Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 1/14 Kontrollrapport - salgsbevilling Coop marked 2012/640 RS 2/14 Kontrollrapport - salgsbevilling Matkroken 2012/640 RS 3/14 Oppgave over salg av øl klasse 2 for året /472 RS 4/14 Radon 2014/7 RS 5/14 RS 6/14 Tildeling av turnusplass i kommunehelsetjenesten med oppstart: Velkomsthilsen til turnusleger i kommunene i Troms våren / /317 RS 7/14 Satsing på kommunalt barnevern /69 RS 8/14 RS 9/14 RS 10/14 RS 11/14 RS 12/14 Tilsyn med barn i fosterhjem - orientering om budsjettvedtak Ikraftsettelse av lov- og forskriftsendring etter Stortingets behandling av Prop. 106 L ( ) Endringer i barnevernsloven Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Troms Brosjyre kreftsykepleier, interkommunalt kreftkoordinator Samhandling mellom tros- og livssynssamfunn og helseog omsorgstjenesten 2013/ / / / /4 RS 13/14 Utvidelse av tjenesten fra IMA 2012/435 RS 14/14 Årsrapport farmasøytisk rådgiving Dyrøy kommune /531 RS 15/14 Nærmiljøsentralen i Dyrøy - Tilskudd /53 RS 16/14 Aktivitets/statusrapport om arbeidet med ungdomsklubben Zantom, høsten /77 RS 17/14 Oppfølging av ungdomssatsing 2014/77 RS 18/14 RS 19/14 Melding om politisk vedtak - Skolerute for skoleåret Skoleruta for skoleåret og foreløpig forslag til skolerute for skoleåret RS 20/14 Permisjon fra pliktig opplæring etter opplæringsloven foreldres myndighet etter barneloven når disse ikke bor sammen Saker til behandling 2014/ / /386

4 PS 2/14 Kulturprisen /133 PS 3/14 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger 2007/546 PS 4/14 PS 5/14 Revidering av vedtekter for skolefritidsordninga, Elvetun skole Søknad om fritak som styremedlem til styret for Dyrøy Nærmiljøsentral (frivilligsentral) 2014/ /19 PS 6/14 Valg av nytt styre til Dyrøy idrettsråd 2014/134 PS 7/14 Valg av ny vara til styret i PPT, politisk representant i Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget på Elvetun skole 2011/19 Leif-Hermod Jenssen utvalgsleder

5 Sakertilbehandling

6 PS1/14Referatsaker

7 Kontrollrapport - salgsbevilling Salgssted: Adresse: 3 )1 Bevillingshaver: oe)f Styrer: Stedfortreder: tv v ^ Dato Klokken : Sec.avd. : Kontrollør: Ansvarshavende: Alder. 57 Kontrollform: Åpen Arionym Åpningstider: Salgstider: MARKERER AVVIK I.H.T. FORSKRIFTENE I ORDEN / AKSEPTABELT BENYTTES IKKE FOR DETTE PUNKT FØLGENDE ER OBSERVERT OG REGISTRERT: Ikke Tilleggs- 1 Harbetjeningunder 18 år befatningmed salgav alkoholsvakdrikke eller gruppe 1? jf. forskr Selgeseller utleveresalkoholsvakelleralkoholholdigdrikk gruppe 1 til personunder18 år? jf. forskr Bledet avkrevdlegitimasjonvedtvil om alder? jf. forskr. 2-4 Selgeseller utleveresalkoholholdigdrikketil personåpenbartpåvirketav rusmidler? jf. forskr. 3-1 Påserpersonaletat det ikkenytesalkoholinnei butikkenelleri umiddelbarnærhet? jf. alkoholloven 1-4 ogforskr. 3-2 Plasseresalkoholgruppe1 slik at den ikkekanforvekslesmedalkoholfri og alkoholsvakdrikk? jf. forskr. 3-3? Overholdessalgstiden? jf. alkoholloven 3-7 Eralkoholgruppetilgjengelig utenfor salgstiden? I. merknadtil alkoholloven Er reklameforbudetoverholdt? jf. forskr. 9-1 og 9-2 Er informasjonsmateriellfor alder, legitimasjonspliktog salgstidergodt synlig? Kommentar: DYRØY KOMM Saksnr.: L1 Ja Nei aktuelt rapport 27DES S.beh.: Kopi: r e Ark.kode5: Ved avvik bor salgstedet sende skriftlig kommentar til kommunen. innen 2 uker fra mottatt rapport jf. forskriften 9-6. Kontroll utført og kopi levert (sign. kontrollører) Kopi mottatt Hvit original: Oppdragsgiver - Blå kopi: Kontrollsted - Grønn kopi: Securitas AS BLA - S Wittusen & Jensen"

8 , N 40flR6u16U264.,, HAg OL!awsq t!s Kobr.,:sTni.o11216c1 - ekouo Kob!" 2(c;-;.41---oa kj& KekifLO!I I -Vb14c.3 i:i-)". IGA "Y Fz'c.,U(tt-M.~) L 5 R0b4i:Pon4 IVkir Itoqc2: Wir _ 1- i J J 1Kabl: T5T. = -5 DE? J l_dr!rur: KO Wlfg1: DAHUAKOWWili4E c 1111E!.; \ -2 "" -, g ';>, ".j :91: -J1 ; '. g 1,2staG2t;liGL.P;;6t :.LGZ 34opo9iogpij b61..?.01: -`1 ;Ci.f\c-,L2L-.,1: ;;;;4 cr, s.,, 1 111`:. i,. : ireu i 1 1 ; s-d 2oltIG? 111(01 1:?1,?I'it,, -4 14'l0L2V1a -. - pst.slugid ipeci horceiagn:fe nr2edafh.1. OC HEC12113EBI: 1,19' wmc bboi4 f5;(6,5r6ae,2- f ' VWHE!;1--!-..;13 ' al brita.k_l 2;ecilekaegeL. r\, - 96AtilltJa2p9AGL, r yelle226: 2'.31a22rE.A.1. f f 1 i!! qfi A.

9 Kontrollrapport - salgsbevilling 5 ci Salgssted: VVF Adresse: Bevillingshaver: L:: Styrer: W 1-42: s Stedfortreder: Ansvarshavende: 0(1- Alder. Dato Klokken : Sec.avd. : Kontrollør: Kontrollform: Apen Anonym Åpningstider: Salgstider: MARKERER AVVIK I.H.T. FORSKRIFTENE I ORDEN / AKSEPTABELT ffi BENYTTES IKKE FOR DETTE PUNKT FØLGENDE ER OBSERVERT OG REGISTRERT: 1 Harbetjeningunder 18 år befatningmedsalg av alkoholsvakdrikkeeller gruppe 1? jf. forskr Selgeseller utleveresalkoholsvakelleralkoholholdigdrikk gruppe 1 til personunder 18 år? jf. forskr Bledet avkrevdlegitimasjonvedtvil om alder? jf. forskr Selgeseller utleveresalkoholholdigdrikketil personåpenbartpåvirketav rusmidler? jf. forskr Påserpersonaletat det ikkenytesalkoholinnei butikkenelleri umiddelbarnærhet? jf. alkoholloven 1-4 ogforskr Plasseresalkoholgruppe1 slik at den ikkekanforvekslesmedalkoholfri og alkoholsvakdrikk? jf. forskr Overholdessalgstiden? jf. alkoholloven Eralkoholgruppetilgjengelig utenfor salgstiden? jf. merknadtil alkoholloven Er reklameforbudetoverholdt? jf. forskr. 9-1 og Er informasjonsmateriellfor alder, legitimasjonspliktog salgstidergodt synlig? Ja Nei Ikke Tilleggsaktuelt rapport Kommentar: DYRØy KOMMUNE Sakser., 7DES 2013 S.beh.: PE Ark. kode P: a' : Ark. kode S: Ved avvik bor salgstedet sende skriftlig kommentar til kommunen, innen 2 uker fra mottatt rapport jf. forskriften 9-6. Kontroll utført og kopi levert (sign. kontrollører) Kopi mottatt 2eki1 Hvit original: Oppdragsgiver - Blå kopi: Kontrollsted - Grønn kopi: Securitas AS BLA - S Wittusen & Jensen

10 . snc cipagrai: ObbqLsEiad!AGI. #(.0b!: 1,(oup.olia4Gq - ;:.,6ci14;92 kt (-'- - -;..._-:,,-,4 -i,;,, , , k - --,, i, f-,,:,. i,.' :1,--,--,4",;,,,..,--7-,_: r fr,,t( i. -' 'rk..i - -'- -Jr: ',.::: ' i i i KOW1.)!! rti~ oa gr,b; igi,..,1. -:,4t0^G.si L), 1.1-,613; U.A ( Asci giv,!k p)i.--._:,,,,:,,,: r...1i,.:4,1:." !,.,..1,i,1,. fl:jell. 111,:GLI Ç 1$-.:.1,4 {IlOW..?.!1:.:' b,..%4 vurvous z: vursvgb: KObt: 21)611.: tmv: w,1 _S_ xoe5013, tra_h_g us: -^ KOWWG1.113'. Jry Fl!u;cr.wgz ouzu_ig.rt;.;s1,1isiqui.. IGdwu.n2lou2b: u i)on! a-s 1.,_6!.<!,-_ru_w4,-_; 1onggt Wel.f(119(](1.1Jiroponw,Gu iflbbo "a 1OL 9W0P0 10AGIJ 3-'. pact.pongg 2311,?.f1G OAOA KOVVIAIME I ell \ i e r e OiOh 11KSi.1./ igyg ' :;?,:.'f,LI,G120119!6fg; qs; ub;s2 tol2,0: 26g162 GUGIfl(IGASI.G2gli<o»iuoicg ogmliig; e... _,..9f,1 ;Olzta: Gilci. g c4]9!.;;;rupo;polg4a ;! :,r4f F431pwiffilit'l 10f43;"j1;--1 ClIKV6 6iiS1 atdl BOrCE14DE E13OR2EBAEB1. OC BECJBEUI I, li 4y3(191{ LabbOlf IKK'; _. vi-i- 1OISOF- :VK2EEVEFi 8E1LE2IKKE EOB DEjIE brik1kj I, omdaficiei: :.- - ) J V1.32.1\9:2i3gAG1JCle: 2fecgoitlege,t,. '24ALGI: }36ANU02}JUA6L.: T :'' -:-' ' Vlq", ----\ (--VOL4...,»,Ig.,,L _ t--;-=,, _...,v2,-,,,,,li,..., KOLIKOUOi.: _. -7", vqlevas: 291a22f2q: Dgre

11 I DYRØY KOMMUNE Dyrøy Kommune Dyrøytunet Brøstadbotn Ref. Sett inn mottakers ref S.beh.. Kopr Ark_kodeP: knde 15 j 3 FE32014 Ael.: 30/ OPPGAVEOVER SALGAV ØL KLASSE2 FOR ÅR 2013 Coop Marked Brøstadbotn solgte liter øl for kr ,- i år For år 2014 forventer vi et salg på liter. Med vennlig hlisen Coop Nord SA / ' Dalbakk, Ole vedlegg: Skriv navn på vedlegg kopi til: Skriv navn på den som evnt. skal ha kopi Coop Nord SA Postboks 6152 Telefon: Tromso Telefax: E-post: Bank Foretaksnr.: NO MVA nord

12 Dalbakk, Ole Fra: Per-Øivind Hermansen Sendt: 29. januar :33 Til: Dalbakk, Ole Emne: VS: OMSETNINGSOPPGAVE2013 FRA MACKS ØLBRYGGERIAS Fra: Per-Øivind Hermansen Sendt: 20. januar :48 Til: Emne: OMSETNINGSOPPGAVE2013 FRA MACKS ØLBRYGGERIAS COOP MARKEDBRØSTADBOTN 9311BRØSTADBOTN OMSETNINGSOPPGAVE2013FRA MACKSØLBRYGGERI AS GRUPPE LITER NETTO KRONER Høyst 4,7 % alkohol Høyst 22,0 % alkohol 0 0 Høyst 60,0 % alkohol 0 Med vennlig hilsen Macks Ølbryggeri AS Per-Øivind Hermansen Salgscontroller

13 OmsetningsoppgaveAlkoholholdlgedrikkevarer 2013 Betaler Betaler Varemottaker Varemottaker Material Material EAN/UPC Nettoinnhold NOK STK STKZO COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD HALMSTAD CIDERPÆRE4.5% BOKS ,500 ZO , , COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD HALMSTAD CIDEREPLE4.5% BOKS ,500 ZO , , COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD X POKAL PILSNER0.51 BOKS6PK # 3,000 ZO , , COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD CORONA EXTRA0.355L FLASKE , , , COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD PERONI N AZZURRO 0.33L FLASKE , , , COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD POKAL PILSNER0.5L BOKS6PK MACK ,000 ZO , , COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD CORONA EXTRA0.355L BOKS6PK ,130 ZO , , COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD CORONA LIGHT FLASKE , , ,080 Totalt COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD , ,520

14 COOP MARKED BRØSTADBOTN AVD.117 COOP NORD SA STRANDVEIEN BRØSTADBOTN HANSA BORG BRYGGEPIER Dato: Kundenr.: ALKOHOLOMSETNING 2013 Gruppe 1 - drikk med over 2.5 og høyst 4.7 volum% alkohol Liter I Beløp I Denne oversikt er ment som grunnlag for rapportering av alkoholholdig drikke til kommunen. NB: Ny utsendelse på grunn av manglende "Gruppe 3" og total sum i forrige utsendelse. Med vennlig hilsen Hansa Borg Bryggerier AS

15 Ringnes AS Postboks 7152, Majorstua 0307 Oslo RINGNES* Part of the CarlsbergGroup COOP MARKED AVD 007 BRØSTABOTN COOP NORD SA TVERRVEIEN BRØSTADBOTN Oslo, 28. januar 2014 OMSETNINGSOPPGAVE 2013 FOR KUNDENUMMER (til bruk ved kommunenes avgiftsberegning) Av iftsklasse: Liter Kroner Gruppe 1 (2,6%-4,7%) 4 660, Gru e 2 4,8%-21,0% Sum 4 660, ,60 Med vennlig hilsen Ringnes AS Ringnes AS Postadresse Beseksadresse Telefon Faxservicesenter Bankkonto Foretaksregisteret Postboks7152M Th. Meyersgt NO MVA 0307 Oslo 0555 Oslo

16 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\63343_fix.html Page 1 of Hei Se på dette. Legges ut på vår hjemmeside. Ref OpOm Ørjan Fra: Aslak Hovda Lien Sendt: 9. desember :55 Til: Ørjan Higraff Kopi: Geir Fjellberg; Emne: Radon Viktighet: Høy Hei, Siden vi snart også får ansvar for deres kommuner innenfor samfunnsmedisin, så sender jeg en mail angående radon. Bakgrunn: Radon er en luktløs radioaktiv gass som siver opp fra berggrunnen. Norge har et av landene i verden med mest radonholdig berggrunn. Radon avgir radioaktive stråler som ikke trenger igjennom vanlig hud men som påvirker lungene gjennom innånding. I friluft er strålingen minimal, men innomhus kan mengden radon bli helsefarlig ved at gassen trekkes inn i huset fra grunnen. Hvert år dør 300 mennesker av lungekreft relatert til radon. Ved røyking øker risikoen 20 ganger i forhold til en ikke-røyker i samme bolig. Eneste måten en kan si noe om radoninnholdet i en enkelt bolig, er ved måling. Målingene gjøres ved sporfilmer som måler over 2-3 måneder på vinterhalvåret og brukes for å regne et årsgjennomsnitt. Statens strålevern anbefaler alle boliger å måle radon, hvis dette ikke er gjort siste 10 år. Ved verdier over 100 Bq/kubikkmeter anbefaler Statens strålevern at en bør gjøre tiltak for å redusere verdiene (tiltaksgrense). I Nasjonal handlingsplan mot radon pålegger Stortinget at kommunene innen januar 2014 skal ha kartlagt radon i alle skoler og barnehager. I tillegg skal boligeier ha utført radonmålinger i alle utleieboliger innen januar Ny byggeforskrifter fra 2010 pålegger nye bygg å ha radonsperre i byggsåle og anlegg i byggegrunnen som kan aktiveres ved forhøyde radonkonsentrasjoner. Utfordringen for kommunene er å finne en god måte å gi informasjon til innbyggerne om overnevnte anbefalinger, legge til rette for at måleutstyr er lett tilgjengelig for de som ønsker å måle i egen bolig og utføre målinger i bygg kommunen selv eier. Videre bør kommunen ha en oversikt over negative helsefaktorer som påvirker befolkningens helse. Kommuneoverlegetjenesten ønsker derfor å registrere målte verdier for å kunne gi mer spesifikke råd knyttet til radon, for eksempel til huseiere i et område der en ser at andre boliger har målt høye verdier. Derfor har vi i samarbeid med Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy kommune laget et tilbud gjennom Senja Lab om bestilling av sporfilmer via Senja Lab. Pakkene er prisgunstige i forhold til private tilbydere (under halve prisen av de dyreste aktørene). Dermed kan både huseiere, utleiere og kommunene bestille utstyr via Senja Lab for målinger. Måleresultatene legges inn i en database som vi kan bruke til å lage kart over våre kommuner mtp radon. Ønske: 1) Kan Sørreisa og Dyrøy legge ut informasjon på sine hjemmesider? Ta det dere vil av materialet

17 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\63343_fix.html Page 2 of ovenfor, eller lag helt egne. Hensikten med å gjøre dette nå, er at de som ønsker å måle kan gjøre det nå i vinter. 2) De nye kravene gjelder altså for offentlige bygg og utleiebygg fra Har Sørreisa og Dyrøy målt i sine bygg? Kommuneoverlegetjenesten er godkjenningsmyndighet for skole og barnehager. For å godkjenne disse må vi ha radonmålinger. Ved verdier over 100 skal det gjøres tiltak. Jeg vil derfor etterspørre målinger fra deres skoler og barnehager når vi vi formelt overtar ansvaret for de samfunnsmedisinske tjenestene over nyttår. Hvis slike målinger ikke er gjort, ser jeg derfor gjerne at dere vurdere å få målt i løpet av årets vinter. Strålevernforskriften 6. Grenseverdier og tiltaksgrense Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m 3 (tiltaksgrense). [ ] Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler. 57. Bestemmelsen trer i kraft 1. januar Hilsen Aslak Aslak Hovda Lien Kommuneoverlege Senjalegen (Berg, Torsken,Tranøy og Lenvik) Tlf. / Mobil /

18 Slik kan du begrense radon-faren i huset ditt Radon-gass i hus kan være helsefarlig. Nå er Lenvik kommune med på en statlig offensiv for å begrense den farlige gassen i bolighus og offentlige bygg. Apparatet som måler inntrenging av radongass i bolighus, er nå å få tak i hos Senja Lab. Radon er en gass i berggrunnen som verken kan ses, luktes eller høres. Den eneste måten å finne ut som man har den i boligen, er derfor å måle bequerelnivået i inneluften. Det kan nå gjøres på en billig og enkel måte. Målepakken koster 295 kroner. Innen 2014 skal alle offentlige bygg og boliger ha målt inntrenging av radongass. Assisterende kommuneoverlege Aslak Hovda Lien i Senjalegen, daglig leder Claus Bergh hos Senja Lab og leder Jan-Ivar Rokstad i bygg og eiendom i Lenvik kommune ønsker å være i forkant av dette pålegget. Nå er derfor nødvendig utstyr og kompetanse for å håndtere radonmåling på plass i Lenvik. For selv om det ikke foreligger pålegg i forhold til private boliger, anbefaler Statens strålevern at radonforekomst måles i alle bygninger der det oppholder seg mennesker. I Lenvik vil det si rundt husstander og i underkant av 100 offentlige bygg. I private boliger anbefales det å måle: - hvis det aldri er målt tidligere - hvis det er mer enn ti år siden sist - etter store ombygninger «Statens strålevern anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen. Radon forekommer i alle slags bygninger, og radonmålinger bør gjennomføres i alle bygninger der mennesker oppholder seg: Boliger, arbeidslokaler, skoler, barnehager og så videre», framgår det av informasjon fra Statens strålevern. Hvert år dør om lag 300 personer i Norge som følge av lungekreft på grunn av radonstråling. Norge er et av landene som har mest radongass i berggrunnen. Norske myndigheter har derfor iverksatt tiltak for å få begrenset inntrenging av radon i alle typer bygg. Allerede er det innført pålegg om at alle nye boliger må ha en type radonsperre. I eldre boliger, anbefaler Statens strålevern at det blir gjort tiltak i boliger der radonstrålingen er for sterk i forhold til vedtatte retningslinjer. Dette er imidlertid opp til den enkelte huseier å avgjøre om man ønsker. Her kan du lese mer om radon: «Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Statens strålevern anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Det bør også foretas radonmåling i alle andre bygninger der mennesker oppholder seg, blant annet skoler og barnehager, arbeidsplasser og offentlige bygg. Husstander som har sin vannforsyning fra borebrønner bør måle radoninnholdet i vannet», heter det i Statens strålevern sine retningslinjer.

19 Radonmålinger bør ifølge fagmyndighetene utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden. Tiltaksgrensen er på 100 bequerel per kubikkmeter luft. Overstiger målingene 200 bequerel, er det fare på ferde. Å måle radonstråling er enkelt. Private aktører har utviklet målepakker med sporfilm som kan sendes direkte til husstanden. I målepakken finnes alt som behøves for å gjennomføre en måling, inkludert frankert svarkonvolutt. Alt man behøver å gjøre er å plassere ut måleboksen i to måneder samt besvare noen spørsmål om bopelen, og deretter returnere måleboksen til leverandøren. Deretter vil du motta en årsmiddelverdirapport. Her kan du bestille radonpakke fra Senja Lab:

20 Fylkesmannen i Troins _ Saksbehandler, telefon Serine Bakke, ?ksnr. crcv j/ô KoM"NE Vårdato Var referanse 2013/3193 Ark Deres referanse Turnuslege Anders Stave Thalleveien 41 E 2 7 JAN214 2-tY' Bodø Ark. kecky: Ark. kode 5 Tildeling av turnusplass i kommunehelsetjenesten med oppstart: I samsvar med valget ditt på turnusle Te.f Ikesmannen.no har Fylkesmannen tildelt deg turnusplass i Sorreisa kommune, Sorreisa/Dyroy leuekontor. Vi ber deg kontakte kommunen i god tid for turnustjenesten starter for å gjøre nærmere avtale. Turnuskurs Det vil bli arrangert kurs for turnuslegene som er i kommunehelsetjenesten i løpet av det halvåret du er i turnustjeneste. Du vil senere få melding om tidspunkt og sted i eget brev. Veiledningsprogram for turnusleger i kommunene Hensikten med programmet er både å gjøre turnustiden i distrikt bedre, og kanskje gjennom det medvirke til større interesse for å bli i primærhelsetjenesten etter endt utdanning. Du vil få invitasjon til gruppeveiledning senere. Styrende dokumenter for turnustjenesten Rundskriv "IS-9/2005 Turnustjenesten for leger" om forskrifter, retningslinjer, målbeskrivelse og gjennomforing, er det styrende dokumentet når det gjelder turnustjenesten. Rettigheter og plikter både for turnuslege og kommune/veileder går fram av rundskrivet. Du finner rundskrivet på turnusle e.fvlkesmannen.no. Reise- og flytteutgifter Rundskriv "IS-21/2004 Tilskudd til reise og flytting for turnusleger og fysioterapeutkandidater (samt noen jordmorkandidater)" finner du på turnusleeye.fvlkesmannen.no. Her finner du også nødvendige skjemaer. Med hilsen Svein Steinert e.f Serine Bakke fylkeslege rådgiver Kopi: Rådmannen i Sorreisa og rådmannen i Dyrøy Dokumeillel er elektronisk go(lkjeill og hor ikke hanchkrevrie Felefon: ro,tadry,,e: E-postadre,,:: 11,5. `)-2')1 F 11-,:,) '11111-

21 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkarnanni Saksbehandler Anders Aasheim Telefon Vår dato Vår ref / Deres dato Deres ref. Arkivkode Turnusleger i kommunene i Troms våren 2014 Velkomsthilsen til turnusleger i kommunene i Troms våren 2014 Kjære turnusleger! Velkommen til turnustjeneste i distrikt i Troms. Vi håper dere får en innholdsrik turnustjeneste i vårt vakre fylke. Fylkesmannen i Troms ønsker å bidra til dette, og har i flere år arrangert veiledningssamlinger for turnuslegene i Troms. Disse samlingene er obligatoriske. Dere skal da ha fri med lønn fra jobb og vakt. Det er totalt fire samlinger i løpet av de seks månedene turnustjenesten varer: Første samling er 13. og 14. mars. Da står akuttmedisin på programmet. Vi starter 13. mars kl og avslutter 14. mars ca. kl Andre samling er 27. og 28. mars. Vanskelige takster i normaltariffen gjennomgås om kvelden, gruppeveiledning dagen etter. NB: Det er kommunen og lokal veileders ansvar å gi innføring i basal takstbruk. Vårt kurs vil ta for seg de som krever drøfting og litt mer refleksjon. Vi starter 27. mars kl og avq1utter28. mars kl Tredje samling er fra 28. til 30. april, og er todelt. Første dag er en gruppeveiledning bl.a. om sykemelding. De to påfølgende dagene deltar dere på Fylkesmannens obligatoriske turnuskurs i offentlig helsearbeid for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Vi starter mandag 28. april kl Turnuskurset starter 29. april kl og avsluttes 30. april kl Fjerde og siste samling er 20. *uni.oppstart kl og avslutning ca. kl Nærmere info om innhold på de ulike veiledningssamlingene blir sendt til dere senere i egne brev pr e-post. Praktisk informasjon: Alle veiledningssamlingene samt turnuskurset finner sted på Quality Saga Hotel, Richard Withs plass 2, 9008 Tromsø, Telefon Dere får dekket utgifter til rimeligste reise samt hotell og bespisning (NB: Hotell bare for de av dere som ikke bor i Tromsø). Kostgodtgjørelse utbetales ikke. For første og andre samling er det holdt av rom til dere på hotellet, men dere må selv rin e for å bestille rom. Dette er svært viktig, og haster da clet-forts4r fullbookeedere bestille følgende overnattinger: {3y KC)Nt;M:\åE Natten mellom 13. og 14. mars,aksc,f /51:4 Natten mellom 27. og 28. mars Dek , - S be,9 i Kopi.!. ko.!e "_; Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Helse- og omsorgsavdelingen

22 Side 2 av 2 Til tredje samling booker Fylkesmannen i Troms rom for hele o holdet. Dere får tilsendt informasjon med påmelding til turnuskurset, og dere må da krysse av i påmeldingen om dere trenger hotellrom. Nærmere info om innhold på de ulike veiledningssamlingene blir sendt til dere senere i egne brev pr. e-post. Dere blir delt inn i 3 grupper som dere følger gjennom alle veiledningene. Hver gruppe får sin faste veileder. Tidligere turnusleger har gitt svært gode tilbakemeldinger på denne formen for veiledning. Vi gleder oss til å møte dere! Vel møtt til første samling i Tromsø 13. og 14. mars! Med hilsen Svein Steinert e.f. fylkeslege Ann-Trude With Notø (s) Ole Norden (s) Helen Brandstorp (s) fylkesveiledere i Troms Kopi: Kommunene i Troms som har turnusleger våren 2014 v/ rådmannen Kommunene i Troms som har tuniusleger våren 2014 v/ kommuneoverlege Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

23 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Eva Angell Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/ rådmann Satsing på kommunalt barnevern 2014 Som dere tidligere er informert om, er det i statsbudsjettet foreslått å videreføre satsingen på barneverntjenestene i kommunene med øremerkede midler i For 2014 er det på landsbasis øremerket 150 nye stillinger for Troms utgjør dette 4,9 stillinger. Stillingene som er tildelt midler i perioden blir videreført, under den forutsetning at den enkelte kommune som er blitt tildelt midler, benytter stillingen i samsvar med formålet. Vedlagt følger rundskriv Q-31/2014 Retningslinjer Ibr satsing p kommunalt barnevern 2014 Rundskrivet redegjør for blant annet bakgrunn og målsetting med satsingen, fordeling av midler til det enkelte fylke, hvor dere finner søknadsskjema, frister for innsending av søknad, krav til søknadene, samt Fylkesmannens søknadsbehandling. Vi ber dere særlig legge merke til at søknadsfristen for stillinger er satt til 18. februar 2014 og søknadsfrist for midler til kompetanse- og samhandlingstiltak er satt til 11. april Skulle dere ha spørsmål til ovenstående, kan undertegnede kontaktes. Med hilsen Eva Angell fagansvarlig 1 vedlegg Kopi til: Komnzunene i Troms v/ barneverntjenesten Saksnr.: Dok.nr.. S.beh.: Kopi: Ark.koder. Ark.kode Ei jrp:per.r. 3[1JAN2014 Dokumentet er elektronisk godk jent og har ikke handskrevne signaturer. Fylkeshuset. Strandvegen 13 Telefon: Avdellng Postboks Tromsø Telefaks: Oppyekst- og utdanningsavdeln e. n

24 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Rundskriv Landets kommuner Landets fylkesmenn Nr. Vår ref Dato Q - 31/ / RETNINGSLINJER FOR SATS1NG PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 I. INNLEDNING I statsbudsjettet for 2014 er 85 millioner kroner øremerket en ytterligere styrking av det kommunale barnevernet. Hoveddelen av opptrappingen skal gå til nye stillinger. I tillegg skal det kommunale barnevernet styrkes gjennom kompetanse- og samhandlingstiltak. De 741 stillingene fra 2011, 2012 og 2013 videreføres. I tillegg øremerkes 150 nye stillinger. Disse stillingene får 1/4effekt i 2014, da de nye stillingene ikke forventes besatt før i annet kvartal. Disse stillingene vil bli fullfinansiert i I tillegg er det avsatt 10 mill kroner til ettårige kompetanse- og samhandlingstiltak for kommunene. 2. BAKGRUNN OG MÅLSETTING Målsettingen med satsingen er å styrke barneverntjenester i de mest utsatte kommunene. Det er stadig et økende antall barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet. I løpet av 2012 mottok over barn og unge hjelp fra barnevernet. Dette er en økning på nær 48 pst. siden Også i forhold til barnebefolkningen har økningen vært stor. Ved utgangen av 2003 var det 20,2 barn med tiltak per barn (0-22 år), mens tilsvarende tall i 2012 var 26,6. Denne utviklingen ser ut til å fortsette. Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo Telefon: E-post:

25 kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det er barnets beste som skal være utgangspunktet for barnevernstiltakene. Det er avgjørende at det kommunale barnevernet, som først møter barna, evner å fange opp og hjelpe barn som trenger hjelp. Fylkesmannen rapporterer om økende arbeidsbelastning og utilstrekkelig kvalitet i kommunene. De fleste fylkesmennene uttrykker en bekymring for situasjonen i mange barneverntjenester. For å sikre at alle utsatte barn og unge får rett hjelp til rett tid, må det fortsatt rettes en innsats mot sviktområdene. Stortinget har derfor vedtatt en fortsatt øremerket satsing på det kommunale barnevernet. 3. ORGANISERING 3.1 Departementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for den nasjonale oppfølgingen av satsingen. Departementet vil følge utviklingen i fylkene og sammenstille erfaringer og resultater i henhold til oppsatte mål og indikatorer. 3.2 Fylkesmannen Fylkesmannen har ansvar for søknadsbehandling og fordeling av midler i sitt fylke. Fylkesmannen skal også ha en aktiv veilederrolle overfor kommunene både før, under og etter søknadsbchandlingen, og motivere aktuelle kommuner til å søke. Fylkesmannen skal videre følge nøye med på hvorvidt kommunene når sine oppsatte mål. Fylkesmannen skal sammenstille kommunenes rapporteringer og oversende statusrapporter til departementet. 3.3 Barneverntjenestene Barneverntjenestene søker om midler til stillinger og andre tiltak ved å bruke søknadsskjema utarbeidet av departementet. Ved interkommunale samarbeid, jf komrnuneloven 28 a, skal vertskommunen søke på vegne av kommunene som inngår i samarbeidet. Barneverntjenestene rapporterer til fylkesmannen to ganger i løpet av perioden, jf avsnitt 4. Årsrapportene til fylkesmennene på barnevernområdet, samt fylkesmennenes statusrapporter for Satsing på kommunalt barnevern 2011, 2012 og Side

26 4. VIKTIGE DATOER Dato 18. februar mars april 2014 april mai 2014 'uni august 2014 desember januar januar februar 2015 Oppgave Soknadsfrist for kommunene til fylkesmannen om stillinger Tildeling av midler til stillin er fra fylkesmannen til kommunene Soknadsfrist for kommunene til fylkesmannen om kompetanse- og samhandlingstiltak Frist for innsending av anbefalte kompetanse- og samhandlingstiltak fra fylkesmannen til de artementet Tildeling av midler til kompetanse- og samhandlingstiltak fra departementet til kommunene Første ra ortering, Thalvårsra ortering Fylkesmennene rapporterer til departementet i form av en kort vurderin av situasjonen i f lket - statusra ort Andre ra ortering, jf halvårsra orterin en. Kommunene rapporterer til fylkesmannen på kompetanse- og samhandlingstiltak. (Ty e tiltak o vurderin er av disse) Fylkesmennene rapporterer til departementet i form av en kort vurderin av situas'onen i fvlket - statusra oil Frist for regnska sra ortering fra kommune til fylkesmannen 5. FORDELING AV MIDLER 5.1 Fordeling av midler til administrasjon Det settes av 3 mill. kroner til fylkesmennenes administrering av satsingen. Midlene fordeles embetene avhengig av antall bameverntjenester i fylket. Det vil si at interkommunale samarbeid etter vertskommunemodellen regnes som én barneverntjeneste. Antall barneverntjenester er per 1.januar 2014 beregnet til 313. Midlene er satt av på departementets budsjett og fylkesmannsembetene vil motta en belastningsfullmakt tidlig i Fordeling fra stat til fylke Fylkesmennene får i oppdrag å fordele de 741 stillingene fi-asatsingen i Midlene skal utbetales fra fylkesmennene til kommunene tidlig i Et årsverk utgjør i kroner fordeles ytterligere 75 mill. kroner fra departementet til fylkenc. Alle midlene vil bli tildelt det enkelte fylke i eget brev. Fordelingen av midlene tar utgangspunkt i fordeling etter delkostnadsnøkkelen for barnevern og etter belastning i barnevemtjenesten (målt etter bemanning og oppfyllelse av lovkrav i barnevernloven, se under). Delkostnadsnøkkelen bestemmer 90 pst av fordelinfzen,og belastninli i barneverntjenesten bestemmer de resterende 10 pst. Siel 3

v'4øteinnkalling STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE 2lt4 4lt4 Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 1lt4 r4ll41 MELDINGER 3lt4 r4lt35 VEDTEKTER BARNEHAGER

v'4øteinnkalling STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE 2lt4 4lt4 Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 1lt4 r4ll41 MELDINGER 3lt4 r4lt35 VEDTEKTER BARNEHAGER STEIGEN KOMMUNE v'4øteinnkalling Utvalg: Møtested: Møtedato: Steigen kommunestyre Rådhuset, leinesfjord 19.02.2014 Tid: KI.09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON Barnevern MALVIK KOMMUNE Januar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2013 januar 2014.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 11. februar 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 01/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24. oktober 2014

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at deler av rapporten er sladdet med hjemmel i Offentleglova 13. Med hilsen. Sissel Mietinen sekretariatsleder

Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at deler av rapporten er sladdet med hjemmel i Offentleglova 13. Med hilsen. Sissel Mietinen sekretariatsleder Kontrollutvalgan IS Vår dato: 16.11. 2009 Vår saksbehandler: Mietinen Sissel tlf. 78 96 24 01 sissel.mietinen(dffk.no GAMV1K rl! KOMMUNE S! W Gamvik kommune v/rådmann Svein Tønnessen Postboks 174 9770

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

BARNEVERNPANELETS RAPPORT

BARNEVERNPANELETS RAPPORT BARNEVERNPANELETS RAPPORT Barnevernpanelet 2011 ble opprettet i desember 2010 av Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken Avlevert rapport september 2011 BARNEVERNPANELETS RAPPORT

Detaljer