Velkommen til nettverksmøte!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til nettverksmøte!"

Transkript

1 Wireless life science Testbed and Network WTN Trådløs pasient Velkommen til nettverksmøte! Telenor Expo, Fornebu, 19. juni 2007 Dag Ausen SINTEF IKT Prosjektleder Trådløs pasient Mob:

2 Agenda 10:00 Velkommen 10:10 Trådløs fremtid prosjektet og muligheter for Trådløs pasient aktiviteten (Peter Thornér, Abelia) 10:25 Status Trådløs pasient 10:50 Testmiljøer for trådløse sensorsystemer 11:00 Diskusjon og innspill 12:00 Abelias sommerkonferanse 14:00 IKT-løsninger for fremtidens helsevesen - fra sensor til system Sporing av materiell på sykehuset, Ragnar Bø, Sonitor Ericsson Mobile Health Solutions, Jonas Fogelkvist, Ericsson Fremtidens helseløsninger basert på IKT, Jan Røberg-Larsen, Telenor Digital plattform for trådløse sensorer på sykehuset, Christian Dahl, Cardiac

3 Presentasjon av møtedeltakere Navn Bedrift/organisasjon Interesse for Trådløs pasient initiativ

4 Trådløs fremtid -prosjektet - muligheter for Trådløs pasient Peter Thornér, Abelia Prosjektleder Trådløs fremtid

5 Status Trådløs pasient

6 Trådløs pasient er et initiativ som skal bidra til at applikasjoner og anvendelser innenfor IKT og medisinsk teknisk utstyr med fokus på at trådløse systemer og biomedisinske sensorer utvikles, synliggjøres og kommersialiseres i helsesektoren.

7 Målsetting og aktivitet 2007 Etablere nettverk av brukere, teknologileverandører og andre aktører Fungere som en innovasjonsmotor på området ved å: Identifisere og forstå behov for sensorer og bruk av trådløs teknologi i helsesektoren Identifisere teknologi og teknologimuligheter Tilrettelegge for innovasjon/idégenerering

8 Identifisere og konkretisere innovasjonsmuligheter og initiere oppstart av disse sammen med aktuelle partnere Gjennomføre faglige møter for å fokusere innovasjonsmuligheter og synliggjøre teknologi og kompetanse på området Stimulere etableringen av testfasiliteter (testbed) for uttesting av biomedisinske sensorer og trådløs teknologi for ulike helseapplikasjoner, både inn mot sykehus, primærhelsetjenesten og pasientsituasjon/privat.

9 Fokusområder Oppfølging av eldre i hjemmesituasjon Personlig helse (kronisk syke, rekonvalesens, risikogrupper etc) Monitorering av pasienter Hva kan trådløs kommunikasjon kombinert med biomedisinske sensorer tilby i disse sammenhengene?

10 Testmiljø for ny teknologi og nye tjenester Trådløs pasient tilbyr bedrifter og forskningsmiljøer tilgang til teknologiske og kliniske testmiljø for biomedisinske sensorer og trådløse systemer og nye helsetjenester knyttet opp mot bruk av denne teknologien. Tromsø Telemedicine Laboratory Personalized Health Intervensjonssenteret Rikshospitalet Biomedical sensors (wireless) Høgskolen i Østfold, Grensebroen T-Eldre (Teknologi i Eldreomsorgen) Andre testmiljø vil også kunne integreres i initiativet.

11 Ressursnettverk Trådløs pasient Åpen møteplass for forskning og innovasjon Hovedmål: Generere prosjekter fortrinnsvis i form av søknader til VERDIKT Definere nasjonale forskningsutfordringer innen temaene, med et internasjonalt perspektiv der det er relevant Profilere IKT-forskning, bidra til formidling av IKT problemstillinger, forskningsresultater og innovasjon Partnere: Telemed UiTromsø Intervensjonssenteret Rikshospitalet SINTEF Høgskolen i Østfold UiOslo Oslo Teknopol Prosjektperiode:

12 Pasienter, politikere, utviklingsbedrifter Identifisere samf./ pasient behov Identifisere FoUutfordringer Sykehus, pleie- og omsorgsenheter/ helsetjenester m. fl Pasienter, bedrifter, FoUinst, helsetjenester gevinster Adressere behov og utfordringer Bedrifter, sensorutviklere, Forsknings- og utdanningsinstitusjoner Virkemiddelapparatet, nasjonale dep. m.fl. Samfunnsmessige Suksesshistorier/ profilering Generer prosjekter/ sensorutvik ling Tjenesteytere i samarbeid med ressursnettverket Serviceoveråkningstjenester Etablere nasjonale testbed-miljø Samarbeid mellom alle i ressursnettverket: FoU, bedrifter, helsetjenester

13 Trådløs pasient initiativ Testbed biomedisinske sensorer Standardisering av informasjonsutveksling Prosjektinitiativ MNT ERA-NET

14 Testbed Biomedisinske applikasjoner Teknologisk og klinisk testmiljø Brukere: Industri FoU start-up firmaer etc Tjenester: teknisk uttesting klinisk utprøving verifisering begrenset godkjenning av biomedisinske applikasjoner FoU samarbeid

15 Enkel modell BEDRIFT FOU-MILJØ med behov for utvikling og testing av biomedisinske sensorer SCREENING KVALITETS- SIKRINGS- PROSESS DIALOG MELLOM TESTBED OG BEDRIFT OPPSTART SAMARBEID S-PROSJEKT - FASE I (forprosjekt) FoU- SAMARBEID SERVICE- TJENESTER (TESTING) SAMARBEID S-PROSJEKT - FASE II KOMMERS- IALISERIN G Selskaper og FOU-miljøer identifiserer behov og sender en henvendelse til Medinnova som screener disse og tar de videre til IVS Konfidensialitetsavtal e. Andre avtaler etter behov. Dersom selskapets behov krever fysiske eller andre strukturelle investeringer kan ekstern finansiering hentes inn via Trådløs Pasient nettverkets samarbeid med Innovasjon Norge (for eksempel gjennom OFU-forposjekter). Oslo Teknopol og IN vil hjelpe til med dette. Rettigheter til testresultater og videre samarbeid avklares. Eventuelt også IPR dersom dette ikke allerede er på plass. Individuelle avtaler. Finansiering av videre samarbeidsprosjekt avklares, og eventuelle deling av rettigheter etc. Eksterne prosjektmidler kan eventuelt hentes inn for eksempel gjennom NFR eller IN MÅL: Nytt produkt / anvendelse i sykehusmiljø

16 Ressurser Lokaler Sensor-laboratorium: Lab-tester (MedTek/SINTEF)) Analyselaboratorium: Analyse av data fra teknologiske og kliniske studier samt pasientmobilitet i trådløse nettverk (IVS) 3 operasjonsstuer (dyr/pasient), 1 operasjonsstue (dyr): Kliniske studier (IVS) Utstyr Testutstyr for godkjenning for pasientnært utstyr (MedTek) Trådløse løsninger for sensorer, sensornettverk og databaser (IVS) Analyseutstyr, PC er med software etc. (IVS) Personell Forskere (Ingeniører, klinikere) - IVS, MedTek, SINTEF Klinikere/spesialister IVS, RR Klinisk stab på stuene - IVS

17 Initiativ overfor KITH Standard for utveksling av informasjon inn/ut av pleie og omsorgsstystemet (kommunale EPJ/PLO-systemer) Standard for overføring av sensordata til pasientjournal Økt konkurranse Leverandøruavhengighet

18 Prosjektinitiativ MNT ERA-NET Biomedical Wireless Sensor Network phase II Objectives: The overall goal of the project is to implement a biomedical sensor network comprising body sensors that communicate wirelessly with the patients control device for monitoring and external communication. The project focuses especially on multi-sensor integration and secure wireless sensor communication supporting mobility. The project will demonstrate solutions for future health applications.

19 BWSN II (forts.) Application to NICe and RCN in May/June 2007 Partners: Acreo Imego SINTEF VTT Memscap AS Millicore AB Novosense AB IVS-Rikshospitalet

20 Åpen diskusjon og innspill Hva ønsker dere at Trådløs pasient skal gjøre?

21 IKT & Helse sesjon kl 14:00 Møterom Ny og Ne Sporing av materiell på sykehuset Ragnar Bø, Sonitor Ericsson Mobile Health Solutions Jonas Fogelkvist, Ericsson Enterprise Fremtidens helseløsninger basert på IKT Jan Røberg-Larsen, Telenor Digital plattform for trådløse sensorer på sykehuset Christian Dahl, Cardiac AS

Innovasjonsstrategi 2011 2015 Oslo universitetssykehus HF

Innovasjonsstrategi 2011 2015 Oslo universitetssykehus HF Innovasjonsstrategi 2011 2015 Oslo universitetssykehus HF Innledning I likhet med andre vestlige land står Norge overfor store helseutfordringer. Vi eldes og utvikler sykdommer som følge av vår livsstil.

Detaljer

HIT Nord-Norge Arena for Helse Innovasjon - Teknologi Prosjektbeskrivelse april 2005

HIT Nord-Norge Arena for Helse Innovasjon - Teknologi Prosjektbeskrivelse april 2005 HIT Nord-Norge Arena for Helse Innovasjon - Teknologi Prosjektbeskrivelse april 2005 Arbeidsgruppe: Tove Normann, NST Gunn Hilde Rotvold, NST Wenche Poppe, Innomed Gjermund Hartviksen, Telenor 1 INNHOLD

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010

VIRKSOMHETSPLAN 2010 VIRKSOMHETSPLAN 2010 1 Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoen 1.1 Helsedirektoratet - Eier og oppdragsgiver På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), er videreført som

Detaljer

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12 1 SAMMENDRAG...3 2 SATSING PÅ INNOVASJON - BETYDELIG POTENSIAL FOR NORSK VERDISKAPING...4 2.1 ØKT KVALITET OG EFFEKTIVITET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN OG FLERE KONKURRANSEDYKTIGE BEDRIFTER...4 2.1.1 Innovasjon

Detaljer

Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter

Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Prosjektnavn: N-SUMO *) Revidert søknad pr 20050520 Prosjektleder Terje Ormhaug Telenor R&D Innholdsfortegnelse Prosjektnavn: N-SUMO *)...1

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Telemedisin i pleie og omsorgssektoren - Kartleggingsstudie av aktiviteter knyttet til telemedisin og pasientrettet IKT i pleie og omsorgssektoren

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Prosjektrapport Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Forfattere: Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord Norge HF Anne Merete Driveklepp, Sunnaas sykehus

Detaljer

Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010

Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010 Statusrapport Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010 InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon: InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Rapport IS-2200. Offisiell utgave. Anbefaling på valg av standarder/rammeverk for velferdsteknologi

Rapport IS-2200. Offisiell utgave. Anbefaling på valg av standarder/rammeverk for velferdsteknologi Rapport IS-2200 Offisiell utgave Anbefaling på valg av standarder/rammeverk for velferdsteknologi Publikasjonens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Anbefaling

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT Nasjonal IKT Årsoppsummering 2009 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 07.05.2010 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 4 1.2

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tittel Virksomhetsrapport 2001 Forfattere Line Linstad (koordinator) Øystein Hansen Ethel Seljevold Steinar Pedersen Sture Pettersen

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter. 15. november 2011

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter. 15. november 2011 1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter 15. november 2011 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef Helse, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47

Detaljer

Evaluering av Arena-prosjektet Trådløs Framtid

Evaluering av Arena-prosjektet Trådløs Framtid ØF-rapport nr. 05/2010 Evaluering av Arena-prosjektet Trådløs Framtid av Svein Bergum ØF-rapport nr. 05/2010 Evaluering av Arena-prosjektet Trådløs Framtid av Svein Bergum Tittel: Forfatter: Evaluering

Detaljer

Prosjektinformasjon. Prosjektets hovedmål og delmål. Hva skal prosjektet resultere i? MOVATION AS Side: 1. Web3.0 basert innovasjonsprosess.

Prosjektinformasjon. Prosjektets hovedmål og delmål. Hva skal prosjektet resultere i? MOVATION AS Side: 1. Web3.0 basert innovasjonsprosess. MOVATION AS Side: 1 Prosjektinformasjon Prosjekttittel Foretakets egen prosjektidentifikasjon Prosjektets teknologikategori Prosjektets teknologikode Prosjektsektor Web3.0 basert innovasjonsprosess. BPM

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot kravspesifikasjon av Helse og velferdsvaktas behov for systemløsninger Pilotprosjekt

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato:

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato: Tittel Virksomhetsrapport 2002 Forfattere: Eilen Moen (koordinator) Steinar Pedersen Sture Pettersen Deede Gammon Liv-Karen Johannessen Ethel Seljevold Anne Marit Bjørnflaten Kjersti Halvorsen Engeseth

Detaljer

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot kravspesifikasjon av Helse og velferdsvaktas behov for systemløsninger Pilotprosjekt

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Rapport. Velferdsteknologi - En forskningsagenda for kommunene

Rapport. Velferdsteknologi - En forskningsagenda for kommunene SINTEF A2652 - Åpen Rapport Velferdsteknologi - En forskningsagenda for kommunene Resultater fra prosjektet "Velferdsteknologi i kommunene" under nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer