Generelle aktivitetstall viser en økning på 16%, fra 6800 deltagerdager i 2011 til 7890 deltagerdager i 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle aktivitetstall viser en økning på 16%, fra 6800 deltagerdager i 2011 til 7890 deltagerdager i 2012."

Transkript

1 Årsberetning for SAFER for 2012 Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research s (SAFER) ble opprettet i 2005 i samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus (SUS), Universitetet i Stavanger (UiS) og Laerdal Medical AS (Laerdal), med formål er å bygge opp og drive et institutt for akuttmedisinsk læring og forskning i Stavanger. Stiftelsen har forretningsadresse i Stavanger. Denne beretning gjelder stiftelsens 7. driftsår. 1. Aktiviteter rettet mot stifterne (SUS, UiS og Laerdal) Generelle aktivitetstall viser en økning på 16%, fra 6800 deltagerdager i 2011 til 7890 deltagerdager i SUS-innhospitalt: Har en aktivitetsøkning tilsvarende 21% sammenlignet med 2011 (2180 deltagerdager i 2012 mot 1800 i 2011). Det er tydelig at i tillegg til stabile avdelingsbrukere, har det kommet mange flere avdelinger til fra medisinsk og kirurgisk divisjon ila Hovedsakelig foregår kursene på SAFER, men det er også avdelinger som foretrekker å drive simuleringstrening i sitt daglige og kjente miljø på SUS (såkalt «in situ» simulering). SUS-prehospitalt: Har en økning i aktivitet fra 2011 til 2012 på 37 % (fra 1109 deltagerdager til 1519). Ambulansetjenesten har fast 4 fagdager i året for sine ansatte tilknyttet de 7 stasjonene i regionen. Det har i 2012 vært betydelig større oppslutning på fagdagene. I tillegg arrangeres det vikarkurs 4 helger i året, samt egne fagdager for lærlinger og Trinn 2 kurs. SUS innhospitalt og prehospitalt står for til sammen 47% av SAFER- aktiviteten. UiS: Institutt for Helsefag, har tilsvarende aktivitet i 2012 som i 2011 med 936 deltakerdager, og 12% av SAFER`s totale aktivitet. Primære aktiviteter er MiniAnne-kurs for 1.års Bachelorstudenter, DHLR (hjerte-lunge-redning med defibrilator) med påfølgende scenarietrening for 2.års. studenter. 3-årsstudentene har scenarietrening relatert til kirurgisk pasient og postoperativ blødning. Fagdager for kontaktsykepleiere i regi av UiS og Praksisveiledere på SUS er fortsatt et populært initiativ. 20 kontaktsykepleiere deltok i Videreutdanningen i intensiv hadde 16 deltakerdager i I forbindelse med SESAM- konferansen ble det arrangert «preconference course for Nurse Educators», hvor flere av lærekreftene fra institutt fra helsefag var involvert i faculty. Det var 25 deltakere fra 9 ulike nasjoner. Laerdal Medical: Har hatt en liten reduksjon fra 1349 deltagerdager i 2011 til 1220 deltakerdager i % blir brukt til møteaktivitet, men SAFER brukes også til produkttesting og utvikling, workshops, forskningsstudier og hjerte-lunge- redningsopplæring for ansatte. I tillegg kursvirksomhet for eget salgsapparat og kunder som har behov for opplæring i bruk og vedlikehold av simulatorer.

2 2. Aktivitet for andre i tillegg til stifterne Generelt er aktivitet for andre enn stifterne i 2012 tilsvarende som i 2011, med 920 deltakerdager. Fortsatt er Blålys-kurs for allmennleger som arrangeres i samarbeid med Rogaland Legeforening og Turnuslegekurset for turnusleger som skal ut i allmennpraksis i regi av Fylkeslegen, viktige bidragsytere på denne statistikken. Begge 2-dagers kursene avholdes 2 ganger i året, vår og høst. I tillegg er det avholdt kurs i akuttmedisinske tilstander for sykepleiere og leger i Sandnes Legevakt på kveldstid. Stavanger Legevakt har hatt kurs for 30 ansatte i avansert hjertelungeredning. Livredderskolen har hatt 240 deltakere ila Offshoreaktivitet Offshoreaktiviteten økte med 68% i 2012 og hadde da 1120 deltakerdager. Statoil står for 68% av offhoreaktiviteten mot 59% i Statoil valgte i april 2012 å inngå en ny 2- års kontrakt med SAFER. Nytt for ny kontrakt, er at SAFER deler leveransen med Haukeland Universitetssykehus (HUS). Kontrakten er av større volum og involverer samtrening med sykepleiere og førstehjelpere (hvert førstehjelpslag består av 1 sykepleier og 6 førstehjelpere). Dette medfører at størrelsen på kursene har økt fra tidligere 8 deltakere (bare sykepleiere og leger) til 28 deltakere (4 sykepleiere og 24 førstehjelpere). Ansvarlige vaktleger tilknyttet Statoil deltar også tidvis på disse kursene. Flere selskaper har vært på SAFER for første gang i 2012, som North Atlantic Drilling, Island Offshore, Songa, COSL. Til tross for den store økningen i kursaktivitet for offshore, går ikke denne aktiviteten på bekostning av annen aktivitet. Den prosentvise fordelingen av brukergruppene viser at offshore står for 14% av aktiviteten i 2012 mot 11% i Oversikt aktivitetsfordeling 2011 og 2012: 4. Forskningsaktiviteter I løpet av høsten 2012, var det 3 SAFER tilknyttede PhD- kandidater som disputerte: Sissel Husebø : - Forutsetninger for læring i simuleringspraksis: trening på teambasert resuscitering i sykepleierutdanningen

3 Conrad Bjørshol: - «Optimising basic skills in adult cardiopulmonary resuscitation Hege Langli Ersdal: - Appropriate interventions to reduce maternal and perinatal mortality and morbidity in low-resourced settings Sissel Husebø, UiS, Conrad Bjørshol, SUS og Hege Langli Ersdal, SUS, fortsetter alle med simuleringsrelatert forskning i sine respektive post doktor-stillinger. Ved utløp av 2012, er det 3 PhD-stipendiater tilknyttet SAFER: Ingunn Aase: Betydningen av simulering av ikke-tekniske ferdigheter for tverrfaglig samarbeid innen helsefag. Tonje Søraas Birkenes: More and Better CPR to victims of sudden cardiac arrest Signe Egenberg: A local and global perspective on the role of multi professional scenario-based training aimed at prevention, identification and treatment of excessive blood loss after birth SAFER`s forskningsstrategi: SAFER Practices- a multidisciplinary research and development programme to create SAFER practices in acute healthcare ( ) hvor 3 temaer education, patient safety og technology er hovedfokuset for forskningsaktiviteten på SAFER. 5. Samarbeid med andre simuleringssentre SAFER arrangerte 3 Train the Trainer-kurs i 2012 med til sammen 120 deltakerdager. 80% av kursplassene på disse kursene er forbeholdt SUS, UiS og LMAS. De resterende kursplassene fyltes av deltakere fra sykehuset i Drammen, Ålesund, St.Olav, Haugesund sykehus, Høyskolen i Oslo og Legevakten i Oslo. EuSim: EuSim er et langvarig samarbeid mellom de tre simuleringssentrene i København - Danmark (DIMS), Tuebingen Tyskland(TuPASS), og London England (BARTS). Målet er å spre simulering som pedagogisk metode for å få økt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet blant helsepersonell. EuSim tilbyr basic TTT-kurs (Train The Trainer-kurs) og advanced TTT til helsepersonell internasjonalt. Sigrun Anna Qvindesland bidro i faculty på basic TTT-kurs på DIMS, København i november Haukeland Universitetssykehus (HUS): SAFER og HUS samarbeider om å levere simuleringskurs til helsepersonell i Statoil og å utvikle nye kurskonsept. 6. Internasjonale aktiviteter: I januar 2012 deltok Helge Lorentzen, Eldar Søreide, Sigrun Anna Qvindesland, Thomas Lindner og Elsa Søyland på The International Meeting in Healthcare (IMSH) i San Diego, USA. Denne konferansen rommer over 2000 deltakere, og formålet med deltakelse fra SAFER var utvilsomt promotering av årets store begivenhet i Stavanger; SESAM (Den årlige Europeiske simuleringskonferansen, for the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine). SESAM 2012, juni «The European simulation event of the year! Safer practices in healthcare : SAFER har sammen med stifterne siden juni 2010, jobbet målrettet mot å arrangere SESAM 2012, sammen med SESAM EC. SAFER inngikk samarbeid med Akuttjournalen Arena, som profesjonell konferanseorganisator for dette arrangementet.

4 Med alle inkludert (utstillere og frivillige, i tillegg til betalende deltakere) var det 720 deltakere fra 41 nasjoner. Dette er SESAM-konferansens største deltakerantall noensinne. Konferansen hadde over 20 utstillere, opptil 13 parallellsesjoner på det vitenskapelige programmet som varte i 3 dager. I tillegg et komponert spennende sosialt program hvor deltakerne fikk en lokal smak av hva Stavanger som konferansearrangør har å by på. Kjell Arholmshus på Universitetet i Stavanger, institutt for helsefag, og Tjodhallen fungerte som utmerket konferanselokale. I tillegg var det over 60 frivillige fra SUS, UiS og Laerdal Medical som alle bidro sterkt til et vellykket arrangement. I forkant av konferansen, 12. og 13.juni, ble det arrangert et Utsteinmøte på Utstein Kloster med over 20 internasjonale inviterte eksperter og kapasiteter innenfor pasientsikkerhet og simulering. Agendaen som ble diskutert; Top 10 Topics in Healthcare Simulation that will contribute to improved Patient Safety. Resultater fra dette møtet vil bidra som faglig milepæl og et referansepunkt for alle som driver med simulering. Ansvarlige for dette arrangementet var Stephen Sollid (Norsk Luftambulanse), Eldar Søreide (SUS og SAFER) og Karina Aase (UiS). SAFER og stifterne viste også godt igjen på det faglige programmet på SESAM - konferansen: Sigrun Anna Qvindesland og Kjell Tjosevik (SUS), Workshop: «In situ Trauma Team Training: The gateway to success in the ER» Ingunn Aase (UiS), Oral presentation: «Students`perceptions regarding their future role as nurse or physician in interprofessional teamwork». Kjetil Torgeirsen SAFER/SUS, Conrad Bjørshol SAFER/SUS Round Table discussion: Check out our knowledge development? How to deal with the observations from simulations? Eldar Søreide SAFER/SUS (chair) og Britt Sæthre Hansen SUS, Round Table discussion: The role of simulation in critical care Conrad Bjørshol SAFER/SUS, Expert panel: Ethics! Difficult ethical decision- making in the ECU can be trained by simulation Ingrid Tjoflaat UiS, Oral presentation: Trauma management course: an International Committee of the Red Cross experience in Iraque Hege Langli Esdal SAFER/SUS, Workshop: Helping Mothers Survive and Helping Babies Breathe Nils Petter Oveland SUS, Oral Presentation: Ultrasound Detection of Pneumothorax Nils Petter Oveland SUS, Oral Presentation: A Porcine Pneumothorax Model for Teaching Ultrasound Diagnostics Nils Petter Oveland SUS, Oral Presentation: Offshore telementored simulation; Simple, almost anywhere, with almost anyone Nils Petter Oveland SUS, Workshop: Point-of-care Ultrasonography Thomas Lindner SAFER/SNLA, Workshop: From procedure to simulation. How do we develop simulation scenarios for defined procedures? Dagrun Nåden Dyrstad UiS, Oral presentation: «The use of simulation as a teaching method in undergraduate nurse education» Sissel Husebø SAFER/UiS, Oral presentation: Instructional Problems in Briefings: How to Prepare Nursing Students for Simulation-Based Cardiopulmonary Resuscitation Training Kjetil Torgeirsen, SAFER/SUS, Oral presentation: «Team performance and team managegment influence on CRM, how do we deal with it?»

5 Sissel Husebø SAFER/SUS og Bente Rossavik, SUS, Workshop: «Using simulation for improving clinical nurse supervisors`competence in facilitating nursing students in clinical practice Helge Lorentzen SAFER/SESAM, Workshop: Advancing SESAM where should SESAM be in 5-10 years and how to get there? Helge Lorentzen SAFER/SESAM, Round table: I`m SESAM how to benefit from and contribute to the society? Tom Glomsaker (chair) SUS, Round Table: The role of simulation in surgical specialities- past and future Thomas Lindner (chair) SAFER/SNLA, Oral presentation: Different ways of simulation Karina Aase (chair) UiS, Oral presentation: Simulation and quality of care- diversity in outcomes Karina Aase (chair) UiS, Oral presentation: Simulation in patient safety- areas of application Espen Fevang (chair) SUS, Oral presentation: Simulation for Primary Care Paediatricians Eldar Søreide (chair) SAFER/SUS, Oral presentation: Simulation in critical care Sissel Eikeland Husebø (chair) SAFER/UiS Expert panel: Development, implementation, and evaluation of simulation into the curriculum in nursing education. Thomas Lindner (chair) SAFER/Stiftelsen Norsk Luftambulanse Round Table discussion: Check out our knowledge development? How to deal with the observations from simulations? ERC 2012 i Wien, Elsa Søyland var invitert til den årlige europeiske resusciterings konferansen for å holde et 10 min innlegg om «Simulation for lay people» basert på kursinnhold og læringsmetode i Livredderskolen. 7. Andre store begivenheter Besøk av Helse- og omsorgsministeren Helseminister Jonas Gahr Støre kom på besøk i november og fikk lære om hvordan simulering kan være et bidrag til økt pasientsikkerhet. Julesymposium I desember arrangerte SAFER også i år et Julesymposium har vært et spesielt år med både vellykket gjennomføring av den europeiske simuleringskonferansen SESAM og 3 doktorgradsstipendiater som disputert i løpet av høsten. Fokuset på årets Julesymposium var å rette ekstra oppmerksomhet mot disse begivenhetene. Til sammen 110 inviterte deltakere fra SAFER-styret, stifterne, samarbeidspartnere og familiemedlemmer til disputanter deltok. Stavanger, 12. april 2013

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Årsrapport 2011 Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter

Detaljer

Mer simulering i hverdagen. SAFER - Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research

Mer simulering i hverdagen. SAFER - Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research Casestudie Mer simulering i hverdagen SAFER - Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research Stavanger, Norge Av: Ellen Thomseth, Laerdal Medical Denne casestudien er én, av en serie på

Detaljer

Casestudie. Simulering i sykepleierutdanning

Casestudie. Simulering i sykepleierutdanning Casestudie Simulering i sykepleierutdanning Foto av Espen Dalmo Høgskolen i Gjøvik Gjøvik, Norge Av: Ellen Thomseth, Laerdal Medical Denne casestudien er én, av en serie på syv, som beskriver forskjellige

Detaljer

Integrering av kunnskapsbasert praksis ved ergoterapeututdanningen i Bergen

Integrering av kunnskapsbasert praksis ved ergoterapeututdanningen i Bergen Integrering av kunnskapsbasert praksis ved ergoterapeututdanningen i Bergen Ergoterapeututdanningen i Bergen anerkjenner viktigheten av å tilrettelegge undervisningen slik at studentene kan tilegne seg

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Avslutningsrapport Forfattere: Svetlana Manankova Bye Tove Sørensen Dato: 8. juni 2001 I. BESKRIVELSE... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2. Målsetting... 1 1.2.1. Formål...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET:

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 3 2014 TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Leder Hei alle medlemmer! 4 Lungerehabiliteringskonferansen 5 ERS München 2014 6 European Respiratory Society

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014 EVALUERINGSRAPPORT Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Desember 2014 Bergens forskningsstiftelse, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen Tlf: +47 908 57 399 Epost: post@bfstiftelse.no www.bfstiftelse.no

Detaljer

FASILITATORKURS I SIMULERINGSMETODIKK

FASILITATORKURS I SIMULERINGSMETODIKK FASILITATORKURS I SIMULERINGSMETODIKK BERGEN Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass diakonale høgskole og Helse Bergen. 16 plasser pr. kurs Finansiert med samarbeidsmidler

Detaljer

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

Innhold. Appendix. side 3 side 4 side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 6 side 7 side 7

Innhold. Appendix. side 3 side 4 side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 6 side 7 side 7 Innhold Prosjektgruppen... Bakgrunn... Visjon... Målsetting... Utfordringer... Fordeler... SEARCH 4 modellen... Kurs og utdanning... Historien om Stavanger og akuttmedisin... Veien videre... side 3 side

Detaljer

Fremtidens Operasjonsrom (FOR), Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU

Fremtidens Operasjonsrom (FOR), Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Organisering... 4 Pasientbehandling... 5 Laparoskopisk / endoskopisk behandling... 5 Endovaskulær behandling... 7 Brukere av FOR... 9 Utvikling og utprøving av teknologi...

Detaljer

Samspill mellom øvingsavdeling og praksis i sykepleie mer læring?

Samspill mellom øvingsavdeling og praksis i sykepleie mer læring? OPPDRAGSRAPPORT NR. 3 2013 ANNE GRETHE KYDLAND Samspill mellom øvingsavdeling og praksis i sykepleie mer læring? Anne Grethe Kydland Samspill mellom øvingsavdeling og praksis i sykepleie mer læring? Et

Detaljer

Totalt antall deltakere: 214. Totalt antall deltakere: 187. Totalt antall deltakere: 30. Gynekologer: 27. Barnepleiere: 69.

Totalt antall deltakere: 214. Totalt antall deltakere: 187. Totalt antall deltakere: 30. Gynekologer: 27. Barnepleiere: 69. Casestudie Tverrfaglig simuleringstrening i team for bedre håndtering av obstetriske akuttsituasjoner Stavanger Universitetssykehus Stavanger, Norge Ellen Thomseth a, Signe Egenberg b a Laerdal Medical

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Akuttmedisin og legevakt i distriktene

Akuttmedisin og legevakt i distriktene Akuttmedisin og legevakt i distriktene Innspill til Akuttutvalget 2014 Nasjonalt senter for distriktsmedisin Det helsevitenskapelige fakultet Helen Brandstorp/leder NSDM/01.10.2014 Foto: Helen Brandstorp.

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

NB! Vedlagt fullt program for det 82. Høstmøtet!

NB! Vedlagt fullt program for det 82. Høstmøtet! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 2/2006 NB! Vedlagt fullt program for det 82. Høstmøtet! TEMA: Morgendagens operasjonsstue SIDE 8 Betraktninger rundt akuttfunksjon i sykehus SIDE 12 Spesialistforeningene

Detaljer

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon JA TIL LINDRENDE ENHET OG OMSORG FOR BARN Nr. 1 2015 Barnepalliasjon innebærer en aktiv og total tilnærming og omfatter fysisk, emosjonell, sosial og eksistensiell

Detaljer

Høringssvar fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin vedrørende revidert traumerapport

Høringssvar fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin vedrørende revidert traumerapport Nasjonalt senter for distriktsmedisin ISM, Helsevitenskapelig fakultet UiT Norges arktiske universitet 9037 Tromsø 1. juni 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Turnus i Finnmark. Evaluering av særordning 2009-2013

Turnus i Finnmark. Evaluering av særordning 2009-2013 Turnus i Finnmark Evaluering av særordning 2009-2013 2014 Nasjonalt senter for distriktsmedisin Det helsevitenskapelige fakultet Margrete Gaski og Birgit Abelsen / 24. juni 2014 Denne rapporten dokumenterer

Detaljer

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter. Årsrapport 2009. Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter. Årsrapport 2009. Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Årsrapport 2009 Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin Innhold RAKOS-året 2009......................................................................................

Detaljer

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Nr. 1, Juni 2008 I dette nummeret: Leder har ordet Innlegg: - Likemannsarbeid i LHL - NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi

Detaljer

Utdanning. ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon.

Utdanning. ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon. AVANSERT: Fullskalasimulering gjennomføres ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon. Foto: ELLEmELLE 10 KREFTSYKEPLEIE 2-2013

Detaljer

VEDAS VOCATIONAL EDUCATION DISINFECTION AND STERILISATION. A CURRICULUM. VEDAS A Leonardi Da Vinci Project

VEDAS VOCATIONAL EDUCATION DISINFECTION AND STERILISATION. A CURRICULUM. VEDAS A Leonardi Da Vinci Project VEDAS VOCATIONAL EDUCATION DISINFECTION AND STERILISATION. A CURRICULUM VEDAS A Leonardi Da Vinci Project Fagutdanning VEDAS= Fagutdanning Desinfeksjon og sterilisering Curriculum= fagplan VEDAS A Leonardi

Detaljer