LEDERPROGRAM I FREDRIKSTAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERPROGRAM I FREDRIKSTAD"

Transkript

1 LEDERPROGRAM I FREDRIKSTAD Et samarbeid mellom Fredrikstad Utvikling og Handelshøyskolen BI Fredrikstad Utvikling og Handelshøyskolen BI vil sammen arrangere et lederprogram bestående av fem kurs. Kursene vil strekke seg over to semestre med studiestart høsten 08.

2 Lederprogram i Fredrikstad arrangert av Fredrikstad Utvikling og Handelshøyskolen BI Fredrikstad Utvikling og Handelshøyskolen BI vil sammen arrangere fem grunnleggende kompetanse utviklings program som ledere eller fremtidige ledere vil ha stor nytte av i sitt daglige virke. Stadig flere etterspør et slikt tilbud for å kunne mestre opp gavene på en bedre måte. Gjennom disse programmene får deltagerne en unik anledning til å møte andre med lignende utfordringer samtidig som de møter fagkrefter fra Bi som kan tilføre nye og oppdatert kompetanse på de ulike feltene som tilbudet omfatter. Programmene strekker seg over to semestre med oppstart høsten 2008 og gir samlet 30 studiepoeng. Programpakken består av fem kurs som erfaringsmessig viser seg å være svært populære blant ledere i Norge. KURSENE KAN TAES ENKELTVIS ELLER SOM EN HEL PAKKE: Leder som mentor og coach Høst Prosjektledelse Høst Økonomiforståelse Vår Personlig salg og salgsplanlegging Vår English for Business 1 Vår Hvert av kursene gir 6 studiepoeng. Kveldskursene arrangeres hver tirsdag fra kl og ca 10 kvelder per kurs oppstart september for kurset på høsten og januar for kurset på våren. Hvert av dagskursene vil gå over 5 dager a to samlinger (2 + 3 dager). Prisene for hvert kurs er kr. 9700,-. Ønsker man hele pakken blir prisen kr. kr Litteratur kommer i tillegg. PÅMELDING OG INFORMASJON Spørsmål kan skje ved henvendelse til: eller på mobil Påmelding: Lederprogram i Fredrikstad For at kursene skal avholdes må det være min 20 deltagere på hvert kurs påmeldingsfristen 15. august KURSBESKRIVELSE LEDEREN SOM MENTOR OG COACH Ledere og medarbeidere har store ressurser i form av krea - tivitet og "skjulte" talenter, men greier ikke å utvikle sitt potensiale alene. Coaching er å hjelpe et individ eller en gruppe til å utvikle tenke-, være- og læremåte for å realisere viktige personlige og/eller organisasjonsmessige mål. Coachen lytter og stiller spørsmål, antyder handlingsalternativer og opp fordrer til handling, gir tilbakemelding og bidrar til å utvikle selvtillit og mestringstro. Fremfor å analysere fortiden for å forstå dagens utfordringer, fokuseres det på hvordan individet bør tenke og handle, for å realisere mål i fremtiden. Kurset er praktisk orientert og det trenes mye på bruk av konkrete verktøy og virkemidler i form av bl.a. konfliktbehandling, personlig effektivitet, stressmestring, selvledelse og tilbake melding. En av utfordringene er å overvinne mentale barrierer og eksterne hindringer for å realisere høye og meningsfulle mål. Hensikten med treningen er å legge et grunnlag for at ledere og fagspesialister kan øke sitt handlingsrepertoar og utvikle en coachende væremåte. Hensikten er også at deltakerne kan bruke coaching og mentoring som en del av sin lederstil. Etter at treningen er avsluttet, skal deltakerne ha:

3 (1) Fått en god forståelse av hva som menes med coaching og mentoring (2) Blitt mer klar over sine ressurser og talenter som ledere og fagspesialister (3) Kunne utarbeide strategier for hvordan dette kan videreutvikles (4) Fått innsikt og trening i "lederens verktøykasse. Gjøre seg praktisk nytte av dette (5) Blitt mere trygge og komfortable i lederrollen. Fått en styrket mestringstro og selvtillit (6) Kunne analysere ledersituasjoner, og der dette passer, bruke coachende lederstil Ved gjennomføringen av læreprosessen vil vi legge vekt på å utvikle et åpent, direkte og støttende miljø. Læreprosessen vil delvis foregå i smågrupper, der de 5-6 medlemmene i gruppen vil fungere som coacher og mentorer for hverandre. Coaching: Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes Jeg som leder: Min "signaturstyrke" og mine utfordringer Coaching: En referanseramme Coaching-metoder: Trinn for trinn Emosjonell intelligens. Et grunnlag for praktisk coaching Lederen som mentor og coach: Bruk av lederensverktøykasse Min strategi og plan for videre utvikling Fem timers skriftlig eksamen i Oslo. PROSJEKTLEDELSE 1 Kurset skal gi en innføring i hva prosjektledelse er. Studentene skal gis en forståelse i hva prosjektkonseptet kan bidra til og få et grunnlag for planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter. Kurset skal videre gi en forståelse for problemer som er knyttet til prosjektledelse og gjennom teori og praksis vise hvordan man bør kunne styre et prosjekt mot sitt eller sine mål. Prosjektbegrepet (karakteristiske trekk ved et prosjekt, fallgruver i prosjektarbeidet, det daglige prosjektarbeidet) Prosjektets mål og rammebetingelser Prosjektplanlegging, spesielt milepælplanlegging Prosjektorganisering (aktører og ansvarsforhold, prosjektorganisasjonens virkemåte, ansvarskart) Prosjektstyring (prosjektstyringsmetoder, prosjektstyring på ulike nivåer, prosjektoppfølging) Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. En viktig del av kurset vil bestå i at studentene fra første modul finner et prosjekt å studere i kursperioden. Det kan være et prosjekt som er i gang eller et avsluttet prosjekt. Dette prosjektet skal danne grunnlaget for den avsluttende prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere. Det vil bli gitt noe veiledning i skriving av prosjektoppgaven. Omfanget skal være maksimalt 20 sider tekst (figurer og tabeller kan komme i tillegg).

4 ØKONOMI FOR IKKE ØKONOMER Målet er å gjøre deltagerne kjent med grunnleggende bedrifts - økonomiske teorier, metoder og økonomiske modellbegreper egnet til økonomisk styring av en bedrift. Man skal forstå inn - holdet i aktuelle begreper, og gis innsikt i hvordan økonomi - styringsdata kan benyttes til kontroll og beslutninger, og kunne utnytte dette i praksis. 1) Kostnadsteori og markedstilpasning 2) Kalkyler 3) Driftsregnskapets formål 4) Introduksjon til driftsregnskap basert på normalkalkulasjon og forståelse for grunnleggende avviksanalyse 5) Økonomiske analyser og beslutninger på kort sikt (beslutningsrelevante kostnader og KRV-analyser) 6) Regnskapsanalyse 7) Prosjektanalyse 8) Budsjettering Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen basert på pensumlitteraturen og et case som kandidaten har bearbeidet på forhånd. Caset blir utlevert ca. 4 uker før eksamen. Casebesvarelsen skal ikke innleveres for sensur, men bringes med til eksamen sammen med selve caset. Eksamen består av praktiske og teoretiske spørsmål fra pensum og spørsmål relatert til case/caseløsning. Spørsmålene består i liten grad av ren gjengivelse av caseløsningen, men de gir mulighet for å benytte de ferdigheter man skal ha ervervet gjennom arbeidet med caset. Karakteren fastsettes kun på grunnlag av den skriftlige eksamen. Den skriftelige eksamen avholdes i Oslo. PERSONLIG SALG og SALGSPLANLEGGING Målet med kurset er å bringe deltakerne på et kunnskapsmessig nivå som setter dem i stand til å planlegge og gjennomføre salg. INNLEDNING Selgeren er en sentral konkurransefaktor for bedriften. Selgerne skal i praksis realisere bedriftens mål og strategier. I salgs - begrepet inngår personlig kommunikasjon som aktivt virke - middel for å få til en ønsket atferdsendring uansett om dette gjøres for en bedrifts intern eller bedriftsekstern kunde. Kurset i personlig salg skal gi deltakerne kompetanse innen salg, og gi deltakerne forståelse av salget som den mest kostbare form for markeds føring, lære å effektivisere egen innsats samt forholde seg til det person lige salg sammen med andre virkemidler. Å knytte relasjoner er en vesentlig suksessfaktor innen seriøst salg og derfor en rød tråd gjennom kurset. Et eget avsnitt er viet avslutningsteknikker : Den ferdighet som avgjør hvem som får ordren. Introduksjon til personlige salg og salgsplanlegging Planlegging og systematikk

5 Salgsplanlegging med dataverktøy Salgets strategi Selgerrollen og selgerens personlige egenskaper Salgets psykologi Salgsteknikk Avslutningsteknikker: Få ordren Effektivitet og personlig planlegging Kontroll og styring etter norm- og nøkkeltall Presentasjon og presentasjonsteknikk Kurset avsluttes med en tre timers individuell, skriftlig eksamen i Oslo. ENGLISH FOR BUSINESS Many Norwegians feel that their English is basically up to par. But when it comes to using English on the job when working with non-norwegian-speaking colleagues and customers, communicating with business partners or establishing an agreement abroad, they often feel they could do a good deal better. This course has been developed to provide practical, business-oriented language and communication training to people in this situation. Major elements: Writing English correctly in a professional context Increasing your vocabulary Improving your ability to discuss, argue a point and present material in English Writing better business English Presenting material orally in English Expanding vocabulary in: management- accounting- advertizing and marketing- economics- finance- human resources Assessment: The course is completed by a three-hour individual written exam in Oslo.

6 Påmelding: lederprogram i Fredrikstad eller på telefon

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Øk din prosjektkompetanse

Øk din prosjektkompetanse Et mer fleksibelt studium skal du lete lenge etter! Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge! Øk din prosjektkompetanse 30 Studiepoeng! Nettbaserte kurs Klasseundervisning Sertifisering www.metier.no/ps

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole.

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole. -skolen Maskinentreprenørenes Forbund SKOLEKATALOG Investér i dine medarbeidere Skolekatalog Administrasjonsskole Mellomlederskole Prosjekt- og bedriftslederskole Teknisk fagskole anlegg Investér i dine

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET 2015 Personlig og faglig utvikling Praktiske caser og verktøy www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Økonomi øker verdiskapning... 3 Våre internkurs og fordeler...

Detaljer

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER:

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER: Metier Academy - Øk din prosjektkompetanse SERTIFISERINGER: PRINCE2 IPMA PMP PMPMA Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng - Better Projects - the knowledge to get you there

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad Med vår hjelp kommer du videre 3 Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. Gjennom FLT og utdanningsselskapet ADDISCO tilbyr vi relevante

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad STUDIEKATALOG 2011 2013 Vi hjelper deg videre Med vår hjelp kommer du videre Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. ADDISCO tilbyr

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Videreutdanning for HK-medlemmer

Videreutdanning for HK-medlemmer Videreutdanning for HK-medlemmer Side 2 Etter- og videreutdanning i særklasse gjennom utdanningsselskapet Addisco I dette heftet Etter- og videreutdanning i særklasse Teknologiledelse Bedriftsøkonomisk

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i Experience and Event Design (XED) er et gjennomgående studium

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer