Rapport NR ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG"

Transkript

1 SOR Rapport NR ÅRGANG Sett navn på følelser Om å vokse opp på Nordnes Myndighetenes krav og forventning til tjenestene «Når vi mangler et felles språk!» Slik kan det gjøres» Jeg ønsker at dere skal være tålmodig med oss Fra ansvarspresisering til ansvar De gode eksemplene NAKU nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning Er det noen sammenheng mellom atferdsanalytisk orientering og bruk av tvang og makt i tjenesteyting for personer med utviklingshemning? SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING

2 SOR Rapport Nytt fra sekretariatet Utgiver: Stiftelsen SOR, Samordningsrådet for arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemning Terje Hermansen Ansvarlig redaktør: Sølvi Linde, Bøhmergaten 7, 5057 Bergen Telefon: E-post: Manuskripter sendes ansvarlig redaktør. Redaksjonsutvalg: Sølvi Linde, Bente N. Owren, Anne Sandvik, Line Slotnes Sekretariat: Generalsekretær: Tormod Mjaaseth Stiftelsen SOR Diakonhjemmet høgskole Postboks 184 Vinderen, 0319 Oslo Besøksadresse: Diakonveien 14 Tlf.: , Fax: E-post: Nettadresse: Rapport kommer ut med seks nummer pr år. Abonnementspris: kr 250 pr år. Abonnement og adresseendringer håndteres av sekretariatet. Annonser: Faktureringsservice sør as Teglverksv. 9 A, 3400 Lier, Boks 554 Brakerøya, 3002 Drammen Tlf Fax E-post: Grafisk produksjon: John Grieg AS Telefon Forsidebilde: Forsidebildet er laget av barn fra Mølleplassen barnehage som er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Barnegruppen består av 10 barn i alderen 1 til 6 år med psykisk utviklingshemning av ulik grad, språk og kommunikasjonsvansker, kontaktvansker, og eller psyko-motorisk retardasjon. Personalet i barnehagen har høy faglig kompetanse og driver et omfattende pedagogisk arbeid. Forsiden dette nummer: Agnes 3 år Selvbestemmelse og brukermedvirkning for personer med utviklingshemning! I løpet av våren har vi gjennomført 3 regionale konferanser over dette temaet i Bergen, Ski og Kristiansand, med meget god deltakelse! I fjor høst hadde vi tilsvarende konferanse i Trondheim, og i september står Tromsø for tur. Klikk deg inn på nettsidene våre, så finner du presentasjonene med bilder fra konferansene og evalueringene, som har vært gode og konstruktive! Det viktige med disse konferansene har vært å belyse temaet «Selv- bestemmelse og brukermedvirkning» med gode eksempler. Med alle virkemidler har vi villet vise hvilken enorm kraft og evne personer med utviklingshemning har til å by på seg selv. Til å lede konferansene, til å holde innlegg, bidra med kulturelle innslag og si sin mening. Og vi har sannelig latt oss imponere! Det er ingen tvil om at konferanser hvor vi er sammen gir en helt annen faglig og sosial dimensjon enn de tradisjonelle konferansene. Og det blir en helt annen stemning og glede, for oss som er med, og for ansatte og øvrige gjester på hotellene hvor vi arrangerer. Andelen av deltakerne med utviklingshemning på konferansene har vært rundt 40 % det er bra! En deltaker på konferansen i Ski sa det slik: «Fint at man endelig har konferanser for oss utviklingshemmede, og ikke bare for friskhemmede!» I stadig flere kommuner etableres det nå brukerråd, hvor personer med utviklingshemning er i dialog med politikerne. I noen kommuner har man også avsatt en særskilt post på kommunebudsjettet til dette formålet, og utarbeidet konkrete planer. På våre konferanser har ordførere og andre fra kommunen og vært med, og de har vært merkbart mye mer «på nett» med sine innbyggere med utviklingshemning enn tidligere. SOR har ledet ulike prosjekter over temaet selvbestemmelse og brukermedvirkning siden Prosjektet avsluttes i 2008 og i løpet av denne høsten skal vi oppsummere det hele. Vi skal lage videoer fra konferansene, temanummer av Rapport, og vi planlegger en stor oppsummeringskonferanse over nyttår. Prosjektene har gitt oss verdifull kunnskap, og i dialog og samarbeid med NFU og andre vil vi videreutvikle nettverkene for selvbestemmelse og brukermedvirkning. Vi er også i god dialog med Departementet og Helsedirektoratet, som har støttet prosjektet hele veien. En ting er helt sikkert: vi er ikke ferdige med temaet, vi må bare bruke litt tid på å summere, og se hva vi gjør videre. Vi har fått mange gode ideer om viktige temaer som bør følges opp i forbindelse konferansene, og vi tar gjerne imot flere! Med hilsen Terje Hermansen fung. generalsekretær w w w. s a m o r d n i n g s r a d e t. n o

3 Leder 03/08 Sølvi Linde 5. mai 2008 trådte nye forskrifter om håndtering av legemidler for virksomheter og helsepersonell i kraft. Forskriftens 4 gir virksomhetslederen ansvaret for å sørge for at helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse utfører legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte. Rundskriv IS-9/2008 er svært tydelig på at virksomhetsledere kan delegere medisinhåndtering til ulikt helsepersonell, eksempelvis fysioterapeuter, forutsatt at vedkommende har fått tilstrekkelig opplæring. Også helsepersonell som ikke innehar den erfaring eller fulle kompetanse kan lage til og dele ut medisiner dersom en konkret vurdering tilsier at personen har den nødvendige kunnskap. Slik jeg forstår forskriften er hovedintensjonen i større grad å kunne bruke de formelle og reelle ressurser en har på best mulig måte, samtidig som en sikrer forsvarlig behandling. Det er helsehjelp en snakker om, altså enhver handling som har forebyggende diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell. En snakker om arenaer som sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, skolehelsetjeneste osv. Og en snakker om helse personell, det vil si de som har autorisasjon eller som er under opplæring av kvalifisert personell. Men hva med funksjonshemmede barn og unge som har med seg sine reseptbelagte medisiner i barnehage, på skolen eller på skolefritidsordningen? Det kan være dosettesker dersom en må ha faste medisiner til faste klokkeslett, eller det kan være eventuell medisin for eksempel i tilfelle epileptisk anfall. Hvem administrerer disse medisinene? Er det skolehelsetjenesten? Ikke alle skoler har skolehelsetjeneste på full dag, ikke alltid hver dag heller? Har skolene kontakt med helsepersonell som kommer og gir medisin når det er nødvendig? Er det en lærer, en førskolelærer eller en tilfeldig assistent? Og hvem har i tilfelle sørget for opplæring? Er det helsepersonell eller pårørende? Har en gode skriftlige rutiner slik at en sikrer at rett legemiddel gis til rett person til rett tid, og at eventuelle observasjoner om virkning og bivirkning blir nedfelt der det skal? Jeg bare undrer meg, og tenker at dersom personer uten kompetanse skal ha ansvar for disse legemidlene, hvem er det da som har ansvaret dersom noe går galt? Men kanskje alt er på skinner, kanskje jeg engster meg helt unødvendig? Sølvi Innhold SOR Rapport Innblikk fra klinisk praksis... 4 Psykolog Anne Gro Innstrand Hans Olav Instefjord og Eirik Pettersen Om å vokse opp på Nordnes... 6 Tekst: Bente N. Owren Helge Worren Myndighetenes krav og forventning til tjenestene... 8 Tekst: Sølvi Linde Psykolog Anne Gro Innstrand «Når vi mangler et felles språk!» Tekst: Sølvi Linde Psykolog Anne Gro Innstrand «Slik kan det gjøres» Tekst: Sølvi Linde Jeg ønsker at dere skal være tålmodig med oss Tom Høysveen Stener Kvinnsland Fra ansvarspresisering til ansvar Tekst: Bente N. Owren De gode eksemplene: John Petter Mykletun Samarbeid med kommunene Tekst: Bente N. Owren Bjørg Neset Behandlingsplan og samarbeidsavtale Tekst: Bente N. Owren Marit Hagevik, Øystein Brun, Jane M.A. Hellerud Om enden er god, blir alt så mye bedre! Tekst: Bente N. Owren Karl Elling Ellingsen Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning Tekst: Bente N. Owren Er det noen sammenheng mellom atferdsanalytisk orientering og bruk av tvang og makt i tjenesteyting for personer med utviklingshemning? Jørn Kroken

4 INNBLIKK I KLINISK PRAKSIS Sett navn på følelser «Eg ser at du er trøtt, men eg kan ikkje gå alle skrittan for deg. Du må gå de sjøl, men eg vil gå de med deg» synger Bjørn Eidsvåg så godt i sangen «Eg ser». I sangen setter Bjørn Eidsvåg navn på følelser. Han sier det med enkle ord, og han tilbyr sin tilstedeværelse. Sommeren står for døren og det er høysesong for ferieavvikling og bruk av vikarer i små og store botilbud for utviklingshemmete. Hver dag hører jeg fra miljøterapeuter utsagn som; «Det er litt vanskelig å følge opp det faglige akkurat nå, fordi vi har vikarer», «Per han har vært så urolig i det siste, fordi i helgen var det nesten bare ukjente som jobbet med han», eller «Plutselig har Anne Mette begynt og skrike igjen om natten, vi kan ikke helt forstå hvorfor». Det som blir fortalt er en tendens til endring i atferd. I mine ører hører jeg et mangfold av uttrykte følelser, og jeg lurer på hvorfor ingen referer til akkurat det? Ferieavviking har selvsagt en effekt på de som skal motta tjenester i sine hjem. For enkelte kan det være et hyggelig avbrekk fra det vante, men for de aller fleste virker det forstyrrende for den dagligdagse fungering. For noen sårbare medfører dette økt uro, forvirring og stress. Spørsmålet blir da, hva er det viktigste å huske på når du står der som feirevikar, ny i relasjonen, ukjent med uroen, forvirringen eller den rare atferden som plutselig dukker opp? Kan du spørre deg selv hva atferden kan uttrykke av følelse? Virker den utviklings - hemmete personen sint, lei seg eller redd? Virker han/eller hun glad, opprømt eller kanskje til og med litt for oppspilt? Hvilken følelse får du, i møtet med personen? Kan den følelsen du kjenner være en overføring av de følelsene den utviklingshemmete innehar? Tenk over at redde personer ofte blir sinte. At triste personer like gjerne kan bli urolige og rastløse som apatiske. Og at mennesker som er forvirret ofte mistolker kommunikasjon og blir mistenksomme. Et godt råd er da å sette navn på de følelsene du tror blir uttrykt. Du kan stille spørsmål som: «Er du litt lei deg i dag?» Eller: «Har det ikke vært en bra dag for deg i dag?». Man kan også gjøre som Bjørn Eidsvåg: «Jeg ser at du er trist». Samtidig er det viktig å være oppmerksom på egne følelser. Er du en stresset og nervøs nyansatt, må du være bevisst dine egne følelser og ikke blande disse inn. Når en skal sette navn på en følelse, kan en bruk enkle ord, det er viktig å ikke eskalere følelsene, men forenkle. Dersom mennesker har dårlig regulering av følelsene kan følelsene ofte bli overdrevet i sitt uttrykk. Derfor er det lurt å forenkle beskrivelsene. Følelsesuttrykket kan være intens, men selve følelsen er ikke nødvendigvis så sterk. En voldsomt uttrykt reaksjon kan skyldes en småreaksjon. Det er som når et barn blir rasende og illsint over at han ikke får sitte på rett stol ved bordet, følelsen som ligger bak kan være en forbigående frustrasjon. Det gir trygghet å bli møtt med en rolig bekreftelse, for eksempel: «Jeg ser at du er trist. Jeg kan ikke 4 S O R R A P P O R T N R

5 gjøre så mye med det akkurat nå, men jeg kan være her for deg.» Når du senere skal rapportere, kan du formidle hvilke følelser du antar brukeren har gitt utrykk for. Generelt er det en god miljøterapeutisk ferdighet å konkret og presist kunne beskrive atferd. Spesielt gjelder dette når vi skal formidle videre noe som andre fagpersoner skal tolke. Men det er en misforståelse å hevde at det å beskrive atferd er mer profesjonelt enn å si at vi tror han eller hun uttrykker en følelse. Mange mennesker med utviklingshemning har liten erfaring med å kjenne etter og å uttrykke egne behov. Mange har vanskeligheter med å sette grenser for seg selv og å uttrykke følelser på en sosialt akseptabel måte. Og det er her vi ofte ser at følelsesmessige utbrudd blir beskrevet som utfordrende atferd i rapportskjema. Da er det lett for at spørsmålet om hvordan vi skal håndtere denne atferden kommer i fokus. La meg gi et eksempel: Vi noterer oss at Trine spytter. Vi etterfølger dette med et forslag til tiltak; at spytting bør møtes med at vi går litt vekk fra henne, og deretter leder henne til å tørke opp spyttet etterpå. Eller: Vi noterer oss at Trine spytter. Vi etterfølger dette med en antagelse om at vi tror hun er redd i de situasjonene hun spytter, og spør hvordan vi kan øke hennes trygghet? Atferd som endrer seg, eller atferd som oppleves som utfordrende, behøver strengt tatt ikke å bli møtt med nye tiltak eller regler. Et godt tips er å holde fokus på det som er grunnleggende viktig og som er grunnleggende rutiner for god fungering. Hold for eksempel fokus på god søvn, en god morgenstund, en rolig frokost, noen gode aktiviteter og en hyggelig kveld. Ikke hopp på Av: Psykolog Anne Gro Innstrand Fotograf: Anders Mingen fantasifulle og nyspikrede tiltak for plutselig oppstått utfordrende atferd midt i ferie - avviklingen. Vi kan gå med et ønske om å ha kontroll og en opplevelse av varierende grad av kontroll. Men skal vi egentlig ha kontroll over andre mennesker? Det vi kan tilstrebe er tillit, og vi vil oppleve varierende grad av tillit. Det viktigste du kan gi et menneske som har det vanskelig er bekreftelse på at du ser at vedkommende har det vanskelig, og at du tåler følelsene som blir uttrykt. Slik kan vi hjelpe til med å sette navn på følelsene, normalisere og vise at vi tåler reaksjonene. Med dette kan vi bidra til å roe ned situasjonen. God ferieavvikling! Spørsmål til Anne Gro Innstrand kan rettes til: S O R R A P P O R T N R

6 Om å vokse opp på Nordnes Dialog mellom Hans Olav Instefjord og Eirik Pettersen TEKST: BENTE N. OWREN FOTO: SØLVI LINDE Konferansens neste innslag er to voksne menn, som begge er vokst opp på Nordnes i Bergen. I komfortable lenestoler sitter de og snakker sammen om hvordan det var å vokse opp på Nordnes, om ungdomsår og sine ulike erfaringer med psykiatrien. Mye handler om korps, om musikkorps og buekorps. Hans Olav Instefjord er i dag divisjonsdirektør i Helse Bergen, Eirik Pettersen er tjenestemottaker med lang fartstid i psykiatrien. Som mange andre bergensgutter, gikk begge i korps. Eirik gikk i musikkorps. Han ville gjerne begynne i buekorps også, men der var det en peletongssjef som ikke likte ham, så han fikk ikke være med. Hans Olav, på sin side, fikk ikke være med i musikkorps, for han var for dårlig til å spille. Så han gikk i buekorps. Som voksen fikk Eirik jobb hos Wallendal, en varehandel i Bergen sentrum. Der arbeidet han til 1976, da han ble syk og innlagt for første gang. Firmaet tilbød ham å gå over i halv stilling. «Men eg skulle være en tøffing, skulle stå på i full jobb,» sier Eirik. «Men det gikk jo ikkje». Så han sluttet i jobben, noe han angret på senere. Første gang Eirik var innlagt i psykiatrisk avdeling, var han langt nede. Andre gang han ble innlagt, var i Da var han høyt oppe. «Eg var langt unna normal. Eg svevde oppunder taket, med keisere og presidenter.» «I dag går det bedre», legger han til med et smil. «Det går ann å snakke med meg». Etter en tid fikk han tilbud om arbeid ved Nordnes verksted, en vernet arbeidsplass, hovedsaklig for mennesker med psykisk utviklingshemning. Eirik var litt i tvil. «Eg måtte se på ka det var for nokke», sier han, men det viste seg at han trivdes godt. Eiriks arbeid besto i å sitte ved sentralbordet og ta i mot telefoner. I tillegg hadde han en bijobb med å legge brosjyrer i konvolutter for Studia, en bedrift som selger bøker. Han opplevde at det var fint å jobbe sammen med psykisk utviklingshemmede, og at det ga ham mye inspirasjon. «Det var godt humør og tjo og hei.» Så han ble i 6 6 S O R R A P P O R T N R

7 Hans Olav Instefjord og Eirik Pettersen. ½ år. Men etter hvert fikk han andre helseplager, og måtte slutte i arbeid. I dag er han i kontakt med lungeavdelingen på Haukeland sykehus. Ved hjelp av pleie- og omsorg og sosialkontoret fikk Eirik egen leilighet i Skivebakken bofellesskap, midt i Bergen sentrum. Der har han bodd i 11 år. Beboerne har egne leiligheter, i tillegg er det fellesareal og kontor for de som arbeider der. De som bor i bofellesskapet kan kontakte miljøpersonalet hvis de har problemer med noe, eller trenger å snakke med noen, men det er meningen at de skal klare det meste selv. Skivebakken er bofellesskap både for mennesker med psykisk utviklingshemning og mennesker med psykiske lidelser. På spørsmål om hvordan det er å bo slik, svarer Eirik: «Vi har det kjekt sammen. Eg blir i godt humør av å vere i lag med de.» Eirik trives godt i leiligheten sin, men føler seg noen ganger veldig alene. Han går på møter i foreningen Mental Helse i Bergen, og bruker også Fredheim, et senter for mennesker med psykiske lidelser. «Det er svært sosialt», sier Eirik. Og en kan kjøpe middag for bare 50 kroner. Mye er bra, i følge Eirik men mye kan bli bedre: «Mennesker som ikkje har bodd i institusjon må få bo i egen leilighet, ha en strukturert hverdag og leve sitt eget liv. Men det e enkelte ting eg ikke skjønner. Korfor e det ikkje sånn?» Her kommer han med en kraftsalve til Bergen kommune: «Psykisk helse i Bergen har lagt nere i 30 år, dokkar må ta et krafttak for å få det på fote! Det handler om folk med følelser, tanker og nerver. Vi kan ikke behandles etter en A4 tankegang. Dokkar må ikkje bare være opptatt av om vi har tatt medisinen, spørre om vi har skiftet klær eller dusjet. Dokkar må ta dokkar tid og sette dokkar ned, prate med folk og høre kordan vi har det!» Så fortsetter han: «Norge skal jo være et av verdens rikeste land, da må det jo være penger nok! Det vil bli inflasjon, sier de. Vi må spare, sier de. Det er pisspreik! Det går ikke an å spare inn på helsevesenet!» S O R R A P P O R T N R

8 Avdelingdirektør Helge Worren: Myndighetenes krav og forventning til tjenestene For mennesker med utviklingshemning og psykiske lidelser Avdelingsdirektør Helge Worren. Avdeling for psykisk helse, Sosial- og helsedirektoratet TEKST: SØLVI LINDE «Dette var en stor forsamling, jeg er prestesønn og burde vel be om kollekt ved en slik anledning». Med disse ordene åpner Helge Worren sitt foredrag og han takker for invitasjonen, selv om han ikke har vært mer enn en måned i den nye jobben som avdelingsdirektør. Men som han selv sier; «Det var kanskje heller ikke derfor jeg ble spurt?» Derimot er det kanskje hans erfaring som stedsfortredende tilsynsmann som er verdifull her. Worren peker på konferansens tittel; «Fra ord til handling» og sier «Kanskje skal en legge til ordet samhandling?», og mener at jo vanskeligere område, jo finere og større ord blir benyttet. Han viser til Karsten Isacssen som ble spurt hva som var hemmeligheten bak suksessen, han svarte at han trodde det var hardt arbeid. Worren vil snakke om tjenester, primært helse og sosialtjenester. Han sier at alle tilsynene han har deltatt på, har bekreftet vennens utsagn: «Vanskelighetene oppstår i skjøtene. Uavhengig av målgruppen er sårbarhet for skjøter den samme uansett». Tilsyn med helse- og sosiale tjenester for voksne med omfattende og langvarige behov, og tilsyn med habiliterings - tjenester for barn tok begge utgangspunkt i tre faser: Oppstart med utredning, planlegging og iverksetting. I tillegg tok tilsynene utgangspunkt i fire perspektiv; brukermedvirkning, koordinering, individualisering og forsvarlig tjenesteyting. Funnene viste et stykke vis og delt tjenestetilbud, 1/3 av tjenestene var fragmenterte og lite koordinerte. Enkelte steder planla en noe og så gjorde en noe helt annet. «Noen tror visst at båten blir til mens en ror» sier Worren og gir uttrykk for at individuell plan er viktig, men at enkelte nok mener at dersom en har laget en fin forside, så kommer resten av seg selv. Personer som omfattes av individuell plan har langvarige behov og det er derfor viktig å endre tjenestene i takt med at behovene endres. «For personene dette gjelder er det 8 S O R R A P P O R T N R

9 Heller ikke spesialisthelsetjenesten følger opp sine forpliktelser, behandlingsfristen overholdes ikke, og ansvaret for individuell plan skyves konsekvent over på kommunene. Dette til tross for at loven klart uttrykker at etaten nærmeste brukeren har ansvaret. Worren hevder at en kan snakke om en kvalitetslinje. Innenfor det forsvarlige finnes et veiledningsansvar. «Men hvis en står på den gule linjen til T-banen vil en før eller siden bli truffet av et speil. En må finne en middelvei som innebærer god praksis». Han viser til Demings sirkel, der kvalitet framstår som en kontinuerlig prosess Helge Worren. den naturligste ting i verden, selvfølgelig må tjenestene endres etter hvert, men det er tydeligvis ikke alltid slik for dem som tilbyr tjenestene» Ved tilsyn om retten til vurdering av nødvendig helsehjelp, fant tilsynsmyndighetene at habiliteringstjenesten for barn ikke kunne regnes som forsvarlig eller likeverdig. Dette til tross for en lang rekke alvorlige lidelser som Cerebral Parese, psykisk utviklingshemning osv. Det var stor mangel på støttekontakter, avlastning var i liten grad tilpasset behovet og der hvor barnet hadde transport, støttekontakt og avlastning var det foreldrene som stod for koordineringen. Kommunene har plikt til å sørge for kompetanseheving; «Men det blir ofret mer penger på brøytebiler enn på vedlikehold av personalet» Dokumentasjon og begrunnelser var elendig. Worren sier: «Internkontroll, noen får allergiske reaksjoner når jeg sier det, men det er et viktig styringsintrument» Hva er myndighetenes krav og forventning til tjenestene? Det er et lederansvar å holde seg orientert om lovverk og de krav som pålegges. Det handler ikke alltid om mer penger, men om mer styring, mer ledelse og mer koordinering. Worren sier han ofte er redd for å bli misforstått, det er ikke den enkelte helse- og sosialarbeider som skal føle at hun ikke gjør en god jobb, men PLAN DO ACT STUDY Demnings sirkel. S O R R A P P O R T N R

10 lederne som må ta mer ansvar. «Noe av det viktigste vi fant ved tilsynene, var at der hvor ledelsen hadde mer styring og mer engasjement var der også bedre kvalitet på tjenestene» Hva er de viktigste stikkord å reise hjem med? En skal tenke forskjellsbehandling for den som trenger det mest. Likebehandling gir dem som allerede klarer seg, som har mye, mer. Worren hadde ikke fasitsvar på hva en skal gjøre, men mener en må lære av hverandre og være kreativ, at det gjøres mye bra, men at vi likevel har et stort forbedringspotensial og at i mange tilfelle er det små endringer som skal til for at gode forandringer er på plass. I så henseende er kommunikasjon viktig, men det krever at en møtes. Og han synes det var trist at i blant var det først når tilsynet kom på besøk at saks - behandler og bruker hilste på hverandre for første gang. Til sist nevnte han Ingebrikt Steen Jensen, som har skrevet «Ona Fyr», og som viser hvor viktig visjoner og historier er. Worren mener vi ofte opererer med fjerne og byråkratiske mål, mens de gode historiene får alt for liten plass. Som for eksempel at danskene tror barna kommer med storken, mens svenskene tenker at vi ligger med hverandre. «Nordmannen derimot er ikkje helt sikker, men tror nok at det gjøres forskjellig i hver kommune! Og så må en vite at en Netcom sveis er en sveis med dårlig dekning». Dialog med salen: Hvordan følger tilsynet opp kravene til kom - munene? Slik tilsynsordningen er lagt opp gjennomfører vi tilsynet, skriver rapport og så er vårt arbeid gjort. Men vi dytter på og har mye dialog til avvikene er rettet opp. Vi kan ikke si hvordan ting skal gjøres, men peke på at kommunene må oppfylle visse krav. Er det spesielle deler av tjenesteapparatet som skiller seg ut? Samarbeid med fastlegene er ofte dårlig, mens helsestasjonenens tjenester ofte er bra. Problemene ligger i skjøtene, det er mange som gjør noe, men samarbeidet mangler. Rapporten «Vi vil vi vil» viser at fritidstilbudet til mennesker med utviklingshemning er dårlig? Hvor ligger den saken nå? Den er tatt opp av i statssækretærutvalget og ligger nå i Departementet, spørsmål er om det er betryggende? En representant fra Røde Kors, Rogaland sier de gir gratis fritidstilbud til utviklingshemmede og at de har grupper både i Sandnes og Flekkefjord. På spørsmål om medisinering av denne gruppen og hvordan en kan sikre effekt av behandling for de som ikke kan si noe om det selv, er svaret fra Worren brukermedvirkning og dialog. Kap 4A i lov om sosiale tjenester blir nevnt og ikke minst viktigheten av å følge opp med evaluering. Departementet har gode prosesser rundt lovverk, høy grad av brukermedvirkning og ser for seg at tilbud eller lovverk skal treffe brukerne, men den lokale styringsplan må ha det samme målet. Det hevdes også at det nå drives en del systemtilsyn, og at det er en gledelig utvikling. Tidligere hadde departementene ulike typer tilsyn, ulike begreper og ulike reaksjoner. I dag har en større samordning. Systemtilsyn der en legger vekt på det politiske og administrative ansvaret er bra. Det legger ansvaret der det skal være. 10 S O R R A P P O R T N R

11 Psykolog Anne Gro Innstrand: «Når vi mangler et felles språk!» Privatpraktiserende psykolog Anne Gro Innstrand, Bergen Manglende henvisningskompetanse Manglende behandlingskompetanse Manglende felles språk mellom tjenestene. TEKST: SØLVI LINDE FOTO: BENTE N. OWREN Atferdsavvik eller symptom på sykdom? I julen leste jeg om en liten undersøkelse; Type pasient avgjør hvor fort hjelpen kommer! Dersom en ringer 113 og sier at en person trenger hjelp, vil pasientgruppen avgjøre hvor fort hjelpen kommer. De som kommer dårligst ut er rusmisbrukere og utviklingshemmede. En kan spørre seg hvilken informasjon som ligger der, og som dukker opp og gjør at det går litt tregere. Jeg jobber som en helt vanlig psykolog her i byen. Dersom jeg vil legge inn noen, også rusmisbrukere, går det greit. Vi snakker litt om det, jeg sier hun heter Trine, er så og så gammel, kjapt og greit, det hele tar ca 10 min. Men dersom jeg har en utviklingshemmet pasient, så går det ikke. Jeg prøver derfor som oftest å få til en planlagt innleggelse. Anne Gro Innstrand sier det er viktig å ha forståelsen av hva som er normalvariasjonen, selv om observasjoner kan tolkes ulikt. Hun bruker et eksempel der hun skulle kartlegge behovet for voksen opplæring. Hun kommer inn i en leilighet som er preget av skitt og dårlig luft. «I løpet av samtalen med mannen, kommer det ene symptomet etter det andre mot meg, mannen er paranoid psykotisk. Han har ikke vært på jobb, han spiser bare to typer mat, tomatsuppe og pizza grandiosa, er paranoid med hensyn til sin far osv.» I samtale med personalet etterpå, sier hun at kanskje denne mannen burde få hjelp hos psykiatrisk poliklinikk? Dessverre blir anbefalingen møtt litt ovenfra og ned; «Jeg burde jo ha toleranse for at utviklingshemmede bare kan spise en type mat!» Hans symptomer blir altså tolket innunder normalvariasjonen for utviklingshemmede, og derfor ikke vurdert som alvorlig nok til å henvise vedkommende til psykiatrisk poliklinikk. S O R R A P P O R T N R

12 Anne Gro forteller om en annen pasient: Han henter og hamstrer så mye at det går ut over evnen til å fungere. Han har det så travelt med tvangshandlingene sine at han nesten ikke går på jobb. Når han endelig blir innlagt, er det ikke på grunn av atferden, men fordi han lager så mye brudulje når han blir stoppet. Han har omfat - tende symptomer på alvorlig sinnslidelse, men blir snart utskrevet igjen. Det hevdes at han ikke har mer psykoser enn det som er vanlig å møte hos utviklingshemmede! I begge de nevnte tilfellene blir forståelsen av diagnosen utviklings - hemning lagt som over skyggende forklaring på symptombildet. Spørsmålet er om det vi observerer blir tolket som atferdsavvik eller symptom på sykdom? Det er klart at vi kjenner utviklingshemmede som har en viss grad av matseleksjon og som hamstrer, men når går dette over til å bli et symptom på en psykisk lidelse? Innen psykiatrien er det vanlig å vurdere om symptomene fører til funksjonsfall, problemer med alminnelig fungering og sosialt liv. Dersom dette har en viss varighet, så er det snakk om en psykisk lidelse. Vi vet også at dersom personer blir gående lenge med ubehandlet psykisk sykdom, vil det kunne redusere effekten av behandling og dermed gi dårligere prognose. Det er et alminnelig sørgelig faktum at utviklingshemmede går mye lenger med ubehandlet psykisk sykdom før de blir henvist. De blir gjerne lagt inn akutt når det oppstår aggresjon og konflikter, men de blir fort skrevet ut igjen, og ved eventuelle nye innleggelser etableres en behandlingsresistens. Forståelse av miljøterapi Det skjer en slags romstering av ansvarsfraskrivelse. Kan det ha noe med forståelse av miljø - terapi å gjøre? Tror en at det er mulig å oppnå det samme gjennom miljøterapi i et bofellesskap i kommunal virksomhet som inne på en klinikk? Miljøterapi i boligen skal være beskyttende mot psykisk lidelse. En skal tilrettelegge for kom - munikasjon, tilpasse hjelpen til vedkommendes mestringsnivå og behov, og legge til rette for valg, egenkontroll og oversikt. Behandling derimot, handler om andre ting i tillegg til beskyttende miljøterapi. I klinikk skal en vite hvordan en skal snakke, nærme seg, gi mat osv. på måter som ikke oppleves truende av den andre. Det er en misforståelse å tro at en kan gjøre det samme i boligen som på en sengepost, hvor en blant annet kan redusere stimuli gjennom å regulere lyskilder, ved å låse dører eller annen bruk av tvang. Mange som driver miljøterapi i kommunene tror de kan behandle. Det som oftest skjer, er at de glemmer å drive beskyttende miljøterapi og går rett på symptomene. De opprettholder krav, tiltak og rammer. Et eksempel er karen som ble nevnt i begynnelsen, han fikk ikke ekstra hjelp, kravet til mestring var det samme. Og dermed falt funksjonsnivået. Det å justere tiltakene, gi omsorg, behandling i tillegg til beskyttelse, er ikke så lett i et miljø som i utgangspunktet bare skal være beskyttende. På klinikken vil en ofte tenke at han skal tilbake til miljøterapi i boligen, og diskusjonen kommer fort til rammer og ressurser. Men i 12 S O R R A P P O R T N R

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING SOR Rapport NR. 2 2007 53. ÅRGANG Storebror ser deg! «Mange bekker små» «Jeg kjenner folk rundt meg det gir meg trygghet» Fastlegen, et viktig kort i kabalen Anvendelse av «miljøregler» et eksempel En

Detaljer

Rapport SOR NR. 6 2006 52. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING

Rapport SOR NR. 6 2006 52. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING SOR Rapport NR. 6 2006 52. ÅRGANG Retten til å være et helt menneske Ingrid Lycke Ellingsen utnevt til Ridder av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden Etiske modeller for målsettingsarbeidet Reisebrev fra

Detaljer

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A Thomas Owren 20. og 21. april arrangerte SOR sin vårkonferanse, i samarbeid med Fylkesmennene i Region Vest og Bergen Kommune. Tema

Detaljer

I velferdsstatens randsone

I velferdsstatens randsone HiT notat nr 3/2008 I velferdsstatens randsone Evaluering av Boteam, Porsgrunn Heidi Haukelien På oppdrag fra Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2008 HiT notat nr 3/2008 ISSN 1501-8520

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning SOR Rapport Utstrakt bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning skjer, og er lite regulert av kapittel 4A. En undersøkelse fra Hedmark Erfaringer med mestringskurs for personer

Detaljer

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS 1 E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS Av Anne-Marit Stokke St.Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern avd.brøset Habiliteringstjenesten for voksne

Detaljer

Kjærlighetens landskap. Utviklingshemmede og seksualitet Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av fagforbundet Nr. 9-2007

Kjærlighetens landskap. Utviklingshemmede og seksualitet Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av fagforbundet Nr. 9-2007 Utviklingshemmede og seksualitet Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av fagforbundet Nr. 9-2007 Kommentar innhold Yrkesfaglig temahefte Seksualvennlig miljø Får jeg lov? 4 Hendene opp og buksene ned 7

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Syndromer, atferdsforståelse og utviklende arbeidsmiljø

Syndromer, atferdsforståelse og utviklende arbeidsmiljø Fagdager med stor bredde Syndromer, atferdsforståelse og utviklende arbeidsmiljø Tekst og foto: Sølvi Linde, Rapports redaksjonsutvalg. Fokus på fag Konferansen hadde tydelig fokus på fag, men det var

Detaljer

FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011

FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011 FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011 2 Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerte

Detaljer

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell Nr. 3 2013 31. årgan g MagasiN utgitt av Me N tal Helse Pris: Kr. 60,- En KildE til aktivitet Et godt liv krever en god grunnmur Bakgård som gjør en forskjell Christian Ingebrigtsen: Vi må inkludere de

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Rapport. Betraktninger omkring «samtykkekompetanse. Kvalitet i arbeidet med psykisk utviklingshemma. Nordisk seminar og nettverksmøte på Island

Rapport. Betraktninger omkring «samtykkekompetanse. Kvalitet i arbeidet med psykisk utviklingshemma. Nordisk seminar og nettverksmøte på Island SOR Rapport Utgave 5 2001 47. Årgang Tor Visnes Nordisk seminar og nettverksmøte på Island Side 4 Edith Lunde Betraktninger omkring «samtykkekompetanse i hverdagslivet» Side 6 Brit Olin Styve Kvalitet

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer Astrid Skatvedt og Marit Edland-Gryt Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer SIRUS-rapport nr. 4/2012

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus I DETTE NUMMERET: Kognitiv miljøterapi gir nye muligheter Nytt stipend Terapeuter må lære om brukermedvirkning Psykisk helse og rus nr. 1-2012 årgang 23 tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og

Detaljer