SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI"

Transkript

1 PRESENTERER: SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI 2009

2 Innledning Velkommen til et spennende nytt DKS-år Her kommer en oversikt over de aktiviteter vi tilbyr. Den Kulturelle Skolesekken i Røyken (DKS) har en flott tradisjon med å tilby et vidt spekter av kulturelle aktiviteter til elevene og kurs for kompetanseheving i kunstfagene for lærerne. I den nasjonale evalueringen av nettopp DKS ble det påpekt at det i mange kommuner savnes slike tilbud. Derfor er det med glede vi registrerer at våre skoler vet å sette pris på disse. Skolene bestiller nemlig kunst- og kulturaktiviteter som aldri før og DKS instruktørene blir tatt godt imot når vi er på skolene. Tusen takk for det! I 2007 fikk vi ny Handlingsplan der det gamle KISS, ble omdøpt til Den Kulturelle Skolesekken Røyken eller DKS. Dette er det nasjonale begrepet, og i forhold til gjenkjenningseffekten lokalt og nasjonalt er dette navnet ment å forenkle kommunikasjon, planlegging og rapportering. DKS Røyken koordineres og ledes som kjent av Frøydis Rui-Rahman. Vi har også fortsatt med oss billedkunstner Elin Jannicke Ihler, dansepedagog Jeanette Andersen og musiker Roar Lindberg, som også er rektor ved Kulturskolen. Alle skolene i Røyken skal motta minst en aktivitet fra DKS Røyken, derfor har vi valgt å innføre obligatoriske, faste aktiviteter for enkelte klassetrinn. Dere sender inn deres bestillinger eller avbestillinger før 5.Juni. Vi fordeler deretter etter de gitte kriterier og håper å få planen for neste skoleår ferdig innen 25. Juni. Nytt av i år er at skolene prioriterer sine ønsker. Dette er viktig for oss når vi skal tildele aktiviteter. Kontraktene kommer som vanlig innen 1. September. I denne katalogen finnes under aktivitet : - Obligatoriske aktiviteter - tilbud for enkelte klassetrinn - tilbud for flere trinn eller hele skolen. Under kompetanseheving finnes: - kurs for lærere Aktivitetene er ordnet etter alderstrinn. Det kan hende at du ikke finner det du ønsker i tilbudet vårt. Da er det bare å ringe oss og spørre om et skreddersydd tilbud til skolen din. Med unntak av lærerkursene er tilbudene gratis og finansieres med spillemidler fra fylket. Om det kreves materialer til undervisningen, må skolene betale en liten egenandel. Dette står spesifisert i hver aktivitetsbeskrivelse. Dere kan søke om transportmidler til de obligatoriske aktivitetene per mail innen 1. September om dere trenger det. Bak i heftet finnes et påmeldingsskjema. Send påmeldingen eller avbestillingen så fort som mulig, men i hvert fall før 5.juni

3 Organisering Kulturkontakter Alle skolene har en kulturkontakt, eller en kontaktperson for Den Kulturelle Skolesekken. Dette kan være rektor, inspektør eller en engasjert lærer. Oppgaven til kulturkontakten er å være mellomledd mellom DKS og skolen. Vedkommende har ansvar for at informasjon fra DKS havner hos riktig person(er) i skolen sin. Ansvaret for evaluering ligger også hos kontaktpersonen. Kulturkontaktene må regne med 3-4 kulturkontaktmøter + 1 kulturvertseminar per år i Røyken. I tillegg organiseres det regionsmøte og kulturtreff for hele Buskerud via Fylkeskommunen. Skolene er nå forpliktet til å sende sine kulturkontakter på disse møtene. Kulturverter Det blir mange forestillinger, konserter og utstillinger som besøker skolene framover. Artister som reiser fra skole til skole trenger en skikkelig velkomst og hjelp når de kommer på besøk: kulisser og utstyr må på plass, de ønsker seg kaffe eller te og har mange spørsmål. I tillegg må publikummere vises plassene sine og det er fint med et ordentlig velkommen før forestillingen starter og en takk etter forestillingen. Denne jobben er veldig viktig både for kunstnere som besøker oss og for elevene på skolene. På noen skoler er det blitt en stor ære å være kulturvert og svært mange elever ønsker seg den jobben. Alle skolene i Røyken har og skal nå ha en kulturvertordning. Frist for å sende DKS-koordinatoren navn på eventuelle nye kulturverter er 1. September hvert år. Kulturvertseminaret foregår i medio september. Kulturkontaktene er med og setter dato for seminaret. Kurs og møter Den Kulturelle Skolesekken trenger tid og rom for møter og kurs. Disse møtene og kursene blir forsøkt lagt til onsdager fra kl Skolene bør ta hensyn til det. Dette gjelder møter for kulturkontakter, lærerkurs og planleggingsmøter i forbindelse med aktivitetene. Kontrakt Etter at skolene har levert påmeldingsskjema, planlegger DKS alle aktivitene inn i skoleåret. Skolene får tilsendt en kontrakt hvor det står: Hvilke(n) aktivitet(er) skolen har fått tildelt. I hvilken periode. Dato for planleggingsmøte/lærerkurs. Ansvarlig instruktør fra DKS med kontaktinformasjon. Skolene bes å signere kontrakten og sende det tilbake til oss så snart som mulig etter at den er mottatt. I kontrakten og påmeldingsskjema må skolene spesifisere om det er kulturkontakten eller den enkelte lærer som skal stå ansvarlig i planleggingsprosessen. Fullt navn og mailadresse på denne personen må foreligge. April Frøydis Rui-Rahman DKS-koordinatorer i Røyken Kommune 3

4 sfortegnelse: 1.0 Profesjonell kunst s Tilbud til egenaktivitet s Obligatoriske aktiviteter s Nr Aktivitet Trinn: Side 1 Bli kjent med 3. trinns-elevene får sin kanskje første 3 8 biblioteket introduksjon til biblioteket. De får mulighet for å få lånekort, får låne bøker og blir lest for. De følger i ettertid aktiviteten: Tegn en bok. 2 Natur & kultur 5.trinns-elevene besøker Geologisenteret 5 9 i Slemmestad og bearbeider stoffet umiddelbart etterpå gjennom tegning, ledet av DKS. Klassene går også geologituren langs Kyststien fra Slemmestad mot Bjerkåsholmen. 3 Drammens museum 6.trinns-elevene i Røyken busses gratis til 6 10 Drammens Museum; der blir de mottatt av museets egne kunstformidlere. 4 Holmsbu Galleri 7.trinns-elevene i Røyken busses gratis til 7 11 Holmsbu Galleri. Der blir de mottatt av kunstformidlere fra Drammens Museum. Dagen ender med tegning i Støa. 5 Kulturuka En hel uke med bare kunstfag på timeplanen der musikaler står i fokus og der elevene får velge kunstfag etter egne evner og interesser! Valgfrie aktiviteter for barneskoletrinnene s Nr Aktivitet Trinn: Side 6 De 3 små griser En aktivitet basert på eventyret om de små griser der drama, dans og tegning inngår. 7 Frosk meg her & Fortellerkunst, origami, billedkunst, sang 2 14 frosk meg der og rytmelek med utgangspunkt i eventyret om froskeprinsen, ledet av to DKSinstruktører. Anbefales kun til de klasser som ikke før har hatt aktiviteten. 8 De r Sirkus i by n Sirkusaktiviteter med en sirkuskunstner og en instruktør fra DKS. Avsluttes med en forestilling Lapp på Lapp Bilde med dybdefølelse Elevene jobber med å gi bilder dybde ved hjelp av størrelse, farger og overlapping Fargeriket En danse- og teateraktivitet basert på assosiasjon til fargene i regnbuen. Avsluttes med en forestilling. Anbefales kun til de skolene som ikke hadde dette i fjor

5 11 Figurteater Elevene tar med seg søppel hjemmefra 6 18 som DKS hjelper dem å lage figurer av. Disse kan eventuelt spilles med. 12 Teatersport Drama for sosial trening der det fokuseres 6 19 på samarbeid og gruppefølelse. 13 Dansefeber Danseopplæring knyttet til øvrig undervisning etter ønske fra skolen/lærerne. Sjanger bestemmes ut fra det tema skolen ber om. 14 Portrettet Elevene lærer å tegne portrett Den fantastiske verden Elevene lager masker, skriver eller leter frem tekster, spiller teater og fremfører Valgfrie aktiviteter for ungdomsskolen s Nr Aktivitet Trinn: Side 16 Et kreativt studie i lokalhistorie 8 trinns-elevene besøker Cementmuseet og rusler rundt på Vaterland i Slemmestad. Stoffet bearbeides umiddelbart etter besøket gjennom en Afrikansk dans (gamboot dancing) skrivekunstoppgave ledet av DKS. Elevene får muligheten til å møte ildsjelene bak Globe Africa i en 3 timers lang workshop der de lærer den tradisjonelle frihetsdansen fra Sør-Afrika. 18 Film Elevene får en felles forelesning i film før de deles inn i grupper som lager hver sin film. De som er spesielt interesserte får være med i redigeringsprosessen av filmene på sin fritid. Et samarbeid med Kulturskolen og Kulturhuset Sekkefabrikken. 19 Revy Elevene lager sin egen forestilling med dans musikk og tekst Større forestillingsprosjekter s Nr Aktivitet Trinn Side 20 Fra idé til forestilling Ut fra et tema lages en forestilling Etter 27 sammen med elevene. avtale 21 Fra manus til forestilling Et ferdig teatermanus øves inn med elevene Kompetanseheving av lærere s Teknisk lydkurs DKS ønsker å hjelpe til med å skaffer til veie Lærere 1-10 gode instruktører på lyd. Et praktisk kurs. 2 Lyskurs Et kurs i estetikk, lysdesign og kunnskap om Lærere 1-7 ulike typer lyskastere og det tekniske rundt et lysoppsett. 3 Lokalhistorie Lærerne tilbys en 2 timers lang busstur rundt i Lærere 1-10 Røyken Kommune med guide. 4 Fortellerkunst Et kurs i hvordan lære seg en fortelling, Lærere 1-10 analysere den og tolke den og hvordan formidle den. 5 Livskunnskap Et kurs i drama i den sosiale treningen Lærere Innkjøp av timer s Skjemaer for reservasjon & påmeldinger s

6 Røyken er med i følgende abonnementsordninger fylkeskommunen har ansvaret for: Scenekunst (Brageteatret) Visuell kunst (Pilotgalleriet) Musikk (Rikskonsertene) Litteratur (Fylkesbibliotek) Fylkeskommunen (Mette Rønning & Tone Østerdal) sender ut tilbudet som tilhører abonnementene for høsthalvåret direkte til skolene i Juni. Programmet for vårhalvåret kommer i november. De streber etter å lage turnéplaner for et helt skoleår av gangen, men lover ingenting for i år. Kostnadene: Skolene betaler en egenandel per elev for disse abonnementsordningene. Den skal i år være på kr. 25,- for scenekunst, kr. 18,- for musikk, kr 7,- for visuell kunst og kr 6,- for litteratur. Faktura sendes ut av DKS Røyken i Juni hvert år. Programmet for skoleåret 2009/2010: Nærmere informasjon om formidlingstilbudene fra fylket finnes i brosjyren fra BFK og ligger dessuten ute på Tekniske detaljer og turnéplanen deles også ut på Kulturkontaktmøtene i Juni & Desember hvert år. Aktivitetene dekker kunstfagene sang/musikk, dans, drama, teater, litteratur, kulturarv, sirkus, film/multimedia og billedkunst. Med hver aktivitet vil det følge et faktaark, der DKS spesifiserer hvilke kompetansemål som gjelder. Aktivitetene er dermed forankret i Kunnskapsløftet og er å anse som hjelp til læring. Aktivitetene må derfor inn i årsplanen til det enkelte trinn og kan bidra til å nulle ut de kompetansemål som er spesifisert. (Se også handlingsplanen.) I presentasjonene spesifiseres det om aktiviteten egner seg for tverrfaglig samarbeid. Vi anbefaler at skolene tar en titt på dette for å se om de kan utvide sitt arbeid innenfor denne aktiviteten og dermed oppnå enda flere kompetanse- og læringsmål både i kunstfagene og andre fag. DKS anbefaler at lærerne gjør elevvurdering etter hver aktivitet slik at de kan benytte kunnskap om barnet fra disse aktivitetene i elev- og foreldresamtaler. DKS stiller med profesjonelle instruktører, som er både faglig og pedagogisk utdannet for å undervise i sitt fag. Det er et poeng at denne instruktøren også bør være utøvende kunstner. DKS-koordinatoren er administrativ, kunstneriske og pedagogisk leder for alle DKS-instruktørene. 6

7 Hovedansvar for gjennomføringen av aktivitetene ligger hos skolen, men organisering og planlegging er DKS-koordinatoren sin oppgave. Hun/han kan delegere dette videre til den enkelte instruktør der det er naturlig. Skolen MÅ sørge for tilstrekkelig tid og rom og bør utvise fleksibilitet hva dette angår. I et planleggingsmøte/lærerkurs får lærerne informasjon om aktiviteten, veiledning, det avtales tid, rom, forventninger og oppgavene fordeles. Lærerne deltar i aktivitetene: Er til stede, følger opp, sørger for nødvendige materialer til kunst & håndverk, kulisser og kostymer. Det avtales på forhånd om mer forventes av lærer i den enkelte aktivitet. Vi diskuterer også gjerne mulige tverrfaglige samarbeid og kommer med tips der det måtte være aktuelt. DKS leverer til noen av aktivitetene et hefte eller et informasjonsskriv med aktivitetens innhold og når det gjelder musikk og dans en CD. Egenandel for dette er spesifisert etter hver presentasjon. Lys, kostymer, kulisser og scenetepper kan leies eller lånes av DKS etter avtale. Vi i Røyken har fem obligatoriske aktiviteter der lokalhistorie og den lokale kulturarv står sentralt. Legg merke til at flere av disse aktivitetene har et lærerkurs i forkant, som skal styrke den faglige profilen, og også hjelpe til å gjøre krusene relevant innen øvrige fagplaner/kunnskapsløftet. De aktivitetene som er arrangert av DKS Røyken får dere tilsendt kjøreplaner for i løpet av Juni eller senest i August når dere er tilbake fra ferie. Om dere deretter må gjøres bytter, forsøk å gjøre det innbyrdes mellom skolene for så å gi beskjed til oss Skolene kan reservere seg mot disse obligatoriske aktivitetene, men må da gi beskjed innen 1. Juni. Det finnes et skjema for dette bakerst i heftet. Dere får kjøreplaner fra Drammens museum utpå høsten; husk da å bekrefte at dere har fått kjøreplanen og at den er ok. Svar sendes da også til museet. Dette fordi de skal bestille transport. Husk at dette er et tilbud som er helt gratis for skolene i Røyken! Skolene må betale transport for å besøke bibliotekene selv, men kan få støtte til å besøke Geologisenteret/Cementmuseet. Søknad må sendes DKS innen 1. September for å få innvilget støtte til transport. Dere må altså selv sørge for å bestille transport til disse besøkene, men DKS arbeider med en langsiktig plan der vi håper å få til gratis transport for alle skolene til Slemmestad for å besøke Geologisenteret & Cementmuseet. Vi håper med tiden å kunne få til samme ordning som på Drammens museum, der vi tar oss av både betaling & organisering av transport for 5. Klassenes & 8. Klassenes besøk til Slemmestad. 7

8 Biblioteket i Røyken ønsker å være et ressurssenter for skolene. Vi fokuserer først og fremst på LESEGLEDE OG LESELYST. Vi ser på bøker som passer for alderstrinnet. I tillegg snakker vi litt om biblioteket, og hva det er for noe. Vi har gode erfaringer med å skape ivirige biblioteksbrukere gjennom å invitere den aldersgruppen som begynner å lese selv. Det er viktig at gruppene ikke er for store, da vi legger opp til en koselig time med høytlesning og dialog. Elevene kan deretter låne bøker selv og i tillegg velger klassen seg ut 1 fellesbok de låner. Denne leser lærer i etterkant høyt fra og deretter tegner elevene fra boken etter opplegg fra DKS. Opplegget sendes til de aktuelle lærerne sammen med kjøreplanen i forkant av besøket. Skolen kan velge å stille ut tegningene skikkelig og må gjerne utvide aktiviteten ytterligere. DKS kommer gjerne på besøk for å besøke utstillingen om vi blir invitert. De elevene som har lånekort kan ta med dette til biblioteket. De som ikke har lånekort kan få dette under besøket! Da må læreren samle inn foresattes underskrifter og sende et skjema til biblioteket minimum en uke i forveien av besøket. Skjemaer deles ut sammen med tegneopplegg og kjøreplan. Kunstfag: Ansvarlig: Sted: Tid: Kostnader: 3. trinn Litteratur og billedkunst. Liv Holmesland & Frøydis Rui-Rahman Slemmestad- eller Midtbygda bibliotek 1-2 skoletimer besøk på biblioteket. Det er opp til hver enkelt lærer hvor lang tid det i etterkant tar å lese en bok & tegne til den. Besøket vil bli lagt til høsten, et sted mellom uke 38 og 48. Endelig kjøreplan kommer i august. Ingen egenandel, men skolene ordner selv med transport. For å kontakte biblioteket direkte: Slemmestad bibliotek, tlf , e-post: Midtbygda bibliotek, tlf e-post: Bibliotekets hjemmeside: 8

9 Fossiler, bergarter og mineraler: Dyr som levde i havet og som er blitt til stein!! Nå kalles de fossiler og det er mange av dem i vårt område! Det var blekksprut med skall som en iskremkjeks og lange fangarmer. Det var trilobitter og koraller, graptolitter og brachiopoder i det grunne og fargerike havet som dekket Norge for 500 mill. år siden. Geologisenteret Besøket i Geologisenteret Elevene får en innføring i de ulike fossiler, bergarter og mineraler som finnes i nærområdet. For å beskrive disse og for å forklare dannelsen av Oslofeltet, brukes et maleri, utstilling og en geologisk modell som er lett forståelig pga fargekoding. Prøver av fossiler sendes rundt og elevene får ta på dem og stille spørsmål. Vi ser også nærmere på bergarter og mineraler. Fossilturen Undervisningen er lagt opp med henblikk på å gjøre en geologitur i området mer interessant og lettere å forstå. Turen går fra geologisenteret, Slemmestad til Bjerkåsholmen. Denne turen, som vi kaller fossilturen, går klassen alene med lærer. Vi anbefaler sterkt å gå denne turen, men dette må læreren avgjøre selv. Lærerne vil få en innføring om turen gjennom et eget lærerkurs på geologisenteret som vil finne sted i uke 16, Dessuten vil klassen få med seg et hefte fra biblioteket som handler om turen. Tegning Skolen må på forhånd gi beskjed om de skal gå turen eller ei. Dette har med planlegging og tilrettelegging av det kunstneriske opplegget som knyttes til besøket. DKS vil legge til rette for en kunstnerisk aktivitet som er mulig å gjennomføre innenfor tidsrammene, samtidig som både temaet og mål fra Kunnskapsløftet ivaretas, men ønsker foreløpig å la det være åpent hva elevene skal gjøre. Ansvarlig: Tid: Materiale: Kostnader: 5. Klasse Nina Width, Frøydis Rui-Rahman & Elin Jannicke Ihler 1 hel dag med start ca Turene vil gå Våren 2009 fra uke 17, med et lærerkurs i uke 16. Et hefte til turen. Tegnemateriell. kr. 50,- for heftet. Kr. 50 til blyanter og papir. Skolene organiserer selv transport, men kan søke støtte til transporten av DKS innen Blir dette innvilget gjøres en splitting av regningen. For kontakt direkte med Geologisenteret: Nina Width, Slemmestad bibliotek tlf eller e-post: 9

10 Omvisning i Det Faste Galleriet og workshop Det Faste Galleriet har en rikholdig samling som dekker alle perioder i norsk kunst fra og 1900 tallet. Elevene blir kjent med hvordan kunsten endrer seg fra den ene perioden til den andre når det gjelder motiv, lys og skygge, fargebruk og penselstrøk. Endringer fra nasjonalromantikken til impresjonisme og ekspresjonisme vektlegges. I verkstedet skal elevene forme sitt eget uttrykk med utgangspunkt i kunsten de har sett. Museet holder materiell. Elevene blir møtt av museets formidlere utenfor Lychepaviljogen, Marienlyst. Innbydelse til orienteringsmøte for lærere i forkant av programmet blir sendt ut. Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Kunst og håndverk årstrinn Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid. Gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg. Bruke fargekontraster, bruke egenskygge og slaggskygge. Norsk årstrinn Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres. Samfunnsfag årstrinn Samtale om identitet og kultur, kjenne igjen kulturelle symbol. Hvordan kunsten som kilde kan informere om fortiden, bruke begrepet periode. Ansvarlig: 6. trinn Målfrid Ravnåsen Vangen Tlf: Tid: 1,5 t. Tid for elevbesøk vil være utover høsten, et forberedende orienteringsmøte for lærere blir lagt til oktober. Fag: Kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag Kostnader: Ingen egenandel Mer informasjon, kjøreplan og forslag til for og etterarbeid, ligger på museets hjemmeside under "skoletilbud". Kjøreplan blir også sendt direkte fra Drammens Museum i god tid. Drammens Museum bestiller buss og betaler den. NB: Hver skole avtaler klokkeslett for henting på skolen med Lierbuss på tlf

11 Omvisning i galleriet og workshop i Støa Elevene kommer med buss. Lærer følger de opp til galleriet. Der skal elevene bli kjent med Holmsbukoloniens malere, og Henrik Sørensen spesielt, ved å se og snakke om bildene i galleriet. De vil bli kjent med viktige kjennetegn ved retningene impresjonisme og ekspresjonisme. Hvordan brukte disse kunstnerne fargen som uttrykksmiddel? Det vil også bli vist til hvordan nasjonale tradisjoner, som eventyr, sagn og folkekunst, ble brukt som inspirasjon for kunstnerne. Formidlerne følger gruppen ned til Støa der elevene skal lage en skisse som fargelegges. Vekt legges på utsnitt, oppbygging av rom og bruk av farge. Museet holder materiell. Husk regntøy hvis regn! Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Kunst og håndverk årstrinn Ta et utsnitt av naturen, gi illusjon av rom, bruke kontrastfarger, forminsking, sentralperspektiv. Bruke egenskygge og slaggskygge i tegning. Se hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og la seg inspirere. Lære kjennetegn ved impresjonisme og ekspresjonisme. Bruk av teknikker og virkemidler i folkekunsten. Norsk årstrinn Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres. Ansvarlig: Tid: Fag: Kostnader: 7. trinn Målfrid Ravnåsen Vangen Tlf: , 2 t. Besøkene er lagt til mai, med et forberedende lærerkurs i April. Kunst og håndverk, norsk Ingen egenandel Informasjon om det pedagogiske opplegget, kjøreplan og forslag til for og etterarbeid, ligger på museets hjemmeside under "skoletilbud". Kjøreplan blir også sendt direkte fra Drammens Museum i god tid. Drammens Museum bestiller buss og betaler den. NB: Hver skole avtaler klokkeslett for henting på skolen med Lierbuss på tlf Orienteringsmøte for lærere i Holmsbu Billedgalleri ca. 2 uker før elevene kommer. 11

12 En uke med bare kunstfag på timeplanen, ikke noen hjemmelekser og en strålende forestilling på slutten av uken: høres det ikke fristende ut? DKS stiller med maksimalt 3 instruktører for hele uken. Det tas utgangspunkt i at elevene skal lære om musikalsjangeren og skolen får velge 1-2 musikaler som de ønsker skal være utgangspunkt for arbeidet. Muligheter for kunstfag denne uken er da: dans, drama, musikk, kunst- og håndverk, film, lyd, lys, musikkteknologi osv elever kan delta. De blir delt i grupper med elever i hver gruppe. Elevene får undervisning i kunstfagene i alle skoletimene den uken. Skolen må stille med 2 til 3 lærere som er flinke i et av kunstfagene, eller det må kjøpes inn timer til det. Avslutning Uken avsluttes med en forestilling for resten av skolen og/eller foreldre. Der viser elevene hva de har gjort i løpet av uken. 9. trinn Kunstfag: Dans, teater, musikk & kunst- og håndverk. Evnt. Dokumentasjon/multimedia Ansvarlig: Frøydis Rui-Rahman Planleggingsmøte: 1,5 timer Tid: 1 hel uke m/forestilling Materiale: Kommer an på Kostnader: Skolen må stille med 2 til 3 lærere som kan ta ansvaret for egne grupper, eller må kjøpe inn timer til det. Skolen sørger selv for kunst- og håndverksmaterialene. DKS kan gi veiledning om hvilke materialer er best og hvor de kan kjøpes. 12

13 2.2 Her følger en presentasjon av de aktivitetene dere har å velge mellom. Med denne aktiviteten vil DKS Røyken vise grunnskolelærerne hvordan det enkelt er mulig å bygge opp sang-, dans- og dramatimer rundt et eventyr. Samarbeid, innlevelse og stimulering av barnas fantasi er viktig. Prosessen står sentral. Det tas utgangspunkt i eventyret om De 3 små griser som DKS instruktøren forteller elevene ved første øvingstime. Deretter leker vi oss igjennom eventyret via sansetrening, sang, dans/bevegelse, samarbeidsøvelser og rollespill med replikker eller regler. Det legges vekt på at det ikke finnes hovedroller, men at alle er like mye med. Aktiviteten kan utvides med en tegneopplæring. Avslutning Alle klassene som deltok i denne aktiviteten viser frem det de har gjort til sine fadderklasser eller for hele skolen ved en anledning som passer skolen. Planleggingsmøte Før aktiviteten settes i gang, avholdes et møte mellom ansvarlig lærer og ansvarlig DKS instruktør. Her avklares forventninger, tid, rom og størrelse på aktiviteten. Kunstfag: Tid: Materiale: Kostnader: 1. Klasse Sang, dans og drama Om skolene ønsker det og vår kunstpedagog har tid, kan det avtales en utvidelse av aktiviteten der tegning inngår. 3 timer i hver klasse pluss avslutning. P.S: Det vil gå med 5 timer pluss avslutning om tegning skal inngå. Lærerhefte og CD 100,- for hefte og CD 13

14 Vannet er blått og frosken er grønn, Kysset er vått og prinsessen er skjønn. Elevene skal få jobbe med å lage et bilde, og med å brette en frosk av et ark de selv har fargelagt/dekorert. Det er veldig spennende å se hvor mange frosker som hopper! Før dette får de lytte til et froskeeventyr, se på bilder av frosker og undre seg over naturen og livet. De lærer også en regle og et par froskesanger. Muligheter for tverrfaglig samarbeid. Aktiviteten kan tas med i alle fag. Utstilling Det er flott om elevene får stille ut sine papirfrosker etter at de har laget dem. Kanskje dukker det også opp noen tegninger? På utstillingsåpningen kan elevene vise de andre tingene de har gjort også om de vil. 2. trinn Kunstfag: Billedkunst (origami), fortellerkunst/eventyr, filosofi, sang, rytme og formidling. Ansvarlig: Frøydis Rui-Rahman & Elin Jannicke Ihler Tid: Planleggingsmøte: ca. 1 time Prosjekt: 2-4 uker, 3 undervisningstimer per klasse. + en felles utstillingsåpning. Avslutning: Utstilling m/visning på utstillingsåpningen. Materiale: Lærerhefte, hvitt A4 ark og fargestifter. Skolen sørger selv for kunst- og håndverksmaterialene. Kostnader: kr. 100,- for heftet 14

15 Ta tatatata taaaaaaa! Her kommer et SIRKUS til Røyken! Sirkusdirektøren er fortvilet fordi han har mistet sirkuset sitt. Nå er han i Røyken for å lete etter sirkusartister som har lyst til å sjonglere, stupe kråke, klatre og gå på line. Han leter også etter store dyr og dyretemmere, klovner og sterke menn. Kanskje kan sirkusartistene også synge og danse? Det hele starter med et sirkus-show der elevene møter en sirkusdirektør som trenger nye sirkusartister for å kunne åpne sirkuset sitt igjen. Deretter læres elevene opp i ulike sirkuskunster eller er med og lager et dans- eller dramanummer. De deles inn i grupper ut ifra hva slags artister vi har valgt for dette sirkuset. Sjongleringsgruppa får også lage sine egne sjongleringsballer selv. Lærerne øver inn 1-2 fellessanger med elevene. Forestilling Til slutt blir det sirkus. Foreldre eller andre elever på skolen inviteres til en sirkusforestilling med mange flinke artister. Kunstfag: Ansvarlig: Planleggingsmøte: Tid: Avslutning: Materiale: Kostnader: trinn Sirkus, musikk, dans og drama Frøydis Rui-Rahman & Diego Lavin Belda 1 time Show + 1 time i uken per gruppe i 3-4 uker og en avslutning. Det er en fordel om flere klasser går sammen om å bestille dette, slik at sirkusdirektøren får fylt sin arbeidsdag med denne aktiviteten. Sirkusaktiviteten vil bare gå på våren En forestilling. Hefte og CD. Skolen sørger selv for materiale til sjongleringsballer, kostymer & scenografi. 200,- for hefte og CD. 15

16 Lapp på Lapp Bilde med dybdefølelse Fargebruk, størrelse og overlapping er elementer som kan benyttes bevisst for å oppnå dybdefølelse i et bilde. Gjennom denne elevaktiviteten skal elevene få kunnskap om hvordan kunstnere tar disse virkemidlene i bruk, og hvordan elevene selv kan gjøre det i sine bilder. Elevene føres inn i aktiviteten ved å sammenligne to og to ulike kunstverk, der ett motiv er flatt og ett er med perspektiv. Klarer elevene å se forskjell, og kan de gjette på hvorfor? Hva er det som gjør at et lerret eller et papir som er helt flatt, allikevel gir oss en romfølelse? Elevene får innføring i, og eksempler på, hva de selv kan gjøre for å få til dybde i sine bilder, ved hjelp av farge, størrelse og overlapping. Deretter er det elevenes tur til å utforske muligheter i en flate. Kunstfag: Ansvarlig: Tid: Materiale: Kostnader: 4. klasse Billedkunst Elin Jannicke Ihler Planleggingsmøte: ca. 1 time Gjennomføring: 3 x 90 min. Lærerhefte, og tegne-og malemateriell kr. 100,- for lærerhefte, pluss eventuelle utgifter til materiell 16

17 Farger: Noen påstår at de har livsviktig betydning, andre gir blaffen i dem. Men alle erfarer at farger gjør noe med oss. Og de fleste har tydelige assosiasjoner ved fargene. I Fargeriket deles gruppene inn i farger. Noen er blå, andre røde eller gule. En gruppe er sorte og det er disse som er bindeleddet i forestillingen. Gruppene assosierer til fargen sin. Så begynner de å jobbe med assosiasjonene: musikk, lyd, sang, dans, drama og bilde kan gå inn her. Til slutt lager de et innslag til den store forestillingen som avslutter perioden. Det er viktig at elevene bestemmer mye selv, men at de får veiledning av oss voksne. DKS står for rammehistorien og instruerer den med den sorte gruppen. Lærerne øver inn 1-2 fellessanger med elevene sine. DKS Røyken stiller med 1 eller 2 instruktører som kommer 3-4 ganger i hver klasse/gruppe. Ved endt periode sys forestillingen sammen også er det generalprøve. Forestilling Avsluttes med en stor forestilling. Her har alle klassene et kort innslag med enten en sang, eller en dans, en rapp, en dramatisering, et dikt eller liknende. Elevene får se på hverandre og det kan være spennende! Eventuelt kan forestillingen gjentas for foreldre om kvelden. Kunstfag: Ansvarlig: Tid: Materiale: Kostnader: trinn, minimum 40 elever Musikk, dans, drama og eventuelt billedkunst Frøydis Rui-Rahman & Jeanette Andersen Planleggingsmøte: ca. 1,5 timer Prosjekt: 2 6 uker, avhengig av hvor intensivt skolen ønsker å jobbe Avslutning: Forestilling CD Skolen eller elevene sørger selv for det som måtte være av kostymer, rekvisitter & scenografi til forestillingen. kr. 100,- for CD 17

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad.

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad. ABC for revy ABC ABC for revy Heftet du nå holder i hånden er et av resultatene av kulturprosjektet På Scenekanten, og kan forhåpentligvis gi deg noen gode tips når du skal lage et innslag til høstfesten,

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

PERSONALET I SPRINGKLEIV

PERSONALET I SPRINGKLEIV PERSONALET I SPRINGKLEIV Anna Lisa Stenhaug Styrer Marit Langemyr Ped. leder Bente Solheim Ped. leder Anita Vaagsnes Assistent Cecilie Sigbjørnsen Assistent Helene S. Fløistad Assistent Harpa R. Hardardottir

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Bedre vurdering i kunstfagene

Bedre vurdering i kunstfagene Bedre vurdering i kunstfagene 1 Bedre vurdering i kunstfagene av Kirsten Limstrand og Gerd Abrahamsen Studenter arbeider med selvportrett. Foto: Johanna Collinder Ratkic. 3 INNHOLD 5 forord 6-9 1 INNLEDNING

Detaljer

Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp»

Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp» RAPPORT 2004:12 Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp» En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken ISF 2004 Rapport 2004:12 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

MANUAL FOR SKOLEREVYER UTARBEIDET I SAMARBEID MED Norsk Revyfaglig Senter og Grong videregående skole

MANUAL FOR SKOLEREVYER UTARBEIDET I SAMARBEID MED Norsk Revyfaglig Senter og Grong videregående skole MANUAL FOR SKOLEREVYER UTARBEIDET I SAMARBEID MED Norsk Revyfaglig Senter og Grong videregående skole Tone Dahl Sveinung Kveli Bernt Fridtjof Mølnvik Innhold Revymanual Forord: Hvorfor skolerevy? Leksjon

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole Skoleåret 2006-2007 Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole w w w. b e r g e n. k u l t u r s k o l e. n o En kulturskole for alle! Det er en kjempeutfordring å tilby undervisning av god kvalitet til

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE Rapport fra arbeidet Trondheim, juni 2013 Førstelektor Anne-Mari Larsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 1 2 Barnehage og skole til tatere... 6

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

For musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. At alle elevene føler til å ha eierskap til produksjonen

For musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. At alle elevene føler til å ha eierskap til produksjonen TITTEL Utarbeidet av Musikk i Skolen ved Kristin Fonnes. For musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her MÅLSETTING At alle elevene blir involvert i prosessen idé utvikling av konsept øving framføring

Detaljer