DVR - distal volar radius plate

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DVR - distal volar radius plate"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS September Nr årgang Hand Innovations DVR - distal volar radius plate Innhold Hand Innovations 2-3 DVR - distralvolar radius plate 2 S3 - Spatial Subchondral Support 3 ESSKA E-handel 5 Bergen Shoulder Arthroscopy Meeting 6-8 Arthrex Expanula og Double-Scorpio 7 Operasjonsteknikk for SpeedBridge med SwiveLock C 9 Nice Shoulder Course 10 "The Plad" Posterior Lip Augmentation Device 11 Nordic Orthopaedic Federation Takker for nye hofter - Tynset sjukehus 13 Behandlingsprogrammet Joint Care LCS Basic Learning Centre Ny katalog fra Rudolf 17 LCS Complete Instruction Course 18 "Nøkkeloverlevering" på Ringerike sykehus 19 Nye Leica-leveringer 19 OrthoPuls spyl- og sugesystem 20

2 Hand Innovations DVR - distal volar radius plate S3 -Spatial Subchondral Support Hand Innovations ble etablert i Miami USA i år Det var da et privateid selskap. I 2006 ble de kjøpt av DePuy. Siden oppkjøpet har selskapet vært gjennom en solid videreutvikling av produktassortimentet. OrtoMedic har nå i ca. ett år forhandlet og markedsført produkter fra Hand Innovations. Vi leverer blant annet; - vinkelstabile volarog dorsalplater for behandling av frakturer i distale radius samt vinkelstabile plater for frakturer i distale ulna og proksimale humerus. DePuy har etablert et eget traumesenter i Spania som OrtoMedic har benyttet seg mye av i denne oppstartfasen. Dette har gjort sitt til at vi har kommet godt i gang i Norge. Ta gjerne kontakt med oss i OrtoMedic dersom du ønsker mer informasjon om disse produktene. Vi kommer gjerne på besøk og presenterer og demonstrerer. DVR - distal volar radius plate DVR platen er flaggskipet til Hand Innovations. Denne volarplaten er mye brukt både i USA og Europa. Med tall som distale radius frakturer årlig på verdensbasis sier det seg selv at volarplater er mye brukt. En videreutvikling av platen som DePuy har gjort er å sette på F.A.S.T Guide. F.A.S.T. Guide Technology (Fixed Angle Screw Targeting) er borrebukser som er ferdig montert på platene fra fabrikken. Det forenkler innsettingen av platene og man sparer tid. Ideen bak konstruksjonsprinsippene til DVR-platen hadde grunnleggeren av Hand Innovations, Jorge Obay og hans team. I begynnelsen var det kun én rekke med peg/skruer distalt på platen. Den ble så videreutviklet med to rekker peg/skruer slik den er i dag. Den distale rekken peker noe proximalt mens den proximale rekken peker distalt. De proximale peg/ skruene skal altså legges inn mot leddflaten. Proximal og distal akse krysser hverandre på 16 mm. Dette skaper en ekstra stabilitet i fiksasjonen av frakturen(e). DVR platen skal legges nært leddet. Støtten fra platen og de vinkelstabile peggene gir også støtte og stabilitet i styloid.

3 S3 - Spatial Subchondral Support Spatial Subchondral Support - S3 er et annet produkt som har kommet på det norske markedet. S3 er en vinkelstabil plate for proximale humerusfrakturer. Denne platens egenart er at den skal plasseres 3 cm distalt for øvre tuberculum. Dette for å unngå subacromial impingement. Plassering finner man ved å sette en pinne gjennom øverste pinnehull på platen, og sentrere denne i caput humeri. I tillegg har man to alternativer når det gjelder peg. En type som er glatt, eller en som er halvgjenget. Vinkelen peggene har gir totalt sett en fast og stabil fiksasjon. S3 har som DVR platen F.A.S.T Guides, borrebukser som er ferdig montert på fra fabrikken. Platen kommer i ulike lengder. 3- til 8-hullsplater. Proximalt på platen er det to variasjoner. En høyre og en venstre. S3 har også multidireksjonale suturhull proximalt på platen. S3 TM - Spatial Subchondral Support Basert på de samme erfaringene som ligger bak DVR platen distal radius, gir S3 en god stabilitet etter reponering i tillegg til sterk subchondral støtte og bevegelighet.

4 ESSKA 2008 Porto, mai Vakre Porto nord i Portugal var vertsby for den 13. ESSKA 2000 kongressen som ble arrangert mai i år. Gamle vognhaller ved bredden av elven Douros huset arrangementet, og tidligere tiders vogner med portvin var erstattet med 1800 kongressdeltagere og utstillere. Det var utmerkede fasiliteter med mulighet for 6 parallelle sesjoner og svært gode plassforhold for utstillere og besøkende. Arrangementet ble svært profesjonelt gjennomført med stram regi på programmet. En stor delegasjon fra Norge ble ledet an av den nyinnsatte presidenten for ESSKA 2000, Lars Engebretsen. Han ga i kjent avslappet stil et glitrende foredrag om samarbeidet mellom IOC og ESSKA samt fremtiden for sportsmedisinen. I tillegg hadde han en imponerende presentasjon av Norge som vertsland for ESSKA 2000 i Det norske ortopediske miljø var godt representert både med foredragsholdere og posters. Fysioterapeutene med May Arna Risberg i spissen satte også sitt preg på sesjonene. Nytt i år var eget program for operasjonssykepleiere, der en liten delegasjon fra Norge deltok. Produktsjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic AS, Dr. Ole Koppang, Sykehuset Asker og Bærum HF og Edwin Snoek, Arthrex. Det var 6 parallelle sesjoner daglig med 18 instructional course lectures og en rekke interessante symposier og frie foredrag. Diskusjonen rundt double-bundle ACL rekonstruksjon ble som ventet viet stor oppmerksomhet. R. Johnsen fra USA holdt Ejnar Eriksson Lecture over temaet, og oppsummerte det som er gjort av vitenskapelig arbeid på området. Han konkluderte, ikke uventet, med at metoden fortsatt bør forbeholdes institusjoner som driver utstrakt Dr. Jon Olav Drogset, St. Olavs Hospital, Trondheim, Produktsjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic AS og Dr. Mona Nysted, St. Olavs Hospital, Trondheim.

5 korsbåndskirurgi og mer dokumentasjon er nødvendig før man kan anbefale double-bundle som standard metode for alle. J. Bartlett var invitert til å holde en highlight lecture om den høye early failure rate for UNI-proteser i Australia, og C. Harner fra USA ga et utmerket foredrag om PCL-kirurgi og hva han hadde lært i løpet av 20 år. Temaene dekket ellers det meste av kne og skulderkirurgien med en rekke kjente foredragsholdere fra 5 kontinenter. Til tross for et tettpakket og interessant program ble det litt tid til å se oss om i den pittoreske og sjarmerende byen som står på UNESCOs verdensarv-liste. Nå ser vi frem til å få være vertsnasjon for den neste ESSKA 2000 kongressen og håper vi får vist frem det beste av Norge, både faglig og kulturelt. Overlege Kirsten Fuhrman Martina Hansens Hospital Videre satsning på E-handel Regjeringen har med Fornyings- og administrasjonsdepartementet ansvaret for å ta i bruk e-handel i offentlig sektor. Hovedfokus er å effektivisere offentlige anbudsprosesser og anskaffelsesprosesser til stat og kommune. For å realisere dette er det opprettet en elektronisk markedsplass som er både en portal og møtested for utveksling av elektroniske transaksjoner mellom det offentlige og leverandørene. Dr. Kjetil Nerhus og og artikkelforfatter dr. Kirsten Fuhrman, begge, Martina Hansens Hospital Ny e-handelsplattform for markedsplassen I dag er det IBX AS som har ansvaret for den tekniske plattformen og drift av plattformen for utveksling av elektroniske ordredokumenter. Om få dager går startskuddet for anskaffelsesprosessen som skal føre til ny e-handelsplattform for den offentlige markedsplassen. Det er Direktoratet for forvaltning og IKT som er oppdragsgiveren og man har valgt å benytte konkurransepreget dialog til formålet. Siktemålet er å være fremme ved valg av løsning i mars neste år, og i produksjon med den nye løsningen før neste sommer. Dr. Asbjørn Hjall, Sykehuset Asker og Bærum HF, Dr. Arne Ekeland og Dr. Nina Kise, begge, Martina Hansens Hospital og Produktsjef Erik H. Johansen, OrtoMedic AS. Elektronisk faktura kan bli obligatorisk i staten En arbeidsgruppe nedsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet har nå levert et forslag til strategi for obligatorisk elektronisk faktura i staten. Arbeidsgruppen foreslår en felles offentlig standard for elektronisk faktura og at staten og næringslivet pålegges å motta og sende elektronisk faktura, allerede fra Rapporten sendes nå på tre måneders høring. Danmark og Sverige har utarbeidet nasjonale strategier for å innføre bruk av elektronisk faktura i stor skala i samfunnet. I Danmark er de årlige innsparingene ved å benytte elektronisk faktura ved innkjøp i staten beregnet til 1,5 milliarder danske kroner.

6 Bergen Shoulder Arthroscopy Meeting August 28th and 29th 2008, Bergen BERGEN SHOULDER ARTHROSCOPY MEETING OrtoMedic i samarbeid med Arthrex Int. arrangerte Bergen Arthroscopy Meeting Faglig ansvarlig var Dr. Jone Segadal fra Kysthospitalet i Hagavik. hus snart ville komme til å få tilsendt registreringsskjemaer. Sitat som huskes: "Nothing ruins the result as close follow up" Nestoren Steven Burkhart fra San Antonio, Texas, sammen med Johannes Barth fra Grenobel og gode norske foredragsholdere trakk til seg en fullsatt konferansesal i tidligere Hotell Norge. Steven Burkhart var glad for endelig å komme til Skandinavia, her hadde han slekten på morssiden, og der han traff flere hospitanter som det var hyggelig å se igjen. På torsdag formiddag gikk man igjennom forskjellige pasient evalueringer som kunne brukes pre- og postoperativt i forbindelse med skulderoperasjoner. Ingen var sensitive og spesifikke nok, men det viste seg at ved rotator cuff rupturer kunne man bruke UCLA og Constant Score. Ved instabilitet var WOCI og Easy test egnet, om ikke ideelle. Vi fikk også høre om Nasjonalt Register for skulderinstabilitetskirurgi som var godt i gang, og at flere syke- Rotator cuff mansjetten ble også behørig omtalt. Vi ble gjort oppmerksom på at mange flere enn tidligere antatt har partielle subscapularis rupturer, så høye tall som 40 % ble nevnt slik at de fleste av oss må vel anskaffe en 70 s optikk så vi ser subscapularis humerale feste bedre. Vi fikk også referert en ny test på subscapularis ruptur kalt Bear Hug test. Burkhart minnet oss om kommategnet som er mediale slynge til lange biscepssenen som man kan se retrahert ved subscapularisløsning. Ved longitudinelle subscapularisrifter skal en også tenke på subscapularis stenose. Mellom coracoid og subscapularis skal det i gjennomsnitt være mellom 7 og 10 mm Ofte kan bicepssenen også komme i veien for subscapularis ruptur kirurgi og da må man få den vekk. F.eks med Arthrex Biotenodeseskruesystem. Vår franske kollega fra Grenobel, Dr. August 28th and 29th 2008 BERGEN Johannes Barth, prøvde å verve flere til biceps killer team. Han sammenlignet lange bicepssene med appendix og forstod lite nytte-effekten av denne og forbauset tilhørerne med å si at selv om bicepssenen macrosocpisk så tilfredsstillende ut, kunne den inneholde microscopisk dystrofiske forandringer som gav smerter. Bicepstestene som er vanligst, Groove, Speed og Yegerson var forøvrig ikke spesifikke eller sensitive nok. For å bevare styrken i albuen ble det også anbefalt å gjøre tenodese. Bicepssenen som smerte generator i skulder blir fremmet av Boileauundersøkelsen; 90 % pasient tilfredshet ved tenodese/tenotomi av lange Dr. Stig Heir og Dr. Nina Kise begge fra Martina Hansens Hospital I midten Dr. Gisle Berge (artikkelforfatter) på Atrhrex-standen sammen med kollegaer. 6

7 Faglig ansvarlig Dr. Jone Segadal, Kysthospitalet i Hagevik flankert av Dr. Steven Burkhart, USA til høyre og Dr. Johannes Barth, Frankrike, til venstre. biscepssenen uten reperasjon av rotator cuff rupturen. Det ble poengtert at biologien alltid følger mekanikken og selv om de kliniske studier ikke har vist forskjell på solved eller singel rad sutur av rotatorcuff rupture, er dobbel i laboratoriet sterkere. Redsel for å strangulere vevet ved dobbel rad suturering/speed brigde suturer er overdrevet. Det er tvert imot ønskelig å rekonstruere fotavtrykket med ledsagende kompresjon. På demostrasjonsbordet kunne man også prøve Bioswivelock C teknikker, som virket tiltalende. En anbefaling var at ved større rotator cuff rupturer (over 3 cm) skulle man gjøre dobbel rad suturer, med ved mindre kunne enkle holde. Skepsisen til sutur av rotator cuff rupturer hvor det var tydelig fettinfiltrasjon ble tonet ned. Man viste til et materialet med over 75 % fettinfiltrasjon der disse pasientene fikk, etter sutur, forbedring i muskelkraft og i gjennomsnitt over 30 økt bevegelse i skulderen. Når det gjaldt rehabiltering ble det poengtert at overhode-elevasjon de første 6 uker, selv om det er passivt, kan føre til re-ruptur. Resultatene av suturer av rotatorcuffer varierte over hele registret fra 94 % re-ruptur (Yamagutsi) til 80 % tilheling (Dutch). Hovedpoenget blir å få mekanisk stabil sutur som muliggjør tilheling. Sitat: "Biology always follow the mechanics" Hva så med de inkomplette rupturene? Det ble igjen påpekt at ved over 50 % tykkelse rupturer er det kliniske og mekaniske holdepukt for at disse bør repareres. Ikke minst fordi at de progredierer over tid. Burkhart reparerte PASTA lesjoner med mindre enn 75 % dypde i riften med dobule pulley transtendineous footprint repair og og omgjorde de over 75 % til åpne rupturer. Det var påfallende at disse pasientene hadde en tendens til å bli stive og hele 13,5 % måtte reopereres på grunn av stivhet. Det ble poengtert verdien av rask lukkete kjede mobilisering. Linterstitielle rupturer kan lokaliseres ved å injisere væske å få fram boble fenomenet. En så da hvordan det bulet i senen. Når det gjaldt impingement syndrom ble det minnet om at pasienter under 40 år ofte har sekundær impingement. I Odenbrings-materialet etter års oppfølging, publisert i 2008, er det 77 % godt resultat etter subacromialdekompresjon. Etter 50 års-alderen har ca. 30 % også tendens til beinfremspring på acromion. Det kunne virke som det i salen var flertall for koplanering av både acromion og laterale clavicula. Fortsettelse neste sider Arthrex Expanula og Double-Scorpion Arthrex har i flere år vist en enestående innovasjon innen artroskopisk skulderkirurgi. Den nye Expanula arbeidsportalen gjør cuff-kirurgi enklere. En mothake hindrer portalen å gli tilbake samt at den gir mulighet for traksjon. Expanula har 8,25 mm indre diameter. Arthrex Scorpion Suture Passer har vært en stor suksess også her i Norge. Den leveres nå fire versjoner: Low profile Design med 16 og 20 mm bitt. Humback Scorpion for tykkere sener. Nyheten er DoubleScorpion. Med dette instrumentet kan en gjøre enkle horisontale madrasssuturer eller to enkle suturer på en gang - med 7 mm mellomrom. Med den nye Surfirenålen kan en lettere penetrere en tykk sene. Vi avtaler gjerne tid for en demonstrasjon på ditt sykehus!

8 På fredag var det instabiliteter som stod i fokus. Insidensen av skulderluksasjoner i befolkingen lå på 32 per , med en gjentagelsesfrekvens på 16 % i aldersgruppen mellom år. Overraskende var det at hele 34 % hadde primært en HAGL lesjon, mens etter 6 uker var det påvisbare antallet kun 5,8 %. Husk HAGL lesjon ved dokumentert dislokasjon i skulderen uten Bankhart lesjon. Burkhart viste video av teknikk for å feste kapsel til humerus ved HAGL lesjoner. Vi ble også påminnet om Burkhart og DeBeer resultater etter artroscopisk reparasjon av Bankhart lesjon, hvor det var 67 % re-dislokasjoner ved signefikant benerosjoner på glenoid. En enkel måte å avsløre dette på er: måle avstanden fra bear spot på glenoid, til bakre kant og til fremre kant. Den avstanden er like lang hos de fleste. Ved over 25 % reduksjon i avstanden anbefalte man en modifisert Latarjet operasjon (forflytning av coracoid til fremre nedre kant av glenoid). Det ble advart mot bruken av allograft som i Bucholts materialet gav 100 % failure. Ved engasjerende Hill Sachs lesjoner (det vil si over 15 % av radius til humerushode) vil bengraft til deffekten ha en tendens til resorbsjon. Det ble defor anbefalte remplissage ved engasjerende Hill Sachs lesjoner uten erosjoner i nedre fremre kant av glenoid. Det vil si å suture infraspinatussenen ned i defekten. Dette forhindrer opphektning og re-luksasjoner. Beste redskap for å bedømme bendefekter både i Hill Sachs lesjoner og erosjoner i fremre nedre glenoid er CT. Har man mulighet til 3D rekonstruksjon får man 92 % nøyaktighet. Ved reparasjoner av Bankart skader blir det anbefalt minst 3 ankre. Bakre labrumrifter, som er sjeldne, fikseres etter samme prinsipp som fremre. Ikke fikser øvre labrumrifter med madrass suturer. Enkelte anbefaler bicepstenodese allerede over 40 år, men dette tilbakevises av andre. De fleste kjenner til typeinndelingen opprinnelig beskrevet av Schneider, men færre kjenner til spesielle problemer hos amerikanske baseballkastere med SLAP lesjoner og intern impingement samt GRID. Dette fikk vi også et innblikk i av Burkhard. Disse baseballkasterne kommer opp i 140 km/t med stor nøyaktighet i sine kast. Katastrofen blir da dead arm syndrom med tap av kasteevnen. Dead arm syndrom skyldes ofte en SLAP type II lesjon med intern impingement. Kastere er også disponert for glenohumoral intern rotasjondefisitt (GIRD) og responderer på uttøyning av bakre kapsel, men i ca 10 % må man gjøre incisjon av bakre kapsel. Når det gjelder adhesive kapsulitter, fikk vi høre at 60 åringer gradvis utvikler dette, mens 40 åringer får det i løpet av 24 timer. Prevalensen hos diabetikere er høy. Behandling med glucocorticoid og lokal anestesi sammen med fysioterapi, ble nå anbefalt. Kapselinsisjon og mobilisering skal først foretas når pasienten ikke har smerter i ro, og noen anbefaler å vente i hele 6 måneder, andre er tidligere ute. Det var verdt en påminnelse at en ikke må glemme å gå subacromialt, særlig ved postoperativ adhesiv kapsulitter. Instabilitet etter kapselincisjon har man aldri sett. Tvert imot var det fare for residiverende stivhet hos særlig diabetikere. Stor konsentrasjon i foredragssalen blant deltagerene Avslutningstemaet var infeksjoner i skulderleddet, det var som å gå fra asken til ilden. Her kunne man gjøre debridement og utskylling artroscopisk i stadiet I-III mens i stadiet IV, hvor det var manifisert osteomyelitt bl.a., var det dårligere resultater etter artroscopiske prosedyrer. Møtet gav stort utbytte med gode muligheter for praktiske øvelser mellom foredragene. Jeg vil rette en stor takk til OrtoMedic og Arthrex for et godt gjennomført møte. Overlege Gisle Berge Kirurgisk avdeling Diakonhjemmet sykehus Dr. Odd Arve Lien Sykehuset Asker og Bærum, produktsjef Kjetil Vemøy OrtoMedic og Dr. Henrik Moen Ringerike Sykehus

9 Operasjonsteknikk for SpeedBridge med SwiveLock C Punch først et hull medialt for footprint. Før deretter inn en 4,75 mm SwiveLock C ladet med en FiberTape. Fest en FiberLoop til en Scorpion og suturer den gjennom rotator cuff. Lad begge endene fra FibeTape inn i loopen på FiberLoop og trekk den gjennom rotator cuff. Gjenta steg 1-3 for anker nummer to på mediale rekke. Fra hver av de mediale ankrene tar man en FiberTapeende og lader dem gjennom suturøyet på en ny SwiveLock C. Sett in ankeret i et punshet hull på lateral side av footprint. Man kan etterstramme suturene før man skrur fast ankeret. Hold skaftet på ankeret rolig mens man skrur på håndtaket. Når skruen er inne trekkes skaftet ut og suturene kuttes. Gjenta steg 4 og 5 for å sette lateralt anker nummer to.

10 Nice Shoulder Course Nice mai 2008 Course Chairman Pascal Boileau kunne ønske velkommen til nesten 490 deltagere på årets Shoulder Course. Han bemerket spesielt at Norge var representert med hele 30 deltagere. I løpet av de tre kursdagene ble det presentert et imponerende faglig program framført av et bredt sammensatt fakultet og forelesere. I tillegg til forelesninger var det også rom for liveoperasjoner, work-shops og kadaverlab. Det faglige programmet var inndelt i tre hovedbolker: Artroskopi Proteser Proksimale humerusfrakturer og fraktur sequeler Dr. Pascal Boileau, Frankrike, ønsket alle velkommen og åpnet møtet. Under artroskopisesjonen bør det spesielt bemerkes at Norge var representert ved Cecile P. Schröder med et fint innlegg om Treatment of Glenoid Cysts; Decompression Is Unnecessary". Foredragene var preget av et meget høyt faglig nivå der grensene for artroskopiske prosedyrer i skulderen stadig flyttes. Overlegene Odd Granlund og Inge Skråmm begge fra Akershus Universitetssykehus Artroskopisk Latarjet prosedyrer ved instabiliteter er for noen en etablert teknikk, noe som kanskje vitner om mye erfaring og ikke minst et stort volum av pasienter. Dr. Ola Aarseth, Betanien Hospital og Dr. Anders Eklund, Stockholm Nice er ellers som alltid et vakkert sted på denne tiden av året. Både solen, det azurblå havet og mistralvindenes hvisken, gjorde også sitt til at alle så ut til å trives bra i den franske feriebyen. Neste Shoulder Course er i 2010 det kan anbefales! 10

11 "The PLAD" Posterior Lip Augmentation Device Plad er en supplerende behandling for pasienter med repeterende luksasjoner. Acetabularkomponenter som er godt fiksert, kan grunnet feilplasering og / eller redusert muskeltension, føre til dislokasjoner og revisjoner. "The Plad" kan i slike tilfeller være et alternativ ved å gi en ekstra dekkevne for caputkomponenten på en rask og enkel måte, og videre kunne fungere som et alternativ til en eventuell kopprevisjon. Det vil kunne minske faren for luksasjoner og således redusere totalkostnaden som oppstår ved kostbare revisjonsprosedyrer. Systemet har vært i bruk på flere norske sykehus i mange år med rimelig gode resultater. Produktet leveres i følgende dimensjoner: Kat. nr for mm Kat. nr for 26 mm Kat. nr for 28 mm 11

12 Nordic Orthopaedic Federation 54 th Congress, Amsterdam June Charmerende Amsterdam var valgt som vertsby for årets nordiske ortoped kongress. Møteplassen var det store RAI senteret et kongressområde rett i utkanten av selve bykjernen. Arrangementet ble gjennomført på en sikker og god måte; - og presentasjonene av foredrag, workshops og andre faglige vitenskapelige arbeider fant sted uten de helt store nyhetene. Kvaliteten på foredragene og arbeidene som ble fremført ble vurdert som meget bra. Den norske deltagelsen var relativ stor, og sammen med vertslandets betydelige kontinent utgjorde de en solid gruppe. De andre nordiske landene var mer beskjedent representert. Vi merket oss at flere nordmenn var påmeldt med foredrag og presentasjoner av sine vitenskapelige forskningsresultater og studier. Produktsjef John Erik Strømberg OrtoMedic, Dr. Ola Gjøra Sykehuset Innlandet Elverum og Dr. Ola Aarseth Betanien Hospital Som vanlig var en viktig del av møtet for mange; - besøke utstillingene, treffe kolleger og venner, diskutere og løse store og små verdenproblemer, få tips om nye operasjonsteknikker, nytt utstyr og ny dokumentasjon for å nevne noe. Den medisinsk - teknisk industrien, med hovedvekt på ortopedien, var selvsagt tilstede og presenterte produkter, arrangerte workshops og fagsymposier. Alt i alt en profesjonelt gjennomført kongress med stram og god regi. Nederland sender nå stafettpinnen videre til Århus i Danmark, der det neste nordiske møtet skal arrangeres i 2010 Innslaget av sykler på veier, gater og streder var meget påtagelig og imponerende 12

13 Takker for nye hofter Sakset fra avisen Østlendingen, 30. august 2008 Skrevet av journalist Mali Hagen Røe Hoftepasient Brita Sagmoen (81) i Tynset er storfornøyd med sine nye hofter, og full av lovord om pensjonert avdelingsoverlege Bjørn Norbye og Tynset sjukehus. Jeg var en av de første som fikk ny hofte på Tynset sjukehus, og den fungerer fortsatt helt topp, smiler tidligere pasient Brita Sagmoen. Fredag var hun på besøk på sjukehuset på Tynset, under den åpne dagen for å markere at sjukehuset for lengst har passert hofteoperasjoner. Ingen problemer Sagmoen fikk ny hofte på høyre side senhøsten i 1985, hun fikk kneprotese i 2002 og en hofteprotese på venstre side i Jeg har ikke hatt problemer med noen av protesene mine. Men jeg hadde utrolig mye vondt i forkant av operasjonene, sier Sagmoen. Hun er klar på at hofteprotesene har gitt henne et nytt liv, og at hun umulig ville kunne gått uten. Nå kan jeg sykle og plukke bær, uten problemer, sier hun. Hun brukte anledningen til å takke pensjonert avdelingsoverlege Bjørn Norbye, som foretok operasjonen. Norbye har i etterkant gitt nærmere 500 pasienter nye hofter, inntil han ble pensjonist og sluttet ved sjukehuset. Over operasjoner Tynset sjukehus startet opp med hofteoperasjoner i Siden har det blitt over hofteoperasjoner ved sjukehuset. FORNØYD: Brita Sagmoen (81) (foran til høyre) fikk sin første hofteprotese (Charnley, red. anm.) i 1985, av nå pensjonert avdelingsoverlege Bjørn Norbye. Bak fra venstre pensjonerte operasjonssykepleiere Arnhild Aaseng og Agnes Nesbakken som var med på operasjonen den gang. Nå opererer vi inn om lag 200 hofteproteser i året, og om lag 80 kneproteser. Når det gjelder kneproteser merker vi en sterk økning, sier Øystein Johnsen på operasjonsstua. Operasjonsstua hadde åpne dører fredag, slik at alle som ville kunne komme for å se. Teamet på seks personer gjennomfører inntil fire hofteoperasjoner daglig. Operasjonen gjøres med spinalbedøvelse, og selv inngrepet tar mellom en til en og en halv time. Under den åpne dagen var det utstillinger av proteser og operasjonsutstyr, omvisning på operasjonsstua og de besøkende fikk vite hva som skjer etter operasjonen. Norbye fortalte om den aller første proteseoperasjonen på Tynset. Avdelingsoverlege Håkan Bjurnell beskrev dagens situasjon, mens Geir Hallan ved Nasjonalt register for leddproteser tok for seg proteseoperasjoner i nasjonalt perspektiv. OPERASJON: Under den åpne dagen på Tynset sjukehus var operasjonsstua åpen for omvisning, med «hoftepasient» på operasjonsbordet. Fra venstre Astrid Graven, Mette Godtland, Ingunn Vangen Lunåsmo, Øystein Johnsen og Evy Abelseth. 13

14 Behandlingsprogrammet Joint Care OrtoMedia har besøkt Diakonhjemmet Sykehus og mottatt interessant informasjon av koordinator Kristin Sørdahl Myklestad om behandlingsprogrammet: JOINT CARE Programmet Joint Care er et standardisert pasientforløp som praktiseres ved flere sykehus i USA og Europa, og er beregnet på pasienter som skal få kne og / eller hofteprotese. Før Diakonhjemmet Sykehus bestemte seg for å innføre programmet hadde de gjort grundig research med hospitering, blant annet ved sykehus i Danmark og Nederland. Kunnskapen og motivasjonen de mottok på disse stedene ga dem inspirasjon til oppstartsarbeidet. To sentrale aktører: overlege Tore Heier, ortopedisk avdeling og koordinator Kristin Sørdahl Myklestad Kort sagt er Joint Care et tverrfaglig program med hovedfokus på bedret informasjon og kvalitet i alle ledd av behandlingsforløpet. Programmet legger vekt på å øke pasientens trygghetsfølelse og selvhjulpenhet når det gjelder de daglige funksjoner. Etter å ha arbeidet i 12 ulike tverrfaglige grupper i flere måneder, der blant annet ortoped, sykepleiere, anestesi/ operasjon, fysioterapeuter etc. var med, kom den praktiske gjennomføringen i gang tidligere i år. Det har vært en interessant og lærerik prosess for alle involverte faggrupper, sier Myklestad, og berømmer videre den innsatsen de enkelte faggruppene har lagt ned i underveis. Det spesifikke ved programmet er at det setter fokus på det friske mennesket; - med det menes at pasienter med osteoartritt generelt ikke er syke; - og som deltager i programmet er vedkommende en aktiv medspiller både før og etter operasjonen. Det legges vekt på å velge ut de pasientene som fyller kriteriene som behandlingsprogrammet krever. Det er en spesialist i ortopedi som ved poliklinisk konsultasjon avgjør om pasientens helsetilstand er slik at han/hun kan delta i programmet. Kristin Sørdahl Myklestad forteller videre om hvordan pasientene blir innkalt til et informasjonsseminar 1 3 uker før operasjon, der det er ønskelig at de tar med seg en pårørende eller en venn. Her får de grundig informasjon om hele behandlingsopplegget. De får treffe involverte fagpersoner, og har mulighet til å stille spørsmål. Praktisk fortsetter programmet med at: Pasienten møter fastende på sykehuset operasjonsdagen Pasienten vil være en del av en gruppe på 4 6 personer som alle skal opereres samme dag, og som følger hverandre postoperativt. Pasienten blir tidligere mobilisert enn før og har på seg egne klær allerede dagen etter inngrepet Det er innredet en egen dagligstue med behagelige hvilstoler for disse pasientene. I denne stuen foregår både trening i gruppe, bespisning, hvile etc. 14

15 Alle i gruppa opereres mandag og kan vanligvis reise hjem på torsdag eller fredag Etter sykehusoppholdet kan pasientene få reise rett hjem, disse får da tettere etterkontroller og oppfølging av sykehuset I følge prosjektkoordinatoren er resultatene fra programmet så langt positive. Sett fra sykehusets ståsted har man oppnådd økt effektivitet og kortere liggetid. Hvordan går det med så med pasientene? Pasientene er oppe og går tidligere enn før De er tidligere selvhjulpene i daglige aktiviteter Positiv gruppeeffekt Oversiktbilde av Diakonhjemmet sykehus Få komplikasjoner Pasienttilfredsheten er meget god Avslutningsvis beskriver Kristin Sørdahl Myklestad programmet som veldig vellykket for både personell og ikke minst for pasientene! Mindre smerte og større bevegelighet med SYNVISC Hylan G-F20 SYNVISC kan være et godt alternativ for deg som plages med kneslitasje og ønsker smertelindring. Kontakt din fastlege for informasjon og rådgivning. For mer informasjon se: Pasientinfo på www. ortomedic.no 15

16 LCS Basic Learning Centre april, Sandefjord Kursets foredragsholdere: Dr. Stig Heir - Martina Hansens Hospital, produktsjef Arvid Lunde OrtoMedic, Dr. Asbjørn Hjall - Sykehuset Asker og Bærum, Dr. Odd Warholm - Ringerike Sykehus og Dr. Kjetil Nerhus - Martina Hansens Hospital. Produktsjef Arvid Lunde, OrtoMedic og Dr. Stig Heir, Martina Hansens Hospital forbereder foredrag. Den 24. og 25. april ble det avholdt LCS Basic Learning Centre på Rica Park Hotel i Sandefjord. For undertegnede var dette kurset ikke bare et velkomment avbrekk fra visittuke på Sykehuset Asker og Bærum, men også en fin innføring i historien og designprinsippene bak LCS-protesen. Vi fikk en grundig gjennomgang av instrumentariet, og ikke minst var det spennende å høre om hvordan man tenker forskjellige fra klinikk til klinikk når gjelder indikasjon, metode, balansering o.s.v. Vi ble tatt godt imot av avtroppende markedssjef i OrtoMedic, Kjell Thygesen som introduserte symposiets forelesere. Product manager Frazer Cleave, DePuy Int. i diskusjon med Dr. Odd Warholm, Ringerike sykehus. Så var det rett på sak med til dels tunge, men nødvendige forelesninger om kneets biomekanikk av overlege Odd Warholm fra Sykehus Ringerike som tydelig har lang fartstid med kneprotesekirurgi. Kneleddets biomekanikk er noe jeg forstår selv de erfarne kirurgene fortsatt lærer mye om, så litt trøst var det å se at selv en del av spesialistene konsentrerte seg intenst. Nivået på presentasjonen var riktig valgt for et basic course. Han gikk også grundig gjennom metoden for innsetting av en total protese på standard vis. Videre ble vi tatt gjennom designprinsippene til LCS-protesen og dens utvikling gjennom tidene av den entusiastiske skotten Frazer Cleave fra DePuy International. Det ble for undertegnede nå helt klart, hvor stor betydning mobile bearing har hatt for LCSprotesens gode resultater. 16

17 Dr. Kjetil Nerhus, Martina Hansens Hospital og Dr. Asbjørn Hjall, Sykehuset Asker og Bærum, instruerer under de praksiske øvelsene. Kjetil Nerhus og Stig Heir fra Martina Hansens Hospital tok for seg urfordringene ved vargus/varus knær, samt komplikasjonspanoramaet! Vi hørte også om deres resultater og erfaringer med uni-proteser. Her mente de, som en ofte sitert svenske, at selekteringen av pasienten var helt sentralt for gode resultater og at dette primært var et tilbud for de eldre, mens de yngre skal behandles med osteotomi. På fredagen snakket overlege Asbjørn Hjall fra Sykehuset Asker og Bærum om navigering i protesekirurgien, og fortalte om sine erfaringer rundt det "stive" protesekneet. Ellers var hans tilnærming til uni-protese noe annerledes enn hos "naboen". Han mente at uni-protese er et utsettende inngrep til total protese og bruker derfor uniprotese hos unge istedenfor osteotomi, hvor kravene til funksjon er ekstra høye og rehabiliteringen noe kortere. Han setter da heller total protese på de eldre og som konvertering, der uni-protese ikke holder. Det var virkelig lærerikt for en nybegynner å høre hvordan man angriper de forkjellige utfordringer kneprotesekirurgi byr på. Dette ble vist i praksis gjennom en grundig workshoppå slutten av kurset. Takk for et verdifullt innslag i kneprotese utdanningen. Dr. Joackim Thorkildsen Sykehuset Asker og Bærum Ny instrumentkatalog for nevrokirurgi Rudolf Medical har laget en ny instrument katalog for nevro-kirurgi. Det er lagt ned mye arbeid i utarbeidelsen av denne omfattende katalogen for å møte dagens ønsker og krav innen mikro- og nevrokirurgi. Rudolf kan i dag tilby et større utvalg av instrumenter, blant annet innen ryggkirurgi. Noen av høydepunktene er : Stort utvalg av mikro-instrumenter med Micro-Grip tupp Stort utvalg av rygg retraktorer Et bredt spekter av Proclean (delbare) Kerrison rongeurer Et større utvalg titanium mikro-instrumenter Stort utvalg av aneurisme klips Kontakt gjerne produktsjef Anne-Mari Lund for ytterligere informasjon. 17

18 LCS Complete Instruction Course Oslo juni Tønsberg har vi nå i flere år prioritert kneprotesekirurgien og nærmer I oss 1:1 i forholdet kne/hofteproteser. Våren 07 begynte vi så smått å navigere proteser, og dette har blitt rutinen siden høsten 07. Med økende antall primærproteser bak seg, øker også antallet revisjoner, og gleden over at OrtoMedic i samarbeid med DePuy avholder "Instructional Course" er stor. At sommerens kurs ble avholdt i Oslo den 5. og 6. juni la ingen demper på denne gleden. Oslo om sommeren er en trivelig by. OrtoMedic hadde satt sammen et imponerende panel og jeg synes at dette panelet fortjener å nevnes: Mr. David Beverland fra Nord-Irland har vi hørt før. Han har en imponerende produksjon og har også registrert det meste som han presenterte på en oversiktlig og fin måte. Han bidro med foredrag som inneholdt tallrike nyttige tips. Spesielt fant jeg hans foredrag om korreksjon av valgusdeformiteter meget nyttig. Dr. Larry Crossett, USA, Dr. B. Geulette fra Belgia og Professor F. Gottsauer- Wolf fra Østerrike bidro også med spennende foredrag om de fleste Fakultetet: Dr. K. Nerhus, Dr. O. Warholm, Dr. K. Hamelynck, L. Crossett, Prof. F. Gottsauer-Wolf, Dr. B. Geulette og Dr. D. Beverland. problem innen kneprotesekirurgien. Innen revisjonskirurgien har disse gutta meget bred erfaring. Spesielt vil jeg nevne det nye prinsippet som vi også har tatt i bruk, nemlig metafyseale sleever ved revisjoner med bentap. Etter dette møtet har vi revidert tre pasienter og brukt denne metoden både i tibia og i femur, og funnet teknikken forholdsvis enkel å bruke. Vi fikk også demonstrert typer av proteser som vi ikke hadde egen erfaring med, slik som posterior stabilized og hengslede proteser. Vi har da også som en følge av dette våget oss på å bruke en posterior stabilized protese. Dr. Karel Hamelynck, som er nestoren blant LCS-brukerne, var igjen med og øste av sine erfaringer for oss. Dr. Odd Warholm ledet som vanlig møtet med fast hånd og var meget dyktig til å involvere deltakerne i diskusjonene. Vi hadde også en sesjon der deltakerne hadde med problemkasus og fikk gode råd og tips om hvordan man skulle løse problemen. Det var også en avdeling med praktiske øvelser på plastknokler. Dr. Knut Rokstad, Haraldsplass sykehus, Dr. Arne Pedersen, Sykehuset Østfold, Moss og Dr. Terje Kleven, Sykehuset Vestfold, Tønsberg. Heldigvis har vi vært forskånet fra å måtte revidere mange av protesene våre, men med et etterhvert stort antall proteser bak oss, må vi også være forberedt på å løse disse problemene. Derfor setter vi stor pris på at slike kurs avholdes. Personlig er jeg også glad for at kurset ble avholdt hjemme. Overlege Arnulf Hagen Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 18

19 "Nøkkeloverlevering" på Ringerike sykehus Utpå vårparten i 1986 kom det en ung og fremadstormende salgsrepresentant til Ringerike sykehus. Hans navn var Øyvind Roaas og han representerte OrtoMedic AS, et nystartet firma innen utstyr til ortopedisk kirurgi. Stafettpinnen går nå videre til Kjetil Vemøy som innrømmer at dette blir som å hoppe etter Wirkola, men som like fullt vil videreføre det gode samarbeid som OrtoMedic har hatt med Ringerike sykehus. Øyvind Roaas trivdes godt på Ringerike sykehus og kundene satte pris på hans joviale væremåte og profesjonelle holdning. Ringerike sykehus ble en mangeårig kunde på Charnley hofteprotese, Olmed skruer og etter hvert både Corail-protesen og LCS-kneprotese. Etter 22 år med tette og gode relasjoner til de flotte menneskene på Ringerike sykehus, takket Øyvind Roaas av som salgsansvarlig fra OrtoMedic. Begivenheten ble markert i juni der Øyvind takket hver enkelt for tilliten gjennom mange år. Nye Leica-leveringer OrtoMedic har levert de første Leica M525 OH4 mikroskopene til norske sykehus. Et av mikroskopene er beregnet for microkirurgi og er utstyrt med fluorecense-pakke for angio- og tumor-kirurgi. I tillegg har vi levert Leica mikroskoper for rygg- og øyekirugi. Mikroskopene for øyekirurgi er beregnet for kirurgi innen fremre og bakre segment. 19

20 OrthoPulse spyl- og sugesystem Enkelt driftsikkert miljøvennlig OrthoPulse er et luftdrevet spyleog sugesystem til bruk ved blant annet protese- og traumekirurgi, samt ved sår- og brannskadebehandling. Det produseres av det svenske selskapet SQI / Promeduc i Uppsala og har vært markedsført i Norge av OrtoMedic AS siden 2002 / Systemet er meget enkelt, pålitelig og robust. Det består av et håndstykke og luftslange til flergangsbruk, samt engangs spyle- og sugesett. OrthoPulse er et system laget med tanke på sikkerhet, og det er fritt for stoffene: ftalater, PVC og latex. I engangsutstyret har produsenten valgt å bruke polyuretan, et plaststoff som er meget sterkt / flexibelt, miljøog pasientvennlig. Polyuretan omtales gjerne som et non- fracturing material, noe som øker tryggheten til pasient og operatør, samt minimaliserer faren for plast brekkasje i operasjonsfeltet. Systemet er kjent for å produsere et tilstrekkelig sterkt og stabilt trykk som kan være med på å redusere fettembolier i marghulen ved for eksempel forskjellige former for protesekirurgi. Tilbakemeldingene fra markedet og alle brukerne våre er meget oppmuntrende. Produsenten SQI, melder nå om økte markedsandeler i flere større europeiske land. Ta gjerne kontakt med oss i OrtoMedic AS for mer informasjon om OrthoPulse. Utgiver: OrtoMedic AS Tlf: Faks: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postboks 317, 1326 Lysaker. E-post: - Redaktør: Øyvind Roaas. Trykk: Nordberg Trykk AS Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang LCS 30 år! 1977-2007 Innhold LCS 30 år! 1977-2007, Dublin 2-5 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA 6-7 1. kurs for viderekomne

Detaljer

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11 Informasjon fra OrtoMedic AS September 2007 - Nr. 63-19. årgang Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Detaljer

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

Nytt agentur: DePuy Spine!

Nytt agentur: DePuy Spine! Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2008 - Nr. 67-20. årgang Nytt agentur: DePuy Spine! Innhold Nytt agentur: DePuy Spine! 2-3 Norsk ortopedisk høstmøte 2008 4 Charnley stipendet 2008 5 Storefjellseminaret

Detaljer

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret Informasjon fra OrtoMedic AS September 2009 - Nr. 69-21. årgang Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret OrtoMedia feirer 20 år! Innhold OrtoMedia jubilerer, 1989-2009 2 Møt oss på Ortopedisk Høstmøte

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG BERGEN 20.-22. mai EIKREM 70 ÅR Harald Eikrem En hedersmann fyller 70 år Skal eg peike slik då, sier Harald Eikrem og rettar stolt fingeren

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold 11. Praktiske Charnley hoftekurs 2-3 Corail hofteprotese 4 nsflos vårseminar 5 British Hip Society (BHS) 2009 6 C-stem 2 års RSa resultat

Detaljer

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna informasjon fra ortomedic as September 2010 - nr. 72-22. årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 24. årgang VIGNETTEKST ORTPMEDIC HOFTE- OG KNEMØTE Ortomedic hofte- og knemøte Holmen Fjordhotell 6. - 8. juni 2012 ortomedic hadde valgt et flott

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

Corail 15 års jubileum på Club Med II

Corail 15 års jubileum på Club Med II Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2001 - Nr. 46-13. årgang Corail 15 års jubileum på Club Med II Siden starten i 1986 er det satt inn over 100.000 Corail proteser over hele verden. I Norge er det satt

Detaljer

En fjær i hatten til norsk dagkirurgi!

En fjær i hatten til norsk dagkirurgi! Vintermøte 16 og 17 jan.-2004 Møtet hadde enda en gang en fantastisk oppslutning med over 340 deltagere i salen. Dessverre var det også over 100stykker som ikke kom med. Dette har vi vært nødt til å gjøre

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk!

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk! NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2007 årgang 12 God Påske Husk! Eget ortopedisk høstmøte 24. - 26. oktober 2007 NORSK ORTOPEDISK FORENING 2007 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Frie foredrag til høstkongressen NORSK. Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid

Frie foredrag til høstkongressen NORSK. Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid NORSK NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 3-2003 18. ÅRGANG Frie foredrag til høstkongressen Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 2 2014 NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning

Detaljer

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 [2-14] si magasinet Mekanisk operatør på Hamar 6 Utrolig flaks i uflaksen 8 I gang med SMS-varsling 24 Åpnet nytt pasienthotell 26 Innhold SI Magasinet

Detaljer

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2005 Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5 Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6 Spesialforeningene orienterer SIDE 9 ATLS: De første kursene

Detaljer

NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI. Albueskader Skuldersmerter Skadeforebygging

NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI. Albueskader Skuldersmerter Skadeforebygging NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2005 20. ÅRGANG Albueskader Skuldersmerter Skadeforebygging Forskningspriser Dopingbruk Styrene 2006 MINDRE SMERTE OG STØRRE

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2006 årgang 11 God Påske NORSK ORTOPEDISK FORENING 2006 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus Tlf: 22

Detaljer

Stevnemøtet med verden i Sevilla ble forventningene innfridd?

Stevnemøtet med verden i Sevilla ble forventningene innfridd? Stevnemøtet med verden i Sevilla ble forventningene innfridd? Den 6. Internasjonale kongressen om dagkirurgi er nylig avviklet i Sevilla. En stor del av dette nyhetsbrevet er viet kongressen med rapporter,

Detaljer

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2003 Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret side 14 Fremtidens behandlingsmetoder side 18 KIRURGEN UTGIVER Norsk Kirurgisk Forening

Detaljer

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4 Samhandling SØ kan hjelpe flere pasienter ute i kommunene, i følge overlege Øystein Almås side 7 Fra bånd til lydfil Digital diktering gir større sikkerhet, sier sekretær Rigmor Flygansvær side 14 Tøff

Detaljer