i Buskerud Bladet vårt Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Buskerud Bladet vårt Nr. 4-2014"

Transkript

1 i Buskerud Bladet vårt Nr nytt format jeeeee LHL i Buskerud 4/2014 1

2 Rolf Haukland Leder LHL Buskerud LEDEREN Så har landsmøtet talt, og vi er ikke lenger et fylkeslag. Men vi er fremdeles et fylkesutvalg som velges av lokallagene i fylket, og skal som før hete LHL Buskerud. Fylkesutvalget skal, som det tidligere fylkeslaget, bygge nettverk gjennom å arrangere lagsamlinger og tilrettelegge for styrkning og deling av kompetanse innenfor likemannsområde og brukermedvirkning. Fylkesutvalget skal bestå av minimum 3 personer, men kan om ønskelig være opptil vara. Obligatorisk skal det velges 1 som leder, 1 som likemannskoordinator og 1 som studieleder. Noen fylkesutvalg kan velge bort å ha egen økonomi, og fylket vil da motta en grunnpakke fra LHL sentralt bestående av 2 lagsamlinger for 1 representant fra hvert av lokallagene + et årsmøte hvor hvert lokallag møter med 1 representant. Selv om vi i LHL Buskerud ønsket en styrkning av fylkesleddet, er det ingen dramatikk. LHL Buskerud mister riktignok 2 medlemskontingenten, men slipper til gjengjeld kostnader i forbindelse med årsmøte og 2 lagsamlinger. LHL Buskerud besitter pr. i dag en del midler fra tidligere fondsavsetninger, samt muligheter for stønad fra det offentlige. Sittende styre er derfor innstilt på at LHL Buskerud fortsetter med ansvar for egen økonomi, med de konsekvenser det vil bety. Positivt vil det være at vi kan disponere disse midler til ytterligere deltakelse på lag-samlinger, og støtte til gode prosjekter i fylket. Men det vil også bety at det vil kreve mer resurser og kostnader til administrasjon. Det endelige valg vil jeg overlate til Årsmøtet i LHL Buskerud å ta stilling til. Veien videre vil også være et av hovedtemaene på førstkommende lagsamling på Bardøla 3-5.desember. Jeg ser med forventning frem til den gode diskusjonen, og det sosiale som vi tradisjonelt har på disse samlinger. Men nå nærmer vi oss jul, og handelsstanden minner oss hele tiden på at nå er det ikke lenge til, og nå må vi gjøre oss klare; Klare til hva? Jo; til en perfekt Jul med familiekos, glade og overlykkelige barn. Ja det er noe vi alle kan være enige i, men hva har dette med Handelsstanden å gjøre? Jo det er de som skal redde oss. Kjøp så det svir så blir det bra! Har du ikke penger nå, kan du betale i april. Når jula begynner på Plantasjen i oktober, med nisser laget i Kina og amerikanske julesanger som ljomer i alle kjøpesentrene i hele november, ja da skal det liksom bygges opp til julestemning. - Jeg for min del blir bare stresset av dette. Jeg vil heller bevege meg sakte mot Jul, minnes de forventningene jeg hadde til å lage i stand en koselig jul sammen med nære familie og venner. Gi og motta gaver som det ligger en omtanke bak, ikke bare ting. Da ønsker jeg dere alle en fredfull Jul og et godt Nyttår! Siste fra lagsamling på Bardøla: et overveldende flertall av lagene vil fortsette videre med fylkesutvalgsstyre og egen økonomi. Detaljer må vi komme tilbake til, og det er årsmøtet 2015 som skal fatte endelig vedtak. LHL i Buskerud 4/2014

3 Møt oss på facebook Stadig flere av lokallagene i Buskerud møtes på nettsamfunnet Facebook. Opprinnelig var FB laget for universitetsstudenter og -ansatte i USA. Siden har det spredt seg til andre bruksområder, inkludert venner, skoler og geografiske områder. Det er et sosialt nettverk, der brukeren kommuniserer ved at en profil blir opprettet. Nettsamfunnet har mer enn 600 millioner aktive brukere på verdensbasis, og over norske brukere. Lagene i Buskerud som er å treffe på FB: LHL Buskerud LHL Ringerike LHL Hurum LHL Nes LHL Røyken LHL Hemsedal LHL Hole LHL Kongsberg LHL Øvre Eiker LHL Drammen og Lier Brukerkontoret - Møteplassen på Drammen sykehus Brukerkontoret er møteplassen der pasienter og pårørende kan møte likesinnede. Kontoret eller møteplassen betjenes av frivillige likemenn fra ulike brukerorganisasjoner. Disse er først og fremst et medmenneske som selv har levd med en diagnose og vet hvor skoen trykker. De frivillige er ikke helsepersonell, men er et viktig supplement til dagens helsevesen. Det er viktig å bemerke at alle som bemanner kontoret har taushetsplikt. Foruten en god samtale om sin nye livssituasjon, kan pasienter og pårørende få råd og tips om rettigheter og hvor man kan henvende seg for å få bl.a. hjelpemidler. Brukerkontoret har også brosjyrer og informasjonsmateriell om de forskjellige diagnoser og foreninger. Åpningstidene ved Drammen sykehus er fra mandag til onsdag fra kl til LHL Buskerud ISSN Utgiver: LHL Buskerud Torgeir Vraasplass 5, 3044 Drammen Tlf REDAKSJONSKOMITÉ: Jan Arne Dammen, Raymond Sjursen, Roald Adolfsen og Vera Jagland. Anvarlig redaktør: Rolf Haukland. Årgang 22 Nr Opplag: 2500 Layout: Ola Tom Evje, Trykk: HG Media AS Ansvarlig annonser: Faktureringsservice Sør AS Distribusjon: Postverket Neste nummer: Medio mars Frist for innsendelse av stoff: 20. februar Forsidebilde: Thias på Kapp Verde Foto: Marianne Jagland Kjeldsen På kontoret: Vera Jagland, Mobil Møt oss på facebook - LHL Buskerud LHL i Buskerud 4/2014 3

4 Evaluering av landsmøtet Fra protokollen Landsmøtet vedtok å legge ned fylkeslagene og opprette fylkesutvalg isteden. Regionstyrene ble også nedlagt. Fylkesutvalget kan velge å ha egen økonomi og være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysund. Da blir det å regne som et fylkesutvalgsstyre, med 3 5 medlemmer og to vara. Det må minst være leder, studieleder og likemannskoordinator. LHL sentralt vil beholde medlemskontingenten som før gikk til fylkeslagene. Som kompensasjon vil de betale årsmøtet, opphold for en person fra hvert lag, samt fylkesutvalgets 3-5 medlemmer (utenom vara) og valgkomiteens 3 medlemmer (utenom vara). De vil betale en lagsamling med 2 overnattinger og et organisasjonskurs med 2 overnattinger pr. fylke for deltagere basert på antall lag i fylket. Sentralleddet vil også dekke medlemskapet til Funkis og FFO på fylkesnivå. Fylkesstyret innstiller på å drive videre som før. Kontorfunksjonen må opprettholdes for at det skal bli kontinuitet og aktivitet. Vi vil bidra til å bygge ut og styrke lokallagene ved å være et tilstedeværende ledd mellom lagene og sentralstyret / sentraladministrasjonen. Vi vil fortsette å arrangere lagsamlinger med faglig innhold. Vi vil også fortsette å gi ut «Bladet vårt» 4 ganger i året. Det er årsmøtet som skal vedta hva LHL Buskerud skal gjøre videre, enten fylkesutvalgsstyre med kontor og ansatt, eller fylkesutvalg med bare tillitsvalgte som gjør frivillig arbeid. Men i første omgang skal dette tas bredt opp på vår lagsamling på Bardøla desember. Dialogmøte i FFO Buskerud v/lillemor Sandberg som var tilstede: Brukermedvirkning i NAV har kommet i gang i alle kommuner i Buskerud. De har 4 møter i året og har endelig greid å nedsette et AU. Det er meget dårlig struktur på saker som blir lagt fram fra NAV til rådet og det er et meget komplisert råd å sette seg inn i, for det er veldig mange forskjellige brukere. Det er ingen sømløse overganger mellom nivåene i NAV. Dette er meget uheldig, da det blir veldig vanskelig å komme videre fra kundemottak til forvaltningsnivå, og det er der de sitter på alle fullmakter, og det er der vi burde være. Det er viktig å bygge nettverk for brukermedvirkere i Buskerud. Arbeidsminister Eriksson har nedsatt et hurtigarbeidende utvalg som skal gjennomgå brukermedvirkning i NAV. Følg oss på LHL sine nettsider: der kan du lese mer om fylkeslagets aktiviteter og finne tidligere utgaver av Bladet Vårt 4 LHL i Buskerud 4/2014

5 N S Sg 23 LVA S old S SVA k S S VA Fossveien 5, 3 etg, 3510 HØNEFOSS Tlf Lund & Reistad AS 3350 PRESTFOSS Tunvollveien SOLBERGELVA Tlf Drammen - Lier Tømrer kalender 2015 Mur & Pipeservice AS Fjellvegen 11 Åpent Tlf hus hver 3057 SOLBERGELVA dag Tlf mandag - torsdag 9.00 til 14.00, aktivitør og forskjellige kurs. Sosialt samvær, HØNEFOSS KRØDEREN felles trim for de Tlf. Tlf som ønsker i liten sal, eller OppBevaringService på apparater med Svelvikveien 81 veiledning 3039 DRAMMENfra fysioterapeut hver mandag fra 3015 Tlf. 32 DRAMMEN Tlf til Tømrer Stig Arne Sole Skundberg AS 3359 Skogliveien EGGEDAL Tlf. 32 HALLINGBY Tlf Svelvikveien DRAMMEN Tlf Stig Arne Skundberg Skogliveien HALLINGBY Tlf Årsmøte 24. februar Malermester Bjørn Stenersen Huken 3535 KRØDEREN Tlf Mobil Skagerak Jan Åge Sandbæk AS Fossum Bygg AS Kraft AS13. november arrangerer vi harrytur Arbeidergata MJØNDALEN Tlf Norefjell Hytteservice 3535 KRØDEREN Tlf Storgata 159 B 3915 PORSGRUNN Tlf Fjell-Laft AS Lunda, 3632 UVDAL Tlf Miami Pizza Åpent møte på LHL huset 24. mars Kroken s og 22. september kl Drammensveien 69 Blikkenslagerservice 3050 Loesv. MJØNDALEN 79 Rogneveien Tlf. 32 HOKKSUND Krotur til Danmark med en 3430 svipptur SPIKKESTADinnom Tyskland for å Tlf Tlf handle 2. til 7. mai Skartumvegen Storgata LAMPELAND 159 B 3915 Tlf. PORSGRUNN Tlf Lobben & Skinstad Fjell-Laft AS Lunda, Holteveien 3632 UVDAL Tlf. 32 SKOTSELV Tlf Flå IT-Senter 3539 FLÅ Tlf Og julelunsj blir det på huset 15. desember klokken Rønneberg Gartneri og Hagesenter AS Evjuveien HVITTINGFOSS Tlf la 69 NOL Malermester Bjørn Stenersen Huken 3535 KRØDEREN Tlf Mobil Kroken s Blikkenslagerservice Rogneveien SPIKKESTAD Tlf Kostnadsfri ordning for oksygenbrukere 3623 LAMPELAND Tlf k AS S 2 4D VA S V Fossum Bygg AS Arbeidergata MJØNDALEN Tlf Flå IT-Senter 3539 FLÅ Tlf Norefjell Rønneberg Gartneri Hytteservice og Hagesenter AS Evjuveien KRØDEREN Avd. Hønefoss 3647 HVITTINGFOSS Tlf. 32 Verkstedveien , 3516 HØNEFOSS Tlf Tlf OKSYGEN Geilovegen 68, 3580 GEILO - Tlf på utenlandsreise Mjøndalen UTLÅN AV oksygenutstyr HJELP MED søknader Arbeidergata 17, 3050 MJØNDALEN - Tlf LAMPELAND Tlf REISEERFARINGER: Dere har gjort det mye lettere for meg å reise. Flott gjort. Det var ingen problemer i Tyrkia! Takknemlig hilsen oksygenbruker. Geilovegen 68, 3580 GEILO - Tlf Mjøndalen RING OSS for en uforpliktende samtale. Vi svarer på alle spørsmål! Arbeidergata 17, 3050 MJØNDALEN - Tlf juleutg.pmd , 10:52 Tlf: LHL i Buskerud 4/ Ann.OKSYGEN (90x130)_trykk.indd :10

6 Fjellhus AS Olavsgate KONGSBERG Tlf Bryn Bygglima Hønefoss Hvervenmoveien HØNEFOSS Tlf Asle Nyhus Gravedrift Helgelandsmoen 3512 HØNEFOSS Tlf Coop Østafjells SA 3503 HØNEFOSS Tlf Hokksund Båt og Camping Stryken 3300 HOKKSUND Tlf Forenede Montører AS Industrivegen KONGSBERG Tlf Graving og Transport Bjørn Liodden Baklivegen 3570 ÅL Tlf Kirkeng Eiendom AS Landfalløya DRAMMEN Tlf Numedal Trykkservice Numedalsvegen ROLLAG Tlf Hobbelstad & Rønning A/S Tangengata HOKKSUND Tlf Gamlev 6, 3550 GOL Tlf Follummoveien HØNEFOSS Tlf Nordane-Roar Østli Hilsenv 3370 VIKERSUND Tlf Auto Consult Verksveien SKOTSELV Tlf Ødegården Transport ANS 3626 ROLLAG Tlf Rosenkrantzgt DRAMMEN Tlf Fiskum Plate & Sveiseverksted AS Kongsbergveien FISKUM Tlf Tlf Vitusapotek Røyken Bråsetveien RØYKEN Tlf Gosenveien KROKSTADELVA Tlf Transport Trond Weum Formov 3340 ÅMOT Tlf Bergan Smie og Verksted Strandgata ÅMOT Tlf TH Maskin AS Nordre Skar 3560 HEMSEDAL Tlf Garntangen AS Holeveien RØYSE Tlf Gravemaskinfirma Torkild Øveren Solumv TYRISTRAND Tlf Person & Varebilservice DA avd Slemmestad Vaterlandsv SLEMMESTAD Tlf HØNEFOSS Tlf Jrk Turbusser AS Furulia KROKSTADELVA Tlf ANONYM STØTTE Veggli Bil og Maskin AS 3628 VEGGLI Tlf Specsacvers Optikk Optiker Wøllo AS Øvre Torgg DRAMMEN Tlf Fiskum Bygg A/S Kongsbergveien FISKUM Tlf Bygg & tømrermester Thor Owe Solheim Thorsetvegen HEMSEDAL Tlf Eikli Apotek Barbroveien HØNEFOSS Tlf Maskin Entreprenør Tor Heggelien AS Øygardsgrend 3630 RØDBERG Tlf Vestre Linnesv LIER Tlf Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi, 3570 ÅL Tlf Trapperingen Tre Trapp AS Åsveien SÆTRE Tlf Mjøndalen Bakeri & Konditori Stasjonsgata MJØNDALEN Tlf Aasen Bil og Landbruk AS 3630 RØDBERG Tlf Elstøen Gartneri AS Bønsnesveien RØYSE Tlf Søhus og Østengen AS Runden HVITTINGFOSS Tlf Graving og Transport Bien AS Torpomoen 3579 TORPO Tlf Sigdal Elektro AS Strandgata 25 A 3340 ÅMOT Tlf Nor Buss DA Revefaret TOFTE Tlf Eggedal Bygg Truls S. Halstenrud Nordbygda 3359 EGGEDAL Tlf Krøderen Elektro AS 3535 KRØDEREN Tlf Revisorkollegiet AS avd. Kongsberg Nymoens Torg KONGSBERG Tlf Kvanhøgd Turistsenter Golsfjellet 3550 GOL Tlf Westad Industri AS Heggenv 3360 GEITHUS Tlf Byggtapetserer Rune Knutsen Bråtastubben KLOKKARSTUA Tlf Aasand Regnskap AS 3359 EGGEDAL Tlf Lars-Andre Espegard AS Leveld, 3570 ÅL Tlf LHL i Buskerud 4/2014

7 Ål - Hjerteskole i Hallingdal Hallingdal Sjukestugu gir eit tilbod om tidleg rehabilitering av hjertesjuke. Tekst: Kjell Torgersen Bakgrunnen er at rehabilitering etter gjennomgått hjertesjukdom eller etter eit inngrep er av stor betydning for å leva eit aktivt liv vidare. Det er behov for ulike rehabiliteringstilbud avhengig av forløpet som pasienten er i. Det ideelle rehabiliteringsopplegget er delt opp i ulike faser der intensitet og innhald er ulikt. Dei ulike fasene i hjerterehabilitering; Fase 1: Dei første dagane på sjukehuset Tidleg mobilisering med låg intensitet. Fase 2a: Tidleg rehabilitering frå 1-2 veker etter operasjon/inngrep. Dette er eit poliklinisk tilbod der ein møtes 1-3 ganger pr. veke i 1-6 veker. Trening med låg til middels intensitet. Teoretiske fag og informasjon til pårørande. Fase 2b: Rehabilitering frå 4-6 veker etter operasjon/inngrep. Trening med høgare intensitet. (eks. Feiring) Fase 3. Frisktrening / vedlikehaldstrening Livslang frisktrening for å vedlikehalde treningseffekten frå dei tidlegare faser. Det er tidleg rehabilitering ( fase 2a ) som foregår på Sjukestugu. Tilbodet er tilpassa lokale forhold, geografi og faglege ressurser. LOKALLAGSSTOFF Hjerteskola fylle 1 år. Det fyrste skoleåret er snart gjennomført. Erfaringane er berre gode. Pasienter fra heile Hallingdal deltek. Kurset er samansett av trening og undervisning 2 dagar i veka over 6 veker. Involverte faggrupper er lege, sjukepleier, spesialsjukepleier fysioterapeut og sosionom. Fra LHL Ål har brukerrepresentant sin faste time. Vårt tema er: Å leve med hjertesjukdom, og informasjon om LHL. Det er fastlegen som henviser til Hjerteskola. Melding fra valgkomiteen ved Svein Simensen: Valgkomiteen trenger flere innspill På fylkesårsmøtet 28. februar 2015 skal det velges helt nytt fylkesutvalgsstyre. Alle sittende representanter har stilt plassen sin til disposisjon. Derfor skal det velges 5 representanter og 2 vararepresentanter til det nye styret. Kom med forslag! Send de til fylkeskontoret, frist for innsending 2. februar LHL i Buskerud 4/2014 7

8 Ringerike på julebordtur til Storefjell LHL Ringerike har vært på julebordtur til Storefjell høyfjellshotell. Tekst: Solveig Stokke Strandg. 7, 3340 ÅMOT Foto: Tlf. Raymond Sjursen Ålhytta AS Gullhagen 3570 ÅL Tlf Expandia Moduler AS Broveien KROKSTADELVA Tlf KRØDEREN Tlf Loesv HOKKSUND Tlf LOKALLAGSSTOFF 16 Haarcompagniet forventningfulle AS personer Hønefoss Eiker Vedlikehold gikk på Storgata toget 8i Hønefoss Naprapatklinikk. På Tak & Bygg AS 3050 MJØNDALEN Fossveien 5, 3 etg, Tunvollveien 46 Gol stod Tlf. 32 buss klar for å kjøre 3510 HØNEFOSS 3057 SOLBERGELVA Tlf Tlf opp til et julepyntet hotell og bra med snø. Mur & Her Nore var det Bygg en deilig AS lunsj Lund som & Reistad AS Pipeservice AS 3629 NORE 3350 PRESTFOSS Fjellvegen 11 ventet Tlf. oss Det 920tok litt tid Tlf. før fleste seg 3057 tilbake SOLBERGELVA til egne Tlf alle fikk sine rom, så de fleste gjøremål før kanefarten kl 1630 slappet Lyseng av og tok det med ro som de fleste ble med på. frem Billakkering til middagen om kvelden. Det ble en hyggelig Miami Pizza tur med Drammensveien 69 Norderhovsgata 23 Etter 3050 MJØNDALEN 3512 middag HØNEFOSS ble det en tur i rolige snille hester m/dombjelle Tlf Tlf HØNEFOSS dansesalen hvor de fleste Tlf. fikk som 30 00satte oss litt tilbake i tid. prøvd Nordsiden danseskoene før man Så ble det en liten samling for etter hvert Renseri tok kvelden. premieutdeling Jan Åge etter Sandbæk pilkastkonkurransen. AS Skartumvegen 12 Ullerålsgaten 4 Neste 3623 LAMPELAND 3513 dag HØNEFOSS var det frokost før Tlf Tlf DRAMMEN det ble en omgang med Tlf. pilkast. Det skaper alltid litt moro julebord som selvfølgelig bug Deretter var det kveldens Nils Gulsvik Lobben & for det er ikke alltid at pilene Sole net ASav alt godt. Transport Skinstad Man spiser ASbare 3359 EGGEDAL treffer 3350 der PRESTFOSS de skal. Holteveien 1 Tlf Tlf SKOTSELV Etter lunsj trakk de Tlf OppBevaringService Svelvikveien DRAMMEN Tlf Tømrer Stig Arne Skundberg Skagerak Kraft AS Storgata 159 B 3915 PORSGRUN Tlf Fjell-Laft AS Lunda, 3632 UVD Skogliveien 10 så 3525 altfor HALLINGBY mye og da er det Tlf. 32 lurt Tlf å ta trimmen i dansesalen etterpå Malermester. En liten Quiz-konkurranse fikk Kroken s Bjørn Stenersen Hukenvi også tid Blikkenslagerser til KRØDEREN Rogneveien 10 Vi hygget oss der til litt Tlf ut i SPIKKESTA de Mobil Tlf små timer og da var det godt å komme i seng. Fossum Søndag Bygg AS Arbeidergata var det 15 frokost før man 3050 MJØNDALEN Flå IT-Senter gjorde seg klar for avreise og Tlf et FLÅ Tlf hyggelig opphold avsluttet. Takk til reisekomiteen for en fin Norefjell Rønneberg Gart tur og vi ønsker en GOD Hytteservice og Hagesenter JUL! Evjuveien KRØDEREN 3647 HVITTINGFO Tlf Tlf Hallingdal Renhold Gorelie 26, 3550 GOL Tlf Eiker Tak & Membran AS Hellebekkveien SOLBERGELVA Tlf LAMPELAND Tlf Geilovegen 68, 3580 GEILO - Tlf Avd. Hønefoss Verkstedveien 18, 3516 HØNEFOSS Tlf Mjøndalen Arbeidergata 17, 3050 MJØNDALEN - Tlf LHL i Buskerud 4/2014

9 Hurum Vågn opp i som sover Tekst: Arne Bakkland LHL Hurum ble stiftet i mai 1980, og har vært svært aktiv det meste av tiden. Laget har nå ca. 100 medlemmer i Hurum kommune, men det er ikke mange som deltar på møter eller andre aktiviteter. Flere av styremedlemmene har vært aktivt med i år og vi må ha nye folk som vil gjøre noe for laget. Det er nå begrenset aktivitet i laget vårt, og sånn har det vært et par år. Men noe er da blitt gjort, bl.a. deltakelse med stands og loddsalg i noen landsomfattende kampanjer. Vi har fått til et samarbeide med Røde Kors og Lions Club og spleiset på hjertestartere og trimapparat. I 2013 ga vi hjertestarter til IL Graabein og i 2014 til IL Huringen. Dessuten et trimapparat til Filtvet Helsetun. Mottakerne setter stor pris på at vi støtter dem, det blir omtale i lokalavisen og det blir kjent at vi gjør noe nyttig. Vi har også en trimgruppe som fungerer og samles hver uke på Filtvet Helsetun. Vi har kommet dit, at laget blir lagt ned på kommende årsmøte i januar/februar 2015, hvis det ikke finnes noen som vil drive det videre. Vår bankbeholdning blir da overført til Landsforbundet, som tar vare på beløpet i 4 år. Deretter overtar lands-forbundet pengene. Hvis du har tanker om hva laget skal arbeide med, hvor møtene skal holdes, og hvis du eller noen du kjenner vil ta et tak for og «å berge» laget, så ta kontakt. Gode ideer og meninger om driften mottas med takk! Vi har postadresse LHL Hurum, pb 68, 3481 Tofte. Se Facebook LHL Hurum og LHL sine hjemmesider. (se også side 14) LOKALLAGSSTOFF Strandg. 7, 3340 ÅMOT Tlf Ålhytta AS Gullhagen 3570 ÅL Tlf Expandia Moduler AS Broveien KROKSTADELVA Tlf KRØDEREN Tlf Loesv HOKKSUND Tlf Haarcompagniet AS Storgata MJØNDALEN Tlf Hønefoss Naprapatklinikk Fossveien 5, 3 etg, 3510 HØNEFOSS Tlf Eiker Vedlikehold Tak & Bygg AS Tunvollveien SOLBERGELVA Tlf OppBevaringService Svelvikveien DRAMMEN Tlf Skagerak Kraft AS Storgata 159 B 3915 PORSGRUNN Tlf Nore Bygg AS 3629 NORE Tlf Lund & Reistad AS 3350 PRESTFOSS Tlf Mur & Pipeservice AS Fjellvegen SOLBERGELVA Tlf Tømrer Stig Arne Skundberg Skogliveien HALLINGBY Tlf Fjell-Laft AS Lunda, 3632 UVDAL Tlf Lyseng Billakkering Norderhovsgata HØNEFOSS Tlf HØNEFOSS Tlf Miami Pizza Drammensveien MJØNDALEN Tlf Malermester Bjørn Stenersen Huken 3535 KRØDEREN Tlf Mobil Kroken s Blikkenslagerservice Rogneveien SPIKKESTAD Tlf Nordsiden Renseri Ullerålsgaten HØNEFOSS Tlf DRAMMEN Tlf Jan Åge Sandbæk AS Skartumvegen LAMPELAND Tlf Fossum Bygg AS Arbeidergata MJØNDALEN Tlf Flå IT-Senter 3539 FLÅ Tlf Nils Gulsvik Transport 3350 PRESTFOSS Tlf Sole AS 3359 EGGEDAL Tlf Lobben & Skinstad AS Holteveien SKOTSELV Tlf Norefjell Hytteservice 3535 KRØDEREN Tlf Rønneberg Gartneri og Hagesenter AS Evjuveien HVITTINGFOSS Tlf LHL Hallingdal i Buskerud 4/ Renhold Gorelie 26, 3550 GOL 3623 LAMPELAND

10 Kongsberg på Høsttur til Fagerdalen Støl LOKALLAGSSTOFF Tekst: Roald Adolfsen Foto: Jan Arne Dammen LHL Kongsberg valgte i år å legge sin høsttur til Fagerdalen Støl i Skarvheimen, på fjellet mellom Bergsjø/Ål og Hovet øverst i Hallingdal. Ca. 30 deltakere hadde meldt seg på. Turen gikk med buss, og som vanlig hadde vi engasjert Grimnes Buss som transportselskap og arrangør. Grimnes hadde også planlagt turen for oss, og gjennomføringen gikk prikkfritt. Denne gang var også Grimes kone med som guide på turen, et vellykket trekk. Turen startet i Kongsberg, og første del gikk med buss opp Numedal til Rødberg. På veien dit hadde vi så god tid at vi kunne ta en tur bortom Rollag stavkirke, dog bare for å studere den på utsiden. Denne stavkirken er ikke veldig kjent, men den fremstår som en fin og godt vedlikeholdt stavkirke. Frokost/formiddagsmat på Rødberg Etter et par timers kjøring opp Numedal stoppet vi for å innta en lett frokost (formiddagsmat) og kaffe på Rødberg Hotell. Dette var godt planlagt og gjennomført, og i det fine (men litt kjølige) været kunne vi slikke litt sol på verandaen foran hotellet før vi kjørte videre. Bussturen gikk så via Uvdal, Dagali og Geilo til vi så tok veien til Hol og Hovet i retning mot Aurland. Skummel kjøretur opp på fjellet Like etter Hovet tok vi av fra Rv. 50 og la i vei opp en fjellvei som det måtte betales bompenger på. Bussturen gikk de ca. 2 milene opp på fjellet til Fagerdalen Støl via en til dels veldig smal vei som slynget seg på toppen av skrenter og juv, og som tidvis satte en støkk i noen av passasjerene som satt ved vinduet ut mot juvene. Men vår sjåfør Terje Grimnes hadde kjørt her før med den store bussen, og han loset oss selvfølgelig trygt fram til stølen. Artig ankomst til stølen, litt bakgrunn Ved ankomst stølen ble vi staselig tatt imot av budeia (som hun selv titulerte seg), Anne Lise. Hun var alene på stølen nå, men i den verste turistsesongen midt på sommeren hadde hun noe hjelp. Vi ble lokket med kulokk ved inngangen til serveringsstedet, som tidligere hadde vært kufjøs, men for noen år siden hadde blitt ombygd til en flott restaurant i gammel stil! Vi var blant de aller siste besøkende på stølen dette året, for alle dyra hadde allerede blitt fraktet ned til sine respektive gårder nede i dalen. Fagerdalen støl er langstøl til gården 10 LHL i Buskerud 4/2014

11 Søre Berg, som ligger i Hovet. Mens vi spiste lunsj, fikk vi en omfattende innføring i historien til stølen og personene som opp gjennom de siste 300 år har drevet den. Fantastisk lunsj med underholdning av budeia Serveringsstedet (eller restauranten, som man også kan kalle det) hadde god plass for hele gruppen, og på grunn av god planlegging hadde budeia rømmegrøten klar allerede ved ankomst. Vi langet inn godt med rømmegrøt laget av melk fra kyrne på stølen samt hjemmebakt flatbrød. Kjempegodt! Budeia viste seg også å være en skikkelig multi-kunstner! Hun både fortalte om historien til stølen og hvordan den drives i dag, fortalte noen artige historier og så sang og spilte hun 2-rader (trekkspill). Vi hadde noen skikkelig artige og koselige timer her oppe! Ved avslutningen kunne vi kjøpe litt hjemmelaget ost fra stølen, selv om mesteparten av årets produksjon allerede hadde blitt solgt. Middag på vei hjem Etter besøket på Fagerdalen støl kjørte vi videre innover fjellet forbi Rødungen og Holsfjorden ned til Ål i Hallingdal. Deretter kjørte vi nedover Hallingdal til Bromma, hvor vi spiste middag på en kro der. Det var laks til middag, og den smakte overraskende bra! Hjemturen derfra gikk over fjellet til Sigdal/Eggedal og MANGLER BILDER derfra videre over fjellet til Numedal. Vi var tilbake i Kongsberg på planlagt tid ca. kl. 20. Tips Dette var en fantastisk fin dagstur, og et besøk på Fagerdalen støl sommerstid er absolutt å anbefale. Hvis du lurer på hvordan du kommer dit med bil, er det omfattende beskrivelser av dette og stølen for øvrig på LOKALLAGSSTOFF LHL i Buskerud 4/

12 Lagsamling på Bardøla Det har vært nærmest påskestemning her på Geilo denne uka, med sol fra klar himmel og +6 grader. I skrivende stund er lagsamlingen på Bardøla i full gang. Tekst: Vera Foto: Jan Arne Siste fra lagsamling på Bardøla: et overveldende flertall av lagene vil fortsette videre med fylkesutvalgsstyre og egen økonomi. Første post var Hjerteløftet med sykepleier Bengt Lidfors fra Feiringklinikken. Neste mann ut var kommuneoverlege på ÅL Øystein Lappegard, som fortalte om samhandlingsreformen. Bengt Lidfors og Vera Jagland Roger og Lillemor Noe som engasjerte var evaluering etter landsmøtet. Her innledet Rolf Haukland og stilte spørsmålet; Hvor går veien videre og hva gjør vi? Roger Rakneruds innlegg om hvordan man kan påvirke politiske partier, var givende og morsomt. Hans rollespill med Håkon Skjolden satt som et skudd. Når LHL har samlinger så står fysisk aktivitet på programmet, så også i dag. Det ble en trivelig tur i nydelig vintervær på Geilo. Vi vil komme tilbake med mer om samlingen i neste utgave av Bladet Vårt. 12 LHL i Buskerud 4/2014

13 LHL i Buskerud 4/

14 Tekst og foto: Roald Adolfsen Kongsberg lanserer månedlig Boccia-aktivitet LOKALLAGSSTOFF LHL Kongsberg har i 2014 testet ut interessen for Boccia i lokallaget. Vi har gjennom tre arrangementer prøvd dette ut både innendørs og utendørs, og interessen har vist seg å være svært stor større enn styret hadde regnet med på forhånd. Det er nok ikke bare Bocciaferdighetene som fenger det sosiale samværet og den felles opplevelsen på disse arrangementene er nok minst like viktig. På bakgrunn av disse vellykkede arrangementene har nå styret i LHL Kongsberg planlagt å starte en månedlig innendørs Boccia-aktivitet som løper hele våren Detaljene rundt aktiviteten er som følger: Sted: Gymsalen på Wennersborg skole, Gesellveien 5, 3616 Kongsberg Tidspunkt: 2. eller 3. fredag i hver måned kl på følgende datoer: 16. januar, 13. februar, 13. mars, 17. april, 15. mai Fra og med juni og til utpå høsten regner vi med utendørs aktiviteter. Mer info senere. Kostnad: Det blir en egenandel på kr. 10,- pr. person pr. gang man deltar. Dette skal være med på å dekke leieutgifter for hallen. Ta med: Innesko! Det er forbudt å benytte utesko i gymsalen! Inne-kuler av profesjonell type (kunstskinn) er under anskaffelse. Ute-kuler (stålkuler) for bruk sommerstid har vi anskaffet allerede. Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til disse aktivitetstimene! Her er det mulig for alle å delta også de som ikke kan delta på våre trimaktiviteter på Life. Ta gjerne med venner, så blir det en heidundrende sosial festaften! Ingen forhåndspåmelding det er bare å møte opp på Wennersborg skole på angitte tidspunkter! Ad LHL Hurums innlegg i Bladet vårt. I forbindelse med spørsmål om videre drift eller nedleggelse av LHL Hurum, vil Buskerud fylkeslag av LHL arrangere et åpent møte i Sætre ut på nyåret. Her vil de nye vedtektene vedtatt på siste landsmøte, bli lagt frem og konsekvensene ved å legge ned et lag, eller slå sammen lag vil bli belyst. Fylkeslaget vil også være behjelpelig med eventuell videre drift av laget og skaffe bl.a. interessante temaer til lagsmøtene. 14 LHL i Buskerud 4/2014

15 3570 ÅL Tlf Sør-Skurdalen 1, 3580 GEILO - Tlf Akonto Økonomi AS Søndre Torv HØNEFOSS Tlf Murer/Tømrer Leif Roar Solberg 3632 UVDAL Tlf Sundbrei Transport Klevi Næringspark, 3570 ÅL Tlf sundbreitransport.com Containerutleie - Kranbiler - Transport KNUDSEN REGNSKAP Hilde Knudsen Autorisert regnskapsfører NARF Mobil Aronsvei 39, 3029 DRAMMEN Tlf Mobil E-post Web Fluitec AS Bygdeveien DAGALI Tlf Kobbervikdalen 119, 3036 DRAMMEN Tlf avd. Kongsberg Skytterveien 12 Tlf Timebestilling: Kartverksveien HØNEFOSS Tlf UTFØRER BLANT ANNET: - Hytter og hyttetomter - Renseanlegg, store og små - Transport - Busskjøring og busstransport - Konsulenttjenester - Sentrale godkjenninger, TK2 Bråtabakken Bensin og Service A.S 3300 HOKKSUND Tlf Helje Medalen LHL i Buskerud 4/

16 Kjempebra ICD seminar i Drammen i november 2014 Tekst: Roald Adolfsen, LHL Kongsberg. Foto: LHL ICD seminar i Drammen ICD (Implantable cardioverterdefibrillator), på godt norsk implantert hjertestarter benyttes stadig mer for å øke overlevelses sannsynligheten for hjertepasienter som har overlevd hjertestans, fått betydelig nedsatt hjertefunksjon etter hjerteinfarkt og pasienter med medfødt hjertesykdom. I 2013 ble det implantert i overkant av 1000 ICD-er (hjertestartere) på norske sykehus, og Drammen Sykehus er et av de sykehusene som har god kompetanse og kapasitet på å implantere slike til befolkningen i Buskerud. Implantasjon av ICD-er ved Drammen sykehus startet så vidt på slutten av 2012, og ca. halvveis i 2014 hadde 140 pasienter for implantert ICD-er ved Drammen sykehus. Hva er en ICD? En ICD er i prinsipp en kombinasjon av en Pacemaker og hjertestarter, og den er mye mer avansert enn en enkel pacemaker. ICD-en er i realiteten en svært kraftig programmerbar datamaskin hvor 16 legene kan definere en rekke kriterier for hvordan ICD-en skal oppføre seg i ulike situasjoner. En ICD kan ha 1, 2 eller 3 elektroder inn til hjertet alt etter hvilken sykdom pasienten har og/eller hva pasienten har vært utsatt for. Elektrodene føres inn i hjertet via blodårer, og de skrus fast til hjerteveggen ved hjelp av kommandoer til ICD-en. Implantering av en ICD gjøres vanligvis under lokalbedøvelse, og tar fra minutter med en øvet håd. ICD-ene er batteridrevet, og et batteri varer vanligvis mellom 5 og 10 år. Ved behov for å bytte batteri skiftes hele enheten, men man slipper vanligvis å bytte elektrodene. Siden ICD-er har blitt implantert i Norge i stadig større grad over 2-3 tiår, skjer det stadig flere batteribytter. I 2013 var i overkant av 30% av implanterte ICD-er batteribytte -enheter. Stort informasjonsbehov Behovet for informasjon til pasienter og pårørende er stort. Derfor har LHL de siste årene arrangert kurs/seminarer for ICD-pasienter, og i år ble dette seminaret avholdt på Høyskolen i Drammen den 11. og 12. november med i underkant av 60 deltakere. Undertegnede, som fikk implantert en ICD ved Drammen sykehus høsten 2012, deltok på dette seminaret. Og jeg må si at utbyttet var svært bra. Her fikk vi masse nyttig og ny informasjon på flere områder, og det ble fokusert både på faglige presentasjoner fra lege og ICDprodusent, erfaringer fra Stavanger sykehus, som er kommet godt i gang med informas- LHL i Buskerud 4/2014

17 jonsarbeidet, og brukererfaringer inkl. gruppearbeid. Spesielt likte de fleste deltakerne svært godt en presentasjon gjort av Hanna Pedersen, en nokså ung jente som har en medfødt hjertesykdom og som også er pårørende idet noen i hennes nærmeste familie har fått implantert ICD. Hanna er utdannet ernæringsfysiolog, og har ganske nylig utført en Masteroppgave med tittel En kvalitativ studie om mestring og oppfølging hos personer som har overlevd hjertestans og implantert ICD. Hun hadde da gjort undersøkelser blant en rekke pasienter om hvilke behov de hadde og hvordan de mestret sykdommen og det å få implantert ICD. Tusen takk! Redaksjonen Vi kommer til å trekke ut noen av dere som vi vil lage litt ekstra oppmerksomhet rundt. I dette nummeret er det JRK Turbusser. JRK Turbusser har siden 1997 formidlet turer og transportert mange bedrifter og foreninger i Oslo, Buskerud og omegn. Selskapet har to 50 seters Det ble plass til litt trim og underholdning også! Selv om temaene på seminaret var av alvorlig karakter, hadde det også blitt lagt inn en liten trim-seksjon i programmet. Her utførte vi rett og slett en rekke bøy og tøy øvelser i korridoren utenfor auditoriet under ledelse av en fysioterapeut/trener. Artig! Under middagen på kvelden opptrådte en lokal sanger fra Drammen med en rekke fine viser. Populært innslag! Alt i alt et svært nyttig seminar, som jeg vil anbefale alle ICDbærere og pårørende å delta på. Dette er nå en årlig foreteelse, og neste seminar skal etter planen avholdes i Trondheim høsten Vi i Bladet vårt redaksjonen vil få sende en takk til alle våre annonsører. LHL har mange støtteannonsører og dere er utrolig viktig for vårt arbeid, skal dere vite. busser med alle fasiliteter som internett, regulerbare seter, toaletter, leselys, kjøleskap, kaffemaskin, Radio/CD, DVD, mikrofon, luftkjøling og guidesete. - Skal du på tur med bedriften, korpset, laget eller klubben så skreddersyr vi ett opplegg. Vi satser på god service, rimelige priser og behagelige busser, sier daglig leder Jan Korneliussen. Hvorfor støtter du og ditt firma Bli med i ICD-gruppen LHL har en egen interessegruppe for deg som har ICD (hjertestarter) Årlig arrangeres det et todagers kurs for ICD-bærere og deres pårørende. Er du ICDbærer som ikke har registrert denne kategorien i LHL-medlemskapet ditt? Kontakt LHL på eller ring ICD-gruppen har også knyttet til seg likemenn som kan kontaktes på telefon. Disse kontaktpersonene har selvsagt taushetsplikt og er god til å lytte. Les mer på lhl.no/icd eller kontakt Birgit Stræde på tlf LHL og Bladet vårt? - Vi kjenner alle noen med hjerte og lunge sykdommer. Jeg vet at LHL her i Buskerud driver et godt veilednings- og likemannsarbeid og det ønsker vi og støtte, sier Jan Korneliussen. På bildet er bussen på Blåhø, også kalt Jetta, (1617 moh.) er et fjell nær Vågåmo, Dovre og Otta i Oppland. LHL i Buskerud 4/

18 Finn din drivkraft Tekst/foto: Jan Arne Dammen Har du noen gang prøvd å realisere en drøm, men gitt opp fordi du ikke tror du kan eller fortjener å få det til? Kjetil Haugmo var på besøk hos LHL Drammen Lier og holdt et inspirerende foredrag om å finne sin drivkraft. For 13 år siden kom han i fengsel. Det ble et stort vendepunkt hvor han bestemte seg for å forandre livet sitt. I dag, 13 år senere har han skrevet boken Finn din drivkraft, og lever av å forandre menneskers liv, ved å hjelpe dem å finne sin unike kraft og verdi. Kjetil Haugmos fiksing av luksusliv ved dopsalg endte i fengsel og total endring av verdisyn. Han gikk virkelig på en smell. Haugmo var tilsynelatende en ung vellykket mann som spanderte friskt ute på byen, gikk i dyre klær og kjørte flotte biler. Det var bare det at livsstilen var en skikkelig boble, en suksessboble. Et bilde han ville skape av seg selv, og som han finansierte ved å selge hasj og kokain. Men så skjedde det som han aldri trodde ville skje, en kveld ble han stoppet av 18 politiet og havnet i arresten tatt for narkotikaomsetning. Det førte til en total endring av hva Haugmo så på som verdifullt. - Vi mennesker er opplært til å gå etter ytre forventninger og se bra ut i andres øyne, som gjør at vi mister kontakten med vår indre drivkraft. Resultatet er selvsaboterende og begrensende atferd, sa han. Kjetil Haugmo Du trenger ikke talent eller flaks for å realisere dine drømmer, du trenger bare å bestemme deg. Historien hans er interessant og gjør at budskapet blir veldig troverdig. Kjetil inspirerte med sitt gripende og inspirerende foredrag! LHL i Buskerud 4/2014

19 Vinnere forrige nr. av LHL i Buskerud. Kryssord 1. Hanne Nordmarken, Vikermyra 5, 3370 Vikersund 2. Arve Hellerud, Furuveien 3, 3619 Skollenborg 3. Aase Myhrvang, Apotekveien 2 d, 3340 Åmot Vinnerne får tilsendt hver 5 hjertelodd. Kryssord laget av: Rolf Bangseid Løsningen for kryssord nr Navn: Adr.: Poststed: Frist for innsendelse av kryssord er 1. februar 2015 Det vil bli trukket ut 3 vinnere som hver får 5 hjertelodd. Adresse for innlevering er: LHL Buskerud, Torgeir Vraasplass 5, 3044 Drammen LHL i Buskerud 4/

20 Adresse og telefon til kontaktpersoner i LHL Buskerud LHL Drammen/Lier May Kværnstuen Nøstevn. 2, 3400 Lier Tlf LHL Gol Gerd V. Møllerplass 3550 Gol Mob: LHL Hemsedal Kontaktperson: Hans Borge Tlf LHL Hurum Arne Bakkland Bispevn. 1, 3482 Tofte Tlf LHL Hol Kjell Persson Bruslettovegen 23 B, 3580 Geilo Tlf Mob: LHL Hole Knut Hagen Viksvn. 2, 3530 Røyse Tlf LHL Kongsberg Wenche Haukeli Postboks 709, 3606 Kongsberg Tlf LHL Krødsherad Bjørg Rimjorde Krødsherad, 3536 Noresund Tlf LHL Modum Lise-Lotte Hovde Postboks 81, 3360 Geithus Tlf LHL Nedre Eiker Kåre Rønningen Nedbergkollveien 17, 3050 Mjøndalen Tlf LHL Nesbyen Magne Fremo Sjåheimveien 30, 3540 Nesbyen Mobil e-post LHL Nore og Uvdal Olav Julius Deinboll Brekke Gård, 3632 Uvdal Tlf LHL Ringerike Anders Strømsodd Bjørnsonsv. 4, 3513 Hønefoss Tlf LHL Røyken Håkon Skjolden Heimannsåsen 11, 3470 Slemmestad Tlf Mob: LHL Sigdal Liv Johannessen 3350 Prestfoss Tlf LHL Tyristrand/Nakkerud Sverre Skistad Vikersundveien 233 leilighet nr.ho 205, 3533 Tyristrand Tlf LHL Øvre Eiker Solfrid Andersen Øvre Skistad vei 59, 3300 Hokksund, Tlf LHL Ådal Harald Hømanberg LHL Ål Kjell Torgersen 3570 Ål Tlf LHL i Buskerud 4/2014

21 Fylkesstyremedlemmene i LHL-Buskerud Rolf Haukland Harriet Backers g. 6 A, 3615 Kongsberg Mob: Gerd Vangen Møllerplass Elgfaret 21, 3550 Gol Mob Raymond Sjursen Baldersvei 21, 3518 Hønefoss Mob: Lillemor Sandberg Haftornvn. 42, 3053 Steinberg, Tlf Mob: Roger Raknerud Eriksrudvn. 35, 3400 Lier Mob: Lise-Lotte Hovde Tomatveien 6, 3360 Geithus mob Håkon Skjolden Heimannsåsen 11, 3470 Slemmestad Mob vara: Ingeborg Sjursen Mob vara: Solfrid Andersen Øvre Skalstadv. 59, 3300 Hokksund mob vara: Hans Borge mob Vara: Wenche Haukeli P.A. Munchs gt. 26, 3612 Kongsberg Tlf Kopimedisin - generisk bytte - hva er det? Når du henter ut legemidlene dine på apoteket, kan apoteket foreslå en tilsvarende medisin med et annet navn enn legemidlet som er forskrevet på resepten. Dette kalles et generisk bytte. Det betyr at man bytter et legemiddel med et annet legemiddel med samme virkestoff og virkeområde. Når et legemiddel har vært på markedet en gitt tid, mister legemiddelfirmaet patentet. Da kan andre firma produsere et tilsvarende legemiddel med samme virkestoff, men med et annet handelsnavn. Alle legemidler som du får på norske apotek er godkjente av Statens legemiddelverk. Reservere Legen din kan reservere deg mot generisk bytte dersom det finnes individuelle medisinske grunner til det. Dersom du selv motsetter deg et slikt bytte, uten at legen er enig med deg, må du betale en høyere egenandel. Denne egenandelen utgjør mellomlegget mellom prisene på de to legemidlene. Apoteket er pålagt å informere deg om rimeligste alternativ og prisforskjellen mellom legemidlene. Hensikten med bytteordningen er at pasienter, leger og apotek skal medvirke til rasjonell legemiddelbruk. Ordningen omfatter både legemidler som pasienten selv betaler og legemidler som refunderes over blåreseptordningen. Kilde LHL LHL i Buskerud 4/

22 Hjertestarter-kurs - nyttig kompetanse kombinert med sunn fornuft Tekst: Roald Adolfsen. Foto: Jan Arne Dammen Hjertestarterkurs LHL Kongsberg og LHL Buskerud har nylig investert i moderne, svært elegante hjertestartere av samme merke (samme type) som Røde Kors selger og bruker. I den forbindelse ble det avholdt hjertestarter-kurs med i alt 8 deltakere fra LHL Kongsberg, LHL Buskerud og øvrige ansatte i kontorfellesskapet på Buskerud-kontoret. Fra akutten For LHL Kongsberg er tanken å ha en hjertestarter tilgjengelig både i våre møtelokaler, samt ha den med på de turene vi arrangerer vår og høst. Det er da en ekstra sikkerhet for våre turdeltakere. For LHL Buskerud (og øvrige personer som jobber i kontorfellesskapet) har tanken mest vært å ha hjertestarteren tilgjengelig i kontorlokalene. Det var 8 spente sjeler som møtte opp i kurslokalene hos leverandøren av hjertestarterne på Gulskogen 5 fra 22 styret i LHL Kongsberg og 3 fra Drammenskontoret. Instruktør var en svært erfaren ansatt på akuttmottaket/ambulansetjenesten på Drammen sykehus, Geir Nyblin, og det var ekstremt nyttig å lære av hans erfaringer. Staying alive Vi lærte nemlig at det aller viktigste man kunne gjøre var å lære seg HLR Hjerte og LungeRedning. Det er det som vi tidligere har omtalt som førstehjelp med munn-motmunn metoden og hjertekompresjon. Dette får man som regel bruk for selv om man skulle ha en hjertestarter tilgjengelig. Grunnen er at ved hjertestans (eller hjerteflimmer), er det viktig å komme i gang med hjertekompresjon raskt det er det som holder liv i pasienten inntil man eventuelt får hentet og koblet inn en hjertestarter. Selv uten hjertestarter kan HLR holde en pasient i livet ganske lenge instruktøren hadde erfaring med HLR i over en halv time, og i andre sammenhenger har vi lest at HLR i inntil 1,5 timer har reddet liv. Så til å begynne med (i den praktiske delen av kurset) fikk vi praktisere litt HLR på en førstehjelpsdukke. De fleste hadde hatt HLR trening tidligere, men det var godt å få det repetert. Vi lærte bla. at ved å synge eller tenke på Bee Gees melodi Staying Alive (som har en BPM på ca. 120 slag i minuttet), får man passelig rask hjertekompresjon. Og om det ryker et ribben eller to skal man ikke ta det så tungt Det leger seg greit hvis man redder livet til pasienten. LHL i Buskerud 4/2014

23 Ring 113 Når det gjelder hjertestarteren, så var bruken av denne overraskende enkel. Instruksjoner om hvordan elektrodene skal kobles til var vist på tegninger på baksiden. Først når disse er koblet til skal hjertestarteren slås på. Det første den da gjør er å gjøre målinger på pasienten for å sjekke om pasienten trenger et støt eller om hjertet slår slik at det ikke trengs. Hele tiden underveis i prosessen blir man så fortalt (av hjertestarteren) hva man skal gjøre og resultatene av de analysene hjertestarteren selv gjør. Dette gjøres ved at hjertestarteren snakker til deg den har innbygd stemme. Og selvsagt må man ringe 113 så raskt som mulig slik at pasienten kan bli tatt hånd om av profesjonelt ambulansepersonell så raskt som mulig. En annen ting vi lærte var at om man er helt alene, er det viktigere å utføre HLR på pasienten enn å prøve å få tak i en hjertestarter og få den i gang. Det er med andre ord en stor fordel om man kan være 2-3 personer som arbeider med pasienten, og at hver av disse får sine oppgaver, f.eks. hjertekompresjon, innblåsing av luft og hente/betjene hjertestarter. 5 år En overraskende opplysning om hjertestarteren var at batteriet som følger med varer i opptil 5 år, så ingen lading er nødvendig. Til slutt vil jeg påpeke at innarbeidede kunnskaper om HLR og bruk at hjertestarter bør repeteres med jevne mellomrom, f.eks. hvert andre eller tredje år. Barnehjerteseksjonen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet tester i disse dager ut 3Dprint av hjertet til barn med komplisert medfødt hjertefeil. Dette er en ny metode som vil kunne bli et svært viktig hjelpemiddel for legene som skal operere i barnehjertet. 3D-print av barnehjerter kan redde liv Forskningsstiftelsen til Foreningen for hjertesyke barn gir finansiell støtte til uttestingen av de tredimensjonale hjertene. Dette er et unikt og sterkt verktøy for dem som skal skjære i de små barnehjertene. Et 3Dhjerte gjør forberedelsene til den kirurgiske behandlingen lettere fordi det gir en veldig god fremstilling av hvordan ting ligger i forhold til hverandre, sier overlege Henrik Brun ved Barnehjerteseksjonen på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Han er svært entusiastisk over muligheten til å kunne ta i bruk denne fremtidens teknologi i behandling av de hjertesyke barna. Kilde: Foreningen for hjertesyke barn LHL i Buskerud 4/

24 Returadresse: LHL Buskerud Torgeir Vraasplass Drammen Fritt sykehusvalg? Av Jan Arne Dammen Spørsmålet vi fikk forleden dag var: Hvorfor kan men ikke kan velge å bli behandlet for hjerteflimmer på LHL Klinikkene Feiring? Vi tok kontakt med avdelingsoverlege Olaf Rødevand ved LHL Klinikkene Feiring. - Fritt sykehusvalg har ikke vært gjort gjeldende her. Vår avtale med Helse Sør-Øst er at vi får overført atrieflim- merpasienter fra Rikshospitalets venteliste. Vi har ikke anledning til å ta imot denne pasientgruppen direkte Gir opp felles nødnummer Prosjektleder for Nasjonalt nødnettmeldeprosjekt, Justisdepartementets Erik Liaklev, bekrefter overfor Dagens Medisin at felles nødnummer ikke anbefales innført. Justisdepartementet har gjort mange framstøt for å innføre ett nødnummer og felles nødsentraler, men aktørene i den norske helsetjenesten har avvist forslagene. henvist til oss. Det er ingen snarvei/alternativ rute utenom systemet, sier han. 24 LHL i Buskerud 4/2014

i Buskerud Bladet vårt Nr. 1-2015

i Buskerud Bladet vårt Nr. 1-2015 i Buskerud Bladet vårt Nr. 1-2015 LHL i Buskerud 1/2015 1 Rolf B. Haukland Leder LHL Buskerud LEDEREN Så har vi hatt et Årsmøte i LHL Buskerud. Det siste i Fylkeslaget, og det første i Fylkesutvalget.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Reg/kommuner Ferdig Løkker Leverandør Byggeår Kommentar Komune/ansvarlig BBK Drammen: Aronsløkka skole 1 Scansis AS 2009 OMO ringer 27,8.08 Brandengen

Detaljer

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 8 Forslag til organisasjonsmodell for LHL LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Forslag til organisasjonsmodell for LHL Bakgrunn og forslag

Detaljer

høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue Haglebu Skisenter Haglebu Turistheim www.skihaglebu.no www.haglebu.no www.haglebu-sigdal.

høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue Haglebu Skisenter Haglebu Turistheim www.skihaglebu.no www.haglebu.no www.haglebu-sigdal. høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue www.haglebu.no Haglebu Skisenter www.skihaglebu.no Haglebu Turistheim www.haglebu-sigdal.no Vi kan tilby følgende: Besøk vår kafeteria! Helårsåpent Kafeteria

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

11:30 110 Sylling skole 8,9,10 PREMIERE! Brageteatret må komme til for å gjøre opprigg kvelden før. Skoleveien 11

11:30 110 Sylling skole 8,9,10 PREMIERE! Brageteatret må komme til for å gjøre opprigg kvelden før. Skoleveien 11 HUN DERRE JENNY av Eva Wikander [Scenekunst / Teater 8. trinn - 10. trinn] Fr 12.9.2008 Sylling skole (Lier kommune) 11:30 110 Sylling skole 8,9,10 PREMIERE! Brageteatret må komme til for å gjøre opprigg

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen «Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære, quiz og moro. Velkommen til ei uke på

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Turnéplan: Romeo og Julie V16

Turnéplan: Romeo og Julie V16 2 Ma 11.01.2016 11:45 Danvik skole Danvik skole 5-7 174 174 SPILLESTED: UNION SCENE 2 Ma 11.01.2016 13:10 Danvik skole Danvik skole SPILLESTED: UNION SCENE 2 Ti 12.01.2016 10:30 Bragernes skole Bragernes

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Haglebu. Haglebu Skisenter. Haglebu Fjellstue. www.haglebu.no. www.skihaglebu.no

VÅRPROGRAM 2014. Haglebu. Haglebu Skisenter. Haglebu Fjellstue. www.haglebu.no. www.skihaglebu.no VÅRPROGRAM 2014 Haglebu www.haglebu.no Haglebu Skisenter www.skihaglebu.no Arrangementer på våren 2014 1. februar Quiz Vi kan tilby følgende: 15. februar Quiz»» Helårsåpent»» Kafeteria m/à la carte»» Stor

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Region Drammen Kommu Navn ne løype

Region Drammen Kommu Navn ne løype Region Kommu Navn ne løype Eier Hurum Fve FvevFrem ad Røyken Dramme n Byggeår/ Rehabi er 1971/199 4 Leng de 3,4 (/) løypen e Merknad er Preppes av Hurum Turisforei ng Klokkarsua Huringen 1983 3,2 Holmsbu

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Kurskatalog Våren 2015

Kurskatalog Våren 2015 Kurskatalog Våren 2015 Funkis 1 Innhold: Side Kurs for fra - til 2 Praktisk info 3 Leder og styremedlemmer 18.-19.04 3 Økonomiansvarlig 18.-19.04 3 Sekretær 18.-19.04 4 Likeperson 18.-19.04 5 Om Funkis

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2010 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august.

Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august. Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august. Sommerturen er årets høydepunkt på tursiden og gruppa var spent på hvor mange som kom til å melde seg på da det en stund så smått ut

Detaljer

HØSTPROGRAM 2014. Haglebu. Haglebu Fjellstue. Haglebu Skisenter. Haglebu Turistheim. www.skihaglebu.no. www.haglebu.no. www.haglebu-sigdal.

HØSTPROGRAM 2014. Haglebu. Haglebu Fjellstue. Haglebu Skisenter. Haglebu Turistheim. www.skihaglebu.no. www.haglebu.no. www.haglebu-sigdal. HØSTPROGRAM 2014 Haglebu www.haglebu.no Haglebu Skisenter www.skihaglebu.no Haglebu Turistheim ARRANGEMENTER PÅ HAGLEBU FJELLSTUE Fjellet for alle hele året! PIZZAMENY Ta med hjem, ring oss på 32 71 33

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

"Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15

Påfyll - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 "Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 Velkommen til Sømna Nordnorsk Pensjonistskole er et «folkehøgskolelignende tiltak», og er en av to kursarrangører

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015 Infomøte ESK-UCK 17 DSSP 2015 13. januar 2015 Ressursgruppe Stian Ørbæk Anton Brandsø Jan Åge Tømte Britt T. Lund Logistikk Tor Olav Trefjord Alle har et ansvar med å skaffe følgebiler Vi trenger minst

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

"Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15

Påfyll - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 "Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 Velkommen til Sømna Nordnorsk Pensjonistskole er et «folkehøgskolelignende tiltak», og er en av to kursarrangører

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Premiering, 15-skudd, 1. Premiering, 15-skudd, 2. Premiering, 15-skudd, 3. Kongsberg skytterlag. Fylkesmesterskapet 2004. Leon - Resultatprogram

Premiering, 15-skudd, 1. Premiering, 15-skudd, 2. Premiering, 15-skudd, 3. Kongsberg skytterlag. Fylkesmesterskapet 2004. Leon - Resultatprogram Premiering, 15-skudd, 1 1. Einar Nordengen Tyrist rand 146 0,-kr Gave 2. Leif Bergaplass Vats og Leveld 143 153,-kr 3. Per Johansen Snarum 142 54,-kr 4. Lene T. Korbu Kongsberg 140 0,-kr 5. Dag Levi Løkseth

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM for på UNN VÅREN 2015 PROGRAM Erik Hardeng Kristin Jensen «Da mannen min var innlagt på sykehuset var det så fint for meg og ha en plass og gå til. Nå er han borte og livet mitt er halvt. Heldigvis er

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Velkommen til Intensiv

Velkommen til Intensiv Velkommen til Intensiv Intensiv er en avdeling for akutt og alvorlig syke eller skadde pasienter. I tillegg er det mange nyopererte pasienter her den første tiden etter operasjonen. De fleste sykepleierne

Detaljer

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet).

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet). Tema Senior og Helse jan-mars 2016 1. Diabetes og livsstil Samarbeid med: Diabetesforbundet Steinkjer og omegn Tema: Informasjon om sykdommen diabetes, kosthold og mosjon i forhold til diabetes: - Historikk

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede Fritidskalender 2015 Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede 01.01.2015-30.06.2015 Neste nummer av fritidskalenderen kommer i august. Er det noe du lurer på kan du kontakte: Stange kultur og fritid Postboks

Detaljer

F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai. Bussruter for påske og helligdager 2015

F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai. Bussruter for påske og helligdager 2015 F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai Bussruter for påske og helligdager 2015 Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Hurum, linje 03-86 Lier - Oslo, linje 169 Mandag 30., tirsdag 31. mars og onsdag 1. april kjører

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016.

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016. FØRSKOLEOPPLEGG FOR Se og Hør klubben September, oktober og november 2015. Vi er klubben for de store SE OG HØR, SE OG HØR. Vi er klubben for de store SE OG HØR. For vi bøyer og vi tøyer, og gjør masse

Detaljer

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900 Nr. 2 2006 Ansv: Erik 29. mai 2006. Sommer i luften Sommeren nærmer seg og vi er allerede godt i gang med onsdaga. Vi har lagt opp en moderat aktivitetsplan for året ut fra erfaring med tidligere år. Nytt

Detaljer

Påmelding skjer til Anita Bakke på tlf. 41789682 eller på mail bone-ba@online.no

Påmelding skjer til Anita Bakke på tlf. 41789682 eller på mail bone-ba@online.no Side 1 Nr.3.2011 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Bowling på Gjøvik 25/9. HC-messe. Side 2: Lederen, Side 3: Invitasjon Julebord Side 4: Hadeland Glassverk Fotballkamp Side 5: Reklame. Side 6: Adresseliste.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Dersom det er aktuelt å jobbe videre med vurdering av noen av ovenstående eiendommer bistår gjerne KKE med å fremskaffe ytterligere informasjon.

Dersom det er aktuelt å jobbe videre med vurdering av noen av ovenstående eiendommer bistår gjerne KKE med å fremskaffe ytterligere informasjon. Kongsberg Kommune Byggene vurderes nærmere av tiltakshavere i forhold til egnethet og kapasitet, inkludert avklaringer med planog bygningsmyndighet i Kongsberg kommune. Dersom det er aktuelt å jobbe videre

Detaljer

av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen

av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna. "Det er en bølge i Skandinavia nå, som handler om at vi kvinner er trette av å være at være effektivitetsmaskiner og

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Ønsker du å snakke med en som selv er transplantert?

Ønsker du å snakke med en som selv er transplantert? Ønsker du å snakke med en som selv er transplantert? Kontakt våre likemenn på telefon FHLT, interessegruppen for hjerte- og lungetransplanterte i LHL, tilbyr likemenn med taushetsplikt, som ønsker å bruke

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk å få treningen tilrettelagt

Detaljer

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup)

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup) Resultatliste Åpent feltstevne. mars (Finalerunden i Bygger n cup) Rollag og Veggli skyttarlag er sponsa av: (hovedsponsor) Premieliste Mesterskap Klasse - + V Tor Arne Solbakken Rygge / / / / / / Gylt

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

Innkomne spillemiddelsøknader

Innkomne spillemiddelsøknader 14.03.2014, Side 1 av 9 06 Buskerud 0602 DRAMMEN 0602000701 Konnerudhallen Konnerud IL Ordinære anlegg Fornyet Flerbrukshall Flerbrukshall, 1 5400 655 000 1 964 000 5000 0602004901 Marienlyst Stadion Drammen

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2013

Arbeidet i lokallagene i 2013 Arbeidet i lokallagene i 2013 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2013 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet Velkommen til Friskstiftelsen FRISKSTIFTELSEN Terningen Arena, Hamarvegen 112 2411 Elverum Tlf: 62 33 01 33 post@friskstiftelsen.no

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_høsten 2014.indd 1 7/4/2014 2:03:17 PM Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør)

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør) Møte nr. 6-2010 Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Lørdag 14.08.10 kl 1130 1800 Søndag 15.08.10 kl 1130-1300 Møtested Kreftforeningen,Tønsberg/ Quality Hotell Tønsberg Referent Andreas Hole

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol

Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 301303, 310343, 360, 361 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss og togtider Reiseplanlegger

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK BAKGRUNN: 20 års erfaring med undervisning og informasjon ukentlig Skriftlig informasjonsmatriale Utvikling: - kortere liggetid - nyere behandlingsrutiner

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Januarbrev for Eika.

Januarbrev for Eika. Januarbrev for Eika. Godt nytt år! Så er vi i gang med et nytt år, og vi håper det blir et godt år for oss. Vi har hatt en trivelig førjulstid i barnehagen med mange tradisjonelle aktiviteter. Selv om

Detaljer

velkommen til det lille personlige hotellet på Lampeland

velkommen til det lille personlige hotellet på Lampeland velkommen til det lille personlige hotellet på Lampeland Hotellet Lampeland Hotell kjennetegnes som det lille personlige hotellet et moderne hotell med personlig preg, lun og hyggelig atmosfære. Hotellet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer