Styring. Ledelse og struktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styring. Ledelse og struktur"

Transkript

1 Styring. Ledelse og struktur Deltagere på topplederprogrammet fra HMN Forebygge Omsorg Helbrede Lindre Verdier: rygghet Respekt Kvalitet 1

2 Stortinget Lovgivende nivå Øverste politiske nivå Nasjonal helsepolitikk, makronivå Sosial- og helsedirektoratet HOD Statsråd administrasjon Andre dept. Nasjonalt nivå Iverksettende, øverste politiske nivå Regionale samarbeidspartnere RHF Styret administrasjon Andre RHF Regionalt, strategisk nivå Del, systemer, standarder, koordinering, konsernstyring, oppfølging, kontroll m.m. Lokale samarbeidspartnere Helseforetak Styret administrasjon Andre HF Lokalt, operasjonelt nivå Produksjon. Lokale. Pasientbehandling. Strategier og Handlingsprogrammer Strategi Analyse Langsiktige Status, behov og vurderinger Handlingsprogram Langsiktige Mål neste år iltak Strategier: - Overordnet strategi HMN - Visjon og Overordnet strategi HMN 2010 a) Eierstrategi b) Samhandling c) Private Kommunikasjon Brukermedvirkning Forskning Kvalitetsutvikling Handlingsprogram for: Handlingsprogram for overordnet strategi a) Overordnet strategi HMN 2010 b) eierstrategi c) samhandling Rusbehandling Psykisk Helsevern Brukermedvirkning Strategisk bruk av HR Strategisk bruk av IK Kommunikasjon Forskning Rehabilitering/Habilitering Med laboratoriemedisin inn i fremtiden Flere? 2

3 Justert struktur på strategier og handlingsplaner for regionen Overordnet strategi HMN Visjon Verdier Målområder Overordnet strategi HMN 2010 Analyse Langsiktige Strategi for samhandling Status, Analyse behov og vurderinger Langsiktige Status, behov og vurderinger Private Analyse Status, behov og vurderinger Langsiktige Eierstrategi Analyse Status, behov og vurderinger Langsiktige Handlingsprogram overordnet strategi HMN 2010 Langsiktige Mål neste år iltak Eks.handlingsprogram: Handlingsplan HMN strategi 2010: Sammenheng i behandlingstilbudet Langsiktige ferdig implementerte standardiserte pasientforløp for de største diagnosegruppene Samhandlingen mellom spesialishelsetjenesten og primærhelsetjenesten skal skje gjennom faste og godt utprøvde modeller, og vi skal kunne dokumentere kvaliteten på disse Bedre samarbeid mellom private aktører - off.spesialisthelsetjeneste - kommuner skal gi økt samhandling opptrapping av tilbudet til pasienter med stort behov for samordning Mål neste år etablere felles regionale metoder for arbeid med pasientforløp HMN skal øke kunnskapen om gode modeller for samhandling mellom HF og kommuner Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten skal bedres gjennom formalisert kontakt mellom aktørene gi økt prioritet for pasienter med størst behov for samordning bidra til økt samhandling gjennom bedre informasjonsflyt iltak neste år * gjennomføre prosjekt for etablering av regionale metoder for arbeid med pasientforløp * delfinansiere HF-prosjekter etter søknad * utvikle insentivrette finansieringsmodeller for samhandlingstiltak * gjennomføre prosjekt for å teste ut modeller for ivaretagelse av veiliedningsansvar overfor kommuner * etablere ekriterier for ing av helhet og sammenheng * etablere forsøk med ambualnte team i alle HF * utforme og kommunisere konkrete krav til bedre samhandling overfor private aktører * utforme forpliktende rammeavtale med KS om samhandling * etablere 2 årlige møter med ansatte på administrative/politisk nivå * etablere 2 årlige møter mellom fagpersoner i foretak og kommuner * pasienter med størst behov for samordning skal tilbys individuell plan * pasienter med størst behov for samordning skal prioriteres ved rehab.inst 80% elekroniske epikriser * standard meldingsutveksling * private aktører inn i helsenettet * stille krav om innføring av elektronisk sampro i HF 3

4 Oppdragsdokument strategier og handlingsplaner og styringsdokument Overordnet strategi HMN 2010 Strategi for samhandling Analyse Langsiktige Analyse Eierstrategi Langsiktige Analyse Langsiktige Oppdragsdokumentet Protokoll foretaksmøte Handlingsprogram overordnet strategi HMN 2010 Langsiktige Handlingsprogram Mål neste fagområde år iltakeller funksjon Langsiktige Mål neste år iltak Styringsdokument HFn Oppdrag, tiltak, oppfølging Budsjett, finansiering Protokoll foretaksmøte Kontrakt/avtale ekster Oppdrag, tiltak, oppfølgi Budsjett, finansiering Dialogmøter en del av oppf. regime HF Foretaksmøte stadfester styrings-/oppdragsdokument, samt tar ut elementer som skal forsterkes Strategiske prosesser i Helse Midt-Norge Sammenheng og systematikk løpende oppfølging og risikovurdering ? 20?? Overordnet strategi Revidert overordnet strategi Revisjon av Helse Midt-Norge 2010 Helse Midt-Norge 2010 Eierstrategi Private - Samhandling Handlingsprogrammer Langtidsplan/budsjett Ny horisont 2015? Revisjon 2. hvert år? Årlig revisjon Årlig styringsdokument Årlig budsjett Årlig revisjon 4

5 LANGIDSPLAN Bygger på oppdraget vi har fått fra vår eier og de strategier og planer som er utledet av dette. Rulleres hvert år for å fange opp ikke innfridde krav, nye bestillinger og behov. Gir oss grunnlag for å starte budsjett-prosess for neste år gjennom å avklare aktivitetsnivå, kapitalkostnader og virkemidler for å nå ene. 5

6 PRIORIERING OG FORDELING Første steg i arbeidet med budsjettet for neste år starter med grunnlag i rullert langtidsplan på våren. Helseforetakene klarlegger sin omstillingsutfordring. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar resultatkrav, foreløpig inntektsfordeling og investeringsramme. RISIKOVURDERING Økonomisk prognose for inneværende år og risikovurderingen som gjøres tidlig på høsten vil fortelle helseforetakene hva de må prioritere neste år. Utfordringsbildet for neste år avklares ved å se på tildelt inntektsramme, kostnader og effektiviseringskrav. 6

7 ENDELIG BUDSJE Etter at Statsbudsjettet er lagt fram kan endelige inntekts- og investeringsrammer fordeles og helseforetakene kan utforme sine detaljerte budsjetter og behandle dem i sine styrer i november. Endelig budsjett for Helse Midt-Norge RHF vedtas tidlig i januar

8 Forebygge Omsorg Helbrede Lindre Verdier: rygghet Respekt Kvalitet 8

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket) Tid: Mandag 23.februar 2009 kl. 09.00 Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Fra foretaksmøte med St. Olavs Hospital HF, heretter kalt helseforetaket

Fra foretaksmøte med St. Olavs Hospital HF, heretter kalt helseforetaket PROTOKOLL Fra foretaksmøte med St. Olavs Hospital HF, heretter kalt helseforetaket Onsdag den 8. mars 2006 kl 1900 ble det avholdt foretaksmøte på Rica Hell hotell på Stjørdal. Saksliste: 1. Foretaksmøtet

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012 Krav og rammer 2012 mm Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...1 Sak 2 Dagsorden...1 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Versjon 0.88, 03. juli 2015 Innledning Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag 1 å utrede styrket

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Styringsdokument 2007. St. Olavs Hospital HF

Styringsdokument 2007. St. Olavs Hospital HF Styringsdokument 2007 St. Olavs Hospital HF Stjørdal 19. februar 2007 1 INNHOLD 1. Innledning 4 2. Tildeling av midler 5 2.1 Resultatkrav 2007 5 2.2 Finansieringsmodell 5 2.3 Fordeling av inntekter 2007

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

REGNSKAPSDATA Hittil i år Regnskap Budsjett Avvik

REGNSKAPSDATA Hittil i år Regnskap Budsjett Avvik 1 HELSE VEST RHF HALVÅRSRAPPORTERING 2002 1. RAPPORTERINGSPERIODE Rapporteringen omfatter første tertial 2002. 2. ØKONOMIRAPPORTERING PR 30. APRIL 2002 Som en generell innledende kommentar understrekes

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Per Meinich Riga 4. desember 2014 Plan for presentasjonen 1. Litt om bakgrunn og utfordringsbildet 2. Virksomhetsstyring, områder: 1. Aktivitet 2. Kvalitet

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.2.2008 200800015-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer