Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! Nr. 10 desember årgang INFORMASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON"

Transkript

1 INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post: Nr. 10 desember årgang Åpningstider julen 2008: des stengt 29., 30. des des.- 2. jan. stengt 3. januar Vi ønsker alle våre brukere en riktig god Jul, og velkommen til et godt nytt bibliotekår! Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: God jul og godt nytt år! Ordførerens hjørne Dårlige nyheter: Budsjett 2009 og Gode nyheter: Nå blir det bredbånd til alle i Stokke. Side 3 Transportarbeiderbibliotektet ble åpnet i oktober. Prosjektgruppa var til stede da ordføreren klippet snora. Side 4 Arrangementer desember/julen 2008 fra lag og foreninger, Engveien-senteret og Soletunet. Side 5-7

2 Stokke kommune (www.stokke.kommune.no) Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3160 Stokke 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: eller velg Telefonlister på Sentralbord/Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Eiendom og kommunalteknikk - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst og Tiltak for funksjonshemmede: Inng. D, 2.etg. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Virksomhet Engveien-senteret Telefon/Faks: / Virksomhet Bokemoa og Ramsum skoler Bokemoa: Telefon/Faks: / Ramsum: Telefon/Faks: / Virksomhet Feen og Melsom skoler Feen: Telefon/Faks: / Melsom: Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Virksomhet Kultur: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Stokke Fritidstilbud Låven på Vear: Onsdager: kl Telefon: Fritidsmagasinet i Stokke sentrum: Fredager: kl Telefon: Flerbrukshusene kan leies til ulike rusfrie arrangement, henvendelser rettes til Stokkehallen, besøksadr. Rørkollveien 2 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Vearhallen, besøksadr. Melsomvikvn. 561 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4. Telefon/Faks: / Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Har du fått gjort unna julegaveinnkjøp, vask og julebakst? Eller velger du kanskje en alternativ jul, slik flere og flere gjør. Transportarbeiderbiblioteket ble åpnet 7. oktober og dette ble markert med ordførerbesøk og deltakere fra prosjektgruppa. Les mer om prosjektet på side 4. Desember er måneden for julekonserter og forestillinger. Lag og foreninger stiller opp, slik at du kan gå julen i møte med litt ekstra opplevelses-ballast i sekken. Ordfører tar for seg dårlige, men også noen gode nyheter. Redaksjonen ønsker alle lesere en RIKTIG GOD JUL og GODT NYTTÅR!! Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf E-post: Ordførerens time på biblioteket desember 2008 Torsdag 4. desember kl kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Enkel bevertning. Bjørg Ebeltoft Redaktør TIL ALLE BRUKERE AV HELSESTASJONEN EKSPEDISJONEN OG TELEFONEN ER BETJENT : Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Mandag og fredag etter avtale VEIETIME / ÅPEN TIME : Onsdager: JORDMOR fredager: Velkommen etter avtale Hilsen Stokke Helstestasjon Forsidebilde: Full fart på kjelken! Foto: Inger Line Birkeland VIL DU VÆRE VEIVISER FOR EN FLYKTNING I DITT LOKALMILJØ? Møt en flyktning to timer i uka i ett år. Som Flyktningeguide vil du få: Kurs som ruster deg til oppgaven Veiledning gjennom hele perioden Spennende bekjentskap Målet for Flyktningeguiden er: Bidra i integrering av bosatte flyktninger Hjelpe til med å praktisere norsk Knekke kulturelle koder Bygge nettverk Kontakt Vestfold Røde Kors: Tlf E-post:

3 Ordførerens hjørne Dårlige og gode nyheter I skrivende stund er det klart at Stokke kommunes økonomi er svært dårlig. Forvaltningen av kommunens kraftfond på 280 millioner har på grunn av den internasjonale finanskrisen ikke gitt den forventede avkastning. Uansett hva som skjer internasjonalt i ukene fram til årsskiftet, vil kommunens økonomi for de kommende år være vanskelig. Dette vil få negative konsekvenser for kommunens tjenestetilbud. På det nåværende tidspunkt er det umulig å si hvor omfattende reduksjonene vil bli. Dette avhenger dessuten av flere forhold. Bl.a. blir det helt avgjørende om statlige myndigheter gir oss anledning til å fordele tapet på finansforvaltningen vår over flere år. Likeens kommer det selvsagt til å bety mye hvordan den internasjonale økonomiske situasjon utvikler seg i ukene framover. Selv om det er liten trøst, er det også noen gode nyheter å formidle. I mai-utgaven av Stokke Nytt var temaet i Ordførerens hjørne bredbånd. Jeg redegjorde da for hvordan bredbåndsdekningen var i kommunen vår. Stokke kommer dessverre dårlig ut hvis vi sammenlikner med dekningsgraden ellers i landet. Og det er særlig utkantområdene i kommunen som sliter med tilgang til bredbånd. Jeg kunne i mai fortelle at kommunene i Vestfold gjennom 12K-samarbeidet og sammen med Vestfold fylkeskommune jobbet for å få statlige midler til utbygging av bredbånd. Dette arbeidet har nå gitt resultater. Stokke er en av 7 kommuner i Vestfold som til sammen har fått 11,7 millioner kroner fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Utbyggingen som 12K nå har fått statlige kroner til å gjennomføre, vil gi bredbåndtilgang til ca 2800 husstander som tidligere ikke har hatt eller har hatt dårlig tilgang. I tillegg vil flere næringsområder, skoler og andre kommunale institusjoner nå få bredbånd. Men utbyggingen vil gi effekt for langt flere enn for dem som i dag ikke har bredbånd. De aller fleste innbyggerne i deltakerkommunene vil kunne benytte seg av den nye infrastrukturen. Jeg vil på nytt oppfordre innbyggerne og næringslivet i Stokke til å melde sine behov for tilgang til bredbånd. Med de nye statlige pengene vi nå får, bør det bli god bredbånddekning i hele kommunen. Jeg ønsker alle Stokkes innbyggere en GOD JUL & GODT NYTTÅR!! Nils Ingar Aabol, ordfører Ny og forbedret innsamlingsordning fra mai 2009 I mai 2009 starter Vesar opp med innsamling av glass og metall fra de enkelte husstander i Stokke. Fra før samles som kjent inn papir, bioavfall og restavfall. Vi har hatt kildesortering i Vestfold i mange år, men innsamlingssystemet har praktisk talt vært uforandret siden Tønsberg som første kommune innførte det i De endringene vi gjør nå vil derfor bli et stort løft for Vestfold. Innsamling av plastemballasje Vi har hatt prøveordning for plastinnsamling i Stokke kommune i drøyt 2 år. De andre kommunene kommer nå etter fra mai 2009 (med unntak av Larvik og Sandefjord). I Stokke har vi fått inn ca 8 kg pr. innbygger. Dette er meget bra, også på landsbasis. Dersom VESAR oppnår det samme resultatet i de andre Vestfoldkommunene, vil en totalt samle inn ca 960 tonn plastemballasje i Vestfold. POLITISKE MØTER DESEMBER 2008 JANUAR 2009 Innsamling av glass- og metallemballasje Vesar blir blant de første i landet som starter med å samle inn glass- og metallemballasje på husstandsnivå. Dette betyr at returpunktene rundt om i Stokke kommune forsvinner til fordel for hjemmehenting. Hva betyr dette for deg? Tømmingen vil skje hver 6. uke hjemme hos deg. Du vil få utdelt en boks av plast på ca 45 l til å samle glass og metall i. Boksen kan du ha inne i huset ditt, for så å sette den ut på hentedagen din som er markert i kalenderen. Det vil også være mulig å kontakte Vesar for å få utdelt en ekstra utebeholder til glass og metall istedenfor boksen. Utebeholderen vil stå ute hele tiden, og du trenger da ikke å tenke på hvilken dag som er din tømmedag. VESAR mener den nye ordningen vil gi forbedret service til abonnentene, øke kvaliteten på tjenestene og gi en betydelig miljøgevinst. Utvalg: Datoer: Tid: Sted: Eldrerådet Formannskapsrommet Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) (teknisk) Møterom 3.etg. Det faste utvalg for plansaker (teknisk) Møterom 3.etg. Hovedutvalg for administrasjon Kommunestyresalen Formannskap Kommunestyresalen Kommunestyre Kommunestyresalen 3

4 Transportarbeiderbiblioteket i Stokke åpnet 07/10 Transportarbeiderbiblioteket ligger på Furulund Kro på gamle E-18 Representanter fra prosjektet hadde møtt opp til den høytidelige åpningen av Transportarbeiderbiblioteket i Stokke på Furulund Kro på gamle E-18. Vestfold Fylkesbibliotek har vært prosjektansvarlig med Berit Borgen i spissen som kunne fortelle at dette er nr. 2 i rekken av Transportarbeiderbibliotek. Etter hvert skal hele landet være dekket med 6 til fordelt på Gudbrandsdalen, Vestlandet og Nord-Norge. Prosjektet har fått støtte fra ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). Foruten lydbøker, kan sjåfører gå på internett på PC en som er plassert i biblioteket. Etterhvert vil transportarbeidernes egen hjemmeside bli oppstartsbildet (www.truckers.no) på denne. Stokke bibliotek er praktisk samarbeidspartner og vil ha ansvaret for oppfølgingen av Transportarbeiderbiblioteket. Fra Transportarbeiderforbundet stilte Geir Kvam som kunne fortelle at idèen er tatt fra Sverige og at det har tatt noe tid å komme i gang. Kulturdepartementet har vært engasjert i prosjektet og han rettet takk til ABM-utvikling som stilte med penger og gjorde sitt til at prosjektet ble en realitet. På sikt ser han for seg at dette ikke bare blir et kulturtilbud, men også en læringsarena for kunnskap, kultur og kompetanse. Videre holder Statens Vegvesen på å kartlegge muligheter for etablering av døgnhvilesteder. Dette er et prosjekt som skal Kulturpris og kulturstipend 2008 Litteraturuka i Vestfold er blitt et fast og etterlengtet kulturinnslag i vårt fylke. I Stokke har det de siste årene blitt en tradisjon å legge utdeling av kommunens kulturpris og kulturstipend til et av de arrangementene som holdes i Stokke bibliotek. Årets utdeling ble lagt til arrangementet Jordens elskende hjerter fredag 7. nov. - en markering av at det er 200 år siden Henrik Wergeland ble født. Geir Uthaug fortalte fra sin biografi. Petter Richter sto for tonefølge. Kulturstipendet ble i år tildelt Olav Stener Olsen oppvokst i Stokke på Solli Gård. Allerede som 8-åring fant han sitt instrument cello. Han utdanner seg nå ved Norges Musikkhøyskole. Tross sin unge alder har han vært med på forskjellige orkesterturer i inn- og utland. Sammen med sin bror og medstudenter har han holdt konserter i flere av kommunens kirker. Konsertkonseptet fra sist sommer på Solli Gård har han ønske om å utvikle videre. Leder av hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Elisabeth Larsen sto for overrekkelsen. Berit Borgen, fylkesbiblioteket og Geir Kvam, Transportarbeiderforbundet. Foto: Bjørg Ebeltoft gå over 10 år og det er bevilget 300 mill. kr. til dette. Transportarbeiderbibliotek vil bli en naturlig del av et døgnhvilested. Det var ordfører Nils Ingar Aabol som åpnet biblioteket og klippet snoren. Blomster ble overlevert til de respektive deltakerne i prosjektet: Vestfold fylkesbibliotek, Stokke bibliotek, Transportarbeiderforfundet og sist, men ikke minst, Furulund Kro. Kulturprisen ble i år tildelt Grethe Meyer Iversen. I sin tale kunne ordfører Nils Ingar Aabol bl.a. vise til en prisvinner som har jobbet med prosjekter i nær sagt alle deler av vårt langstrakte land. Hun har samarbeidet med en lang rekke gallerier og ulike kunstinstitusjoner og kunstnere fra store deler av Europa. I 10 år har hun drevet eget galleri på Fossnes. Ordfører oppsummerer slik; Gjennom sitt store engasjement for kunst generelt har årets kulturprismottaker stor betydning ikke bare for lokalsamfunnet, for Stokke kommune, men også for hele regionen. Kultur er formidling, opplevelse, deltakelse, engasjement, inspirasjon, kunnskap, møte med det ukjente og fremmede og mye mer. Årets prisvinner besitter mange av de egenskapene som er nødvendig for å være en god formidler av kultur. Hennes evne til nytenkning er stor. Hun er kreativ og hun har et imponerende pågangsmot ingen ting er for vanskelig. Prisvinneren er hovedarkitekten bak kunstprosjektet Sti for øye som nå etableres på Fossnes et prosjekt som vi vil bli stolte av og som vil bli lagt merke til langt utenfor landets grenser. Prisen bestod av et maleri av kunstneren Morten Juvet. Vi gratulerer!! Grethe Meyer Iversen (t.v), ordfører Nils Ingar Aabol, Olav Stener Olsen og Elisabeth Larsen (leder av HOOK) 4

5 Stokke Blandede kor Stokke Blandede Kor startet opp for over 60 år siden, så det har lange tradisjoner i Stokke. Vi er nå 34 sangere mellom 20 og 65 år, som øver hver mandag på Soletunet fra kl Dirigent er Une Kulsrud. Fire nye sangere har startet opp i høst, og et par til er på trappene til å begynne. Men vi har alltid plass til flere. Særlig har vi behov for flere menn. Som andre kor sliter vi ofte med å rekruttere menn til å synge. Nå øver vi iherdig til Julekonserten på Lille Julaften kl Da håper vi på like stor oppslutning og fin stemning som det var i fjor. Da ble Skjee kirke så full at noen måtte snu i døra. Mange synes det var en flott måte å finne julefreden på. I år har bestilt Stokke kirke, så da skulle det bli plass til alle. Etter jul starter forberedelsene til en Musikal konsert som vi skal ha tidlig på høsten neste år. Det blir en History of musicals. Har du lyst til å bli med oss på det, så kom på øvelse på Soletunet første mandag etter nytt år. Husk! Julekonsert i Stokke Kirke 23. des. kl med Stokke Blandede Kor, solister, musikere. Planer om kunstgressbane ved Stokke Idrettspark Stokke IL opplever oftere at vi ikke kan tilby barn og ungdom treningsforhold på lik linje med andre idrettslag rundt om i distriktet. Vi får stadig henvendelser fra barn, ungdom og foreldre med ønske om at vi også får en kunstgressbane ved Stokke idrettspark. Stokke fotballen får mindre treningstider innendørs i vinterhalvåret grunnet kapasitetsproblemer. Det betyr et stort udekket behov, og det medfører at vi ikke kan tilby treningstider til alle fotballspillere som ønsker det i vinterhalvåret. Ved å få en kunstgressbane på Stokke vil dette være med på å avlaste behov innendørs og viktigst av alt, barn og unge får en større aktivitetsflate for spill med ball tilnærmelsesvis hele året. Brunstad Conference Center (BCC) fikk tildelt spillemidler til kunstgressbane for 2-3 år siden, men tiltenkt areal skal omreguleres til annet formål. De ønsket derfor å overføre spillemidler til Stokke IL for å ivareta de positive ringvirkninger som er forbundet med en kunstgressbane i nærmiljøet. Stokke IL fikk årets gladnyhet i oktober ved å få kanalisert spillemidler fra BCC for å bygge kunstgressbane 11 er med flomlys på Stokke. Prosjektet starter opp for alvor og går over i planleggingsfasen. Vi planlegger å omdisponere eksisterende gressbane (C-bane) ved innkjøring til Stokke idrettshall til kunstgressbane 11 er for breddefotball, med oppmerking til to 7 er baner på tvers av spilleflate. Det ble bygget 130 kunstgressbaner (11-er og 7-er baner) i Norge i 2007, og i Vestfold bygges det årlig 4-5 kunstgressbaner. Med over 350 aktive fotballspillere i Stokke IL samt tilhørende samarbeidsklubber som Arnadal og Vear med interesse for prosjektet er Stokke en kandidat til å få kunstgressbane til neste år. Vi håper næringslivet og lokalbefolkningen med tilhørighet til Stokke støtter prosjektet slik at det er mulig å få til en finansieringsplan slik at vi kan realisere prosjektet. For mer informasjon om prosjektet følg med på: Hans Martin Bærefjell Leder Stokke IL 5

6 Vi minner om aktivitetene i desember Aktivitetene fremgår av timeplan som ligger i resepsjonen. Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle trygdede bosatt i Stokke kommune. Ingen påmelding, bare møt opp. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. Noen av arrangementene i desember: Hver mandag i desember tenner vi adventlys på Torget kl Allsang, musikk og høytlesing. 9/12 Stokke Pensjonistforening, medlemsmøte på Torget 12/12 Gammeldans på Torget 12/12 Luciadagen med besøk fra Frydenberg barnehage 24/12 Julaften feires med andakt, felles middag, sosialt samvær og julesanger. Arrangementet er åpent for alle kommunens innbyggere. Påmelding. Kafeteriaen er åpen alle dager, bortsett fra 1. juledag og 1. nyttårsdag. Aktiviteten er åpen i romjulen og drives av frivillige. Resepsjonen er stengt i julen. Planlegg derfor hjelpemiddelbehovet tidlig. Alle er hjertelig velkommen. Engveien kafeteria Tlf.nr.: mandag-fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til 1400) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. J U L E K O N S E R T I M DREAMIN OF A WHITE X-MAS STOKKE KIRKE Lørdag den 6. desember kl inviteres det til julekonsert i Stokke kirke med STOKKE STOR- BAND og blandet vokalistgruppe med Ketil Rasmussen. (entrè kr 150,-). Ketil regnes som en av Norges fremste guruer innen den gamle klassiske storbandstilen. Ketil Rasmussen kommer fra Nordkapp bor nå i Stryn kommune der han er rektor i den kommunale musikk og kulturskolen. Hans hovedinstrument er sang og klarinett. Etter mange år som musiker, revymann, kapellmester og sangsolist har dette resultert i radio og fjernsynsprogrammer og CD-innspillinger. Han har media og musikkutdanning og har spesialisert seg på storbandmusikkens perler fra swing epoken. For mange år siden fikk han kontakt med musikklegenden Norman Leyden som i krigsårene var en av arrangørene til Glenn Miller. Norman Leyden har vært arrangør for Frank Sinatra og Sarah Vaughan. Denne kontakten har gitt Ketil anledning til spesialstudie av The Swing Era og tilgang til musikkarrangementer som det ikke lenger er mulig å få tak i. Siden tidlig på 90-tallet har Forsvaret flittig brukt Ketil Rasmussen til sine spesielle swing konserter. Til å være the Clarinet Lead og vokalist - tar han seg av orkester og programledelse. Start spreading the news... Soletunet kafeteria Tlf.nr.: Hverdager kl Lørdager kl Søndager kl Servering av middag: Hverdager kl Lørdager kl Søndager kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. 6

7 Adventstiden er her og vi forbereder oss til jul. Desember er en måned som innbyr til mye hygge og sosialt samvær. Det blir sang og musikk, adventsmarkering og selvfølgelig noe godt til kaffe n. Du er hjertelig velkommen til å delta sammen med oss. Advent: Førjulshygge: Mand. 1.des. Tirsd. 9.des. Fred. 12.des. Mand.15.des. Onsd. 17.des. Torsd. 18.des. Fred.19.des. Mand. 22.des. Sønd. 28.des. Hver mandag kl tenner vi lys og leser adventsverset. Fredager hygger vi oss med julehistorier, sang og musikk kl Kaffe eller gløgg og noe godt å bite i. Torgtreff kl Stokke røde kors besøkstjeneste har hyggestund på Torget Kaker og kaffe. Adventssamling kl ved Stokke misjonssamband. Sang, andakt, blomsterutlodning og enkel servering. Lucia. Vi får besøk fra Tuften og Olaløkka barnehage kl Barna synger for oss og etterpå serveres det lussekatter, saft og kaffe. Julekonsert kl ved Stokke Bl. Kor. Kaker og kaffe. En hyggelig tradisjon. Syng, syng, syng og vær glad. Musikk, sang og julebasar kl Arvid Myhre spiller. Kaffe / gløgg og julekaker. Torget skal pyntes til jul. Kirsten Løvvold møter oss på torget kl Bevertning Nå blir det jul i dagsenteret. Juletreet er på plass og skal pyntes. Julemusikk, varm gløgg og annet godt. Vi møtes kl Julebingo. Vi samles i dagsenteret kl Juletrefest kl i dagsenteret. Stokke Bygdekvinnelag inviterer beboere og pårørende til hyggelig romjulsfest. Julaften: Soletunet har åpent hus fra kl Familie og venner er velkommen i avdelingene og i dagsenter/kafeteria. Gløgg og pepperkaker. Fra kl er det anledning til å spise julegrøt i kafeteriaen, kanskje finner du mandelen. Det er også anledning til å spise julemiddag sammen med sine i avdelingene. Påmelding til avdelingen. GOD JUL & GODT NYTT ÅR TIL ALLE. NYTT FRA LAG OG FORENINGER NM på ski 2010 Spar Cup 2009 Vi trenger frivillige mannskaper til NM i Storås i slutten av januar 2010 og Spar Cup (prøve-nm og NM for funksjonshemmede) februar Vi har allerede mange, men trenger flere. Arbeidsområder: - Løypevakter - Stadionvakter - Parkering/trafikkavvikling - Billettsalg - Kultur - Matservering - Opprigging/nedrigging - Løypemannskaper - Andre funksjoner Vi kan love et NM som vil bli en opplevelse for alle. Meld din interesse til Hans Gundersen på telefon / eller send en e-post Svømmehallen i Stokke på Bokemoa skole Siste svømmedag i år blir fredag 19. desember. Mandager: Onsdager: Fredager: kl damer/jenter kl herrer/gutter kl familie/felles BADSTU på mandager og onsdager. NB! Barn under 10 år, kun i følge med voksne. Priser: Barn opptil 16 år: kr. 25,- Voksne kr. 50,- Nyhet: Sesongkort (10 klipp): Barn kr. 200,- Voksne kr. 400,- 7

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 21/2013 12. des Årg. 36 God jul Ellinor Gunnes og Alexandru Gros Grindvoll sjarmerte alle med sin duett på Kulturskolens adventskonsert. Foto: Dagfinn Vold

Detaljer

Nr. 3/2013, 2. september

Nr. 3/2013, 2. september Nr. 3/2013, 2. september Vinnere av Hinnaprisen 2013 - Jåtten skolekorps - se side 2 Aktive Hinna menighet - se side 21 Høytidelig åpning av Olav Olsens plass - se side 6 Velkommen til SABI SUSHI DRØM

Detaljer

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune.

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Mary-Ann

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Flå kommune, 3539 Flå

Flå kommune, 3539 Flå Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 36 Desember 2014 God jul! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Foto: Vidar Seterstøen

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Nr. 1 Mai 2012 Årg. 24. Skolen vår fyller 90 år i år

Nr. 1 Mai 2012 Årg. 24. Skolen vår fyller 90 år i år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 1 Mai 2012 Årg. 24 Skolen vår fyller 90 år i år Les om hvordan jubiléet skal feires på side 6, og historien om Høybråten skole som starter på side 7.

Detaljer