Stokke bibliotek. Nytt eldreråd Det er valgt nytt eldreråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke bibliotek. Nytt eldreråd Det er valgt nytt eldreråd"

Transkript

1 INFORMASJON Nr. 2 februar årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post: Åpningstider Mandag og torsdag kl Tirsdag, onsdag og fredag kl Lørdag kl Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: Ordførerens hjørne Denne gangen tar ordfører for seg utsettelse av E18 utbyggingen gjennom Stokke. Side 3 Kulturuke på Bygdetunet 25. februar til 1. mars skal Stokke Blandede Kor ha en kulturuke på Bygdetunet i Stokke. Side 5 Nytt eldreråd Det er valgt nytt eldreråd i kommunen for perioden Side 5

2 Stokke kommune (www.stokke.kommune.no) Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3160 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: eller velg Telefonlister på Sentralbord/Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Eiendom og kommunalteknikk - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst og Tiltak for funksjonshemmede: Inng. D, 2.etg. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Virksomhet Engveien-senteret Telefon/Faks: / Virksomhet Bokemoa skole Telefon/Faks: / Virksomhet Ramsum skole Telefon/Faks: / Virksomhet Feen skole Telefon/Faks: / Virksomhet Melsom skole Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Virksomhet Kultur: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Vear Fritidsklubb holder til i Låven på Vear. Tirsdager: kl Torsdager: kl Telefon: Stokke Fritidsklubb holder til i Stokke sentrum ved siden av Alles-bygget Onsdager: kl Fredager: kl Telefon: Stokkehallen, Rørkollveien (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Vearhallen, Melsomvikvn. 561 (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Henvendelser om leie rettes til kulturkontoret. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Visste du: Februar av februa (renselse) som var romernes renselsesfest, måneden var opprinnelig den siste i kalenderåret og fikk derfor den ekstra dagen i skuddår. Måneden hadde opprinnelig 29 dager og 30 dager ved skuddår, men keiser Augustus stjal en dag til sin måned, fordi han ikke ville være dårligere enn keiser julius måned! På forsiden ser du at byggingen i sentrum foregår for fullt, i ordførerens hjørne kan du lese om mulige forsinkelser i E-18 utbygging, og Stokke Blanda kor har kulturuke på bygdetunet! Litt for en hver smak her skulle jeg tro! Kommunaltekniske avgifter for 2008 Kommunestyret har vedtatt følgende endringer i årsavgiftene for vann, avløp renovasjon og feiing for 2008: Vann: Økes med 27,3% Avløp: Økes med 6,3% Renovasjon: Økes med 11,3% Feiing: Økes med 10,1% Årsavgifter for en normalbolig ( m 2 ) for 2008, inkl. 25% mva: Vann kr 2.121,- Avløp kr 2.675,- Renovasjon kr 2.726,- Feiing (tilsyn) kr 70,- Feiing pr. pipeløp kr 228,- (Det feies etter behov. Regning sendes etter utført feiing) Sum kr 7.820,- Årsavgiftene for septiktank-tømming økes med 2%. I 2008 vil årsavgiften være kr 865, inkl. 25% mva, for en normalbolig. Gebyrregulativ Gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider er øket med 100% med virkning f.o.m Fullstendig regulativ fås ved henvendelse på telefon eller på følgende internettadresse: Ordførers time på biblioteket: Fredag 7. mars kl Er det noe du lurer på eller ønsker å ta opp med ordfører, ta en tur innom Stokke bibliotek. Forsidebilde: Velkommen til Storås. Foto. Steinar Lien 2

3 Ordførerens hjørne Utsettelse av E18 utbyggingen gjennom Stokke? Som kjent er nå E18 ferdig utbygd fra to til fire felt gjennom nordre Vestfold fram til Gulli. Det har hele tiden vært planen at utbyggingen skulle forsette fra Gulli, gjennom Stokke fram til Tassebekk og derfra fram til Langåker (på grensen mellom Sandefjord og Larvik). På slutten av 2007 informerte Statens Vegvesen (SVV) Stokke kommune om at de er ferd med å endre sine planer når det gjelder utbyggingsrekkefølge. I stedet for å forsette utbyggingen fra Gulli og sørover gjennom Stokke til Tassebekk, planlegger nå SVV først å bygge fra Tassebekk og sørover. Begrunnelsen er for det første at strekningen Tassebekk - Langåker er den mest kompliserte og omfattende å bygge ut fordi den er lenger og fordi det her bare er bygd betongbroer for tofelts vei. I Stokke er brokonstruksjonene allerede dimensjonert for fire felt. For det andre er parsellen Tassebekk-Langåker minst trafikksikker i og med at det er midtdelere bare på en liten del av denne strekningen. Dette siste er det lett å si seg enig i. Når det gjelder det første, er dette vanskeligere å skjønne. SVV har tidligere brukt nettopp det at E18 gjennom vår kommune har ferdige brospenn til fire felt som et argument for å forsette utbyggingen slik den opprinnelig var planlagt fra Gulli og videre sørover. For det andre vil endring av utbyggingsrekkefølge kunne få stor betydning for trafikkavviklingen på sekundærveinettet. Dette gjelder særlig Raveien og rv303 (Jarlsberg-Melsomvik-Stokke-Sandefjord). SVVs egne beregninger viser at det vil bli en betydelig overføring av trafikk til Raveien sør for Tassebekk fra dagens 2800 kjøretøyer i døgnet til For å unngå dette vurderer SVV å stenge Raveien sør for Tassebekk. Dette kan i så fall bety at mye trafikk presses over på rv 303 og Råstadveien. I tillegg - og kanskje mest alvorlig - vil også trafikken gjennom Stokke sentrum øke. I Stokke sentrum vil trafikken kunne vokse fra dagens 4800 kjøretøyer i døgnet til Allerede nå oppleves jo trafikken i Storgata som en stor belastning. Hvordan vil det da bli med en økning på over to tusen kjøretøyer i døgnet? Jeg vil ta dette temaet opp med de politiske partiene i Stokke. Vi må ta en grundig drøfting på hvordan vi skal forholde oss dersom SVV gjør alvor av sine planer om å endre rekkefølgen på utbyggingen av E18 gjennom vår kommune. Nils Ingar Aabol Ordfører Dersom Tassebekk Langåker bygges først, og innkreving ved de automatiske bomstasjonene er satt i gang, vil dette få flere svært negative konsekvenser for vår innbyggere. For det første vil opprinnelig anleggstart for Gulli-Tassebekk bli utsatt med mellom et halvt og ett år. En planlegger da anleggsstart sent i 2010 og med ferdigstillelse i løpet av At vi må vente i enda ett år på en ny vei, er i seg selv negativt. Politiske møter i februar/mars Utvalg Dato: Tid: Sted: Kommunestyre Kommunestyresalen Eldrerådet Formannskapssalen Brukerråd for mennesker med nedsatt funskjonsevne Møterom 2. etg. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) (teknisk) Møterom 3.etg. Det faste utvalg for plansaker (teknisk) Møterom 3. etg. Hovedutvalg for administrasjon Kommunestyresalen Formannskap Kommunestyresalen Kommunestyre Kommunestyresalen 3

4 Hedret for lang og tro tjeneste Tekst og foto: Bjørg Ebeltoft Vil du delta i et INNBYGGERPANEL om framtidig utvikling i Stokke? Stokke kommune skal i 2008 revidere kommuneplanen og ønsker å høre innbyggernes synspunkter, tanker og ideer om Stokkes framtid. Vi ønsker å arrangere to møter med en bredt sammensatt innbyggergruppe for diskusjon om visjoner, stokkeverdier, utfordringer og viktige målsettinger for utviklingen. Er du ung, student, yrkesaktiv, småbarnsforelder, enslig, middelaldrende eller pensjonist er du aktuell for å delta. Er du opptatt av kultur, miljø, bytilbud, handel, bomiljø, næringsliv, trafikk, sjøliv, helse eller noe annet, har du kanskje noe du vil bidra med. Eller har du bare ideer og synspunkter på kommunens utvikling og om Stokke bør bli en by, er dette kanskje interessant for deg. Vi ønsker en variert sammensatt gruppe på personer. Du kan melde din interesse ved å sende oss noen opplysninger om deg selv. Kommuneplankomiteen vil sette sammen en gruppe av personer med mest mulig variert bakgrunn og interesser, men vi kan ikke love alle plass dersom de blir stor interesse. Du må oppgi navn, alder, yrke, bosted, interesser og ev annen informasjon om deg selv. Oppgi din e-postadresse (eller postadresse) og send henvendelse til (eller postboks 124, 3161 Stokke) Frist 29. februar Første møte i innbyggerpanelet blir i 1. halvdel av april. Møte nr. 2 blir fastsatt seinere. På det første møtet vil det også bli presentert en liten kuriositet: Stokke-scenarier 2005 utarbeidet av innbyggergrupper i.f.m. revisjon av kommuneplanen i Stokke kommunes jubilanter 2007 ble hedret for lang og tro tjeneste mandag 17. desember i kommunestyresalen på rådhuset. Det ble servert lunsj og kaker og kaffe. Ordfører Nils Ingar Aabol holdt tale til hver enkelt og overrakte hedersbevisninger til i alt sju av ni jubilanter, seks 25-årsjubilanter og en 40-årsjubilant. Det var to 25-årsjubilanter som ikke hadde anledning til å komme på dette arrangementet. På bildet ser dere 40-årsjubilant Lars H. Johnsen i midten foran. Lars er omkranset av (fra venstre mot høyre): Anne Grethe Bøe, Majken Smith, Frank Løvvold, Ove Hunstadbråten, Inger Bjune og Mary Wirgenes. Ordfører Nils Ingar Aabol på høyre flanke. Foto: Tønsbergs Blad. Du finner mer informasjon og påmeldingsskjema på kommunens hjemmesider under Planer Pågående planprosesser - Revisjon av kommuneplanen Steinar Lien, kommunalsjef plan og utvikling Frode Thingnæs Quintet i Stokke kirke Tirsdag 26. februar er det duket for ny jazzkonsert i Stokke kirke med Stokke kirkes sang og musikkutvalg som arrangør. STOKKE STORBAND med vokalister inviterer til jazzkveld. Gjester denne kvelden er Frode Thingnæs Quintet fra Oslo. Orkesteret har sin opprinnelse helt tilbake til 1978 kvintetten vakte nasjonal og internasjonal oppmerksomhet med sitt album Night Sounds. Denne publikumsvennlige utgivelsen gjorde kvintetten svært attraktiv på konsertmarkedet. I de påfølgende årene engasjert av mange av de største nordiske jazzfestivalene. Kvintetten har tidligere blitt tildelt Spellemannprisen for årets jazzplate med albumet Direct To Dish. Konserten i Stokke kirke vil bestå av to avdelinger hvor storbandet og kvintetten spiller hver sin avdeling. STOKKE STORBAND skal medvirke på noen av komposisjonene sammen med Frode Thingnæs Quintet. 4

5 Kulturuke med Stokke Blandede Kor 25. februar til 1. mars skal Stokke Blandede Kor ha en kulturuke på Bygdetunet i Stokke. Da blir det både allsang, korsang, spill, dans og moro. Koret gjør dette av flere grunner. Først for å dele med oss av gleden ved å synge, slik håper vi også på at vi kan få flere med i koret. Men det å drive kor koster penger. Derfor prøver vi også å finne nye inntektskilder for koret ved å gjøre noe vi syns er moro, nemmelig å synge. Mandag 25. blir det da en Syng med oss - kveld. Hvor vi utfordrer publikum til å synge allsang på en ny og morsom måte, i tillegg til god gammeldags allsang. Onsdag 27. har vi en Spillkveld med mange tradisjonelle brettspill for alle aldre. Da blir det turneringer og mye moro. Fredag 29. februar er jo skuddårsdagen. Da blir det selvsagt en morsom Skuddårsfest med dans og frieri. (Da får ungkarene hamstre hansker.) Lørdag 1. mars inviterer vi seniorene til dans og sang. Da lager vi til Tedans kl 16, med noe godt å spise til. Da blir det mye sang og mulighet Årsmøte i Norges Diabetesforbund Årsmøte og åpent møte i Norges Diabetesforbund Stokke torsdag 28 februar 2008 Det innkalles til årsmøte (Ordinær agenda) kl i kafeteriaen på Engveiensenteret i Stokke Enkel servering med te eller kaffe ca kl Utlodning Entre: kr. 40 Eldrerådet i Stokke kommune Perioden Tekst: Sveinung Sunde Foto: Bjørg Ebeltoft I hver kommune skal det være et eldreråd som velges av kommunestyret for valgperioden. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen i alle saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådet kan også av eget initiativ ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen. Dersom du har ting du ønsker å ta opp med eldrerådet kan leder eller et av de andre medlemmene kontaktes. I Stokke kommune består eldrerådet av disse 5 medlemmene: - Else Marie Gjørvad, tlf Astrid Olsrød, tlf Arild Nodeland, tlf Eldbjørg Norvang, tlf Harald I. Dalseth, tlf Etter årsmøtet blir det åpent møte med temaet: Diabetes og fotbehandling ved Thea Rønningen Spørsmål kan rettes til Dagfinn Østbye, mobil: Bak fra venstre: Astrid Olsrød, Eldbjørg Norvang Foran fra venstre: Harald I. Dalseth, Else Marie Gjørvad, Arild Nodeland 5

6 Engveien Senteret Soletunet Kafeteria Tlf. nr Åpningstider: mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Engveien Kafeteria Tlf. nr Åpningstider: mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til kl ) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Stokke bibliotek Bibliotekets Venner inviterer til et møte med Fuglenes magi et lysbildeforedrag om fuglenes plass i folketro og mytologi ved forfatter og fotograf Pål Hermansen. Foredraget er basert på Hermansens bok med samme tittel, og tar også for seg samspillet mellom mennesker og fugler og menneskets utnyttelse av fuglene for eksempel til mat, medisin eller fjærpryd på hatter og klær. Onsdag 13. februar kl Entré kr. 100,- inkl. servering Velkommen! 6

7 Det er vinter og lange og litt mørke dager. På Soletunet hygger vi oss innendørs med ulike aktiviteter og mye sang og musikk. Følg med på kulturtavlene. Onsdag 6. februar: Vi møtes i dagsenteret til fastelavensfest og konsert kl Tor Magnus spiller og synger mange kjente melodier. Enkel bevertning. Mandag 18. februar: Sangkveld kl Y-men lager hyggekveld med musikk og sang. Vi samles i dagsenteret. Fredag 29. februar: Det er skuddår og det skal vi feire. Er det noen som har fødselsdag? Underholdning og enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen. Flerbrukshaller med muligheter! Stokkehallen og Vearhallen har fasilitetene du trenger. Hallflater 22x44m Tribuneplasser; fra Garderober: 4-6 stk. Kafeteria: Gode parkeringsmuligheter Kontakt: Virksomhet kultur tlf E-post; Hjemmeside: Stokke Idrettsråd og Virksomhet kultur 7

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3.

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3. FULLDISTRIBUSJON Nr. 2 februar 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april.

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april. INFORMASJON Nr. 4 april 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Åpningstider i påsken Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2010-11.

Detaljer

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. Nr. 5 juni-august 2008-9.

Detaljer

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. Nr. 8 og 9 oktober/november

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 2 mars 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

God Jul. Stokke bibliotek. Kulturpris og stipend Stokke kommunes kulturpris. Popcornparty

God Jul. Stokke bibliotek. Kulturpris og stipend Stokke kommunes kulturpris. Popcornparty INFORMASJON Nr. 10 desember 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer!

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer! FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20 fredag - lørdag kl. 11-14

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 Januar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Stokke - Vestfolds kulturkommune

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 Januar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Stokke - Vestfolds kulturkommune Nr. 1 Januar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Stokke - Vestfolds kulturkommune Side 4-7 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 8-9 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk Side 4-12 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON God sommer God sommer Nr. 6 juni 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 6. juni 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON Nr. 3 - april 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Quo vadis, Stokke? Side 3 Ordførerens hjørne Folkehelseuka, Grunnlovs jubileum og informasjonsmøte om kommunesammenslåing mm. Side 4 10

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer