Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20."

Transkript

1 Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder bestemmelsene i NS 3420, utgave 4.0, okt Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse. Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Miljøsaneringsplan. Det er utarbeidet egen miljøsaneringsplan for prosjektet. Den er utarbeidet av Sweco og datert Planen er vedlagt anbudsdokumentene. Entreprenøren plikter å sette seg inn i rapporten og etterkomme anvisninger gitt i rapporten/planen. Riving og demontering spesielt. Det påhviler entreprenøren å vise forsiktighet ved rivearbeidet slik at tilstøtende konstruksjoner som skal beholdes ikke blir skadet. Evt. skade som skyldes uforsiktighet utbedres uten kostnad for byggherren. Før riving av de enkelte komponenter skal nøyaktig avgrensning avtales på stedet med byggherrens representant. "Reinskjæring" ved avgrensningen medregnes CD RIVING - AREAL m2 122,00 Bygningsdel: Ikke-bærende innervegger Lokalisering: Vegger i 1. etasje akse 1-4/A-D Materialer: Komplette bindingsverksvegger kledd med bygningsplater. Det antas at veggene er isolert. Lister, plater etc. for div. oppheng medregnes. Veggene inneholder skjult elektrisk anlegg. Brannvarslingssentral i VF koples fra / flyttes av annen entreprenør. Dører, vinduer og glasspartier er medregnet i egne poster. Dimensjon: Samlet veggtykkelse varierer fra ca. 120 til ca. 140 mm. Alle deler av veggen, inkl. festemateriell skal Sum akkumulert kapittel eksl. mva. Sum akkumulert kalkyle 1 Skagerak Energi As, Enger - Oppgradering Av Kontorarealer,

2 Side 2 av CD RIVING - AREAL m2 182,00 Bygningsdel: Ikke-bærende innervegger Lokalisering: Vegger i 2. etasje akse 1-4/A-D akse4-14/b-c Materialer: Komplette bindingsverksvegger kledd med bygningsplater. Det antas at veggene er isolert. Noen av veggene er systemvegger, antagelig med bindingsverk av tynnplateprofiler. Lister, plater etc. og div. oppheng medregnes. Veggene inneholder skjult elektrisk anlegg. Brannvarslingssentral i VF koples fra / flyttes av annen entreprenør. Dører, vinduer og glasspartier er medregnet i egne poster. Dimensjon: Samlet veggtykkelse varierer fra ca. 120 til ca. 140 mm. Alle deler av veggen, inkl. festemateriell skal CD RIVING - AREAL m2 18,00 Bygningsdel: Ikke-bærende innervegger Lokalisering: Vegger i 2. etasje akse 8, mellom kontorer, dvs. rom mot yttervegg. akse 8, mellom møterom, dvs. rom mot korridor Materialer: Komplette systemvegger, antagelig med bindingsverk av tynnplateprofiler. Lister, plater etc. for div. oppheng medregnes. Veggene inneholder skjult elektrisk anlegg. Dører inkl. foldevegg er medregnet i egne poster. Dimensjon: Samlet veggtykkelse ca. 120 mm. Alle deler av veggen, inkl. festemateriell skal CD A RIVING - AREAL m2 30,00 Bygningsdel: Ikke-bærende innervegger Lokalisering: Vegger i 2. etasje, i området rom Materialer: Vegger Sum av pusset akkumulert murverk. kapittel eksl. mva. Sum akkumulert kalkyle 1 Skagerak Energi As, Enger - Oppgradering Av Kontorarealer, Brannvarslingssentral i VF koples fra / flyttes av annen entreprenør. Dører er medregnet i egen post. Dimensjon: Samlet veggtykkelse ca. 130 mm.

3 Side 3 av 12 området rom Materialer: Vegger av pusset murverk. Brannvarslingssentral i VF koples fra / flyttes av annen entreprenør. Dører er medregnet i egen post. Dimensjon: Samlet veggtykkelse ca. 130 mm. Alle deler av veggen, inkl. festemateriell skal Riving av vegger Regnskjæring mot konstruksjoner som beholdes CD RIVING - AREAL m2 7,00 Bygningsdel: Kledning og overflate Lokalisering: 2. etg, ca. akse 4 Materialer: Flis på platekledd vegg Dimensjon: Etter fjerning av flis skal veggen være klar for malerbehandling. Evt. sliping medregnes CH1.23A HULLTAKING stk 1,00 Materiale: Murverk Metode: Saging Lokalisering: 2. etasje, akse C/1-2 Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg av murstein (mexistein), 2 stk 1/2-steins vanger Dimensjon hull: ca. 1,8x2,85 m Tykkelse: ca. 230 mm Hulltaking / riving av deler av vegg Reinskjæring langs kanten Rensking langs søylen på ene siden Veggen rives i hele høyden. Angitt høyde er anslått. Sum akkumulert kapittel eksl. mva. Sum akkumulert kalkyle 1 Skagerak Energi As, Enger - Oppgradering Av Kontorarealer,

4 Side 4 av CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL stk 2,00 Lokalisering: Glassfelt i 1. etasje (VF / trapperom / vestibyle Materialer: Tre og glass inkl. dør Dimensjon: ca. 2,7x2,5 m Alle deler av glassfeltet, inkl. festemateriell skal Riving av glassfelt med foringer og belistning CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL stk 1,00 Lokalisering: Glassfelt i 1. etasje (trapperom / "tilfluktsrom") Materialer: Tre og glass inkl. dør Dimensjon: ca. 1,8x2,5 m Alle deler av glassfeltet, inkl. festemateriell skal Riving av glassfelt med foringer og belistning CD RIVING - AREAL m2 123,00 Lokalisering: Glassfelt i 2. etasje (Korridorvegg mot kontorer) Materialer: Tre og glass inkl. dører Dimensjon: Høyde ca. 2,3 m - 2,7 m Sluttilstand for gjenværende Sum deler: akkumulert kapittel eksl. mva. Sum akkumulert kalkyle Alle deler 1 Skagerak av glassfeltene, Energi inkl. As, festemateriell Enger - Oppgradering Av Kontorarealer, skal

5 Side 5 av 12 Alle deler av glassfeltene, inkl. festemateriell skal CD RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL stk 1,00 Lokalisering: Glassfelt i 2. etasje (Korridor/ møterom) Materialer: Tre og glass inkl. dører Dimensjon: Ca. 2,5x2,1 m Alle deler av glassfeltet, inkl. festemateriell skal CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL stk 10,00 Lokalisering: Dører i 1. etasje Materialer: Lettdører, enkelte med glassfelt Dimensjon: En-fløyede dører Riving av dører med foringer og belistning 2 stk skyvedører inkludert i mengden CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL stk 3,00 Lokalisering: Vinduer i 1. etasje, mellom kontorer mot øst. Materialer: Karm av tre, enkelt glass Dimensjon: Ca. 1,9x1,7 m Riving av vinduer med foringer og belistning Sum akkumulert kapittel eksl. mva. Sum akkumulert kalkyle 1 Skagerak Energi As, Enger - Oppgradering Av Kontorarealer,

6 Side 6 av CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL stk 17,00 Lokalisering: Dører i 2. etasje Materialer: Lettdører, enkelte med glassfelt Dimensjon: En-fløyede dører Riving av dører med foringer og belistning CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL stk 4,00 Lokalisering: Dører i 2. etasje Materialer: Lettdører, enkelte med glassfelt Dimensjon: To-fløyede dører Riving av dører med foringer og belistning CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL stk 1,00 Lokalisering: 2. etasje, ca. akse 8 Komplett foldevegg Materialer: Dimensjon: Ca. 3,9x2,8 m Etter riving skal alle deler etter mobilvegg være fjernet, inkl. alle festeanordninger. Riving av komplett foldevegg inkl. opphengsskinne samt feste- og låseanordninger i endene. Sum akkumulert kapittel eksl. mva. Sum akkumulert c) kalkyle Utførelse 1 Skagerak Energi As, Enger - Oppgradering Av Kontorarealer,

7 Side 7 av 12 Riving av komplett foldevegg inkl. opphengsskinne samt feste- og låseanordninger i endene CD RIVING - AREAL m2 28,00 Bygningsdel: Skjørt Lokalisering: Over vegger i 2. etasje, i område akse 10-14/ca. B-C Materialer: Komplett skjørt av bindingsverk kledd med gipsplater på BS. Det antas at skjørtene er isolert. Dimensjon: Høyden varierer pga. den spesielle takformen, fra ca. 0,3 m til ca. 1,7 m. Samlet tykkelse ca. 120 mm Før rivearbeidet starterb må det klareres at Alle deler av skjørtet, inkl. festemateriell skal CD RIVING - AREAL m2 44,00 Bygningsdel: Gulvoverflate Lokalisering: Flis på gulv i 1. etasje. VF, trapperom og vestibyle, akse 1-4 Materialer: Keramisk flis Dimensjon: Det forutsettes at flis er limt til underlag av betong, evt. med sparkel på betong. Etter riving skal alle deler av flis og flislim være fjernet. Underlaget skal være klart for sparkling og nytt gulvbelegg CD A RIVING - AREAL m2 144,00 Bygningsdel: Gulvoverflate Lokalisering: Gulvbelegg i 1. etasje akse 1-4/A-D Materialer: Vinylbelegg. Dimensjon: Tykkelse ca. 2 mm Belegget inneholder høye verdier av ftalater og må dermed behandles som spesialavfall. Alle deler av gulvbelegg og lim skal være fjernet. Evt. sliping av overflaten medregnes. Underlaget skal Sum være klart akkumulert for sparkling kapittel og nytt eksl. mva. Sum akkumulert gulvbelegg. kalkyle 1 Skagerak Energi As, Enger - Oppgradering Av Kontorarealer, Fjerning av vinylbelegg og gulvlister, for det meste av plast.

8 Side 8 av 12 Alle deler av gulvbelegg og lim skal være fjernet. Evt. sliping av overflaten medregnes. Underlaget skal være klart for sparkling og nytt gulvbelegg. Fjerning av vinylbelegg og gulvlister, for det meste av plast. Mengden er oppgitt som samlet areal av gulvbelegg CD A RIVING - AREAL m2 2,60 Bygningsdel: Gulvoverflate Lokalisering: Flis på gulv i 1. etasje, trapperom nr. 101 Materialer: Keramisk flis Dimensjon: Fjerning av flis for "nedfelling" av heis / løfteplattform, størrelse ca. 1,4x1,8 m. Det forutsettes at flis er limt til underlag av betong, evt. med sparkel på betong. Etter riving skal alle deler av flis og flislim være fjernet. Underlaget skal være klart for evt sparkling og og montering av heis / løfteplattform. Fjerning av flis inkl. reinskjæring langs kantene. Nøyaktige mål etter heisleverandørens anvisning. Endelig lokalisering etter avtale med byggherrens representant. Det avgkjøres på stedet sammen med byggherrens representant om det skal foretas ytterligere forsenking, dvs. mer enn å fjerne flis CD A RIVING - LENGDE m 1,60 Bygningsdel: Gulvoverflate Lokalisering: Flislagt sokkel på gulv i 2. etasje, trapperom nr. 201 Materialer: Keramisk flis og antagelig betong. Dimensjon: BxHxL = ca. 110x50x1400 mm. Nøyaktige mål tas på stedet. Fjerning av sokkel for trinnfri adkomst til heis / løfteplattform, størrelse ca. 1,4x1,8 m. Det Sum forutsettes akkumulert at flis er limt kapittel til eksl. mva. Sum akkumulert underlag kalkyle av betong, 1 Skagerak evt. med sparkel Energi på As, betong. Enger - Oppgradering Av Kontorarealer, Etter riving skal alle deler av flis og flislim Underlaget skal være klart for evt sparkling og og montering av heis / løfteplattform.

9 Side 9 av 12 Nøyaktige mål tas på stedet. Fjerning av sokkel for trinnfri adkomst til heis / løfteplattform, størrelse ca. 1,4x1,8 m. Det forutsettes at flis er limt til underlag av betong, evt. med sparkel på betong. Etter riving skal alle deler av flis og flislim Underlaget skal være klart for evt sparkling og og montering av heis / løfteplattform. Fjerning av sokkel for trinnfri adkomst til heis / løfteplattform. Reinskjæring langs kantene. Nøyaktige mål etter heisleverandørens anvisning. Endelig lokalisering etter avtale med byggherrens representant CD RIVING - AREAL m2 42,00 Bygningsdel: Faste himlinger og overflatebehandling Lokalisering: 2. etg. Korridor rom nr. 234 Materialer: Det antas nedlektet himling med nedlekting av tre og bygningsplater. Himlingen inneholder skjult elektrisk anlegg. Brannvarslingssentral i VF koples fra / flyttes av annen entreprenør. Dimensjon: Alle deler av himlingen fjernes, inkl. festemateriell CD RIVING - AREAL m2 251,00 Bygningsdel: Isolasjon under betongtaket Lokalisering: Diverse steder, bl.a.over kontordelen akse 4-14 i 2. etg. Materialer: Plastfolie, mineralullisolasjon og nedlekting av tre Dimensjon: Alle deler av isolert nedlekting skal være fjernet, inkl. festematreriell. Sum akkumulert kapittel eksl. mva. Sum akkumulert kalkyle 1 Skagerak Energi As, Enger - Oppgradering Av Kontorarealer, For regulering

10 Side 10 av 12 Alle deler av isolert nedlekting skal være fjernet, inkl. festematreriell. For regulering CD A RIVING - LENGDE m 6,00 Bygningsdel: Utstyr og komplettering Lokalisering: Kantine i 2. etasje Lyslist Materialer: Treverk Dimensjon: Fjerning av deler av lyslist under yttertaket Lyslist fjernes for å gi plass til isolering av underside yttertak. Gjelder fra yttervegg og ca. 2 m innover. Endelig avgrensning etter nærmere avtale med byggherrens representant. Reinskjæring medregnes CD RIVING - AREAL m2 138,00 Bygningsdel: Systemhimlinger Lokalisering: Himling i 1. etasje akse 1-4/A-D Materialer: Nedhengt systemhimling komplett med plater, bæresystem og oppheng. Lamper og annet elektrisk utstyr koples fra og rives av annen entreprenør. Dimensjon: Modul 600x600 mm Alle deler av himlingen, inkl. festemateriell skal CD RIVING - AREAL m2 347,00 Bygningsdel: Systemhimlinger Lokalisering: Himling i 2. etasje akse 1-4/A-D akse 4-14/B-C korridor rom 212 Materialer: Nedhengt systemhimling komplett med plater, bæresystem og oppheng. Strøm frakobles Sum av annen akkumulert entreprenør. kapittel eksl. mva. Sum akkumulert kalkyle Lamper 1 og Skagerak annet elektrisk Energi utstyr As, koples Enger fra - og Oppgradering Av Kontorarealer, rives av annen entreprenør. Dimensjon: Modul 600x600 mm

11 Side 11 av 12 Materialer: Nedhengt systemhimling komplett med plater, bæresystem og oppheng. Lamper og annet elektrisk utstyr koples fra og rives av annen entreprenør. Dimensjon: Modul 600x600 mm Alle deler av himlingen, inkl. festemateriell skal CD RIVING - AREAL m2 44,00 Bygningsdel: Systemhimlinger Lokalisering: Himling i korridor i 2. etasje Materialer: Spilehimling av metallprofiler med ovalt tverrsnitt. Ca. 30 mm mineralullisolasjon på oversiden av himlingen medregnes. Lamper og annet elektrisk utstyr koples fra og rives av annen entreprenør. Dimensjon: Spiler ca. 50x100 mm, c-c=ca. 100 mm Alle deler av himlingen, inkl. festemateriell skal CD A RIVING - AREAL m2 11,00 Bygningsdel: Himlingsplater Lokalisering: 2. etasje, kantine, mot yttervegg Materialer: Akustisk dempende plater i metallprofiler Dimensjon: Direktefestet til skrå og horisontal betongkonstruksjon. Fjerning av akustisk dempende himlingsplater ved yttervegg og ca mm inn i rommet. Reinskjæring og nødvendig tilpasning / modifisering av den delen som beholdes. Nøyaktig avgrensning etter nærmere avtale med byggherrens representant. Sum akkumulert kapittel eksl. mva. Sum akkumulert kalkyle Reinskjæring 1 Skagerak og nødvendig Energi tilpasning As, Enger / - Oppgradering Av Kontorarealer, modifisering av den delen som beholdes.

12 Side 12 av 12 Nøyaktig avgrensning etter nærmere avtale med byggherrens representant. Reinskjæring og nødvendig tilpasning / modifisering av den delen som beholdes. For regulering INVENTAR OG UTSTR Riving / demontering av utstyr utføres på regning. Hva som skal rives / demonteres etter nærmere anvisning fra byggherren CD RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL stk 1,00 Bygningsdel: Fast inventar Lokalisering: Plassbygd kott i korridor 117 Materialer: Frontvegg av ca. 50 mm bindingsverk, kledd med plater. Hyller og dører medregnes. Dimensjon: Ca. 1,6x0,6x2,45 m Sum kapittel eksl. mva. Sum akkumulert kalkyle 1 Skagerak Energi As, Enger - Oppgradering Av Kontorarealer,

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK - Mur- og Flisarbeider - Tømmer- og Snekkerarbeider - Blikkenslagerarbeider - Malerarbeider Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-2 01

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 06 Tilstandsrapport eksisterende bygg - Estetiske kvaliteter - Byggeteknikk. Borealis.

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 06 Tilstandsrapport eksisterende bygg - Estetiske kvaliteter - Byggeteknikk. Borealis. 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 06 Tilstandsrapport eksisterende bygg - Estetiske kvaliteter - Byggeteknikk Borealis ARKITEKTERas 45 46 Borealis Arkitekter as Storgata 124 Boks 1131, N-9261

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER

BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGSLISTE TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGEN GJELDER LEILIGHET NR.: KJØPERS NAVN: ADRESSE:......... TELEFON PÅ DAGTID: E-POST:...... Ferdig utfylt bestillingsliste

Detaljer

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Til: Aktuelle tilbydere Trondheim, 09.09.2013 MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Innhold Standard leveransebeskrivelse inneholder følgende hovedposter: A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider B - Byggesett (byggematerialer) 1) Yttervegger 2)

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Enebolig med utleiedel Austtunleitet 4

Enebolig med utleiedel Austtunleitet 4 Enebolig med utleiedel Austtunleitet 4 Pris kr. 6 900 000 Prisberegningsdato 01.02.09. Det vil bli prisstigning frem til byggestart iht. SSB. Prosjektnr. 07012 Beskrivelse pr. 05.05.2009 Tegningsliste

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

ARKITEKT OG INGENIØRKONTOR MNTF RAPPORT

ARKITEKT OG INGENIØRKONTOR MNTF RAPPORT ARKITEKT OG INGENIØRKONTOR MNTF RAPPORT OPPDRAGSGIVER ADRESSE OBJEKT DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING MIDTSAND LEIR, MALVIK BYGG 8: MESSEBYGG Adresse: Postboks 25,732 1 Fannrem Telefon: 72 48 40 20 Foretaksreg:

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

for KVADRATRIUM Tindefjell-Jotunheim-Beito-Storefjell-Trysil

for KVADRATRIUM Tindefjell-Jotunheim-Beito-Storefjell-Trysil Generell Byggesettbeskrivelse Pr. 15.1.2013 Leveranser i henhold til Teknisk Forskrift 2010 for KVADRATRIUM Tindefjell-Jotunheim-Beito-Storefjell-Trysil Tyrolerhus AS - org.nr. 985 238 855 - Postboks 101-3201

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE ENEBOLIGER SPARRE SCHNEIDERS VEG 8 10-12

LEVERANSEBESKRIVELSE ENEBOLIGER SPARRE SCHNEIDERS VEG 8 10-12 LEVERANSEBESKRIVELSE ENEBOLIGER SPARRE SCHNEIDERS VEG 8 10-12 AREALER YTTERVEGGER ETASJESKILLERE Se plantegninger for spesifisering av arealer. Det er i tillegg utarbeidet et eget dokument hvor arealer

Detaljer

Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31

Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31 Leveransebeskrivelse for boliger 15.01.2014 Innhold ORIENTERING 3 TEGNINGSSYMOLER 4 FSDESYMOLER 5 EGREPER I PLN- OG YGNINGSLOVEN 6 ENERGIRUK OG INNEKLIM 7 LEVERNSEESKRIVELSE Kap. Serviceytelser 8 Kap.

Detaljer

Ca 830 m til Prestvannet barneskole

Ca 830 m til Prestvannet barneskole Adresse: Brinkvegen 26-44, 9011 Tromsø Betegnelse: Gnr 118 bnr. 1609 i Tromsø kommune. Boligene vil bli en del av et sameie med selveierboliger. Eier: Brinksvingen AS Oppdragsansvarlig: Ruth Norstrøm /

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI. - husene folk snakker om!

LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI. - husene folk snakker om! LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI - husene folk snakker om! 1 Begreps som tiltakshaver må... kjenne til 2 Generelt 3 Bjelkelag - gulv - himling 4 Yttervegger i tre 5 Innervegger i tre 6 Tak/taktekking 7 Dører

Detaljer

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 814082-RIB-RAP- 00001_rev00 RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer