Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 1/14 Kontrollrapport - salgsbevilling Coop marked 2012/640 RS 2/14 Kontrollrapport - salgsbevilling Matkroken 2012/640 RS 3/14 Oppgave over salg av øl klasse 2 for året /472 RS 4/14 Radon 2014/7 RS 5/14 RS 6/14 Tildeling av turnusplass i kommunehelsetjenesten med oppstart: Velkomsthilsen til turnusleger i kommunene i Troms våren / /317 RS 7/14 Satsing på kommunalt barnevern /69 RS 8/14 RS 9/14 RS 10/14 RS 11/14 RS 12/14 Tilsyn med barn i fosterhjem - orientering om budsjettvedtak Ikraftsettelse av lov- og forskriftsendring etter Stortingets behandling av Prop. 106 L ( ) Endringer i barnevernsloven Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Troms Brosjyre kreftsykepleier, interkommunalt kreftkoordinator Samhandling mellom tros- og livssynssamfunn og helseog omsorgstjenesten 2013/ / / / /4 RS 13/14 Utvidelse av tjenesten fra IMA 2012/435 RS 14/14 Årsrapport farmasøytisk rådgiving Dyrøy kommune /531 RS 15/14 Nærmiljøsentralen i Dyrøy - Tilskudd /53 RS 16/14 Aktivitets/statusrapport om arbeidet med ungdomsklubben Zantom, høsten /77 RS 17/14 Oppfølging av ungdomssatsing 2014/77 RS 18/14 RS 19/14 Melding om politisk vedtak - Skolerute for skoleåret Skoleruta for skoleåret og foreløpig forslag til skolerute for skoleåret RS 20/14 Permisjon fra pliktig opplæring etter opplæringsloven foreldres myndighet etter barneloven når disse ikke bor sammen Saker til behandling 2014/ / /386

4 PS 2/14 Kulturprisen /133 PS 3/14 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger 2007/546 PS 4/14 PS 5/14 Revidering av vedtekter for skolefritidsordninga, Elvetun skole Søknad om fritak som styremedlem til styret for Dyrøy Nærmiljøsentral (frivilligsentral) 2014/ /19 PS 6/14 Valg av nytt styre til Dyrøy idrettsråd 2014/134 PS 7/14 Valg av ny vara til styret i PPT, politisk representant i Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget på Elvetun skole 2011/19 Leif-Hermod Jenssen utvalgsleder

5 Sakertilbehandling

6 PS1/14Referatsaker

7 Kontrollrapport - salgsbevilling Salgssted: Adresse: 3 )1 Bevillingshaver: oe)f Styrer: Stedfortreder: tv v ^ Dato Klokken : Sec.avd. : Kontrollør: Ansvarshavende: Alder. 57 Kontrollform: Åpen Arionym Åpningstider: Salgstider: MARKERER AVVIK I.H.T. FORSKRIFTENE I ORDEN / AKSEPTABELT BENYTTES IKKE FOR DETTE PUNKT FØLGENDE ER OBSERVERT OG REGISTRERT: Ikke Tilleggs- 1 Harbetjeningunder 18 år befatningmed salgav alkoholsvakdrikke eller gruppe 1? jf. forskr Selgeseller utleveresalkoholsvakelleralkoholholdigdrikk gruppe 1 til personunder18 år? jf. forskr Bledet avkrevdlegitimasjonvedtvil om alder? jf. forskr. 2-4 Selgeseller utleveresalkoholholdigdrikketil personåpenbartpåvirketav rusmidler? jf. forskr. 3-1 Påserpersonaletat det ikkenytesalkoholinnei butikkenelleri umiddelbarnærhet? jf. alkoholloven 1-4 ogforskr. 3-2 Plasseresalkoholgruppe1 slik at den ikkekanforvekslesmedalkoholfri og alkoholsvakdrikk? jf. forskr. 3-3? Overholdessalgstiden? jf. alkoholloven 3-7 Eralkoholgruppetilgjengelig utenfor salgstiden? I. merknadtil alkoholloven Er reklameforbudetoverholdt? jf. forskr. 9-1 og 9-2 Er informasjonsmateriellfor alder, legitimasjonspliktog salgstidergodt synlig? Kommentar: DYRØY KOMM Saksnr.: L1 Ja Nei aktuelt rapport 27DES S.beh.: Kopi: r e Ark.kode5: Ved avvik bor salgstedet sende skriftlig kommentar til kommunen. innen 2 uker fra mottatt rapport jf. forskriften 9-6. Kontroll utført og kopi levert (sign. kontrollører) Kopi mottatt Hvit original: Oppdragsgiver - Blå kopi: Kontrollsted - Grønn kopi: Securitas AS BLA - S Wittusen & Jensen"

8 , N 40flR6u16U264.,, HAg OL!awsq t!s Kobr.,:sTni.o11216c1 - ekouo Kob!" 2(c;-;.41---oa kj& KekifLO!I I -Vb14c.3 i:i-)". IGA "Y Fz'c.,U(tt-M.~) L 5 R0b4i:Pon4 IVkir Itoqc2: Wir _ 1- i J J 1Kabl: T5T. = -5 DE? J l_dr!rur: KO Wlfg1: DAHUAKOWWili4E c 1111E!.; \ -2 "" -, g ';>, ".j :91: -J1 ; '. g 1,2staG2t;liGL.P;;6t :.LGZ 34opo9iogpij b61..?.01: -`1 ;Ci.f\c-,L2L-.,1: ;;;;4 cr, s.,, 1 111`:. i,. : ireu i 1 1 ; s-d 2oltIG? 111(01 1:?1,?I'it,, -4 14'l0L2V1a -. - pst.slugid ipeci horceiagn:fe nr2edafh.1. OC HEC12113EBI: 1,19' wmc bboi4 f5;(6,5r6ae,2- f ' VWHE!;1--!-..;13 ' al brita.k_l 2;ecilekaegeL. r\, - 96AtilltJa2p9AGL, r yelle226: 2'.31a22rE.A.1. f f 1 i!! qfi A.

9 Kontrollrapport - salgsbevilling 5 ci Salgssted: VVF Adresse: Bevillingshaver: L:: Styrer: W 1-42: s Stedfortreder: Ansvarshavende: 0(1- Alder. Dato Klokken : Sec.avd. : Kontrollør: Kontrollform: Apen Anonym Åpningstider: Salgstider: MARKERER AVVIK I.H.T. FORSKRIFTENE I ORDEN / AKSEPTABELT ffi BENYTTES IKKE FOR DETTE PUNKT FØLGENDE ER OBSERVERT OG REGISTRERT: 1 Harbetjeningunder 18 år befatningmedsalg av alkoholsvakdrikkeeller gruppe 1? jf. forskr Selgeseller utleveresalkoholsvakelleralkoholholdigdrikk gruppe 1 til personunder 18 år? jf. forskr Bledet avkrevdlegitimasjonvedtvil om alder? jf. forskr Selgeseller utleveresalkoholholdigdrikketil personåpenbartpåvirketav rusmidler? jf. forskr Påserpersonaletat det ikkenytesalkoholinnei butikkenelleri umiddelbarnærhet? jf. alkoholloven 1-4 ogforskr Plasseresalkoholgruppe1 slik at den ikkekanforvekslesmedalkoholfri og alkoholsvakdrikk? jf. forskr Overholdessalgstiden? jf. alkoholloven Eralkoholgruppetilgjengelig utenfor salgstiden? jf. merknadtil alkoholloven Er reklameforbudetoverholdt? jf. forskr. 9-1 og Er informasjonsmateriellfor alder, legitimasjonspliktog salgstidergodt synlig? Ja Nei Ikke Tilleggsaktuelt rapport Kommentar: DYRØy KOMMUNE Sakser., 7DES 2013 S.beh.: PE Ark. kode P: a' : Ark. kode S: Ved avvik bor salgstedet sende skriftlig kommentar til kommunen, innen 2 uker fra mottatt rapport jf. forskriften 9-6. Kontroll utført og kopi levert (sign. kontrollører) Kopi mottatt 2eki1 Hvit original: Oppdragsgiver - Blå kopi: Kontrollsted - Grønn kopi: Securitas AS BLA - S Wittusen & Jensen

10 . snc cipagrai: ObbqLsEiad!AGI. #(.0b!: 1,(oup.olia4Gq - ;:.,6ci14;92 kt (-'- - -;..._-:,,-,4 -i,;,, , , k - --,, i, f-,,:,. i,.' :1,--,--,4",;,,,..,--7-,_: r fr,,t( i. -' 'rk..i - -'- -Jr: ',.::: ' i i i KOW1.)!! rti~ oa gr,b; igi,..,1. -:,4t0^G.si L), 1.1-,613; U.A ( Asci giv,!k p)i.--._:,,,,:,,,: r...1i,.:4,1:." !,.,..1,i,1,. fl:jell. 111,:GLI Ç 1$-.:.1,4 {IlOW..?.!1:.:' b,..%4 vurvous z: vursvgb: KObt: 21)611.: tmv: w,1 _S_ xoe5013, tra_h_g us: -^ KOWWG1.113'. Jry Fl!u;cr.wgz ouzu_ig.rt;.;s1,1isiqui.. IGdwu.n2lou2b: u i)on! a-s 1.,_6!.<!,-_ru_w4,-_; 1onggt Wel.f(119(](1.1Jiroponw,Gu iflbbo "a 1OL 9W0P0 10AGIJ 3-'. pact.pongg 2311,?.f1G OAOA KOVVIAIME I ell \ i e r e OiOh 11KSi.1./ igyg ' :;?,:.'f,LI,G120119!6fg; qs; ub;s2 tol2,0: 26g162 GUGIfl(IGASI.G2gli<o»iuoicg ogmliig; e... _,..9f,1 ;Olzta: Gilci. g c4]9!.;;;rupo;polg4a ;! :,r4f F431pwiffilit'l 10f43;"j1;--1 ClIKV6 6iiS1 atdl BOrCE14DE E13OR2EBAEB1. OC BECJBEUI I, li 4y3(191{ LabbOlf IKK'; _. vi-i- 1OISOF- :VK2EEVEFi 8E1LE2IKKE EOB DEjIE brik1kj I, omdaficiei: :.- - ) J V1.32.1\9:2i3gAG1JCle: 2fecgoitlege,t,. '24ALGI: }36ANU02}JUA6L.: T :'' -:-' ' Vlq", ----\ (--VOL4...,»,Ig.,,L _ t--;-=,, _...,v2,-,,,,,li,..., KOLIKOUOi.: _. -7", vqlevas: 291a22f2q: Dgre

11 I DYRØY KOMMUNE Dyrøy Kommune Dyrøytunet Brøstadbotn Ref. Sett inn mottakers ref S.beh.. Kopr Ark_kodeP: knde 15 j 3 FE32014 Ael.: 30/ OPPGAVEOVER SALGAV ØL KLASSE2 FOR ÅR 2013 Coop Marked Brøstadbotn solgte liter øl for kr ,- i år For år 2014 forventer vi et salg på liter. Med vennlig hlisen Coop Nord SA / ' Dalbakk, Ole vedlegg: Skriv navn på vedlegg kopi til: Skriv navn på den som evnt. skal ha kopi Coop Nord SA Postboks 6152 Telefon: Tromso Telefax: E-post: Bank Foretaksnr.: NO MVA nord

12 Dalbakk, Ole Fra: Per-Øivind Hermansen Sendt: 29. januar :33 Til: Dalbakk, Ole Emne: VS: OMSETNINGSOPPGAVE2013 FRA MACKS ØLBRYGGERIAS Fra: Per-Øivind Hermansen Sendt: 20. januar :48 Til: Emne: OMSETNINGSOPPGAVE2013 FRA MACKS ØLBRYGGERIAS COOP MARKEDBRØSTADBOTN 9311BRØSTADBOTN OMSETNINGSOPPGAVE2013FRA MACKSØLBRYGGERI AS GRUPPE LITER NETTO KRONER Høyst 4,7 % alkohol Høyst 22,0 % alkohol 0 0 Høyst 60,0 % alkohol 0 Med vennlig hilsen Macks Ølbryggeri AS Per-Øivind Hermansen Salgscontroller

13 OmsetningsoppgaveAlkoholholdlgedrikkevarer 2013 Betaler Betaler Varemottaker Varemottaker Material Material EAN/UPC Nettoinnhold NOK STK STKZO COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD HALMSTAD CIDERPÆRE4.5% BOKS ,500 ZO , , COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD HALMSTAD CIDEREPLE4.5% BOKS ,500 ZO , , COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD X POKAL PILSNER0.51 BOKS6PK # 3,000 ZO , , COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD CORONA EXTRA0.355L FLASKE , , , COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD PERONI N AZZURRO 0.33L FLASKE , , , COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD POKAL PILSNER0.5L BOKS6PK MACK ,000 ZO , , COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD CORONA EXTRA0.355L BOKS6PK ,130 ZO , , COOP NORD SA 1916 COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD CORONA LIGHT FLASKE , , ,080 Totalt COOP MARKED BRØSTADBOTN, COOP NORD , ,520

14 COOP MARKED BRØSTADBOTN AVD.117 COOP NORD SA STRANDVEIEN BRØSTADBOTN HANSA BORG BRYGGEPIER Dato: Kundenr.: ALKOHOLOMSETNING 2013 Gruppe 1 - drikk med over 2.5 og høyst 4.7 volum% alkohol Liter I Beløp I Denne oversikt er ment som grunnlag for rapportering av alkoholholdig drikke til kommunen. NB: Ny utsendelse på grunn av manglende "Gruppe 3" og total sum i forrige utsendelse. Med vennlig hilsen Hansa Borg Bryggerier AS

15 Ringnes AS Postboks 7152, Majorstua 0307 Oslo RINGNES* Part of the CarlsbergGroup COOP MARKED AVD 007 BRØSTABOTN COOP NORD SA TVERRVEIEN BRØSTADBOTN Oslo, 28. januar 2014 OMSETNINGSOPPGAVE 2013 FOR KUNDENUMMER (til bruk ved kommunenes avgiftsberegning) Av iftsklasse: Liter Kroner Gruppe 1 (2,6%-4,7%) 4 660, Gru e 2 4,8%-21,0% Sum 4 660, ,60 Med vennlig hilsen Ringnes AS Ringnes AS Postadresse Beseksadresse Telefon Faxservicesenter Bankkonto Foretaksregisteret Postboks7152M Th. Meyersgt NO MVA 0307 Oslo 0555 Oslo

16 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\63343_fix.html Page 1 of Hei Se på dette. Legges ut på vår hjemmeside. Ref OpOm Ørjan Fra: Aslak Hovda Lien Sendt: 9. desember :55 Til: Ørjan Higraff Kopi: Geir Fjellberg; Emne: Radon Viktighet: Høy Hei, Siden vi snart også får ansvar for deres kommuner innenfor samfunnsmedisin, så sender jeg en mail angående radon. Bakgrunn: Radon er en luktløs radioaktiv gass som siver opp fra berggrunnen. Norge har et av landene i verden med mest radonholdig berggrunn. Radon avgir radioaktive stråler som ikke trenger igjennom vanlig hud men som påvirker lungene gjennom innånding. I friluft er strålingen minimal, men innomhus kan mengden radon bli helsefarlig ved at gassen trekkes inn i huset fra grunnen. Hvert år dør 300 mennesker av lungekreft relatert til radon. Ved røyking øker risikoen 20 ganger i forhold til en ikke-røyker i samme bolig. Eneste måten en kan si noe om radoninnholdet i en enkelt bolig, er ved måling. Målingene gjøres ved sporfilmer som måler over 2-3 måneder på vinterhalvåret og brukes for å regne et årsgjennomsnitt. Statens strålevern anbefaler alle boliger å måle radon, hvis dette ikke er gjort siste 10 år. Ved verdier over 100 Bq/kubikkmeter anbefaler Statens strålevern at en bør gjøre tiltak for å redusere verdiene (tiltaksgrense). I Nasjonal handlingsplan mot radon pålegger Stortinget at kommunene innen januar 2014 skal ha kartlagt radon i alle skoler og barnehager. I tillegg skal boligeier ha utført radonmålinger i alle utleieboliger innen januar Ny byggeforskrifter fra 2010 pålegger nye bygg å ha radonsperre i byggsåle og anlegg i byggegrunnen som kan aktiveres ved forhøyde radonkonsentrasjoner. Utfordringen for kommunene er å finne en god måte å gi informasjon til innbyggerne om overnevnte anbefalinger, legge til rette for at måleutstyr er lett tilgjengelig for de som ønsker å måle i egen bolig og utføre målinger i bygg kommunen selv eier. Videre bør kommunen ha en oversikt over negative helsefaktorer som påvirker befolkningens helse. Kommuneoverlegetjenesten ønsker derfor å registrere målte verdier for å kunne gi mer spesifikke råd knyttet til radon, for eksempel til huseiere i et område der en ser at andre boliger har målt høye verdier. Derfor har vi i samarbeid med Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy kommune laget et tilbud gjennom Senja Lab om bestilling av sporfilmer via Senja Lab. Pakkene er prisgunstige i forhold til private tilbydere (under halve prisen av de dyreste aktørene). Dermed kan både huseiere, utleiere og kommunene bestille utstyr via Senja Lab for målinger. Måleresultatene legges inn i en database som vi kan bruke til å lage kart over våre kommuner mtp radon. Ønske: 1) Kan Sørreisa og Dyrøy legge ut informasjon på sine hjemmesider? Ta det dere vil av materialet

17 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\63343_fix.html Page 2 of ovenfor, eller lag helt egne. Hensikten med å gjøre dette nå, er at de som ønsker å måle kan gjøre det nå i vinter. 2) De nye kravene gjelder altså for offentlige bygg og utleiebygg fra Har Sørreisa og Dyrøy målt i sine bygg? Kommuneoverlegetjenesten er godkjenningsmyndighet for skole og barnehager. For å godkjenne disse må vi ha radonmålinger. Ved verdier over 100 skal det gjøres tiltak. Jeg vil derfor etterspørre målinger fra deres skoler og barnehager når vi vi formelt overtar ansvaret for de samfunnsmedisinske tjenestene over nyttår. Hvis slike målinger ikke er gjort, ser jeg derfor gjerne at dere vurdere å få målt i løpet av årets vinter. Strålevernforskriften 6. Grenseverdier og tiltaksgrense Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m 3 (tiltaksgrense). [ ] Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler. 57. Bestemmelsen trer i kraft 1. januar Hilsen Aslak Aslak Hovda Lien Kommuneoverlege Senjalegen (Berg, Torsken,Tranøy og Lenvik) Tlf. / Mobil /

18 Slik kan du begrense radon-faren i huset ditt Radon-gass i hus kan være helsefarlig. Nå er Lenvik kommune med på en statlig offensiv for å begrense den farlige gassen i bolighus og offentlige bygg. Apparatet som måler inntrenging av radongass i bolighus, er nå å få tak i hos Senja Lab. Radon er en gass i berggrunnen som verken kan ses, luktes eller høres. Den eneste måten å finne ut som man har den i boligen, er derfor å måle bequerelnivået i inneluften. Det kan nå gjøres på en billig og enkel måte. Målepakken koster 295 kroner. Innen 2014 skal alle offentlige bygg og boliger ha målt inntrenging av radongass. Assisterende kommuneoverlege Aslak Hovda Lien i Senjalegen, daglig leder Claus Bergh hos Senja Lab og leder Jan-Ivar Rokstad i bygg og eiendom i Lenvik kommune ønsker å være i forkant av dette pålegget. Nå er derfor nødvendig utstyr og kompetanse for å håndtere radonmåling på plass i Lenvik. For selv om det ikke foreligger pålegg i forhold til private boliger, anbefaler Statens strålevern at radonforekomst måles i alle bygninger der det oppholder seg mennesker. I Lenvik vil det si rundt husstander og i underkant av 100 offentlige bygg. I private boliger anbefales det å måle: - hvis det aldri er målt tidligere - hvis det er mer enn ti år siden sist - etter store ombygninger «Statens strålevern anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen. Radon forekommer i alle slags bygninger, og radonmålinger bør gjennomføres i alle bygninger der mennesker oppholder seg: Boliger, arbeidslokaler, skoler, barnehager og så videre», framgår det av informasjon fra Statens strålevern. Hvert år dør om lag 300 personer i Norge som følge av lungekreft på grunn av radonstråling. Norge er et av landene som har mest radongass i berggrunnen. Norske myndigheter har derfor iverksatt tiltak for å få begrenset inntrenging av radon i alle typer bygg. Allerede er det innført pålegg om at alle nye boliger må ha en type radonsperre. I eldre boliger, anbefaler Statens strålevern at det blir gjort tiltak i boliger der radonstrålingen er for sterk i forhold til vedtatte retningslinjer. Dette er imidlertid opp til den enkelte huseier å avgjøre om man ønsker. Her kan du lese mer om radon: «Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Statens strålevern anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Det bør også foretas radonmåling i alle andre bygninger der mennesker oppholder seg, blant annet skoler og barnehager, arbeidsplasser og offentlige bygg. Husstander som har sin vannforsyning fra borebrønner bør måle radoninnholdet i vannet», heter det i Statens strålevern sine retningslinjer.

19 Radonmålinger bør ifølge fagmyndighetene utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden. Tiltaksgrensen er på 100 bequerel per kubikkmeter luft. Overstiger målingene 200 bequerel, er det fare på ferde. Å måle radonstråling er enkelt. Private aktører har utviklet målepakker med sporfilm som kan sendes direkte til husstanden. I målepakken finnes alt som behøves for å gjennomføre en måling, inkludert frankert svarkonvolutt. Alt man behøver å gjøre er å plassere ut måleboksen i to måneder samt besvare noen spørsmål om bopelen, og deretter returnere måleboksen til leverandøren. Deretter vil du motta en årsmiddelverdirapport. Her kan du bestille radonpakke fra Senja Lab:

20 Fylkesmannen i Troins _ Saksbehandler, telefon Serine Bakke, ?ksnr. crcv j/ô KoM"NE Vårdato Var referanse 2013/3193 Ark Deres referanse Turnuslege Anders Stave Thalleveien 41 E 2 7 JAN214 2-tY' Bodø Ark. kecky: Ark. kode 5 Tildeling av turnusplass i kommunehelsetjenesten med oppstart: I samsvar med valget ditt på turnusle Te.f Ikesmannen.no har Fylkesmannen tildelt deg turnusplass i Sorreisa kommune, Sorreisa/Dyroy leuekontor. Vi ber deg kontakte kommunen i god tid for turnustjenesten starter for å gjøre nærmere avtale. Turnuskurs Det vil bli arrangert kurs for turnuslegene som er i kommunehelsetjenesten i løpet av det halvåret du er i turnustjeneste. Du vil senere få melding om tidspunkt og sted i eget brev. Veiledningsprogram for turnusleger i kommunene Hensikten med programmet er både å gjøre turnustiden i distrikt bedre, og kanskje gjennom det medvirke til større interesse for å bli i primærhelsetjenesten etter endt utdanning. Du vil få invitasjon til gruppeveiledning senere. Styrende dokumenter for turnustjenesten Rundskriv "IS-9/2005 Turnustjenesten for leger" om forskrifter, retningslinjer, målbeskrivelse og gjennomforing, er det styrende dokumentet når det gjelder turnustjenesten. Rettigheter og plikter både for turnuslege og kommune/veileder går fram av rundskrivet. Du finner rundskrivet på turnusle e.fvlkesmannen.no. Reise- og flytteutgifter Rundskriv "IS-21/2004 Tilskudd til reise og flytting for turnusleger og fysioterapeutkandidater (samt noen jordmorkandidater)" finner du på turnusleeye.fvlkesmannen.no. Her finner du også nødvendige skjemaer. Med hilsen Svein Steinert e.f Serine Bakke fylkeslege rådgiver Kopi: Rådmannen i Sorreisa og rådmannen i Dyrøy Dokumeillel er elektronisk go(lkjeill og hor ikke hanchkrevrie Felefon: ro,tadry,,e: E-postadre,,:: 11,5. `)-2')1 F 11-,:,) '11111-

21 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkarnanni Saksbehandler Anders Aasheim Telefon Vår dato Vår ref / Deres dato Deres ref. Arkivkode Turnusleger i kommunene i Troms våren 2014 Velkomsthilsen til turnusleger i kommunene i Troms våren 2014 Kjære turnusleger! Velkommen til turnustjeneste i distrikt i Troms. Vi håper dere får en innholdsrik turnustjeneste i vårt vakre fylke. Fylkesmannen i Troms ønsker å bidra til dette, og har i flere år arrangert veiledningssamlinger for turnuslegene i Troms. Disse samlingene er obligatoriske. Dere skal da ha fri med lønn fra jobb og vakt. Det er totalt fire samlinger i løpet av de seks månedene turnustjenesten varer: Første samling er 13. og 14. mars. Da står akuttmedisin på programmet. Vi starter 13. mars kl og avslutter 14. mars ca. kl Andre samling er 27. og 28. mars. Vanskelige takster i normaltariffen gjennomgås om kvelden, gruppeveiledning dagen etter. NB: Det er kommunen og lokal veileders ansvar å gi innføring i basal takstbruk. Vårt kurs vil ta for seg de som krever drøfting og litt mer refleksjon. Vi starter 27. mars kl og avq1utter28. mars kl Tredje samling er fra 28. til 30. april, og er todelt. Første dag er en gruppeveiledning bl.a. om sykemelding. De to påfølgende dagene deltar dere på Fylkesmannens obligatoriske turnuskurs i offentlig helsearbeid for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Vi starter mandag 28. april kl Turnuskurset starter 29. april kl og avsluttes 30. april kl Fjerde og siste samling er 20. *uni.oppstart kl og avslutning ca. kl Nærmere info om innhold på de ulike veiledningssamlingene blir sendt til dere senere i egne brev pr e-post. Praktisk informasjon: Alle veiledningssamlingene samt turnuskurset finner sted på Quality Saga Hotel, Richard Withs plass 2, 9008 Tromsø, Telefon Dere får dekket utgifter til rimeligste reise samt hotell og bespisning (NB: Hotell bare for de av dere som ikke bor i Tromsø). Kostgodtgjørelse utbetales ikke. For første og andre samling er det holdt av rom til dere på hotellet, men dere må selv rin e for å bestille rom. Dette er svært viktig, og haster da clet-forts4r fullbookeedere bestille følgende overnattinger: {3y KC)Nt;M:\åE Natten mellom 13. og 14. mars,aksc,f /51:4 Natten mellom 27. og 28. mars Dek , - S be,9 i Kopi.!. ko.!e "_; Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Helse- og omsorgsavdelingen

22 Side 2 av 2 Til tredje samling booker Fylkesmannen i Troms rom for hele o holdet. Dere får tilsendt informasjon med påmelding til turnuskurset, og dere må da krysse av i påmeldingen om dere trenger hotellrom. Nærmere info om innhold på de ulike veiledningssamlingene blir sendt til dere senere i egne brev pr. e-post. Dere blir delt inn i 3 grupper som dere følger gjennom alle veiledningene. Hver gruppe får sin faste veileder. Tidligere turnusleger har gitt svært gode tilbakemeldinger på denne formen for veiledning. Vi gleder oss til å møte dere! Vel møtt til første samling i Tromsø 13. og 14. mars! Med hilsen Svein Steinert e.f. fylkeslege Ann-Trude With Notø (s) Ole Norden (s) Helen Brandstorp (s) fylkesveiledere i Troms Kopi: Kommunene i Troms som har turnusleger våren 2014 v/ rådmannen Kommunene i Troms som har tuniusleger våren 2014 v/ kommuneoverlege Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

23 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Eva Angell Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/ rådmann Satsing på kommunalt barnevern 2014 Som dere tidligere er informert om, er det i statsbudsjettet foreslått å videreføre satsingen på barneverntjenestene i kommunene med øremerkede midler i For 2014 er det på landsbasis øremerket 150 nye stillinger for Troms utgjør dette 4,9 stillinger. Stillingene som er tildelt midler i perioden blir videreført, under den forutsetning at den enkelte kommune som er blitt tildelt midler, benytter stillingen i samsvar med formålet. Vedlagt følger rundskriv Q-31/2014 Retningslinjer Ibr satsing p kommunalt barnevern 2014 Rundskrivet redegjør for blant annet bakgrunn og målsetting med satsingen, fordeling av midler til det enkelte fylke, hvor dere finner søknadsskjema, frister for innsending av søknad, krav til søknadene, samt Fylkesmannens søknadsbehandling. Vi ber dere særlig legge merke til at søknadsfristen for stillinger er satt til 18. februar 2014 og søknadsfrist for midler til kompetanse- og samhandlingstiltak er satt til 11. april Skulle dere ha spørsmål til ovenstående, kan undertegnede kontaktes. Med hilsen Eva Angell fagansvarlig 1 vedlegg Kopi til: Komnzunene i Troms v/ barneverntjenesten Saksnr.: Dok.nr.. S.beh.: Kopi: Ark.koder. Ark.kode Ei jrp:per.r. 3[1JAN2014 Dokumentet er elektronisk godk jent og har ikke handskrevne signaturer. Fylkeshuset. Strandvegen 13 Telefon: Avdellng Postboks Tromsø Telefaks: Oppyekst- og utdanningsavdeln e. n

24 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Rundskriv Landets kommuner Landets fylkesmenn Nr. Vår ref Dato Q - 31/ / RETNINGSLINJER FOR SATS1NG PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 I. INNLEDNING I statsbudsjettet for 2014 er 85 millioner kroner øremerket en ytterligere styrking av det kommunale barnevernet. Hoveddelen av opptrappingen skal gå til nye stillinger. I tillegg skal det kommunale barnevernet styrkes gjennom kompetanse- og samhandlingstiltak. De 741 stillingene fra 2011, 2012 og 2013 videreføres. I tillegg øremerkes 150 nye stillinger. Disse stillingene får 1/4effekt i 2014, da de nye stillingene ikke forventes besatt før i annet kvartal. Disse stillingene vil bli fullfinansiert i I tillegg er det avsatt 10 mill kroner til ettårige kompetanse- og samhandlingstiltak for kommunene. 2. BAKGRUNN OG MÅLSETTING Målsettingen med satsingen er å styrke barneverntjenester i de mest utsatte kommunene. Det er stadig et økende antall barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet. I løpet av 2012 mottok over barn og unge hjelp fra barnevernet. Dette er en økning på nær 48 pst. siden Også i forhold til barnebefolkningen har økningen vært stor. Ved utgangen av 2003 var det 20,2 barn med tiltak per barn (0-22 år), mens tilsvarende tall i 2012 var 26,6. Denne utviklingen ser ut til å fortsette. Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo Telefon: E-post:

25 kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det er barnets beste som skal være utgangspunktet for barnevernstiltakene. Det er avgjørende at det kommunale barnevernet, som først møter barna, evner å fange opp og hjelpe barn som trenger hjelp. Fylkesmannen rapporterer om økende arbeidsbelastning og utilstrekkelig kvalitet i kommunene. De fleste fylkesmennene uttrykker en bekymring for situasjonen i mange barneverntjenester. For å sikre at alle utsatte barn og unge får rett hjelp til rett tid, må det fortsatt rettes en innsats mot sviktområdene. Stortinget har derfor vedtatt en fortsatt øremerket satsing på det kommunale barnevernet. 3. ORGANISERING 3.1 Departementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for den nasjonale oppfølgingen av satsingen. Departementet vil følge utviklingen i fylkene og sammenstille erfaringer og resultater i henhold til oppsatte mål og indikatorer. 3.2 Fylkesmannen Fylkesmannen har ansvar for søknadsbehandling og fordeling av midler i sitt fylke. Fylkesmannen skal også ha en aktiv veilederrolle overfor kommunene både før, under og etter søknadsbchandlingen, og motivere aktuelle kommuner til å søke. Fylkesmannen skal videre følge nøye med på hvorvidt kommunene når sine oppsatte mål. Fylkesmannen skal sammenstille kommunenes rapporteringer og oversende statusrapporter til departementet. 3.3 Barneverntjenestene Barneverntjenestene søker om midler til stillinger og andre tiltak ved å bruke søknadsskjema utarbeidet av departementet. Ved interkommunale samarbeid, jf komrnuneloven 28 a, skal vertskommunen søke på vegne av kommunene som inngår i samarbeidet. Barneverntjenestene rapporterer til fylkesmannen to ganger i løpet av perioden, jf avsnitt 4. Årsrapportene til fylkesmennene på barnevernområdet, samt fylkesmennenes statusrapporter for Satsing på kommunalt barnevern 2011, 2012 og Side

26 4. VIKTIGE DATOER Dato 18. februar mars april 2014 april mai 2014 'uni august 2014 desember januar januar februar 2015 Oppgave Soknadsfrist for kommunene til fylkesmannen om stillinger Tildeling av midler til stillin er fra fylkesmannen til kommunene Soknadsfrist for kommunene til fylkesmannen om kompetanse- og samhandlingstiltak Frist for innsending av anbefalte kompetanse- og samhandlingstiltak fra fylkesmannen til de artementet Tildeling av midler til kompetanse- og samhandlingstiltak fra departementet til kommunene Første ra ortering, Thalvårsra ortering Fylkesmennene rapporterer til departementet i form av en kort vurderin av situasjonen i f lket - statusra ort Andre ra ortering, jf halvårsra orterin en. Kommunene rapporterer til fylkesmannen på kompetanse- og samhandlingstiltak. (Ty e tiltak o vurderin er av disse) Fylkesmennene rapporterer til departementet i form av en kort vurderin av situas'onen i fvlket - statusra oil Frist for regnska sra ortering fra kommune til fylkesmannen 5. FORDELING AV MIDLER 5.1 Fordeling av midler til administrasjon Det settes av 3 mill. kroner til fylkesmennenes administrering av satsingen. Midlene fordeles embetene avhengig av antall bameverntjenester i fylket. Det vil si at interkommunale samarbeid etter vertskommunemodellen regnes som én barneverntjeneste. Antall barneverntjenester er per 1.januar 2014 beregnet til 313. Midlene er satt av på departementets budsjett og fylkesmannsembetene vil motta en belastningsfullmakt tidlig i Fordeling fra stat til fylke Fylkesmennene får i oppdrag å fordele de 741 stillingene fi-asatsingen i Midlene skal utbetales fra fylkesmennene til kommunene tidlig i Et årsverk utgjør i kroner fordeles ytterligere 75 mill. kroner fra departementet til fylkenc. Alle midlene vil bli tildelt det enkelte fylke i eget brev. Fordelingen av midlene tar utgangspunkt i fordeling etter delkostnadsnøkkelen for barnevern og etter belastning i barnevemtjenesten (målt etter bemanning og oppfyllelse av lovkrav i barnevernloven, se under). Delkostnadsnøkkelen bestemmer 90 pst av fordelinfzen,og belastninli i barneverntjenesten bestemmer de resterende 10 pst. Siel 3

01JAN2014. 11407"rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

01JAN2014. 11407rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 11407"rATT Ifølge liste 01JAN2014 Deresref Vårref Dato 13/4162 18.12.2013 Ikrafttredelseav lov- og forskriftsendringeretterstortingetsbehandlingav

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Rundskriv DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Landets kommuner Landets fylkesmenn

Rundskriv DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Landets kommuner Landets fylkesmenn Landets kommuner Landets fylkesmenn Rundskriv Telefon 22 24 90 90 Telefaks 22 2427 19 Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo 7,1 Vurdering av søknader om nye stillinger 7 8.3 Rapporteringskrav fra fylkesmannen til

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 24.01.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

ILI 56. (c),rc)-lf. Omsetningsoppgaveover antall liter alkoholholdigdrikk for 2014. Type Antall vareliter

ILI 56. (c),rc)-lf. Omsetningsoppgaveover antall liter alkoholholdigdrikk for 2014. Type Antall vareliter á ILI 56 Balsfjord kommune Rådhuset Økonomi- internavd. v/eva Karlsen 9050 Storsteinnes Omsetningsoppgaveover antall liter alkoholholdigdrikk for 2014. Følgende antall vareliter alkoholholdig drikk bekreftes

Detaljer

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014 Prop. 106 L (2012-2013) Inneholder både proposisjonsdel og meldingsdel Proposisjonsdelen inneholder: Lovendringer for å styrke rettssikkerhet

Detaljer

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Informasjon om endringer i barnevernloven og barneloven Endringer i barneloven i kraft 1.01.14 Flere endringer i barneloven noen av større

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

BARNEVERNET I FROSTATING

BARNEVERNET I FROSTATING SITUASJONEN FOR BARNEVERNET I FROSTATING Frostating 16. juni 2010 Kirsti Myrvang Rådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag Barnevernets 4 føtter Kommunal barneverntjeneste Bufetat (statlig barnevern) Fylkesmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 Arkiv: F40 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Rådmannens innstilling: Midt-Buskerud barneverntjenesten

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 201005504-/ROH 2 h m% 2011

Deres ref Vår ref Dato 201005504-/ROH 2 h m% 2011 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMI^i:--;;^-^-^;;^-^-^^^^^ Se vedlagte adresseliste Saknr.Zoj/oSZ-B^ Dok.nr. / t ^ mi^ 2011 Arkivnr. (:?S3L Siiksh. Eksp. U.off. CYOLOUOO1O'\''^ Deres ref Vår ref Dato 201005504-/ROH

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM Rundskriv Alle landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Statens helsetilsyn Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN

Detaljer

Radon boligmålinger i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen, Sørfold 2009-2010

Radon boligmålinger i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen, Sørfold 2009-2010 Radon boligmålinger i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen, Sørfold 2009-2010 Helse og miljøtilsyn Salten IKS,Notveien 17, 8013 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no Målsetting

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Endringer i barnevernet med Prop 106 L (2012-2013) Informasjon fra BLD

Endringer i barnevernet med Prop 106 L (2012-2013) Informasjon fra BLD Endringer i barnevernet med Prop 106 L (2012-2013) Informasjon fra BLD Røroskonferansen 2014, Barnevernsambandet Sør-Trøndelag 11. februar 2014 seniorrådgiver Solveig Valseth Barne-, likestillings- og

Detaljer

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Prop. 106 L Endringer i barnevernloven NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Bakteppet Barnevernsløftet Ressursløft Ny organisering Bedre beskyttelse Antall barn i barnevernet Stillinger

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste UTLYSNING AV MIDLER

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/00132-63 12/143-3 11.07.2013 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Vi viser til innsendt

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013

Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013 Roa barnehage 2740 Roa Att.: Rachel B. Haarberg Kopi: Arne Trøhaugen Elfhild Hansen Kirkenær 06.02.13. Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013 1.0 Bakgrunn: Lunner kommune

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom.

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Høstkonferansen i KS Møre og Romsdal, 31.okt. 2013 Sylvi Hjelle,seniorrådgiver KS Nord-Norge Vi har et bra barnevern i Norge!

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Rundskriv IS-8/2013 Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie

Detaljer

Det reviderte rundskrivet gjøres gjeldende fra 1.januar 2012.Vi ber fylkesmennene oversende dette brevet samt rundskrivet til berørte kommuner.

Det reviderte rundskrivet gjøres gjeldende fra 1.januar 2012.Vi ber fylkesmennene oversende dette brevet samt rundskrivet til berørte kommuner. ITylkeynanti.pr Snit3tiott Fjordane DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTF1MENT 0 1 NOV 2011 pr kt Imlit -1 I henhold til adresseliste S11-.. L Wrt \-3. sk ti(l. Deres ref Vår ref Dato 11/538-3KRT

Detaljer

Røyking gir den klart største risikoen for lungekreft, mens radon gir nest størst risiko.

Røyking gir den klart største risikoen for lungekreft, mens radon gir nest størst risiko. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har inngått et samarbeid med Radonassistanse AS om radonmålinger i boliger i kommunene Eigersund, Finnøy, Rennesøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund,

Detaljer

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål:

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål: Byrådssak 1071 /13 Søknad om øremerkete midler til kommunalt barnevern 2013 MARO ESARK-4530-201201868-37 Hva saken gjelder: I statsbudsjettet for 2013 er det på landsbasis avsatt 205 millioner til styrking

Detaljer

Radon i vann. Trine Kolstad Statens strålevern

Radon i vann. Trine Kolstad Statens strålevern Radon i vann Trine Kolstad Statens strålevern Lillestrøm, september 2011 Innhold Hva er radon? Kilder Radon og helserisiko Radonmåling i vann Forekomster av radon i norsk vannforsyning Tiltak Oppsummering

Detaljer

BARNEVERNLEDERSAMLINGEN 05.12.2013 STYRKING AV BARNEVERNET

BARNEVERNLEDERSAMLINGEN 05.12.2013 STYRKING AV BARNEVERNET BARNEVERNLEDERAMLINGEN 05.12.2013 TYRKING AV BARNEVERNET 1 Barnevernet Prop 1 (2013-2014) Til sammen kr 508 mill kroner 85 mill kr til kommunalt barnevern 19 mill kr til fylkesnemndene 28 mill kr til kompetansetiltak

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Tjeneste- og levekårskomitè 29.01.2013 LTN Kommunestyret 13.02.2013 LTN. Arkiv: K1-234 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Tjeneste- og levekårskomitè 29.01.2013 LTN Kommunestyret 13.02.2013 LTN. Arkiv: K1-234 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Tjeneste- og levekårskomitè 29.01.2013 LTN Kommunestyret 13.02.2013 LTN Saksansv.: Liv Turid Naglestad Arkiv: K1-234

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Radon Gassen som dreper!

Radon Gassen som dreper! Radon Gassen som dreper! Enda farligere enn tidligere antatt Mål radon - den forårsaker lungekreft Radon finnes i hjemmet, barnehager, skoler og på arbeidsplasser Alfastråler Hva er radon? Radon skyldes

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/548-15.03.2016 Informasjon om lovendringer om barnebortføring Internasjonal barnebortføring omfatter

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon).

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon). Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Saksbehandler: JEGRO Vår ref.: 11/3542 Dato: 29.06.2012 Overtidige svangerskap - ulik håndtering i praksis Helsedirektoratet sendte 7. juli 2011

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Kunngjøring: Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til

Detaljer

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Mette Seyersted, Statens strålevern Radonkonferansen 2013, Oslo, 27.11.2013 Strålevernregelverket og radon Aktuelt regelverk er:

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato r;' DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Pb. 2233 3103TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 12/8090-02.08.2013 Tildelingsbrev til Barne-,

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Det har vært en stor økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Mer enn 9 av 10 av disse

Detaljer

likestillings- og inkluderingsdepartementet

likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/3288 12/00849-2/DIJ 15. november 2012 Dato Høring - Forslag til endringer

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA Kommunene v/valgstyret Fylkeskommunene v/valgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 12/2749-1 13.11.2012 Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007 DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT INNHERRED SAfv1KOfv MUNE 3 OKT. 2007 Høringsinstanser ifølge vedlagte liste Deres ret Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007 Høring: Forslag til endringer i

Detaljer

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 I hht. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 07/1522-2 TIH 07.09.2007 Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) inviterer fylkeskommuner,

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Vår ref 200607834-/HNR

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Vår ref 200607834-/HNR DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Fylkesmannen i Troms 9291 TROMSØ STATENS HELSETILSYN 1 G JUL 2G~7 Mcn. ~n '-Deres ref 2006/502 Vår ref 200607834-/HNR

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler Fagskoler som mottar tilskudd fra KD Deres ref Vår ref Dato 13/5982-23.12.13 Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler 1. Innledning På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Ifølge liste 15/1230 16.03.2015. Deres ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler 22 24 90 90 Tone Førland Org no.

Ifølge liste 15/1230 16.03.2015. Deres ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler 22 24 90 90 Tone Førland Org no. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1230 16.03.2015 Ny organisering av bompengevirksomheten - Videre arbeid etter møte 24. februar 2015 Vi viser til møtet med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Måling av radon i skoler og barnehager

Måling av radon i skoler og barnehager Måling av radon i skoler og barnehager Bård Olsen Forum for miljø og helse Fornebu 8. mai 2012 Radon er lett å måle! Anbefaling: Radonmåling i boliger Langtidsmåling om vinteren: Minst to måneder Sporfilm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Vottegrunn 2. etasje : 21.01.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Lilly Anne Håversen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 1 Delegasjon Det vises til Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2009 om regulering av sel på

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen Saksbehandler: Eva Dolva flf.: 38 17 68 83 DeresVar dalo: 27.06.2013 Vår ref. :2013 2282Arkb kode: 721.10 Søgne kommune v/ Mona Michaelsen Postboks

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE KOMMUNE Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur november 2014. KAPITTEL 1. INNLEDNING Alle barnehager skal i henhold

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer