stå uisolert. Det legges inn vann og toalett og det monteres varmeanlegg. Neste byggetrinn styres etter behov: Isolere og innrede høylager / kurs/ utstillingslokale i forlengelsen. Oppføre uisolert tilbygg ved siden av låvebro. DRIFT OG VEDLIKEHOLD Det foreslås å bruke varige, gode materialer. Utførelsen skal være i tråd med tradisjonelle låvebygninger, dvs knapp detaljering. F.eks. skal det ikke være omramminger på vinduer. På isolerte yttervegger foreslås en innvendig låvepanel.

13 Eksisterende tørrmurt låvebro og gamle fundamenter for låven. Byggetrinn 1 Låvebygningen. Planlagt stolpehus og eksisterende Thaulow hus i bakgrunnen. Den gamle, murte gjødselkjelleren med tak over. Fungerer idag som lager for villsaudriften. Byggetrinn 2 Uisolert tilbygg vest for låvebro.

14 OPPMÅLING/ FUNDAMENTPLAN

15 Fasader øst og vest

16 Fasader nord og sør

17 Forslag til låve UNDERETASJE/ GJØDSELKJELLER

18 Forslag til låve 1. ETASJE

19 Forslag til låve 2. ETASJE

20 Forslag til låve SNITT

21 BRAGDØYA LYSTGÅRD Beskrivelsesdokument LÅVEN ENHETS- INNLEID ARBEIDSKRAFT, NR BESKRIVELSE MENGDE PRIS SUM ANSVARSBELAGT ARBEID DUGNAD 17 INNERVEGGER OG DEKKER Bjelkelag over gjødselkjeller Bjelkelag på fundament Bjelkelag over "fjøs" Bjelkelag under tilbygg for villsaudrift Innervegger 18 GULVBELEGG OG MALERARBEIDER Alle fasader males låverøde 19 FAST INVENTAR Trapp mellom 1. og 2. etasje Kjøkkeninnredning Servanter Toalett/ utedo 20 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER RIV Legge inn vann Montere vaskeservanter ved toalett Legge inn vann på kjøkken 21 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER RIE Montering av stikkontakter, lysbrytere og lamper Etablere elektrisk anlegg 22 UTOMHUS BASIS ARKITEKTER AS

22 BRAGDØYA LYSTGÅRD Beskrivelsesdokument LÅVEN ENHETS- INNLEID ARBEIDSKRAFT, NR BESKRIVELSE MENGDE PRIS SUM ANSVARSBELAGT ARBEID DUGNAD 17 INNERVEGGER OG DEKKER Bjelkelag over gjødselkjeller Bjelkelag på fundament Bjelkelag over "fjøs" Bjelkelag under tilbygg for villsaudrift Innervegger 18 GULVBELEGG OG MALERARBEIDER Alle fasader males låverøde 19 FAST INVENTAR Trapp mellom 1. og 2. etasje Kjøkkeninnredning Servanter Toalett/ utedo 20 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER RIV Legge inn vann Montere vaskeservanter ved toalett Legge inn vann på kjøkken 21 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER RIE Montering av stikkontakter, lysbrytere og lamper Etablere elektrisk anlegg 22 UTOMHUS BASIS ARKITEKTER AS

23 Ved båthuset 3. Tynning av skog og gjenoppretting av vei BRUK Kystlaget intensjoner om bruk: TILSTANDSRAPPORT/ REGISTRERING Kystlagets registreringer: Veien ned til båthuset bør ryddes og nederste del mot sjøen grøftes og dreneres. Beretninger forteller at det var fri sikt fra Thaulows hus inn til havna i Kristiansand i general Wergelands tid. I dag dekker trær og kratt en mulig utsik. Området mellom gården og båthuset bør tynnes for trær, slik at sjøen kan sees fra husene. Beskrivelse og tilstandsvurdering av området idag supplert med fotodokumentasjon. 11. Rivearbeider 12. Grunn og fundamentering 13. Betong-gulv og betongvegger 15. Yttervegger, trekonstruksjoner 22. Utomhus BESKRIVELSE: Anbudsgrunnlag - tegninger og beskrivelse: 11. Rivearbeider 12. Grunn og fundamentering 13. Betong-gulv og betongvegger 15. Yttervegger, trekonstruksjoner 22. Utomhus KALKYLE Materialkostnader: 11. Rivearbeider 12. Grunn og fundamentering 13. Betong-gulv og betongvegger 15. Yttervegger, trekonstruksjoner 22. Utomhus Innleid arbeidskraft, ansvarsrettsbelagt arbeid: 11. Rivearbeider 12. Grunn og fundamentering 13. Betong-gulv og betongvegger 15. Yttervegger, trekonstruksjoner 22. Utomhus Dugnad: 11. Rivearbeider 12. Grunn og fundamentering 13. Betong-gulv og betongvegger 15. Yttervegger, trekonstruksjoner 22. Utomhus ARBEIDSPLAN/ BYGGETRINN DRIFT OG VEDLIKEHOLD

24 OVERSIKTSPLAN FOR ARBEIDET Gammel, gjengrodd vei fra gården ned til havna.

25 Påskeliljer i hagen. Thaulows hus med lindetrær. 4. GJENNOPPRETTING AV HAGEANLEGGET BRUK Kystlagets intensjoner om bruk: Vi mener at et enkelt og tidstypisk hageanlegg bør reetableres rundt Thaulows hus. Det vil kreve at deler av området planeres, gjerdes inn og beplantes. Hagemøbler kan settes ut om sommeren og anlegget virkleig bli attraktivt til hageselskaper, forestillinger og konserter slik det også brukes idag. Rundt villaen må det ryddes og nellikbedet reetableres. TILSTANDSRAPPORT/ REGISTRERING Kystlagets registreringer: Vi vet ikke hvordan hagen rundt Thaulows hus opprinnelig har sett ut. Der er funnet rester av bærbusker og syriner, og huset er flankert av to store lindetrær. Hver vår dukker det opp pinseliljer og mengder av doble påskeliljer i skråningen ned mot Hjemmejordet. På vestsiden av villaen er det et støpt bed inntil husveggen. Gerrardfamilien forteller at der tidligere alltid var nelliker. Fargeplanter dyrkes og samles flere steder på øya i dag. Det bør kunne etableres et sted ved gården for dyrking av fargeplanter. Der er intakte steinsatte kanter mot skråningen og steinterasse bak lekestua. Her står idag et grillsted, et svennestykke fra 90-tallet i rød teglstein Dette fremmedelementet bør fjernes. Villaens flaggstang, idag med grønn sokkel er omgitt av høyt ugress og pryder heller ikke anlegget. Vegetasjonen beites kraftig ned av villsauene som trafikkerer området. Området rundt husene er i dag gjerdet inn, malt stakittgjerde, dels av enkel netting, for å skjerme vegetasjon mot beiting. Skal dette lykkes må nettingdelene erstattes med et bedre gjerde og området som skal gjerdes inn må begrenses. ARBEIDSPLAN/ BYGGETRINN DRIFT OG VEDLIKEHOLD

26 Lun gresslette foran Gerrards Villa. Gammel brønn ved Gerrards Villa.

27 DETALJPLAN FOR HAGEANLEGET

28 5. ROTKJELLEREN, GJENREISING BRUK Kystlagets intensjoner om bruk: Gjenoppbygging er interessant i forhold til å fortelle historien om gårdsdriften på Bragdøya, hvor det vesentlig ble dyrket kålrabi og poteter. Den vil imidlertid ha lav prioritet i forhold til dagens aktiviteter - men restene slik de fremstår idag er ingen pryd for anlegget og kulturlandskapet rundt. TILSTANDSRAPPORT/ REGISTRERING Kystlagets registreringer: Rotkjelleren var plassert på nedsiden av veien inn til låven. Idag står bare murene igjen, de er til gjengjeld ganske intakte. Det er vått i bunnen og må dreneres om kjelleren skal gjenoppbygges. ARBEIDSPLAN/ BYGGETRINN Drenering av grunn Sikring av eksisterende murer Bygge vegger og tak over kjelleren Rotkjelleren slik den står idag. Det samler seg en del vann i bunnen. Murene bør sikres. DRIFT OG VEDLIKEHOLD Med tett tak og en omgang maling med jevne mellomrom trenger ikke dette bygget ytterligere vedlikehold.

29 OPPMÅLING/ FUNDAMENTPLAN

30 FASADER, SNITT OG PLAN

31 BRAGDØYA LYSTGÅRD Beskrivelsesdokument ROTKJELLER ENHETS- INNLEID ARBEIDSKRAFT, NR BESKRIVELSE MENGDE PRIS SUM ANSVARSBELAGT ARBEID DUGNAD 12 GRUNN OG FUNDAMENTERING Restaurere eksisterende grunnnmur Drenere grunnen 15 YTTERVEGGER,TREKONSTRUKSJONER Gavlvegger 2 dører 16 TAK Hanebjelker Sperrer Åser Taktekking Vindskier Takrenner 18 GULVBELEGG OG MALERARBEIDER Maling av utvendig kledning BASIS ARKITEKTER AS

32 6. STOLPEHUSET, GJENREISING BRUK Kystlaget intensjoner om bruk: Stolpehuset er interessant å gjenreise i perspektivet at gården skal fremstå komplett. Gård uten matlager er vanskelig å tenke seg. I vår sammenheng vil det kunne brukes til henging av saueslakt og oppbevaring av annen proviant. Men dette kan vi også gjøre i deler av driftsbygningen, så stolpehuset prioriteres lavt i forhold til dagens behov. En utvikling av driften på gården vil trolig aktualisere gjenreisingen av stolpehuset. TILSTANDSRAPPORT/ REGISTRERING Kystlagets registreringer: Stolpehuset lå på sør-østsiden av Thaulows hus i skråningen ned mot Hjemmejordet. Deler av grunnmuren eksisterer fortsatt og en del løse stein som stammer fra muren, ligger i området rundt. Ingen deler av huset er bevart. Thaulows Hus sett fra Hjemmejordet. Tidligere stolpehus har ligget like foran bryggerhuset. Den gamle grunnmuren og punktfundamentene må restaureres. ARBEIDSPLAN/ BYGGETRINN Restaurering av grunnmur og fundament Bygge selve stolpehuset DRIFT OG VEDLIKEHOLD Gamle murer fra det tidligere stolpehuset. Thaulows Hus med bryggerhus til høyre. Terrasser fra tidligere hageanlegg i bakgrunnen.

33 Mot Hjemmejordet. Sammenraste og overgrodde punktfundamenter. OPPMÅLING/ FUNDAMENTPLAN

34 FASADER

35 PLANER OG SNITT

36 BRAGDØYA LYSTGÅRD Beskrivelsesdokument STOLPEHUS ENHETS- INNLEID ARBEIDSKRAFT, NR BESKRIVELSE MENGDE PRIS SUM ANSVARSBELAGT ARBEID DUGNAD 14 YTTERVEGGER, BETONG OG MURKONSTRUKSJONER Restaurering av punktfundamenter Restaurering av tørrmurte grunnmurer 15 YTTERVEGGER,TREKONSTRUKSJONER Yttervegger 16 TAK Åser Sperrer Taktekking 17 INNERVEGGER OG DEKKER Isolert bjelkelag mot fundament Bjelkelag mellom 1. og 2. etasje Ny innerdør til bislag 18 GULVBELEGG OG MALERARBEIDER Maling av utvendig kledning 19 FAST INVENTAR Trapp mellom 1. og 2. etasje 21 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER RIE Montering av elektrisk anlegg Montering av stikkontakter, lysbrytere og lamper 22 UTOMHUS BASIS ARKITEKTER AS

37 Notat fra arbeidsmøte på Thaulows hus 8.september 2009 Tilstede fra brukerne Atle Evje, Leder i Husgruppa Kari Wigstøl, prosjektleder fra Bragdøya Kystlag Kari Hamre, styreleder Bragdøya Kystlag Erik Wigstøl, ansatt i Bragdøya Kystlag Tilstede fra konsulentgruppe: Gøril Mortensen, LARK Andreas Anderssen, ARK Jorunn Beate Lillebø Lande, ARK Hva er/ skal være attraksjonen på gården? Hvorfor skal folk ta turen hit? - Gårdstunets klima. Gårdstunet ligger mye mer skjermet enn området nede ved saltbuene. Det kan supplere lokalitetene ved saltbuene og har et potensiale i lenger brukssesong. Gårdstunet kan være en fin rasteplass på søndagsturen. Permanente bord og benker ute, bålplass/ ildsted, huske for barna etablerers. - Kulturarven. Gårdstunet har et tosidig potensiale i forhold til å være en museal besøksgård: 1) Det er her mulig å få til en autentisk rekonstruksjon av det gamle gårdstunet, pga. den skjermede beliggenheten uten f.eks. bilvei, og fordi mye av det gamle er intakt og ikke forandret på. 2) Gårdens historie og dens tidligere brukere er store kulturpersonligheter lokalt og nasjonalt. Historien om disse kan med fordel fortelles igjen og visualiseres i de tidsriktige omgivelsene. - Villsaudriften. Villsauene på Bragdøya går ute hele året og har en innhegning ute på jordet der klipping, vaksinering, slakting m.m. foregår. Det er slik sett ikke behov for fjøs i driftsbygningen, men villsaudriften har etterhvert generert andre aktiviteter som krever lokale. Dette gjelder i første rekke bearbeiding av ull fra sauene. Det er snakk om plantefarging av ull med planter som vokser på øya og veving. I denne sammenheng er det snakk om kurs for inntil 30 personer i oppvarmede lokaler. - Overnatting. Gården og omgivelsene kan være et fint sted for et opphold med overnatting. Oppgraderes Gerrards villa med toalett og vann er der mange muligheter for utleie til selvhushold. Man kan se for seg weekendturer, ukesopphold, månedsopphold for ulike grupper som pensjonistlag, familier, skoleklasser, bedrifter, kursdeltakere, kunstnere, båtturister, kajakkpadlere, foreninger og lag etc. Hva savner man ved saltebuene? - Oppvarmet kurslokale - Overnattingsplass der madrasser kan ligge permanent, og man har tilgang på lys/ strøm og toalett. Bruken av de forskjellige bygningene og utearealene. Hagen Hagen er idag stort seg eng, men her er tydelige spor etter et mer opparbeidet hageanlegg. Dette i form av murer, plattinger, steinsatte kanter etc. Husgruppa: - Ønsker et restaurert hageanlegg som står til huset. Kystlaget: - Ønsker et restaurert hageanlegg som står til huset. Bord og benker som brukes uavhengig av om husene er åpne. LARK: - Lanserte ideen med et utvendig amfi for kulturformidling. - Forslag til permanente bord. Skiferhelle på fast sokkel, klappstoler eller benker til å sette rundt. - Spenne opp en bjelke mellom to trær og feste en god gammeldags huske her som aktivitet for barn.

38 Utmark, skog og vei nedover mot kanalen Det er ca 100 m fra gårdstunet og ned til kanalen som en gang var hovedadkomsten til gården. Her er det rester av en gammel kjerrevei. Det sies at når gården var i drift ble skogen holdt nede mellom tunet og kanalen slik at man kunne se fra tunet og inn til havna i Kristiansand. Brukerne: Ønsker å tynne skogen, men usikre på hvor mye da denne også fungerer som vindskjem for tunet. Gerrards Villa Sveitservilla med 3 stuer og kjøkken i 1. etasje og 7 soverom i 2. etasje. Sveitserveranda over to etasjer. Tidligere hadde villaen et bislag med kjøkkeninngang mot vest. Trenger generelt vedlikehold og en del restaurering/ utskifting. Husgruppa på Thaulows hus: Er interesserte i å bruke villaen til overnatting. Kystlaget: Har behov for overnatting i forskjellige sammenhenger: - Kystled-prosjektet sengeplasser ved arrangement - Vertsfamilie - Kursholdere Thaulows hus Restaurert hovedhus på gården med stuer i 1. og 2. etasje. Bryggerhus er bygd opp igjen på baksiden med moderne kjøkken, innlagt vann og vannklosett. med de andre planlagte bygningene på gården. Låven Det stod tidlegere en stor låve på gårdern. Idag står grunnmuren rundt gjødselkjelleren med et lite tak over og den gamle låvebroa, fundamentene for resten av låven er overgrodd. Kystlaget: - Ønsker å få det oppvarmede kurslokalet som man mangler ved saltbuene inn i låven. - Man ønsker seg innlagt vann og toalett i bygningen. Avløp for vann. klosett kan fort bli en dyr affære og man spør seg om man kan få til en ordning med utedo eller lignende. Parkvesenet er ikke interesserte i å plassere sine utedoer her inne da dette ligger for langt inne på øya i forhold til drift og vedlikehold. - Villsaulaget har behov for et for- og utstyrslaget. ELLERS: Det er gjort registreringer av murer og gjerder på oppdrag fra Fylkeskommunen. Dette kan fås ved henvendelse til fylkeskonservator Frans Arne Stylegard. Husgruppa: - Nøkkel til huset skal kunne lånes på Saltbuene mot at man kvitterer. - Man ser for seg at det vil kunne være bemanning (guide) på søndager/ enkelte søndager og da kan huset være åpent for alle. Kystlaget: - Ønsker å bruke huset som møtelokale/ utstillingslokale i forbindelse

Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering.

Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering. Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering. I det store bokverket Norske bygder, bnd. 4 fra 1937, skriver Gisle Midtun i artikkelen Sognahus: No er det snautt att eit einaste urupla stort tun.. [i Sogn].

Detaljer

JØNDAL ØSTRE. Dokumentasjon av hovedbygning og gårdstun. Gnr. 6, bnr. 1 Nesvegen 106 Eidsvoll kommune

JØNDAL ØSTRE. Dokumentasjon av hovedbygning og gårdstun. Gnr. 6, bnr. 1 Nesvegen 106 Eidsvoll kommune JØNDAL ØSTRE Dokumentasjon av hovedbygning og gårdstun Gnr. 6, bnr. 1 Nesvegen 106 Eidsvoll kommune Vedlegg til forslag om fredning av hovedbygning etter 15 i kulturminneloven og uthus, tun, hage og et

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr 1 Broder. 4.juni 1942 Det er næsten ikke til å holde ut å se Solen rinne i Aarets skjønneste Måned, og tænke på hvor mang en Time

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT OSLO TENNISKLUBB - BANER, UTEANLEGG OG KLUBBHUS Hyllveien 5, N-0274 Oslo - Gnr 3, Bnr 154 og Gnr 3, Bnr 405

TILSTANDSRAPPORT OSLO TENNISKLUBB - BANER, UTEANLEGG OG KLUBBHUS Hyllveien 5, N-0274 Oslo - Gnr 3, Bnr 154 og Gnr 3, Bnr 405 Tilstandsrapporten omfatter beskrivelse av tilstand på eiendommens bygninger og anlegg, sammen med forslag til utbedring/rehabilitering for å bringe eiendom, bygninger, tennisbaner og øvrige grøntanlegg

Detaljer

Ole J Holt konsulenttjenester

Ole J Holt konsulenttjenester Blaker kapell i Sørum kommune. Vurdering av fremtidig vern Ole J Holt konsulenttjenester Kulturminnevernkonsulent / Bygningsantikvar Innledning Ole J Holt konsulenttjenester er engasjert av Sørum kommune

Detaljer

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER EGIL NORLI A/S GRESSVIK BRUK 7 BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER BYGNINGSHISTORISK TILSTANDSRAPPORT MED FORSLAG TIL UTBEDRINGSMÅTE OG KOSTNADER Egil Norli August 2014 Generell innledning. Denne rapporten tar

Detaljer

Plan for grøntareal ved Smestad Hovedgård boligsameie

Plan for grøntareal ved Smestad Hovedgård boligsameie Plan for grøntareal ved Smestad Hovedgård boligsameie Denne skjøtselsplanen definerer skjøtselsmål for grøntanlegget både for sommer- og vintersesongen. Formålet med planen er å definere målene og krav

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

Forslag om fredning av Solbråsetra gnr 55 bnr 1, samt gnr 41 bnr 31 og gnr 161 bnr 2 i Sør-Fron kommune

Forslag om fredning av Solbråsetra gnr 55 bnr 1, samt gnr 41 bnr 31 og gnr 161 bnr 2 i Sør-Fron kommune Forslag om fredning av Solbråsetra gnr 55 bnr 1, samt gnr 41 bnr 31 og gnr 161 bnr 2 i Sør-Fron kommune Oppland fylkeskommune, 21.09.2009 Innhold 1. Historikk... s. 1 1.1 Lokalisering og bakgrunn... s.

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

LEDAAL. RESTAURERINGSARBEIDER 1997-2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Helge Schjelderup, sivilarkitekt MNAL Restaureringsarkitekt og byggeleder

LEDAAL. RESTAURERINGSARBEIDER 1997-2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Helge Schjelderup, sivilarkitekt MNAL Restaureringsarkitekt og byggeleder LEDAAL. RESTAURERINGSARBEIDER 1997-2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Helge Schjelderup, sivilarkitekt MNAL Restaureringsarkitekt og byggeleder 54 Ledaal: Kiellandfamiliens lystgård, bygget i årene 1799-1803 Bygningshistorisk

Detaljer

HAMAR PARK. Veileder for parkens framtidige utforming og innhold. 18.11.2005 Utført for Hamar Kommune av:

HAMAR PARK. Veileder for parkens framtidige utforming og innhold. 18.11.2005 Utført for Hamar Kommune av: HAMAR PARK Veileder for parkens framtidige utforming og innhold 18.11.2005 Utført for Hamar Kommune av: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for rapporten s 3 1.2 Kommunens behandling og vedtak

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer

ANHERRE SAN1K0%10N^ ^ ^ ^^^^ Arw. Det søkes om tilskudd til restaurering/bevaring av Kirkegt 66 A/B (Fenka og den gamle brannstasion).

ANHERRE SAN1K0%10N^ ^ ^ ^^^^ Arw. Det søkes om tilskudd til restaurering/bevaring av Kirkegt 66 A/B (Fenka og den gamle brannstasion). ANHERRE SAN1K0%10N^ ^ ^ ^^^^ Arw Galleri Fenka Mustapha og Elisabeth Ben Riala Kirkegt 66 7600 Levanger Innherred Samkommune Plan - og byggesak Postboks 130, 7601 Levanger. Inderøy 13. 10.08. SØKNAD OM

Detaljer

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 RÅD OG TIPS Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 Freda og verneverdige bygninger i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark Totalt Fordeling antall av bygninger fordelt totalt i på fylkene 200000

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst "Svenskerud" Vestre Hvindenvegen 41 Gårdsnr. 61 Bruksnr. 24 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 2007000801

Detaljer

Forstudie. Levert Bergen Kommune

Forstudie. Levert Bergen Kommune 1 Forstudie Levert Bergen Kommune v/ Gunnar Bakke, byråd for kultur, næring, idrett og kirke og Dag Inge Ulstein byråd for sosial, bolig og områdesatsing 27. mars 2014 Innhold Referansegruppe for forstudien:

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22.

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Rogaland Fylkeskommune Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Januar 2013 2013-02-01 Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. 2a til 22. 21.02.2013 08.02.2013

Detaljer

Geitmyra Skolehage Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter

Geitmyra Skolehage Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter Geitmyra Skolehage Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter september 2004 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 INTRODUKSJON GEITMYRA I ET HISTORISK PERSPEKTIV 5 GEITMYRA I BYEN - GRØNNSTRUKTUR OG BIOLOGISK MANGFOLD

Detaljer

Saksframlegg. Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan for 2013-2018.

Saksframlegg. Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan for 2013-2018. Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2012/2187-22279/2012 Saksbehandler: Arnfinn Håverstad Dato: 02.07.2012 Saksframlegg Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan

Detaljer

Registrering av kulturhistorisk verdifulle landbruksbygninger. Veileder til bruk i pilotstudien

Registrering av kulturhistorisk verdifulle landbruksbygninger. Veileder til bruk i pilotstudien Registrering av kulturhistorisk verdifulle landbruksbygninger Veileder til bruk i pilotstudien Forord Denne veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet innenfor

Detaljer

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål RAPPORT BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål OPPDRAGSGIVER BKK AS EMNE Fremtidig bruk av kraftstasjon - Kulturformål DATO / REVISJON: 2. februar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 615333-TVF-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer