God påske. Stokke bibliotek. Ordførerens hjørne. Stokke Blanda Kor. kommunen. FULLDISTRIBUSJON. Nr. 4 april

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God påske. Stokke bibliotek. Ordførerens hjørne. Stokke Blanda Kor. kommunen. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 4 april 2006-7."

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON Nr. 4 april årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post: Åpningstid 2006 Mandag og torsdag Tirsdag, onsdag og fredag Lørdag Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: God påske Ordførerens hjørne I dette nummeret tar ordføreren for seg barnehagene og problematikken rundt disse. Side 3 Sommervikarer i kommunen Stokke kommune søker sommervikarer. Side 4 Stokke Blanda Kor Et aktivt kor søker nye medlemmer. Side 5

2 Stokke kommune (www.stokke.kommune.no) 1. september april kl mai august kl Til dere som ønsker e-postadresse direkte til saksbehandler i Stokke kommune, ta kontakt på telefon: eller velg Telefonlister på Sentralbord/Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Teknisk drift - Eiendom - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst og Tiltak for funksjonshemmede: Inng. D, 2.etg. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Virksomhet Bokemoa skole Telefon/Faks: / Virksomhet Ramsum skole Telefon/Faks: / Virksomhet Feen skole Telefon/Faks: / Virksomhet Melsom skole Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Virksomhet Kultur: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Vear Fritidsklubb holder til i Låven på Vear. Tirsdager: kl Torsdager: kl Telefon: Stokke Fritidsklubb holder til i Stokke sentrum ved siden av Alles-bygget Onsdager: kl Fredager: kl Telefon: Stokkehallen, Rørkollveien (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Vearhallen, Melsomvikvn. 561 (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Henvendelser om leie rettes til kulturkontoret. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Forsiden: Nå vil vi ha vår! Blåveisen er vel det beste symbol på at snøen har forsvunnet. Gjør den det tro? Foto: Inger Line Birkeland Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Stokke kommune har lenge satset på å ha et næringsliv som trives i kommunen. Et av tiltakene i strategisk næringsplan har vært å etablere et bransjeregister på kommunens hjemmesider. Dette registeret er nå på plass etter at bedrifter som har ønsket det, har meldt inn navn, adresse, tlf.nr., kontaktperson. Ved hjelp av denne oversikten kan en gå til bedriftens hjemmeside, sende e-post eller finne hvor på kartet bedriften har adresse. Stokke kommune håper dette kan være et tiltak for å promotere næringslivet i Stokke. Bransjeregisteret finner du under Tjenester Næring. Ordfører tar for seg barnehagedekningen i kommunen i sitt aprilhjørne. Du kan ellers lese om: Stokke kommune søker sommervikarer, side 4 Stokke blanda kor søker flere medlemmer, side 5 Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf E-post: Kulturskolekonsert Wolfgang Amadeus Mozart ville vært 250 år i år og vi i Stokke kulturskole ønsker også å delta i den feiringen. Mandag 3. april kl ønsker elever og lærere velkommen til konsert og underholdning i Torget på Engveien. Gratis entre. Arr: Stokke kommunale kulturskole Teaterforestilling i Tønsberg Domkirke Stokke kulturskoles ungdomsteater viser Ringeren i Notre Dame etter Victor Hugo s kjente roman. En spennende historie om kjærlighet, ensomhet og tilhørighet. Teaterforestillingen vises i Tønsberg Domkirke fredag 21. og lørdag 22. april kl begge dager. Billetter ved inngangen: Voksne kr 75,-. Barn og ungdom under 15 år gratis. Arr: Stokke kommunale kulturskole Ordførers time på biblioteket Neste time med ordfører er satt opp til fredag 7. april kl Det kan skje endringer i programmet, ordførers time blir alltid annonsert. Enkel servering. Er det noe du lurer på eller ønsker å ta opp med ordfører, ta en tur innom Stokke bibliotek. Bjørg Ebeltoft Redaktør 2

3 Ordførerens hjørne Barnehager For 1 1/2 år siden var barnehagesituasjonen i Stokke svært god. For første gang fikk alle som ønsket det, barnehageplass. Dette endret seg imidlertid raskt, og inneværende skoleår var det dessverre igjen ventelister. Etter nyttår 2006 så det en stund ut til at ventelistene for kunne bli svært lange. Opptaket for neste år er nå gjennomført, og heldigvis er situasjonen lysere enn vi fryktet. Totalt har 131 søkt om plass i barnehagene. Av disse er år og 95 under 3 år. Det er gledelig at vi kan tilby plass fra august til alle søkere over 3 år. Slik situasjonen er pr. i dag, er det ca barn under 3 år som vil stå uten tilbud. Virksomhet for barnehager har i flere år vist at de er kreative i forhold til å utnytte kapasiteten i barnehagene og opprette nye tilbud. Det siste eksemplet på dette var opprettelsen av naturbarnehage på Melsom i høst. Jeg har derfor tro på at administrasjon og politikerne sammen skal finne løsninger som skal gi alle som ønsker det, en barnhageplass til høsten. Totalt er det nå 518 barn i de 15 ulike barnehagene i kommunen. Barnehagedekningen for barn fra 1-5 år er bedret dramatisk siden 2003 fra 55% til 76,6% i Det er full barnehagedekning for barn over 3 år. Dette er resultat av bevisst satsing fra politikernes side. Det er bygd en helt ny barnehage (Tuften), nye avdelinger på andre, opprettet flere plasser i eksisterende barnehager og det er satt i gang nye typer barnehager. Likevel er det etter min mening all grunn til fortsatt å satse. Kommunestyret har enstemmig vedtatt å bygge ny 4-avdelings barnehage på Vear. Byggingen skal starte ca 1.mai og levering er beregnet til februar Nye Ekely barnehage vil få 62 plasser. Det betyr 26 flere plasser for barn under 3 år enn det er i den gamle barnehagen. Det er særlig i Stokke sentrum det er behov for et bedre tilbud. Derfor er ny barnehagetomt ferdig regulert i Sentrum syd (Frydenbergjordet). Planleggingen starter nå i 2006, og bygging starter i Den nye sentrumsbarnehagen skal gi nye 62 plasser. I Økonomiplanen for er det satt av planleggingsmidler til ytterligere en ny barnehage og til utredning av utvidelse av Trekanten. Prisen for fulltidsplass er nå kr 2250, og det er et politisk mål at den skal ned til kr En slik reduksjon vil sannsynligvis føre til at enda flere vil søke om plass. Jeg mener at det derfor er helt nødvendig at vi satser maksimalt for å gi alle som ønsker det, barnehageplass. Jeg vet at det er en fortvilet situasjon når mor og far må på jobb og det ikke er barnehageplass til barna. Målet må være at færrest mulig helst ingen skal komme i en slik situasjon. Nils Ingar Aabol Ordfører Svømmehallen i Stokke (på Bokemoa skole) Mandager: kl damer/jenter Onsdager: kl herrer/gutter Fredager: kl familie/felles Barn opptil 16 år: kr. 20,- Voksne kr. 40,- Badstue på mandager og onsdager. NB! Barn under 10 år, kun i følge med voksne. Politiske møter i april og mai Utvalg Dato: Tid: Sted: Eldrerådet kl Formannskapssalen Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur kl Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunal-teknikk (HMK) kl Møterom 3. etg. (teknisk) Det faste utvalg for plansaker kl Møterom 3. etg. (teknisk) Hovedutvalg for administrasjon Formannskap Kommunestyret kl Kommunestyresalen 3

4 Sommerjobber for skoleungdom Ved virksomhet eiendom og kommunalteknikk er det ledige sommerjobber. 1. Ved parkavdelingen 2. Ved kommunalteknikk 3. Ved kommunalteknikk. 1 person med bakgrunn innen oppmåling og bruk av GPS 4. 60% stilling renholder rådhuset og brannstasjonen. 5. Ved kirkesektoren. Betjene grøntanlegg ved kirkegårdene i Stokke Søker må ha fylt 18 år og bør helst ha sertifikat. Ungdom hjemmehørende i Stokke kommune vil bli prioritert. Lønn etter Hovedtariffavtalen. I søknaden må oppgis hvilken stilling det søkes på, og hvilke uker du kan arbeide. Legg ved kopier av vitnemål og attester. Nærmere opplysninger tlf.: Søknaden sendes: Stokke kommune, Virksomhet eiendom og kommunalteknikk, Postboks 124, 3161 Stokke, Innen 25. mars 06. Aktivitetshuset KUBEN KUBEN er et aktivtetstilbud til mennesker med psykiske vansker - bosatt i Stokke kommune. Vi satser på aktiviteter som skaper trivsel og miljø - og ved å være sammen! Dette er f. eks: turgruppe, badegruppe, sang og musikk, ulike formings-/kunstuttrykk, data m/internett etc. Aktivitetene bestemmes av brukerne selv ut i fra behov og interesser. Vi har en egen liten «salgsbod» med flotte produkter som er laget av brukerne. Vi har «åpen kafe» hver dag (se åpningstider) og felles-lunsj på fredager! Noen ganger i løpet av året blir det arrangert heldagsturer til ulike reisemål! I samarbeid med virksomhet for Kultur, kan det også tilbys ulike kultur og fritidsaktiviteter på ettermiddag og kveldstid sammen med fritidsledere! KUBEN holder til i 1.etg. på den «kubeformede» bygningen på Soletunet. KUBEN har åpent: Mandager kl (brukerstyrt) Tirsdag-onsdag og fredag kl På KUBEN treffer du: Grethe Wiik, Karin Langaas og Marian Brattås Tlf.nr Stokke kommunale voksenopplæring Grunnleggende opplæring for voksne Har du tanker om mer utdanning? Alle voksne har rett til 10-årig grunnskole og videregående skole. Vi har ansvaret for grunnskolen. Du kan ta enkelte fag eller full grunnskoleeksamen. Full grunnskole for voksne er fagene norsk, engelsk, matematikk og to av fagene; samfunnsfag, miljøfag og kristendoms-,religions-og livssynkunnskap (KRL) Du bestemmer selv om du vil gå opp til eksamen. Vi kan også veilede deg videre i ditt utdanningsløp. Har du lese- og skrivevansker, andre lærevansker eller ganske enkelt har behov for grunnleggende opplæring, kan du kontakte oss. Vi har kompetanse til å hjelpe deg. Til slagrammede og andre som trenger logoped, formidler vi tjenesten. Er du interessert i å vite mer om grunnskolereformen eller om hva vi kan tilby av opplæring? Ta kontakt med: Stokke kommunale voksenopplæring, tlf v/rektor May-Berith Brendemo, fax Engveiensenteret, Engveien 4 A Postboks 124, 3161 STOKKE Søknadsfrist for skoleåret er 18. april 06. Søknadsskjema ligger på vår hjemmeside under kommunen. Hvis du ønsker det, kan du stikke innom og få et søknadsskjema, eller få mer informasjon. Ta gjerne kontakt! Flerbrukshaller med muligheter! Har du planer og ideer om Konserter/underholdning? Idrettsarrangement? Messer? Eller skal du bare ha møtelokaler? Stokkehallen og Vearhallen har fasilitetene du trenger. Hallflater 22x44m Tribuneplasser; fra Garderober: 4-6 stk. Kafeteria: Gode parkeringsmuligheter Vi kan også tilby: Konkurransedyktige priser God service Sentral beliggenhet (E-18 og Sandefjord Lufthavn) Nærhet til andre servicefunksjoner Kontakt: Virksomhet kultur - tlf E-post; Hjemmeside: Stokke Idrettsråd og Virksomhet kultur VELKOMMEN TIL KUBEN! 4

5 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Stokke Blanda Kor Stokke Blanda Kor består idag av ca 30 medlemmer. Medlemstallet har øket litt de siste årene, noe vi er veldig glad for. Men vi tar stadig imot nye medlemmer. Så hvis det er noen som har planer om eller ønsker å synge i kor, er det plass til flere. Dette er en morsom og svært sosial hobby. Vi møtes hver onsdag på Sole i Stokke for øvelse. Hvert halvår øver vi inn en ny forestilling med et eller annet tema. Det har de siste årene resultert i julekonserter i Skjee Kirke, hvalfangeraften og Prøysen-kvelder. Konsertene har vi holdt rundt i Stokke, men også andre steder. I fjor reiste vi til Praha hvor vi sang i to forskjellige kirker. Dette var en svært flott opplevelse særlig på søndagen hvor vi deltok i en lokal gudstjeneste med fullsatt kirke. Vi bidro med norske sanger, noe som ble svært godt mottatt. I mai i år går ferden til Hell i Stjørdal hvor vi skal delta i Norsk Sangerforums Sangfestival fra 25/5 til 28/5. Her vil det bl.a. være sangerverksted med den kjente svenske trubaduren Gøran Fristorp. Vi er ca 32 sangere fra Stokke Blanda Kor noe vi gleder oss veldig til! I skrivende stund planlegger vi to visekvelder den 31/3 og 2/4. Her vil det bli innslag av mange forskjellige type norske viser, noe for enhver Stokka blanda kor ble tildelt Stokke kommunes kulturpris for Foto: Bjørg Ebeltoft smak. Vi håper at det ble et stort publikum og stor stemming. Vi har de siste årene vært så heldig å få knyttet til oss en glimerende dirigent i Inga Kjæraas. Hun gir oss svært mange nye impulser og utfordringer. Hun er ellers også en svært samlende og flott inspirator. Så her er det mye moro og aktivitet. Så dersom du er interessert i å delta, ta kontakt med formann Anders Fjeld. Karl Erik Jensen Sekretær Norges Diabetesforbund Stokke Åpent møte - Torsdag 6. april 2006, kl ca. kl på Engveien Eldresenter i Kafeteriaen, Stokke. Tema 1: Politikerne vil endre reglene og gjøre det vanskeligere å få særfradrag på grunn av merutgifter med diabetes. Ny informasjon om dette gis på møtet. Hjelp til utfylling av vedlegg til selvangivelsen blir gitt. Dine penger ditt ansvar. I år er det viktig å dokumentere behovet!!! Forbundsleder Anne Mette Liavaag kommer! Møt opp! Tema 2: Diabetes og fugleinfluensa. Er det tiltak den enkelte bør gjøre eller unngå! Orientering - diskusjon. Tema 3: Diabetes sykepleier Merethe Westberg vil orientere om kosthold i forbindelse med diabetes. Etter alle diskusjoner den senere tiden er det viktig å vite hva som gjelder i dag. Servering ca. kl Det inviteres til start av uformelle samtalegrupper om aktuelle temaer innen diabetes. Entre: kr. 30, enkel servering te/kaffe er inkludert. Ta med noen du er glad i! Spørsmål/ transport ring , Dagfinn Østbye Styret 5

6 Med våren kommer lerka, så da passer vel diktet til Per Sivle bra? Lerka Og vesle lerka, ho hev det so at finn ho ein tuvetopp fri for snjo, so kved ho i med sin finaste song, so trur ho på våren med ein einaste gong.»å hei! Å hi! Å tiriliti! Å tirili, tirili-ti!» Og vesle lerka, ho hev det slik at finn ho ein solstråle, so vert ho rik. Då stig ho i høgdi og trallar i lit til sumar på jord, endå snjoen ligg kvit.»å hei! Å hi! Å tiriliti! Å tirili, tirili-ti!» Og lyngtuva, det er lerka sitt fat. Der set ho seg ned, og so fær ho seg mat. Og når ho er mett, ho takkar so glad vår herre for maten, med kvitter og kvad»å hei! Å hi! Å tiriliti! Å tirili, tirili-ti!» Gud signe deg! Du er fuglen min, du! Gud signe no deg med di glade tru! Og møter eg kulde og snjo på min veg, Gud gjev meg i soltru å kveda med deg:»å hei! Å hi! Å tiriliti! Å tirili-tirili-ti!» Engveien Kafeteria OBS, OBS! Tlf. nr mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til kl ) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. NB! Husk nytt tlf. nr

7 Resepsjonen har åpningstid kl Nyttige telefonnr: resepsjonen frisør (tirsdag og fredag) Dagsenter Soltoppen Solstua Hjemmesykepleien Kafeteriaen Ergoterapitjenesten har telefontid mandag - fredag kl Tlf. nr /12 Ved nye henvisninger til ergoterapitjenesten skal man henvende seg til resepsjonen ved Engveiensenteret på tlf , åpningstider mandag fredag kl Musikkstund i dagsenteret Elever fra kulturskolen underholder onsdag 5. april kl Enkel bevertning. Påskemarkering Fredag 7. april kl lager vi påskekyllinger og synger vårsanger. Kanskje noen har en god historie å fortelle. Enkel bevertning. Soletunet Kafeteria Tlf. nr mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. 7

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3.

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3. FULLDISTRIBUSJON Nr. 2 februar 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april.

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april. INFORMASJON Nr. 4 april 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Åpningstider i påsken Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. Nytt eldreråd Det er valgt nytt eldreråd

Stokke bibliotek. Nytt eldreråd Det er valgt nytt eldreråd INFORMASJON Nr. 2 februar 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. Nr. 8 og 9 oktober/november

Detaljer

God Jul. Stokke bibliotek. Kulturpris og stipend Stokke kommunes kulturpris. Popcornparty

God Jul. Stokke bibliotek. Kulturpris og stipend Stokke kommunes kulturpris. Popcornparty INFORMASJON Nr. 10 desember 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 2 mars 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer!

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer! FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20 fredag - lørdag kl. 11-14

Detaljer

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. Nr. 5 juni-august 2008-9.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2010-11.

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON God sommer God sommer Nr. 6 juni 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 6. juni 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk Side 4-12 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 Januar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Stokke - Vestfolds kulturkommune

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 Januar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Stokke - Vestfolds kulturkommune Nr. 1 Januar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Stokke - Vestfolds kulturkommune Side 4-7 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 8-9 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON Nr. 3 - april 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Quo vadis, Stokke? Side 3 Ordførerens hjørne Folkehelseuka, Grunnlovs jubileum og informasjonsmøte om kommunesammenslåing mm. Side 4 10

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke kommune. God sommer! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Sneglekampanje, sykehjems - plasser, og mulig fengsel til Borgeskogen.

Stokke kommune. God sommer! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Sneglekampanje, sykehjems - plasser, og mulig fengsel til Borgeskogen. Nr. 4 - mai/juni 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Sneglekampanje, sykehjems - plasser, og mulig fengsel til Borgeskogen. Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer