Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave"

Transkript

1 Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK iphone APP BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER

2 Roth Nordic AS Jongsåsveien Sandvika Telefon: Fax: Mail: Versjon A juli P A

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Tilslutte master-kontrollenhet til lokal nettverksruter Laste ned app Nettverkskonfigurasjon ved bruk av lokalt nettverk Drift Pålogging Konfigurere navn på alle trådløse romtermostater Drift Problemløsing Mistet passord Problemer med GSM-forbindelse Kontrollenhet ikke funnet OSS Synkronisere din iphone-app med PC P A 3

4 EnergyLogic TouchlineTM Brukerhåndbok iphone App Innledning 1 Innledning iphone-tilkoblingen med Roth EnergyLogic Touchline varme- og kjølesystemer gir mulighet for fjernstyring med full kontroll over driften av systemet. Når det er installert, er det mulig å avlese aktuelle temperaturer, endre settpunkter og sjekke og endre driftsmodus for hver enkelt trådløs romtermostat. Dessuten er det mulig å endre driftsmodus for hele systemet med et enkelt trykk. Denne iphone-appen kan brukes på iphone, ipad og ipod. Med ipod er det imidlertid kun mulig via et lokalt nettverk. Systemtopologi iphonen kan tilkobles et hjemmenettverk ved hjelp av en lokal nettverksruter (WLAN). Dessuten er det mulig å få adgang til systemet via Internett ved bruk av Roths portalserver. Bruk av lokal nettverksruter er ikke obligatorisk for å sette opp systemet. Fig. 1: Topologi for trådløse tilkoblingsmodul(er) med iphone Hvis hjemmenettverket ikke har en lokal nettverksruter, er det mulig å installere en lokal nettverksruter midlertidig til systemet for bruk av portalserveren er satt opp. Deretter kan den lokale nettverksruteren fjernes igjen, slik at den trådløse master-tilkoblingsmodulen tilkobles direkte til DSL-ruteren. All kommunikasjon vil da foregå via Internett (Roth portalserver) 4 P A

5 Tilslutte master-kontrollenhet til lokal nettverksruter 2 Tilslutte master-kontrollenhet til lokal nettverksruter For å kunne forbinde iphonen med kontrollenheten, må den trådløse mastertilkoblingsmodulen først kobles til en lokal nettverksruter. Den lokale nettverksruteren kan kun kobles til en master-kontrollenhet. En master-kontrollenhet kan identifiseres på master-led-en (skal lyse). I et system med to eller tre kontrollenheter er det alltid en masterkontrollenhet. Hvis det bare er installert én master-kontrollenhet, kan det være at denne kontrollenheten ikke er satt opp som master. For å sette opp denne kontrollenheten som master: Trykk på master-knappen i 10 sekunder. Du kan finne ytterligere opplysninger i brukerhåndboken for Roth Touchline. Koble den trådløse master-tilkoblingsmodulen til den lokale nettverksruteren som vist på figur 1, punkt 3). Fig. 2: LAN-tilkobling P A 5

6 Laste ned app 3 Laste ned app Roth Touchline App kan lastes ned fra App Store på din iphone. Vennligst merk at det ikke er gratis å nedlaste denne: Din itunes-konto vil bli belastet med et engangsbeløp, mens eventuelle fremtidige oppdateringer vil være gratis. For å sikre appen mot å gå tapt bør du synkronisere din iphone med PCen som beskrevet i avsnitt Nettverkskonfigurasjon ved bruk av lokalt nettverk Kontrollenheten konfigureres som Master og tilkobles WLAN routeren. Slå på WLAN routeren og installer Touchline App en på din iphone. Trekk ut støpselet til Master kontrollenheten. Vent til alle dioder slukker og sett støpselet inn i stikkontakten igjen, nå vil kontrollenheten automatisk bli tildelt en IP-adresse fra WLAN routeren. Åpne «Innstillinger» på din iphone ved å trykke på Velg «Wi-Fi»-innstillinger P201 Slå «Wi-Fi» på Velg «Ditt nettverk» P202 6 P A

7 Nettverkskonfigurasjon ved bruk av lokalt nettverk Start appen på din iphone ved å trykke på Roth Touchline-ikonet Velg språk P203 Trykk: Søk etter ny kontrollenhet P604 Roth master-kontrollenheten som er tilkoblet det lokale nettverket vises. Velg denne kontrollenheten. Vennligst sjekk avsnitt 6.3 dersom kontrollenheten ikke vises. P605 P A 7

8 Nettverkskonfigurasjon ved bruk av lokalt nettverk Unique ID-nummer (UID: kreves hvis du har mistet brukernavn/passord) Skriv inn standardpassordet 1234 Trykk «Tilbakestill passord» P606 Skriv inn brukernavn og passord. Ta da hensyn til følgende: Brukernavnet skal være minst 3 tegn og ikke mer enn 18 tegn langt. Første tegn i brukernavnet skal være en bokstav eller et tall. Brukernavnet kan ikke inneholde mellomrom, skilletegn eller spesialtegn (heller ikke de skandinaviske bokstavene æ, ø og å). Brukernavnet kan dog inneholde understrek «_», punktum «.» og bindestrek «-». Passordet skal være minst 4 tegn og ikke mer enn 16 tegn langt. Passordet kan ikke inneholde mellomrom, skilletegn eller spesialtegn. Slå «Registrering på portal» på. Trykk «Send» for å koble kontrollenheten til portalen P607 Meldingsfeltet viser da følgende resultater: «Kobler til portal» «Ugyldig brukernavn» eller «Ugyldig passord» Brukernavn / passord overholder ikke reglene for utforming ovenfor og må rettes. «Brukernavn er allerede brukt» eller «Passord er allerede brukt» Brukernavn / passord er allerede brukt av en annen bruker på portalen. Vennligst velg nytt. «Tilkobling til portalen mislyktes» Sjekk at iphonen har tilgang til Internett. «Registrering på portalen gjennomført» P608 8 P A

9 Nettverkskonfigurasjon ved bruk av lokalt nettverk Trykk «pil venstre» for å forlate prosedyren for tilkobling til portalen P609 Du kan nå starte appen via enten lokalt nettverk eller Internett! Skriv passordet Velg «Internett» eller «Lokalt» P610 Hvis appen mislyktes i å tilkoble til portalen, må du sjekke Internetttilkoblingen vha. nettleseren på din iphone som er koblet til det lokale nettverket Så lenge din iphone er innenfor rekkevidde av det lokale nettverket, vil det lokale nettverket alltid bli valgt. Hvis denne forbindelsen går tapt og din iphone har tilgang til Internett, vil tilkoblingen bli opprettet gjennom portalserveren. Dersom du har mistet brukernavn og passord, må du identifisere det unike ID-nummeret til din iphone. Det unike ID-nummeret finnes som beskrevet i avsnitt 6.1. Deretter skal du sende denne unike ID-en til Roth per e-post. Når Roth har mottatt e-posten, sender de en tilbakestillingskode som tilbakestiller passordet til standardinnstillingen. Du kan lese mere om dette i avsnitt 6.1. P A 9

10 Drift 5 Drift Alle trådløse romtermostater adresseres til kontrollenheten(e), og er det mer enn én kontrollenhet, må slave-kontrollenhetene adresseres til master-kontrollenheten. Lokalnettverkforbindelsen opprettes som beskrevet i kapittel 2, appen aktiveres som beskrevet i kapittel 3 og nettverket konfigureres i henhold til kapittel Pålogging Start appen Velg språk P203 Velg «Koble til kontrollenhet» P P A

11 Drift Skriv passordet ditt Trykk «Internett» eller «Lokalt» P610 Startskjermene vises; påloggingen lyktes. P611 Dersom Språk-skjermen vises igjen, har du ikke skrevet korrekt passord. Prøv igjen. Har du mistet passordet, må du følge instruksene i avsnitt 6.1. P203 P A 11

12 Drift 5.2 Konfigurere navn på alle trådløse romtermostater Du er logget på, og Startskjermen vises. Trykk «Innstillinger» i hovedmenyen (a) (b) (c) P611 Du vil nå se alle romtermostatene som er forbundet med det samlede systemet. På hver linje vil du se et ID-nr., f.eks. 253/1 (253 for kontrollenheten og 1 for termostaten) etterfulgt av N.N. (ikke noe navn). Du må nå identifisere romtermostatene og navngi dem én etter én, slik at du lett kan se hvilket rom det gjelder. 1 Display i standby-modus 2 Følerknapper (a) meny (b) ok (c) avbryt Fig. 3 Romtermostat Gå til den første romtermostaten og gjør følgende (se på fig. 3 nedenfor). P613 Romtermostaten viser standby-modus. Trykk på én av følerknappene i mer enn 2 sekunder for å aktivere termostaten. Termostaten skifter da til driftsmodus. Temperatursettpunkt blinker Trykk på følerknappen «Meny» i 5 sekunder. Displayet viser P01 Trykk gjentatte ganger på følerknappen «Meny» for å velge parameteren P08 (= Vis ID-nummer for romtermostat) Trykk på følerknappen «OK». ID-nummeret vises på displayet. Noter IDnummeret på termostaten, f.eks. 03 Trykk på følerknappen «OK». P-09 vises på displayet. (= Vis kontrollenhetens ID-nummer) Trykk på følerknappen «OK». ID-nummeret vises på displayet. Noter IDnummeret for kontrollenheten, f.eks. 01 (bare hvis du har mer enn én kontrollenhet) Finn ID-numrene på hhv. kontrollenheten og termostaten i oversikten på «Innstillinger»-siden i appen, f.eks. 01/03 Trykk på feltet med navnet N.N. og skriv navnet på rommet du ønsker, f.eks. Stuen Trykk på følerknappen «Avbryt» for å forlate termostatmenyen. Displayet viser driftsmodus, og temperatursettpunkt blinker. P614 Gjenta prosedyren ovenfor for alle romtermostater som er vist i systemet. Hvis det finnes flere romtermostater enn dem som er vist i menyen: Trykk «Neste». 12 P A

13 Drift Trykk «System info» i innstillingsmenyen for å få en oversikt over hele systemet P615 I dette eksempelet består systemet av fem romtermostater som er knyttet til i alt to kontrollenheter. Master-kontrollenheten er alltid vist først (øverst), og de neste to vil da være Slave 1 og Slave 2. P616 Trykk «Info» Prosedyren som er beskrevet i avsnitt 5.2 kan også finnes på infosidene på din iphone. P617 P A 13

14 Drift 5.3 Drift Start appen P203 P604 P610 Velg språk > Koble til kontrollenhet > Logg på Logg på med passord, velg Internett eller Lokalt. Se alle rom Endre modus for alle rom Innstillinger for romnavn Start P P A

15 Drift Start > Rom aktuell romtemperatur klokkesymbol som viser at et tidsprogram er aktivt P618 P619 P620 Start > Rom > Rominnstillinger endre settpunkt endre betjeningsmodus endre tidsprogram Start > Rom > Rominnstillinger > Endre verdi: øke, trykk pil opp senke, trykk pil ned Start > Modus Endre modus for alle romtermostater (hele systemet) Velg modus P621 Start > Modus > Bekreft P622 Merk: Lokale tidsprogrammer har en høyere prioritet og må deaktiveres hvis endringen skal være permanent for alle romtermostater. Se også OSS. P A 15

16 Drift P623 P624 Start > Modus Menymodus når alarm er aktivert Trykk «Feil» for å se opplysninger om alarmen Start > Modus > Feil Mulige alarmer: RF-kommunikasjon avbrutt Maks. duggpunktgrense Maks. vanntilførselgrense *) *) Forekommer bare hvis sikkerhetstermostat for maks. vanntilførselsgrense er installert. Se brukerhåndboken, parameter P-62. P614 P616 Start > Innstillinger Sette navn på romtermostater Start > Innstillinger > System info Oversikt over det installerte systemet 16 P A

17 Drift P617 Start > Info Informasjon om hvordan du navngir romtermostater. P A 17

18 Problemløsing 6 Problemløsing 6.1 Mistet passord P625 Har du mistet ditt passord, må du gjøre som følger: Finn det Unike ID-nummeret (UID) for din iphone på følgende måte: Sjekk at tilkoblingen mellom din iphone og kontrollenheten går gjennom lokalt nettverk Start appen Velg språk Velg «Søk etter ny kontrollenhet» Velg kontrollenheten som vises UID for din iphone vises da øverst Send denne UID til følgende e-postadresse: Du mottar da en tilbakestillingskode, slik at du kan tilbakestille passordet til standardinnstillingen Trykk «Tilbakestill passord» (la feltet «Passord» være tomt) Skriv inn tilbakestillingskoden og tykk «Tilbakestill passord»- knappen Passordet tilbakestilles da til standardinnstillingen: 1234 Du kan nå endre passordet ditt som beskrevet på side 8 og foreta en ny registrering på portalserveren. Det er mulig å bruke det gamle passordet. P P A

19 Problemløsing 6.2 Problemer med GSM-forbindelse Dataoverføringshastigheten avhenger av signalstyrken når du bruker iphonens GSM-forbindelse. OK Svak / mistet Svakt eller mistet signal under en sesjon indikeres med en rød firkant som vist på bildet til høyre. For å kunne styre systemet online må GSM-signalet minst være på en enkelt bjelke. P611 P627 P A 19

20 Problemløsing 6.3 Kontrollenhet ikke funnet Dersom kontrollenheten ikke kan finnes, må du gjøre som følger: Sjekk at kontrollenheten er innstilt som Master Sjekk nettverksinstallasjonen som beskrevet i kapittel 2 Sjekk LAN-kablene som brukes Sjekk strømforsyningen til den lokale nettverksruteren Slå nettverksruteren av og på igjen med bryteren på ruteren Sjekk strømforsyningen til kontrollenheten Sjekk den lokale nettverkstilkoblingen med in iphone Sjekk at det er satt et mini-sd-kort i kontrollenheten Sjekk mini-sd-kortet er satt riktig på plass i kontrollenheten o Advarsel: Slå av strømforsyningen til kontrollenheten før du tar ut eller setter i SD-kortet Sjekk at mini-sd-kortet er lesbart: o Slå av kontrollenheten o Ta ut mini-sd-kortet ved å trykke det inn i kontrollenheten o Bruk en mini-sd-kort-adapter til å sette kortet i en PC o Bruk Windows Utforsker til å se at filene er synlige MERK! Du må ikke åpne, flytte eller slette noen av filene! o Dersom filene ikke er synlige, kan du på Roths nettsted finne en veiledning om hvordan du formatterer mini-sd-kortet og laster ned et nytt sett filer Dersom det ikke virker, er du nødt til å kjøpe et nytt mini-sd-kort o Forbered mini-sd-kortet i samsvar med instruksene på Roths nettsted o Sett mini-sd-kortet i kontrollenheten o Tilkoble strømforsyningen til kontrollenheten o Vent cirka ett minutt til kontrollenheten har startet opp igjen (LED-ene blinker hurtig mens dette skjer) o Forsøk å søke etter den nye kontrollenheten en gang til 20 P A

21 Problemløsing 6.4 OSS Sp.: Alle romtermostater viser en aktuell temperatur på 21,0 C. Sv.: Etter en et strømbrudd eller første gang kontrollenheten startes opp, har den standardinnstillingen 21 C for alle aktuelle romtemperaturer. Det vil ta minutter før alle temperaturer er oppdatert. Sp.: Det er ikke mulig å opprette forbindelse via GSM. Etter pålogging vises «Velg språk»-siden igjen. Sv.: Følgende kan ha skjedd: Ikke korrekt passord sjekk at du har korrekt passord GSM-forbindelsen er for svak vent til du får bedre signal (minst én enkelt bjelke) Lokalnettverksruterens Internett-tilkobling er ikke aktiv Brudd på strømforsyningen til kontrollenhet, lokal nettverksruter eller ADSL-ruter Sp.: Alle termostater er innstilt på samme modus med den sentrale modusfunksjonen, men etter en stund er ett eller flere rom innstilt på en annen modus. Sv.: Lokal betjening av romtermostatene har høyere prioritet enn betjening via iphone. Endringen skyldes derfor enten at noen har endret modus hjemme, eller at et tidsprogram fortsatt er aktivt. Ett eller flere tidsprogrammer er fortsatt aktivt/aktive dersom klokkesymbolet vises på «Modus»- siden. Deaktiver alle tidsprogrammer som du kan se på «Rom»-siden og velg ønsket sentrale modus igjen. Sp.: Ikke alle romtermostater innstilles øyeblikkelig på samme modus med den sentrale modusfunksjonen. Sv.: Alle romtermostater som er tilkoblet master-kontrollenheten, innstilles øyeblikkelig på ønsket modus. For romtermostater tilkoblet slavekontrollenheter kan det ta inntil 3 minutter før de er satt i ønsket modus. P A 21

22 Problemløsing 6.5 Synkronisere din iphone-app med PC Hvis du ikke tar backup av din Touchline APP, må du kjøpe en ny app hvis du mister din iphone eller den blir ødelagt. Du tar backup ved å synkronisere din iphone med PC-en. Du går frem på følgende måte: Koble iphonen til PC-en Åpne itunes Klikk på «ENHETER» på din iphone Klikk på «Filer» i menyen Klikk på «Overfør kjøp fra iphone» P P A

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Brukerveiledning. Zense HomeControl PC software (PC 2.4.4906) & Zensehome enheter. Versjon 2.4.4906.01

Brukerveiledning. Zense HomeControl PC software (PC 2.4.4906) & Zensehome enheter. Versjon 2.4.4906.01 Brukerveiledning Zense HomeControl PC software (PC 2.4.4906) & Zensehome enheter Versjon 2.4.4906.01 Zense Homecontrol Brugervejledning, versjon 2.4.4906.01 i av v Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Gjelder fra: 01.06.2012. Godkjent av: Fylkesordfører

Gjelder fra: 01.06.2012. Godkjent av: Fylkesordfører Dok.id.: 1.2.4.3.2 Bruk av ipad - veiledning for politikerne Utgave: 3.00 Skrevet av: Liv Føre Gjelder fra: 01.06.2012 Godkjent av: Fylkesordfører Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 5 1. INNLEDNING Nettbrett

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

NetCom pcsmsogmms Selvstendig

NetCom pcsmsogmms Selvstendig NetCom pcsmsogmms Selvstendig Brukerveiledning Versjon: 1.3 30.03. 2009 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... 3 FORUTSETNINGER... 3 INSTALLASJON... 3 INSTALLASJONSVEIVISEREN...3 HVORDAN REGISTRERE SEG SOM

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Avansert brukermanual

Avansert brukermanual Avansert brukermanual MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 NOR Brukermanualer og hvor du finner dem Hvilken håndbok? Hva inneholder den? Hvor finner jeg den? Produktsikkerhetsguide Hurtigstartguide Grunnleggende

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Bruksanvisning. SL50i

Bruksanvisning. SL50i Bruksanvisning SL50i A) Sett forfra B) Sett bakfra Helpline België/Belgique/Belgien/ 02 275 0701 Luxemburg/Luxembourg 26 84 3000 Danmark 35 25 87 61 Deutschland 0696 698 4712 España 9 17 45 62 46 France

Detaljer

253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 1 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14. TiGR 350R NORSK

253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 1 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14. TiGR 350R NORSK 253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 1 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14 TiGR 350R NORSK 253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 2 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14 253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 3 Mercredi,

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N9

Brukerhåndbok for Nokia N9 Brukerhåndbok for Nokia N9 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 6 Taster og deler 6 Sette inn SIM-kortet og lade batteriet 8 Første oppstart 11 Få mer hjelp 15 Grunnleggende bruk 15 Startvisninger

Detaljer