i Buskerud Bladet vårt Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Buskerud Bladet vårt Nr. 1-2015"

Transkript

1 i Buskerud Bladet vårt Nr LHL i Buskerud 1/2015 1

2 Rolf B. Haukland Leder LHL Buskerud LEDEREN Så har vi hatt et Årsmøte i LHL Buskerud. Det siste i Fylkeslaget, og det første i Fylkesutvalget. Personlig vil jeg takke for tilliten ved at LHL Buskeruds årsmøte valgte meg som leder for Fylkesutvalget. Hva det kommer til å bety i form av nye oppgaver og utfordringer vet jeg ikke enda, men mye vil dreie seg om å koordinere likemannsarbeidet og studievirksomheten i fylket. Det er ingen hemmelighet at jeg mente at slik som fylkeslaget i Buskerud drev virksomheten var grei og at det ikke var nødvendig med noen organisatoriske endringer. Landsmøtet var av en annen oppfatning, og vi har bare å forholde oss til det. Det er fristende til å si at vi tapte og så gi opp, men kanskje vi bør se muligheten til å bli enda bedre. Jeg velger det siste. 2 Den store forskjell på det tidligere Fylkeslaget og det nye Fylkesutvalget er at LHL sentralt krever større innflytelse på aktivitetene, og setter større krav til måten som både lokallagene og fylkesutvalget organiserer seg. Tidligere støtte til Fylkeslaget i form av andel av medlemskontingenten er tatt bort, men til gjengjeld vil LHL sentralt nå yte større bistand i form av en såkalt grunnpakke som innebærer støtte til lagsamlinger, organisasjonskurs og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHL s kampanjer. Fylkesutvalget skal nå bare ha en koordinerende rolle ovenfor lokallagene og i praksis skulle det ikke være nødvendig med egen økonomi. Den nye reformen vil utfordre de lokale lag på likemannsaktiviteter, brukermedvirkning og studie aktivitet. Det er her jeg ser at et aktivt fylkesutvalg kan bidra, og som igjen gir en mening for meg å fortsette. Nettopp for å utvikle tillitsvalgte i lokallagene for en enda bedre medlemspleie. Årsmøtet i LHL Buskerud ga Fylkesutvalget føringer om aktiviteter utover grunnpakke, ved at handlingsplan og forslag til budsjett for kommende periode ble tatt til etterretning. Men for at den tilgjengelige kapital skal vare lengst mulig, ble det også pålagt Fylkesutvalget en streng økonomistyring. Økonomistyring innebærer både tilgang på nye midler samt kostnadskontroll. Dette skal vi ta på alvor, og så lenge Fylkesutvalget velger å ha egen økonomi og kontor med egen ansatt har jeg tro på at vi skal kunne lykkes til å bidra til aktive lokallag. Etter årsmøtet ble det arrangert en Lagsamling som nettopp gikk på diskusjon om utfordringer ved å drive et lokallag. Det engasjementet og de konklusjoner som kom frem der, viser at LHL Buskerud har fremtiden foran seg, og det skal bli en spennende periode å ta fatt på. LHL i Buskerud 1/2015

3 Møt oss på facebook Stadig flere av lokallagene i Buskerud møtes på nettsamfunnet Facebook. Opprinnelig var FB laget for universitetsstudenter og -ansatte i USA. Siden har det spredt seg til andre bruksområder, inkludert venner, skoler og geografiske områder. Det er et sosialt nettverk, der brukeren kommuniserer ved at en profil blir opprettet. Nettsamfunnet har mer enn 600 millioner aktive brukere på verdensbasis, og over norske brukere. Lagene i Buskerud som er å treffe på FB: LHL Buskerud LHL Ringerike LHL Hurum LHL Nes LHL Røyken LHL Hemsedal LHL Hole LHL Kongsberg LHL Øvre Eiker LHL Drammen og Lier Brukerkontoret - Møteplassen på Drammen sykehus Brukerkontoret er møteplassen der pasienter og pårørende kan møte likesinnede. Kontoret eller møteplassen betjenes av frivillige likemenn fra ulike brukerorganisasjoner. Disse er først og fremst et medmenneske som selv har levd med en diagnose og vet hvor skoen trykker. De frivillige er ikke helsepersonell, men er et viktig supplement til dagens helsevesen. Det er viktig å bemerke at alle som bemanner kontoret har taushetsplikt. Foruten en god samtale om sin nye livssituasjon, kan pasienter og pårørende få råd og tips om rettigheter og hvor man kan henvende seg for å få bl.a. hjelpemidler. Brukerkontoret har også brosjyrer og informasjonsmateriell om de forskjellige diagnoser og foreninger. Åpningstidene ved Drammen sykehus er fra mandag til onsdag fra kl til LHL Buskerud ISSN Utgiver: LHL Buskerud Torgeir Vraasplass 5, 3044 Drammen Tlf REDAKSJONSKOMITÉ: Jan Arne Dammen, Roald Adolfsen og Vera Jagland. Anvarlig redaktør: Rolf Haukland. Årgang 23 Nr Opplag: 2900 Layout: Ola Tom Evje, Trykk: HG Media AS Ansvarlig annonser: Faktureringsservice Sør AS Distribusjon: Postverket Neste nummer: Medio juni Frist for innsendelse av stoff: 20. mai Forsidebilde: Flaggspetter Foto: Jan Arne Dammen På kontoret: Vera Jagland, Mobil Møt oss på facebook - LHL Buskerud LHL i Buskerud 1/2015 3

4 Tekst og foto: Helse Sør-Øst RHF Brukerstemmen viktig Brukerutvalget var samlet til årets første møte onsdag 28. januar og torsdag 29. januar og møtte for første gang Cathrine M. Lofthus, som er nytilsatt administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Lofthus brukte anledningen til å understreke viktigheten av å involvere brukerne på et overordnet og strategisk nivå. - Vi ønsker å bruke brukerutvalget aktivt i arbeidet med å videreutvikle og forbedre sykehustilbudet til innbyggerne i vår region. Dere er en viktig lyttepost som skal hjelpe oss å få frem utfordringene og ha fokus på de riktige sakene, sa Lofthus i møtet. Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF sammen med administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. reell premissleverandør i helsetjenesten. - Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenesten og brukernes erfaringer er et viktig supplement og korrektiv til vår helsefaglige og administrative kompetanse. Derfor er det viktig å fortsette Helse Sør-Øst sin gode tradisjon med å vektlegge brukerstemmen, og jeg ser fram til et tett samarbeid med brukerutvalget til beste for pasientene og befolkningen i helseregionen, sier Lofthus. Brukermedvirkning skal sikre at pasienter og pårørende blir hørt. Derfor er det etablert brukerutvalg og brukerråd både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Sør- Øst. Utvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner. Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. Følg oss på LHL sine nettsider: der kan du lese mer om fylkeslagets aktiviteter og finne tidligere utgaver av Bladet Vårt 4 LHL i Buskerud 1/2015

5 Av redaksjonen Ny organisasjonsmodell i LHL Rolf Haukland fra Kongsberg valgt til leder av Fylkesutvalget i LHL Buskerud. På landsmøtet i oktober ble det vedtatt å opprette fylkesutvalg i alle fylker. Siden det er nytt at LHL har fylkesutvalg, i stedet for fylkestyrer har det vært en spennende debatt rundt i lokallagene. Diskusjonen har gått på om man skal si opp ansatte, legge ned kontoret og overlate alt til sentraladministrasjonen. På bakgrunn av denne endringen stilte hele fylkestyre sine plasser til disposisjon. Årsmøtet vedtok at LHL Buskerud fortsatt skal ha egen økonomi med en ansatt og at kontoret i Drammen skal beholdes, men evalueres på neste årsmøte i Tidligere bestod styret av syv medlemmer og 4 vararepresentanter. Fylkesutvalget består av 5 representanter og 2 vara. Fylkesutvalgets sammensetning: Leder Rolf Haukland Kongsberg, nestleder Gerd Johnsen Modum, likemannsansvarlig Håkon Skjolden Røyken. Studieleder Lillemor Sandberg Øvre Eiker, styremedlem Roger Raknerud Lier og 1. vara Lise-Lotte Hovde Modum, 2. vara Solfrid Andersen Øvre Eiker. Fra v. Rolf Haukland, Kongsberg, Gerd Johansen, Modum, Lillemor Sandberg, Øvre Eiker, Håkon Skjolden, Røyken, Solfrid Andersen, Øvre Eiker, Roger Raknerud, Drammen- Lier og Lise Lotte Hovde, Modum. Foto Jan Arne Dammen. Kostnadsfri ordning for oksygenbrukere OKSYGEN på utenlandsreise UTLÅN AV oksygenutstyr HJELP MED søknader REISEERFARINGER: Dere har gjort det mye lettere for meg å reise. Flott gjort. Det var ingen problemer i Tyrkia! Takknemlig hilsen oksygenbruker. RING OSS for en uforpliktende samtale. Vi svarer på alle spørsmål! Tlf: LHL i Buskerud 1/ Ann.OKSYGEN (90x130)_trykk.indd :10

6 HS News Systems AS Olavs g 39, 3612 KONGSBERG Tlf Unicon AS avd Drammen Svend Haugs gate DRAMMEN Tlf Sør-Skurdalen 1, 3580 GEILO - Tlf Uvdal Brensel 3632 UVDAL Tlf Muskel- og leddbehandling Naprapat og Akupunktør Anne Willassen Tlf Øvre Storgate 9, 3018 DRAMMEN - Tlf DEMAnor a.s Kobbervikdalen 67, 3003 DRAMMEN Tlf Svelvikveien DRAMMEN Tlf oppbevaringservice.no Tlf Kartverksveien HØNEFOSS Tlf Mjøndalen Arbeidergata 17, 3050 MJØNDALEN Tlf Follestadv ÅROS Tlf sagbakkencatering.no 3623 LAMPELAND Tlf Buskerud Numedalsveien KONGSBERG Tlf LHL i Buskerud 1/2015

7 Bevilget ,- til Hjerte- og lungeavdeling LHL Tyristrand og Nakkerud hadde årsmøte 11. februar. Av lagets 34 medlemmer var 10 til stede. Etter valget består styret av Sverre Skistad som leder, Torbjørg Henriksen som kasserer og Henry Henriksen som sekretær. 1. varamedlem er Astrid Skistad, og 2. varamedlem er Tove Tajet. Tekst: Tove Tajet Økonomien i laget er god. Årsmøtet bevilget kr ,- til diverse utstyr til Ringerike Sykehus hjerte- og lungeavdeling. LHL s lungefond får kr ,-, og Ringerike Frivilligsentral får kr ,-. Vi har 9 lagsmøter løpet av året, og ca. en tredjedel av medlemmene pleier å møte opp. Leder Sverre Skistad er lagets representant som likemann på Ringerike Sykehus. I slutten av mai hadde vi kakelotteri ved bygdas dagligvareforretning for å markere hjerteog lungesykes dag. Vi delte ut brosjyrer og serverte kaffe og kaker. I juli hadde vi dagstur til Eidsvoll hvor vi ble guidet rundt i den historiske og nyrestaurerte bygningen. På sensommeren ble det weekend tur til Smedsgården Hotel på Nesbyen, og oppholdet der ble kombinert med dagstur til Langedrag Naturpark. Julebord hadde vi på Klækken Hotel i Hønefoss. Vi har «gågruppe» sammen med den lokale pensjonistforeningen. To ganger i måneden er noen av oss ute og går tur i nærområdet. I tillegg til de vanlige turene hadde «gågruppa» to større utflukter i år, den ene til Sørsetra på Krokskogen og den andre til Hovsenga i Hønefoss. På årsmøtet vedtok medlemmene en handlingsplan for 2015 lik den vi hadde i LOKALLAGSSTOFF Rosenkrantzgt 17, 3018 DRAMMEN Rosenkrantzgt Tlf. 3217, DRAMMEN Tlf Aronsvei 39, 3029 DRAMMEN Tlf. Aronsvei , Mobil DRAMMEN E-post Tlf Mobil Web E-post Web Søndre Torv 2, 3510 HØNEFOSS - Tlf Søndre Torv 2, 3510 HØNEFOSS - Tlf Teglverksveien 100, 3057 SOLBERGELVA Teglverksveien Tlf , SOLBERGELVA Tlf Albjerk Bil Drammen Albjerk Bil AS Drammen AS Ing. Rybergsgt 100 Ing Rybergsgt DRAMMEN DRAMMEN Tlf Tlf LHL i Buskerud 1/2015 7

8 Ringerike - årsmøte LOKALLAGSSTOFF Anders Strømsodd takket av etter 10 år Av Solveig Stokke LHL Ringerike holdt sitt årsmøte 9. februar Tradisjonen tro så åpnet møtet med sang og de 24 fremmøtte var i god stemning. Etter en gjennomgang fra siste styremøte så var det klart for årsmøtet. Laget har i året som har gått miste 8 av sine medlemmer og disse ble minnet med 1 minutts stillhet. Møteleder var Anders Strømsodd. Protokollunderskrivere: Asbjørn Fegri og Birgit Indsetviken. Det var ingen merknader til årsberetningen og regnskapet. Det ble et ordskifte om lagets rolle i samfunnet. Laget holder basar og har fem trimgrupper og en bowlinggruppe. Etter at leder Anders Strømsodd har trukket seg har det ikke lykkes valgkomiteen å finne ny leder, så styret får følgende sammensetning: STYRET Nestleder: Erik Breili, Kasserer: Aud Elin Indsetviken, Sekretær: Solveig Stokke, Studieleder: Raymond Sjursen, Styremedlem: Kari Torgersen, 1.vara: Birgit Indsetviken 2. vara: Emma Tronerud. Kjøkkenkomité 1: Ragnhild Rusten, Berthe Johnsrud, Solveig Hansen og Reinert Sødal. Kjøkkenkomité 2: Emma Tronerud, Edel Gregersen, Ragna Tandberg og Randi Pedersen. Likemannstjenesten: Anders Strømsodd og Randi Pedersen. Reisekomité: Raymond Sjursen og Kari Torgersen Kolskomité: Erik Breili Basarkomité: Anders Strømsodd Representant FFO: Anders Strømsodd og Emma Tronerud Samarbeidsrådet: Erik Breili og Solveig Stokke Valgkomité: Ragna Tandberg, Asbjørn Fegri og Anders Strømsodd. Som revisor ble Harald Syversen gjenvalgt. Takk til Anders Etter at valgene var foretatt og godkjent takket leder for seg og hevet årsmøtet. LHL Ringerike takker hjertelig Anders Strømsodd for alt han har gjort for laget i 10 år. Det har vært mange timers jobb han har lagt ned og som ikke alltid er synbart. På vegne av laget overrakte sekretæren blomster og takket for godt samarbeid. Styret takker alle som har stått på og gjort en fin innsats i året som har gått. Med felles innsats for laget håper vi å stå på fortsatt i året som kommer. Men nå var det tid for kaffekosen og praten. Nydelige smørbrød ble servert som vanlig. Mens praten gikk livlig så ble det solgt lodd og etter hvert trekning. Mange gledet seg over å få med en liten gevinst hjem. 8 LHL i Buskerud 1/2015

9 Ringerike med trimgrupper Motto: Sosialt Samvær Og Trim Gir Livsglede Program våren 2015 AUSTJORD Hver mandag kl SOKNA SKOLE: Hver onsdag kl RINGERIKE GYMNAS: Hver torsdag kl RINGERIKE GYMNAS: Hver torsdag kl BERGERBAKKEN SKOLE, JEVNAKER: Hver tirsdag kl SCHJONGSLUNDEN, hovedporten: Lunge/kolstrim Hver torsdag hele året kl Tekst og foto: Jan Arne Dammen Drammen. Trening med mening - aktiv glede Vi var med på torsdagstreninga til LHL Drammen - Lier som ble ledet av trener og veileder Tom Knatterud. Tom brenner for rehabilitering og har erfaring fra bl.a. prosjektet idrett med bistand og er instruktør ved NIH og OUS Aktiv mot kreft. Her fikk vi alle en kyndig veiledning i hvordan øvelsene skulle utføres. Det virker som han hadde øyer i nakken, for han var rask frempå for å korrigere om det ikke ble gjort riktig. Alt i en oppmuntrende og humørfylt tone, aktiv glede er stikkordet. Det er fire treningsgrupper som møtes mandag onsdag og torsdag. Ta kontakt med LHL Drammen/Lier om du ønsker å bli med. Dette tilbudet er for de som ikke ønsker å trene i store grupper. Ønske å forebygge og har Kols/ Astma, Hjerte- kar sykdommer eller har Diabetes. Gruppe 1 mandag fra Gruppe 2 mandag fra Gruppe 3 onsdag fra Gruppe 4 torsdag fra Mandag fra kl til trener de i salen med veiledning av fysioterapeut. Med styrke- og balansetrening. Kondisjonstreningen blir tilpasset den enkelte deltager. Torsdager er det rusletur i Drammen fra til Her kan man delta i sitt eget tempo og det er gratis for medlemmene. Vi tilbyr kostholdsveiledning og en fastlege og sykepleier er tilknyttet prosjektet, sier May Kværnstuen. LOKALLAGSSTOFF LHL i Buskerud 1/2015 9

10 Kongsberg - Rapport fra årsmøtet LOKALLAGSSTOFF Tekst og foto: Roald Adolfsen LHL Kongsberg avholdt sitt årsmøte for 2014 i ASVOs kantine onsdag 18. februar På forhånd hadde styret laget et ganske omfattende dokument som i nokså detaljert grad dokumenterte lagets aktiviteter i året som hadde gått. Dette ble delt ut til alle som møtte opp på årsmøtet, og det var gledelig mange, i alt 36 stemmeberettigede medlemmer! En annen gledelig nyhet i laget er at det ved årsskiftet 2014/2015 hadde hele 226 medlemmer, noe som er en netto økning på 32 medlemmer siden forrige årsskifte! Denne nyrekrutteringen er ganske stor i LHL sammenheng, så LHL Kongsberg ble tildelt en vervingspris fra LHL for denne fine økningen. Valgkomiteen hadde, som følge av ønskede endringer fra eksisterende styremedlemmer og som følge av den nye organisasjonsstrukturen i LHL som ble vedtatt på LHL s Landsmøte sist høst, gjort et imponerende arbeid med å finne nye kandidater til verv i styret. Kabalen med tillitsverv, posisjoner og ansvarsområder løste seg på en tilfredsstillende måte for alle parter. Vi tror at dette vil være et positivt bidrag til å få et enda mer aktivt og velfungerende lag av LHL i Kongsberg. Revidert regnskap for 2014 og budsjett for 2015 ble fremlagt av økonomiansvarlig Rolf Haukeland. Styret har også i år valgt å benytte en statsautorisert revisor for å revidere regnskapet siden laget forvalter ganske store verdier. Både regnskap og budsjett ble vedtatt av årsmøtet med et par forslag til forbedringer i rapportering og kontering for Styret la så frem sin handlingsplan / strategiplan for Denne beskriver lagets overordnede målsettinger og områder hvor prioriterte handlinger er ønskelig. Handlingsplanen listet også opp hvordan de respektive mål og aktiviteter påvirkes det fremlagte budsjett. Harald Ristvedt får blomster overrakt av Rolf Haukland 10 Thorleif Nerlie fester hederstegnet på Harald Ristvedt LHL i Buskerud 1/2015

11 For 2015 består styret i LHL Kongsberg således av følgende personer: Leder: Wenche Haukeli 1 år Gjenvalg Likemannsansvarlig: Kåre Tho 2 år Ny Studieleder & sekretær: Ivar Sundt 2 år Ny Kasserer: Rolf Bernhard Haukland 1 år til Ikke på valg Styremedlem: Marit Haukland 1 år til Ikke på valg Styremedlem: Svein Simensen 2 år Gjenvalg Styremedlem: Bjørn Thorsdalen 1 år til Ikke på valg Varamedlem 1: Hans Henrik Støvne 1 år Gjenvalg Varamedlem 2: Roald Adolfsen 2 år Ny Valgkomite for 2015: Halvor Thorsdalen 1 år Ny, Kjell Dalviken 1 år Ny, Rose Thorsdalen 1 år Ny Noen dager etter årsmøtet hadde styret et konstituerende (styre)møte. Da ble ansvarlige for de ulike aktivitetene i laget fordelt som følger. Leder for tur-, fest- og arrangementskomiteen: Bjørn Thorsdalen Ansvarlig for trim og aktiviteter:svein Simensen Mediekontakt og ansvarlig for Facebook sider: Roald Adolfsen Representanter til samarbeidsutvalget: Wenche Haukeli og Svein Simensen Møtereferent og ansvarlig for blomster: Marit Haukeland Alt i alt et veldig bra årsmøte, som ble ledet med stø hånd av Thorleif Nerlie. Møtelederne Som en avslutning på årsmøtet ble Harald Ristvedt tildelt LHL s Hedersmerke i sølv for lang og aktiv tjeneste i laget vårt. LOKALLAGSSTOFF Årsmøtedeltagere Årsmøtedeltagere LHL i Buskerud 1/

12 Hyggelig fylkesårsmøte Et hyggelig årsmøte ble avsluttet med overrekkelser av hjertemedisin og blomster til avgåtte styremedlemmer, foredragsholdere og til sekretariatet. Og ikke minst vanket det blomster og applaus til alltid tilstedeværende, 60-års jubilanten Vera Jagland. Blomstene ble delt ut av Lillemor Sandberg og Rolf Haukland. 12 LHL i Buskerud 1/2015

13 LHL i Buskerud 1/

14 Av Jan Arne Dammen Sving på lattermusklene i Røyken LOKALLAGSSTOFF Over 30 medlemmer av LHL Røyken benket seg rundt fruktfatene denne kveld. Leder Håkon Skjolden innledet med å berette om lagets oppgaver i Så ble det turprat, langtur og dagstur. Hans Petter fra Svidal Turbilservice la fram noen turalternativer. Dagsturen til Grini og Bærums Verk virket å fenge. Under kaffen fikk Berit Myrvang sving på lattermusklene, med noen gode vitser. Og som seg hør og bør ble kvelden avsluttet med loddtrekning. Hurum - kan bli historie Redaksjonen På lagets årsmøte møtte det kun 4 personer og alle var styremedlemmer. Selv om møtet har vært kunngjort med plakater og annonse i Røyken og Hurum avis, så kom det ikke flere. I årsberetningen kan man lese at det har vært avholdt 2 styremøter, og at de har trim hver uke på Filtvet Helsetun. Laget har deltatt på diverse arrangementer og bruker også Facebook. Leder hadde et innlegg i Bladet Vårt», hvor han oppfordret nye, yngre krefter til å overta 14 driften av laget. Det ble også arrangert et møte med fylkesstyret i Buskerud, hvor alle medlemmene i Hurum ble invitert, for å prøve å få til videre drift, det kom 4 stykker, 3 fra styret og et medlem fra Sætre. Alt til ingen nytte. Fylkesstyret foreslo at Hurum kan slå seg sammen med Røyken og være med på aktivitetene der. Men det var ingen respons på det. Årsmøtet vedtok derfor å legge ned laget 31.desember Det bevilges penger til hjertestarter på Filtvet Helsetun og ny TV til hjerteavdelingen, M1, på Drammen sykehus. Resten av lagets midler overføres til LHL sentralt. LHL forvalter dette i fire år. Deretter disponeres midlene av forbundet. Håpet er at noen medlemmer ønsker å drive laget videre og tar et grep innen utganen av året. Styret i 2014 har bestått av leder Arne Bakkeland, nestleder Egil Ekern, kasserer Inger Floberg, Rolf Morten Holm og John Pedersen. Disse fortsetter også ut Ta kontakt om du ønsker at laget skal fortsette. LHL Hurum, Pb 68, 3481 Tofte, eller leder Arne Bakkland LHL Hurum er også på Facebook. LHL i Buskerud 1/2015

15 Toms Elektrotavler Mølleveien KLOKKARSTUA Tlf Fiskum Bygg A/S Kongsbergveien FISKUM Tlf Kongsberg Synssenter AS Karschesg 3, Stortorvet 3611 KONGSBERG Tlf Malermester Bjørn Stenersen Huken 3535 KRØDEREN Tlf Kobbervikdalen DRAMMEN Tlf Fjellservice Uvdal DA 3632 UVDAL Tlf Gamlev 6, 3550 GOL Tlf Entreprenørforretning Reidar Moen AS Gamle Kongsbergvei 3322 FISKUM Tlf Villa Skaar AS Nordhellinga SYLLING Tlf Pers Auto og Deler Svelvikveien DRAMMEN Tlf Hytta Vår AS Sundrevegen ÅL Tlf Kartverksveien HØNEFOSS Tlf Helge R. Olsen & Sønn AS Hensmoveien HØNEFOSS Tlf Jan Åge Sandbæk AS Skartumvegen LAMPELAND Tlf Ål kommune Torget ÅL Tlf Lund & Reistad AS 3350 PRESTFOSS Tlf Søhus og Østengen AS 3647 HVITTINGFOSS Tlf Graving og Transport Fiskum Plate & Sveiseverksted AS Kongsbergveien FISKUM Tlf Murer/Tømrer Leif Roar Solberg 3632 UVDAL Tlf Røyken kommune Katrineåsen RØYKEN Tlf Sundbrei Transport Klevi Næringspark, 3570 ÅL Tlf sundbreitransport.com - Containerutleie - Kranbiler - Transport Mjøndalshallen Hagatjernveien MJØNDALEN Tlf Lobben & Skinstad AS Holteveien SKOTSELV Tlf Maskin Entreprenør Tor Heggelien AS Øygardsgrend 3630 RØDBERG Tlf Hønefoss Glass-service A/S Osloveien HØNEFOSS Tlf Lienv 41, 3580 GEILO Tlf hallingdal-kraftnett.no Bergan Smie og Verksted Strandgata ÅMOT Tlf ANONYM STØTTE Kroken s Blikkenslagerservice Rogneveien SPIKKESTAD Tlf Bygg og Tømermester Hans Petter Krane Falkeveien SÆTRE Tlf Validus Engros AS Orkidehøgda MJØNDALEN Tlf Koboltveien ÅMOT Tlf A. Kjenaas Transport AS Enga, 3622 SVENE Tlf Maskinentreprenør Larsen & Hansen AS Gilhusveien LIERSTRANDA Tlf Mobil Åskollen Nordbyveien DRAMMEN Tlf Entreprenørservice AS Torsgardsvei 3628 VEGGLI Tlf HallingKonsult A/S Flå IT-Senter 3539 FLÅ Tlf Modum Trafikkskole AS Lilleåsgata 5 A 3340 ÅMOT Tlf Rørlegger Haugen Blåbærsvingen GEITHUS Tlf Låsgruppen AS Kallerudsvingen GJØVIK Tlf Geilov GEILO Tlf / DRAMMEN Tlf LaserWash AS Gorudvegen HOKKSUND Tlf El Ringen AS Torsbyveien VIKERSUND Tlf KONGSBERG Tlf Entreprenør Sigmund Hvila AS 3359 EGGEDAL Tlf Parlock AS Ringeriksveien HOKKSUND Tlf Takringen AS 3005 DRAMMEN Tlf Nordsiden Renseri Ullerålsgaten HØNEFOSS Tlf Økonomihuset Regnskap AS Kartverksveien HØNEFOSS Tlf Svidals Minibusser og Turbilservice Erik Hansensvei SPIKKESTAD Tlf Hallingdal Renhold Gorolie GOL Tlf Hvervenmov HØNEFOSS Tlf Tømrer Johnny Sandbråten Hengsleveien HØNEFOSS Tlf LHL i Buskerud 1/

16 Heder og ære til Roger Raknerud Foto: Jan Arne Dammen Under LHL Buskerud sitt årsmøte på Norefjell ble Roger Raknerud tildelt Hedersmerke i sølv og han ble også hedret med Æresmedlemskap. Dette ble utdelt av leder i LHL John Normann Melheim. - Dette var overraskende og veldig gledelig. Nå har LHL betydd veldig mye for meg, og jeg vet ikke om jeg er har fortjent dette. Men dette gjorde veldig godt, tusen takk alle sammen, sa en rørt prismottaker. Roger får prisen av og John Normann Melheim. Av Solfrid Andersen UTFØRER BLANT ANNET: Kurset - Hytter ble og holdt hyttetomter på - Renseanlegg, store og små Clarion Collection Hotel Tollboden - Transport i Drammen - Busskjøring og busstransport november Lillian - Konsulenttjenester Halvorsen innledet og - Sentrale godkjenninger, TK2 likemannskoordinatorene for Buskerud Håkon Skjolden og fra Telemark Helje Agnes Medalen Haddeland delte av sine erfaringer. 16 Kurs for likemenn Fra v.: Harald Kvisle, Birgit Indsetviken, Grethe Johannson, Lillian Halvorsen, Arne Karlsen, Solfrid Andersen, Håkon Skjolden, Ruth Karin Neteland, Jan Erik Hedland, Else Lill Grøtjorden, Jan Erik Ballestad, Grete Romsdalen, Helge Cato Johansen, Unni Thommesen, Kåre Tho, Øystein Johansen. Sittende: Torgeir F, Bakke. LHL i Buskerud 1/2015

17 Av Jan Arne Dammen Justisdepartementets lovavdeling har slått fast at det er lov å ta gebyr for betaling med kort etter legebesøk, fordi Finansavtaleloven gjelder også i helsesektoren. Dermed kan landets legekontor kreve fem kroner i gebyr hver gang du trekker betalingskortet. Det var denne praksisen Helsedirektoratet mente var ulovlig. Kortgebyret hos legen er lovlig Mange pasienter har vært misfornøyde og både Helsedirektoratet, Den norske legeforening og KS har vært enige om dette ikke har vært lov. Det er strenge regler for bruk av egenandeler i helsevesenet. Det har vært usikkert om gebyr for kortbetaling skal regnes som egenandel. Helse- og omsorgsdepartementet ba derfor Justisdepartementets lovavdeling om en vurdering av dette. Nå har lovavdelingen i Justisdepartementet kommet med motsatt konklusjon. Gebyr UTFØRER BLANT ANNET: - Hytter og hyttetomter - Renseanlegg, store og små - Transport - Busskjøring og busstransport - Konsulenttjenester - Sentrale godkjenninger, TK2 Helje Medalen faller inn under loven om finanstransaksjoner og er lovlig. I uttalelsen heter det: Vi vurderer det derfor slik at fastleger gjennom det nevnte regelverket ikke er avskåret fra å kreve gebyr fra pasienter for bruk av et betalingsinstrument innenfor rammene av finansavtaleloven 39 b første ledd. - Vi er glade for at myndighetene nå har bekreftet vår forståelse av lovverket. Denne avklaringen skaper forutsibarhet for oss som utvikler løsninger der legen får bruke tid på pasientene heller enn administrasjon og kontorarbeid, sier daglig leder i Melin Medical Ingvill Hestenes. LHL i Buskerud 1/

18 Brukermedvirkning på Feiring Hovedoppgavene til utvalget er god samhandling og ta initiativ til å fremme saker av betydning for pasienter og pårørende. Brukerutvalget deltar i utforming og kvalitetssikring av pasienttilbudene. Utvalgets viktigste oppgave er å ivareta pasienters og pårørenes behov og være et rådgivende organ for klinikkledelsen. Dette sikres med god dialog mellom Brukerutvalget og klinikkledelsen. Av Jan Arne Dammen Det er viktig å merke seg at utvalget ikke skal ta opp saker som gjelder enkeltpersoner eller saker som behandles av fagorganisajonene. Etter forslag fra FFO har Brukerutvalget 3 medlemmer som LHL oppnevner for to år av gangen. De har minst fire møter i året og har taushetsplikt. Brukerutvalgets sammensetning er Per Martinsen fra LHL Skedsmo, Inger S. Frydendal fra LHL Oslo Vest og Roger Raknerud fra LHL Drammen-Lier. Ved behov kan klinikkledelsen be representantene delta i prosjekter eller andre oppgaver knyttet til utvikling av pasienttilbudet. - En forutsetning for kontinuerlig forbedring er en tett og god dialog med klinikkens Brukerutvalg. Gjennom våre møter gjennomgås alle forhold som berører våre pasienter og deres pårørende. For meg som ansvarlig for LHL-klinikkene Feiring gir dette både inspirasjon og korrektiv i arbeidet for å stadig gjøre oss bedre, sier viseradm. direktør Arne Lie. Kilde: LHL Feiring Brukermedvirkning Magnus Corner Måneden viser mars og kong vinter Tar frosten med seg når han forlater Denne årstid for å slippe den Grønne glede frem fra alle soltinte Bed der dere står så vakkert majestetisk Og galant på rad og venter kun på varmen Så Krokusens blomst kan titte frem Og ønske varme tider ærbødig velkommen Til flere tusen bed. 18 Magnus Jagland Kjeldsen LHL i Buskerud 1/2015

19 Kryssord Vinnere forrige nr. av LHL i Buskerud. 1. Anne Gerd Gudbrandsgard, Leveldv. 194, 3570 Ål 2. Solfrid Gravvold, Lurdalsvg. 410, 3614 Kongsberg 3. Arve Hellerud, Furuveien 3, 3609 Skollenborg Vinnerne får tilsendt hver 5 hjertelodd. Kryssord laget av: Rolf Bangseid Løsningen for kryssord nr Navn: Adr.: Poststed: Frist for innsendelse av kryssord er 20. mai 2015 Det vil bli trukket ut 3 vinnere som hver får 5 hjertelodd. Adresse for innlevering er: LHL Buskerud, Torgeir Vraasplass 5, 3044 Drammen LHL i Buskerud 1/

20 Adresse og telefon til kontaktpersoner i LHL Buskerud LHL Drammen/Lier May Kværnstuen Nøstevn. 2, 3400 Lier Tlf LHL Gol Jan Nordahl Steintrøa 16, 3550 Gol Mob: LHL Hemsedal Johannes Haraldsen Stupulvegen 10, 3560 Hemsedal Tlf LHL Hurum Arne Bakkland Bispevn. 1, 3482 Tofte Tlf LHL Hol Kjell Persson Bruslettovegen 23 B, 3580 Geilo Tlf Mob: LHL Hole Knut Hagen Viksvn. 2, 3530 Røyse Tlf LHL Kongsberg Wenche Haukeli Postboks 709, 3606 Kongsberg Tlf LHL Krødsherad Bjørg Rimjorde Krødsherad, 3536 Noresund Tlf LHL Modum Lise-Lotte Hovde Postboks 81, 3360 Geithus Tlf LHL Nedre Eiker Kåre Rønningen Nedbergkollveien 17, 3050 Mjøndalen Tlf LHL Nesbyen Magne Fremo Sjåheimveien 30, 3540 Nesbyen Mobil e-post LHL Nore og Uvdal Olav Julius Deinboll Brekke Gård, 3632 Uvdal Tlf LHL Ringerike Erik Breili Stabelsgt. 9, 3510 Hønefoss Tlf LHL Røyken Håkon Skjolden Heimannsåsen 11, 3470 Slemmestad Tlf Mob: LHL Sigdal Liv Johannessen 3350 Prestfoss Tlf LHL Tyristrand/Nakkerud Sverre Skistad Vikersundveien 233 leilighet nr.ho 205, 3533 Tyristrand Tlf LHL Øvre Eiker Solfrid Andersen Øvre Skistad vei 59, 3300 Hokksund, Tlf LHL Ådal Harald Hømanberg LHL Ål Kjell Torgersen 3570 Ål Tlf LHL i Buskerud 1/2015

i Buskerud Bladet vårt Nr. 2-2015

i Buskerud Bladet vårt Nr. 2-2015 i Buskerud Bladet vårt Nr. 2-2015 LHL i Buskerud 2/2015 1 Rolf B. Haukland Leder LHL Buskerud LEDEREN Da er vi i gang igjen med kurs, lagssamlinger og lokale aktiviteter. Fylkesutvalget har vært på Kick-off

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2013 Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2014 Vår i Lillestrøm Foto: Svein O. Eikrem Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

MAGASINET. Klar for en runde på øvingsbanen LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Kjetil Rui Serigstad: s.17. Med vind i seilene

MAGASINET. Klar for en runde på øvingsbanen LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Kjetil Rui Serigstad: s.17. Med vind i seilene MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 6-12. årgang 2013 Kjetil Rui Serigstad: Klar for en runde på øvingsbanen s.17 Med vind i seilene s. 4-5 Rehabilitering på kryss og tvers

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

Nr. 2 2013 27. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer!

Nr. 2 2013 27. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer! Polio Nr. 2 2013 27. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer! Vårt mål er å skreddersy den beste løsningen til den enkelte. Vårt team, bestående av ortopediingeniører, ortopediteknikere,

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Ny traumeplan i prosess: Bedre for fremtidens generasjon

Ny traumeplan i prosess: Bedre for fremtidens generasjon 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 6-2015 s.8 Ny traumeplan i prosess: Bedre for fremtidens generasjon Livet etter en trafikkulykke Kandidater s.4 Nytt fra jussen s.11 s.14 til landsstyret

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens 3 2014

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens 3 2014 Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens 3 2014 Medlemsblad for Nasjonalforeningen for folkehelsen Stiftet 1910 INNHOLD

Detaljer

Tips magasinet! NORMAN & CO. ANS ADVOKATENE M.N.A CHRISTIAN WIIG & CO AS. Har du en sak du brenner for og som du gjerne vil vi skal ta opp?

Tips magasinet! NORMAN & CO. ANS ADVOKATENE M.N.A CHRISTIAN WIIG & CO AS. Har du en sak du brenner for og som du gjerne vil vi skal ta opp? magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 8-9. årgang 2010 a-ha Magne Furuholmen: - Vil gi min støtte til trafikkofrene side 4-5 Tilltsvalgte møttes i Alta LTN deltar i høringer Full rulle

Detaljer

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s.

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s. MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 6-11. årgang 2012 Nav-støtte og ferie Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene s. 4-5 PERSONSKADEFORBUNDET LTN s. 6 Stor konferanse i august s. 7 Vil ha

Detaljer

Nr. 2 2010 25. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2010 25. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2010 25. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer 2 Polio 2 2010 Polio nr.2 2010 Postadresse: Postboks 9217, 0134 Oslo Telefon sentralbord: 24 10 24 00 Ansvarlig

Detaljer

En sommer er over.. LEDEREN v/randi Nesje

En sommer er over.. LEDEREN v/randi Nesje Nr. 2-3, 2010 20. årgang En sommer er over.. My vær å klage over en god del vær å glede seg over men kanskje aller mest «tja-vær.» Men uansett vær har det vært overalt. Nå er det bare å brette opp armene

Detaljer

Likepersontjenesten holdes høyt i Personskadeforbundet

Likepersontjenesten holdes høyt i Personskadeforbundet Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2014 Likepersontjenesten holdes høyt i Personskadeforbundet LTN s.4 Familieleir i Bulgaria Logoped- Bok for s.28 s.10 s.18 rehabilitering pårørende barn

Detaljer

Mange par sliter med ekteskapet

Mange par sliter med ekteskapet magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 4-9. årgang 2010 Ny studie om hodeskader: Mange par sliter med ekteskapet side 7 Bekymret for reform s. 9 Sparer penger på skoleskyss s. 10-11

Detaljer

informasjon 2014-2015

informasjon 2014-2015 lokallagssider s. 6 11 Region østafjells informasjon 2014-2015 geilomo s. 30 AToPISK eksem s. 15 NY MERKEfoRsKRift Mat s. 22 aktiviteter s. 20 21 dine SENGE- KaMeRateR s. 26 4-PÅ-GATA s. 25 BaRn & inneklima

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER. En ny epoke for. CatoSenteret. også at brukeren er skipper på egen skute og at vi er mannskap.

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER. En ny epoke for. CatoSenteret. også at brukeren er skipper på egen skute og at vi er mannskap. RETURADRESSE: POSTBOKS 124, 1431 ÅS UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 2011 15. ÅRGANG Stiftelsen Sofienlund er en humanitær, ideell organisasjon med det formål å bidra aktivt

Detaljer

Endret totalt livsstil etter trafikkulykke. magasin. s. 8-9. Rammet av NAV-rot. Unge og uføre. NTP tar lang tid

Endret totalt livsstil etter trafikkulykke. magasin. s. 8-9. Rammet av NAV-rot. Unge og uføre. NTP tar lang tid magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 3-8. årgang 2009 Endret totalt livsstil etter trafikkulykke s. 8-9 Rammet av NAV-rot Unge og uføre NTP tar lang tid s. 4-6 s. 10-13 s. 16 Vil

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12 Parkinson Nr 3 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Setertausa på Holsingsetra MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet

Detaljer

3/2006. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu

3/2006. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu 3/2006 medlemsblad for momentum foreningen for arm og benprotesebrukere Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu LIVSGLEDE 3/2006 Utgiver: MOMENTUM, Postboks 49 Skøyen

Detaljer

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy.

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-8. årgang 2009 LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7 Enkle grep kan redde liv s. 4-5 Stor julemesse i Vesterålen s. 8-9 Vellykket

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang De lærer slagrammede å gå Den gode samtale Rask behandling nytter Leder En sommer er over Vel overstått

Detaljer

MAGASINET. Tommy er bygdas nye postmann LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. s. 4-5. Ikke enige om wirerekkverk. Pasientskader i retten

MAGASINET. Tommy er bygdas nye postmann LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. s. 4-5. Ikke enige om wirerekkverk. Pasientskader i retten MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 3-12. årgang 2013 Tommy er bygdas nye postmann s. 4-5 Ikke enige om wirerekkverk s. 6-7 Pasientskader i retten s. 10-11 Tid for selvangivelse

Detaljer

Samhandlingsreformens

Samhandlingsreformens Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 7-2014 Samhandlingsreformens s.4 sanne ansikt Komplisert helsereform Pasientskadeerstatningen s.14 Gode holdninger, s.6 s.10 men lite handling er ikke bra

Detaljer