Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013"

Transkript

1 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15

2 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning 2. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 3. Valg av ordstyrer og sekretær 4. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 5. Styrets årsberetning 6. Årsregnskap og revisors beretning 7. Innkomne forslag 8. Fastsette kontingenter og avgifter 9. Fastsette neste års budsjett 10. Valg Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 2 av 15

3 FORRETNINGSORDEN I: Årsmøtet ledes av den valgte ordstyrer. Protokollen føres av den valgte sekretær. 2: For å ha stemmerett rnå et medlem ha fylt 15 år, og ha vært medlem av klubben i minst en måned, og ikke skylde kontingent. 3: Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendringer som ikke er oppført pa sakslisten minst 2 uker før årsmøtet. Det kreves 2/3 f1ertall av avgitte stemmer for lovendringer. Lovendringer rnå godkjennes av Idrettsstyret og trer ikke i kraft før godkjennelse. 4: Saker som ikke angår lovendringer kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saksliste. 5: Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. 6: Forslag og vedtak protokollføres med antall stemmer for og mot. Protokollen gjennomgås og underskrives av de to valgte representanter. Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 3 av 15

4 Styrets årsmelding: 1.0 KLUBBSTYRET Klubbstyret har i 2012 avviklet 12 styremøter. I tillegg har styrets medlemmer vært sentrale, og deltatt aktivt i forberedelser og gjennomføring av Dahle Cup. Styret har også i 2012 fungert godt som gruppe. Oppgaver blir fordelt, og alle grupper i laget har vært representert i styret. Den daglige driften forestås av av ulike utvalg som innenfor sine fullmakter leder sine utvalg. Styret har i 2012 bestått av: Ståle Dahl, leder Elisabeth Sivertsen, nestleder Eli Haugsgjerd Britt Engvig Hjelle Ralf Larsen Endre Nisja Gunn Eilin Dyrnes Julian Vangen I tillegg har forretningsfører Lars Naalsund deltatt på de fleste møtene. 2.0 SPORTSLIGE OMRÅDER Idrettsskolen i Dahlehallen Klubben har også i 2012 hatt idrettsskole i Dahlehallen. Idrettsskolen er delt inn i to grupper. 1. time: Barn i alle aldre opp til 6 år(1. klasse). 2. time: Barn som går i 2. og 3. klasse. Vi har som vanlig frie aktiviteter, der barna velger fritt aktiviteter selv. Eksempler på aktiviteter er: Trampoline, ballaktiviteter, hoppetau, slengtau mellom bukker, badminton med mer. Det har også i 2012 kommet flere yngre barn, helt ned til 3-4 årsalderen. Det er meget stort oppmøte i første time, kanskje et snitt på mellom barn.. Trygghet, valgfrihet, godt miljø og aktivitet er noen stikkord for idrettsskolen. I andre timen er det no færre barn, men oppmøtet ligger på mellom barn. Aktivitetene er de samme, og barna er ivrige og fornøyde. Idrettsskolen er et positivt tiltak for mange barn. Det er en plass der de kan gjøre hva de vil uten noen form for organisering noe barna setter pris på. Tilbudet er gratis for alle deltakerne. Asbjørn Langø har også i 2012 gjort en kjempejobb med å lede idrettsskolen. Barnefotballen: Om idrettsskolen er første møtet mange barn har med Dahle IL, så er det likevel barnefotballen som er grunnmuren i klubbens rekrutteringsarbeid. Trenere og lagledere i barnefotballen i Dahle IL er i hovedsak foreldre. Dette gjør imidlertid at tilbudet til det enkelte lag kan variere avhengig av hvilke ressurser som finnes i foreldregruppen rundt laget. Klubben legger vekt på utvikle trener-kompetansen i barnefotballen. Knøtter 2006 Laget har bestått av 18 aktive spillere. Det er en jente på laget. K06 har deltatt på en cup i 2012, Dahlecupen. De har hatt en trening pr. uke i Dahle-hallen. Trenere er; Radomir Jankov, Mariann Gjertsen og Inger Eliassen. Lagleder er Inger Eliassen. Vi har i tillegg hatt 2 hjelpetrenere; Linda Myrseth og Anne Lise Sneide. Foreldrekontakt er Linda Myrseth. Knøtter 2005 På dette laget har det vært i alt 19 aktive spillere. I oppstarten hadde laget to oppmenn og to trenere. Vi startet opp laget høsten 2011, og har blitt ei stabil gruppe spillere. Laget har gjort det veldig bra på cupene vi har deltatt i. I løpet av de siste månedene laget fått to nye trenere med på laget (begge to er tidligere CFKtrenere), så nå består trenerteamet av 6 personer. Laget har også flinke foreldre som stiller opp ved behov. Trenerne er; Bård Dyrnes, Hege Pettersen, Alf-Ivar Aslaksen og Bjørn Enaasen. Oppmenn er Bjørn Inge Kvalvåg og Mariann Schultz Wiig. Laget har deltatt på mange cup er i 2012; Frei-cup, CFKcup, Romsdals-cup, KFK-cup og Dahle-cup. I tillegg har laget deltatt på seriespill. Knøtter 2004 Laget har hatt 23 aktive spillere i Vi har kjørt 1 2 treninger i uka. Etter sommeren delte vi gutter og jenter på treningene, som en gradvis tilnærming til eget jentelag. Laget stilte med 3 lag i serien, og arrangerte selv en turneringsrunde. Jentene fikk sin egen Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 3 av 15

5 treningstid og startet jentelag for 04 og 03 etter serien var ferdig. Trenere for jentelaget var Espen Balstad og Arve Opsal. Foreldre til både guttene og jentene har hele tiden vært engasjert og stilt opp når det har trengtes. Lagets foreldrekontakt: Anne Lise Sneide. Kasserer og kiosk ansvarlig: Merethe Aas. Trenere: Leif Hoseth, Nils Sagvik, Vidar Johnsen og Liv Karlsvik. Vi har deltatt på følgende cuper: Freihallcupen, Engacup, Romsdalscupen, KFK cup og Dahle cup. Mingutter 2003 Trenere i 2012 var Arne Jøran Brattøy, Terje Olsen og Vegard Storvik. Minigutter var det 22 aktive spillere på laget. Vi deltok med tre lagt på kretsens turneringsrunder, og vi var selv vert for tre av disse turneringene. Her stilte engasjerte foreldre opp som kioskvakt, bakere og heiagjeng. Oppmøte på treningene har vært veldig bra. Trenernes mål er at alle spillere skal ha et trygt og godt miljø. Alle skal få utvikle seg på det nivået de befinner seg, og alle skal få lik spilletid og oppmerksomhet. I 2012 deltok laget på følgende cuper: Freihallcup, Engacup, Åpningscup, KFK dag, Halsacup og Dahlecup. Laget stilte opp og gjorde dugnad på Torvhaugan hvor ryddet og samlet boss. I tillegg har laget høsten 2012 kjørt rundstykker rundt på Dahle hver lørdagsmorgen. Trenerne har vært: Ola Løvold, Frode Sandøy, Sven- Tommy Olsen. Arnfinn Michalsen sluttet som trener etter sommeren, mens Kjetil Leirbekk startet opp etter sommeren. Lagleder er Elisabeth Sivertsen, og foreldrekontakter er Kari Mette Lorentsen og Hanne Brevik. Minigutter 2001 Laget har bestått av 17 aktive spillere i De fleste guttene har spilt sammen siden 6 års alderen, og alle er gode kamerater. Dette var guttenes 1. sesong med 7'er fotball, og vi stilte med 2 jevne lag i serien. Begge lagene gjorde det godt, og spilte tidvis veldig god fotball. I sesongoppkjøringen startet vi med utetreninger i tillegg til treningene i hallen. Dette var noe guttene satte pris på og stilte opp på uansett om det røyk eller føyk. Trenerkorpset rundt laget har hatt en takknemlig gjeng å jobbe med. Trenerne legger vekt på at alle spillerne får like mye spilletid, og dette ser ut til å fungere godt, selv om noen selvsagt skulle ønske de kunne spille hele tiden. De av spillerne som har ønsket det har hospitert i årsklassene over. Trenere sesongen 2012 har vært: Ole Erik Bøe, Erik Sivertsen, Andreas Wiig og Jan Aage Neerland. Det administrative har vært håndtert av Steinar Oddstøl. Laget har deltatt på følgende cuper i 2012: Freihallencup, Engacup. Romsdalscup, Batnfjordcup, Dahlecup og Adventscup i Nordvesthallen. Gutter 2000 har bestått av 15 aktive spillere i Noen få har falt fra og noen har kommet til men gruppen har siden oppstart vært stabilt rundt 15 spillere. Vi var påmeldt med 2 lag i 7 er serien, Dahle United og Dahle City. Begge lag fikk god hjelp av hospitanter fra 2001/2002/2003, som stilte med 1-2 spillere på begge lag til hver kamp. Det ble spilt mange fine kamper gjennom serien for begge lag. Gjennom 2012 hadde laget 2-3 treninger pr uke. Trenere i 2012 var Knut Fugelsnes og Frode Tolcsiner + Alexander Hennøen som hjelpetrener. Laglederne/foreldrekontakter Heidi Knutsen og Bente Hennøen sørget for at administrativt arbeid samt cupdeltagelser gikk smertefritt. Laget har deltatt på følgende cuper i 2011: Freihallen Cup, Atlanterhavscup (Fair play pris), Enga Cup, Åpningscupen, Romsdalscup og Dahle Cup. Laget deltok også på Nordiske dager i Hernøsand i Sverige, hvor det deltok 14 spillere samt en stor heiagjeng av foreldre og søsken som gjorde turen til en veldig flott opplevelse med utpreget sosialt tilsnitt. Dette er en svært treningsvillig gruppe og er ofte å se på banen i fritida. Vi forventer oss derfor flere gode prestasjoner og triumfer i framtida! Minijenter 2001/2002 Sesongen 2012 ble gjennomført med 20 stk i troppen, 1stk født 2000, 5 stk født 2001, 10 stk født 2002 & 4 stk født På treningene var vi fast spillere, hvorav en fast kjerne på 12 stk, disse er da spillere som har vært med fra starten av. Trener Geir Olav Åkvik hadde noen få medhjelpere som stilte opp når det var behov for det, men dessverre ingen som i utgangspunktet ønsker og lede treninger selv. Dahles jentelag stilte i Jente 10 serien hvor vi hadde 2 j11 spillere på hvert lag, fra sommeren ble det tre på ett lag på grunn av tilvekst. Laget fikk inn en foreldrekontakt i Elisabeth Steen som har vært til stor hjelp, samt Lina Ersvik Pettersen som har deltatt ved enhver ledige stund og Per Iver Strand som dessverre ga seg pga flytting. Jentene har i tillegg til seriespillet som ble arrangert som cupkveld, deltatt på innendørscupene: Freihallencup, Engabenditcup og Dahlecup. Utendørs deltok vi i Batnfjord- og Gressbanen-cup. Jentene har levert en kjempebra sesong med til tider godt spill og mye mål. Vil også nevne de yngste som visste stor fremgang fra vi startet innendørs til vi avsluttet sesongen. Foreldrene har stilt opp da vi arrangerte cuper, slik at alt ble vellykket. Ser frem til og følge jentenes utvikling videre. Ungdomsfotball: Dahle IL har som mål å utvikle ungdomsfotballen på Dahle ved å følge NFF`s handlingsplan og tilrettelegge for et aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter, ambisjoner og tilgjengelige treningsfasiliteter. Lillegutter 2000 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 4 av 15

6 Lillejenter 1998/1999 Laget består nå av 22 aktive jenter, men startet sesongen med en gruppe på spillere. Utover sesongen har gruppen vokst, høsten kom det inn en gruppe på 7-8 nye jenter. Vi stilte med ett lag i 7-serien. Jentene vant sin avdeling og ble dermed avdelingsmestere. Tapte finalen mot Åndalsnes om kretsmestertittelen. Laget har deltatt på følgende cuper i 2012: Atlanterhavscupen, 3.plass. Enga Cup, 3.plass. Åpningscupen, 1.Plass, Romsdalscupen, 3.Plass. Hessa cupen, 1.plass og Dahle cup, 4.plass. Jentene er svært treningsvillige, og har trent 2-3 ganger i uken gjennom sesongen. I vinter har laget trent 3-4 ganger i uken. 4 av jentene på laget har i høst/vinter vært med på kretslags-samling. Vi ser frem til en spennende sesong i 2013 med mange sportslige høydepunkter, og ikke minst Norway cup. Trenere har vært Pål Møst og Frode Ohrvang Jenter 1996/1997 Troppen til J16 har i 2012 bestått av 14 jenter fra og til. Da inkluderes Julie fra J14, samt Hannah og Caroline fra damelaget. I snitt har det vært 10 stk. på kampene. På slutten av året fikk laget i tillegg inn to spillere fra Nordlandet som blir med oss inn i Sportslige resultater: Atlanterhavscup; 2plass, Enga cup; 1plass, Åpningscup; 2plass, Seriespill; 3plass. 15 kamper / 10 seiere / 5 tap / 82 mål / 49 innsluppet mål / 1 poeng bak andreplassen. Storsjøcup; B-sluttspill, Dahlecup; 3. plass og deltagelse i Aukracup. Alt i alt, med tanke på at jentene er et rent førsteårslag, med unntak av "leiespillerne" Hannah og Caroline, så har laget prestert kjempebra. Alt ligger til rette for et sportslig topp-år i Laget beholder stort sett de aller fleste til kommende sesong, dvs. en tropp på 10 spillere, i tillegg kommer flere 98-ere til å bli med. Foreldrekontakt og lagleder Paul Storvik har vært primus motor for all cup-deltakelse, og har gjort en kjempeinnsats. Paul blir med oss videre i Trenere i 2012 har vært Knut Fugelsnes og Ronny Henden. Lagleder/oppmann har vært Elin Fugelsnes. Smågutter 1998/1999 Smågutter hadde 2 lag påmeldt i seriespillet i 2012, ett lag i 1. divisjon og ett i 2. div. Begge lag endte på øvre halvdel av tabellen. Småguttene deltok i 2012 i Atlanterhavscup på Averøy med 3 lag, der det ble sølv for det ene laget. Videre har de deltatt i Slatlemcup i Nordvesthallen, Engacupen i Nordvesthallen der de vant sin klasse var de også med i, og åpningscupen hos Nordlandet IL ble det stilt med 2 lag. Den store «happeningen» var likevel Storsjøcup i Østersund der laget reiste med en tropp på 34 spillere og stilte 2 lag. De store sportslige resultatene ble ikke fokusert på i denne turneringen, men begge lag spilte 5 kamper og hadde en fenomenal opplevelse. Dahlecup var også ett av høydepunktene der vi stilte med 2 lag i gutte 13, 2 lag i gutte 14 og ett lag i gutte 15 klassen. Det ble gull i A- sluttspillet + seier i B-sluttspillet i gutter 13, mens ett av gutte 14 lagene fikk med seg sølv. Laget fikk Fair play prisen under Atlanterhavscupen! Trenere, oppmenn og forelsdrekontakt har vært Per Arne Fladseth, Pål Møst, Rune Lysø og Julian Vangen Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 5 av 15

7 toppscorer for klubben mens klubbens nye trener for sesongen 2013 Eirik Johansen ble kåret til årets spiller av spillerne sjøl. Trener i sesongen 2012 var Leo Totev og oppmann var Jan Inge Weiseth. Damer Damelaget stilte i 2012 i 11-er serien, men måtte trekke seg etter ca halvspilt serie pga dårlig oppmøte. Trener og lagleder var Ronny Myrset Damelaget startet opp igjen både med ny trener; Stig Rovik, gamle og nye spillere. Det er per i dag opp til 14 stykker som spiller på damelaget. Damelaget satser på en sesong i 2013 innenfor 7-er og går for gull. Herrer 5. divisjon Sesongen 2012 prøvde Dahle seg igjen med to a-lag. Svein Male tok over styringen av laget i 5. divisjon, og loset laget frem til en plass midt på tabellentil slutt. Laget spilte 16 kamper totalt og her ble en rekke spillere brukt både fra benken på a-laget og stammen rundt 5 divisjonslaget. 5 divisjonslaget prøvde seg med egen treningsgruppe men den ble slått sammen til en felles gruppe for begge a- lag i siste del av sesongen. Herrer 3. divisjon For a-laget startet året 2012 med optimisme og opprykk til selveste 3 divisjon(møre serien). Dahle skulle her måle krefter med klubber som har langt større budsjett og bedre vilkår for og kjempe i 3 divisjon en det Dahle har. Sesongen startet som vanlig med kvalifisering til NM, og her ble trekkingen KIL/Hemne borte. De gode trønderne ble for sterke for de gule/blå og vant 5-1. I serien gikk det derimot mot en kjempestart, etter 3serierunder lå laget på 2. plass med 2 seiere og en uavgjort på de tre første kampene. Men tross den flotte starten kom gutta ned på jorda med et brak og da lagene tok sommerferie i juli lå laget 3 sist. Høstsesongen ble en kamp for å holde seg over streken, men tross flere gode enkelt-resultat måtte guttene ned i 4 divisjon igjen. Laget kom på 13. plass av 14, med 21 poeng. Nok en gang ble veteranen Jøran Sandøy 3.0 DAHLE-CUP Dette arrangementet er klubbens stolthet og absolutt største inntektsgrunnlag. Egen cupgruppe som består av foreldrekontakter, styremedlemmer og andre frivillige, til sammen 20 personer, leder arbeidet og koordineringen av planlegging og gjennomføring av cupen. I 2012 deltok 220 lag i turneringen som gikk over 3 helger i oktober og november. Totalt var det nærmere spillere som var med å sette sitt preg på den 16. cupen i klubbens historie. Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 6 av 15

8 I to helger stilte vi med overnatting og servering ved Dale Barneskole og ABC-bakken barnehage. Totalt 460 barn og voksne benyttet seg av vårt tilbud om kost og losji. Hele 240 vakter i kiosker, billettutsalg, kjøkken, nattevakter, gangvakter på skoler og disko ble dekket inn av foreldre og aktive i klubben. Dette er en fenomenal innsats som hele klubben er avhengig av. Som medlem i klubben må alle som er over 18 år, eller voksne som har barn i klubben, delta med 2 vakter hver for hvert medlemskap. Vi hadde i år justert opp noe prisene på billettsalg, samt at vi dette året hadde mulighet til å holde åpent «gatekjøkken» til egen inntekt alle 3 helgene. Dette bidro til en rimelig fin økning i bruttosalg og nettoresultat. Vi takker alle støttespillere for hjelpen. 4.0 FORELDREFORENINGEN Foreningen er en viktig bidragsyter økonomisk, sosialt og ikke minst på ressurser. Den er spesielt synlig med sine nøkkelroller i forbindelse med arrangementet av Dahle Cup, hvor det legges ned et meget betydelig arbeid som bidrar til å sikre driften av klubbens barne og ungdomsaktiviteter. Foreldreforenigen gjennomfører kiosksalg på A- lagskamper.foreldreforeningen ledes av Britt Engvig Hjelle. For å ivareta alle anlegg er det etablert en egen anleggsgruppe. Anleggsgruppa er en sammensatt gruppe som gjør en stor og viktig innsats. Gruppen behersker de fleste profesjoner, og dette har gjort at Dahle IL også i året som gikk har hatt stor hjelp av gjengen. I 2013 blir et av hovedmålene å øke antall medlemmer i denne gruppen. Dette gjelder både organisatorisk og for utførelse av praktiske gjøremål. Dette for å få flere til å dra lasset, men også fordi vi ser en stor og økt arbeidsmengde i forbindelse med de nye prosjektene som det jobbes med. Dahlehallen Dahlehallen ble åpnet i 1991, og hadde dermed 20 års jubileum i Det er lagt ny taktekking på squashhallen, og dette håper vi skal løse problemene med lekkasjer i hallen. Dette sammen med en kortbasert betalingsautomat samt generell oppdatering av anlegget, håper vi kan være med på å løfte besøket og antall brukere. En ny varmepumpe er også montert i squashhallen. Adgangskontrollanlegg for hallen er under installering, og arbeidet med trekking av nettverk etc. er utført på dugnad. Øvrig arbeid er utført av Lås & sikkerhet. Dette blir igangkjørt nå tidlig i Klubblokalet har også fått en lenge ønsket oppdatering ved at lokalene er blitt malt, og det er montert nytt kjøkken. Styrerommet har også fått en oppgradering med maling og nettverk. Malingen ble utført ved hjelp av G2001 og J2001/02. Innredningen ble skiftet av snekkerlinjen fra skolen under oppsyn av Edvard Karlsvik. Anleggsgruppen hadde noen kvelder med lister, benkelplater osv. Lokalene er sterkt forbedret og mye triveligere, men det gjenstår en del arbeider før vi er fornøyd. Med tanke på planlagte aktiviteter må nok dette arbeidet vike i år. På senhøsten ble det montert opp kaffe og drikkeautomater i hallen. Dette kan forhåpentligvis gi hallen noen kroner i kassen, samtidig som det er et godt tilbud til brukere av hallen. 5.0 BYGG OG ANLEGG Ny treningshall Her er det en egen gruppe som jobber med et forprosjekt for økt treningsflate. Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 7 av 15

9 Dahle IL har det gledelige problemet at medlemsmassen øker. Dette gjør at vi nå har fått et kritisk press på treningstider. For å løse dette jobbes det med en del spenstige planer, bla en treningshall øst for Dahlehallen. Dette forprosjektet er godt i gang, men det er ikke konkludert inn mot styret i Dahle IL. Kunstgressbanen Banen som ble innviet i 2003 er viktig for klubben. Banen benyttes av egne lag til trening og kamper, samt at mange jenter og gutter bruker banen til egentrening. Parken er et naturlig samlingspunkt for barn og ungdom på Dahle. Grunnet A-lagets opprykk til 3.divisjon ble det etablert pauserom for hjemme og bortelag, ved kanten av parkeringsplassen. Dette ble løst ved hjelp av innleide brakker som ble montert og malt i løpet av noen hektiske kvelder før seriestart. Disse er også i bruk av øvrige lag i klubben. Mot årsslutt fikk vi kjøreforbud på traktoren Mazda LX. Dette pga forsikringer/registreringsproblemer. Midlertidig slodding ved hjelp av privatbil ble gjort ut året. Det ble skiftet lyskilder i samtlige flomlyskastere på høsten. Dette høynet lysnivået, men en generell oppgradering av Luxmatten må vurderes. Utover det har det ikke vært noen store tiltak på banen, men gjennom året legges det ned mange dugnadstimer rundt kunstgressparken. Dette gjelder generelt vedlikehold og forefallende arbeid. 6.0 INFORMASJON Klubbens internettsider er kjernen i klubbens informasjonsflyt, og målsettingen er at mest mulig av informasjonen skal kanaliseres gjennom disse sidene. Aktiv bruk av hjemmesidene gir oss mulighet for å gi rask og riktig informasjone til våre medlemmer. 7.0 SPONSORINNTEKTER Salg av sponsoravtaler er krevende. Klubben har mange gode samarbeidspartnere, men det er et stort potensiale for mersalg som burde vært bedre utnyttet. Utfordringen for klubben er at dette er arbeide som må utføres på dagtid. 8.0 NORGESMESTERSKAPET 2012 Dahle IL deltok i herreklassen med følgende resultat: 1. kval. Runde: Kil/Hemne - Dahle KRETSMESTERE 2012 Dahle IL fikk ingen kretsmestere i AVDELINGSMESTERE 2011 Dahle IL fikk følgende avdelingsmestere i 2012: J14 7-er: Julie Didriksen Kandola, Hanna Wiborg, Kaisa Haugerøy, Synne Iversen, Malin Møst, Julie Belden Rasmussen, Ingunn Dahl Larsen, Tine Hjelle, Hanne Orvang, Maria Amundsen, Helene Lian, Anna Løseth Lindholm, Victoria Løvold, Trine Furu, Kamilla Myrset og Julie Semundseth MERKEPRØVER Minimerket Ferdighetsmerket Blå Rød Blå Rød Bronsje Sølv Nytt banedekke Det er sendt inn søknad på spillemidler for å skifte ut dekke på banen. Håpet til anleggsgruppen er at dette kan la seg realisere i løpet av første halvdel av Det er jobbet med følgende i den sammenheng: Nytt dekke, drenering og sikring av kanter, oppgradert flomlys, nye og økte krav til sikkerhetsavstander. Flytting av midlertidige brakker og montering av disse permanent ved tribunen. Dette også i sammenheng med garasje for baneutstyr. Alt i alt en formidabel oppgave, som krever både dugnadsinnsats og økonomi. Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 8 av 15

10 12.0 DOMMERE Dommerkoordinator for Dahle IL er Ragnar Ness. Støttemedlemmer: 142 Trenere og lagledere: 35 Brutto omsetning: ,- kr Dahle IL er 100% eier av Dalehallen AS Styret Ståle Dahl (leder), Elisabeth Sivertsen (nestleder), Eli Haugsgjerd, Ralf Larsen, Britt Engvig Hjelle, Gunn Eilin Dyrnes, Endre Nisja og Julian Vangen. Lars Naalsund er i tillegg representert i styremøter som forretningsfører. Sportslig utvalg Rune Lysø (leder), Bård Dyrnes(trenerkoordinator barn), Kjetil Lerbekk, Ragnar Næss, Erik Sivertsen, Frode Sandøy 13.0 UTDANNING Utdanning av trenere/lagledere/styremedlemmer er viktig for klubben og klubbens framtid. I 2012 ble følgende utdanning gjennomført: UEFA B-Trener Leonard Totev har startet opp sin utdanning som UEFA B-Trener. Forventer å få diplomet i januar Klubben har i 2012 hatt stor aktivitet i de fleste aldersgrupper og det er med glede vi observerer at aktiviteten i 2013 også blir stor. I 2012 hadde vi lag i alle aldersbestemte klasser for gutter unntatt i gutter (14 16 år). I 2013 stiller Dahle IL igjen med guttelag, både 11er- og 7er lag i tillegg til alle andre aldersbestemte klasser. For gutter hadde klubben i 2012 for første gang på lang tid mulighet til å melde på to fulle lag for 11er fotball. På seniorsiden for menn stilte Dahle med lag både i 3. divisjon og i 5. divisjon. Fotballeder 1 Julian Vangen Fotballeder 2 Britt Engvig Hjelle, Eli Haugsgjerd, Elisabeth Sivertsen, Ralf Larsen Treningsøkta Det har vært avholdt intern opplæring i Treningsøkta: Alexander Hennøen, Knut Fugelsnes, Jan Aage Neerland, Erik Sivertsen, Frode Sandøy, Liv Karlsvik, Bård H. Dyrnes, Hege Pettersen, Radomir Jankov, Ronny Henden. Frode Orvang, Rune Lysø Hjertestarterkurs Følgende deltok: Anne Lise Sneide, Britt Engvig Hjelle, Elisabeth Sivertsen, Ralf Larsen, Ståle Dahl, Alexander Hennøen, Jan Aage Neerland, Erik Sivertsen, Frode Sandøy, Liv Karlsvik, Rune Lysø 14.0 OPPSUMMERING Nøkkeltall 2012 Aktive medlemmer: 542 Medl. ml 5 12 år: 295 Medl. ml år: 88 Aktive voksne: På jentesiden har klubben økende aktivitet og det var påmeldt jentelag i både år, år og i jenter år. Mot slutten av året ble også et eget jentelag for jenter 8-9 år etablert. 35 trenere og lagledere har stilt opp for å legge til rette for fotballaktivitet i Dahle IL. En fantastisk gjeng som bruker fritiden til å følge opp egne, og ikke minst andre sine barn på Dale. Det koster å drive et idrettslag. Heldigvis har Dahle IL etablert en velrenommert, og godt drevet innendørs cup. Dahle Cup ble arrangert for 21. gang. Dahle IL er Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 9 av 15

11 avhengig av inntektene fra dette arrangementet, som opprettholder all aktivitet i Dahle IL. 240 vakter skal dekkes opp. Den som har barn og/eller er aktiv som medlem selv i klubben, er forpliktet til minimum 2 vakter per medlemskap under Dahle cup. For spesielt aktive familier i Dahle IL er det satt en øvre pliktig grense på 4 vakter per familie. sponsorer, dommere med den jobben de har gjort for klubben i Uten den innsatsen de har lagt ned ville tilbudet vårt til medlemmene ikke vært så bra som den har vært i Inntektsgrunnlaget for klubben i 2012 var Dahle Cup, kontingent og treningsavgift, samt inntekter fra fotballotterier, Enjoy Bonusguiden, tilskudd og sponsorer. Vi takker også Fotballkretsen, Nordmøre og Romsdal Fotbalkrets for støtte og samarbeid i året som har gått. Kristiansund For styret i Dahle Idrettslag Endre Nisja De enkelte lags innsats for å skaffe inntekter til eget lag ser Dahle IL positivt på. Sponsorprogram er utarbeidet og håndbok med retningslinjer for regler rundt inntektsbringende aktiviteter ligger tilgjengelig på våre nettsider. Dahle IL har i 2012 jobbet sammen med fotballkretsen for å bli godkjent som kvalitets-klubb. Denne godkjenningen ble gitt i januar Kvalitetsklubb betyr at klubben prioriterer oppsatte retningslinjer fra fotballforbundet. Klubben skal fokusere på jentefotball som sin målsetning for Klubben utvider med trenerkoordinatorer og spillerutvikler. Til slutt vil vi takke de tillitsvalgte, trenere, lagledere, foreldrekontakter, frivillige under Dahlecupen, Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 10 av 15

12 Resultat 2012 og Budsjett Budsjett 2013 Salgsinntekter Sponsorinntekter Arrangementsinntekter Tilskudd Andre inntekter Medlemsinntekter SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER ARRANGEMENTKOSTNADER PERSONALKOSTNADER AVSKRIVNINGER Leie og drift av idrettsanlegg Materiell og utstyr idrett Dommerhonorarer Kontorkostnader Kurs og utdanning Reisekostnader Provisjonskostnader Annonser og reklame Kontigenter, avgifter, lisenser og gebyr Forsikringer Andre kostnader Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER SUM KOSTNADER NETTO FINANSKOSTNADER ÅRSOVERSKUDD / UNDERSKUDD (-) Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 11 av 15

13 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Tomter, bygninger, eiendom , ,00 Finansielle anleggmsidler (aksjer Dahlehallen AS) 1,00 1,00 Sum Anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler Kundefordringer, andre kortsiktige fordringer , ,32 Bankinnskudd, kontanter , ,23 Sum omløpsmidler , ,55 SUM EIENDELER , ,55 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital , ,19 Sum Egenkapital , ,19 Gjeld Leverandørgjeld , ,15 Skyldig offentlige avgifter 2 305, ,09 Annen kortsiktig gjeld , ,30 Sum Gjeld , ,36 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,55 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 12 av 15

14 Revisjonsberetning Revisjon for 2012 har vært utført av Alf Ivar Aslaksen og Lene Skoglund. Beholdninger i balansen er kontrollert og funnet i orden. Videre er det foretatt gjennomgang av regnskapet for øvrig uten at vesentlige feil er oppdaget. Regnskapet er ført av autorisert regnskapsfører. Resultatregnskapet viser et overskudd på ,-. Vi mener at det fremlagte regnskap gir en rettvis fremstilling av idrettslagets økonomiske stilling. Vi anmoder styret om å fortsette streng kostnadskontroll da fremtidens tilbud til barn og ungdom i bydelen avhenger av at idrettslaget har en sunn økonomi. Bolig og befolkningsveksten på Dale gir også idrettslaget store utfordringer på anleggs siden for å kunne tilby treningsflater til alle medlemmene. Solid økonomi vil være avgjørende for å kunne investere og vedlikeholde idrettsanlegg for klubben. Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 13 av 15

15 Kontingenter 2013: Kontingentsatser og treningsavgifter blir foreslått som følger i 2013: Kontingent Treningsavgift Idretts/fotballskole 0 0 Barnefotball aktiv Ungdomsfotball aktiv Voksenfotball aktiv Dametrim og Oldboys aktiv Medlemskap trenere, lagledere, utvalg og tilitsvalgte Støttemedlemmer 300 Aktive i voksenfotballen skal betale kontingent og treningsavgift. Valg: Det foreligger følgende forslag til styre i 2013: Leder: Julian Vangen, valgt for 2 år Styremedlemmer: Elisabeth Sivertsen, nestleder, valgt for 2 år i 2012 Gunn Eilin Dyrnes, kasserer, valgt for 2 år i 2012 Britt Engvig Hjelle, gjennvalg Eli Haugsgjerd, valgt for 2 år i 2012 Endre Nisja, gjennvalg Sportslig utvalg og anleggsutvalg stiller med representant på styremøter. Leder i sportslig utvalg er Rune Lysø. Leder i anleggsutvalg er Ralf Larsen. Revisorer: Alf Ivar Aslaksen Lene Skoglund Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 14 av 15

Dahle Idrettslag Årsberetning 2010

Dahle Idrettslag Årsberetning 2010 Dahle Idrettslag Årsberetning 2010 Dahle Idrettslag årsberetning 2010 side 1 av 2 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag torsdag 24. mars 2011 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012

Dahle Idrettslag Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Dahle Idrettslag Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Dahle Idrettslag Årsberetning 2011 side 1 av 12 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 28.februar 2012 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup.

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup. Dahle-Info 2008 Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007 Dahle IL s guttelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Julian Vangen Styreleder. Bydelsklubben bedre fotball - også i bredden

Julian Vangen Styreleder. Bydelsklubben bedre fotball - også i bredden Julian Vangen Styreleder Bydelsklubben bedre fotball - også i bredden Liverpool, 12. september 2013 NB! Bydelsklubben - bedre fotball - også i bredden Lokalisert i en by med ca 25 000 innbyggere Andre

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs Årsmøte Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015 Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs 1 1. Godkjennelse av innkallingen Dagsorden 2. Valg avmøteleder, sekretær og to representanter til å underskrive

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA Styret i fotballgruppa Leder: Leder aldersbestemte: Trenerkoordinator: Sekretær: Kenneth Bergstad Geir Atle Røen Torgeir Kvendset Knut Haugen Innledning Fotballgruppa

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

ÅRSMØTE IDRETTSLAGET NORDLANDET 9. februar 2015

ÅRSMØTE IDRETTSLAGET NORDLANDET 9. februar 2015 ÅRSMØTE IDRETTSLAGET NORDLANDET 9. februar 2015 Årsmøtet skal avvikles etter følgende dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg av møteleder og sekretær 3. Valg av to delegater til å underskrive

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 12. april 2016 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2015 5. april

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 1 av 31 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 15.mars 2014 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ÅRSMELDING ASK FOTBALL 2015. «Vi skaper øyeblikkene»

ÅRSMELDING ASK FOTBALL 2015. «Vi skaper øyeblikkene» ÅRSMELDING ASK FOTBALL 2015 «Vi skaper øyeblikkene» Styret : Styret har vært som følger : Leder : Jan Erik Mikkelsen Nestleder og sportslig leder : Eirik Kristoffersen Sekretær : Tove Berntzen Økonomi

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter saksliste Årsmøte i Tromsø badmintonklubb Dato:20.4.15 kl. 18:00 20:00 Sted: Næringslivets hus, Grønnegt. 83, 2. etg (inngang vis a vis kino/bibliotek) Møte innkalt av: Andreassen Møtedeltakere: Åpent

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

DAHLE IL. Sponsorprogram

DAHLE IL. Sponsorprogram DAHLE IL Sponsorprogram Presentasjon Målsetting Dahle IL s målsetting er å gi et godt tilbud til barn og unge tilpasset den enkeltes nivå. Klubben skal stå for sunne holdninger, og lever aktivt etter Fair

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG 1. Organisasjon: Navn: Sandved Idrettslag Adresse: Postboks 3520 4393 Sandnes Stiftet: 27. mai 1980 Konto nr.: 3260 07 86074 (Sandnes Sparebank) Styret har i 2008

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.09.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til stede: Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Bjørn 36/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING. inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning

ÅRSRAPPORT. for. håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING. inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning ÅRSRAPPORT 2015 for håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning Status Aktive spillere (alder pr. 31.12.2015) 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Kvinner 1211111111

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010 Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa 27. April 2010 Stor idrettsglede i mange årsklasser ÅPNING Dagsorden Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg avdirigent Oppsummering av

Detaljer

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen til KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen!! Kjære Fotballvenner! Tradisjon tro inviterer vi igjen til årets KIWI Skrim Cup for 12`te året på rad her på Skrimsletta. Rekord deltakelse med 62 lag bekrefter

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 1 av 31 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 15.mars 2014 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1.

Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1. Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1. Ås IL Fotball, Årsmelding 2014 Side 1 Årsmeldingen gir et bilde av aktiviteten i klubben og styrets arbeid. Sammen med regnskapet gir årsmeldingen

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer