Hvordan oppfylle forskriftens krav i praksis?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan oppfylle forskriftens krav i praksis?"

Transkript

1 Hvordan oppfylle forskriftens krav i praksis?

2 Jan Henrik Høines Jurist Rektor Erfaring fra offentlig forvaltning Forfatter av boken Elevvurdering i Kunnskapsløftet (andre utgave kom i oktober 2010)

3 Første time Frå arbeidarklassen Kom vi opp i første klasse Vi opna aldri munnen Sat og var ein tett grå masse I evig angst for å bli funnen Og funnen for lett Aleine og ikkje i eitt Slik det var i første time Blei det heile livet Berre når vi stod opp på kommando Og blei køyrde I lekser og i salmevers Og ramsa opp det andre hadde skrive Blei vi høyrde K. Fløgstad

4 The Boss We learned more from a three minute record than we ever learned in school Springsteen, No surrender

5 Utgangspunktet: Ny forskrift om elevvurdering Vedtatt 1. juli 2009 I kraft 1. august 2009 Endringer senest august 2011 Innebærer en del viktige endringer Krever ny kunnskap hos berørte Krever ny praksis

6 PISA Kartlegger lesing, naturfag og matematikk OECD Anvendt kunnskap Norge skårer svakest i norden Norge har stor spredning i resultater Norske resultater synes å være nedadgående

7 TIMSS Kartlegger matematikk og naturfag IEA Nasjonale trekk mht ulike parametre Hva fremmer god læring? Ser på resultater over tid Norge; ingen elever på avansert nivå Likevel en positiv trend i den siste undersøkelsen

8 PIRLS Kartlegger leseferdigheter IEA Norge; stor spredning Norge; stor selvtillit til ferdigheter Positive holdninger hos elever og foreldre Peker på lærerens store betydning

9 Viktige forhold i ny forskrift En rettighet for enkelteleven Underveisvurdering / sluttvurdering Alle kompetansemål skal vurderes Ikke anledning til å trekke inn elevenes forutsetninger i vurdering av fagene Karakterer er en del av vurderingen fra 8. klasse, men skal ikke være den eneste vurderingsformen Krav til elevmedvirkning

10 3-1; retten til vurdering Eleven har rett til vurdering Rett til underveisvurdering Rett til sluttvurdering Målene skal være kjente Det skal være kjent hva som vektlegges i vurderingen Gjelder både i fag og i orden / oppførsel Skoleeiers særlige ansvar

11 3-2; formålet Fremme læring underveis Uttrykke elevens kompetanse underveis og ved avslutningen av opplæringen Skal gi god tilbakemelding og rettledning Redskap i læreprosessen, grunnlag for TPO og for økt kompetanse i fagene Gi informasjon om elevens kompetanse Bidra til sosialiseringsprosessen, skape et godt psykososialt miljø og gi informasjon om elevens orden/oppførsel

12 3-3; grunnlaget for vurdering Dei samla kompetansemåla i læreplanene for fag Ingen mål er unntatt! De fleste fag; ikke trekke inn elevens forutsetninger Unntak i grunnskole; kroppsøving Pålegger både lærer og elever plikt til å bidra til å skaffe et grunnlag for vurdering

13 Andre elevrettigheter 3-11 Elevsamtaler (minst to per år) om utvikling i forhold til fagenes kompetansemål kan være en del av underveisvurderingen etter Dialog om annen utvikling (knyttet til de mer generelle bestemmelser i lov og forskrift) Foreldresamarbeid er nå regulert i forskriftens kap. 20 En ting faller utenfor; samtaler om elevens orden og oppførsel!

14 Underveisvurdering Utgangspunkt i forskriftens 3-11 Flere ulike formål reiskap i læreprosessen grunnlag for tilpassa opplæring bidra til at eleven aukar kompetansen sin i fag Læreren skal gi grunngitt informasjon om kompetansen med sikte på faglig utvikling Vurdere om eleven har tilfredsstillende utbytte av undervisningen

15 Systematisk underveisvurdering Må være planmessig gjennomført Gjenkjennelig for de som mottar vurderingen Gjenkjennelig for de som gir vurderingen Ikke noe fast system fastslått i forskriften Ikke mange krav til skriftlighet 3-11 vil bli ivaretatt gjennom en rekke elementer som til sammen skal gi et fullstendig bilde av kompetansen

16 Elevmedvirkning 3-12 stiller krav om elevmedvirkning Dette er en del av underveisvurderingen Uten elevmedvirkning følges ikke forskriften! Undersøkelser: Her har vi vært svake! Ikke nok å integrere det i foreldresamtaler og elevsamtaler ( 3-11 og kapittel 20) Det er ikke noe krav om medelevvurdering eller lignende, men det kan være veldig effektivt

17 Fritaksbestemmelser 3-20 til 3-24 inneholder ulike bestemmelser Gjelder fritak fra vurdering med karakter Elever med enkeltvedtak etter 5-1 har ingen unntaksbestemmelser i forhold til vurdering på barnetrinnet

18 Elever med IOP etter kap. 5 Skal ha underveisvurdering ut fra IOP Ved fritak for karakter gis underveisvurdering uten karakter på grunnlag av målene i IOP så langt planen avviker fra læreplanen i faget De fag som eleven ikke har IOP i følger ordinære regler Andre fritak for vurdering med karakter; skal likevel ha underveisvurdering ut fra fagenes kompetansemål

19 Krav om enkeltvedtak? Skal skolen fatte vedtak om fritak eller er det bare en melding fra elev / foresatte?

20 Om halvårsvurdering Utgangspunkt: 3-13 En del av underveisvurderingen Todelt formål Vise kompetanse Rettlede i hvordan eleven kan øke kompetansen Barnetrinnet; uten karakter Ungdomstrinnet; uten og med karakter

21 Om gjennomføringen Erstatter tidligere begrep; terminkarakter Utvides til hele grunnskoleopplæringen Forskriftene stiller ikke formelle krav til formen på gjennomføringen Det kreves ikke skriftlighet mht innhold Direktoratet: Kan gis i elevsamtalen Likevel: Ikke forskriftsfestet fortsatt et skjønn Skoleeier kan gi føringer

22 Om dokumenteringen Reguleres i 3-16 Halvårsvurdering med karakter : skriftlig Fravær skal dokumenteres hvert halvår Det skal også kunne dokumenterast at undervegsvurdering er gitt tråd med 3-11 til 3-15

23 Vurdering i orden / oppførsel Regulert i forskriftens 3-5 Lister opp elementer som kan være elementer i vurderingen Viktig å skille de to delene Grunnlaget for vurderingen er i hvilken grad eleven opptrer i tråd med skolens ordensreglement!

24 Gjennomføring Følger av 3-15 Del av underveisvurderingen Karakterer fra 8. klasse Halvårsvurdering gjennom hele opplæringen Litt ulike vurderingstema? Karakter Uten karakter

25 Elevmedvirkning Tatt inn i flere bestemmelser i forskriften Gjennomsyrer hele forskriften! Hattie; Elevene er kanskje selv de beste til å vurdere seg selv Det ligger både en mulighet og en begrensing når elevene selv deltar aktivt i vurderingen Forskriften stiller ikke krav om kameratvurdering

26 Elevsamtaler Blir elevsamtalene et redskap for vurdering i tråd med de nye forskriftene eller fortsatt en fri samtale mellom lærer og elev? Hvordan klarer vi å sikre elevenes rett til et godt arbeidsmiljø og mulighet for personlig utvikling hvis vi blir for instrumentelle i elevsamtalene?

27 Andre metoder for elevvurdering Mappevurdering Vurderingslogg Målark Egenvurdering Prøver Andre vurderingsformer

28 Sluttvurdering Regulert i 3-17 til 3-19 Formål: Gi informasjon om kompetansen til eleven Ved avslutningen av opplæringen Består av to deler; Standpunktkarakterer ( 3-18) Eksamenskarakterer ( 3-19) Dette er det klagerett på ikke på underveisvurdering

29 Svinger pendelen igjen? Magnus Engen Marsdal og Diane Ravitch peker på alvorlige utfordringer i norsk og amerikansk testsystem Ikke grunnlag for å si at systemet eller regelverket endres, men må være åpne for systemets farer

30 Hvordan vil vi ha det i skolen? Hvem skal definere hva som er riktig i skolen? Hvilke elever vil vi ha i skolen vår? Hvordan skal elevene være? Hva vil vi at andre skal se i vår skole?

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Direktoratet for

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer