Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013"

Transkript

1 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15

2 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning 2. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 3. Valg av ordstyrer og sekretær 4. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 5. Styrets årsberetning 6. Årsregnskap og revisors beretning 7. Innkomne forslag 8. Fastsette kontingenter og avgifter 9. Fastsette neste års budsjett 10. Valg Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 2 av 15

3 FORRETNINGSORDEN I: Årsmøtet ledes av den valgte ordstyrer. Protokollen føres av den valgte sekretær. 2: For å ha stemmerett rnå et medlem ha fylt 15 år, og ha vært medlem av klubben i minst en måned, og ikke skylde kontingent. 3: Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendringer som ikke er oppført pa sakslisten minst 2 uker før årsmøtet. Det kreves 2/3 f1ertall av avgitte stemmer for lovendringer. Lovendringer rnå godkjennes av Idrettsstyret og trer ikke i kraft før godkjennelse. 4: Saker som ikke angår lovendringer kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saksliste. 5: Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. 6: Forslag og vedtak protokollføres med antall stemmer for og mot. Protokollen gjennomgås og underskrives av de to valgte representanter. Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 3 av 15

4 Styrets årsmelding: 1.0 KLUBBSTYRET Klubbstyret har i 2012 avviklet 12 styremøter. I tillegg har styrets medlemmer vært sentrale, og deltatt aktivt i forberedelser og gjennomføring av Dahle Cup. Styret har også i 2012 fungert godt som gruppe. Oppgaver blir fordelt, og alle grupper i laget har vært representert i styret. Den daglige driften forestås av av ulike utvalg som innenfor sine fullmakter leder sine utvalg. Styret har i 2012 bestått av: Ståle Dahl, leder Elisabeth Sivertsen, nestleder Eli Haugsgjerd Britt Engvig Hjelle Ralf Larsen Endre Nisja Gunn Eilin Dyrnes Julian Vangen I tillegg har forretningsfører Lars Naalsund deltatt på de fleste møtene. 2.0 SPORTSLIGE OMRÅDER Idrettsskolen i Dahlehallen Klubben har også i 2012 hatt idrettsskole i Dahlehallen. Idrettsskolen er delt inn i to grupper. 1. time: Barn i alle aldre opp til 6 år(1. klasse). 2. time: Barn som går i 2. og 3. klasse. Vi har som vanlig frie aktiviteter, der barna velger fritt aktiviteter selv. Eksempler på aktiviteter er: Trampoline, ballaktiviteter, hoppetau, slengtau mellom bukker, badminton med mer. Det har også i 2012 kommet flere yngre barn, helt ned til 3-4 årsalderen. Det er meget stort oppmøte i første time, kanskje et snitt på mellom barn.. Trygghet, valgfrihet, godt miljø og aktivitet er noen stikkord for idrettsskolen. I andre timen er det no færre barn, men oppmøtet ligger på mellom barn. Aktivitetene er de samme, og barna er ivrige og fornøyde. Idrettsskolen er et positivt tiltak for mange barn. Det er en plass der de kan gjøre hva de vil uten noen form for organisering noe barna setter pris på. Tilbudet er gratis for alle deltakerne. Asbjørn Langø har også i 2012 gjort en kjempejobb med å lede idrettsskolen. Barnefotballen: Om idrettsskolen er første møtet mange barn har med Dahle IL, så er det likevel barnefotballen som er grunnmuren i klubbens rekrutteringsarbeid. Trenere og lagledere i barnefotballen i Dahle IL er i hovedsak foreldre. Dette gjør imidlertid at tilbudet til det enkelte lag kan variere avhengig av hvilke ressurser som finnes i foreldregruppen rundt laget. Klubben legger vekt på utvikle trener-kompetansen i barnefotballen. Knøtter 2006 Laget har bestått av 18 aktive spillere. Det er en jente på laget. K06 har deltatt på en cup i 2012, Dahlecupen. De har hatt en trening pr. uke i Dahle-hallen. Trenere er; Radomir Jankov, Mariann Gjertsen og Inger Eliassen. Lagleder er Inger Eliassen. Vi har i tillegg hatt 2 hjelpetrenere; Linda Myrseth og Anne Lise Sneide. Foreldrekontakt er Linda Myrseth. Knøtter 2005 På dette laget har det vært i alt 19 aktive spillere. I oppstarten hadde laget to oppmenn og to trenere. Vi startet opp laget høsten 2011, og har blitt ei stabil gruppe spillere. Laget har gjort det veldig bra på cupene vi har deltatt i. I løpet av de siste månedene laget fått to nye trenere med på laget (begge to er tidligere CFKtrenere), så nå består trenerteamet av 6 personer. Laget har også flinke foreldre som stiller opp ved behov. Trenerne er; Bård Dyrnes, Hege Pettersen, Alf-Ivar Aslaksen og Bjørn Enaasen. Oppmenn er Bjørn Inge Kvalvåg og Mariann Schultz Wiig. Laget har deltatt på mange cup er i 2012; Frei-cup, CFKcup, Romsdals-cup, KFK-cup og Dahle-cup. I tillegg har laget deltatt på seriespill. Knøtter 2004 Laget har hatt 23 aktive spillere i Vi har kjørt 1 2 treninger i uka. Etter sommeren delte vi gutter og jenter på treningene, som en gradvis tilnærming til eget jentelag. Laget stilte med 3 lag i serien, og arrangerte selv en turneringsrunde. Jentene fikk sin egen Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 3 av 15

5 treningstid og startet jentelag for 04 og 03 etter serien var ferdig. Trenere for jentelaget var Espen Balstad og Arve Opsal. Foreldre til både guttene og jentene har hele tiden vært engasjert og stilt opp når det har trengtes. Lagets foreldrekontakt: Anne Lise Sneide. Kasserer og kiosk ansvarlig: Merethe Aas. Trenere: Leif Hoseth, Nils Sagvik, Vidar Johnsen og Liv Karlsvik. Vi har deltatt på følgende cuper: Freihallcupen, Engacup, Romsdalscupen, KFK cup og Dahle cup. Mingutter 2003 Trenere i 2012 var Arne Jøran Brattøy, Terje Olsen og Vegard Storvik. Minigutter var det 22 aktive spillere på laget. Vi deltok med tre lagt på kretsens turneringsrunder, og vi var selv vert for tre av disse turneringene. Her stilte engasjerte foreldre opp som kioskvakt, bakere og heiagjeng. Oppmøte på treningene har vært veldig bra. Trenernes mål er at alle spillere skal ha et trygt og godt miljø. Alle skal få utvikle seg på det nivået de befinner seg, og alle skal få lik spilletid og oppmerksomhet. I 2012 deltok laget på følgende cuper: Freihallcup, Engacup, Åpningscup, KFK dag, Halsacup og Dahlecup. Laget stilte opp og gjorde dugnad på Torvhaugan hvor ryddet og samlet boss. I tillegg har laget høsten 2012 kjørt rundstykker rundt på Dahle hver lørdagsmorgen. Trenerne har vært: Ola Løvold, Frode Sandøy, Sven- Tommy Olsen. Arnfinn Michalsen sluttet som trener etter sommeren, mens Kjetil Leirbekk startet opp etter sommeren. Lagleder er Elisabeth Sivertsen, og foreldrekontakter er Kari Mette Lorentsen og Hanne Brevik. Minigutter 2001 Laget har bestått av 17 aktive spillere i De fleste guttene har spilt sammen siden 6 års alderen, og alle er gode kamerater. Dette var guttenes 1. sesong med 7'er fotball, og vi stilte med 2 jevne lag i serien. Begge lagene gjorde det godt, og spilte tidvis veldig god fotball. I sesongoppkjøringen startet vi med utetreninger i tillegg til treningene i hallen. Dette var noe guttene satte pris på og stilte opp på uansett om det røyk eller føyk. Trenerkorpset rundt laget har hatt en takknemlig gjeng å jobbe med. Trenerne legger vekt på at alle spillerne får like mye spilletid, og dette ser ut til å fungere godt, selv om noen selvsagt skulle ønske de kunne spille hele tiden. De av spillerne som har ønsket det har hospitert i årsklassene over. Trenere sesongen 2012 har vært: Ole Erik Bøe, Erik Sivertsen, Andreas Wiig og Jan Aage Neerland. Det administrative har vært håndtert av Steinar Oddstøl. Laget har deltatt på følgende cuper i 2012: Freihallencup, Engacup. Romsdalscup, Batnfjordcup, Dahlecup og Adventscup i Nordvesthallen. Gutter 2000 har bestått av 15 aktive spillere i Noen få har falt fra og noen har kommet til men gruppen har siden oppstart vært stabilt rundt 15 spillere. Vi var påmeldt med 2 lag i 7 er serien, Dahle United og Dahle City. Begge lag fikk god hjelp av hospitanter fra 2001/2002/2003, som stilte med 1-2 spillere på begge lag til hver kamp. Det ble spilt mange fine kamper gjennom serien for begge lag. Gjennom 2012 hadde laget 2-3 treninger pr uke. Trenere i 2012 var Knut Fugelsnes og Frode Tolcsiner + Alexander Hennøen som hjelpetrener. Laglederne/foreldrekontakter Heidi Knutsen og Bente Hennøen sørget for at administrativt arbeid samt cupdeltagelser gikk smertefritt. Laget har deltatt på følgende cuper i 2011: Freihallen Cup, Atlanterhavscup (Fair play pris), Enga Cup, Åpningscupen, Romsdalscup og Dahle Cup. Laget deltok også på Nordiske dager i Hernøsand i Sverige, hvor det deltok 14 spillere samt en stor heiagjeng av foreldre og søsken som gjorde turen til en veldig flott opplevelse med utpreget sosialt tilsnitt. Dette er en svært treningsvillig gruppe og er ofte å se på banen i fritida. Vi forventer oss derfor flere gode prestasjoner og triumfer i framtida! Minijenter 2001/2002 Sesongen 2012 ble gjennomført med 20 stk i troppen, 1stk født 2000, 5 stk født 2001, 10 stk født 2002 & 4 stk født På treningene var vi fast spillere, hvorav en fast kjerne på 12 stk, disse er da spillere som har vært med fra starten av. Trener Geir Olav Åkvik hadde noen få medhjelpere som stilte opp når det var behov for det, men dessverre ingen som i utgangspunktet ønsker og lede treninger selv. Dahles jentelag stilte i Jente 10 serien hvor vi hadde 2 j11 spillere på hvert lag, fra sommeren ble det tre på ett lag på grunn av tilvekst. Laget fikk inn en foreldrekontakt i Elisabeth Steen som har vært til stor hjelp, samt Lina Ersvik Pettersen som har deltatt ved enhver ledige stund og Per Iver Strand som dessverre ga seg pga flytting. Jentene har i tillegg til seriespillet som ble arrangert som cupkveld, deltatt på innendørscupene: Freihallencup, Engabenditcup og Dahlecup. Utendørs deltok vi i Batnfjord- og Gressbanen-cup. Jentene har levert en kjempebra sesong med til tider godt spill og mye mål. Vil også nevne de yngste som visste stor fremgang fra vi startet innendørs til vi avsluttet sesongen. Foreldrene har stilt opp da vi arrangerte cuper, slik at alt ble vellykket. Ser frem til og følge jentenes utvikling videre. Ungdomsfotball: Dahle IL har som mål å utvikle ungdomsfotballen på Dahle ved å følge NFF`s handlingsplan og tilrettelegge for et aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter, ambisjoner og tilgjengelige treningsfasiliteter. Lillegutter 2000 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 4 av 15

6 Lillejenter 1998/1999 Laget består nå av 22 aktive jenter, men startet sesongen med en gruppe på spillere. Utover sesongen har gruppen vokst, høsten kom det inn en gruppe på 7-8 nye jenter. Vi stilte med ett lag i 7-serien. Jentene vant sin avdeling og ble dermed avdelingsmestere. Tapte finalen mot Åndalsnes om kretsmestertittelen. Laget har deltatt på følgende cuper i 2012: Atlanterhavscupen, 3.plass. Enga Cup, 3.plass. Åpningscupen, 1.Plass, Romsdalscupen, 3.Plass. Hessa cupen, 1.plass og Dahle cup, 4.plass. Jentene er svært treningsvillige, og har trent 2-3 ganger i uken gjennom sesongen. I vinter har laget trent 3-4 ganger i uken. 4 av jentene på laget har i høst/vinter vært med på kretslags-samling. Vi ser frem til en spennende sesong i 2013 med mange sportslige høydepunkter, og ikke minst Norway cup. Trenere har vært Pål Møst og Frode Ohrvang Jenter 1996/1997 Troppen til J16 har i 2012 bestått av 14 jenter fra og til. Da inkluderes Julie fra J14, samt Hannah og Caroline fra damelaget. I snitt har det vært 10 stk. på kampene. På slutten av året fikk laget i tillegg inn to spillere fra Nordlandet som blir med oss inn i Sportslige resultater: Atlanterhavscup; 2plass, Enga cup; 1plass, Åpningscup; 2plass, Seriespill; 3plass. 15 kamper / 10 seiere / 5 tap / 82 mål / 49 innsluppet mål / 1 poeng bak andreplassen. Storsjøcup; B-sluttspill, Dahlecup; 3. plass og deltagelse i Aukracup. Alt i alt, med tanke på at jentene er et rent førsteårslag, med unntak av "leiespillerne" Hannah og Caroline, så har laget prestert kjempebra. Alt ligger til rette for et sportslig topp-år i Laget beholder stort sett de aller fleste til kommende sesong, dvs. en tropp på 10 spillere, i tillegg kommer flere 98-ere til å bli med. Foreldrekontakt og lagleder Paul Storvik har vært primus motor for all cup-deltakelse, og har gjort en kjempeinnsats. Paul blir med oss videre i Trenere i 2012 har vært Knut Fugelsnes og Ronny Henden. Lagleder/oppmann har vært Elin Fugelsnes. Smågutter 1998/1999 Smågutter hadde 2 lag påmeldt i seriespillet i 2012, ett lag i 1. divisjon og ett i 2. div. Begge lag endte på øvre halvdel av tabellen. Småguttene deltok i 2012 i Atlanterhavscup på Averøy med 3 lag, der det ble sølv for det ene laget. Videre har de deltatt i Slatlemcup i Nordvesthallen, Engacupen i Nordvesthallen der de vant sin klasse var de også med i, og åpningscupen hos Nordlandet IL ble det stilt med 2 lag. Den store «happeningen» var likevel Storsjøcup i Østersund der laget reiste med en tropp på 34 spillere og stilte 2 lag. De store sportslige resultatene ble ikke fokusert på i denne turneringen, men begge lag spilte 5 kamper og hadde en fenomenal opplevelse. Dahlecup var også ett av høydepunktene der vi stilte med 2 lag i gutte 13, 2 lag i gutte 14 og ett lag i gutte 15 klassen. Det ble gull i A- sluttspillet + seier i B-sluttspillet i gutter 13, mens ett av gutte 14 lagene fikk med seg sølv. Laget fikk Fair play prisen under Atlanterhavscupen! Trenere, oppmenn og forelsdrekontakt har vært Per Arne Fladseth, Pål Møst, Rune Lysø og Julian Vangen Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 5 av 15

7 toppscorer for klubben mens klubbens nye trener for sesongen 2013 Eirik Johansen ble kåret til årets spiller av spillerne sjøl. Trener i sesongen 2012 var Leo Totev og oppmann var Jan Inge Weiseth. Damer Damelaget stilte i 2012 i 11-er serien, men måtte trekke seg etter ca halvspilt serie pga dårlig oppmøte. Trener og lagleder var Ronny Myrset Damelaget startet opp igjen både med ny trener; Stig Rovik, gamle og nye spillere. Det er per i dag opp til 14 stykker som spiller på damelaget. Damelaget satser på en sesong i 2013 innenfor 7-er og går for gull. Herrer 5. divisjon Sesongen 2012 prøvde Dahle seg igjen med to a-lag. Svein Male tok over styringen av laget i 5. divisjon, og loset laget frem til en plass midt på tabellentil slutt. Laget spilte 16 kamper totalt og her ble en rekke spillere brukt både fra benken på a-laget og stammen rundt 5 divisjonslaget. 5 divisjonslaget prøvde seg med egen treningsgruppe men den ble slått sammen til en felles gruppe for begge a- lag i siste del av sesongen. Herrer 3. divisjon For a-laget startet året 2012 med optimisme og opprykk til selveste 3 divisjon(møre serien). Dahle skulle her måle krefter med klubber som har langt større budsjett og bedre vilkår for og kjempe i 3 divisjon en det Dahle har. Sesongen startet som vanlig med kvalifisering til NM, og her ble trekkingen KIL/Hemne borte. De gode trønderne ble for sterke for de gule/blå og vant 5-1. I serien gikk det derimot mot en kjempestart, etter 3serierunder lå laget på 2. plass med 2 seiere og en uavgjort på de tre første kampene. Men tross den flotte starten kom gutta ned på jorda med et brak og da lagene tok sommerferie i juli lå laget 3 sist. Høstsesongen ble en kamp for å holde seg over streken, men tross flere gode enkelt-resultat måtte guttene ned i 4 divisjon igjen. Laget kom på 13. plass av 14, med 21 poeng. Nok en gang ble veteranen Jøran Sandøy 3.0 DAHLE-CUP Dette arrangementet er klubbens stolthet og absolutt største inntektsgrunnlag. Egen cupgruppe som består av foreldrekontakter, styremedlemmer og andre frivillige, til sammen 20 personer, leder arbeidet og koordineringen av planlegging og gjennomføring av cupen. I 2012 deltok 220 lag i turneringen som gikk over 3 helger i oktober og november. Totalt var det nærmere spillere som var med å sette sitt preg på den 16. cupen i klubbens historie. Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 6 av 15

8 I to helger stilte vi med overnatting og servering ved Dale Barneskole og ABC-bakken barnehage. Totalt 460 barn og voksne benyttet seg av vårt tilbud om kost og losji. Hele 240 vakter i kiosker, billettutsalg, kjøkken, nattevakter, gangvakter på skoler og disko ble dekket inn av foreldre og aktive i klubben. Dette er en fenomenal innsats som hele klubben er avhengig av. Som medlem i klubben må alle som er over 18 år, eller voksne som har barn i klubben, delta med 2 vakter hver for hvert medlemskap. Vi hadde i år justert opp noe prisene på billettsalg, samt at vi dette året hadde mulighet til å holde åpent «gatekjøkken» til egen inntekt alle 3 helgene. Dette bidro til en rimelig fin økning i bruttosalg og nettoresultat. Vi takker alle støttespillere for hjelpen. 4.0 FORELDREFORENINGEN Foreningen er en viktig bidragsyter økonomisk, sosialt og ikke minst på ressurser. Den er spesielt synlig med sine nøkkelroller i forbindelse med arrangementet av Dahle Cup, hvor det legges ned et meget betydelig arbeid som bidrar til å sikre driften av klubbens barne og ungdomsaktiviteter. Foreldreforenigen gjennomfører kiosksalg på A- lagskamper.foreldreforeningen ledes av Britt Engvig Hjelle. For å ivareta alle anlegg er det etablert en egen anleggsgruppe. Anleggsgruppa er en sammensatt gruppe som gjør en stor og viktig innsats. Gruppen behersker de fleste profesjoner, og dette har gjort at Dahle IL også i året som gikk har hatt stor hjelp av gjengen. I 2013 blir et av hovedmålene å øke antall medlemmer i denne gruppen. Dette gjelder både organisatorisk og for utførelse av praktiske gjøremål. Dette for å få flere til å dra lasset, men også fordi vi ser en stor og økt arbeidsmengde i forbindelse med de nye prosjektene som det jobbes med. Dahlehallen Dahlehallen ble åpnet i 1991, og hadde dermed 20 års jubileum i Det er lagt ny taktekking på squashhallen, og dette håper vi skal løse problemene med lekkasjer i hallen. Dette sammen med en kortbasert betalingsautomat samt generell oppdatering av anlegget, håper vi kan være med på å løfte besøket og antall brukere. En ny varmepumpe er også montert i squashhallen. Adgangskontrollanlegg for hallen er under installering, og arbeidet med trekking av nettverk etc. er utført på dugnad. Øvrig arbeid er utført av Lås & sikkerhet. Dette blir igangkjørt nå tidlig i Klubblokalet har også fått en lenge ønsket oppdatering ved at lokalene er blitt malt, og det er montert nytt kjøkken. Styrerommet har også fått en oppgradering med maling og nettverk. Malingen ble utført ved hjelp av G2001 og J2001/02. Innredningen ble skiftet av snekkerlinjen fra skolen under oppsyn av Edvard Karlsvik. Anleggsgruppen hadde noen kvelder med lister, benkelplater osv. Lokalene er sterkt forbedret og mye triveligere, men det gjenstår en del arbeider før vi er fornøyd. Med tanke på planlagte aktiviteter må nok dette arbeidet vike i år. På senhøsten ble det montert opp kaffe og drikkeautomater i hallen. Dette kan forhåpentligvis gi hallen noen kroner i kassen, samtidig som det er et godt tilbud til brukere av hallen. 5.0 BYGG OG ANLEGG Ny treningshall Her er det en egen gruppe som jobber med et forprosjekt for økt treningsflate. Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 7 av 15

9 Dahle IL har det gledelige problemet at medlemsmassen øker. Dette gjør at vi nå har fått et kritisk press på treningstider. For å løse dette jobbes det med en del spenstige planer, bla en treningshall øst for Dahlehallen. Dette forprosjektet er godt i gang, men det er ikke konkludert inn mot styret i Dahle IL. Kunstgressbanen Banen som ble innviet i 2003 er viktig for klubben. Banen benyttes av egne lag til trening og kamper, samt at mange jenter og gutter bruker banen til egentrening. Parken er et naturlig samlingspunkt for barn og ungdom på Dahle. Grunnet A-lagets opprykk til 3.divisjon ble det etablert pauserom for hjemme og bortelag, ved kanten av parkeringsplassen. Dette ble løst ved hjelp av innleide brakker som ble montert og malt i løpet av noen hektiske kvelder før seriestart. Disse er også i bruk av øvrige lag i klubben. Mot årsslutt fikk vi kjøreforbud på traktoren Mazda LX. Dette pga forsikringer/registreringsproblemer. Midlertidig slodding ved hjelp av privatbil ble gjort ut året. Det ble skiftet lyskilder i samtlige flomlyskastere på høsten. Dette høynet lysnivået, men en generell oppgradering av Luxmatten må vurderes. Utover det har det ikke vært noen store tiltak på banen, men gjennom året legges det ned mange dugnadstimer rundt kunstgressparken. Dette gjelder generelt vedlikehold og forefallende arbeid. 6.0 INFORMASJON Klubbens internettsider er kjernen i klubbens informasjonsflyt, og målsettingen er at mest mulig av informasjonen skal kanaliseres gjennom disse sidene. Aktiv bruk av hjemmesidene gir oss mulighet for å gi rask og riktig informasjone til våre medlemmer. 7.0 SPONSORINNTEKTER Salg av sponsoravtaler er krevende. Klubben har mange gode samarbeidspartnere, men det er et stort potensiale for mersalg som burde vært bedre utnyttet. Utfordringen for klubben er at dette er arbeide som må utføres på dagtid. 8.0 NORGESMESTERSKAPET 2012 Dahle IL deltok i herreklassen med følgende resultat: 1. kval. Runde: Kil/Hemne - Dahle KRETSMESTERE 2012 Dahle IL fikk ingen kretsmestere i AVDELINGSMESTERE 2011 Dahle IL fikk følgende avdelingsmestere i 2012: J14 7-er: Julie Didriksen Kandola, Hanna Wiborg, Kaisa Haugerøy, Synne Iversen, Malin Møst, Julie Belden Rasmussen, Ingunn Dahl Larsen, Tine Hjelle, Hanne Orvang, Maria Amundsen, Helene Lian, Anna Løseth Lindholm, Victoria Løvold, Trine Furu, Kamilla Myrset og Julie Semundseth MERKEPRØVER Minimerket Ferdighetsmerket Blå Rød Blå Rød Bronsje Sølv Nytt banedekke Det er sendt inn søknad på spillemidler for å skifte ut dekke på banen. Håpet til anleggsgruppen er at dette kan la seg realisere i løpet av første halvdel av Det er jobbet med følgende i den sammenheng: Nytt dekke, drenering og sikring av kanter, oppgradert flomlys, nye og økte krav til sikkerhetsavstander. Flytting av midlertidige brakker og montering av disse permanent ved tribunen. Dette også i sammenheng med garasje for baneutstyr. Alt i alt en formidabel oppgave, som krever både dugnadsinnsats og økonomi. Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 8 av 15

10 12.0 DOMMERE Dommerkoordinator for Dahle IL er Ragnar Ness. Støttemedlemmer: 142 Trenere og lagledere: 35 Brutto omsetning: ,- kr Dahle IL er 100% eier av Dalehallen AS Styret Ståle Dahl (leder), Elisabeth Sivertsen (nestleder), Eli Haugsgjerd, Ralf Larsen, Britt Engvig Hjelle, Gunn Eilin Dyrnes, Endre Nisja og Julian Vangen. Lars Naalsund er i tillegg representert i styremøter som forretningsfører. Sportslig utvalg Rune Lysø (leder), Bård Dyrnes(trenerkoordinator barn), Kjetil Lerbekk, Ragnar Næss, Erik Sivertsen, Frode Sandøy 13.0 UTDANNING Utdanning av trenere/lagledere/styremedlemmer er viktig for klubben og klubbens framtid. I 2012 ble følgende utdanning gjennomført: UEFA B-Trener Leonard Totev har startet opp sin utdanning som UEFA B-Trener. Forventer å få diplomet i januar Klubben har i 2012 hatt stor aktivitet i de fleste aldersgrupper og det er med glede vi observerer at aktiviteten i 2013 også blir stor. I 2012 hadde vi lag i alle aldersbestemte klasser for gutter unntatt i gutter (14 16 år). I 2013 stiller Dahle IL igjen med guttelag, både 11er- og 7er lag i tillegg til alle andre aldersbestemte klasser. For gutter hadde klubben i 2012 for første gang på lang tid mulighet til å melde på to fulle lag for 11er fotball. På seniorsiden for menn stilte Dahle med lag både i 3. divisjon og i 5. divisjon. Fotballeder 1 Julian Vangen Fotballeder 2 Britt Engvig Hjelle, Eli Haugsgjerd, Elisabeth Sivertsen, Ralf Larsen Treningsøkta Det har vært avholdt intern opplæring i Treningsøkta: Alexander Hennøen, Knut Fugelsnes, Jan Aage Neerland, Erik Sivertsen, Frode Sandøy, Liv Karlsvik, Bård H. Dyrnes, Hege Pettersen, Radomir Jankov, Ronny Henden. Frode Orvang, Rune Lysø Hjertestarterkurs Følgende deltok: Anne Lise Sneide, Britt Engvig Hjelle, Elisabeth Sivertsen, Ralf Larsen, Ståle Dahl, Alexander Hennøen, Jan Aage Neerland, Erik Sivertsen, Frode Sandøy, Liv Karlsvik, Rune Lysø 14.0 OPPSUMMERING Nøkkeltall 2012 Aktive medlemmer: 542 Medl. ml 5 12 år: 295 Medl. ml år: 88 Aktive voksne: På jentesiden har klubben økende aktivitet og det var påmeldt jentelag i både år, år og i jenter år. Mot slutten av året ble også et eget jentelag for jenter 8-9 år etablert. 35 trenere og lagledere har stilt opp for å legge til rette for fotballaktivitet i Dahle IL. En fantastisk gjeng som bruker fritiden til å følge opp egne, og ikke minst andre sine barn på Dale. Det koster å drive et idrettslag. Heldigvis har Dahle IL etablert en velrenommert, og godt drevet innendørs cup. Dahle Cup ble arrangert for 21. gang. Dahle IL er Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 9 av 15

11 avhengig av inntektene fra dette arrangementet, som opprettholder all aktivitet i Dahle IL. 240 vakter skal dekkes opp. Den som har barn og/eller er aktiv som medlem selv i klubben, er forpliktet til minimum 2 vakter per medlemskap under Dahle cup. For spesielt aktive familier i Dahle IL er det satt en øvre pliktig grense på 4 vakter per familie. sponsorer, dommere med den jobben de har gjort for klubben i Uten den innsatsen de har lagt ned ville tilbudet vårt til medlemmene ikke vært så bra som den har vært i Inntektsgrunnlaget for klubben i 2012 var Dahle Cup, kontingent og treningsavgift, samt inntekter fra fotballotterier, Enjoy Bonusguiden, tilskudd og sponsorer. Vi takker også Fotballkretsen, Nordmøre og Romsdal Fotbalkrets for støtte og samarbeid i året som har gått. Kristiansund For styret i Dahle Idrettslag Endre Nisja De enkelte lags innsats for å skaffe inntekter til eget lag ser Dahle IL positivt på. Sponsorprogram er utarbeidet og håndbok med retningslinjer for regler rundt inntektsbringende aktiviteter ligger tilgjengelig på våre nettsider. Dahle IL har i 2012 jobbet sammen med fotballkretsen for å bli godkjent som kvalitets-klubb. Denne godkjenningen ble gitt i januar Kvalitetsklubb betyr at klubben prioriterer oppsatte retningslinjer fra fotballforbundet. Klubben skal fokusere på jentefotball som sin målsetning for Klubben utvider med trenerkoordinatorer og spillerutvikler. Til slutt vil vi takke de tillitsvalgte, trenere, lagledere, foreldrekontakter, frivillige under Dahlecupen, Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 10 av 15

12 Resultat 2012 og Budsjett Budsjett 2013 Salgsinntekter Sponsorinntekter Arrangementsinntekter Tilskudd Andre inntekter Medlemsinntekter SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER ARRANGEMENTKOSTNADER PERSONALKOSTNADER AVSKRIVNINGER Leie og drift av idrettsanlegg Materiell og utstyr idrett Dommerhonorarer Kontorkostnader Kurs og utdanning Reisekostnader Provisjonskostnader Annonser og reklame Kontigenter, avgifter, lisenser og gebyr Forsikringer Andre kostnader Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER SUM KOSTNADER NETTO FINANSKOSTNADER ÅRSOVERSKUDD / UNDERSKUDD (-) Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 11 av 15

13 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Tomter, bygninger, eiendom , ,00 Finansielle anleggmsidler (aksjer Dahlehallen AS) 1,00 1,00 Sum Anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler Kundefordringer, andre kortsiktige fordringer , ,32 Bankinnskudd, kontanter , ,23 Sum omløpsmidler , ,55 SUM EIENDELER , ,55 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital , ,19 Sum Egenkapital , ,19 Gjeld Leverandørgjeld , ,15 Skyldig offentlige avgifter 2 305, ,09 Annen kortsiktig gjeld , ,30 Sum Gjeld , ,36 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,55 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 12 av 15

14 Revisjonsberetning Revisjon for 2012 har vært utført av Alf Ivar Aslaksen og Lene Skoglund. Beholdninger i balansen er kontrollert og funnet i orden. Videre er det foretatt gjennomgang av regnskapet for øvrig uten at vesentlige feil er oppdaget. Regnskapet er ført av autorisert regnskapsfører. Resultatregnskapet viser et overskudd på ,-. Vi mener at det fremlagte regnskap gir en rettvis fremstilling av idrettslagets økonomiske stilling. Vi anmoder styret om å fortsette streng kostnadskontroll da fremtidens tilbud til barn og ungdom i bydelen avhenger av at idrettslaget har en sunn økonomi. Bolig og befolkningsveksten på Dale gir også idrettslaget store utfordringer på anleggs siden for å kunne tilby treningsflater til alle medlemmene. Solid økonomi vil være avgjørende for å kunne investere og vedlikeholde idrettsanlegg for klubben. Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 13 av 15

15 Kontingenter 2013: Kontingentsatser og treningsavgifter blir foreslått som følger i 2013: Kontingent Treningsavgift Idretts/fotballskole 0 0 Barnefotball aktiv Ungdomsfotball aktiv Voksenfotball aktiv Dametrim og Oldboys aktiv Medlemskap trenere, lagledere, utvalg og tilitsvalgte Støttemedlemmer 300 Aktive i voksenfotballen skal betale kontingent og treningsavgift. Valg: Det foreligger følgende forslag til styre i 2013: Leder: Julian Vangen, valgt for 2 år Styremedlemmer: Elisabeth Sivertsen, nestleder, valgt for 2 år i 2012 Gunn Eilin Dyrnes, kasserer, valgt for 2 år i 2012 Britt Engvig Hjelle, gjennvalg Eli Haugsgjerd, valgt for 2 år i 2012 Endre Nisja, gjennvalg Sportslig utvalg og anleggsutvalg stiller med representant på styremøter. Leder i sportslig utvalg er Rune Lysø. Leder i anleggsutvalg er Ralf Larsen. Revisorer: Alf Ivar Aslaksen Lene Skoglund Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 14 av 15

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 1 av 31 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 15.mars 2014 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa Årsmøte Vear IF Fotballgruppa 31. januar 2008 Dagsorden: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning med lagsrapporter Kontingent

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007

ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007 ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007 1. STYRET Styret i FL Fart har i 2007 bestått av: Leder: Kasserer og regnskapsfører: Sekretær: Leder sportsavdeling: Leder økonomiavdeling:

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer