Bjørneregistrering i Schaannings grensedal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørneregistrering i Schaannings grensedal"

Transkript

1 XXX 97 Steinar Wikan Bjørneregistrering i Schaannings grensedal Glimt fra natur og naturstudier før og nå Stavanger Museums Årbok, Årg. 114 (2004), s , 2005

2 Stavanger museums legendariske konservator, Hans Tho. L. Schaanning, bodde i unge år i Pasvikdalen i Finnmark. Her ble han en pioner i utforskningen av fuglefaunaen, men som lideskaplig jeger var han også sterkt interessert i bjørn og ulv. I artikler, brev og rapporter nevner han ofte bjørn som er observert, og som han og vennen Johan Koren prøver å få has på, men det mislykkes stadig. Takket være Schaanning er Pasvik i dag kjent som et klassisk naturområde. Fuglene han gjorde kjent, finnes fortsatt i rikt monn. Riktignok har noen arter blitt sjeldnere, mens andre har blitt mer tallrike. Bjørnen vandrer fortsatt i skogene, og nå er det mye lettere å komme inn på dyret enn på Schaannings tid. Det er ingen som jakter på den, i all fall ikke på norsk side av grensene. I Pasvik møtes Norge, Finland og Russland, og i begge nabolandene drives det ordinær bjørnejakt. Dette er kanskje en medvirkende årsak til at bamsen er såpass tam i den norske delen av grensedalen. Verden har gått fremover siden Schaannings dager. I dag er det ikke geværet som er zoologens viktigste redskap. Bjørneregistreringen utføres av Statens naturoppsyn, og den går ut på å kartlegge bestanden på grunnlag av spor og observasjoner. På våren er snøscooteren et viktig hjelpemiddel. Sporene granskes, måles, tegnes og fotograferes. Det tas GPS-koordinater, og det samles inn hår og ekskrementer, om slikt finnes, for DNA-analyse. Feltarbeidet utføres imidlertid i Schaannings «gamle rike», og tankene går derfor ofte til pioneren som fartet i disse traktene for hundre år siden. Hans skildringer i Jægerliv Nordpaa (1916) danner på en måte kulissene for dagens virksomhet og får villmarka til å bli nesten like vill som den gangen, til tross for snøscooter, GPS, reingjerder og skogsbilveier. Det er grytidlig aprilmorgen i Pasvik. Året er Et indre ur varsler meg, og jeg ser på klokkeradioen ved senga i feltboligen. Fire minutter over tre! Merkelig, tenker jeg, mens jeg står opp og ser ut på dagen som bryter fram. Hvorfor akkurat fire minutter over tre nesten hver eneste morgen? Hva er det som styrer den biologiske klokken og gjør den så presis? Bare av og til er avvik på et par minutter den ene eller andre veien. Ute er det allerede nesten helt lyst. Den røde himmelen over fjellene på russiske side viser at sola også er i ferd med å stå opp. Jeg er blitt vant til denne døgnrytmen under bjørneregistreringen, og det er antagelig derfor kroppen gir signal til rett tid hver dag. Tidlig start på dagen er en kjempestor fordel under slikt arbeid. Da er føret godt, og solstrålene faller lavt inn på de snødekte vidder, slik at kontrasten blir stor. Alle spor, både gamle og nye, vises godt. Likevel dveler jeg en god stund ved kjøkkenbordet, studerer snøspurvene som myldrer på foringsplassen. De feiter seg opp på byggkorn og solsikkefrø før den siste etappen mot de arktiske kyster. To lavskriker hakker i et kjøttstykke som jeg har hengt på en avkappet bjørkekvist. Været ser fint ut. Kuldegradene er ikke for mange, og snøen er fast og tørr. Alt ligger til rette for en vellykket dag i felt. Samtidig som de første solstrålene bryter over fjelltoppene, kjører jeg ut. Tittelside: Bjørn fotografert ved elgkadavre den 22. april Foto: Steinar Wikan. Brown bear (Ursus arctos) photographed near a carcass of an elk (Alces alces) April 22th 2005.

3 Bjørneregistrering i Schaannings grensedal 99 Hans Thomas Lange Schaanning ( ) Hele livet var Schaanning glødende opptatt av ornitologien, men han fikk aldri formell utdannelse i faget. Likevel er han regnet som en av de store fagmenn innen grenen. Interessen for fugler hadde han fra unge år i Kristiania, og den oppslukte ham slik at det gikk utover skolegangen. Allerede mens han leste til artium, arbeidet han med et større verk om Norges fugler. Det ble levert til en priskonkurranse, men ikke bedømt. Manuskriptet ble imidlertid, med tilføyelser av ny kunnskap, utgitt i 1916 og fungerte lenge som Norges beste fuglehåndbok. Sommeren 1900 gjennomførte han en stipendreise i Finnmark. Under et opphold i Pasvik fant han at her kunne han leve som jeger og samler av egg og skinn til vitenskapelig formål. Samtidig kunne han studere fuglelivet som «frilans vitenskapsmann», og samme høst drog han hit med vennen Johan Koren. Herfra drev de innsamling i Norge, Finland og Russland, og deltok blant annet i professor Kristian Birkelands nordlysekspedisjon til Novaja Semlja Schaanning giftet seg 1902 med den unge Elsa Fiina, datter av Nils Rautiola, en av de finske pionerene i russisk Pasvik. De levde et lykkelig villmarksliv som vakte oppmerksomhet og fikk tre barn. Da Elsa døde 1907, bare 21 år, flyttet Schaanning over til norsk side og etablerte gården Noatun. Der fortsatte han studiene og innsamlingen, og var også grensevokter giftet han seg i Kragerø med Hedevig Lysholm Schjelderup. Hun fulgte ham til Pasvik, hvor de bodde til I andre ekteskap ble det fem barn. Fra Pasviktiden solgte Schaanning mer enn skinn av fugler og pattedyr og egg til museer og samlinger. Etter noen år som stipendiat i Kristiania ble han i 1918 ansatt som konservator ved Stavanger Museum. Her ble han til han gikk av for aldersgrensen Full av tiltakslyst bygde han om utstillingene og gjorde dessuten et banebrytende arbeid innen ringmerking og spredning av ornitologisk kunnskap. Han stiftet Norsk Ornithologisk Forening 1921 med ham selv som redaktør i foreningens tidsskrift. Der skrev han det meste selv, til foreningen døde hen i I tillegg bearbeidet han ornitologisk materiale fra flere polarekspedisjoner og deltok ivrig som norsk representant i internasjonalt ornitologisk arbeid opprettet han Norges første ornitologiske fuglestasjon på Revtangen, Jæren. Schaanning var litterært interessert, og han skrev ofte dikt til eget bruk. Noen ble publisert i aviser. Dessuten samlet han klassisk litteratur innen ornitologi, og i senere år frimerker, spesielt med fuglemotiv. Han var kjent for å ha en stribar natur, og han førte lange og uforsonlige polemiker i dagspressen. Faglig har det stått strid om hans innsats for vitenskapen. Det er hevdet at hans arbeider stort sett var faunistiske registreringer og detaljrike oversikter, uten formulerte problemstillinger og analyser. Han var likevel høyt profilert som feltforsker, og hans faunaoversikter er mye brukt, også i dag. Som inspirator var han en ener og er regnet som den siste av de store ornitologer fra pionertiden. Basert på Wikan, S Schaanning, Hans Thomas Lange. S. 143 i Arntzen, J. G. (red.). Biografisk leksikon, bind 8. Kunnskapsforlaget, Oslo.

4 100 Steinar Wikan Viltregistrering Snøscooteren brummer i nattestillheten, men lyden gjør meg ikke så mye. Jeg har hørselsvern på. Mens kilometerne tilbakelegges, kan jeg ikke unngå å tenke på tidligere tiders skiturer i vinterskogen. Slitet med tung ryggsekk og dårlig føre er glemt, og tilbake er bare idyllen ved å oppleve terrenget og naturen. Jeg har gått disse skogene på kryss og tvers, på ski og til fots, og hvert skritt gav en ny opplevelse. Det var som å være den første «hvite mann» som tok seg inn i ødemarkene. Slik føltes det i alle fall, selv om jeg visste at andre hadde fartet her før; for eksempel Schaanning for hundre år siden. Han var den første utenfra som utforsket området biologisk og gjorde det kjent for den store krets. Samene har selvfølgelig vandret her i århundrer, etterfulgt av norske, finske og russiske kolonister, men det er liksom en annen historie. Følelsen av oppdagelse av nytt land bak hver kolle er blitt borte med den nye teknologien, men likevel er opplevelsen av villmark like stor. Jeg konkluderer med meg selv at snøscooteren er et nødvendig hjelpemiddel hvis man skal drive effektivt registrerings- og dokumentasjonsarbeid. I et par uker har jeg speidet etter bjørnespor, men ennå ikke sett tegn til at bamsen har stått opp. Det er fortsatt tidlig i sesongen. Tidligere var det sjelden å finne bjørnespor før mot slutten av måneden, men i de senere år har dyret vært ute omkring 10. april. I mellomtiden har jeg vært sysselsatt med andre viltoppgaver, blant annet kartlegging av elgens vandringer og ankomsten til de første vannfuglene i den åpne delen av Pasvikelva. De par siste dagene har det vært mer enn nok å gjøre i forbindelse med en jerv som har forsynt seg av reinflokken. Seks drepte rein har gjeterne funnet, og min jobb er å dokumentere skadene, slik at eierne får erstatning. Vanligvis er jerven en dårlig jeger, men noen ganger ligger forholdene til rette for den, slik som i år. Et tynt skarelag bærer jerven, og også reins- Pasvikskogen den 7. april. Foto: Steinar Wikan. Pasvik forest April 7th

5 Bjørneregistrering i Schaannings grensedal 101 Reineier Inge Randa sittende ved rein drept av jerv. Foto: Steinar Wikan. Reindeerowner Inge Randa sitting by a reindeer (Rangifer tarandus) killed by a wolverine (Gulo gulo). dyrene når de spaserer pent og pyntelig. Sporene og merkene på de døde kroppene forteller den dramatiske historien om rovdyrets kamp med sitt bytte. Flere steder har jerven, det forholdsvis lille dyret, smøget og lurt seg innpå de beitende reinsdyrene. De har blitt klar over faren for sent. Panikken har tatt dem, og under flukten har de brutt gjennom skaren, kavet i løssnøen og tråkket hverandre ned. Jerven har med letthet kommet seg på ryggen av en reinsimle eller en fjorårskalv og bitt i nakken. Kloremerkene viser hvordan den har klamret seg fast med forlabbene, og hvordan baklabbene har raspet etter feste langs sidene og lårene. De kraftige kjevene har bitt og bitt til nakkesenen er revet av, slik at reinsdyret ikke lenger har klart å holde hodet oppe. I går ble jerven skremt av reingjeterne. Jeg kjører en runde for å finne utspor og eventuelt se etter nye ofre. Samtidlig ser jeg selvfølgelig etter bjørnespor. Det er blitt den 16. april nå. Selv om vinteren ikke synes å ville slippe taket, så burde de første bjørnene være ute nå. Det er de helt sikkert, men kan fortsatt holde seg ved hiene. Sporene finner man ikke før de forlater hiet og begynner å vandre. Årets første bjørn Jerven har forlatt reinflokken og dratt sørover, finner jeg ut, og jeg er i ferd med å vende tilbake til basen. Da vibrerer telefonen i skjortelomma under scooterdressen. En skiløper har observert og fotografert bjørn på Rørvann. Villmarkingen er på langtur, og har fått gitt beskjed til en venn, fra en plass det er dekning. Vennen kontakter meg, og jeg får detaljene. Årets første ordentlige bjørnemelding! De tidligere har vært feilmeldinger. Jeg bestemmer meg for å

6 102 Steinar Wikan Bjørnen ved Rørvann besøkte knauser og fjelltopper, trolig for å lytte og lukte. Foto: Steinar Wikan. The bear at Rørvann visited crags and mountain tops, probably to listen and smell. sjekke denne meldingen med en gang. Det skulle være gode muligheter å følge sporene tilbake til hiet, og dermed få en fullstendig sporløype på de første bevegelsene til årets første bjørn. Ennå viktigere er det å studere sporene, finne hår eller møkk, slik at dyret kan bli identifisert. Kursen legges mot Rørvann, selv om det blir en lang kjøretur. Denne ettermiddagen og neste formiddag bruker jeg på kartleggingen av baksporet. Dyret har tydelig kommet fra et hi-område ved Sametti, ca. fem kilometer i luftlinje fra observasjonsstedet, men på turen dit har den vandret lange og mange sløyfer gjennom skog og over fjell. Det er for tidkrevende å følge baksporet i detalj. Jeg må vurdere ressursbruken i forhold til nytten og økonomien i prosjektet. Interessant er det likevel å se hvordan bjørnen har brukt terrenget. Den har vært oppe på hver en topp og storstein, antagelig for å lytte og lukte. Sulten har den sikkert vært, og på langt hold har den snust inn duften fra et kadaver. Godt nedsunket i overvann og is-sørpe lå en død elgku i en smal bukt av Rørvannet. Antagelig har bjørnen på langt hold kjent en svak duft av kadaver, men lukten var vanskelig å lokalisere. Bjørnen hadde vandret opp og ned på alle høyder i fjellterrenget, gått hit og dit mot vinddraget for å finne retningen. Til slutt hadde den funnet kilden, en stor matressurs gjemt under snøoverflaten. Akkurat da den var begynt å grave fram elgkadaveret, kom skiløperen intetanende vandrende langs vatnet. Snakk om uflaks for bjørnen. Den torde ikke vende tilbake, men fortsatte en lang vandring mot bebyggelsen og videre over til Russland. Det kunne jeg senere konstatere. Det var skiløperen som hadde flaks, og han fikk til og med tatt noen bilder, på langt hold riktignok. Jeg bruker god tid på å studere sporene. De er store og brede. Bjørnen har gått på en spesiell bredbeint måte. Jeg tror jeg kjenner den igjen fra tidligere år, men for sikkerhetsskyld plukker jeg fram tommestokk og kamera, måler og dokumenterer. Ti-tolv sporstempler som ser

7 Bjørneregistrering i Schaannings grensedal 103 Elgku gravd fram av bjørn den 16. april, på Rørvann. Foto: Steinar Wikan. Female elk dug up by a bear on April 16th at Rørvann. representative ut, plukkes ut. Lengde og bredde på forfot og bakfot måles skrittlengde og plassering av labbene. Samtidig gransker jeg detaljene grundig. Er det noe avvik i utforming av tåputer og klør, settes labbene på en spesiell måte, sleper den noen av føttene eller avspeiler det seg noe karakteristisk ganglag på denne bjørnen? Erfaring har vist meg at bjørnene er individuelle. Jeg vet at grundige studier av gode spor på snø er til uvurderlig hjelp senere i sesongen når man bare finner ett og annet avtrykk i våt snø, på skogbilveien eller i den blaute myra. Denne hannbjørnen kjenner jeg igjen både på dens måte å gå på og på en klo på høyre forfot som setter et spesielt dypt og markert avtrykk i bløtt underlag. Dette er det vi tror er «alfahannen», en stor og nesten svartfarget bjørn som er sjefen i Pasvikskogen. I hvert fall mener vi at det er denne som er lederbjørnen, og derfor har den fått navnet. Bildene til skiløperen, som jeg senere får oversendt på , bekrefter langt på vei min mistanke om at dette er den kjente alfahannen som vi hadde mange problemer med i fjor. Den drepte to griser i en grisebinge, besøkte en rekke gårder på nattetider, veltet kompostbinger og spiste kraftfôr av matdepot utenfor driftsbygninger. Tidligere stolte jeg altfor mye på spormålene som metode for å skille individene tidlig om våren. Spesielt er bredden på forfoten regnet å være et godt kriterium. Metoden gikk til en viss grad an da antall bjørner var få, men erfaring har vist meg at man ikke kan stole på denne måte å skille individene. Sporene varierer for mye etter underlaget eller hvordan sol og frost har virket på dem. Dessuten kan man ikke være sikker på at andre måler likedan som en selv, om man får inn meldinger. Nå ser jeg etter spesielle kjennetegn. En bjørn har en «lilletå» som stikker rett ut. Kanskje satte labben seg fast mellom to steiner en gang for lenge siden? En annen har to klør som alltid står tett sammen, og en tredje mangler to klør på høyre forfot, samtidig som de tre resterende er ute av normal stilling. Man tror den er påskutt under ordinær bjørnejakt i Finland. I alle fall ble det fortalt om en skadeskyting for tre år siden, hvor man mente bjørnen var truffet i labben. Slik kan jeg kjenne igjen individene.

8 104 Steinar Wikan Hiet I flere år har alfahannen vært første bjørn på snøføre, og jeg vet den ikke har det mest forseggjorte hiet. Denne gangen har jeg brukt så mye tid på baksporingen at jeg må gi opp å komme til endepunktet. Hiet er nok like i nærheten av stedet jeg gir opp, tror jeg, men det er så mange spor på kryss og tvers at jeg utsetter letingen. Dessuten er det meget kupert og vilt her, med mye løs snø, bekker som holder på å gå opp, steinblokker og nedfallstrær. Det er nesten umulig å ta seg fram med scooteren. Jeg bestemmer meg for å komme tilbake og undersøke grundigere med ski eller truger på beina. Det blir det ikke noe av, men senere finner jeg flere andre hi. Bjørnen sover vintersøvn fra oktober til april her nord, hele seks måneder, og tar ikke næring til seg på hele denne tiden. Den tærer på opplagsfettet den la på seg året før. Mest imponerende er det at binnene har næring nok til å produsere melk til ungene som fødes midtvinters. En bjørnunge veier kanskje ikke mer enn 250 gram når den fødes, men har vokst til fire kilo før den går ut. Fødende binner har de beste og mest forseggjorte hiene, oftest gravd inn i en sandbakke eller stor tue, gjerne maurtue, som slett ikke behøver å være forlatt. Inne i hiet har bjørnebinna sørget for å legge en tykk madrass av lyng og mose som den har skrapt sammen utenfor hiåpningen. Også inngangen er tettet igjen med et fang plantemateriale. Hannbjørner og unge individ er mindre nøye. De tar det som det passer seg og finner seg en tilfeldig plass når søvnen begynner å bli påtrengende. Det kan være et hulrom under en steinblokk, i en bergsprekk, eller et krypinn under en nedfallsrot. Noen rasker med seg litt vegetasjon til å ligge på, mens andre legger liten flid i forberedelsene. Det er helst slike hi som renner full av vann om våren. Maurtuehiene bryter ofte sammen når vårsola varmer, mens de skikkelige hiene som er gravd i en sandbakke i en nordhelling, holder lenge. Når det lykkes å Bjørnehi i Gjøkbukta 5. mai. Foto: Steinar Wikan. Den of brown bear at Gjøkbukta May 5 th.

9 Bjørneregistrering i Schaannings grensedal 105 spore helt tilbake til hiet, eller vi finner det ved leiting senere, ser vi at det vanligvis er mange sportegn utenfor. Sporene viser at bjørnen er aktiv. Den tygger og graver, prøver om alt fungerer og den pusser labber og klør i mosen. Tyristokker kan være fullstendig oppkavet. Noen ganger innbiller jeg meg at bjørnen har vært sint og arg utenfor hiet, for det virker som den slår i stykker trerøtter og stokker i affekt. I alle fall ligger det ofte trebiter slengt og spredt bortover marken, og i nærheten kan man finne den såkalte «tappen». Det er det den har gjort fra seg første gang etter vintersøvnen. Man kan godt forstå at det er med en viss anstrengelse bjørnen får tømt tarmen for rester som har ligget der et halvt år, og da kan det godt hende den klapper sund en tyrirot i ren frustrasjon. Vi har en tendens til å bruke menneskelige trekk når vi beskriver bjørnens atferd. Det er ikke sikkert vi helt forstår hva som egentlig foregår. Det knytter seg mye folkefantasi til tappen, som ofte er beskrevet som en harpiksholdig propp som bjørnen har tettet endetarmen med. I virkeligheten er det rester av siste måltid før bjørnen gikk i hi og skiller seg ikke vesentlig fra annen møkk fra høsten før. Største forskjell er at denne lorten inneholder mye hår som bjørnen har slikket i seg når den i løpet av vinteren har rengjort pelsen, og møkka er mørk på farge. Det skyldes gallesaft som har samlet seg i tarmen. Bjørnens avføring kan forresten variere svært mye i form, farge og konsistens, alt etter hva den eter. I forskersjargongen har de forskjellige typene egne navn. Rundt kadavrene finner man «kjøttmøkk» som er svart eller grå på farge, gjerne tyntflytende uten faste konturer. Den inneholder hår og mindre knokkeldeler. Om høsten dominerer «bærmøkka» som ser ut som store dynger ren blåbærsyltetøy, mens «gressmøkka» gjerne er lortformet og fast i konsistensen. Det er også «maurmøkka» hvor man tydelig ser rester av insektene og deler av massen som maurtua er bygd av. Bærmøkk som har ligget en stund, får en fiolett farge. Neste vår er det bare blader og tomme bærskall igjen, og vi kaller denne typen for «kaffegrutmøkk». Karakteristisk for alle bjørneekskrementene er at de ikke er homogene, og de bærer preg av dårlig fordøyelse. Hvis man roter litt i ruka, ser man gjerne plantefibre, barnåler, billevinger og insektdeler, hele bær, og hår fra byttedyr, for eksempel ull om bjørnen har tatt en sau. Svært «Tappen» utenfor hiet i Gjøkbukta 5. mai. Foto: Steinar Wikan. Bear excrement outside the den at Gjøkbukta May 5 th.

10 106 Steinar Wikan mange meldinger om bjørnemøkk viser seg å være sommermøkk fra hjortedyr. De er gjerne store og utflytende, og har ikke perleformen som er vanlig om vinteren. Det er imidlertid lett å se forskjell på møkk fra drøvtyggere og rovdyr. Hjortedyrene som har en effektiv mage og som tygger maten to ganger, har møkk som er kraftig nedbrutt, finfordelt og ensartet tvers i gjennom. For rovdyrene er det motsatt. Bjørnen kan oppholde seg lenge i nærheten av hiet før den begynner sin normale aktivitet. Kanskje er bosoa blitt våt eller taket har rast sammen. Det er mulig den ikke hadde noe skikkelig hi, men bare et hulrom som er blitt for ufyselig når mildværet satte inn. Det er bare når bjørnen blir skremt eller av andre grunner føler seg utrygg, den forlater hiområdet med en gang. Binner med unger kan bli ved hiet i flere uker, helt til snøen forsvinner. Jeg fant en gang et hi hvor en binne med tre fjorårsunger hadde overvintret. Sovekammer med plass til fire var gravd i en maurtue og videre inn i en tilstøtende forhøyning av jord. Dette komplekset hadde brutt sammen tidlig på våren, og familien var nødt til å ta tilhold på noen barflekker. Bjørnemoren visste nok at det var tryggere å være der enn å begynne å vandre rundt i løssnøen, og hun brukte sikkert dagen til å dorme i vårsola. Ungene var imidlertid spillvåkne og full av aktivitet. De hadde klatret og turnet i greinene på en stor nedfallsfuru like ved og entret noen friske furutrær helt til topps. Antagelig hadde de fått klar beskjed hvor langt de kunne dra, for på baksiden av den tørre nedfallsfurua og bortenfor den nærmeste klyngen med friske trær, var det ikke et eneste sportegn etter bjørnene. Sangsvaner April går mot slutten. Fortsatt er det full vinter i Pasvikskogen, gammeldags vårvinter slik det var før. Schaannings skildringer tyder ikke på mye vårløsning i april for hundre år siden, og det var det heller ikke i mine unge år, så vidt jeg minnes. Når jeg blar i feltnotatene fra siste tjue års bjørneregistreringer, ser jeg at vårens ankomst hele tiden har variert. Enkelte år var det omtrent snøbart den første mai, mens man andre år hadde vinterføre til slutten av måneden. Slik synes det å bli i år. Fjoråret og de par siste årene før var preget av varme og rask snøsmelting i slutten av april. Slik er det ikke i år. Mildvær har det riktignok vært, noe som førte til at snøen ble våt og kram. Nå er det frosset på; til knallhard skare. Det er lett å ta seg fram med snøscooter. Midt på dagen bløtes snøen opp, og da kan det være verre. Jerven har ikke vist seg på ny i reinflokken til Pasvik reinbeitedistrikt. Den drog over til Russland, kunne grensevaktene fortelle. Senere kom den tilbake, men drog rett over til Finland. Der drepte den et par rein like på andre siden av grensen, og brukte norsk territorium som skjulested for de finske reingjeterne. Jeg så sporene på en av registreringsturene. Jerven spiste av kadavrene på finsk side, men søkte gjennom gjerdet til Norge for å hvile. Noen ganger lurer jeg på om dyrene vet at de ikke blir forfulgt om de krysser grensegjerdet. Flere bjørner har kommet ut i det siste, og dessuten er det et tilsig fra både Russland og Finland. Det er derfor nok å gjøre for en som prøver å skille individene fra hverandre og holde oversikt over antall bjørner. Elleve individer har det blitt, voksne hannbjørner og ungbjørner som har forlatt moren, men ikke har blitt kjønnsmoden ennå. Kanskje det også er noen voksne binner uten unger, men disse er ikke lett å skille bare på sporene. Får man synsobservasjoner eller bilder fra andre observatører, så er det lettere å finne ut av det. De digitale kameraene er til god hjelp. Alle har slike nå for tiden, og selv et dårlig bilde på langt hold kan gi verdifull informasjon, når filene bearbeides og motivet forstørres. Ørenes plassering, hodeprofil og eventuelle fargetegninger kan gi indisier om alder og kjønn. Voksent utseende, kombinert

11 Bjørneregistrering i Schaannings grensedal 107 Sangsvaner. Foto: Steinar Wikan. Whooper Swans (Cygnus cygnus). med forholdsvis moderat sporstørrelse, tyder på voksen binne. Lyse flekker i nakken er tegn på ungbjørner. Akkurat nå er de fleste bjørnene i ro, og få nye spor er å finne. Antagelig lever de høyt på elgkjøtt, for forholdene for jakt har vært meget gode. Slik er det når bjørnen med brede labber flyter oppå, mens elg i flukt går gjennom og må slite tungt. Flere steder har jeg sett spor av elg i vill flukt ut fra steder hvor bjørn har gått inn. Jeg vet at der inne utspiller dramatikken seg, men jeg venter med å undersøke saken til bjørnen er ferdig og kommer ut av seg selv. Ved visse mellomrom kjører jeg de faste patruljeløypene for å se etter utspor. Slik snøen er nå om natta, kan jeg aldri være sikker på om bjørnen har forflyttet seg uten å sette synlige spor. I dag, den 25. april, skal jeg imidlertid oppdatere meg på trekkfuglene langs Pasvikelva. Telling av vannfugler er også en del av feltoppgaven min. Feltboligen ligger i en bukt av vassdraget, så jeg må først kjøre rundt et par lange, utstikkende nes før jeg kommer til hovedløpet. Ved Oterholmen treffer jeg åpent vann. En råk er brutt opp fra Hestefoss kraftverk til det utvidede elvepartiet nedenfor Noatun, Schaannings bolig på norsk side. Jeg stopper og lytter. Konserten er i gang. Sangsvanenes trompetaktige støt flerrer nattestillheten over grenseelva, og gjenlyden ljomer fra åsene på russisk side. Jeg ligger gjerne over her en natt hver vår for å oppleve skuespillet. Denne gangen nøyer jeg meg med et par timers sjelero i fordypelse over Schaannings minne, slik han fremfører den i sin bok Jægerliv Nordpaa. Men først skaffer jeg meg en oversikt over situasjonen og lar blikket granske iskanten gjennom kikkerten. Sytten sangsvaner teller jeg i råka utenfor meg. Ytterligere tjue befinner seg lenger mot neset på Noatun hvor jeg godt skimter det pyramideformede taket på hans feltbolig. Bygningen kalles Peisestua, og den satte Schaanning opp da hans unge kone døde i I mange år har den fungert som et lite museum. Hele gårdsanlegget er egentlig et minnemuseum over den berømte fugleforskeren, for bygningene står ganske likedan i dag som de gjorde den gang han bodde her.

12 108 Steinar Wikan Schaanning slo seg først ned på russisk side, men ønsket å bosette seg i Norge. Det var ikke lett, for myndighetene hadde vedtatt at det ikke skulle være befolkning så langt opp i grenseområdet. Det ville bli for vanskelig å holde kontroll, og spesielt Schaanning hadde ord på seg å være vanskelig å holde styr på. Man mislikte hans nære omgang og samboerskap med den russiske befolkningen. Med utrettlig pågangsmot og god kontakt sentralt, til tross for mye motgang lokalt, klarte han å få den nødvendige tillatelsen til å bygge opp et bosted på den plassen han hadde sett seg ut. Gården kalte han Noatun, hentet fra norrøn mytologi. Noatun var boligen til guden Njord, som styrte over rikdom, grøde og sjøfart. Han ble gift med Skade som var jotundatter og bodde på Trymheim i fjellene. Der holdt han ikke ut på grunn av «ulvenes tuten». Hustruen Skade holdt heller ikke ut på Noatun. I eddadiktet klager hun: Ikke kunne jeg sove ved sjøens bredd for fuglenes larm. Meg vekker hver morgen svanenes skrik! Dette gjenforteller Schaanning i boka si og legger til at gudens bolig for den saks skyld like godt kunne ha ligget i Øvre Pasvik som i Åsgård. Skjønnere plass for en gudebolig «skal der letes længe efter, og svanerne, disse prægtige sagafugler med de blendende fjærhammer og den vidttonende sang, vil man ikke søke forgjæves der». Særlig senhøstes, etter de første kul- Peisestua på Noatun, Schaannings feltbolig i Bakerste ser man Schaanning selv. De andre er hans hustru Hedevig, hennes søster, en tjenestekone og Schaannings fire første barn. Bygningen står slik også i dag. Foto fra Schaannings fotosamling. Schaanning s field house, in Schaanning himself is right at the back. The others are his wife Hedevig, her sister, a maid and Schaanning s first four children. The building is still standing, though reconstructed. Photo from Schaanning s photographic collection.

13 Bjørneregistrering i Schaannings grensedal 109 Tranedans. Foto: Steinar Wikan. Dancing Cranes (Grus grus). denettene i oktober, samler de seg «hundreder paa hundreder og atter hundreder» i det langgrunne vatnet. Deres gjennomtrengende og fjerntklingende skrik lik et mangedobbelt ekko fortoner seg milevis i alle retninger, og gir faktisk området en siste eventyrets glans før midnattssolens fagre land begraves av vinteren og den arktiske natt. Sommeren, lyset og livet dør i svanesangen, for etter fem måneder atter å våkne opp på ny til de samme toner. Svanene er de siste trekkfuglene som forlater Pasvik, skriver Schaanning, og er også de første som vender tilbake. De er her når aprilsola og den sterke elvestrømmen i forening endelig har slitt hull i ispanseret og utvidet en råk ved en av elvas mange fosser. Jeg river meg løs fra Schaannings lyriske beskrivelse, og må si meg enig med ham, bortsett fra at fossene nå er erstattet av kraftverk. De første svanene kommer allerede i slutten av mars; bare en eller noen få, og så øker de utover etter hvert som det blir mer åpent vann. Til slutt er de flere hundre. Etter som det blir bart innover myrer og skogsvatn, forsvinner de til hekking og ungestell. Denne dagen beiter de fredelig i råka eller sitter parvis og hviler i morgensola. Noen sædgjess er også kommet, faktisk nettopp en av de siste dagene. Forrige gang jeg var her, så jeg ingen. Schaanning skriver at de første gjessene nesten alltid viser seg første mai. Det stemte tidligere. Nå kommer de en uke tidligere. Mens jeg teller opp gjess, stokkender og kvinender som også er på plass, høres kraftige skrik i sør. To sangsvaner med høylytte trompetstøt kommer glidende lavt over isen. Vingene foldes ned i bakkant som flapsene på et DC-9 fly, og de brede, svarte fotbladene spredes utover. Fuglene tar underlaget glidende og springer deretter bortover isen et stykke, før de gjenvinner balansen. Trompetstøtene øker i volum, mens svanene møter hverandre med strekte halser og kraftige vingeslag. Spillet smitter over på fuglene omkring som hiver seg med i vårkåte fanfarer. Det bølges og strekkes i halser, bakses med vinger og sprutes med vann mens sangen går opp mot et høydepunkt i intensitet. Det hele varer bare noen få minutter. Snart ebber kraften ut. Fuglene i råka vipper igjen stjerten i været, mens de roter etter bunnplanter, og de på iskanten fortsetter døsingen i sola. De nyankomne legger seg utmattede på isen.

STORE ROVDYR I BARENTSREGIONEN

STORE ROVDYR I BARENTSREGIONEN STORE ROVDYR I BARENTSREGIONEN 2008 BARENTSwatch BarentsWatch 2008 er utgitt av Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd med støtte fra Miljøverndepartementet, Bioforsk, Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen

Detaljer

Er bjørnen farlig? M12 2013

Er bjørnen farlig? M12 2013 Er bjørnen farlig? M12 2013 Dette skriftet er blitt til etter en idé av SVEN BRUNBERG, feltansvarlig for Det skandinaviske bjørneprosjektet, og bygger på hans erfaringer og på den kunnskapen som gjennom

Detaljer

LÆRERVEILEDNING LEK OG LÆR MED LODIN LYNX. www.dntoslo.no. Naturopplevelser for livet

LÆRERVEILEDNING LEK OG LÆR MED LODIN LYNX. www.dntoslo.no. Naturopplevelser for livet LÆRERVEILEDNING LEK OG LÆR MED LODIN LYNX www.dntoslo.no Naturopplevelser for livet 2 Lek og lær med Lodin Lynx LEK OG LÆR MED LODIN LYNX Lek og lær med Lodin Lynx er et morsomt og lærerikt uteskole- og

Detaljer

Erlend Loe. Doppler. roman

Erlend Loe. Doppler. roman Erlend Loe Doppler roman J.W. Cappelens Forlag a.s, 2004 Omslagsdesign: Alice Lima de Faria Omslagsmotivet er gjengitt med tillatelse fra Tine Meierier Satt med 11/14 Sabon hos Heien As, Oslo Trykt og

Detaljer

Selv om det ikke vil bli lest før om noen år, synes jeg denne historien trenger noen ord til dem som kommer etter:

Selv om det ikke vil bli lest før om noen år, synes jeg denne historien trenger noen ord til dem som kommer etter: Til Aline og Aline med den største forståelse og takknemlighet. Forord av Aurora Birkeland, Aline Victorias barnebarn. Jeg synes tiden er inne for å publisere brevet jeg fikk fra mormor fordi jeg selv

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Fuglevennen. Din naturkontakt Høst 2009. Tema: Her er spettene! Slik lager du en frøautomat

Fuglevennen. Din naturkontakt Høst 2009. Tema: Her er spettene! Slik lager du en frøautomat Fuglevennen Din naturkontakt Høst 2009 Tema: Her er spettene! Slik lager du en frøautomat Julefuglen Dompapen er selve julefuglen, der den pryder julekort og juledekorasjoner. Den friske rødfargen passer

Detaljer

Men mamma kom ikke hjem. Steinar Kyrkjebø og Simen Tomter Kyrkjebø

Men mamma kom ikke hjem. Steinar Kyrkjebø og Simen Tomter Kyrkjebø Men mamma kom ikke hjem Steinar Kyrkjebø og Simen Tomter Kyrkjebø Publicom forlag 2005 Publicom forlag AS 2005 Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering

Detaljer

Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007

Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007 Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007 Innhold Kapittel 1... 3 Kapittel 2... 5 Kapittel 3... 8 Kapittel 5... 12 Kapittel 6... 19 Kapittel 7... 23 Kapittel 8... 29 Kapittel 9... 37

Detaljer

Tyrannosaurus Rex INGAR KNUDTSEN ROMAN

Tyrannosaurus Rex INGAR KNUDTSEN ROMAN Tyrannosaurus Rex INGAR KNUDTSEN ROMAN Tyrannosaurus Rex Tyrannosaurus Rex INGAR KNUDTSEN ROMAN COPYRIGHT Ingar Knudtsen 2008 UTGITT AV Proponia Forlag 2008 DESIGN Conception ved Adon Elmir FORSIDEBILDE

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Nr. 2 En rollespillverden av Soria Moria SORIA MORIA 2 Innhold INNLEDNIN... 3 RELATERTE KOMPENDIER... 3 SORIA MORIA... 3 SAN & EVENTYR... 4 SOLVEI.... 4 SILJA... 10

Detaljer

Et vendepunkt Nord-Paraguay

Et vendepunkt Nord-Paraguay Et vendepunkt Nord-Paraguay La oss nå gå fram til 1967. Dette var på mange måter et spennende år. Da dro Astrid Myhrvold og Anna Strømsrud nordover i Paraguay til et helt nytt felt, og i første omgang

Detaljer

Linn Cecilie Ulvin ARBEIDSSTEDET: TEKSTER I SAMLING

Linn Cecilie Ulvin ARBEIDSSTEDET: TEKSTER I SAMLING Linn Cecilie Ulvin ARBEIDSSTEDET: TEKSTER I SAMLING 2 KEN-DOKKA (INTRO) Ken-dokka hadde En liten kul. Under den kunne hun forestille seg hva hun ville. Hun tenkte at kjønnet der inne var klemt sammen akkurat

Detaljer

Lucinda Riley. Jenta på klippen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt

Lucinda Riley. Jenta på klippen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt Jenta på klippen Lucinda Riley Jenta på klippen Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lucinda Riley Originalens tittel: The Girl on the Cliff Oversatt av Elisabeth Sætvedt Copyright Lucinda Riley, 2011 All rights

Detaljer

av Tor Moltu Tomo Publishing ISBN 978-82-992325-7-9

av Tor Moltu Tomo Publishing ISBN 978-82-992325-7-9 1 2 Forord I epokene før Snorre, var det også en Norrøn historie. Den er lite dokumentert. Det gjelder spesielt nedtegnelser fra tiden før våre kongesagaer tar til. Det var en brytingstid, mellom det nye

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Lucinda Riley. Lavendelhagen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt

Lucinda Riley. Lavendelhagen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lavendelhagen Lucinda Riley Lavendelhagen Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lucinda Riley Originalens tittel: The Light Behind the Window Oversatt av Elisabeth Sætvedt Copyright Lucinda Riley, 2012 Norsk

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Gaven fra rommet. Nærkontakt

Gaven fra rommet. Nærkontakt Gaven fra rommet Nærkontakt Den dagen romskipet med de fremmede kom, var Lars ute i kjøkkenhagen sin. Det var en god ting, for ellers hadde han neppe sett selve landingen. Og det var viktig. For hvis ikke

Detaljer

ORIGO av: Jan Bording

ORIGO av: Jan Bording ORIGO av: Jan Bording Kapittel 1 Det var to tanker som stod i hodet på meg. Den ene var fornuften som sa "du har ikke sovet på 36 timer, kast anker her i le bak øyene mens du enda kan holde øynene åpne".

Detaljer

Forord norsk utgave. God fornøyelse! Mai 2004 Terje Berntsen Rotvelta fuglehundsenter www.rotvelta.no

Forord norsk utgave. God fornøyelse! Mai 2004 Terje Berntsen Rotvelta fuglehundsenter www.rotvelta.no Forord norsk utgave Det er med stor glede og nytte jeg har brukt årets første måneder til å oversette dette heftet til norsk. Metodene som beskrives er helt i tråd med hvordan jeg selv arbeider med egne

Detaljer

Trond Buland. Ild fra ukjent sted. Roman

Trond Buland. Ild fra ukjent sted. Roman Trond Buland Ild fra ukjent sted Roman Trond Buland Ild fra ukjent sted Roman Takk til Kathrine, Ingunn og Tormod, for alt. Takk til Ingar for inspirasjon og støtte. Og til Hans Trygve, som gjorde det

Detaljer

Orkideens hemmelighet

Orkideens hemmelighet Orkideens hemmelighet Lucinda Riley Orkideens hemmelighet Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lucinda Riley Originalens tittel: Hothouse Flower First published in Great Britain in the English language by Penguin

Detaljer

Mysteriet på HjerneBroen. Siv Elisabeth

Mysteriet på HjerneBroen. Siv Elisabeth 1 Mysteriet på HjerneBroen Siv Elisabeth 2 SUNNIVA Mysteriet på HjerneBroen Siv Elisabeth 2010 Original tittel The Mystery of the Blocked BrainBridge Skrevet og oversatt til norsk av Siv Elisabeth Redigert

Detaljer

Fuglevennen. Din naturkontakt Høst 2008. Tema: Bli kjent med duene Slik lager du en naturholk Matkrise - også på fuglebrettet?

Fuglevennen. Din naturkontakt Høst 2008. Tema: Bli kjent med duene Slik lager du en naturholk Matkrise - også på fuglebrettet? Fuglevennen Din naturkontakt Høst 2008 Tema: Bli kjent med duene Slik lager du en naturholk Matkrise - også på fuglebrettet? Nye brettgjester - også hos deg? Foto stillits (over): Morten Vang; kjernebiter:

Detaljer

En handelsreisendes død

En handelsreisendes død En handelsreisendes død Av Arthur Miller Norsk oversettelse Peter Magnus Premiere på hovedscenen 22. januar Trøndelag Teater 2013 De medvirkende Willy Loman Linda Loman Biff Loman Happy Loman Bernard Kvinnen

Detaljer

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr.

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET 1 LEDER TEMA - Nærhet 18 TEMA-ARTIKLER 4 Gi meg nærhet, men kom ikke for nærme 6 Hypnosebehandling

Detaljer

Maria av Svaneberg: 1. Stemmer i natten. Neste bok er i salg fra 8. august til 18. september 2011

Maria av Svaneberg: 1. Stemmer i natten. Neste bok er i salg fra 8. august til 18. september 2011 Maria av Svaneberg: 1. Stemmer i natten Neste bok er i salg fra 8. august til 18. september 2011 1 Stemmer inatten Elisabeth Hammer 2011 CAPPELEN DAMM AS ISBN 978-82-02-36416-8 1. opplag 2011 Det må ikke

Detaljer

Roar Solheim Trond Vidar Vedum. Fugleskole. På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene.

Roar Solheim Trond Vidar Vedum. Fugleskole. På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene. Roar Solheim Trond Vidar Vedum Fugleskole Kurshefte utviklet av Norsk Ornitologisk Forening På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene. Fugleskole

Detaljer