Hvordan kan innovasjon og medisinsk teknologi bidra til gode og effektive helse- og omsorgsløsninger Hva skal til?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan innovasjon og medisinsk teknologi bidra til gode og effektive helse- og omsorgsløsninger Hva skal til?"

Transkript

1 Hvordan kan innovasjon og medisinsk teknologi bidra til gode og effektive helse- og omsorgsløsninger Hva skal til? Helsedirektoratet, 27 September 2013 Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech and Ceo,Pubgene AS 1

2 Agenda Oslo Medtech Hvordan vi jobber Prosjekteksempler Diskusjon / Q&A 2

3 https://vimeo.com/

4 Oslo Medtech A National Cluster supporting and nourishing the business development of superior medical research, stimulating the development of a competitive Norwegian Medtech and ehealth industry

5 Oslo Medtech Key figures 160 members trippel helix represented 7 R&D institutions 6000 researchers 3050 PhDs students 7 Hospitals: employees 1700 research man years Facilities for Clinical Trials About employees 35 bill NOK turnover p.y 5

6 jun.09 sep.09 des.09 mar.10 jun.10 sep.10 des.10 mar.11 jun.11 sep.11 des.11 mar.12 jun.12 sep.12 des.12 mar.13 jun.13 Medlemsutvikling Medlemsvekst Medlemmer fordelt på region Totalt 160 medlemmer Oslo Akershus Østfold Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Rogaland Vest Agder Aust Agder Hordaland Sogn og fjordane Sør Trøndelag Nordland Troms 6

7 R&D institutions AHO - Arcitecture and Design Folkehelse-instituttet Hospitals & Health institutions Akershus University Hospital Medtech companies Axis Shield AS ehealth companies Abilia AS Helse Sør-Øst RHF Bakteriefritt AS Accenture Inst. for innovasjon og økonomisk org. v/bi Lørenskog sykehjem Biomolex AS Aluna AS Norsk Regnesentral Oslo University Hospital Brusell Dental Alphaville Security Appertus AS Simula Research Laboratory OUS Medtech Virksomhet Calpro AS Aurora Innovation SINTEF University of Oslo HiOA Sunnaas HF The Interventio-nal Center, OUS Cardiaccs AS Cellcura AS Cisco Changetech Checkware AS Computas AS Østfold Sykehus ConseptoMed AS CsamHealth AS Borg Innovasjon Coventure DRIV Inkubator TTOs, Incubators Serviceproviders Investors Design & Distributors manu-facturing Burson-Marsteller Birk Ventures Beckmann Automation AS Vingmed AS Det Norske Veritas (DNV) DnB ASA DNV Nemko Presafe AS Forsknings-parken DesignIT Oslo AS Eggs Design AS Gjøvik kunnskapspark Haflan Resources Get Started Halogen AS Hedmark Kunnsk.park Inven2 Landmark AS Leagalteam Advokater AS NTNU Tech Transfer Link Medical Mosseregionens Næringsutvikling Nemko NeoMed Management Sarsia Seed Springfondet Hapro AS Hotswap AB ITP Group AS K8 Industri-design AS National Centre Telemedicine, Troms GERIA, Oslo Kommune Easy Roller AS Corentium AS Norma Aps Kongsberg Devotek AS Teknologisk institutt Høgskolen i Buskerud Oslo Kommune Helseetaten Ergo-Nomi AS GE Vingmed Ultrasound Dignio AS Thommessen Advokater OMNI AS Xsenter AS Trial Form Support Prevas Development AS Genetic Analysis AS Fimreite AS VWR International Xcelera consulting AS Gentian AS Forget-me-not AS World Courier Techni AS IR Clinical Cancer Diagnostics HealthBooks AS 4 Health Innovation Topro AS AS Isentio AS Hewlett Packard Pi-Partner Tronrud Engineering Johnson & Johnson AS HospitalIty AS Scandinavian Health programs Karl Storz Imatis AS Mektron AS Advokatfirmaet Grette AS Seevia AS Xelera Consulting 7

8 R&D institutions Hospitals & Health institutions Medtech companies ehealth companies TTOs, Incubators Serviceproviders Investors Design & manu-facturing Keytouch technologies Life Technologies ASA Symbioteq Lærdal Medical AS Lettbo AS Wikborg & Rein Mattiis AS Linus AS Medistim ASA Max Manus AS Neorad AS Ostomycure AS Microsoft Norge Moreto EDB AS Otivio AS Orpedion PCI Biotech AS Photocure ASA Posicom AS PubGene AS Redcord AS RemovAid AS Sero AS Siemens Healthcare ASA Sim Surgery Novelda AS Prosjekt Infarena Setred AS Smartbrain AS Sonitor AS Tagarno Norge AS Telenor Norge AS Telenor Objects Triangel Software AS Skannex AS Universal Doctor SpinChips Diagnostics Vestfold Audio AS AS St. Jude Medical Norway Viju AS Synthes AS WPR Medical AS Tommas AS Urological AS Volusence AS Attensi AS Helsetelefonen 3D Studio 8

9 Build and expand network to international clusters and establish gateways to markets Europe USA Asia Nordic cluster cooperation Germany, England, France, Switzerland Minneapolis, TINC Health, San Francisco China / / 2020

10 Agenda Oslo Medtech Hvordan vi jobber Prosjekteksempler Diskusjon / Q&A 10

11 Overordnede mål og kriterier for prosjekter Helsefaglig relevans Forbedret pasientsikkerhet Forbedret kvalitet i tjenestene Økt kostnadseffektivitet i tjenesteproduksjonen Industri og klyngeutvikling Kunnskapssamarbeid Forsknings- og Innovasjonssamarbeid Internasjonal posisjonering Klynge til klynge samarbeid 11

12 Challenges Norwegian medtech industry Many small companies Little use of R&D Lack of capital Few big international companies Lack of competence in IPR, regulatory, etc Lack of test facilities Lack of international partners Lack of innovative procurement model 12

13 Oslo Medtech roles and focus areas User / Patient Health institution Industry Facilitate cooperation Stimulate and facilitate market driven innovation projects and procurement processes Finance / Capital Facilitate clinical trials and testing Test facilities Enhance the knowledge of International markets and help companies to reach the global market Attract development and investment capital

14 Test facilities Main objective Tool for testing and verification of Norwegian innovations, systems, products Attract international R&D and companies IVS, Oslo University hospital Sunnaas Hospital 14

15 Fra nytt behov til internasjonalt produkt/tjeneste FoU prosjekt Pilot prosjekt Innovative Anskaffelse Definere og kommunisere behov Finne mulige løsninger Definere prosjekt Finansiere prosjekt Gjennomføre prosjekt Internasjonalisering Aktivitet Dialog med behovseier om hvordan behov skal kommuniseres til mulige samabeidspartnere Mulige leverandører «pitcher» hva de kan levere mot behov Ta innspill fra behov og løsning, analysere og definerer prosjekt Finne mulige finansieringsformer for prosjektet. Hjlepe til med søknadsprosessen Etablere kontakter i det internasjonale markedet Form / Metodikk «Skulle ønske jeg hadde» seminar «Skulle ønske jeg hadde» seminar Workshop Innovative annskaffelser Vår rolle Prosessdriver Prosessdriver Prosessdriver Fasilitator Prosessdriver Fasilitator Prosjekteier Fasilitator Koordinator Prosjektleder (?) Fasilitator Samarbeidspartnere Innovasjon Norge NFR RFF... FoU institusjoner IVS - testbed Sunnås Internasjonale Clustere Innovasjon Norge Handelssamarbeid 15

16 67 new innovation projects in

17 Agenda Oslo Medtech Hvordan vi jobber Prosjekteksempler Diskusjon / Q&A 17

18 Hvordan engsjerer OMT seg? Spydspissprogrammer Vi ønsker å etablere 3 fem-års programmer som har som formål å raskt bringe Norge til verdenstoppen i helseproduksjon: OMT medlemmer Bruker 1. «Bo lengre hjemme» (velferdsteknologi) Myndigheter Næringsliv 2. «Nye behandlingsformer som følge av anvendelse av nye tjenester og teknologi» (personlig medisin) Helsepersonell Sykehus 3. «Internetts inntog i helsesektoren» (Pasientinformasjon: informasjonssystem, informasjonsarkitektur, ventelister/køsystem: Tilstrekkelig og riktig informasjon til rett tid til både pasient og helsemedarbeider) 18

19 1. Bo lengre hjemme (Velferdsteknologi) Trygghetspakke Har gjennomført et «skulle ønske jeg hadde» seminar sammen med Almas hus og Oslo kommune med 90 deltagere. Fokus på behov rettet mot kognitiv svikt og demens Oslo Kommune/helseetaten ønsker å fokusere behovene mot anskaffelse av ny «trygghetspakke» i løpet av 2014 Ønsker hjelp fra Oslo Medtech for å fasilitere en innovativ innkjøpsprosess «Skulle ønske jeg hadde» - behov: 1. Fall, svimmelhet 2. Forvirring, tidsoppfattelse 3. Går ute om natten 4. Bekymring - bruk av tilasset musikk 5. Sosial kontakt 6. Glemmer å spsie og ta piller 7. Er alt ok der hjemme? 8. Forbedret pasientforløp 19

20 Innovasjon i offentlige anskaffelser Mål: Etablere et nordisk marked for medtech og velferdsteknologi Aktiviteter: «Best practise» modell for fremtidige innovative anskaffelser innen Norden Etablere et nordisk nettverk for industri og innkjøpere. Lage anbefalninger og verktøy for hvordan navigere innenfor lovverket Samarbeid med helse Sør-Øst RHF, NHO leverandørutviklingsprogrammet, Nordiske partnere

21 Innovativ anskaffelsesprosess Challenge Define needs Dialogue with the market Procurment model R & D Procurement, PCP Innovative procurement, PPI

22 1. Bo lengre hjemme (Velferdsteknologi) Pasientforløp - demens Har etablert en prosjektskisse for gjennomføring av prosjekt med vekt på «tjenestedesign» sammen med nøkkelpersoner ved Geriatisk ressurssenter og AHUS. Ønsker å se på hele pasientforløpet for demens paseienter Har bedt oss om å beskrive hvordan prosjektet kan gjennomføres I etablering av et FoU prosjekt på falldeteksjon Bedre fall deteksjon Testfasiliteter ved Sunnaas Kan kobles til Oslo Kommune 22

23 Oslo Medtech s rolle: Mektron er medlemsbedrift i Oslo Medtech Oslo Medtech har etablert et nettverk med fokus på Robotikk. Etablert kontakt mellom Mektron og Sunnaas. Bidratt til å etablere et prosjekt for av og påkledning vha robot Innovasjonsprosjekt i Helse Sør Øst med totalramme 1 MNOK Assistert pleie Mål Personlig pleie Universaldusj

24 Oslo Medtech s rolle: Profilering av prosjekt på ulike arenaer, eks på The Gathering på Hamar og for fornyings og administrasjonsdepartementet. Arrangert «skulle ønske jeg hadde» seminar med fokus på spillteknologi og helse. Etablert kontakt mellom prosjektet og Sunnaas HF. Delfinansiert spillutstyr og satt i gang spillgruppe på Sunnaas etter modell fra Seniorgamer.

25 Oslo Medtech s rolle: Tett samarbeid med Driv Inkubator i Drammen som er medlemmer av Oslo Medtech Driv og Oslo Medtech etablerer i disse dager en pilot for medisinsk verifikasjon av produktet til bruk i sårbehandling ved Rikshospitalet, Sunnaas HF og Vestre Viken HF. Teknologi innen infeksjons- og sårbehandling Hyperphoton 3D er tyskprodusert medisinsk utstyr basert på forskning utført av NASA og University of Wisconsin. sertifiseringer og godkjenninger for bruk innen Norge, EU og resten av vedensmarkedet ; ICO, CE, CSA, UL, FDA, PAL.

26 3. «Nye behandlingsformer som følge av anvendelse av nye tjenester og teknologi» (personlig medisin) MecMed er et prosjekt som pågår ved IVS med mål: Gir bedre effektivitet og kvalitet på diagnostikk og behandling av kreftpasienter med nye behandlingsprodedyrer Gi leger direkte tilgang til sammenstilt og søkbar pasientinformasjon sammenkoblet med relevante eksterne medisinske informasjonskilder Prosjektet har delresultater og problemstillinger som kan danne grunnlag for et større prosjekt som Oslo Medtach vil bidra aktivt i 27

27 Agenda Oslo Medtech Hvordan vi jobber Prosjekteksempler Diskusjon / Q&A 28

28 Ta kontakt - Oslo Medtech Team Core team: Kathrine Myhre, CEO Oslo Medtech Cecilie Nordbø, Marketing and Communications Manager Torill Trones, Office Manager Advisors: Carl Christian Gilhuus-Moe, Chairman, Oslo Medtech Tone Yrvum, Advisor - Healthcare Innovation Egil Utheim, Advisor - Game, Simulation and Robotics Cato Bjørkli, Advisor Design & Usability Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects Waqar Ahmed, EU Advisor Cecilie Louise Buøen, Advisor, Innovative Procurement 29

29 Follow us OsloMedtech Contact

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

Innovative anskaffelser som virkemiddel for å realisere Trygghetspakken

Innovative anskaffelser som virkemiddel for å realisere Trygghetspakken Innomed konferansen Trygghet i hjemmet, 9.-10. des. 2013. Fornebu Innovative anskaffelser som virkemiddel for å realisere Trygghetspakken Ingrid Svagård, forskningsleder Helse og Omsorgsteknologi avd.

Detaljer

Velkommen til seminar: Innovasjon og anskaffelser i Kommunehelsetjenesten. Initiativtakere

Velkommen til seminar: Innovasjon og anskaffelser i Kommunehelsetjenesten. Initiativtakere Velkommen til seminar: Innovasjon og anskaffelser i Kommunehelsetjenesten SINTEF og Oslo Medtech inviterer ledere og prosjektledere i kommunehelsetjenesten og leverandørindustri til et seminar der innovasjon,

Detaljer

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det er hjernekraft og forskning som skal sikre Norges fremtid. Hjernekraftverk er en kampanje fra Anerkjenn våre virkelige superstjerner på hjernekraftverk.no

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12 1 SAMMENDRAG...3 2 SATSING PÅ INNOVASJON - BETYDELIG POTENSIAL FOR NORSK VERDISKAPING...4 2.1 ØKT KVALITET OG EFFEKTIVITET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN OG FLERE KONKURRANSEDYKTIGE BEDRIFTER...4 2.1.1 Innovasjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014 SLUTTRAPPORT Interreg IV A-prosjekt 20-204 2 Forord Økt andel eldre og mangel på arbeidskraft er utfordringer samfunnet møter om få år. Dette gjør at vi må tenke nytt i forhold til måten vi jobber på og

Detaljer

Hvilke virkemidler har innovasjon Norge og hvordan brukes de? NHO, 26.februar 2015. www.innovationnorway.no

Hvilke virkemidler har innovasjon Norge og hvordan brukes de? NHO, 26.februar 2015. www.innovationnorway.no Hvilke virkemidler har innovasjon Norge og hvordan brukes de? NHO, 26.februar 2015 Ole Jørgen Marvik, PhD Sektoransvarlig Helse www.innovationnorway.no Innovasjon Norges rolle Fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen. innen energi og IT.

Den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen. innen energi og IT. Den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen i Norge innen energi og IT. VÅRT MÅL Målsettingen er å bli et kompetansesenter i verdensklasse som utvikler smarte og bærekraftige energi-

Detaljer

Forprosjektrapport. «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?»

Forprosjektrapport. «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?» Forprosjektrapport «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?» Juni 2012 Oppsummering Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT-Nettverk i Vestfold? Denne forstudien har besvart

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Program s 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1 TERTIALRAPPORT Januar april 2015 1 Vi er inne i et taktskifte Fallet i oljeprisen har vært en påminnelse om regionens sårbarhet for endringer i olje- og gassnæringen. Regionen har en høy næringsmessig

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory 30. april 2014 PHYSICAL Det følgende er en oppsummering av innsiktsarbeidet Physical har gjort for profesjonsrådet for designutdanningen i Norge

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010

Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010 Statusrapport Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010 InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon: InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.

Detaljer

Prosjektledelse. Kun få dager igjen! Med NFP. Nordnet 2008 - nordisk prosjektlederkonferanse PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING NORDNET

Prosjektledelse. Kun få dager igjen! Med NFP. Nordnet 2008 - nordisk prosjektlederkonferanse PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING NORDNET Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 3-2008 NORDNET 18. - 19. september 2008 Nordnet 2008 - nordisk prosjektlederkonferanse PROSJEKTLEDELSE

Detaljer

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013 Møteplass Trygghet i hjemmet Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu 9. 10. desember 2013. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Målsetting og målgruppe... 1 3 Gjennomføring... 1 3.1 Valg av konferansehotell...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010

VIRKSOMHETSPLAN 2010 VIRKSOMHETSPLAN 2010 1 Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoen 1.1 Helsedirektoratet - Eier og oppdragsgiver På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), er videreført som

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Olav R. Spilling og Svein Erik Moen Arbeidsnotat 1/2013 Innovasjonsforskningen i

Detaljer

HVA ER KRITERIENE FOR AT UTSTYR SOM «MEDICAL APP» DEFINERES SOM MEDISINSK UTSTYR?

HVA ER KRITERIENE FOR AT UTSTYR SOM «MEDICAL APP» DEFINERES SOM MEDISINSK UTSTYR? OSLO MEDTECH QA-REG FORUM 27. NOVEMBER 2014 HVA ER KRITERIENE FOR AT UTSTYR SOM «MEDICAL APP» DEFINERES SOM MEDISINSK UTSTYR? Tid: Torsdag 27. november kl 13:00 til 16:15 Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

Årsrapport 2011 FOR EARLIER DISEASE DETECTION

Årsrapport 2011 FOR EARLIER DISEASE DETECTION Årsrapport 2011 FOR EARLIER DISEASE DETECTION 2 Høydepunkter Lovende resultater fra samarbeidet med Pfizer, Alzheimer kan diagnostiseres enda tidligere DiaGenic har rapportert unike resultater fra FoU

Detaljer

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014 Molde Kunnskapspark Årsrapport 2014 2 Innhold Forord... 3 Visjon... 4 Mål... 4 Organisasjon... 4 Nytt Næringsliv... 6 Etablert Næringsliv... 6 Inkubatorselskap / Portefølje... 8 Eierskap... 8 Samfunnseffekt

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Hovedprosjekt HSI412 Sunnaasmodellen kultivering av telemedisin i en organisasjon Gruppe 2 Bodil Helene Bach Anne Bergland

Detaljer

EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN

EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN INTERNASJONAL PROFILERINGSSTRATEGI 2007-2010 Oslo Teknopol IKS FORORD Denne planen beskriver den strategiske tilnærmingen til profilering av Osloregionen som et sted

Detaljer