i Buskerud Bladet vårt Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Buskerud Bladet vårt Nr. 1-2015"

Transkript

1 i Buskerud Bladet vårt Nr LHL i Buskerud 1/2015 1

2 Rolf B. Haukland Leder LHL Buskerud LEDEREN Så har vi hatt et Årsmøte i LHL Buskerud. Det siste i Fylkeslaget, og det første i Fylkesutvalget. Personlig vil jeg takke for tilliten ved at LHL Buskeruds årsmøte valgte meg som leder for Fylkesutvalget. Hva det kommer til å bety i form av nye oppgaver og utfordringer vet jeg ikke enda, men mye vil dreie seg om å koordinere likemannsarbeidet og studievirksomheten i fylket. Det er ingen hemmelighet at jeg mente at slik som fylkeslaget i Buskerud drev virksomheten var grei og at det ikke var nødvendig med noen organisatoriske endringer. Landsmøtet var av en annen oppfatning, og vi har bare å forholde oss til det. Det er fristende til å si at vi tapte og så gi opp, men kanskje vi bør se muligheten til å bli enda bedre. Jeg velger det siste. 2 Den store forskjell på det tidligere Fylkeslaget og det nye Fylkesutvalget er at LHL sentralt krever større innflytelse på aktivitetene, og setter større krav til måten som både lokallagene og fylkesutvalget organiserer seg. Tidligere støtte til Fylkeslaget i form av andel av medlemskontingenten er tatt bort, men til gjengjeld vil LHL sentralt nå yte større bistand i form av en såkalt grunnpakke som innebærer støtte til lagsamlinger, organisasjonskurs og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHL s kampanjer. Fylkesutvalget skal nå bare ha en koordinerende rolle ovenfor lokallagene og i praksis skulle det ikke være nødvendig med egen økonomi. Den nye reformen vil utfordre de lokale lag på likemannsaktiviteter, brukermedvirkning og studie aktivitet. Det er her jeg ser at et aktivt fylkesutvalg kan bidra, og som igjen gir en mening for meg å fortsette. Nettopp for å utvikle tillitsvalgte i lokallagene for en enda bedre medlemspleie. Årsmøtet i LHL Buskerud ga Fylkesutvalget føringer om aktiviteter utover grunnpakke, ved at handlingsplan og forslag til budsjett for kommende periode ble tatt til etterretning. Men for at den tilgjengelige kapital skal vare lengst mulig, ble det også pålagt Fylkesutvalget en streng økonomistyring. Økonomistyring innebærer både tilgang på nye midler samt kostnadskontroll. Dette skal vi ta på alvor, og så lenge Fylkesutvalget velger å ha egen økonomi og kontor med egen ansatt har jeg tro på at vi skal kunne lykkes til å bidra til aktive lokallag. Etter årsmøtet ble det arrangert en Lagsamling som nettopp gikk på diskusjon om utfordringer ved å drive et lokallag. Det engasjementet og de konklusjoner som kom frem der, viser at LHL Buskerud har fremtiden foran seg, og det skal bli en spennende periode å ta fatt på. LHL i Buskerud 1/2015

3 Møt oss på facebook Stadig flere av lokallagene i Buskerud møtes på nettsamfunnet Facebook. Opprinnelig var FB laget for universitetsstudenter og -ansatte i USA. Siden har det spredt seg til andre bruksområder, inkludert venner, skoler og geografiske områder. Det er et sosialt nettverk, der brukeren kommuniserer ved at en profil blir opprettet. Nettsamfunnet har mer enn 600 millioner aktive brukere på verdensbasis, og over norske brukere. Lagene i Buskerud som er å treffe på FB: LHL Buskerud LHL Ringerike LHL Hurum LHL Nes LHL Røyken LHL Hemsedal LHL Hole LHL Kongsberg LHL Øvre Eiker LHL Drammen og Lier Brukerkontoret - Møteplassen på Drammen sykehus Brukerkontoret er møteplassen der pasienter og pårørende kan møte likesinnede. Kontoret eller møteplassen betjenes av frivillige likemenn fra ulike brukerorganisasjoner. Disse er først og fremst et medmenneske som selv har levd med en diagnose og vet hvor skoen trykker. De frivillige er ikke helsepersonell, men er et viktig supplement til dagens helsevesen. Det er viktig å bemerke at alle som bemanner kontoret har taushetsplikt. Foruten en god samtale om sin nye livssituasjon, kan pasienter og pårørende få råd og tips om rettigheter og hvor man kan henvende seg for å få bl.a. hjelpemidler. Brukerkontoret har også brosjyrer og informasjonsmateriell om de forskjellige diagnoser og foreninger. Åpningstidene ved Drammen sykehus er fra mandag til onsdag fra kl til LHL Buskerud ISSN Utgiver: LHL Buskerud Torgeir Vraasplass 5, 3044 Drammen Tlf REDAKSJONSKOMITÉ: Jan Arne Dammen, Roald Adolfsen og Vera Jagland. Anvarlig redaktør: Rolf Haukland. Årgang 23 Nr Opplag: 2900 Layout: Ola Tom Evje, Trykk: HG Media AS Ansvarlig annonser: Faktureringsservice Sør AS Distribusjon: Postverket Neste nummer: Medio juni Frist for innsendelse av stoff: 20. mai Forsidebilde: Flaggspetter Foto: Jan Arne Dammen På kontoret: Vera Jagland, Mobil Møt oss på facebook - LHL Buskerud LHL i Buskerud 1/2015 3

4 Tekst og foto: Helse Sør-Øst RHF Brukerstemmen viktig Brukerutvalget var samlet til årets første møte onsdag 28. januar og torsdag 29. januar og møtte for første gang Cathrine M. Lofthus, som er nytilsatt administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Lofthus brukte anledningen til å understreke viktigheten av å involvere brukerne på et overordnet og strategisk nivå. - Vi ønsker å bruke brukerutvalget aktivt i arbeidet med å videreutvikle og forbedre sykehustilbudet til innbyggerne i vår region. Dere er en viktig lyttepost som skal hjelpe oss å få frem utfordringene og ha fokus på de riktige sakene, sa Lofthus i møtet. Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF sammen med administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. reell premissleverandør i helsetjenesten. - Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenesten og brukernes erfaringer er et viktig supplement og korrektiv til vår helsefaglige og administrative kompetanse. Derfor er det viktig å fortsette Helse Sør-Øst sin gode tradisjon med å vektlegge brukerstemmen, og jeg ser fram til et tett samarbeid med brukerutvalget til beste for pasientene og befolkningen i helseregionen, sier Lofthus. Brukermedvirkning skal sikre at pasienter og pårørende blir hørt. Derfor er det etablert brukerutvalg og brukerråd både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Sør- Øst. Utvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner. Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. Følg oss på LHL sine nettsider: der kan du lese mer om fylkeslagets aktiviteter og finne tidligere utgaver av Bladet Vårt 4 LHL i Buskerud 1/2015

5 Av redaksjonen Ny organisasjonsmodell i LHL Rolf Haukland fra Kongsberg valgt til leder av Fylkesutvalget i LHL Buskerud. På landsmøtet i oktober ble det vedtatt å opprette fylkesutvalg i alle fylker. Siden det er nytt at LHL har fylkesutvalg, i stedet for fylkestyrer har det vært en spennende debatt rundt i lokallagene. Diskusjonen har gått på om man skal si opp ansatte, legge ned kontoret og overlate alt til sentraladministrasjonen. På bakgrunn av denne endringen stilte hele fylkestyre sine plasser til disposisjon. Årsmøtet vedtok at LHL Buskerud fortsatt skal ha egen økonomi med en ansatt og at kontoret i Drammen skal beholdes, men evalueres på neste årsmøte i Tidligere bestod styret av syv medlemmer og 4 vararepresentanter. Fylkesutvalget består av 5 representanter og 2 vara. Fylkesutvalgets sammensetning: Leder Rolf Haukland Kongsberg, nestleder Gerd Johnsen Modum, likemannsansvarlig Håkon Skjolden Røyken. Studieleder Lillemor Sandberg Øvre Eiker, styremedlem Roger Raknerud Lier og 1. vara Lise-Lotte Hovde Modum, 2. vara Solfrid Andersen Øvre Eiker. Fra v. Rolf Haukland, Kongsberg, Gerd Johansen, Modum, Lillemor Sandberg, Øvre Eiker, Håkon Skjolden, Røyken, Solfrid Andersen, Øvre Eiker, Roger Raknerud, Drammen- Lier og Lise Lotte Hovde, Modum. Foto Jan Arne Dammen. Kostnadsfri ordning for oksygenbrukere OKSYGEN på utenlandsreise UTLÅN AV oksygenutstyr HJELP MED søknader REISEERFARINGER: Dere har gjort det mye lettere for meg å reise. Flott gjort. Det var ingen problemer i Tyrkia! Takknemlig hilsen oksygenbruker. RING OSS for en uforpliktende samtale. Vi svarer på alle spørsmål! Tlf: LHL i Buskerud 1/ Ann.OKSYGEN (90x130)_trykk.indd :10

6 HS News Systems AS Olavs g 39, 3612 KONGSBERG Tlf Unicon AS avd Drammen Svend Haugs gate DRAMMEN Tlf Sør-Skurdalen 1, 3580 GEILO - Tlf Uvdal Brensel 3632 UVDAL Tlf Muskel- og leddbehandling Naprapat og Akupunktør Anne Willassen Tlf Øvre Storgate 9, 3018 DRAMMEN - Tlf DEMAnor a.s Kobbervikdalen 67, 3003 DRAMMEN Tlf Svelvikveien DRAMMEN Tlf oppbevaringservice.no Tlf Kartverksveien HØNEFOSS Tlf Mjøndalen Arbeidergata 17, 3050 MJØNDALEN Tlf Follestadv ÅROS Tlf sagbakkencatering.no 3623 LAMPELAND Tlf Buskerud Numedalsveien KONGSBERG Tlf LHL i Buskerud 1/2015

7 Bevilget ,- til Hjerte- og lungeavdeling LHL Tyristrand og Nakkerud hadde årsmøte 11. februar. Av lagets 34 medlemmer var 10 til stede. Etter valget består styret av Sverre Skistad som leder, Torbjørg Henriksen som kasserer og Henry Henriksen som sekretær. 1. varamedlem er Astrid Skistad, og 2. varamedlem er Tove Tajet. Tekst: Tove Tajet Økonomien i laget er god. Årsmøtet bevilget kr ,- til diverse utstyr til Ringerike Sykehus hjerte- og lungeavdeling. LHL s lungefond får kr ,-, og Ringerike Frivilligsentral får kr ,-. Vi har 9 lagsmøter løpet av året, og ca. en tredjedel av medlemmene pleier å møte opp. Leder Sverre Skistad er lagets representant som likemann på Ringerike Sykehus. I slutten av mai hadde vi kakelotteri ved bygdas dagligvareforretning for å markere hjerteog lungesykes dag. Vi delte ut brosjyrer og serverte kaffe og kaker. I juli hadde vi dagstur til Eidsvoll hvor vi ble guidet rundt i den historiske og nyrestaurerte bygningen. På sensommeren ble det weekend tur til Smedsgården Hotel på Nesbyen, og oppholdet der ble kombinert med dagstur til Langedrag Naturpark. Julebord hadde vi på Klækken Hotel i Hønefoss. Vi har «gågruppe» sammen med den lokale pensjonistforeningen. To ganger i måneden er noen av oss ute og går tur i nærområdet. I tillegg til de vanlige turene hadde «gågruppa» to større utflukter i år, den ene til Sørsetra på Krokskogen og den andre til Hovsenga i Hønefoss. På årsmøtet vedtok medlemmene en handlingsplan for 2015 lik den vi hadde i LOKALLAGSSTOFF Rosenkrantzgt 17, 3018 DRAMMEN Rosenkrantzgt Tlf. 3217, DRAMMEN Tlf Aronsvei 39, 3029 DRAMMEN Tlf. Aronsvei , Mobil DRAMMEN E-post Tlf Mobil Web E-post Web Søndre Torv 2, 3510 HØNEFOSS - Tlf Søndre Torv 2, 3510 HØNEFOSS - Tlf Teglverksveien 100, 3057 SOLBERGELVA Teglverksveien Tlf , SOLBERGELVA Tlf Albjerk Bil Drammen Albjerk Bil AS Drammen AS Ing. Rybergsgt 100 Ing Rybergsgt DRAMMEN DRAMMEN Tlf Tlf LHL i Buskerud 1/2015 7

8 Ringerike - årsmøte LOKALLAGSSTOFF Anders Strømsodd takket av etter 10 år Av Solveig Stokke LHL Ringerike holdt sitt årsmøte 9. februar Tradisjonen tro så åpnet møtet med sang og de 24 fremmøtte var i god stemning. Etter en gjennomgang fra siste styremøte så var det klart for årsmøtet. Laget har i året som har gått miste 8 av sine medlemmer og disse ble minnet med 1 minutts stillhet. Møteleder var Anders Strømsodd. Protokollunderskrivere: Asbjørn Fegri og Birgit Indsetviken. Det var ingen merknader til årsberetningen og regnskapet. Det ble et ordskifte om lagets rolle i samfunnet. Laget holder basar og har fem trimgrupper og en bowlinggruppe. Etter at leder Anders Strømsodd har trukket seg har det ikke lykkes valgkomiteen å finne ny leder, så styret får følgende sammensetning: STYRET Nestleder: Erik Breili, Kasserer: Aud Elin Indsetviken, Sekretær: Solveig Stokke, Studieleder: Raymond Sjursen, Styremedlem: Kari Torgersen, 1.vara: Birgit Indsetviken 2. vara: Emma Tronerud. Kjøkkenkomité 1: Ragnhild Rusten, Berthe Johnsrud, Solveig Hansen og Reinert Sødal. Kjøkkenkomité 2: Emma Tronerud, Edel Gregersen, Ragna Tandberg og Randi Pedersen. Likemannstjenesten: Anders Strømsodd og Randi Pedersen. Reisekomité: Raymond Sjursen og Kari Torgersen Kolskomité: Erik Breili Basarkomité: Anders Strømsodd Representant FFO: Anders Strømsodd og Emma Tronerud Samarbeidsrådet: Erik Breili og Solveig Stokke Valgkomité: Ragna Tandberg, Asbjørn Fegri og Anders Strømsodd. Som revisor ble Harald Syversen gjenvalgt. Takk til Anders Etter at valgene var foretatt og godkjent takket leder for seg og hevet årsmøtet. LHL Ringerike takker hjertelig Anders Strømsodd for alt han har gjort for laget i 10 år. Det har vært mange timers jobb han har lagt ned og som ikke alltid er synbart. På vegne av laget overrakte sekretæren blomster og takket for godt samarbeid. Styret takker alle som har stått på og gjort en fin innsats i året som har gått. Med felles innsats for laget håper vi å stå på fortsatt i året som kommer. Men nå var det tid for kaffekosen og praten. Nydelige smørbrød ble servert som vanlig. Mens praten gikk livlig så ble det solgt lodd og etter hvert trekning. Mange gledet seg over å få med en liten gevinst hjem. 8 LHL i Buskerud 1/2015

9 Ringerike med trimgrupper Motto: Sosialt Samvær Og Trim Gir Livsglede Program våren 2015 AUSTJORD Hver mandag kl SOKNA SKOLE: Hver onsdag kl RINGERIKE GYMNAS: Hver torsdag kl RINGERIKE GYMNAS: Hver torsdag kl BERGERBAKKEN SKOLE, JEVNAKER: Hver tirsdag kl SCHJONGSLUNDEN, hovedporten: Lunge/kolstrim Hver torsdag hele året kl Tekst og foto: Jan Arne Dammen Drammen. Trening med mening - aktiv glede Vi var med på torsdagstreninga til LHL Drammen - Lier som ble ledet av trener og veileder Tom Knatterud. Tom brenner for rehabilitering og har erfaring fra bl.a. prosjektet idrett med bistand og er instruktør ved NIH og OUS Aktiv mot kreft. Her fikk vi alle en kyndig veiledning i hvordan øvelsene skulle utføres. Det virker som han hadde øyer i nakken, for han var rask frempå for å korrigere om det ikke ble gjort riktig. Alt i en oppmuntrende og humørfylt tone, aktiv glede er stikkordet. Det er fire treningsgrupper som møtes mandag onsdag og torsdag. Ta kontakt med LHL Drammen/Lier om du ønsker å bli med. Dette tilbudet er for de som ikke ønsker å trene i store grupper. Ønske å forebygge og har Kols/ Astma, Hjerte- kar sykdommer eller har Diabetes. Gruppe 1 mandag fra Gruppe 2 mandag fra Gruppe 3 onsdag fra Gruppe 4 torsdag fra Mandag fra kl til trener de i salen med veiledning av fysioterapeut. Med styrke- og balansetrening. Kondisjonstreningen blir tilpasset den enkelte deltager. Torsdager er det rusletur i Drammen fra til Her kan man delta i sitt eget tempo og det er gratis for medlemmene. Vi tilbyr kostholdsveiledning og en fastlege og sykepleier er tilknyttet prosjektet, sier May Kværnstuen. LOKALLAGSSTOFF LHL i Buskerud 1/2015 9

10 Kongsberg - Rapport fra årsmøtet LOKALLAGSSTOFF Tekst og foto: Roald Adolfsen LHL Kongsberg avholdt sitt årsmøte for 2014 i ASVOs kantine onsdag 18. februar På forhånd hadde styret laget et ganske omfattende dokument som i nokså detaljert grad dokumenterte lagets aktiviteter i året som hadde gått. Dette ble delt ut til alle som møtte opp på årsmøtet, og det var gledelig mange, i alt 36 stemmeberettigede medlemmer! En annen gledelig nyhet i laget er at det ved årsskiftet 2014/2015 hadde hele 226 medlemmer, noe som er en netto økning på 32 medlemmer siden forrige årsskifte! Denne nyrekrutteringen er ganske stor i LHL sammenheng, så LHL Kongsberg ble tildelt en vervingspris fra LHL for denne fine økningen. Valgkomiteen hadde, som følge av ønskede endringer fra eksisterende styremedlemmer og som følge av den nye organisasjonsstrukturen i LHL som ble vedtatt på LHL s Landsmøte sist høst, gjort et imponerende arbeid med å finne nye kandidater til verv i styret. Kabalen med tillitsverv, posisjoner og ansvarsområder løste seg på en tilfredsstillende måte for alle parter. Vi tror at dette vil være et positivt bidrag til å få et enda mer aktivt og velfungerende lag av LHL i Kongsberg. Revidert regnskap for 2014 og budsjett for 2015 ble fremlagt av økonomiansvarlig Rolf Haukeland. Styret har også i år valgt å benytte en statsautorisert revisor for å revidere regnskapet siden laget forvalter ganske store verdier. Både regnskap og budsjett ble vedtatt av årsmøtet med et par forslag til forbedringer i rapportering og kontering for Styret la så frem sin handlingsplan / strategiplan for Denne beskriver lagets overordnede målsettinger og områder hvor prioriterte handlinger er ønskelig. Handlingsplanen listet også opp hvordan de respektive mål og aktiviteter påvirkes det fremlagte budsjett. Harald Ristvedt får blomster overrakt av Rolf Haukland 10 Thorleif Nerlie fester hederstegnet på Harald Ristvedt LHL i Buskerud 1/2015

11 For 2015 består styret i LHL Kongsberg således av følgende personer: Leder: Wenche Haukeli 1 år Gjenvalg Likemannsansvarlig: Kåre Tho 2 år Ny Studieleder & sekretær: Ivar Sundt 2 år Ny Kasserer: Rolf Bernhard Haukland 1 år til Ikke på valg Styremedlem: Marit Haukland 1 år til Ikke på valg Styremedlem: Svein Simensen 2 år Gjenvalg Styremedlem: Bjørn Thorsdalen 1 år til Ikke på valg Varamedlem 1: Hans Henrik Støvne 1 år Gjenvalg Varamedlem 2: Roald Adolfsen 2 år Ny Valgkomite for 2015: Halvor Thorsdalen 1 år Ny, Kjell Dalviken 1 år Ny, Rose Thorsdalen 1 år Ny Noen dager etter årsmøtet hadde styret et konstituerende (styre)møte. Da ble ansvarlige for de ulike aktivitetene i laget fordelt som følger. Leder for tur-, fest- og arrangementskomiteen: Bjørn Thorsdalen Ansvarlig for trim og aktiviteter:svein Simensen Mediekontakt og ansvarlig for Facebook sider: Roald Adolfsen Representanter til samarbeidsutvalget: Wenche Haukeli og Svein Simensen Møtereferent og ansvarlig for blomster: Marit Haukeland Alt i alt et veldig bra årsmøte, som ble ledet med stø hånd av Thorleif Nerlie. Møtelederne Som en avslutning på årsmøtet ble Harald Ristvedt tildelt LHL s Hedersmerke i sølv for lang og aktiv tjeneste i laget vårt. LOKALLAGSSTOFF Årsmøtedeltagere Årsmøtedeltagere LHL i Buskerud 1/

12 Hyggelig fylkesårsmøte Et hyggelig årsmøte ble avsluttet med overrekkelser av hjertemedisin og blomster til avgåtte styremedlemmer, foredragsholdere og til sekretariatet. Og ikke minst vanket det blomster og applaus til alltid tilstedeværende, 60-års jubilanten Vera Jagland. Blomstene ble delt ut av Lillemor Sandberg og Rolf Haukland. 12 LHL i Buskerud 1/2015

13 LHL i Buskerud 1/

14 Av Jan Arne Dammen Sving på lattermusklene i Røyken LOKALLAGSSTOFF Over 30 medlemmer av LHL Røyken benket seg rundt fruktfatene denne kveld. Leder Håkon Skjolden innledet med å berette om lagets oppgaver i Så ble det turprat, langtur og dagstur. Hans Petter fra Svidal Turbilservice la fram noen turalternativer. Dagsturen til Grini og Bærums Verk virket å fenge. Under kaffen fikk Berit Myrvang sving på lattermusklene, med noen gode vitser. Og som seg hør og bør ble kvelden avsluttet med loddtrekning. Hurum - kan bli historie Redaksjonen På lagets årsmøte møtte det kun 4 personer og alle var styremedlemmer. Selv om møtet har vært kunngjort med plakater og annonse i Røyken og Hurum avis, så kom det ikke flere. I årsberetningen kan man lese at det har vært avholdt 2 styremøter, og at de har trim hver uke på Filtvet Helsetun. Laget har deltatt på diverse arrangementer og bruker også Facebook. Leder hadde et innlegg i Bladet Vårt», hvor han oppfordret nye, yngre krefter til å overta 14 driften av laget. Det ble også arrangert et møte med fylkesstyret i Buskerud, hvor alle medlemmene i Hurum ble invitert, for å prøve å få til videre drift, det kom 4 stykker, 3 fra styret og et medlem fra Sætre. Alt til ingen nytte. Fylkesstyret foreslo at Hurum kan slå seg sammen med Røyken og være med på aktivitetene der. Men det var ingen respons på det. Årsmøtet vedtok derfor å legge ned laget 31.desember Det bevilges penger til hjertestarter på Filtvet Helsetun og ny TV til hjerteavdelingen, M1, på Drammen sykehus. Resten av lagets midler overføres til LHL sentralt. LHL forvalter dette i fire år. Deretter disponeres midlene av forbundet. Håpet er at noen medlemmer ønsker å drive laget videre og tar et grep innen utganen av året. Styret i 2014 har bestått av leder Arne Bakkeland, nestleder Egil Ekern, kasserer Inger Floberg, Rolf Morten Holm og John Pedersen. Disse fortsetter også ut Ta kontakt om du ønsker at laget skal fortsette. LHL Hurum, Pb 68, 3481 Tofte, eller leder Arne Bakkland LHL Hurum er også på Facebook. LHL i Buskerud 1/2015

15 Toms Elektrotavler Mølleveien KLOKKARSTUA Tlf Fiskum Bygg A/S Kongsbergveien FISKUM Tlf Kongsberg Synssenter AS Karschesg 3, Stortorvet 3611 KONGSBERG Tlf Malermester Bjørn Stenersen Huken 3535 KRØDEREN Tlf Kobbervikdalen DRAMMEN Tlf Fjellservice Uvdal DA 3632 UVDAL Tlf Gamlev 6, 3550 GOL Tlf Entreprenørforretning Reidar Moen AS Gamle Kongsbergvei 3322 FISKUM Tlf Villa Skaar AS Nordhellinga SYLLING Tlf Pers Auto og Deler Svelvikveien DRAMMEN Tlf Hytta Vår AS Sundrevegen ÅL Tlf Kartverksveien HØNEFOSS Tlf Helge R. Olsen & Sønn AS Hensmoveien HØNEFOSS Tlf Jan Åge Sandbæk AS Skartumvegen LAMPELAND Tlf Ål kommune Torget ÅL Tlf Lund & Reistad AS 3350 PRESTFOSS Tlf Søhus og Østengen AS 3647 HVITTINGFOSS Tlf Graving og Transport Fiskum Plate & Sveiseverksted AS Kongsbergveien FISKUM Tlf Murer/Tømrer Leif Roar Solberg 3632 UVDAL Tlf Røyken kommune Katrineåsen RØYKEN Tlf Sundbrei Transport Klevi Næringspark, 3570 ÅL Tlf sundbreitransport.com - Containerutleie - Kranbiler - Transport Mjøndalshallen Hagatjernveien MJØNDALEN Tlf Lobben & Skinstad AS Holteveien SKOTSELV Tlf Maskin Entreprenør Tor Heggelien AS Øygardsgrend 3630 RØDBERG Tlf Hønefoss Glass-service A/S Osloveien HØNEFOSS Tlf Lienv 41, 3580 GEILO Tlf hallingdal-kraftnett.no Bergan Smie og Verksted Strandgata ÅMOT Tlf ANONYM STØTTE Kroken s Blikkenslagerservice Rogneveien SPIKKESTAD Tlf Bygg og Tømermester Hans Petter Krane Falkeveien SÆTRE Tlf Validus Engros AS Orkidehøgda MJØNDALEN Tlf Koboltveien ÅMOT Tlf A. Kjenaas Transport AS Enga, 3622 SVENE Tlf Maskinentreprenør Larsen & Hansen AS Gilhusveien LIERSTRANDA Tlf Mobil Åskollen Nordbyveien DRAMMEN Tlf Entreprenørservice AS Torsgardsvei 3628 VEGGLI Tlf HallingKonsult A/S Flå IT-Senter 3539 FLÅ Tlf Modum Trafikkskole AS Lilleåsgata 5 A 3340 ÅMOT Tlf Rørlegger Haugen Blåbærsvingen GEITHUS Tlf Låsgruppen AS Kallerudsvingen GJØVIK Tlf Geilov GEILO Tlf / DRAMMEN Tlf LaserWash AS Gorudvegen HOKKSUND Tlf El Ringen AS Torsbyveien VIKERSUND Tlf KONGSBERG Tlf Entreprenør Sigmund Hvila AS 3359 EGGEDAL Tlf Parlock AS Ringeriksveien HOKKSUND Tlf Takringen AS 3005 DRAMMEN Tlf Nordsiden Renseri Ullerålsgaten HØNEFOSS Tlf Økonomihuset Regnskap AS Kartverksveien HØNEFOSS Tlf Svidals Minibusser og Turbilservice Erik Hansensvei SPIKKESTAD Tlf Hallingdal Renhold Gorolie GOL Tlf Hvervenmov HØNEFOSS Tlf Tømrer Johnny Sandbråten Hengsleveien HØNEFOSS Tlf LHL i Buskerud 1/

16 Heder og ære til Roger Raknerud Foto: Jan Arne Dammen Under LHL Buskerud sitt årsmøte på Norefjell ble Roger Raknerud tildelt Hedersmerke i sølv og han ble også hedret med Æresmedlemskap. Dette ble utdelt av leder i LHL John Normann Melheim. - Dette var overraskende og veldig gledelig. Nå har LHL betydd veldig mye for meg, og jeg vet ikke om jeg er har fortjent dette. Men dette gjorde veldig godt, tusen takk alle sammen, sa en rørt prismottaker. Roger får prisen av og John Normann Melheim. Av Solfrid Andersen UTFØRER BLANT ANNET: Kurset - Hytter ble og holdt hyttetomter på - Renseanlegg, store og små Clarion Collection Hotel Tollboden - Transport i Drammen - Busskjøring og busstransport november Lillian - Konsulenttjenester Halvorsen innledet og - Sentrale godkjenninger, TK2 likemannskoordinatorene for Buskerud Håkon Skjolden og fra Telemark Helje Agnes Medalen Haddeland delte av sine erfaringer. 16 Kurs for likemenn Fra v.: Harald Kvisle, Birgit Indsetviken, Grethe Johannson, Lillian Halvorsen, Arne Karlsen, Solfrid Andersen, Håkon Skjolden, Ruth Karin Neteland, Jan Erik Hedland, Else Lill Grøtjorden, Jan Erik Ballestad, Grete Romsdalen, Helge Cato Johansen, Unni Thommesen, Kåre Tho, Øystein Johansen. Sittende: Torgeir F, Bakke. LHL i Buskerud 1/2015

17 Av Jan Arne Dammen Justisdepartementets lovavdeling har slått fast at det er lov å ta gebyr for betaling med kort etter legebesøk, fordi Finansavtaleloven gjelder også i helsesektoren. Dermed kan landets legekontor kreve fem kroner i gebyr hver gang du trekker betalingskortet. Det var denne praksisen Helsedirektoratet mente var ulovlig. Kortgebyret hos legen er lovlig Mange pasienter har vært misfornøyde og både Helsedirektoratet, Den norske legeforening og KS har vært enige om dette ikke har vært lov. Det er strenge regler for bruk av egenandeler i helsevesenet. Det har vært usikkert om gebyr for kortbetaling skal regnes som egenandel. Helse- og omsorgsdepartementet ba derfor Justisdepartementets lovavdeling om en vurdering av dette. Nå har lovavdelingen i Justisdepartementet kommet med motsatt konklusjon. Gebyr UTFØRER BLANT ANNET: - Hytter og hyttetomter - Renseanlegg, store og små - Transport - Busskjøring og busstransport - Konsulenttjenester - Sentrale godkjenninger, TK2 Helje Medalen faller inn under loven om finanstransaksjoner og er lovlig. I uttalelsen heter det: Vi vurderer det derfor slik at fastleger gjennom det nevnte regelverket ikke er avskåret fra å kreve gebyr fra pasienter for bruk av et betalingsinstrument innenfor rammene av finansavtaleloven 39 b første ledd. - Vi er glade for at myndighetene nå har bekreftet vår forståelse av lovverket. Denne avklaringen skaper forutsibarhet for oss som utvikler løsninger der legen får bruke tid på pasientene heller enn administrasjon og kontorarbeid, sier daglig leder i Melin Medical Ingvill Hestenes. LHL i Buskerud 1/

18 Brukermedvirkning på Feiring Hovedoppgavene til utvalget er god samhandling og ta initiativ til å fremme saker av betydning for pasienter og pårørende. Brukerutvalget deltar i utforming og kvalitetssikring av pasienttilbudene. Utvalgets viktigste oppgave er å ivareta pasienters og pårørenes behov og være et rådgivende organ for klinikkledelsen. Dette sikres med god dialog mellom Brukerutvalget og klinikkledelsen. Av Jan Arne Dammen Det er viktig å merke seg at utvalget ikke skal ta opp saker som gjelder enkeltpersoner eller saker som behandles av fagorganisajonene. Etter forslag fra FFO har Brukerutvalget 3 medlemmer som LHL oppnevner for to år av gangen. De har minst fire møter i året og har taushetsplikt. Brukerutvalgets sammensetning er Per Martinsen fra LHL Skedsmo, Inger S. Frydendal fra LHL Oslo Vest og Roger Raknerud fra LHL Drammen-Lier. Ved behov kan klinikkledelsen be representantene delta i prosjekter eller andre oppgaver knyttet til utvikling av pasienttilbudet. - En forutsetning for kontinuerlig forbedring er en tett og god dialog med klinikkens Brukerutvalg. Gjennom våre møter gjennomgås alle forhold som berører våre pasienter og deres pårørende. For meg som ansvarlig for LHL-klinikkene Feiring gir dette både inspirasjon og korrektiv i arbeidet for å stadig gjøre oss bedre, sier viseradm. direktør Arne Lie. Kilde: LHL Feiring Brukermedvirkning Magnus Corner Måneden viser mars og kong vinter Tar frosten med seg når han forlater Denne årstid for å slippe den Grønne glede frem fra alle soltinte Bed der dere står så vakkert majestetisk Og galant på rad og venter kun på varmen Så Krokusens blomst kan titte frem Og ønske varme tider ærbødig velkommen Til flere tusen bed. 18 Magnus Jagland Kjeldsen LHL i Buskerud 1/2015

19 Kryssord Vinnere forrige nr. av LHL i Buskerud. 1. Anne Gerd Gudbrandsgard, Leveldv. 194, 3570 Ål 2. Solfrid Gravvold, Lurdalsvg. 410, 3614 Kongsberg 3. Arve Hellerud, Furuveien 3, 3609 Skollenborg Vinnerne får tilsendt hver 5 hjertelodd. Kryssord laget av: Rolf Bangseid Løsningen for kryssord nr Navn: Adr.: Poststed: Frist for innsendelse av kryssord er 20. mai 2015 Det vil bli trukket ut 3 vinnere som hver får 5 hjertelodd. Adresse for innlevering er: LHL Buskerud, Torgeir Vraasplass 5, 3044 Drammen LHL i Buskerud 1/

20 Adresse og telefon til kontaktpersoner i LHL Buskerud LHL Drammen/Lier May Kværnstuen Nøstevn. 2, 3400 Lier Tlf LHL Gol Jan Nordahl Steintrøa 16, 3550 Gol Mob: LHL Hemsedal Johannes Haraldsen Stupulvegen 10, 3560 Hemsedal Tlf LHL Hurum Arne Bakkland Bispevn. 1, 3482 Tofte Tlf LHL Hol Kjell Persson Bruslettovegen 23 B, 3580 Geilo Tlf Mob: LHL Hole Knut Hagen Viksvn. 2, 3530 Røyse Tlf LHL Kongsberg Wenche Haukeli Postboks 709, 3606 Kongsberg Tlf LHL Krødsherad Bjørg Rimjorde Krødsherad, 3536 Noresund Tlf LHL Modum Lise-Lotte Hovde Postboks 81, 3360 Geithus Tlf LHL Nedre Eiker Kåre Rønningen Nedbergkollveien 17, 3050 Mjøndalen Tlf LHL Nesbyen Magne Fremo Sjåheimveien 30, 3540 Nesbyen Mobil e-post LHL Nore og Uvdal Olav Julius Deinboll Brekke Gård, 3632 Uvdal Tlf LHL Ringerike Erik Breili Stabelsgt. 9, 3510 Hønefoss Tlf LHL Røyken Håkon Skjolden Heimannsåsen 11, 3470 Slemmestad Tlf Mob: LHL Sigdal Liv Johannessen 3350 Prestfoss Tlf LHL Tyristrand/Nakkerud Sverre Skistad Vikersundveien 233 leilighet nr.ho 205, 3533 Tyristrand Tlf LHL Øvre Eiker Solfrid Andersen Øvre Skistad vei 59, 3300 Hokksund, Tlf LHL Ådal Harald Hømanberg LHL Ål Kjell Torgersen 3570 Ål Tlf LHL i Buskerud 1/2015

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

11:30 110 Sylling skole 8,9,10 PREMIERE! Brageteatret må komme til for å gjøre opprigg kvelden før. Skoleveien 11

11:30 110 Sylling skole 8,9,10 PREMIERE! Brageteatret må komme til for å gjøre opprigg kvelden før. Skoleveien 11 HUN DERRE JENNY av Eva Wikander [Scenekunst / Teater 8. trinn - 10. trinn] Fr 12.9.2008 Sylling skole (Lier kommune) 11:30 110 Sylling skole 8,9,10 PREMIERE! Brageteatret må komme til for å gjøre opprigg

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Reg/kommuner Ferdig Løkker Leverandør Byggeår Kommentar Komune/ansvarlig BBK Drammen: Aronsløkka skole 1 Scansis AS 2009 OMO ringer 27,8.08 Brandengen

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

i Buskerud Bladet vårt Nr. 4-2014

i Buskerud Bladet vårt Nr. 4-2014 i Buskerud Bladet vårt Nr. 4-2014 nytt format jeeeee LHL i Buskerud 4/2014 1 Rolf Haukland Leder LHL Buskerud LEDEREN Så har landsmøtet talt, og vi er ikke lenger et fylkeslag. Men vi er fremdeles et fylkesutvalg

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Kurskatalog Våren 2015

Kurskatalog Våren 2015 Kurskatalog Våren 2015 Funkis 1 Innhold: Side Kurs for fra - til 2 Praktisk info 3 Leder og styremedlemmer 18.-19.04 3 Økonomiansvarlig 18.-19.04 3 Sekretær 18.-19.04 4 Likeperson 18.-19.04 5 Om Funkis

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

LIKEMANNSTILBUD I LHL

LIKEMANNSTILBUD I LHL LIKEMANNSTILBUD I LHL Likemenn i LHL til stede for deg når du trenger dem Kan du tenke deg å delta i aktiviteter sammen med andre i samme situasjon? Kanskje kan en samtale med en likemann eller deltakelse

Detaljer

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 8 Forslag til organisasjonsmodell for LHL LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Forslag til organisasjonsmodell for LHL Bakgrunn og forslag

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2010 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Turnéplan: Katastrofen V16

Turnéplan: Katastrofen V16 3 Ma 18.01.2016 11:50 Egge skole Lier Egge skole 1-4 75 75 3 Ti 19.01.2016 10:20 Gullaug skole Lier Gullaug skole 1-4 131 131 3 Ti 19.01.2016 11:45 Gullaug skole Lier Gullaug skole 3 On 20.01.2016 11:00

Detaljer

Julen 2016/2017. Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017

Julen 2016/2017. Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017 Julen 2016/2017 Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017 Brakar informasjon Brakar tar deg trygt hjem fra julebordet. Nattbuss 22N til Konnerud og 51N til Mjøndalen* Nå kan du kjøpe billett til nattbussen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no.

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no. Klubbavisa Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Hva jobber vi med? S.4 Medlemsmøter S.5 Informasjonsutvalget S.6 Årsmøte og valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland Utvalgets sammensetning og aktivitet 2007 ble det gjennomført endring i utvalgets ledelse og sammensetning; ny leder ble Cathrin Carlyle og med Jon Arne Østvik som nestleder. Videre har Bjørn Thrane Sandnes

Detaljer

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hva skjer i Hedmark 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hedmark fylkeslag av Norges astma- og Allergiforbund Postboks 349, 2403 Elverum Telefon: 62 42 61 62 E-post: post@naaf-hedmark.no Fylkessekretær: Gunn

Detaljer

Region Drammen Kommu Navn ne løype

Region Drammen Kommu Navn ne løype Region Kommu Navn ne løype Eier Hurum Fve FvevFrem ad Røyken Dramme n Byggeår/ Rehabi er 1971/199 4 Leng de 3,4 (/) løypen e Merknad er Preppes av Hurum Turisforei ng Klokkarsua Huringen 1983 3,2 Holmsbu

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Randsfjord 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Roger Ottosen Vestre Toten 5 *XX* * 50 9X9XX 48 XX* * * 50 148 *XXX*XX* *X 100 248 * * * *X* *XXX 100

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

i Buskerud Bladet vårt Nr. 2-2015

i Buskerud Bladet vårt Nr. 2-2015 i Buskerud Bladet vårt Nr. 2-2015 LHL i Buskerud 2/2015 1 Rolf B. Haukland Leder LHL Buskerud LEDEREN Da er vi i gang igjen med kurs, lagssamlinger og lokale aktiviteter. Fylkesutvalget har vært på Kick-off

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsrapport 2009 - Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg OSS

Årsrapport 2009 - Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg OSS Årsrapport 2009 - Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg OSS Kristiansand 02.03.2010 Janne B. Brunborg/Harald Reiso/ Liv Karen Snerthammer /Stein Grytten/ Liv Gyda Axelsen/Wenche Tangene Årsrapport 2009

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2015

Arbeidet i lokallagene i 2015 Arbeidet i lokallagene i 2015 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2015 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Ønsker du å snakke med en som selv er transplantert?

Ønsker du å snakke med en som selv er transplantert? Ønsker du å snakke med en som selv er transplantert? Kontakt våre likemenn på telefon FHLT, interessegruppen for hjerte- og lungetransplanterte i LHL, tilbyr likemenn med taushetsplikt, som ønsker å bruke

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

VEDTEKTER. Oppdatert etter landsmøte 31.okt-2.nov 2014

VEDTEKTER. Oppdatert etter landsmøte 31.okt-2.nov 2014 VEDTEKTER Oppdatert etter landsmøte 31.okt-2.nov 2014 LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: November 2014 Opplag: 2 500 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede.

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede. PROTOKOLL FRA BUSKERUD O-KRETS TING 19.11.2015 Sturlahuset, Drammen ÅPNING Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen. Kretsen har tradisjon for å hedre kretsens vinnere i årets NM og

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG Møtedato: 07.09.2010 Fra saksnr.: 12/10 Fra/til kl. 17.00 18.55 Til saksnr.: 16/10 Møtested: Møterom Zik- Zaken, 4. etasje i Rådhuset

Detaljer

Turnéplan: Fighting gravity H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner

Turnéplan: Fighting gravity H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner 35 Fr 02.09.2016 11:30 12:25 Modum kulturhus Modum Nordre Modum ungdomsskole 8-10 104 Skolen ved Modum Bad 35 Fr 02.09.2016 13:00 13:55 Modum kulturhus Modum Nordre Modum ungdomsskole 8-10 104 104 36 Ma

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for likestilling av funksjonshemmede

MØTEPROTOKOLL. Rådet for likestilling av funksjonshemmede MØTEPROTOKOLL Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Møterommet, rådhuset Møtedato: 18.04.2016 Tid: 10:00-12:00 Til stede på møtet Leder Jørgen Korsvik, nestleder Lise Lotte Hovde, medlemmene

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: kl. 12:00 13:00

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: kl. 12:00 13:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: kl. 12:00 13:00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen, Eilev Bekjorden, Oddvar Garås, Bjørg

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2016

Arbeidet i lokallagene i 2016 Arbeidet i lokallagene i 2016 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2016 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt- Buskerud og Ringeriksregionen

Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt- Buskerud og Ringeriksregionen REFERAT Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt- Buskerud og Ringeriksregionen Arbeidssted Navn Tilstede Ikke tilstede Jevnaker kommune Cecilie P. Øyen T Ringerike kommune Christine

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 4/2016. GOD JUL fra fylkesstyret

Informasjonsbrev nr. 4/2016. GOD JUL fra fylkesstyret Til lagene: Informasjonsbrev nr. 4/2016 GOD JUL fra fylkesstyret GOD JUL TIL ALLE VÅRE LOKAL-FORENINGER Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Jul og et riktig GODT nyttår. Vi ønsker med

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Turnéplan: Nå løper vi V17 Kontaktperson DKS: Thomas Fritsø

Turnéplan: Nå løper vi V17 Kontaktperson DKS: Thomas Fritsø Man 9. jan. 2017 kl. 10:30 11:30 Veien skole (Ringerike) Tyristrand skole : trinn: 5 7, antall: 120 Kontakt Tyristrand skole : 32 11 57 00 Tove Mette Pedersen Tove.Mette.Pedersen@ringerike.kommune.no 32115700

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2013

Arbeidet i lokallagene i 2013 Arbeidet i lokallagene i 2013 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2013 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24.

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. M e d l e M s b l a d Kristiansand Husflidslag Januar 2016 Innkalling til årsmøte. Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. dagsorden; 1. Konstituering 2. Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende 46 000 medlemmer ca 270 lag ca 600 ansatte Omsetning ca 750 mill i 2011 Målgruppe: 450 000 hjertesyke 400 000 lungesyke og et stort antall

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER

Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER Forslag til vedtak: 1. Følgende personer oppnevnes

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Turnéplan: Romeo og Julie V16

Turnéplan: Romeo og Julie V16 2 Ma 11.01.2016 11:45 Danvik skole Danvik skole 5-7 174 174 SPILLESTED: UNION SCENE 2 Ma 11.01.2016 13:10 Danvik skole Danvik skole SPILLESTED: UNION SCENE 2 Ti 12.01.2016 10:30 Bragernes skole Bragernes

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed 811 16 333 0 0 Bruserud Ragnar Bruserudveien 120 3180 Nykirke 811 16 334 0 0 Bye Bjørn Owe Wrights Gate 46 3970 Langesund 811 15 62 0 0 Solvika AS v/bent Gurholt

Detaljer

Før behandling av sakene fikk Rådet en orientering om status for prosjektet Et Godt Liv - Livet Ut v/prosjektleder Live Brekke.

Før behandling av sakene fikk Rådet en orientering om status for prosjektet Et Godt Liv - Livet Ut v/prosjektleder Live Brekke. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Frivilligsentralen Dato: 24.08.2009 Tidspunkt: 16:30-18:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: First Hotel Alstor, Stavanger Dato: Fredag 22. februar klokka

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer