SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI"

Transkript

1 PRESENTERER: SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI 2009

2 Innledning Velkommen til et spennende nytt DKS-år Her kommer en oversikt over de aktiviteter vi tilbyr. Den Kulturelle Skolesekken i Røyken (DKS) har en flott tradisjon med å tilby et vidt spekter av kulturelle aktiviteter til elevene og kurs for kompetanseheving i kunstfagene for lærerne. I den nasjonale evalueringen av nettopp DKS ble det påpekt at det i mange kommuner savnes slike tilbud. Derfor er det med glede vi registrerer at våre skoler vet å sette pris på disse. Skolene bestiller nemlig kunst- og kulturaktiviteter som aldri før og DKS instruktørene blir tatt godt imot når vi er på skolene. Tusen takk for det! I 2007 fikk vi ny Handlingsplan der det gamle KISS, ble omdøpt til Den Kulturelle Skolesekken Røyken eller DKS. Dette er det nasjonale begrepet, og i forhold til gjenkjenningseffekten lokalt og nasjonalt er dette navnet ment å forenkle kommunikasjon, planlegging og rapportering. DKS Røyken koordineres og ledes som kjent av Frøydis Rui-Rahman. Vi har også fortsatt med oss billedkunstner Elin Jannicke Ihler, dansepedagog Jeanette Andersen og musiker Roar Lindberg, som også er rektor ved Kulturskolen. Alle skolene i Røyken skal motta minst en aktivitet fra DKS Røyken, derfor har vi valgt å innføre obligatoriske, faste aktiviteter for enkelte klassetrinn. Dere sender inn deres bestillinger eller avbestillinger før 5.Juni. Vi fordeler deretter etter de gitte kriterier og håper å få planen for neste skoleår ferdig innen 25. Juni. Nytt av i år er at skolene prioriterer sine ønsker. Dette er viktig for oss når vi skal tildele aktiviteter. Kontraktene kommer som vanlig innen 1. September. I denne katalogen finnes under aktivitet : - Obligatoriske aktiviteter - tilbud for enkelte klassetrinn - tilbud for flere trinn eller hele skolen. Under kompetanseheving finnes: - kurs for lærere Aktivitetene er ordnet etter alderstrinn. Det kan hende at du ikke finner det du ønsker i tilbudet vårt. Da er det bare å ringe oss og spørre om et skreddersydd tilbud til skolen din. Med unntak av lærerkursene er tilbudene gratis og finansieres med spillemidler fra fylket. Om det kreves materialer til undervisningen, må skolene betale en liten egenandel. Dette står spesifisert i hver aktivitetsbeskrivelse. Dere kan søke om transportmidler til de obligatoriske aktivitetene per mail innen 1. September om dere trenger det. Bak i heftet finnes et påmeldingsskjema. Send påmeldingen eller avbestillingen så fort som mulig, men i hvert fall før 5.juni

3 Organisering Kulturkontakter Alle skolene har en kulturkontakt, eller en kontaktperson for Den Kulturelle Skolesekken. Dette kan være rektor, inspektør eller en engasjert lærer. Oppgaven til kulturkontakten er å være mellomledd mellom DKS og skolen. Vedkommende har ansvar for at informasjon fra DKS havner hos riktig person(er) i skolen sin. Ansvaret for evaluering ligger også hos kontaktpersonen. Kulturkontaktene må regne med 3-4 kulturkontaktmøter + 1 kulturvertseminar per år i Røyken. I tillegg organiseres det regionsmøte og kulturtreff for hele Buskerud via Fylkeskommunen. Skolene er nå forpliktet til å sende sine kulturkontakter på disse møtene. Kulturverter Det blir mange forestillinger, konserter og utstillinger som besøker skolene framover. Artister som reiser fra skole til skole trenger en skikkelig velkomst og hjelp når de kommer på besøk: kulisser og utstyr må på plass, de ønsker seg kaffe eller te og har mange spørsmål. I tillegg må publikummere vises plassene sine og det er fint med et ordentlig velkommen før forestillingen starter og en takk etter forestillingen. Denne jobben er veldig viktig både for kunstnere som besøker oss og for elevene på skolene. På noen skoler er det blitt en stor ære å være kulturvert og svært mange elever ønsker seg den jobben. Alle skolene i Røyken har og skal nå ha en kulturvertordning. Frist for å sende DKS-koordinatoren navn på eventuelle nye kulturverter er 1. September hvert år. Kulturvertseminaret foregår i medio september. Kulturkontaktene er med og setter dato for seminaret. Kurs og møter Den Kulturelle Skolesekken trenger tid og rom for møter og kurs. Disse møtene og kursene blir forsøkt lagt til onsdager fra kl Skolene bør ta hensyn til det. Dette gjelder møter for kulturkontakter, lærerkurs og planleggingsmøter i forbindelse med aktivitetene. Kontrakt Etter at skolene har levert påmeldingsskjema, planlegger DKS alle aktivitene inn i skoleåret. Skolene får tilsendt en kontrakt hvor det står: Hvilke(n) aktivitet(er) skolen har fått tildelt. I hvilken periode. Dato for planleggingsmøte/lærerkurs. Ansvarlig instruktør fra DKS med kontaktinformasjon. Skolene bes å signere kontrakten og sende det tilbake til oss så snart som mulig etter at den er mottatt. I kontrakten og påmeldingsskjema må skolene spesifisere om det er kulturkontakten eller den enkelte lærer som skal stå ansvarlig i planleggingsprosessen. Fullt navn og mailadresse på denne personen må foreligge. April Frøydis Rui-Rahman DKS-koordinatorer i Røyken Kommune 3

4 sfortegnelse: 1.0 Profesjonell kunst s Tilbud til egenaktivitet s Obligatoriske aktiviteter s Nr Aktivitet Trinn: Side 1 Bli kjent med 3. trinns-elevene får sin kanskje første 3 8 biblioteket introduksjon til biblioteket. De får mulighet for å få lånekort, får låne bøker og blir lest for. De følger i ettertid aktiviteten: Tegn en bok. 2 Natur & kultur 5.trinns-elevene besøker Geologisenteret 5 9 i Slemmestad og bearbeider stoffet umiddelbart etterpå gjennom tegning, ledet av DKS. Klassene går også geologituren langs Kyststien fra Slemmestad mot Bjerkåsholmen. 3 Drammens museum 6.trinns-elevene i Røyken busses gratis til 6 10 Drammens Museum; der blir de mottatt av museets egne kunstformidlere. 4 Holmsbu Galleri 7.trinns-elevene i Røyken busses gratis til 7 11 Holmsbu Galleri. Der blir de mottatt av kunstformidlere fra Drammens Museum. Dagen ender med tegning i Støa. 5 Kulturuka En hel uke med bare kunstfag på timeplanen der musikaler står i fokus og der elevene får velge kunstfag etter egne evner og interesser! Valgfrie aktiviteter for barneskoletrinnene s Nr Aktivitet Trinn: Side 6 De 3 små griser En aktivitet basert på eventyret om de små griser der drama, dans og tegning inngår. 7 Frosk meg her & Fortellerkunst, origami, billedkunst, sang 2 14 frosk meg der og rytmelek med utgangspunkt i eventyret om froskeprinsen, ledet av to DKSinstruktører. Anbefales kun til de klasser som ikke før har hatt aktiviteten. 8 De r Sirkus i by n Sirkusaktiviteter med en sirkuskunstner og en instruktør fra DKS. Avsluttes med en forestilling Lapp på Lapp Bilde med dybdefølelse Elevene jobber med å gi bilder dybde ved hjelp av størrelse, farger og overlapping Fargeriket En danse- og teateraktivitet basert på assosiasjon til fargene i regnbuen. Avsluttes med en forestilling. Anbefales kun til de skolene som ikke hadde dette i fjor

5 11 Figurteater Elevene tar med seg søppel hjemmefra 6 18 som DKS hjelper dem å lage figurer av. Disse kan eventuelt spilles med. 12 Teatersport Drama for sosial trening der det fokuseres 6 19 på samarbeid og gruppefølelse. 13 Dansefeber Danseopplæring knyttet til øvrig undervisning etter ønske fra skolen/lærerne. Sjanger bestemmes ut fra det tema skolen ber om. 14 Portrettet Elevene lærer å tegne portrett Den fantastiske verden Elevene lager masker, skriver eller leter frem tekster, spiller teater og fremfører Valgfrie aktiviteter for ungdomsskolen s Nr Aktivitet Trinn: Side 16 Et kreativt studie i lokalhistorie 8 trinns-elevene besøker Cementmuseet og rusler rundt på Vaterland i Slemmestad. Stoffet bearbeides umiddelbart etter besøket gjennom en Afrikansk dans (gamboot dancing) skrivekunstoppgave ledet av DKS. Elevene får muligheten til å møte ildsjelene bak Globe Africa i en 3 timers lang workshop der de lærer den tradisjonelle frihetsdansen fra Sør-Afrika. 18 Film Elevene får en felles forelesning i film før de deles inn i grupper som lager hver sin film. De som er spesielt interesserte får være med i redigeringsprosessen av filmene på sin fritid. Et samarbeid med Kulturskolen og Kulturhuset Sekkefabrikken. 19 Revy Elevene lager sin egen forestilling med dans musikk og tekst Større forestillingsprosjekter s Nr Aktivitet Trinn Side 20 Fra idé til forestilling Ut fra et tema lages en forestilling Etter 27 sammen med elevene. avtale 21 Fra manus til forestilling Et ferdig teatermanus øves inn med elevene Kompetanseheving av lærere s Teknisk lydkurs DKS ønsker å hjelpe til med å skaffer til veie Lærere 1-10 gode instruktører på lyd. Et praktisk kurs. 2 Lyskurs Et kurs i estetikk, lysdesign og kunnskap om Lærere 1-7 ulike typer lyskastere og det tekniske rundt et lysoppsett. 3 Lokalhistorie Lærerne tilbys en 2 timers lang busstur rundt i Lærere 1-10 Røyken Kommune med guide. 4 Fortellerkunst Et kurs i hvordan lære seg en fortelling, Lærere 1-10 analysere den og tolke den og hvordan formidle den. 5 Livskunnskap Et kurs i drama i den sosiale treningen Lærere Innkjøp av timer s Skjemaer for reservasjon & påmeldinger s

6 Røyken er med i følgende abonnementsordninger fylkeskommunen har ansvaret for: Scenekunst (Brageteatret) Visuell kunst (Pilotgalleriet) Musikk (Rikskonsertene) Litteratur (Fylkesbibliotek) Fylkeskommunen (Mette Rønning & Tone Østerdal) sender ut tilbudet som tilhører abonnementene for høsthalvåret direkte til skolene i Juni. Programmet for vårhalvåret kommer i november. De streber etter å lage turnéplaner for et helt skoleår av gangen, men lover ingenting for i år. Kostnadene: Skolene betaler en egenandel per elev for disse abonnementsordningene. Den skal i år være på kr. 25,- for scenekunst, kr. 18,- for musikk, kr 7,- for visuell kunst og kr 6,- for litteratur. Faktura sendes ut av DKS Røyken i Juni hvert år. Programmet for skoleåret 2009/2010: Nærmere informasjon om formidlingstilbudene fra fylket finnes i brosjyren fra BFK og ligger dessuten ute på Tekniske detaljer og turnéplanen deles også ut på Kulturkontaktmøtene i Juni & Desember hvert år. Aktivitetene dekker kunstfagene sang/musikk, dans, drama, teater, litteratur, kulturarv, sirkus, film/multimedia og billedkunst. Med hver aktivitet vil det følge et faktaark, der DKS spesifiserer hvilke kompetansemål som gjelder. Aktivitetene er dermed forankret i Kunnskapsløftet og er å anse som hjelp til læring. Aktivitetene må derfor inn i årsplanen til det enkelte trinn og kan bidra til å nulle ut de kompetansemål som er spesifisert. (Se også handlingsplanen.) I presentasjonene spesifiseres det om aktiviteten egner seg for tverrfaglig samarbeid. Vi anbefaler at skolene tar en titt på dette for å se om de kan utvide sitt arbeid innenfor denne aktiviteten og dermed oppnå enda flere kompetanse- og læringsmål både i kunstfagene og andre fag. DKS anbefaler at lærerne gjør elevvurdering etter hver aktivitet slik at de kan benytte kunnskap om barnet fra disse aktivitetene i elev- og foreldresamtaler. DKS stiller med profesjonelle instruktører, som er både faglig og pedagogisk utdannet for å undervise i sitt fag. Det er et poeng at denne instruktøren også bør være utøvende kunstner. DKS-koordinatoren er administrativ, kunstneriske og pedagogisk leder for alle DKS-instruktørene. 6

7 Hovedansvar for gjennomføringen av aktivitetene ligger hos skolen, men organisering og planlegging er DKS-koordinatoren sin oppgave. Hun/han kan delegere dette videre til den enkelte instruktør der det er naturlig. Skolen MÅ sørge for tilstrekkelig tid og rom og bør utvise fleksibilitet hva dette angår. I et planleggingsmøte/lærerkurs får lærerne informasjon om aktiviteten, veiledning, det avtales tid, rom, forventninger og oppgavene fordeles. Lærerne deltar i aktivitetene: Er til stede, følger opp, sørger for nødvendige materialer til kunst & håndverk, kulisser og kostymer. Det avtales på forhånd om mer forventes av lærer i den enkelte aktivitet. Vi diskuterer også gjerne mulige tverrfaglige samarbeid og kommer med tips der det måtte være aktuelt. DKS leverer til noen av aktivitetene et hefte eller et informasjonsskriv med aktivitetens innhold og når det gjelder musikk og dans en CD. Egenandel for dette er spesifisert etter hver presentasjon. Lys, kostymer, kulisser og scenetepper kan leies eller lånes av DKS etter avtale. Vi i Røyken har fem obligatoriske aktiviteter der lokalhistorie og den lokale kulturarv står sentralt. Legg merke til at flere av disse aktivitetene har et lærerkurs i forkant, som skal styrke den faglige profilen, og også hjelpe til å gjøre krusene relevant innen øvrige fagplaner/kunnskapsløftet. De aktivitetene som er arrangert av DKS Røyken får dere tilsendt kjøreplaner for i løpet av Juni eller senest i August når dere er tilbake fra ferie. Om dere deretter må gjøres bytter, forsøk å gjøre det innbyrdes mellom skolene for så å gi beskjed til oss Skolene kan reservere seg mot disse obligatoriske aktivitetene, men må da gi beskjed innen 1. Juni. Det finnes et skjema for dette bakerst i heftet. Dere får kjøreplaner fra Drammens museum utpå høsten; husk da å bekrefte at dere har fått kjøreplanen og at den er ok. Svar sendes da også til museet. Dette fordi de skal bestille transport. Husk at dette er et tilbud som er helt gratis for skolene i Røyken! Skolene må betale transport for å besøke bibliotekene selv, men kan få støtte til å besøke Geologisenteret/Cementmuseet. Søknad må sendes DKS innen 1. September for å få innvilget støtte til transport. Dere må altså selv sørge for å bestille transport til disse besøkene, men DKS arbeider med en langsiktig plan der vi håper å få til gratis transport for alle skolene til Slemmestad for å besøke Geologisenteret & Cementmuseet. Vi håper med tiden å kunne få til samme ordning som på Drammens museum, der vi tar oss av både betaling & organisering av transport for 5. Klassenes & 8. Klassenes besøk til Slemmestad. 7

8 Biblioteket i Røyken ønsker å være et ressurssenter for skolene. Vi fokuserer først og fremst på LESEGLEDE OG LESELYST. Vi ser på bøker som passer for alderstrinnet. I tillegg snakker vi litt om biblioteket, og hva det er for noe. Vi har gode erfaringer med å skape ivirige biblioteksbrukere gjennom å invitere den aldersgruppen som begynner å lese selv. Det er viktig at gruppene ikke er for store, da vi legger opp til en koselig time med høytlesning og dialog. Elevene kan deretter låne bøker selv og i tillegg velger klassen seg ut 1 fellesbok de låner. Denne leser lærer i etterkant høyt fra og deretter tegner elevene fra boken etter opplegg fra DKS. Opplegget sendes til de aktuelle lærerne sammen med kjøreplanen i forkant av besøket. Skolen kan velge å stille ut tegningene skikkelig og må gjerne utvide aktiviteten ytterligere. DKS kommer gjerne på besøk for å besøke utstillingen om vi blir invitert. De elevene som har lånekort kan ta med dette til biblioteket. De som ikke har lånekort kan få dette under besøket! Da må læreren samle inn foresattes underskrifter og sende et skjema til biblioteket minimum en uke i forveien av besøket. Skjemaer deles ut sammen med tegneopplegg og kjøreplan. Kunstfag: Ansvarlig: Sted: Tid: Kostnader: 3. trinn Litteratur og billedkunst. Liv Holmesland & Frøydis Rui-Rahman Slemmestad- eller Midtbygda bibliotek 1-2 skoletimer besøk på biblioteket. Det er opp til hver enkelt lærer hvor lang tid det i etterkant tar å lese en bok & tegne til den. Besøket vil bli lagt til høsten, et sted mellom uke 38 og 48. Endelig kjøreplan kommer i august. Ingen egenandel, men skolene ordner selv med transport. For å kontakte biblioteket direkte: Slemmestad bibliotek, tlf , e-post: Midtbygda bibliotek, tlf e-post: Bibliotekets hjemmeside: 8

9 Fossiler, bergarter og mineraler: Dyr som levde i havet og som er blitt til stein!! Nå kalles de fossiler og det er mange av dem i vårt område! Det var blekksprut med skall som en iskremkjeks og lange fangarmer. Det var trilobitter og koraller, graptolitter og brachiopoder i det grunne og fargerike havet som dekket Norge for 500 mill. år siden. Geologisenteret Besøket i Geologisenteret Elevene får en innføring i de ulike fossiler, bergarter og mineraler som finnes i nærområdet. For å beskrive disse og for å forklare dannelsen av Oslofeltet, brukes et maleri, utstilling og en geologisk modell som er lett forståelig pga fargekoding. Prøver av fossiler sendes rundt og elevene får ta på dem og stille spørsmål. Vi ser også nærmere på bergarter og mineraler. Fossilturen Undervisningen er lagt opp med henblikk på å gjøre en geologitur i området mer interessant og lettere å forstå. Turen går fra geologisenteret, Slemmestad til Bjerkåsholmen. Denne turen, som vi kaller fossilturen, går klassen alene med lærer. Vi anbefaler sterkt å gå denne turen, men dette må læreren avgjøre selv. Lærerne vil få en innføring om turen gjennom et eget lærerkurs på geologisenteret som vil finne sted i uke 16, Dessuten vil klassen få med seg et hefte fra biblioteket som handler om turen. Tegning Skolen må på forhånd gi beskjed om de skal gå turen eller ei. Dette har med planlegging og tilrettelegging av det kunstneriske opplegget som knyttes til besøket. DKS vil legge til rette for en kunstnerisk aktivitet som er mulig å gjennomføre innenfor tidsrammene, samtidig som både temaet og mål fra Kunnskapsløftet ivaretas, men ønsker foreløpig å la det være åpent hva elevene skal gjøre. Ansvarlig: Tid: Materiale: Kostnader: 5. Klasse Nina Width, Frøydis Rui-Rahman & Elin Jannicke Ihler 1 hel dag med start ca Turene vil gå Våren 2009 fra uke 17, med et lærerkurs i uke 16. Et hefte til turen. Tegnemateriell. kr. 50,- for heftet. Kr. 50 til blyanter og papir. Skolene organiserer selv transport, men kan søke støtte til transporten av DKS innen Blir dette innvilget gjøres en splitting av regningen. For kontakt direkte med Geologisenteret: Nina Width, Slemmestad bibliotek tlf eller e-post: 9

10 Omvisning i Det Faste Galleriet og workshop Det Faste Galleriet har en rikholdig samling som dekker alle perioder i norsk kunst fra og 1900 tallet. Elevene blir kjent med hvordan kunsten endrer seg fra den ene perioden til den andre når det gjelder motiv, lys og skygge, fargebruk og penselstrøk. Endringer fra nasjonalromantikken til impresjonisme og ekspresjonisme vektlegges. I verkstedet skal elevene forme sitt eget uttrykk med utgangspunkt i kunsten de har sett. Museet holder materiell. Elevene blir møtt av museets formidlere utenfor Lychepaviljogen, Marienlyst. Innbydelse til orienteringsmøte for lærere i forkant av programmet blir sendt ut. Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Kunst og håndverk årstrinn Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid. Gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg. Bruke fargekontraster, bruke egenskygge og slaggskygge. Norsk årstrinn Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres. Samfunnsfag årstrinn Samtale om identitet og kultur, kjenne igjen kulturelle symbol. Hvordan kunsten som kilde kan informere om fortiden, bruke begrepet periode. Ansvarlig: 6. trinn Målfrid Ravnåsen Vangen Tlf: Tid: 1,5 t. Tid for elevbesøk vil være utover høsten, et forberedende orienteringsmøte for lærere blir lagt til oktober. Fag: Kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag Kostnader: Ingen egenandel Mer informasjon, kjøreplan og forslag til for og etterarbeid, ligger på museets hjemmeside under "skoletilbud". Kjøreplan blir også sendt direkte fra Drammens Museum i god tid. Drammens Museum bestiller buss og betaler den. NB: Hver skole avtaler klokkeslett for henting på skolen med Lierbuss på tlf

11 Omvisning i galleriet og workshop i Støa Elevene kommer med buss. Lærer følger de opp til galleriet. Der skal elevene bli kjent med Holmsbukoloniens malere, og Henrik Sørensen spesielt, ved å se og snakke om bildene i galleriet. De vil bli kjent med viktige kjennetegn ved retningene impresjonisme og ekspresjonisme. Hvordan brukte disse kunstnerne fargen som uttrykksmiddel? Det vil også bli vist til hvordan nasjonale tradisjoner, som eventyr, sagn og folkekunst, ble brukt som inspirasjon for kunstnerne. Formidlerne følger gruppen ned til Støa der elevene skal lage en skisse som fargelegges. Vekt legges på utsnitt, oppbygging av rom og bruk av farge. Museet holder materiell. Husk regntøy hvis regn! Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Kunst og håndverk årstrinn Ta et utsnitt av naturen, gi illusjon av rom, bruke kontrastfarger, forminsking, sentralperspektiv. Bruke egenskygge og slaggskygge i tegning. Se hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og la seg inspirere. Lære kjennetegn ved impresjonisme og ekspresjonisme. Bruk av teknikker og virkemidler i folkekunsten. Norsk årstrinn Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres. Ansvarlig: Tid: Fag: Kostnader: 7. trinn Målfrid Ravnåsen Vangen Tlf: , 2 t. Besøkene er lagt til mai, med et forberedende lærerkurs i April. Kunst og håndverk, norsk Ingen egenandel Informasjon om det pedagogiske opplegget, kjøreplan og forslag til for og etterarbeid, ligger på museets hjemmeside under "skoletilbud". Kjøreplan blir også sendt direkte fra Drammens Museum i god tid. Drammens Museum bestiller buss og betaler den. NB: Hver skole avtaler klokkeslett for henting på skolen med Lierbuss på tlf Orienteringsmøte for lærere i Holmsbu Billedgalleri ca. 2 uker før elevene kommer. 11

12 En uke med bare kunstfag på timeplanen, ikke noen hjemmelekser og en strålende forestilling på slutten av uken: høres det ikke fristende ut? DKS stiller med maksimalt 3 instruktører for hele uken. Det tas utgangspunkt i at elevene skal lære om musikalsjangeren og skolen får velge 1-2 musikaler som de ønsker skal være utgangspunkt for arbeidet. Muligheter for kunstfag denne uken er da: dans, drama, musikk, kunst- og håndverk, film, lyd, lys, musikkteknologi osv elever kan delta. De blir delt i grupper med elever i hver gruppe. Elevene får undervisning i kunstfagene i alle skoletimene den uken. Skolen må stille med 2 til 3 lærere som er flinke i et av kunstfagene, eller det må kjøpes inn timer til det. Avslutning Uken avsluttes med en forestilling for resten av skolen og/eller foreldre. Der viser elevene hva de har gjort i løpet av uken. 9. trinn Kunstfag: Dans, teater, musikk & kunst- og håndverk. Evnt. Dokumentasjon/multimedia Ansvarlig: Frøydis Rui-Rahman Planleggingsmøte: 1,5 timer Tid: 1 hel uke m/forestilling Materiale: Kommer an på Kostnader: Skolen må stille med 2 til 3 lærere som kan ta ansvaret for egne grupper, eller må kjøpe inn timer til det. Skolen sørger selv for kunst- og håndverksmaterialene. DKS kan gi veiledning om hvilke materialer er best og hvor de kan kjøpes. 12

13 2.2 Her følger en presentasjon av de aktivitetene dere har å velge mellom. Med denne aktiviteten vil DKS Røyken vise grunnskolelærerne hvordan det enkelt er mulig å bygge opp sang-, dans- og dramatimer rundt et eventyr. Samarbeid, innlevelse og stimulering av barnas fantasi er viktig. Prosessen står sentral. Det tas utgangspunkt i eventyret om De 3 små griser som DKS instruktøren forteller elevene ved første øvingstime. Deretter leker vi oss igjennom eventyret via sansetrening, sang, dans/bevegelse, samarbeidsøvelser og rollespill med replikker eller regler. Det legges vekt på at det ikke finnes hovedroller, men at alle er like mye med. Aktiviteten kan utvides med en tegneopplæring. Avslutning Alle klassene som deltok i denne aktiviteten viser frem det de har gjort til sine fadderklasser eller for hele skolen ved en anledning som passer skolen. Planleggingsmøte Før aktiviteten settes i gang, avholdes et møte mellom ansvarlig lærer og ansvarlig DKS instruktør. Her avklares forventninger, tid, rom og størrelse på aktiviteten. Kunstfag: Tid: Materiale: Kostnader: 1. Klasse Sang, dans og drama Om skolene ønsker det og vår kunstpedagog har tid, kan det avtales en utvidelse av aktiviteten der tegning inngår. 3 timer i hver klasse pluss avslutning. P.S: Det vil gå med 5 timer pluss avslutning om tegning skal inngå. Lærerhefte og CD 100,- for hefte og CD 13

14 Vannet er blått og frosken er grønn, Kysset er vått og prinsessen er skjønn. Elevene skal få jobbe med å lage et bilde, og med å brette en frosk av et ark de selv har fargelagt/dekorert. Det er veldig spennende å se hvor mange frosker som hopper! Før dette får de lytte til et froskeeventyr, se på bilder av frosker og undre seg over naturen og livet. De lærer også en regle og et par froskesanger. Muligheter for tverrfaglig samarbeid. Aktiviteten kan tas med i alle fag. Utstilling Det er flott om elevene får stille ut sine papirfrosker etter at de har laget dem. Kanskje dukker det også opp noen tegninger? På utstillingsåpningen kan elevene vise de andre tingene de har gjort også om de vil. 2. trinn Kunstfag: Billedkunst (origami), fortellerkunst/eventyr, filosofi, sang, rytme og formidling. Ansvarlig: Frøydis Rui-Rahman & Elin Jannicke Ihler Tid: Planleggingsmøte: ca. 1 time Prosjekt: 2-4 uker, 3 undervisningstimer per klasse. + en felles utstillingsåpning. Avslutning: Utstilling m/visning på utstillingsåpningen. Materiale: Lærerhefte, hvitt A4 ark og fargestifter. Skolen sørger selv for kunst- og håndverksmaterialene. Kostnader: kr. 100,- for heftet 14

15 Ta tatatata taaaaaaa! Her kommer et SIRKUS til Røyken! Sirkusdirektøren er fortvilet fordi han har mistet sirkuset sitt. Nå er han i Røyken for å lete etter sirkusartister som har lyst til å sjonglere, stupe kråke, klatre og gå på line. Han leter også etter store dyr og dyretemmere, klovner og sterke menn. Kanskje kan sirkusartistene også synge og danse? Det hele starter med et sirkus-show der elevene møter en sirkusdirektør som trenger nye sirkusartister for å kunne åpne sirkuset sitt igjen. Deretter læres elevene opp i ulike sirkuskunster eller er med og lager et dans- eller dramanummer. De deles inn i grupper ut ifra hva slags artister vi har valgt for dette sirkuset. Sjongleringsgruppa får også lage sine egne sjongleringsballer selv. Lærerne øver inn 1-2 fellessanger med elevene. Forestilling Til slutt blir det sirkus. Foreldre eller andre elever på skolen inviteres til en sirkusforestilling med mange flinke artister. Kunstfag: Ansvarlig: Planleggingsmøte: Tid: Avslutning: Materiale: Kostnader: trinn Sirkus, musikk, dans og drama Frøydis Rui-Rahman & Diego Lavin Belda 1 time Show + 1 time i uken per gruppe i 3-4 uker og en avslutning. Det er en fordel om flere klasser går sammen om å bestille dette, slik at sirkusdirektøren får fylt sin arbeidsdag med denne aktiviteten. Sirkusaktiviteten vil bare gå på våren En forestilling. Hefte og CD. Skolen sørger selv for materiale til sjongleringsballer, kostymer & scenografi. 200,- for hefte og CD. 15

16 Lapp på Lapp Bilde med dybdefølelse Fargebruk, størrelse og overlapping er elementer som kan benyttes bevisst for å oppnå dybdefølelse i et bilde. Gjennom denne elevaktiviteten skal elevene få kunnskap om hvordan kunstnere tar disse virkemidlene i bruk, og hvordan elevene selv kan gjøre det i sine bilder. Elevene føres inn i aktiviteten ved å sammenligne to og to ulike kunstverk, der ett motiv er flatt og ett er med perspektiv. Klarer elevene å se forskjell, og kan de gjette på hvorfor? Hva er det som gjør at et lerret eller et papir som er helt flatt, allikevel gir oss en romfølelse? Elevene får innføring i, og eksempler på, hva de selv kan gjøre for å få til dybde i sine bilder, ved hjelp av farge, størrelse og overlapping. Deretter er det elevenes tur til å utforske muligheter i en flate. Kunstfag: Ansvarlig: Tid: Materiale: Kostnader: 4. klasse Billedkunst Elin Jannicke Ihler Planleggingsmøte: ca. 1 time Gjennomføring: 3 x 90 min. Lærerhefte, og tegne-og malemateriell kr. 100,- for lærerhefte, pluss eventuelle utgifter til materiell 16

17 Farger: Noen påstår at de har livsviktig betydning, andre gir blaffen i dem. Men alle erfarer at farger gjør noe med oss. Og de fleste har tydelige assosiasjoner ved fargene. I Fargeriket deles gruppene inn i farger. Noen er blå, andre røde eller gule. En gruppe er sorte og det er disse som er bindeleddet i forestillingen. Gruppene assosierer til fargen sin. Så begynner de å jobbe med assosiasjonene: musikk, lyd, sang, dans, drama og bilde kan gå inn her. Til slutt lager de et innslag til den store forestillingen som avslutter perioden. Det er viktig at elevene bestemmer mye selv, men at de får veiledning av oss voksne. DKS står for rammehistorien og instruerer den med den sorte gruppen. Lærerne øver inn 1-2 fellessanger med elevene sine. DKS Røyken stiller med 1 eller 2 instruktører som kommer 3-4 ganger i hver klasse/gruppe. Ved endt periode sys forestillingen sammen også er det generalprøve. Forestilling Avsluttes med en stor forestilling. Her har alle klassene et kort innslag med enten en sang, eller en dans, en rapp, en dramatisering, et dikt eller liknende. Elevene får se på hverandre og det kan være spennende! Eventuelt kan forestillingen gjentas for foreldre om kvelden. Kunstfag: Ansvarlig: Tid: Materiale: Kostnader: trinn, minimum 40 elever Musikk, dans, drama og eventuelt billedkunst Frøydis Rui-Rahman & Jeanette Andersen Planleggingsmøte: ca. 1,5 timer Prosjekt: 2 6 uker, avhengig av hvor intensivt skolen ønsker å jobbe Avslutning: Forestilling CD Skolen eller elevene sørger selv for det som måtte være av kostymer, rekvisitter & scenografi til forestillingen. kr. 100,- for CD 17

18 Figurteater av søppel og skrot Figurteater, kanskje bedre kjent som dukketeater, huser en stor og magisk verden fylt med fantasi, kreativitet, håndverk, litteratur, historikk, musikk, følelser.. En verden hvor elevene kan få spille på mange strenger, alt etter hvor mange dører som åpnes for dem. Forhåpentligvis finner elevene noen dører på egen hånd? Miljøaspektet og gjenbrukstanken preger innholdet, og en stor og viktig del av denne aktiviteten er materialinnsamling. Figurene lages av materiell elever og lærere finner/har på skolen, i søppelen hjemme, i garasjen, på loftet Ingenting er ubrukelig, selv om det kanskje ser slik ut ved første øyekast. Kanskje kan den rare duppedingsen eleven fant i kjelleren bli en morsom nese Kanskje det spesielle stoffet på en ødelagt paraply kan bli en solhatt? Et skjørt? Etter materialinnsamling begynner vi arbeidet med å gjøre skrot om til bevegelige figurer. DKS gir til slutt en kort innføring i bruk av figurer på en scene/i et rom, men skolene som ønsker å gå videre med elever og figurer i spill gjør dette uten DKS tilstede. De lærerne som da er interesserte, kan få tips til mulige innfallsvinkler. 6. Klasse Kunstfag: Kunst- og håndverk, drama, natur-og miljø Ansvarlig: Elin Jannicke Ihler Tid: Planleggingsmøte: ca 1,5 time Prosjekt: 3-8 uker avhengig av ambisjonsnivå. Materiale: Lærerhefte, søppel, skrot og krumelurer, stoffer, papp og. Kostnadene: 100,- for hefte, pluss eventuelle innkjøp av materiell 18

19 Å lage en god improvisasjon er en kunst. Å fremføre en improvisasjon på en god måte er en kunst. Å være et godt publikum for en improvisasjon er også en kunst. Å være en god gruppe er helt nødvendig! Dette kan vi benytte teatersporten til. I dette kurset lærer elevene på en lettfattelig måte prinsippene i improvisasjon og teatersport. De trenes i å være en god gruppe, fremføre for hverandre og være et godt publikum for hverandre. De må finne navn til sitt teatersport-lag og skal deretter lage et aktivt heia-rop uten innblanding fra oss voksne. Deretter innføres de i noen enkle teatersport øvelser som har som mål å øke konsentrasjons- og samarbeidsevnen deres. De får litt moro og rom for egen fantasi på kjøpet. Her er det lov å være kreativ, tøyse og le. Avslutning Kurset kan avsluttes med en visning der alt materialet er små teatersportsøvelser. 6. trinn Kunstfag: Drama og teater (impro) Ansvarlig: Frøydis Rui-Rahman Planleggingsmøte: 1 time Tid: 4 timer per klasse + 1 felles avslutningstime 19

20 Det går en sykdom i Røyken og den kalles Dansefeber! Vår dansepedagog Jeanette Andersen som også underviser ved Kulturskolen på sprer smitten rundt om i kommunen. Dansepedagogen vår tilbyr opplæring i enten: - klassisk ballett - jazzdans - streetdance & hip-hop - swing - spansk dans - gresk dans (zorba) - stepp - polka - reinlender Denne danseopplæringen er undervisningsrelatert og skolene oppfordres til å bestille type dans ettersom hva som passer for øvrige undervisningsprosjekter de har planlagt for skoleåret. Eksempel: Har skolen planlagt et geografiprosjekt der Europa står i fokus, kan dansepedagogen vår i den forbindelse komme og lære barna spansk dans eller zorba. Det er skolene selv som bestemmer hvilken danseform de ønsker at hun lærer bort. Elevene lærer da noen prinsipper for denne type dans og de lærer en dans de kan opptre med om ønskelig. Elevene får romforståelse og koordinasjonstrening på kjøpet under denne treningen. Avslutning Elevene viser dansene de har lært for hverandre den siste gangen dansepedagogen er på besøk på skolen. Det er opp til hver enkelt skole hvor stort de ønsker å gjøre dette. Det avklares på et planleggingsmøte i forkant av aktiviteten trinn Kunstfag: Dans Ansvarlig: Jeanette Andersen Planleggingsmøte: 1 time Tid: 4 timer per klasse + 1 felles avslutningstime 20

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 INNHOLD Innledning Fylkets abonnementsordning Det lokale aktivitetstilbudet Obligatoriske aktiviteter Valgfrie aktiviteter Kurs og etterutdanning Innledning Velkommen

Detaljer

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 INNLEDNING s. 3 FYLKETS ABONNEMENTSORDNING s. 4 LOKALE AKTIVITETER s. 5-8 Obligatoriske Valgfrie LÆRERKURS s. 9 Takk til våre samarbeidspartnere s. 10 Tilbudskatalog

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2010

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2010 SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2010 INNHOLD Innledning Fylkets abonnementsordning Det lokale aktivitetstilbudet Obligatoriske aktiviteter Valgfrie aktiviteter Kurs og etterutdanning Innledning Velkommen

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver Plan for scenekunst, 2009-2010 Temaet vi jobber med dette skoleåret har vi kalt: Himmeldryss! Dette inneholder bl.a.: Gresk mytologi, eventyr, alver, stjerner og planeter Emne: Kunst Eventyr om alven og

Detaljer

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Veitvet story 3 Elever fra barnetrinnet danser Super Mario Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2009 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E KARMØY KULTURSKOLE - UNDERVISNINGTILBUD 2013-2014 K U L T U R F O R S K O L E Vi vil at barna skal møte mangfoldet i både musikk, drama, tegning, form og farge gjennom egenaktivitet, lek og bevegelse.

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

KULTURSLUSA. Den lokale handlingsplanen for den kulturelle skolesekken (DKS) i Nome. Vår 2015 (Skoleåret 2014 2015)

KULTURSLUSA. Den lokale handlingsplanen for den kulturelle skolesekken (DKS) i Nome. Vår 2015 (Skoleåret 2014 2015) KULTURSLUSA Den lokale handlingsplanen for den kulturelle skolesekken (DKS) i Nome Vår 2015 (Skoleåret 2014 2015) 1 Nome kommune Kultur- og næringsetaten INNHOLD Informasjon om kulturslusa - forberedelser

Detaljer

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2007 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

program 2009/10 kulturskrinet

program 2009/10 kulturskrinet program 2009/10 kulturskrinet Obligatoriske opplegg barnetrinn trinn Tittel Beskrivelse tidspunkt 1. trinn Det er sant Fortellerbesøk fra Kulturskrinets egen Høsten 2009 at jeg fant... forteller, Tove

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf

En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf 16-20. mars 2010 Praktisk informasjon: Påmelding til : Skien kommunes servicesenter: Telefon: 35 58 10 00 eller Mail: servicesenteret@skien.kommune.no

Detaljer

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f Den kulturelle skolesekken i Østfold, håndbok for kulturkontaktene 09/10 Skolen som kulturarrangør en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing. Den

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Blues for barna Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Blues for barna programmet - Dette er en sang om sånne dager da du aldri skulle

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Lyden av Munch Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Lyden av Munch Lyden av Munch Går det an å male et skrik? Det er en mann som har klart å male

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

Den musikalske regnbuen

Den musikalske regnbuen Den musikalske regnbuen - Arcoiris musical - Musikk kan være som regnbuen,den kan ha mange ulike farger. Men det er ikke sikkert alle ser de samme fargene samtidig. Klassetrinn: 1. - 7. klasse OM PROGRAMMET

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

DKS Plan for Elverum kommune, skoleavdelingen 2014/2015

DKS Plan for Elverum kommune, skoleavdelingen 2014/2015 DKS Plan for Elverum kommune, skoleavdelingen 2014/2015 Gjelder for Skoleåret 2014/2015 Oversikt: Trinn Tiltak Innhold/tema tid 1 trinn Musikk & Bevegelse Kroppsøving 2-6. Februar: med Lotte Graff dans

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Ås ungdomsskole uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Valgfag alle trinn opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Ugress Konsert for 1. - 7. årstrinn : Ugress programmet Ugress er et funky, filmatisk, og spennende pop-eletronika prosjekt, fra den gærne vitenskapsmannen og lyd-etterforskeren Gisle Martens

Detaljer

Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no

Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2007 Den kulturelle skolesekken har som mål å bidra til å utvikle en helhetlig og

Detaljer

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L.

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L. KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS L Æ R Å D A N S E B A L L E T T! K U N S T H Å N DV E R K D A N S T E AT E R L Æ R Å S P I L L E! E L. B

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Årstimetallet i faget: Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Velkommen til første trinn på Årvoll Aktivitetsskole!! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi tror blir

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

TRÅD. BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren

TRÅD. BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren TRÅD BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren RAPPORT fra prosjekt for Den Kulturelle skolesekken Atelier Lofoten, Svolvær 16.06. 03.09.06 Alta Kunstforening 29.09 22.10.06. 451

Detaljer

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN MÅSØY KOMMUNE: Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Med tiltak for skoleåret 2006/2007. Den kulturelle skolesekken i Måsøy kommune. PLANGRUPPE. Ved utarbeiding av de 3 siste års planer, har arbeidsgruppen

Detaljer

MAKS, 3-4. Tilbudskatalog

MAKS, 3-4. Tilbudskatalog MAKS, 3-4 Tilbudskatalog Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nye kurs klare for påmelding! Vi på Maks har gleden av å presentere første kursrunde dette skoleåret. Det vil være nye kurs, samt populære

Detaljer

Kjære foreldre og foresatte. Godt nytt år.

Kjære foreldre og foresatte. Godt nytt år. Kjære foreldre og foresatte. Godt nytt år. Her kommer info nr. 5 fra Lillefryd. For å forsikre oss om at alle får info om vinterferiepåmeldingen, sender vi denne gangen vinterferiepåmeldingsskjemaet på

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011

For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011 For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011 Les mer om: Hvilke kategorier/typer tilbud vi har i sekken og hvordan de tildeles skolene Utøveres turnéplaner ABC-huskeliste ved gjennomføring

Detaljer

Lokal plan for Fet kommune

Lokal plan for Fet kommune Lokal plan for Fet kommune Gjelder for skoleårene 2012 / 2013 2015 / 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Fet 18.06.2012 1 Lokal organisering - Nettverk Det lokale nettverket skal sikre informasjonsflyten mellom

Detaljer

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Musikk på serbisk Visste du at de samme sangene som du pleier å synge, blir sunget rundt om i hele verden, men at de høres forskjellig ut i forskjellige land? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Musikk

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Innledning......2 1. Innhold... 2 2. Mål.3 a. Dansetekniske hovedfag....3 b. Andre fag....4 c. Scenisk arbeid-kreativt arbeid....4

Detaljer

Klassetrinn: 1. - 7. klasse

Klassetrinn: 1. - 7. klasse Foto: Jacob Martin Strid og forlaget Politisk revy Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 112VY12 PROGRAMMET Diktsamlingen "Mustafas kiosk" er er en samling elleville

Detaljer

Fag Kunst og håndverk Trinn 5 2015/16

Fag Kunst og håndverk Trinn 5 2015/16 Fag Kunst og håndverk Trinn 5 2015/16 Uke Emne Kompetansemål Hva/ hvordan Det som trengs Vurdering 34-37 Fargelære «Visuell kommunik asjon» «skille mellom blanding av pigmentfarger og lysfarger» -«bruke

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever

Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever Bergmund Waal Skaslien Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Konserten vil være et tett på møte med en elastisk musiker som beveger seg i ulike

Detaljer

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene Bodø kommune Den kulturelle skolesekken Kulturkontakten Informasjon til kulturkontaktene og skolene DKS i Bodø kommune Bodø kommune skal gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) formidle profesjonell kunst

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Informasjonshefte for utøvere 2013/14 Utøverhefte 2013/14 inneholder informasjon om: Side 2 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 3 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side 4 Kontaktinformasjon

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Gode grunner til å velge Steinerskolen Gode grunner til å velge Steinerskolen xxx Skolens mål er å skape livslang motivasjon for læring. Livslang x motivasjon for læring xxx Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål xxx for hver elev. Det pedagogiske

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

Bassoversveis. Jørun Bøgeberg. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Bassoversveis. Jørun Bøgeberg. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Bassoversveis Jørun Bøgeberg Konsert for 1. - 7. årstrinn : Bassoversveis Om programmet Denne musikalske fortellingen handler om gutten Lilleputt, som egentlig er en litt mutt og lat fyr, men

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Velkommen til Operaen!

Velkommen til Operaen! DEN NORSKE OPERA & BALLETT FOR SKOLER & BARNEHAGER 2012/2013 DEN NORSKE OPERA & BALLETT TILBYR FORMIDLINGS- AKTIVITETER KNYTTET TIL DET SOM SKJER PÅ SCENENE VÅRE. ALT FRA DAGLIGE OMVISNINGER OG MØTER MED

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

Kulturskoletimen 2013-14

Kulturskoletimen 2013-14 Kulturskoletimen 2013-14 Går du på 2. trinn og har lyst til å male, tegne, tromme, blåse eller danse en times tid rett etter skolen? Meld deg på kulturskoletimen, da vel! Hva er kulturskoletimen? Kulturskoletimen

Detaljer

Kurs ved Rothaugen skole. Rothaugen skole. Utgave nr. 1. November. Trivselsleder: Terje Pedersen. Graffitikurs.02 Høres det spennende ut med graffiti?

Kurs ved Rothaugen skole. Rothaugen skole. Utgave nr. 1. November. Trivselsleder: Terje Pedersen. Graffitikurs.02 Høres det spennende ut med graffiti? Rothaugen skole Utgave nr. 1. November Trivselsleder: Terje Pedersen Kurs ved Rothaugen skole Ved Rothaugen skole har vi mange elever med store kunnskaper innenfor forskjellige områder. Flere av disse

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

KOM, BLI MED INN I VIDUNDERKAMMER!

KOM, BLI MED INN I VIDUNDERKAMMER! Teater for elever fra 1.-4. klasse Vidunderkammer v /Katma/Figurteateret i Nordland I uke 9 2010 til Sør-Varanger kommune KOM, BLI MED INN I VIDUNDERKAMMER! Alle foto: Espen Tollefsen og Steve Nilsen 1

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, videregående skole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Innholder: Side 2 Program 2011/12 (forskjellige kategorier produksjoner og hvordan de tildeles skolene) Side 3 - Turnéplaner /

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Ås ungdomsskole uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Valgfag alle trinn opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Detaljer

Informasjonshefte for utøvere 2012/13

Informasjonshefte for utøvere 2012/13 Informasjonshefte for utøvere 2012/13 Innholder: Side 2 Program 2012/13 kategorier og tildeling Side 3 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side 4 Kontaktinformasjon til skolene Side 5 Fremdriftsplan for utøver

Detaljer

KULTURSLUSA. Høst 2014 Skoleåret 2014-2015. Den lokale handlingsplanen for den kulturelle skolesekken (DKS) i Nome

KULTURSLUSA. Høst 2014 Skoleåret 2014-2015. Den lokale handlingsplanen for den kulturelle skolesekken (DKS) i Nome KULTURSLUSA Den lokale handlingsplanen for den kulturelle skolesekken (DKS) i Nome Høst 2014 Skoleåret 2014-2015 Nome kommune Kultur- og næringsetaten 1 INNHOLD Informasjon om kulturslusa - forberedelser

Detaljer

Frevo. gitarhelter. Artist - instrument. Konsert for 8. - 10. årstrinn. Utdanningsetaten. Oslo kommune

Frevo. gitarhelter. Artist - instrument. Konsert for 8. - 10. årstrinn. Utdanningsetaten. Oslo kommune 2010 2011 Frevo gitarhelter Artist - instrument Konsert for 8. - 10. årstrinn Oslo kommune Utdanningsetaten : Frevo programmet Hva kjennetegner en gitarhelt? Et kjent riff? Må man være en god gitarist

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Morgensamling Mykje skole. Mål og mening

Morgensamling Mykje skole. Mål og mening Morgensamling Mykje skole Mål og mening Fra lærings- Bakgrunn: Ansvar: plakaten: Mykje skole skal: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

Livets dans, Edvard Munch. Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Livets dans, Edvard Munch. Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Livets dans, Edvard Munch Lyden av Munch Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Lyden av Munch Lyden av Munch Det er en mann som har klart å male

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2015. Hei alle sammen! Dagene og ukene går fort og vi har i løpet av denne måneden merket at våren kommer snikende. Vi har hatt en tilvenning med Oliver som vi ønsker

Detaljer

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS foto: stian schioldborg / www.magentastudios.no B A S S /G I TA R / T R O M M E R B A N D Ø V I N G R O

Detaljer

Hallo din sko! TITTEL BAKGRUNN

Hallo din sko! TITTEL BAKGRUNN personlige sko gjennom utsmykning og språklek. Det er en fordel om elevene har vært gjennom den første lese- og skriveopplæringen. Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget

Detaljer

Lyriaka. - en fantasiforestilling på ungdommenes premisser. Konsert for 8. - 10. årstrinn

Lyriaka. - en fantasiforestilling på ungdommenes premisser. Konsert for 8. - 10. årstrinn 2012 2013 Lyriaka - en fantasiforestilling på ungdommenes premisser. Konsert for 8. - 10. årstrinn : Lyriaka programmet Lyriaka presenterer en fantasiforestilling inspirert av dikt og tekster skrevet av

Detaljer

OBLIGATORISKE OPPLEGG

OBLIGATORISKE OPPLEGG PROGRAM 2011/2012 OBLIGATORISKE OPPLEGG BARNETRINN TRINN TITTEL BESKRIVELSE TIDSPUNKT 1-2 Laffen og Kikka i Et interaktivt musikkdramatisk fyrverkeri Uke 15, 2012 Eventyrland av en forestilling 1 Eventyropera

Detaljer

LOKAL FAGPLAN Kunst og Håndtverk 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Kunst og Håndtverk 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN og Håndtverk 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk om sitt eget og andres arbeid er en viktig del av faget. Samtalen kan føres på ulike nivåer,

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Team barn og unge og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2016 www.sarpsborg.com Tune bibliotek, torsdag 11. februar kl. 18.00 Eventyrstaven - med EventyrLaboratoriet

Detaljer

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN... 1 1. Forord... 3 2. Forankring... 3 3. Mål... 3 4. Organisering... 3 4.1 Skolens kulturkontakt... 3 4.2 Samarbeide med lokale kunst- og kulturaktører... 4 4.3 Elevmedvirkning...

Detaljer

FORFATTERBESØK. for 6. klassetrinn

FORFATTERBESØK. for 6. klassetrinn FORFATTERBESØK for 6. klassetrinn Tor Erling Naas DKS Finnmark samarbeider med Finnmark fylkesbibliotek om å organisere forfatterbesøk for 6. klassetrinnet i Finnmark. Elevene får en ny vinkling til, og

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer