Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no."

Transkript

1 INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post: Nr. 8 og 9 oktober/november årgang OBS! OBS! OBS! Nye åpningstider fra 16. august 2008: Mandag Tirs., ons., tors Fredag Stengt Lørdag Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: Ordførerens hjørne Utbyggingsprosjekt på Solnes gir grunnlag for store diskusjoner i kommunen Side 3 Sti for øye en åpenbaring i skogene på Fossnes Side 5 Arrangementer Kommende arrangementer fra lag og foreninger m.m. Side 6-8

2 Stokke kommune (www.stokke.kommune.no) Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3160 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: eller velg Telefonlister på Sentralbord/Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Eiendom og kommunalteknikk - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst og Tiltak for funksjonshemmede: Inng. D, 2.etg. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Ja, nå er vel soppturene avviklet, bær og frukt har kommet i hus og høstjakta er godt i gang! Stokke bibliotek har fått nye åpningstider, som bl.a. betyr at biblioteket holder stengt fredager. Men nå snart vil lastebilsjåfører få et eget tilbud på Furulund kro. Gå ikke glipp av åpningen av Transportarbeiderbiblioteket som åpner primo oktober. Les mer om prosjektet nedenfor. Ordfører tar for seg utbyggingsprosjektet på Solnes. Det er laget et forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes. Et prosjekt som sikkert mange i Melsomvik vil ha meninger om. Du finner informasjon om prosjektet på kommunens hjemmesider under Nyheter på forsiden, Dette er et dobbeltnummer, som gir noen ekstra sider med God lesning!! Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf E-post: Virksomhet Engveien-senteret Telefon/Faks: / Virksomhet Bokemoa og Ramsum skoler Bokemoa: Telefon/Faks: / Ramsum: Telefon/Faks: / Virksomhet Feen og Melsom skoler Feen: Telefon/Faks: / Melsom: Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Virksomhet Kultur: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Stokke Fritidstilbud Låven på Vear: Onsdager: kl Telefon: Fritidsmagasinet i Stokke sentrum: Fredager: kl Telefon: Flerbrukshusene kan leies til ulike rusfrie arrangement, henvendelser rettes til Stokkehallen, besøksadr. Rørkollveien 2 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Vearhallen, besøksadr. Melsomvikvn. 561 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4. Telefon/Faks: / Transportarbeiderbibliotek på Furulund kro I begynnelsen av oktober åpnes det et lite bibliotek beregnet på transportarbeidere i underetasjen på Furulund kro. Her vil yrkessjåfører kunne låne lydbøker og eventuelt bruke en PC. Denne yrkesgruppen har ofte arbeidstider som gjør det umulig for dem å benytte seg av vanlige bibliotek og andre kulturtilbud. Dette er et prosjekt finansiert av ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) og Vestfold fylkesbibliotek. Samarbeidspartnere er Larvik og Stokke bibliotek og Furulund kro, og utlånet vil være basert på selvbetjening. For bilder og omtale av åpningen, se neste nummer av Nytt fra Stokke kommune. Hanne Ottoson Biblioteksjef Ordførers time på biblioteket Torsdag 16. oktober (merk dato!) og torsdag 6. november kl kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Enkel bevertning. Bjørg Ebeltoft, redaktør Forsidebilde: Fra kaia i Melsomvik, området som inngår i forslag til reguleringsplan for Nedre Solnes. Foto: Odd H. Bekkevold.

3 Ordførerens hjørne UTBYGGING AV NEDRE SOLNES? I 2004 sa et knapt flertall i Stokke kommunestyre nei til forslag til reguleringsplan for Nedre Solnes. Nå har eierne av området, Solnes Eiendom A/S, i samarbeid med Kystutvikling A/S, utarbeidet et nytt forslag til reguleringsplan for dette området. Eiendommen er det tidligere marine-området, der det i dag drives industri. I begynnelsen av september besluttet Planutvalget enstemmig å legge forslaget til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Parallelt med reguleringsplanen er det også utarbeidet en konsekvensutredning for aktuelle temaer. Utbygger har utarbeidet to alternative planer. Jeg vil tro at diskusjonen om planforslaget i hovedsak vil dreie seg om de samme temaene som for 4 år siden. Jeg gjengir her noen av de viktigste temaene i forslaget: Bevaring av historiske bygninger: Hvor mange og hvilke bygninger skal bevares? I det anbefalte alternativ A er bl.a. Maskinverkstedet og Kommandantboligen foreslått bevart. Bebyggelsens plassering og høyde mot sjøen: Sammenliknet med planene fra 2004 er det såkalte Signalbygget ut i fjorden på odden der den gamle Sveisehallen ligger, fjernet. Bebyggelsen er lavere og trukket inn på land. I det anbefalte forslaget legges det opp til 111 boenheter. Jeg vil tro at nettopp antall boliger vil bli et viktig diskusjonstema. Det samme gjelder den nye bebyggelsens arkitektoniske og estetiske utforming i forhold til bygningene i gamle Melsomvik. Trafikkavvikling til og fra det nye boligområdet: Utbygger er bl.a. pålagt å utrede mulighet for adkomst fra syd. Dette er vurdert, men ikke anbefalt på grunn av store negative konsekvenser for landskap og mange beboere. Gang- og sykkelsti fra rundkjøringen ved Shell-stasjonen fram til det nye boligområdet er lagt inn i planen. I begge de alternative forslagene er det lagt opp til felles bryggeanlegg langs veien mellom Melsomvik båthavn og Kommunebrygga. Her gjenstår det sikkert mye diskusjon mellom eiere, rettighetshavere, båtforening, Vellaget, utbygger og Kommunen. Helt syd i området er det regulert inn et område på 7 daa som skal være tilgjengelig for allmennheten. Her legges det opp til badestrand og varierte leke- og oppholdsmuligheter. Som nevnt er altså forslaget til reguleringsplan for Nedre Solnes lagt ut til høring. Jeg håper at mange vil delta i den videre diskusjonen. Nedre Solnes er ikke et hvilket som helst område. Den rolle Melsomvik orlogshavn spilte under unionsoppløsningen i 1905, gjør at stedet er en viktig del av vår nasjonale historie. Hvordan vi best ivaretar akkurat dette perspektivet, bør også være et viktig tema i diskusjonen i tida framover. Jeg tror de aller fleste ønsker at det skal skje en utvikling av Solnes-området. Skal vi få til dette, må vi være villig til å inngå kompromisser. De ivrigste verneforkjemperne kan ikke forvente at alle de gamle bygningene bevares. Like lite som at de som vil rive alt det gamle, kan vente å vinne fram med sitt syn. Jeg håper på en god og saklig diskusjon fram til Kommunestyret skal fatte et endelig vedtak en gang på nyåret. Nils Ingar Aabol ordfører Flerbrukshaller med muligheter Stokkehallen og Vearhallen har fasilitetene du trenger. Hallflater 22x44m Tribuneplasser; fra Garderober: 4-6 stk. Kafeteria: Gode parkeringsmuligheter Kontakt: Virksomhet kultur tlf E-post: Hjemmeside: Stokke Idrettsråd og Virksomhet kultur Politiske møter oktober-november Utvalg Dato: Tid: Sted: Eldrerådet Formannskapsrommet Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) (teknisk) Møterom 3.etg. Det faste utvalg for plansaker (teknisk) Møterom 3.etg. Hovedutvalg for administrasjon Kommunestyresalen Formannskap Kommunestyresalen Kommunestyre Kommunestyresalen 3

4 Norges Vels fortjenestemedalje i sølv ble fredag 12. september 2008 tildelt REIDUN MARGRETHE LARSEN, født Reidun har i alt vært ansatt som lærer i Stokke kommune i 37 år. De siste 15 årene ved Stokke kommunale voksenopplæring. Før det var det Fossnes skole, fra 1971, der hun også var undervisningsinspektør i 7 år. Reidun gikk av med A F Pensjon fra 1. juli Reidun fikk gullklokke etter 25 års arbeid i Stokke kommune i Reidun har også vært aktiv i organisasjonsarbeid. Hennes kollegaer berømmer Reidun for at hun har utført sitt arbeid i skolen med høy kompetanse og stor innsats. Med hennes avgang mister Stokke kommunale voksenopplæring en spesialpedagog med høy formellog realkompetanse på mange av skolens arbeidsområder. Reidun utførte sitt arbeid med stor ansvarsbevissthet. Ordfører Nils Ingar Aabol overrekker Norges Vels fortjenestemedalje til Reidun Margrethe Larsen. Foto: Bjørg Ebeltoft. May-Berith Brendemo Rektor Stokke kommunale voksenopplæring Trim på resept 1 år 7. mai markerte Trim på Resept sitt ett års jubileum med både høg puls, svette, bløtkake og tale fra Stokkes varaordfører Trim på resept er 1 år. Gratulerer med dagen! Bøy og tøy! Foto: Vera Rustan. 4

5 Sti for øye -en kjærlighetserklæring til en helt vanlig Vestfoldskog STI FOR ØYE, stien med kunsten i på Fossnes, har akkurat nå fått sitt femte kunstverk montert og avduket, nemlig Norges sydligste ulvestamme. Tre ulver. I bronse. Laget av den walisiske kunstner Sally Matthews, 44 år, datter av en veterinær. De står litt gjemt inne i skogen og titter frem mot observante besøkende. 7 fuglekasser laget av Nå er de godt skjult av blader og grønt, det blir annerledes når bladene faller av trærne og når snøen kommer, for ikke å snakke om når lysdesigner Erik Selmer lyssetter ulvene slik at vi kan skimte dem om natten. Åsgårstrandkunstneren Ingerid Kuiters er hengt opp i trærne på STI FOR ØYE. Publikum må lete litt etter dem. Fugler er flyttet inn i de flotte eneboligene, særlig blåmeisen synes den var heldig. Foto: Cedric Archer Alle skulpturene skal lyssettes slik at STI FOR ØYE kan oppleves på nytt og på nytt - etter forskjellige årstider, i lyset og i mørket. De 7 fuglekassene laget av Ingerid Kuiters er en fryd for øye. Og det synes fuglene i Fossnesskogen også. Uglen har flyttet inn i den fine blå eneboligen og i tre av de andre fuglehusene er det observert familie Fugl. Foreløpig må publikum selv finne frem til fuglekassene, men etter hvert som STI FOR ØYE skrider frem, kommer en brosjyre som alle besøkende får med kart over stien og merket av hvor hvert kunstverk befinner seg. (Øverst) Tre bronseulver laget av Sally Matthews ble sendt fra Wales til Fossnes og montert i skogen til prosjektet STI FOR ØYE. Hver ulv veier 150 kilo og publikum må lete i skogen for å finne dem. Foto: Grethe Meyer Iversen (Nederst) Mens vi holdt på med monteringen, kom Løvtun-barnehagen på Fossnes forbi. Barna kunne fortelle foreldrene de hadde sett ulver. Lurer på om de ble trodd. Foto: Grethe Meyer Iversen Morpheus: Den store steinskulpturen på 28,3 tonn laget av Lars Widenfalk, Sverige, ble fraktet til Fossnes en solskinnsdag. 4 store trailere måtte til for å få den på plass. Det ble en spektakulær forstilling med mye spenning og undring og arbeidet med å få den på plass varte fra tidlig morgen til ferdig arbeidsdag. Foto: Bjarne Sætre MORPHEUS er drømmenes gud. Den store skulpturen på 28,3 tonn som hilser publikum velkommen til STI FOR ØYE er døpt Morpheus. Han er hugd ut i Bohuslengranitt fra Sverige av billedhugger Lars Widenfalk. Vi skal gjøre ham mer synlig for det fortjener han. Vi er ikke ferdig med stien og kunsten enda, men vi holder på å legge ut den røde løperen (rød rombeporfyr) fra parkeringsplassen og rundt hele stien. I løpet av høsten 2008 kommer to nye skulpturer ut i skogen og da står det 5 skulpturer igjen før vi forhåpentligvis kan åpne STI FOR ØYE med ferdige brosjyrer, veibeskrivelse og lyssetting om 1 år. Inntil da er dere hjertelig velkommen til Fossnes og dens flotte skog. Grethe Meyer Iversen Prosjektleder 5

6 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Lyst til å synge i kor? Vi er 35 høye, lave, runde, magre, hårløse, storfotede, humoristiske, giktiske, allergiske, blakke, mørkredde, sjenerte, høyrøstede, amatørdiktende - kort sagt, vanlige mennesker som kommer sammen en gang i uka til korøvelse. Vi lærer stadig nye sanger, og vi lærer å puste, stå riktig, hvor tunga skal være når vi synger en OOOOO og masse annet. Noen ganger klarer vi det, og da blir både vi og dirigent Une veldig blide!! Noen ganger drar vi på tur med stor T - nemlig det store utland. I April 2008 var vi i Budapest, der fikk vi nye sangervenner i et damekor. Vi håper de vil komme til Stokke i 2011, da er det lands-sangerstevne her. Brunstad er klar for opptil 4500 sangere! Vi har også vært i Sverige, Italia og Praha. Andre ganger går turen rundt i Norge. Sangerstevner, seminarer eller besøker andre kor. Vi var for ikke så lenge siden på et sangerstevne i Horten med 15 andre kor, alltid hyggelig å treffe hverandre, man blir en stor sangerfamilie. Frem i tid er det spennende ting på gang... Først er det duket for en flott julekonsert lille julaften kl. 22 i STOKKE KIRKE!!! gled dere :) Vi har store planer om å ha et musikal show i løpet av 2009, heng dere på - dette blir gøy, vi gleder oss. I løpet av et år har vi mange sangoppdrag. «Ekstremopplevelsen «i år var 17. mai med regn og iskald vind, Lille julaften derimot: Skjee kirke var stappfull av tilhørere, det var topp! Til jul blir det som nevnt tidligere i Stokke kirke, da skal alle få sitteplass. Og vi håper at koret har fått mange nye medlemmer innen den tid så vi blir et STORT kor. Å drifte et kor koster penger. Vi finner stadig på nye ting for å få penger i kassa. Varetelling, skogplanting, serveringsjobber eller sangoppdrag i bursdager/selskaper er ting vi er gode på. Det er bare å ringe. Vi håper du ble litt nysgjerrig på oss nå, fikk lyst til å synge, eller trenger vår sang. Hilsen Stokke blandede kor Ring eller kontakt oss da vel! Hege : Rigmor : Henriette : Berit : Svømmehallen i Stokke på Bokemoa skole -Åpner igjen etter høsteferien mandag 6. oktober! Åpningstider: Mandager: kl damer/jenter Onsdager: kl herrer/gutter Fredager: kl familie/felles BADSTU på mandager og onsdager. NB! Barn under 10 år, kun i følge med voksne. Priser: Barn opptil 16 år: kr. 25,-. Voksne kr. 50,-. Nyhet: Sesongkort (10 klipp): Barn kr. 200,-. Voksne kr. 400,-. «Zheng He og de store kinesiske sjøreisene på 1400 tallet» Foredragsholder: Harald Bøckman professor / forsker fra UiO. Sted: Stokke bibliotek Onsdag 8. oktober kl Entre: kr. 50,- YME PRODUKTER (bak Alles-bygget på Stokke) JULEGAVETIPS KOM Å SE VÅRE NYE STRIKKEDE OG TOVEDE PRODUKTER TIL HYGGELIGE PRISER. HVA MED ET GODT OG VARMT SITTEUNDERLAG? VI HAR SOM ELLERS OGSÅ MYE FIN KERAMIKK HER FINNER DU OGSÅ ANNEN KUNST OG BRUKSKUNST LAGET AV LOKALE KUNSTNERE ÅPNINGSTIDER: MAN-ONS-FREDAG KL TIRSDAG KL VELKOMMEN TIL HYGGELIG HANDEL 6

7 Inviterer til gjestebud Den 10. oktober er det Verdensdagen for psykisk helse og i den anledning inviterer vi deg til arrangement på: Torvet ved Engveien-senteret fra kl Vi legger opp til en hyggelig sammenkomst med underholdning, allsang og dans for den som ønsker det. Bevertning. Utlodning med mange fine premier. Gratis inngang. Er du nysgjerrig på hva psykisk helse er, ønsker informasjon om emnet, sliter selv eller kjenner noen som har det vanskelig, så kan du komme til oss og få informasjon. Vi vil også informere om det psykiske helsetilbudet i vår kommune. De fleste av oss vil i løpet av livet oppleve tunge og krevende perioder og kriser. De fleste vil heldigvis komme seg gjennom Psykisk helsetjeneste. dette og mange vil klare det på egen hånd eller med støtte fra sosialt nettverk som familie, venner og kollegaer. Andre vil trenge støtte og behandling fra helsetjenesten. Vi ønsker også å formidle at psykisk uhelse kan ramme oss alle og at det er nyttig å ha litt verktøy i ryggsekken som kan hjelpe oss å håndtere de utfordringer livet gir. Gjennom markeringen av Verdensdagen ønsker vi å bidra til en forståelse for at psykiske problemer er vanlig. I Stokke er vi en arbeidsgruppe bestående av personer fra Psykisk helsetjeneste, Aktivitetshuset Kuben, brukerforum og Mental Helse som står sammen om dette arrangementet. Representanter fra gruppen vil være tilstede under arrangementet for utdeling av brosjyrer og informasjon. Formålet med Verdensdagen for psykisk helse, som hvert år markeres 10. oktober, er å ha en spesiell dag hvor psykisk helse står i fokus verden over. Hvert år velger World Federation Health i samarbeid med verdens helseorganisasjon (WHO) ut et tema for Inger-Tove Gjermundsen, Psykisk helsetjeneste (til venstre). Hege Rønning, Psykisk helsetjeneste (til høyre). Foto: Bjørg Ebeltoft. Ikke til stede da bildet ble tatt: Marian Brattås, Kuben - Bjørg Helga Jacobsen, Brukerforum - Turid Bakken, Leder av Mental Helse i Stokke kommune - Jorid Soleng, Verdensdagen, og Sosial-og helsedirektoratet har vedtatt at Verdensdagen skal brukes til å oppnå åpenhet og informere om psykisk helse. Budskapet for Verdensdagen er: LIVET GÅR OPP OG NED - SNAKK OM DET. Livet går opp og ned for oss alle Mange faktorer påvirker vår psykiske helse Psykiske problemer er vanlig Det finnes hjelp når livet er tøft Vi ønsker å bidra til en forståelse for at psykiske problemer er vanlig. Vi håper å bidra til at folk føler seg bedre rustet til å være åpne om det som er vanskelig og dermed også håndtere vanskelige tanker og følelser- både hos seg selv og andre. VELKOMMEN. Inger-Tove Gjermundsen Psykiatrisk sykepleier 7

8 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Ståkke Stokke på kartet? Stokkes revygruppe De utrolige ønsker alle velkommen til årets forestilling fra fredag 17. oktober t.o.m. mandag 20. oktober på Melsom videregående skole. Alle forestillingene starter kl Billetter fås allerede nå kjøpt på Statoil Stokke! Dette er tredje året revygruppa står på scenen i oktober, gruppa har rekruttert inn nye medlemmer og fått gamle utgåtte tilbake igjen! Revygruppa har siden i vinter jobbet hardt med årets revy, og er nå ivrige etter å tilby publikum mange humoristiske gullkorn! Velkommen! Duke Ellington konsert i Stokke Tirsdag den 21. oktober kl inviterer Stokke kirkes sang og musikkutvalg til jazzkonsert i Stokke kirke med STOKKE STORBAND og KorInter. (entrè kr. 100) KorInter er et blandet kor med medlemmer fra ulike menigheter i Tønsbergområdet. Koret har 10-års jubileum i år og dirigent for koret er Åse Rønningstad Fuglestrand. Konserten består av to avdelinger i første avdeling spiller Stokke Storband flere av Duke Ellington s vakre og eviggrønne melodier. I konsertens andre avdeling fremfører Stokke Storband og KorInter utdrag fra Duke Ellington s sakrale konsert for storband og blandet kor Sacred Concert. Duke Ellington var en fremragende amerikansk jazzmusiker komponist og arrangør. Han utviklet sitt Stokke Storband. pianospill og var en dyktig orkesterleder fra han startet sitt orkester i 1917 til sin død i Vestfold Ukuleleklubb holder til på Fossnes og her er oversikt over klubbkvelder oktober-november-desember: Øvingskveld Fossness 18: Spillekveld Fossnes 18: Øvingskveld Fossness 18: Spillekveld Fossnes 18: Øvingskveld Fossnes 18: Spillekveld Fossnes 18: Øvingskveld Fossnes 18: Spillekveld Fossnes 18: Øvingskveld Fossnes 18: Julearrangement Vestfold Ukuleleklubb v/freddie Langrind 8

9 Alle aktivitetene på senteret er i gang og vi minner om noen: Torgtreff m/kaffe, hver dag kl Engveien Dataklubb har treff hver mandag. De holder også kurs i Word og Internett på andre ukedager. Stikkekafé, hver tirsdag og torsdag. Treskjæring, hver onsdag. Snekkeraktiviteter også andre dager om ønskelig. Hjernetrim, hver torsdag. Ta gjerne kontakt om du er interessert i noe dette. Påmelding gjøres i resepsjonen ved oppmøte eller pr. telefon Aktivitetsavdelingen er åpen alle ukedager og har åpne tilbud til alle pensjonister/ trygdede bosatt i Stokke kommune. For øvrig minner vi om noen av arrangementene i oktober/november: 1/10 Markering av den internasjonale eldredagen 6/10 Mannekengoppvisning 7/10 Nattverdgudstjeneste 10/10 Markering av verdensdagen for psykisk helse 11/10 Lørdagstreff 14/10 Møte i Stokke pensjonistforening 15/10 Huskonsert med Kulturskolen 24/10 Dansekveld 26/10 Søndagstreff 2/11 Konsert med Korpset Vårt 11/11 Andakt 11/11 Møte i Stokke pensjonistforening 16/11 Israelsmisjonen 21/11 Dansekveld 30/11 Søndagstreff Alle er hjertelig velkommen. Engveien Kafeteria Tlf. nr Åpningstider: mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til kl ) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Trim på resept Er du sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt, trenger du hjelp for å komme i gang med trening? I Stokke har vi tilrettelagt trening for nettopp DEG. Trim på resept ledes av fysioterapeuter og består av variert trening ute med gå-tur i individuelt tempo, generell styrketrening og bevegelighetstrening. Undervisning i aktuelle tema. Pris: kr 500,- for 24 treninger. Foto: Vera Rustan. Oppmøte på Moaplassen i Bokemoa: Mandag Onsdag For informasjon og påmelding kontakt: Inger Marie Solberg eller Ellen Marie Gran / På tur til Trælsodden Trim i Moa. 9

10 Oppstart av frivillighetssentral i Stokke Kultur- og kirkedepartementet har innvilget støtte til oppstart av frivillighetssentral i Stokke. Sentralen skal eies av lag og foreninger i nært samarbeid med Stokke kommune. Til et informasjonsmøte i vår ble det sendt innbydelse til ca. 100 lag og foreninger i bygda vår. Representanter for 20 av foreningene møtte, og flere sa seg interessert i å være med å drive en Frivillighetssentral. Det arbeides nå med å formalisere samarbeidet med Frivillighetssentralen. Hvis alt går etter planen har vi daglig leder, i 50 % stilling, være på plass før årsskiftet. Frivillighetssentralens oppgaver blir blant annet: - formidle oppgaver/hjelp mellom frivillige/brukere - være en løsningsorientert møteplass for alle med interesse for frivillighet - følge opp og rekruttere frivillige - utvikle samarbeid med frivillige organisasjoner Altså både gjøre noe nytt og bygge på eksisterende tilbud. Oppgavene er ikke på forhånd låst til å være det og Soletunet Kafeteria Tlf. nr Åpningstider: mandag-fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Frivillighetssentralen i Stokke det. Det er den kompetansen og de muligheter dere frivillige har som vil være det styrende for hva Frivillighetssentralen til enhver tid vil tilby av frivillige tjenester. Av de eksisterende tilbud nevnes besøkstjenestene til Røde Kors og Stokke menigheter, disse vil fortsatt bestå, men en ser for seg et nært samarbeid med Frivillighetssentralen. Ved etablering av en slik sentral blir det mangfold i tilbud av frivillige tjenester, og en vil nå mye lengre ut. Steinar Johansen Virksomhetsleder Engveien-senteret 10

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april.

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april. INFORMASJON Nr. 4 april 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Åpningstider i påsken Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. Nr. 5 juni-august 2008-9.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2010-11.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer!

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer! FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20 fredag - lørdag kl. 11-14

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON Nr. 3 - april 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Quo vadis, Stokke? Side 3 Ordførerens hjørne Folkehelseuka, Grunnlovs jubileum og informasjonsmøte om kommunesammenslåing mm. Side 4 10

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON God sommer God sommer Nr. 6 juni 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 6. juni 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang I dette nummer kan du lese om: Barnehager i vekst Andebudagene Historisk på Store Dal Avduking av vennskapstrappa

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer