Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar årgang. Side 4. Side 3.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3."

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON Nr. 2 februar årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post: Mandag og torsdag: Tirsdag, onsdag og fredag: Lørdag: Redusert åpningstid på sommeren og ved høytider. Utenom åpningstiden: Bruk bokinnkastet (luke ved inngangen) for innlevering. Lån kan fornyes i arbeidstiden på telefon , eller på internett: (Lånerprofil) Ordførerens hjørne Ordføreren informerer om noen av de sakene som kommer til å spille en viktig rolle i Stokke kommune i tiden framover. Side 3 Opptak i barnehagene I Stokke kommune er det samlet opptak både til kommunale og private barnehager. Frist 15. februar. Side 4 Nye gebyrer Kommunestyret vedtok nye satser for pleie og omsorg - samt nye kommunaltekniske avgifter i sitt møte Side 6

2 Stokke kommune (www.stokke.kommune.no) 1. september april kl mai august kl Til dere som ønsker e-postadresse direkte til saksbehandler i Stokke kommune, ta kontakt på telefon: eller velg Telefonlister på Sentralbord/Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Teknisk drift - Eiendom - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst og Tiltak for funksjonshemmede: Inng. D, 2.etg. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Virksomhet Bokemoa skole Telefon/Faks: / Virksomhet Ramsum skole Telefon/Faks: / Virksomhet Feen skole Telefon/Faks: / Virksomhet Melsom skole Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Virksomhet Kultur: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Vear Fritidsklubb holder til i «Låven» på Vear. Tirsdager: kl Torsdager: kl Telefon: Stokke Fritidsklubb holder til i Stokke sentrum ved siden av Alles-bygget Onsdager: kl Fredager: kl Telefon: Skåum Fritids- og aktivitetsklubb holder til i egne lokaler på Fossnes-området Mandager: kl Onsdager: kl Telefon: Stokkehallen, Rørkollveien (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Vearhallen, Melsomvikvn. 561 (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Henvendelser om leie rettes til kulturkontoret. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Forsidebilde: Vinterdag i Bokemoa Foto: Bjørg Ebeltoft Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Det har ikke vært så mye snø å se hittil denne vinteren, så la oss håpe det blir en del, slik at noen kan ta fram de flotte skiene som de fikk til jul. I dette nummer av Nytt fra Stokke kommune tar ordføreren for seg kommunestrukturen og arbeidet som pågår i den forbindelse. I dette nummeret finner du blant annet: Gullklokker for lang fartstid Nye gebyrer og takster vedtatt i kommunestyrets møte Barnehageopptak for 2005/2006 Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf E-post: SITAT Min tante var et epletre og onkel skjønte sikkert det, for snart var han en sønnavind som sto mot hennes blomsterkinn. Ordførers time Ordfører Nils Ingar Aabol startet opp igjen 14. januar med «Ordførers time» på biblioteket. På kommunens hjemmeside - - velg Politikk og Ordførers time - kan du nå finne aktuelle spørsmål med svar som innbyggerne har tatt opp med ordfører, og hvordan han har svart. Ordførers time for februar og mars er satt til 4. februar og 4. mars kl Så - hvis du har noe på hjertet som du ønsker at ordføreren skal «ta tak i» og bringe videre, nøl ikke med å ta en tur innom biblioteket! Bjørg Ebeltoft Redaktør Harald Sverdrup 2

3 Ordførerens hjørne Kommunestruktur: Stokke fortsatt egen kommune? Som mange vil ha registrert, har det nå en god stund pågått en diskusjon om framtidig kommunestruktur. Bakgrunnen for dette er at Regjeringen sammen med Kommunenes sentralforbund har invitert alle landets kommuner til å delta i en prosess der en diskuterer dette temaet. Nesten alle landets 433 kommuner deltar i prosessen. Arbeidet startet våren 2004, og skal foreløpig avsluttes våren Kommunene skal i denne omgang ikke ta stilling til om de vil slå seg sammen med andre kommuner. Vedtakene nå skal dreie seg om kommunene skal gå videre i prosessen eller ikke. Alt arbeidet som er gjort, vil bli samlet av KS og overlevert Regjeringen. I løpet av 2006 og 2007 vil så Stortinget drøfte og ta stilling til framtidig kommunestruktur. Stokke er med i to prosesser - en sammen med Sandefjord og Andebu og en sammen med Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg. De viktigste temaene som er utredet i prosessen med de to kommunegruppene er: kommunealternativer, økonomiske konsekvenser, rekruttering av arbeidskraft og kompetanse, konsekvenser for de ansatte og innbyggernes muligheter til å påvirke utviklingen i eget lokalsamfunn. Når det gjelder kommunesammenslutninger, har en for Stokkes vedkommende utredet flg alternativer: - Alle de tre kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke slår seg - Stokke og Andebu slår seg - Stokke og Sandefjord slår seg - Alle de fire kommunene Tjøme, Nøtterøy og Stokke slår seg - Stokke og Tønsberg slår seg I tillegg til sammenslåing av kommuner har en også vurdert grensejusteringer. For Stokkes del bl.a. Hogsnes / Bjellandåsen fra Tønsberg til Stokke og Vear fra Stokke til Tønsberg. Rapportene fra begge prosessene Stokke er med i, viser at de økonomiske gevinstene av sammenslåing med dagens inntektsystem er svært små. Hvis for eksempel Andebu og Stokke slår seg sammen, vil det dette gi et tap i forhold til overføringer fra Staten på 2,7 millioner kroner etter 15 år. En sammenslåing av Stokke og Tønsberg vil gi en gevinst på 1,5 millioner kroner etter 15 år. Ellers mener jeg det for Stokkes del er andre perspektiver som er vel så viktige som økonomiske forhold. Jeg tenker da på forhold som har med lokaldemokrati og lokalidentitet å gjøre. Flere tar direkte kontakt med politikerne i små kommuner. Det vil bli større avstand mellom velgere og Litt av hvert folkevalgte ved en kommunesammenslåing. Det er sterkere tilhørighet til kommunen i små kommuner. Kommunesammenslåing kan føre til flere konflikter mellom ulike deler av kommunen osv. I prosessen med Andebu og Sandefjord er det foretatt en innbyggerundersøkelse. I alle tre kommunene viser undersøkelsen en klar negativ holdning hos et stort flertall av de som er spurt. Dette gjelder bla. spørsmål om man tror kvaliteten på tjenestene blir bedre, og om innbyggernes mulighet til å påvirke politiske beslutninger blir større. Saken kommer opp i Kommunestyret i Stokke Rådmannen anbefaler i sin innstilling at vi ikke skal gå videre i diskusjonen med de andre kommunene i forhold til om to eller flere av disse skal slås Mitt inntrykk et at dette er et standpunkt som har bred støtte i de politiske partiene i Stokke. Min personlige mening er at Stokke også i framtida vil ha så mange kvaliteter og være så robust at vi vil være i stand til å stå på egne ben. Nils Ingar Aabol ordfører Politiske møter i februar og mars Utvalg Dato: Tid: Sted: Eldrerådet kl Formannskapssalen Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur kl Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) / Det faste utvalg for plansaker kl Møterom 3. etg. (teknisk) Hovedutvalg for administrasjon kl Kommunestyresalen Formannskapet kl Kommunestyresalen Kommunestyret kl Kommunestyresalen 3

4 Stolte jubilanter mottok gullklokker i kommunestyrets møte 16. februar Aktivitetshuset KUBEN KUBEN er et aktivitetstilbud til mennesker med psykiske vansker - bosatt i Stokke kommune. Vi satser på aktiviteter som skaper trivsel og miljø - og ved å være sammen! KUBEN ligger i 1. etg. på den «kubeformede» bygningen på Soletunet! KUBEN har åpent tirsdager - onsdager og fredager kl På KUBEN får du kjøpt enkel mat og drikke - og på fredager har vi felles varm lunsj kl.12.00! Med ordfører Nils Ingar Aabol gratulerer vi jubilantene - fra venstre etter ordfører: Elisabeth Jøranlid, Siri Fjærvoll, Inger Marie Aakerholt, Berit Antonsen, Kai Eriksen. Foto: Bjørg Ebeltoft I samarbeid med Virksomhet KULTUR - kan det tilbys ulike kultur- og fritidsaktiviteter på ettermiddag og kveldstid sammen med fritidsassistenter. På KUBEN treffer du: Grethe Wiik og Marian Brattås, tlf.nr.: Velkommen til KUBEN! 25-års fartstid fortjener en honnør! I forbindelse med Stokke kommunestyres siste møte i før jul, var det lagt inn en pause i møtet fra kl til kl Denne tiden var satt av til juletilstelning med bespisning for kommunestyrets medlemmer, administrasjonen og spesielt inviterte jubilanter. Jubilanter med 25 års fartstid i kommunen - og som skulle beæres med å motta gullklokker. I alt var det 6 i år som skulle ha klokke, og av disse hadde to meldt forfall. De får utmerkelsen ved en senere anledning. I tillegg hadde Elisabeth Jøranlid ikke mottatt sin for 2003 slik at det ble 5 glade mottakere av gullklokker. Opptak av barn til barnehagene i Stokke barnehageåret 2005/2006. Kommunale og private barnehager i Stokke har ledige plasser fra 1. august. Felles søknadsskjema og informasjonsbrosjyre fås ved henvendelse til Stokke kommune, virksomhet barnehager, tlf , telefaks eller e-post: Skjema og informasjon er også tilgjengelig på internett: Foresatte som har barn med barnehageplass inneværende år, bekrefter at barnet skal fortsette neste barnehageår ved å fylle ut grønt skjema som fås i barnehagen. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage fra august. Søknadsfrist 15. februar Elisabeth Jøranlid Virksomhetsleder 4

5 Det er vinter og tid for aktiviteter og hygge innendørs. På Engveien-Senteret og Soletunet dagsenter finner du mange ulike aktiviteter. Har du idèer og ønsker om andre aktiviteter, ta kontakt. Tema-dag, arrangement og kurs - følg med på oppslag på sentrene. Tlf.: Mandag: Bakedag kl Stavgang kl Stoltrim/ sittedans kl Malergruppe kl Bridge kl Tirsdag: Steinsliping kl Bingo (ulik uke) kl Snekkeraktivit. kl Silkemaling kl Seniordans kl Onsdag: Stoltrim kl Treskjæring kl Torgtreff kl Utlån av bøker kl Malergruppe kl Koret øver kl Torsdag: Japansk broderi kl Hjernetrim kl Morosjon kl Hobbyklubben kl Fredag: Stoltrim kl Steinsliping kl Snekkeraktivit. kl Gammeldans: fred. 11. februar - Påmelding i resepsjonen på Engveien-Senteret. Tlf.: Mandag: Rehabiliteringsgrupper Frokostgruppe kl Mandagstrim kl Avisgruppe kl Kaffe m/nogo attåt kl Nå synger vi litt kl Lett trim kl Onsdag: Rehabiliteringsgrupper Frokostgruppe kl Avisgruppe kl Kaffe m/nogo attåt kl Hjernetrim kl Lett trim kl Engveien Kafeteria Obs! Nytt tlf. nr mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Soletunet Kafeteria Obs! Nytt tlf. nr mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Fredag: Rehabiliteringsgrupper Frokostgruppe kl Avisgruppe kl Kaffe m/nogo attåt kl Ukeslutt/hyggetreff kl Lett trim kl Tuften barnehage i Arne Garborgs vei er den siste barnehagen i barnehagefamilien i Stokke kommune. Foto: Steinar Lien 5

6 Virksomhet Pleie, Omsorg og rehabilitering: NYE SATSER FRA Vedtatt av kommunestyret den 16/ Trygghetsalarm Fra innføres det egenbetaling for alle brukere som har trygghetsalarm. Inntekt Pris pr. måned under 2 G G G G Over 5 G Hjemmehjelp Inntekt Pris pr. time 1-2 G G G G over 5 G All hjelp over 6 timer pr. måned er gratis Virksomhet pleie, omsorg og rehabilitering Kari Rasmussen Virksomhetsleder Kommunaltekniske avgifter for 2005 Kommunestyret har vedtatt følgende endringer i årsavgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing for 2005: Vann: Reduseres med 22,0% Avløp: Økes med 7,7% Renovasjon: Økes med 42,8% Feiing: Reduseres med 13,6% Årsavgifter for en normalbolig ( m 2 ) for 2005, inkl. 25% mva vil utgjøre: Vann kr ,- Avløp kr ,- Renovasjon kr ,- Feiing (tilsyn) kr. 67,- Feiing pr. pipeløp kr. 218,- (Det feies etter behov. Regning sendes etter utført feiing) Sum kr ,- Årsavgiftene for septiktank-tømming reduseres med 32,4%. I 2005 vil årsavgiften være kr. 752,- inkl. 25% mva, for en normalbolig. Gebyrregulativ Gebyrregulativ for kommunens arbeid med bygge- og delingssøknader samt plansaker er vedtatt økt med 43% fra Gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider er øket med 2,6% (Statens kartverks indeks) med virkning f.o.m Fullstendig regulativ fås ved henvendelse på telefon eller på følgende internettadresse: Pusen i ulla Pus vil hjelpe mor å strikke fingervanter, men kan ikke skjønne hvordan det blir gjort. Den har gått seg ganske bort mellom garn og strikkepinner. Du skal se den ikke finner veien ut igjen no ngang. - Huffameg, en rett, en vrang, dette blir det bare tull a, tenker pusen inni ulla. Margareth Skjelbreid 6

7 Stokke Bygdetun søker vaktledere Åpen Barnehage på Vear - LÅVEN Åpen barnehage er et tilbud til deg som er hjemme med små barn. Barna blir ike tildelt en fast plass i barnehagen, men kommer sammen med omsorgspersonen til tider innenfor barnehagens åpningstid. Tilbudet er gratis og drives av Stokke kommune. Åpen barnehage holder åpent mandag og torsdag fra kl Stengt i skolens ferier. Vi holder til i gul bygning ved Vear idrettshall - Tlf: Jane Robertson Styrer Trekanten barnehage/ Åpen barnehage på Vear Til sommersesongen 2005 søker Stokke Bygdetun etter personer som kan være ledere for de frivillige vaktene og for musèets drift på søndagene. Jobben passer for eldre ektepar, skoleungdom og andre med ansvarsfølelse og interesse for kulturvern og museumsvirksomhet. Vaktlederstillingen er lønnet. Nærmere opplysninger ved Rigmor B. Haugan, tlf Svømmehallen i Stokke (på Bokemoa skole) Mandager: kl damer/jenter Onsdager: kl herrer/gutter Fredager: kl familie/felles Barn opptil 16 år: kr. 15,-. Voksne kr. 30,-. NB! Barn under 10 år, kun i følge med voksne. Frimerker er in! Tønsberg Filatelistklubbs juniorgruppe har startet en frimerkeklubb for barn og unge i Stokke. Møtene er på Bokemoa skole siste onsdag i måneden fra kl til Vi vil med dette gjøre det lettere for barn og unge i Stokke som samler på frimerker eller har lyst til å begynne til å komme sammen og få mer glede og større utbytte av hobbyen sin. Melsom, Vear og Vennerød skoler vil også få et tilbud om 2 kvelder med frimerkeklubb før sommeren. I tillegg har klubben laget et opplegg for SFO, og i den forbindelse er det laget en egen perm med ferdig undervisningsopplegg med informasjon om frimerker, timeplan, konkurranser med mer. Bokemoa, Feen og Vear SFO har nå et tilbud til ungene om frimerker som en aktivitet på SFO på dagtid. Bokemoa er den største hvor de har to frimerkegrupper. Dette viser at frimerker er in!! - selv i disse data tider. På møtene lærer medlemmene om frimerker som hobby og alt annet som har med frimerker å gjøre. Det er selvfølgelig konkurranse med frimerker som premie, og alle som kommer får med seg frimerker hjem. Frimerkekvelder er en enklere utgave av en klubb, her kan medlemmene komme og gå når de selv vil. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du ønsker å spørre om! Vennlig hilsen. Frode Torgrimsen (juniorleder) Gaupeveien 28b, 3160 Stokke tlf Mob Mail. 7

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april.

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april. INFORMASJON Nr. 4 april 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Åpningstider i påsken Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. Nr. 5 juni-august 2008-9.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 2 mars 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. Nr. 8 og 9 oktober/november

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2010-11.

Detaljer

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

God Jul. Stokke bibliotek. Kulturpris og stipend Stokke kommunes kulturpris. Popcornparty

God Jul. Stokke bibliotek. Kulturpris og stipend Stokke kommunes kulturpris. Popcornparty INFORMASJON Nr. 10 desember 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON God sommer God sommer Nr. 6 juni 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 6. juni 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer!

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer! FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20 fredag - lørdag kl. 11-14

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON Nr. 3 - april 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Quo vadis, Stokke? Side 3 Ordførerens hjørne Folkehelseuka, Grunnlovs jubileum og informasjonsmøte om kommunesammenslåing mm. Side 4 10

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer