Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT"

Transkript

1 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT 1

2 arkitektur planlegging Storgt 2, 6300 Åndalsnes Org.nr INNHOLDSFORTEGNELSE 00 INNLEDNING. SAMMENDRAG 00 BAKGRUNN 01 PROSJEKTGRUPPE 02 REGULERING OG OFFENTLIG SAKSBEHANDLING 03 POLITISK BEHANDLING 04 FRAMDRIFT OG PROSJEKTORGANISERING 10 GENERELL BESKRIVELSE 10 SAMMENDRAG 8 11 SITUASJON 8 12 PLANLØSNING 9 13 FASADER/SNITT UTOMHUSANLEGG a BYGNING ARKITEKTFAG 20a OVERORDNET FUNKSJONSBESKRIVELSE 17 21a ROMBEHANDLINGSSKJEMA 18 23a HMS / YTRE MILJØ 19 24a TILGJENGELIGHET 19 25a LYD / AKUSTIKK 19 26a INDRE MILJØHENSYN 19 27a BRANNTEKNISKE FORHOLD 19 KOSTNADSOPPSTILLING ARK 20 20b BYGNING BYGGETEKNIKK 21b GRUNN OG FUNDAMENTER 22 22b BÆRESYSTEM 22 25b DEKKER VEIER OG PLASSER 22 KOSTNADSOPPSTILLING RIB VVS TEKNISKE ANLEGG 30 GENERELT SANITÆRANLEGG VARMEANLEGG BRANNSLUKKEANLEGG LUFTBEHANDLINGSANLEGG LUFTKJØLEANLEGG HJELPEARBEIDER FOR VVS 29 KOSTNADSOPPSTILLING VVS 30

3 40 EL-KRAFT INSTALLASJONER 40 GENERELT BASISINSTALLASJONER HØYSPENT FORSYNING LAVSPENT FORSYNING LYS ELVARME RESERVEKRAFT TELE OG AUTOMATISERING 51 BASISINSTALLASJONER INTEGRERT KOMMUNIKASJON TELEFONI ALARM- OG SIGNALANLEGG LYD OG BILDE AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER 61 RESERVEKRAFTANLEGG 43 KOSTNADSOPPSTILLING RIE UTENDØRSANLEGG 74 UTENDØRS ELKRAFT RIE UTENDØRS TELE OG AUTOMATISERING RIE VEIER OG PLASSER RIB AREALOPPSTILLING KOSTNADSOPPSTILLING TEGNINGER SITUASJONSPLAN PLAN 1.ETG TAKPLAN SNITT A-A / SNITT B-B SNITT C-C FASADE SØRVEST / FASADE SØRØST FASADE NORDVEST / FASADE NORDØST ISOMETRI PERSPEKTIV FRA SØRVEST PERSPEKTIV FRA SØRØST TEGNINGSLISTE VVS: SKISSE 1, SKISSE 2, SKISSE 3, SKISSE 4 3

4 Hammerø og Storvik Prosjekt AS KAPITTEL 0 INNLEDNING 00 INNLEDNING SAMMENDRAG 01 BAKGRUNN 02 PROSJEKTGRUPPE 03 REGULERING OG OFFENTLIG SAKSBEHANDLING 04 POLITISK BEHANDLING 05 FRAMDRIFT OG PROSJEKTORGANISERING 4

5 Hammerø og Storvik Prosjekt AS INNLEDNING. SAMMENDRAG Bakgrunn Midsund kommune planlegger å bygge en ny 4-avdelingers barnehage for 72 barn i Midsund. Den økonomiske rammen som ble satt for prosjektet før oppstart av planprosessen er på 12,5 mill kr inkl mva. Rammen er beregnet med utgangspunkt i et areal på 600 m2. Barnehagen er i dag lokalisert i ulike bygg i kommunen og drives med midlertidig godkjenning av lokaler. Høsten 2009 ble det utarbeidet et konkurransegrunnlag for arkitekt inkludert rådgivere. Prosjektgruppen besto av byggherrens representanter, byggherrens innleide prosjektleder/assisterende prosjektleder, arkitekt samt rådgivere for bygningstekniske og tekniske fag. Arbeid med skisseprosjekt og forprosjekt ble utført vinteren og våren Forslaget ble utarbeidet og bearbeidet med utgangspunkt i foreliggende romprogram utarbeidet av byggherren. Arealbehov er økt noe i forbindelse med utarbeidelse av romprogram. I forbindelse med prosjektarbeidet som pågikk, ble det fra byggherren opprettet en bruker-/referansegruppe som skulle ivareta brukernes krav og innspill. Ansatte er representert i referansegruppa. Prosessen mot referansegruppa er styrt av rådgiver oppvekst som har fungert som en brukerkoordinator. I mars 2010 ble det opprettet en styringsgruppe bestående av ordfører og to politikere fra Midsund kommune. Hovedutfordringen i skisse-/forprosjektfasen har vært å holde de økonomiske rammer samt begrense totalt areal. I planprosessen har man sammen med referansegruppen revidert romprogrammet og økt arealet noe ut i fra ønsker og behov skissert fra brukere. Etter en gjennomgang av tegninger og overslag av total kostnad kom man frem til at man lå for høyt i forhold til økonomisk ramme. Byggherren gikk derfor inn og reduserte areal i romprogram til et minimumsareal. Det reviderte romprogrammet dannet grunnlaget for arkitektens og rådgivernes beskrivelse og kostnadsoverslag. Prosjektgruppen har brukt ressurser på å avklare program, arealplanlegging og-disponering. Samtidig som man reduserte areal i romprogrammet ønsket byggherren å utrede kostnader for forberedelse for en 5.avdeling samt et alternativ hvor 5.avdeling er medtatt. Alternativene som er utredet er derfor som følger: Forprosjekt for tegnet forslag fra prosjektgruppen med areal fra redusert romprogram. Areal- og kostnadsvurdering for barnehage forberedt for en 5.avdeling. Areal- og kostnadsvurdering for barnehage med 5 avdelinger. PROSJEKTGRUPPE Følgende har deltatt i arbeidet med forprosjektet. Bestiller Midsund kommune ved teknisk avdeling/skole Prosjektleder i skisse-/forprosjekt Hammerø & Storvik Prosjekt AS Prosjekteringsleder i skisse-/forprosjekt Streken AS 5

6

7 KAPITTEL 1 GENERELL BESKRIVELSE 10 SAMMENDRAG 11 SITUASJON 12 PLANLØSNING 13 FASADER/SNITT 14 UTOMHUSANLEGG 7

8 10 SAMMENDRAG Streken AS startet med prosjektering av Midsund barnehage i januar Det har vært gjennomført flere møter med kommune og prosjektledelse, samt brukerne representert ved leder for barnehagen. Det har også vært gjennomført møter med øvrige konsulenter. Forprosjektet skal opp til behandling i Midsund kommune i mai SITUASJON Kommunen har satt av tomt til barnehagen i nærheten av skole og idrettshall. Tomta grenser mot et skogbevokst areal, som ikke er en del av tomta, men som barnehagen vil få anledning til å bruke. Kort avstand til sjøen er et pluss ved tomta. Tomta er orientert nord syd. Det mest attraktive uteområdet ligger nord på tomta, med bergknauser som stikker opp fra lyngen. Lenger sør preges tomta av myr. Disse forholdene gjør at vi har valgt å orientere bygget med lengderetningen i NV/SØ retning. Vi har også en forskyvning i bygningskroppen for å sikre alle avdelingene gode lysforhold. Parkeringsdekning vil sees i sammenheng med skole- og idrettshall og fungere som avlastning for disse, samtidig vil skole/idrettshall kunne brukes som tillegg ved anledninger som gir stort behov for parkering. 8

9 9 12 PLANLØSNING HOVEDPLAN + VENTILASJONSROM, 2.ETG Kommunikasjonsveier Korridorer Tekniske rom

10 13 FASADER Nordvest Nordøst Sydøst Sydvest 10

11 SNITT 3 typiske Snitt A-A SNITT A-A Snitt B-B SNITT B-B SNITT C-C 11

12 ISOMETRI 12

13 Mari Klauseth Hagen MNLA 14 UTOMHUSANLEGG Uteområdet til den nye barnehagen er delt i to ulike deler. Det er planlagt slik, fordi man i prosessen kom fram til at det var området nord på tomta, som var mest verdifullt å bevare. Området ligger høyere enn det resterende terreng på tomta og enkelte steder er det synlige bergnabber. Delen i sør/sørvest er myrete og man må uansett opparbeide dette terrenget for å få et godt «utegulv». Området i nord grenser opp mot et eksisterende plantefelt og det står en lavo/gapahuk i nærheten av tomta. På selve tomta er det tenkt at deler av dette arealet kan benyttes til hinderløype, akebakke opp mot stadion og at man lager seg en spiseplass med grillhytta. Det er ønskelig å få en overgang mellom berg og nybygg i form av tredekke. Området i sør/sørvest blir et opparbeidet areal. I følge barnehagen vil det bli her de minste barna vil ha sitt oppholdsareal. Området er utformet med en sykkelsti, som rammer inn et større område. Her er det dekke av sand og fallunderlag for husker, klatrelek, og skli. En båt, brygge og ei åpen vannrenne skal oppfordre til leik. Vannet er overflatevann som samles i ei gatesteinsrenne og ender til slutt i en dam. Dammen er en sirkel med en høyde gatestein. Når vannet er høyere enn dette (10 12 cm) renner det over og ned i en kum. Bygget har et tredekke inn mot bygget i sørvest og her er det også lagt inn ei sandkasse for de aller minste. Nede i hjørnet helt i sør er det planlagt en «pileskog». Her skal det eksperimenteres med fletting av pilegjerder, pilehuler og pilelabyrinter! Det er lagt inn en redskapsbod/lager for leiker som en skjerming mot parkeringsarealet. På siden som vender ut mot parkeringen samles søppel. Arealet på denne boden må nærmere vurderes. Snekkerverksted for ungene bør man også prøve å få plass til her. Dekkene på tomta er asfalt, betongstein, tredekke, gressarmert stein, sand og naturlig vegetasjon. 13

14 a b Mari Klauseth Hagen MNLA

15 Mari Klauseth Hagen MNLA 15

16 KAPITTEL 2a BYGNING ARKITEKTFAG 20a 21a 23a 24a 25a 26a 27a OVERORDNET FUNKSJONSBESKRIVELSE ROMBEHANDLINGSSKJEMA HMS / YTRE MILJØ TILGJENGELIGHET LYD / AKUSTIKK INDRE MILJØHENSYN BRANNTEKNISKE FORHOLD KOSTNADSOPPSTILLING ARK 16

17 20a OVERORDNET FUNKSJONSBESKRIVELSE Generelt Vi har lagt til grunn at bygningen er en trebygning, fullisolert etter nye forskrifter. Vi har lagt til grunn at ny teknisk forskrift setter standard for isolasjon, oppvarming og ventilasjon av bygget. Bygget kan oppføres av prefabrikerte kompakttre-elementer, uten at dette har vært diskutert med byggherren. Tak Fullisolerte tak ihht nye forskrifter. Pulttak over hovedbygningskroppene, med utvendig nedløp. På mindre utstikkende bygningkropper har takene skråtak, også med utvendige nedløp, men med lite fall slik at de fremstår som flate. De store takene tekkes med papp/listetekking, og de mindre takene med vanlig papptekking som tilfredsstiller kravene til denne takvinkelen. Yttervegger Yttervegg består av panel i ulike sammensetninger, samt partier kledd med plater som males. Øvrige panelte flater beises. Gulv Isolert støpt såle på grunn. Miljøvennlig gummigulv på alle flater, Noraplan mega eller tilsvarende. Det må påregnes enkel mønsterlegging i avgrensede områder. Alle nødvendige tilpasninger mot søyler, vegger og åpninger skal inkluderes. Det kreves at platene som brukes som underlag for gulvbelegget legges helt plane uten at plateskjøter blir synlig når gulvbelegget er lagt. I beleggenes FDV dokumentasjon skal det inngå renhold- og vedlikeholdsanvisninger utgitt av leverandøren. Innervegger Innervegger vil være panelte i felles oppholdsrom. Vegger utføres med enkelt/splittet stendervegg ihht lydkrav fra omliggende rom. Doble gipsplater med glatt fiberstrie som grunnes og påføres 2 strøk maling. Det skal ikke være synlige skjøter. Det må påregnes fargeskift i rommene. Gerikter rundt vinduer og dører gjæres, spikres, dykkes og sparkles. Innvendige dører leveres ferdig malt fra fabrikk, evt med laminat overflate. (farger ihht til fargekart). Det skal være terskelfrie dører inn til HCWC. Himling Nedhengte himlinger i alle rom, med skjult oppheng. Rockfon Sonar eller tilsvarende kvalitet. Himlingsplater velges etter krav til akustikk i rommene. 17

18 21a ROMBEHANDLINGSSKJEMA Gulv i våtgarderobe, garderobe, renholdsrom og stort stellerom. Gulv i garderobe ansatte Keramisk flis, 20 x 20 cm. Overflate: sklisikker. Alternativt legges Norament «knottegulv» eller tilsvarende. Integrert matte foran inngangsdører. Alle gulv i våtrom behandles ihht våtromsnormens krav. Gulv i wc, og wc/dusj ansatte Keramisk flis, 10 x 10 cm. Unidrainsluk i dusjrommene, legges langs vegg, med fall til sluk. Type gulvkvalitet med slagfast glasur. Gulv i stort rom, fellesrom 1, 2, og 3, stort fellesrom/spiserom, kontorer og personalrom Alle gulv som ikke skal holde våtromskrav: Noraplan mega eller tilsvarende. Eventuelt Tarkett linoleum 2 mm. Det må påregnes enkel mønsterlegging i avgrensede områder. Vegger i WC, dusj /WC og renholdsrom Vegg: Flis i liten størrelse (10 x 10 cm) i toaletter/dusjrom helt til tak. I renholdsrom opp til brystning h = 120 cm. Vegger i garderober, oppholdsrom, kontorer/personalrom /møterom Platekledde vegger kles med glatt fiberstrie, grunnes og påføres 2 strøk maling. Vegger i felles oppholdsrom Panelte vegger i lyst treverk som bjørk eller osp. Innfeldte partier med akustiske plater i samme materiale som vegg. Innsettes med matt lakk eller olje med lysfilter. Vegger i korridor En kombinasjon av platekledde vegger og modulvegger med himlingshøye glass. Utadslående dør med glassfelt. Type Martela i malt utførelse eller tilsvarende kvalitet og utseende. Platekledde vegger kles med glatt fiberstrie, grunnes og påføres 2 strøk maling. Himling i store rom, mindre rom (avdeling) fellesrom 1, 2, og 3, stort fellesrom/spiserom, kontorer, personalrom, garderober og korridorer Systemhimling, 60 x 60 cm med skjult oppheng. Rockfon Sonar eller tilsvarende kvalitet. Himling i toaletter, dusj, våtgarderobe og renholdsrom Systemhimling, 60 x 60 cm med synlig T-profil. Rockfon Bokser eller tilsvarende kvalitet. 18

19 23a HMS / YTRE MILJØ Barnehagen skal oppføres med så miljøvennlige materialer som mulig. Ved utgraving av tomta, skal det tas vare på vegetasjon som det er ønskelig å beholde. Under byggingen skal entreprenøren sørge for at minst mulig av omkringliggende terreng blir skadet. Bygget plasseres på en måte som tar hensyn til berg i dagen, slik at dette kan bli et verdifullt lekearel. Parkering og adkomst til/fra barnehagen skal vektlegge separate trafikkårer for kjørende og gående. Under byggingen skal området sperres av for å hindre at uvedkommende kan ferdes på byggeplassen. Entreprenøren utarbeider egne HMS-planer som tar vare på sikkerheten til ansatte, og alle som ferdes på byggeplassen. 24a TILGJENGELIGHET Barnehagen og lekearealene rundt barnehagen skal være tilgjengelig for alle. Det betyr i praksis at det er trinnfri adkomst overalt og at alle nivåforskjeller tas opp av ramper i stedet for, eller i tillegg til trapp. Hele barnehagen ligger på ett nivå, og har derfor gode forutsetninger for almenn tilgjengelighet innendørs og skal tilfredsstille kravene til universell utforming. Alle dører skal være brede nok og plassert på en slik måte at de er tilgjengelig for rullestolbrukere. Alle kommunikasjonsveier vil bli markert på en slik måte at også synshemmede skal finne fram. Det kan være ledelinjer i belegg eller kontrasterende farger på gulv/vegg. Glassdører/vegger vil bli markert. 25a LYD /AKUSTIKK Lydnivået i en barnehage kan være en utfordring. Vi vil løse dette ved å bruke akustiske plater i himling på alle rom. Det kan også tenkes innfelte akustiske plater i vegg, feks i det store fellesrommet. Gulvbelegg med lyddemping kan også være et tiltak dersom beregninger viser at det er behov for ytterligere tiltak. 26a INDRE MILJØHENSYN Vi foreslår miljøvennlige overflater innendørs i barnehagen. Det er kjente overflater som gummigulv, keramiske fliser, vegger av panel eller gips, belagt med strie og malt med miljøvennlig maling. Maling og olje/lakk må være av et slag som er godkjente for allergikere. Nøyaktig sluttrenhold før igangsetting av tekniske anlegg vektlegges for å hindre at bygningsstøv blir sirkulert med ventilasjonsanlegget. 27a BRANNTEKNISKE FORHOLD Barnehagen har brannklasse 1 og risikoklasse 3. Barnehagen ligger på ett plan og har mange rømningsveier ut på terreng. Alle korridorer har bredde til å rømme det antall personer som til en hver tid vil oppholde seg i barnehagen. Arealet i barnehagen kommer over seksjoneringsgrensen på 600 kvm. Etter samtale med brannteknisk konsulent tror vi dette kan løses ved å skille ut personalavdeling og ute soverom. 19

20 KOSTNADSKALKYLE ARK KONTO HOVEDPOST SUM ALT. 1 SUM ALT. 2 SUM ALT. 3 Forberedt for 5. avd. Inkl. 5. avd. 1 Felleskostnader/Rigg og drift Bygningsmessige arbeider Utomhusarbeider Sum

21 KAPITTEL 2b BYGNING BYGGTEKNIKK 21b GRUNN OG FUNDAMENTER 22b BÆRESYSTEM 25b DEKKER 72 YTTERTAK KOSTNADSOPPSTILLING RIB 21

22 BYGNINGSTEKNISKE ARBEIDER RIB 21b Grunn og fundamenter Det er ikke foretatt grunnundersøkelser på tomta. Generelt er det liten avstand til fjell i området, stedvis med noe morenemasser over fjell. Områder med noe større avstand til fjell med overliggende dårlige masser kan forekomme. Byggets høydeplassering er ikke endelig kotesatt, og det kan forekomme rygger som må sprenges bort. Det anbefales å gjøre prøvegraving i en del utvalgte punkt i forkant av tilbuds konkurransen. I forprosjektet er det forutsatt normale grunnforhold og direkte fundamentering, dvs. ringmur med sålefundamenter. I kostnadsoverslaget er det tatt høyde for noe sprengingsarbeid 22b Bæresystem Bygget oppføres i hovedsak i en etasje. Planløsningen legger til rette for at taket kan utføres som sperretak med bæring på yttervegger og korridorvegger/ skillevegger. Bare i midtsonen under teknisk rom, og i de 4 store rommene er det behov for utvekslingsbjelker. Disse bjelkene kan utføres i stål eller i limtre. 25b Dekker Gulvene forutsettes utført som betonggulv direkte på grunnen. Konstruksjonene bygges opp med et kapillærbrytende pukklag, isolasjon av ekspandert polystyren, dampsperre og armert betongdekke. Tykkelsen på betongdekket tilpasses vannbåren gulvvarme. Overflate stålglattes som underlag for banebelegg. Våtrom avrettes med fall mot sluk. I teknisk rom legges flytende gulv som utføres med 80 mm nettarmert betongplate på et lag av 50 mm hard mineralullplate. 72 Veier og plasser Prosjektet inkluderer veier og parkeringsplasser som vist på situasjonsplan Vei mot nordvest nærmest idrettsanlegget skjærer godt inn i terrenget. Her må det fjernes mye masse, samt settes opp en solid støttemur. Dette medfører en betydelig merkostnad for prosjektet. Veier og parkering bygges opp med forsterkningslag av sprengsteinsmasser i tykkelse 0,2 0,5 m, evt med filterduk mot underliggende masser ved behov. Videre legges et bærelag av pukk i tykkelse 0,15 0,2 m avrettet med finere masse på toppen. Slitelag av 50 mm asfalt. I gangsoner fra parkering til innganger er det lagt til grunn at det blir belegningsstein av betong. Avgrensing av parkering mot plen og gangsoner utføres med kantstein av granitt. Mellom gangsoner og terreng blir overgangene også markert med kantstein. Rundt bygningen er det tatt med treterrasser utlagt på tilfarere på avrettet pukklag. Det er tatt med plen mellom parkering og gangvei langs hovedvei. Opparbeidelse av gangvei langs hovedvei er ikke med i forprosjektet. 22

23 KOSTNADER RIB Alternativ 1 20 Generelt Kr , 21 Grunn og fundamenter Kr , 22 Bæresystem Kr , 25 Dekker Kr , 72 Veier og plasser Kr , Sum Kr , Alternativ 2 20 Generelt Kr , 21 Grunn og fundamenter Kr , 22 Bæresystem Kr , 25 Dekker Kr , 72 Veier og plasser Kr , Sum Kr , Alternativ 3 20 Generelt Kr , 21 Grunn og fundamenter Kr , 22 Bæresystem Kr , 25 Dekker Kr , 72 Veier og plasser Kr , Sum Kr , 23

24 KAPITTEL 3 VVS TEKNISKE ANLEGG 30 GENERELT 31 SANITÆRANLEGG 32 VARMEANLEGG 33 BRANNSLUKKEANLEGG 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 37 LUFTKJØLEANLEGG 38 HJELPEARBEIDER FOR VVS KOSTNADSOPPSTILLING VVS 24

25 30 VVS GENERELT Basis for prosjektet er Tegningsunderlag fra Arkitektkontoret STREKEN A/S, som viser plan og snitt samt situasjonsplan. Avklaringer gitt i prosjekteringsmøtereferater. Egne notater vedrørende arealer, dimensjonering etc. Orientering Bygget skal tilfredsstille alle gjeldende krav til miljø og energibruk. Det blir eget rom for ventilasjonsaggregat og varmesentral. Energiforsyningen tenkes løst ved hjelp av vannbåren varmeanlegg med 1 stk luft-/vann-varmepumpe, og spisslastdekning med elektrokjel i første omgang, men forberedt på å tilknytte seg et eventuelt fjernvarmeanlegg på sikt. Tilknytninger til kommunale VA-anlegg er avtalt med teknisk avdeling i Midsund Kommune. Situasjonsplan viser anslutningspunkt. VVS-anleggene planlegges med moderne standard, og etter gjeldende retningslinjer for sikkerhet og energifleksibilitet. Utstyr må i stor grad tilpasses husets bruk, og må bestemmes i nært samarbeide med arkitekt. Lover forskrifter og standarder VVS-installasjonene skal planlegges i samsvar med gjeldende utgave av offentlige lover og forskrifter. VVS-anleggene skal tilfredsstille krav og intensjoner i NS 3420, og standardens tekniske bestemmelser og veiledning legges til grunn for videre planlegging og prosjektering. De klimatekniske installasjonene skal, foruten å oppfylle kravene i de gjeldende byggeforskriftene (fra ), også oppfylle kravene i melding HO 2/93 (fra Statens bygningstekniske etat, normal materialbruk). ROMKRAV Ventilasjons- og temperaturkrav. Det benyttes luftmengde som beregnes ut fra emisjonstall og personbelastning i de forskjellige rom. De større fellesarealene ventileres med m 3 /h pr. m 2, noe som gir god standard til disse arealene. Tilluften tilføres primært via tilluftsrister i vegger, samt takventiler. I arealer med stor takhøyde benyttes prinsippet med fortrengningsventilasjon. Krav til alle rom skal minimum tilfredsstille krav angitt i REN, 3. utgave fra Det regnes med minimum vintertemperatur i rommene på 21 C, og antatt maks. operativ sommertemperatur på 26 C som kan overskrides 50 timer i året. Temperatur vann i varmeanlegget: Tur/Retur = 35/25 ºC (tilpasset rasjonell varmepumpedrift og gulvvarme som primærfunksjon). Dimensjonerende uteluftstemperatur vinter = -10 ºC. 25

26 31 SANITÆRANLEGG Under dette kapittel inngår både innvendig og utvendig sanitæranlegg. Nytt vanninnlegg legges inn til renholdsrom i 1. etasje. Det legges en vannledning med dimensjon på minimum DN 32. Derfra legges distribusjonsnett for vann til alle sanitære installasjoner. Spillvannsledninger legges med selvfall til kommunal ledning i tomtegrense. Overvannsledning legges i samme grøft som spillvann og inn på kommunal ledning i tomtegrense. Det benyttes plastmateriale for alle rør i grunnen. Det forutsettes god teknisk standard, med varmt og kaldtvannsledninger i kobber eller rustfritt, syrefast stål, og opplegg etter rør i rør- systemet inne i vegger, samt åpne hovedledninger i korridorhimlinger. Sanitærutstyr utføres som standard i rustfritt stål eller hvitt sanitærporselen. WC-stoler forutsettes installert i vegghengt utførelse for enklere renhold. Innvendige opplegg og slag forutsettes utført i støpejern, MA-rør. Medtatt utstyr er vist på arkitekttegninger og kan oppsummeres slik: 9 stk servanter, 1 stk hc-servant, 9 stk toaletter (vegghengte), 1 stk hc-toalett, 1 stk kjøkkenbeslag med kum, 1 stk dusj, 3 stk sluker, 2 stk innvendige slangekraner, 2 stk utvendige slangekraner, 1 stk lo-kasse, 1 stk skyllekar, 2 stk utslagsvasker og 2 stk brannskap. I tillegg er det medregnet vann- og avløpstilknytning til oppvaskmaskin. For å ivareta varmtvannsforsyningen, skal det medtas sentralvarmtvannsbereder dimensjonert for å dekke byggets varmtvannsbehov. Det er foreløpig beregnet at bygget trenger ca 300 liter beredervolum. Angitt beredervolum må oppfattes som veiledende og fastsettes endelig under detaljprosjekteringen. Energi til oppvarming av varmtvann skal hentes fra varmeanlegget, varmtvannsberederne skal i tillegg ha elektriske kolber for sommerdrift og for sikring av anlegget mot oppvekst av legionella. Distrubusjonsnettet for varmtvann skal være utstyrt med selvregulerende elektrisk varmekabel. Forbruksvannet forvarmes til ca 30 C av varmepumpe. 26

27 32 VARMEANLEGG Barnehagebygget forutsettes oppvarmet med vannbåren varme. Dette med referanse til myndighetskrav om bruk av alternative energikilder. Anlegget dimensjoneres for lavtemperatur varme, tilpasset varmepumpedrift. Bygget er mekanisk ventilert og har 2 stk ventilasjonsaggregat med gjenvinning og batteri for vannbåren varme. Oppvarmingen baseres på en luft-/vann varmepumpe, med spisslastdekning og 100 % effektdekning av el. kjel. Kjelen er kombinert akkumulator for varmepumpen. Mulighet for anslutning av fjernvarme eller annen oppvarming (gass). Varmebehov for vannbasert varmeanlegg er foreløpig beregnet til ca 30 kw. Det angitte effektbehovet må oppfattes som veiledende og fastsettes endelig under detaljprosjekteringen. Varmepumpens størrelse beregnes ut fra størst mulig dekning av energiforbruk over året, med minst mulig effekt, og varmepumpens effekt er foreløpig kalkulert til 20 kw. Dette gir relativt gunstige driftsbetingelser for varmepumpen i hele fyringssesongen, og kan overslagsmessig dekke ca. 90 % av energibehovet for oppvarming av bygget. Det medtas komplette gulvvarmeinstallasjoner i de fleste arealer i bygget, og disse styres av termostatiske ventiler som kobles opp mot husets programmerte regulatorer. Rør til varmeanlegget skal søkes ført i angitte sjakter, eller doble vegger der disse forefinnes, og er dertil hensiktsmessig plassert. Rørfordelere leveres som ferdige skap for innfelling i vegg. Styringsmessig skal varmeanlegget for bygget være ett system med sentralt utekompensert temperaturstyring. Ledningsnett Det benyttes systemrør med pressfittings i galv. utførelse for ledninger fra varmepumpen, akkumulator osv. Plastrør uten skjøter legges som sløyfer i gulv. Armatur Alle hovedkurser, opplegg og apparater forsynes med nødvendige stenge- og innreguleringsventiler. Trykkstyrte innreguleringsventiler leveres med måleuttak. Filter og mikrobobleutskillere medtas i rørsystemene. Utstyr Valgte utførelse og funksjon tilsier at vi i beskjeden grad har synlig utstyr i rommene. Varmepumpe (utv. plassert), akkumulatortank, pumper etc er visuelle komponenter. Varmepumpen plasseres utvendig slik at avkastluft fra bygget kan bidra til sirkulert luft over maskinen. Varmeanlegget skal være koblet på en slik måte at varmepumpen gis best mulig driftsbetingelser. Varmeanlegget utstyres med automatikk for utekompensert varmestyring. Hovedpumpe for varmeanlegget leveres som trykkstyrt pumpe. Varmepumpekrets har pumpe for konstant vannmengde. Komplett trykkekspansjonsanlegg og all øvrig utrustning for forskriftsmessig drift av anlegget medtas. Varmeveksler skiller sirkulert vann-/glycolblanding, tur-retur varmepumpe og innvendig mengdestyrt vannkrets. All utrustning og funksjoner i de tekniske rommene skal kunne tilkobles SD-anlegg for styring og overvåking. Varmepumpeinstallasjonen er inntjent på 5 7 år. 27

28 33 BRANNSLOKKEANLEGG 33.1 Sprinkleranlegg Det forutsettes ikke installert automatisk brannslokkeanlegg (sprinkler) Manuelt slokkeutstyr Bygget utrustes med 2 stk brannposter med maks 30 m ¾ slange for full dekning av alle arealer. Brannslangene plasseres sentralt, men så nært rømningsveier som praktisk mulig. Alle brannposter markeres med selvlysende plogskilt. I tillegg utstyres alle tekniske rom med 6 kg håndslokkeapparater Røykventilering For allmenn røykventilering av bygget benyttes luftbehandlingsanlegget. Aggregatet går helt til røykdetektorer i inntakskanalene indikerer røyk. Ved røykdetekteksjon i aggregat stopper alle aggregatviftene. 28

29 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Foreløpig beregnet total luftmengde: Ca m³/h. Anlegget består av to system med aggregat plassert i eget rom. Aggregatet skal ha luftinntak skjermet for solbelastning. Avkast skal slippes over varmepumpen. Aggregatet er fullt dimensjonert med nødvendig reservekapasitet, og er utstyrt med best mulig varmegjenvinningssystem. For å optimalisere driftsøkonomien forutsettes gode kanaldimensjoner som kan sikre lave trykkfall i kanalanlegget og i aggregat, samt mengderegulerte vifter som muliggjør variabel luftmengde, og dermed behovstilpasset ventilasjon i aktuelle områder. Aggregatene utstyres med varmebatteri for å kunne utnytte den sentrale varmepumpens evne til å avgi kjølekapasitet i sommerhalvåret. Dette ligger som en sekundær funksjon i systemet som forutsettes driftet for oppvarming av byggets tilførte friskluftsmengde. For øvrig er aggregatene bestående av spjeld, filter, roterende varmegjenvinner, til- og fratrekksvifter. 37 LUFTKJØLEANLEGG Det legges til rette for å kunne benytte varmepumpen som kjølemaskin. Funksjonen vil ikke være dimensjonerende for varmepumpeinstallasjonen, men kun et resultat av enkel tilretteleggelse for muligheter til økt komfort inne på varme dager. 38 HJELPEARBEIDER FOR VVS INSTALLASJONER For å muliggjøre installasjon av de VVS-tekniske anlegg, er det nødvendig at bygnings-entreprenøren utfører diverse tilpasninger av bygningsmessige konstruksjoner i bygget, samt bidrar til de tekniske entrepriser med gravearbeider, kummer, sjauing av tungt utstyr, utmåling, riggfasiliteter etc. Hjelpearbeidene for VVS-entreprisene omfatter bl.a: Rigg og drift, inkl. lager/verksted, tilgang til spise- og vaske-/garderoberom (stillaser og heiser, byggeplasstrøm mv.) Drensledninger Utvendige arbeider med kummer og grøfter Overvanns- og spillvannsanlegg Utsparinger, kjerneboringer, hulltakinger Diverse tilpasninger av veggkledninger, gulvbelegg/veggbelegg, maling etc, i forbindelse med montasje av VVStekniske komponenter Kostnadene er vurdert ut fra nøkkeltall/erfaringstall fra tidligere prosjekter, og med justering ut fra kjennskap til dagens prisnivå. 29

30 KOSTNADSOVERSLAG 31 Sanitæranlegg Kr , 32 Varmeanlegg Kr , 33 Brannslokkeanlegg Kr inkl. 31 Røranlegg, sum Kr , 36 Luftbehandlingsanlegg Kr , VVS-anlegg Kr , 38 Hjelpearbeider for vvs-installasjoner Kr , Anmerkning: Pos. 31 inkluderer uttrekksledninger til tomtegrense KOSTNADER Alternativ 2 tillegg Kr , Alternativ 3 tillegg Kr , NB! Tillegg i forhold til alternativ 1 30

31 KAPTITTEL 4 EL-KRAFT INSTALLASJONER 40 GENERELT 41 BASISINSTALLASJONER 42 HØYSPENT FORSYNING 43 LAVSPENT FORSYNING 44 LYS 45 ELVARME 46 RESERVEKRAFT 31

32 32

33 P:\ Midsund barnehage\dokumenter\ forprosjekt-r0.doc 33

34 P:\ Midsund barnehage\dokumenter\ forprosjekt-r0.doc 34

35 P:\ Midsund barnehage\dokumenter\ forprosjekt-r0.doc 35

36 P:\ Midsund barnehage\dokumenter\ forprosjekt-r0.doc 36

37 P:\ Midsund barnehage\dokumenter\ forprosjekt-r0.doc 37

38 KAPTITTEL 5 TELE OG AUTOMATISERING 51 BASISINSTALLASJONER 52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON 53 TELEFONI 54 ALARM- OG SIGNALANLEGG 55 LYD OG BILDE 56 AUTOMATISERING 38

39 P:\ Midsund barnehage\dokumenter\ forprosjekt-r0.doc 39

40 P:\ Midsund barnehage\dokumenter\ forprosjekt-r0.doc 40

41 P:\ Midsund barnehage\dokumenter\ forprosjekt-r0.doc 41

42 KAPTITTEL 6 ANDRE INSTALLASJONER 61 RESERVEKRAFTANLEGG KOSTNADSOPPSTILLING RIE KAPTITTEL 7 UTENDØRSANLEGG 74 UTENDØRS ELKRAFT RIE 75 UTENDØRS TELE OG AUTOMATISERING RIE 76 VEIER OG PLASSER RIB 42

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt LEILIGHETER RAMSMOEN TERRASSE Tynset Bo sentralt I tillegg til flott utsikt vil de nye sentrumsleilighetene i Tynset sentrum ha gangavstand til skistadion/lysløype, fotballstadion og skøytebane.

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Side 7.31. 1 VVS-anlegg Sanitæranlegg 01.06.2015

Side 7.31. 1 VVS-anlegg Sanitæranlegg 01.06.2015 7.31. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN. RAMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN. RAMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN RAMSMOEN TERRASSE Tynset Bo sentralt I tillegg til flott utsikt vil de nye sentrumsleilighetene i Tynset sentrum ha gangavstand til skistadion/lysløype, fotballstadion

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE

HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE 2 INNHOLD: Tekst: 1. Bakgrunn 2. Beskrivelse av tomten 3. Adkomst og trafikkløsning 4. Utforming 5. Romfordeling og løsninger 6. Grunnforhold 7. Byggeteknikk 7.1 Konstruksjon 7.2

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter

Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Alle enheter har tre frie sider mot naturen Fantastisk

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg.

Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg. Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg. Ida Bryn Partner Erichsen & Horgen AS Professor II Høgskolen I Oslo og Akershus ihb@erichsen-horgen.no Tel: 91137649 STØYSVAK

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter

Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Kvitfjell 1044 moh Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Alle enheter har tre frie sider mot

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

INNHOLD. 01. Bakgrunn 02. Tomt 03. Bygningen AREALOVERSIKT

INNHOLD. 01. Bakgrunn 02. Tomt 03. Bygningen AREALOVERSIKT ARKITEKT ROLV EIDE SIDE 1 INNHOLD Kap.1 GENERELT 01. Bakgrunn 02. Tomt 03. Bygningen Kap.2 Kap.3 Kap.4 Kap.5 Kap.6 Kap.7. Kap.8. KAP.9. KAP.10. AREALOVERSIKT TEGNINGER BYGNING 01.Grunn og fundamenter 02.

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE HUSTYPE: TREND

LEVERANSEBESKRIVELSE HUSTYPE: TREND LEVERANSEBESKRIVELSE HUSTYPE: TREND Versjon 02.Mars 2013 PROSJEKT: FALKHYTTEN FORHANDLER: Slettedal Prosjekt AS Adresse: Julsundet 355, 6409 Molde KUNDE (forbruker/kjøper): Navn:... Byggeadr.:... Hustype:...

Detaljer

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise Totalentreprise - Kravspesifikasjon ARK - Anderssen + Fremming AS RIB - BraCon AS RIV - Norconsult AS RIE - Norconsult AS Ribr. - Firesafe Consulting AS Innholdsfortegnelse DEL III Kravspesifikasjon 1

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse 36 leiligheter på toppen av Haugesund med flott utsikt og stor terrasse. Dette er fjerde og siste byggetrinn i ett av byens mest ettertraktede strøk. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-31 Strateginotat røranlegg 31 Sanitæranlegg Generelt Alle sanitærinstallasjoner

Detaljer

Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1. Det henvises til vedlagte arkitekttegninger og branntegninger.

Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1. Det henvises til vedlagte arkitekttegninger og branntegninger. Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1 3 VVS TEKNISKE ANLEGG 30 RØRLEGGERARBEIDER GENERELT. Nedenfor er rørleggerarbeidene, her bestående av kapittel 31 Sanitæranlegg og kapittel 32 Varmeanlegg, beskrevet.

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7 OPPEGÅRD FAGHANDEL Innhold Oppegård Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522

ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522 NordARK AS arkitektkontor Postboks 152, 9502 Alta ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522 Altaveien 96, 9513 Alta MVA 996 171 000 NO Alta kommune Alta den tirsdag, 21.

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 08/2012 Byggherre: B.S. Eiendomsutvikling AS Byggeadresse: Myklabergtunet 4-8-10-12-14-16-18-20-22-24,4052

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SKIEN FAGHANDEL Innhold Skien Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler Bredt

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4. Plan 2379P. Detaljregulering for felt B1i plan 1781, Dr. Martha Persens gate, Hinna Bydel. Datert Rambøll 24.05.2011, sist revidert 08.02.2012 Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 15.03.2012 i medhold

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

VELKOmmEN til LyEFJELL

VELKOmmEN til LyEFJELL 1 8 FUNKSJONELLE leiligheter på Lyefjell Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS - Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7 PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS Tilbudsgrunnlag for Totalleveranse/totalentreprise Dette tilbudsgrunnlag består av: Kap. 0 Tilbudsinnbydelse og

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING I 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stilles det krav om at virksomheten skal være godkjent. Søknad

Detaljer

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise Trondheim eiendom BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\Vedlikeholdsavdelingen\Idrettsanlegg, markaeiendommer\vedlikeholdstiltak 2014\Leangen idrettsanlegg\ventilasjonsprosjekt\doffin\bilag A.doc Trondheim Eiendom

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport.

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS 1 Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS Bergen 10.05.06 Ing. Eirik Milde AS 2 Skjold skole,

Detaljer

Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr

Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr For mer informasjon se www.a-utvik.no HUS 10 HUS 11 HUS 8 HUS 9 HUS 6 HUS 7 HUS 5 HUS 4 HUS 3 HUS 2 HUS 1 Illustrasjonsfoto, Oversikt Spannalia

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Nye Lardal tannklinikk

Nye Lardal tannklinikk Nye Lardal tannklinikk Generelt: Lokalene er beliggende på grunnplanet i sentrumsbygget i Svarstad med direkte tilgang fra parkeringsplassen Aktuelt areal er innenfor den røde streken på tegningene. Hele

Detaljer

ROM FOR ALLE RAGNHILD BJØRNERHEIM HYNNE : SIGRID ROSTAD. Landskapssnitt 1:5000 Situasjonsplan 1:5000 Utomhusplan 1:500. HØGEVARDE 1459 m.o.

ROM FOR ALLE RAGNHILD BJØRNERHEIM HYNNE : SIGRID ROSTAD. Landskapssnitt 1:5000 Situasjonsplan 1:5000 Utomhusplan 1:500. HØGEVARDE 1459 m.o. ROM FOR ALLE RAGNHILD BJØRNERHEIM HYNNE : SIGRID ROSTAD HØGEVARDE GAMLEHYTTA HØGEVARDE 1459 m.o.h KRINGLEÅSEN Badstu Sikringsbu KRINGLEÅSEN TEMPELSETER KRINGLEÅSEN Landskapssnitt 1:5000 Situasjonsplan

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer