Krav til eit framtidsretta kommunehelsetilbod

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til eit framtidsretta kommunehelsetilbod"

Transkript

1 Krav til eit framtidsretta kommunehelsetilbod Bakteppe: Kommunereform Kommunal akutt døgntilbod Akuttmedisin Legevakt Rehabilitering Folkehelse Sogndal, Fylkeslege Per Stensland

2 KAD kommunalt akutt døgnopphald Gode tenester for sjuke eldre 5 mrd overført frå spesialist- helsetenesta Avlaste tilsvarande? Krav om forsvarlege tenester Rettleiar for KAD vektlegg: Fagleg gode einingar. Nærleik må ev vektast fagleg mot interkommunal løysing KAD er ein del av den akuttmedisinske kjeda Utvikle betre rapportering av aktivitet FM Vest har besøkt alle KAD i vestlandsfylka

3 Tabell 1: Kommunar som har starta tilbod i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane per Kommune Fylke Tal senger Møte med Fylkesmannen Eigersund Rogaland 2 Ja Hå Rogaland 2 Ja (pilot) Klepp, (Sandnes, Gjesdal, Time) Rogaland 12 Ja (ikkje inkl i rapport) Stavanger Rogaland 6+2 Ja (pilot) Suldal Rogaland 1 Nei Haugesund Rogaland 5 Ja Os Hordaland 2 Ja Fusa Hordaland 1 Ja Odda, (Ullensvang, Jondal) Hordaland 2 Ja (ikkje inkl i rapport) Fjell (Sund) Hordaland 3 Ja Øygarden Hordaland 1 Ja Askøy Hordaland 3 Ja Lindås (Meland, Radøy, Osterøy, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen) 3 Hordaland 6 Ja (ikkje inkl i rapport) Sogndal Sogn og Fjordane 2 Ja Luster Sogn og Fjordane 2 Ja Eid (Selje, Vågsøy, Hornindal, Stryn) Sogn og Fjordane 5 Ja (ikkje inkl i rapport)

4 Planleggingsfasen Etablering Nærhet - Interkommunale samarbeid (sentrumsnære strok) Legeinvolvering varierer Samarbeid kommune-helseføretak Opplevd press på å ta sjukare pasientar enn kommunelege ønskjer? Frekvens på kontaktmøte Risikoanalyse Færreste har gjort dette formelt Avstand til sjukehus Kriterier for innlegging 4

5 Kompetanse Behov Fleire har utarbeidd kompetanseplan (helsefagarbeidar/sjukepleiar) Rekruttering Langsamt aukande legetal, fleire sjukepleiarar. Leiande samfunnsmedisinar betrar legerekruttering Videreutdanning/spesialisering palliasjon-, geriatri-, anestesi- og intensivsjukepleie Erfaringsutveksling og hospitering 5

6 Erfaringar til no Kven leggast inn? > 67 år infeksjon (LI, UVI), KOLS, smerte. Kor frå? Heim, sjukeheim Belegg 25-60% Avlastar tilbodet sjukehuset? Brukarerfaringar Bergen undersøking gjort Ål Hallingdal sjukestugu Pasientane føretrekk KAD framfor sjukehus Januar 2014: 86 tilbod, dekker 205 kommunar 6

7 Oppsummering KAD Nær og lita eining? Velfungerande, godt integrert i pht. Dyr løysing - forsterka sjukeheim Interkommunal større eining? Potensielt god. Integrert i pht? Ressursforsvarleg. Kvalitet og kompetanse Lite bruk, lite klage, ikkje uforsvarleg Andre merknader Rapportering mangelfull Vanskeleg å samanlikne data 7

8 Legeteneste i sjukeheim Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Kjelde: KOSTRA/statistikkbanken pleie og omsorg nivå ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, ,2 0,1 0

9 Akuttmedisinsk kjede mykje skjer Revisjon av forskrift akuttmedisinske tenester Nytt utval vurderer akutt helsehjelp utafor sjukehus Ny utgreiing om primærhelsetenesta ferdig vår 2015 Ny helse- og sjukehusplan, med pasientperspektiv haust 2015 Ny folkehelseplan haust 2015 Nytt naudnett første halvår 2015 Naudnett letter integrering omsorgsteneste i akuttmedisin Nytt legevaktnummer vår 2015 Endring i ambulansetenesta ny ambulanseplan i HF Førsteresponsteneste mens vi ventar på ambulansen oppretta i 50 kommunar 8 fylke Politireform Brann-redningsteneste i endring Legevakt sentralisert

10 Legevakt-utfordringar Generelt kvalitetsproblem Uklar leiing Uklare krav Uklar organisering Mange fastlegar deltar ikkje 50% av fastlegane ikke i ordinær vaktturnus Kvinnelege legar fell tidligare ut og har færre vakter Utkantlegar deltar i større grad og har fleire vakter Legevakt er eit av grunnlaga for legeteneste i KAD (45 % av ordningane samlokalisert med legevakt) Ueinsarta organisering Små og mellomstore legevakter dårlegare enn dei store m.o.t profesjonelle rutinar, opplæring og avvikshandtering Mange kommunar kjøper dårlege løysingar Vikarar Klager på legehjelp

11 Ny Akuttmedisinforskrift Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. Høyringsfrist Vektlegging av kommunalt ansvar i akuttmedisinsk kjede Skjerpa kompetansekrav for legar i vakt. Krav om bakvakt Skjerpa krav til bemanning og kompetanse for ambulanse Krav til svartider for legevaktsentral og AMK. Krav til lydlogg i LVS Førsteresponsteneste introdusert som kommunal teneste Førsteresponsteneste er oppretta i 50 kommunar 8 fylke 500 personar engasjert (2013)

12 Akuttforskrift 5 Kommunene og de regionale helseforetakene kan som del av sin akuttmedisinske beredskap inngå avtale om bistand fra frivillige organisasjoner og kommunalt brannvesen. Slik bistand kan komme i tillegg til, eller i påvente av, at personell fra de akuttmedisinske tjenestene kan yte akuttmedisinsk hjelp. Personer som skal yte slik bistand må ha fått nødvendig opplæring.

13 Rehabilitering Neste kommunale teneste med auka faglege krav Rehabilitering mange nivå Studie: Rehabilitering av eldre i eigen kommunal eining er samanlikna med rehabilitering i korttidsplass i sjukeheim: Nesten dobla betring i ADL på nesten halve rehabiliteringstida Forskjell i ADL varte i 18 månader oppfølging Trengte mindre heimetenester Færre dagar i korttidsplassar på sjukeheim Rehabiliteringa meir effektiv og kosta mindre Men veljer kommunane å tilby eigen rehabiliteringseining 13

14 Ei retningsreform Vi er undervegs det er tatt ut ei retning

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så?

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? OPPFØLGINGSTILBODET ETTER EI ALKOHOLFORGIFTING Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2007 MARS 2007 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane

Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane 1.1.2011 1.1.2013 www.sfj.no Innhald 1. Innleiing/samandrag... 2 2. Bakgrunn... 3 3. Rammer for oppreisingsordninga... 3 3.1 Ansvarsgrunnlag...

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Forarbeid med Magnhild Tautra Skrive av Frode Nitter Joranger "Verftsarbeidaren". Vestnes er ei båtbyggarkommune. Hurtigbåten i bakgrunnen held bygda saman

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 06.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 PRINSIPPSKISSE

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer