Stokke bibliotek. Nr. 2 mars årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne."

Transkript

1 INFORMASJON Nr. 2 mars årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post: Åpningstider: Mandag Tirs, ons, tors Fredag Stengt Lørdag Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: Ordførerens hjørne Ordfører forteller om hvordan pengene Stokke har fått fra Regjeringens tiltakspakke blir disponert. Kommunen får også tilskudd til flere gang- og sykkelveier i Side 3 Nytt NAV kontor NAV-kontoret i Stokke ble åpnet 18. februar. Nå er alle NAV-tjenestene samlet på Rådhuset, inngang D, 1.etg. Side 4 Midler til lag og foreninger Alle Stokkes lag og foreninger kan melde seg inn i Frivillighetsregisteret for å få muligheten til å motta midler fra Grasrotandelen som lanseres 1. mars. Side 4

2 Stokke kommune (www.stokke.kommune.no) Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3160 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: eller velg Telefonlister på Sentralbord/Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Eiendom og kommunalteknikk - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst og Tiltak for funksjonshemmede: Inng. D, 2.etg. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Virksomhet Engveien-senteret Telefon/Faks: / Virksomhet Bokemoa og Ramsum skoler Bokemoa: Telefon/Faks: / Ramsum: Telefon/Faks: / Virksomhet Feen og Melsom skoler Feen: Telefon/Faks: / Melsom: Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Vel overstått vinterferie, som har inneholdt mange skiturer vil jeg tro, med all den snøen som kom i begynnelsen av februar eller kanskje ferien gikk til syden i år? Med Regjeringens tiltakspakke til kommunene har Stokke kommune fått 7,1 mill. kroner. Ordfører Nils Ingar Aabol forteller hva disse pengene skal gå til. Kommunen får også tilskudd til nye gang- og sykkelveier. Les ordførers hjørne på neste side. Neste nummer av Nytt fra Stokke kommune kommer 15. april. Frist for innlegg for lag og foreninger er: Onsdag 18. mars. Send bidrag til redaktøren. Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft, redaktør, tlf , e-post: Ordførers timer på biblioteket Neste time er torsdag 5. mars og torsdag 2. april, kl kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Bjørg Ebeltoft, redaktør Stokke bibliotek Kommunestyret vedtok i desember at bibliotekets budsjett skulle reduseres med kr ,- i 2009 og kr ,- i Det ble vurdert nedbemanning og redusert åpningstid. Bibliotekets venner engasjerte seg sterkt i saken og foretok bl.a. en underskriftsaksjon til støtte for biblioteket. Dessuten har både Fagforbundet og Bibliotekarforbundet engasjert seg. For 2009 er det nå bestemt at reduksjonen kan tas fra bibliotekets mediebudsjett, som derved blir redusert til nesten det halve. Dette betyr at langt færre bøker, lydbøker, språkkurs, tidsskrift og dvd-er vil bli kjøpt inn dette året. Det betyr også at det ikke foretas nedbemanning i denne runden og at åpningstidene i alle fall foreløpig blir de samme som de var høsten Situasjonen for 2010 er fortsatt usikker. Biblioteksjef Hanne Ottoson Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Virksomhet Kultur: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Lokalene Låven og Fritidsmagasinet Flerbrukshusene kan leies til ulike rusfrie arrangement, henvendelser rettes til el. Stokkehallen, besøksadr. Rørkollveien 2 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Vearhallen, besøksadr. Melsomvikvn. 561 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4. Telefon/Faks: / Forsidebilde: Vinter med elg i blått. Foto: Stokke kommune YME PRODUKTER (bak Stokke Senter) KOM Å SE VÅRE NYE STRIKKEDE OG TOVEDE PRODUKTER TIL HYGGELIGE PRISER. HVA MED ET GODT OG VARMT SITTEUNDERLAG? - VI HAR SOM ELLERS OGSÅ MYE FIN KERAMIKK - HER FINNER DU OGSÅ ANNEN KUNST OG BRUKSKUNST LAGET AV LOKALE KUNSTNERE ÅPNINGSTIDER: MAN ONS FREDAG KL TIRSDAG KL VELKOMMEN TIL HYGGELIG HANDEL 2

3 Ordførerens hjørne REGJERINGENS TILTAKSPAKKE: MER TIL VEDLIKEHOLD I slutten av januar offentligjorde Regjeringen sin tiltakspakke for kommunene. Totalt tilføres det kommunene 6,4 milliarder kroner i friske penger. Ca 4 milliarder av disse er øremerkede midler til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier. Ekstrabevilgningene til kommunene er først og fremst en sysselsettingspakke som skal hindre økt arbeidsledighet. Jeg håper at de godt og vel 7 millioner kroner som Stokke får til vedlikehold, skal komme lokale firmaer og arbeidstakere til gode. I tilegg betyr dette at kommunen får gjort noe med et stort etterslep i vedlikeholdet av kommunale bygg. Dette vil selvsagt også føre til at ansatte og brukere får bedre arbeidsforhold. I møte i Kommunestyret ble det enstemmig vedtatt hvordan vedlikeholdsmidlene skal fordeles i vår kommune. Prioriteringene er bl.a. gjort på grunnlag av hvilke pålegg (brann, El, hygiene osv.) kommunen har fått, HMS og ENØK-tiltak som gir varige innsparinger. Det er først og fremst skolesektoren som blir tilgodesett. Bokemoa skole er den enkeltskole som får det største løftet. Bl.a. skal det gjøres betydelige forbedringer i Svømmehallen. Her skal det installeres nytt ventilasjonsanlegg og nytt overrislingsanlegg i bassenget. Toaletter, dusjer og garderober skal pusses opp osv. Blant de største investeringene ellers kan det nevnes at det blir nytt ventilasjonsanlegg på mellomtrinnet ved Vear skole. Også ved Stokke ungdomsskole og Vennerød skole blir det rom for utbedringer. I Stokke kirke skal tårnet pusses opp innvendig. Noen av de mindre tiltakene kan en ta fatt på ganske raskt, mens det vil ta noe lenger tid for de dyreste prosjektene pga prosjektering og anbudsregler. Priser og anbud vil avgjøre hvor stor del av de bevilgede 7.1 millionene som går til de tiltak kommunestyret har prioritert. Disse er foreløpig anslått til å koste ca 6.5 millioner. Kommunestyret har vedtatt at Hovedutvalg for miljø og kommunal teknikk skal drøfte prioriteringen av eventuelle resterende midler. Tiltakspakken som ble offentliggjort 26.januar, inneholdt også en annen svært gledelig nyhet for Stokke. Det er bevilget 9 millioner kroner til gang-sykkelsti fra Sandsje til Hvålsåsen. I tillegg til dette har Hovedutvalget for samferdsel og næring i Vestfold fylkeskommune bevilget 1,9 millioner til bygging av gang-sykkelsti fra Storevar til Sandsje. Fylkeskommunen hadde 45 millioner til disposisjon til slike formål, og det var kommet inn 50 søknader. At Stokke kommune fikk midler, skyldes at vi hadde planer klare for bygging. Dette viser viktigheten av å ligge i forkant med hensyn til å ha ferdige reguleringsplaner på plass. Både strekningen Storevar - Sandsje og strekningen Sandsje Hvålsåsen skal bygges i Det betyr at vi i løpet av året vil ha en sammenhengende gang-sykkelsti fra Meslomvik via Vårnes, Storevar, Sandsje, og fra Hvålsåsen til Sentrum. Dette betyr mye for trivsel og trafikksikkerhet for mange mennesker. Jeg vil benytte anledningen til å takke velforeningene i de aktuelle områdene for deres innsats for å få dette til. Deres engasjement har trolig ført til at prosjektene har blitt realisert flere år tidligere enn det ellers kunne være grunn til å tro. Nils Ingar Aabol Ordfører Bredbånd til alle i Stokke Bredbånd til alle i Larvik, Lardal, Hof, Sande, Re, Nøtterøy og Stokke. Nå får snart samtlige husstander og næringsdrivende i Larvik, Lardal, Hof, Sande, Re, Nøtterøy og Stokke kommuner tilbud om bredbånd. Tilbudet vil også dekke store deler av hytte- og fritidsboligene i de samme områder. Nylig inngikk 12K-samarbeidet i Vestfold en avtale med Direct Connect AS om bredbåndsutbygging for disse kommunene i Vestfold. Bruk av radioteknologi innebærer at det også kan tilbys bredbåndstjenester i områder hvor bredbånds-tilknytning tidligere har vært svært vanskelig eller antatt umulig. I høst fikk 12-kommunesamarbeidet i Vestfold tildelt statlige midler til videre bredbåndsutbygging i 7 kommuner i Vestfold. Direct Connect er valgt som leverandør av utbyggingen. Med dette er kommunenes mål om full bredbåndsdekning til alle husstander og næringsdrivende nært forestående. Rask og god datakommunikasjon er svært viktig, både for husstander og næringsvirksomhet. God datakommunikasjon er et viktig verktøy for videre utvikling av Vestfolds kommuner, sier daglig leder i 12K, Torill Lønningdal. Lars Fremstad, LarvikIT, er engasjert som kommunenes prosjektleder for utbyggingen. Informasjon om utbyggingen Folkemøter vil bli avholdt i løpet av april, mai og juni hvor leverandøren vil fortelle mer om selve bredbåndsutbyggingen og når de forskjellige geografiske områdene i kommunene vil bli bygd ut. Representanter fra kommunene vil også være tilstede på disse folkemøtene. Nærmere informasjon om sted og tid vil bli annonsert i lokalpressen. Teknologien som benyttes i forbindelse med denne utbyggingen baseres på radioteknologi. Det vil bli satt opp sendere forskjellige steder i kommunen og den enkelte abonnent vil få en egen mottaker for å tilkobles bredbånd. Prosjektet er finansiert av Høykom / Fornyings- og administrasjons-departementet, kommunene og Direct Connect. Larvik, Lardal, Hof, Sande, Re, Nøtterøy og Stokke kommuner vil være utbygd og klargjort for bredbåndstilknytning innen utgangen av august Kontaktinformasjon: Informasjon om utbyggingens fremdrift, priser, bestilling av bredbånd og annen informasjon gjøres på no, eller du kan ringe kundesenteret på tlf

4 NAV åpner i Stokke Den 18. februar åpnet NAV Stokke. Åpningen markerte at den statlige arbeids- og velferdsetaten (arbeid og trygd) og den kommunale sosialtjenesten ble samlokalisert i nye lyse lokaler i Stokke rådhus. NAV Stokke skal tilby tjenester en tidligere fikk fra NAV arbeid i Tønsberg, NAV trygd i Stokke og kommunens sosialtjeneste. - Etter mye hardt arbeid både på kommunal og statlig side har vi nå endelig blitt til en virksomhet, sier NAV-leder Steinar Hansen. Bakgrunnen for etableringen av arbeids- og velferdsforvaltningen er målet om å få flere i arbeid og færre på stønad gjennom å tilpasse forvaltningen til brukernes behov. Arbeids- og velferdsetaten (NAV Vestfold) og Stokke kommune har derfor inngått et partnerskap om etablering og drift av felles lokalt arbeids- og velferdskontor. Hensikten med et integrert kontor, der ansatte i Arbeids- og velferdsetaten og kommunens sosialtjeneste jobber sammen, er å finne gode løsninger for brukerne slik at flere kommer ut i arbeid eller aktivitet. Dette skal gjøres gjennom rask og helhetlig avklaring av brukernes behov samt tilgang til alle av arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester. - Vi har forberedt oss godt, men vi må innrømme at det har vært en svært krevende prosess. Det å håndtere planlegging og dimensjonering av den nye virksomheten, opplæring i nye fag og systemer for medarbeidere, samtidig som vi har hatt ordinær åpningstid, har til tider vært slitsomt. Alle medarbeidere, uten unntak, skal ha stor honnør for den innsatsen de så langt har lagt ned, sier Hansen. Av erfaring, så vet vi at det tar noe tid før alle arbeidsprosesser og systemer setter seg og fungerer optimalt. Vi ber derfor om tålmodighet fra våre brukere i denne hektiske oppstartsfasen, sier Hansen. NAV-leder i Stokke, Steinar Hansen er fornøyd med de nye lokalene i Stokke rådhus. Foto: Bjørg Ebeltoft Offisiell åpning vil finne sted 17. april. Blant gjestene denne dagen er både fylkesmann Mona Røkke, ordfører Nils Ingar Aabol, fylkesdirektør i NAV Trine Heibø Holm og selvsagt rådmann Toril Eeg. Vi ser frem til den store dagen, avslutter Hansen. Grasrotandelen - hva er det? Grasrotandelen er en ordning som vil gjøre det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på inntil 5 % av innsatsbeløpet direkte til en lokal organisasjon. Alle typer lag og foreninger har mulighet for å motta denne grasrotandelen. Forutsetningen er at laget eller foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret. Pr. 11. februar er det kun 7 lag og foreninger i Stokke kommune som har registrert seg i Frivillighetsregisteret. I Stokke er potensialet for Grasrotandelen på ca. kr Dette er beregnet ut fra 2008-omsetningen til Norsk Tipping. Du finner mer nyttig informasjon og lenker til dette på kommunens hjemmeside under Nyheter, POLITISKE MØTER FEBRUAR/MARS 2009 Utvalg: Datoer: Tid: Sted: Eldrerådet Formannskapsrommet Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) (teknisk) Møterom 3.etg. Det faste utvalg for plansaker (teknisk) Møterom 3.etg. Hovedutvalg for administrasjon Kommunestyresalen Formannskap Kommunestyresalen Kommunestyre Kommunestyresalen 4

5 Fornøyde brukere og sjåfører retter En takk til Sandviks fond for ny buss Tekst: Inger Johanne Aarvold Foto: Bjørg Ebeltoft Styret i Johannes Sandviks Fond bevilget i sitt møte i oktober penger til å erstatte den gamle bussen med en ny. Bussen kom på veien like før jul og er utstyrt etter gjeldende forskrifter. Den nye bussen har bedre kjøreegenskaper, større vinduer og bedre seter med seler enn den gamle. Dette er en forbedring til glede for sjåførene og brukerne som daglig blir kjørt til arbeidstrening ved Smiløkka og dagtilbud ved YME og Soletunet. Bussen erstatter den 15 år gamle bussen som hadde mangler og etter hvert trengte dyre reparasjoner. To fornøyde sjåfører Jan Oskar Bøe (til venstre) og Erik Melvold (til høyre) - foran gammel og ny buss. To fornøyde brukere Helene Frederiksen (til venstre) og Gunda Haaland (til høyre) - hjelpepleier Marit Hofseth i midten. Johannes Sandviks Fond Søknad om midler fra fondet til beste for eldreomsorgen i Stokke kommune. Kan sendes: Johannes Sandviks Fond, Soletunet, postboks 124, 3161 Stokke. Søknadsfrist 10. mars Enkeltpersoner kan ikke tildeles midler. Konsert Stokke Sundåsen Fort - 3. juli kl Musikken til den unge gruppa har rot i det norske tradisjonsmiljøet, men ved å eksperimentere og blande stiler og sjangere har de utviklet sitt eget sound - med referanser til rock, jazz, blues og soul. Sjelfull og sterk vokal akkompagnert av feleriff og improvisasjon har blitt Valkyrien Allstars bumerke. Valkyrien Allstars har sitt hjerte i folkemusikken og sin sjel i den kreative videreformid-lingen. Dette er musikk som bergtar. Sprudlende trio. Her får alle musikkelskere sitt, både rockefolket og folkemusikkentusiastene. Aftenposten. Under FolkeLarm høsten 2008 ble gruppa kåret til Årets nykommere. Rått, ruskete og rocka, Valkyrien Allstars har skapt sitt eget uttrykk med den norske folkemusikken i blodomløpet. Hardingfeletrioen har en originalitet som gjenkjennes fra første tone. VG. Servering ved Den Glade Vandrer. Se 5

6 Utleie av lokaler Sentret leier ut store og små lokaler til ulike formål og aktiviteter. Kjøkkenet tilbyr varm mat hver dag og ellers det som ønskes ifm.: Møtevirksomhet Selskap Minnesamvær eller Catering Vi har god hjelp av frivillige medhjelpere ifm. servering mv. Ved bestilling av catering kan vi levere maten på døren. Be gjerne om et pristilbud på leie av lokale eller på levering av mat. Vi minner noen av aktivitetene i mars og april: Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag kl Datatreff hver mandag Bingo annen hver tirsdag på ulike uketall Stikkekafé hver tirsdag og torsdag Kryssordgruppe hver onsdag Treskjæring hver onsdag Malergruppe hver onsdag, (silkemaling mandager) Hjernetrim hver torsdag Japansk broderi på torsdager Engveien kafeteria Tlf.nr.: Åpningstider: mandag-fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til 1400) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger i resepsjonen. Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle pensjonister/trygdede bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. For øvrig minnes om følgende arrangement i mars: 7/3 Kulturskolen, samspillkonsert på torget 10/3 Stokke pensjonistforening, medlemsmøte på torget 11/3 Kulturskolen, huskonsert på torget 13/3 Gammeldans på torget 14/3 Lørdagstreff i kafeteriaen 17/3 Stokke misjonssamband, møte i kafeteriaen 28/3 Israelsmisjonen, møte i kafeteriaen 29/3 Søndagstreff i kafeteriaen 31/3 Stokke Storband, konsert på Torget I april: 14/4 Stokke pensjonistforening, medlemsmøte på torget 18/4 Lørdagstreff i kafeteriaen 22/4 Den kulturelle spaserstokken, underholdning på torget 24/4 Salg klær i grupperommet 26/4 Søndagstreff på torget I mai: 1/5 Gammeldans på torget Kafeteriaen er åpen alle dager bortsett fra langfredag og 1. påskedag. Resepsjonen er stengt i den stille uke og i resten av påsken. NB: planlegg behovet for hjelpemidler i god tid. Aktiviteten er åpen i den stille uke og i resten av påsken ved behov og drives av frivillige. Senteret og aktivitetene er åpne for alle innbyggere i Stokke kommune. Mødretrim På grunn av den økonomiske situasjonen til Stokke kommune, må dessverre trimtilbudet til nybakte mødre inntil videre legges ned. Har du behov for hjelp og veiledning i forhold til bekken- eller bekkenbunnsplager relatert til graviditet - ta kontakt med fysioterapeut på helsestasjon i Stokke. Tlf Trenger du hjelp for å komme i gang med trening etter fødsel ta kontakt med Trim på resept sentralen. Tlf /

7 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Soletunet kafeteria Tlf.nr.: Åpningstider: Hverdager kl Lørdager kl Søndager kl Servering av middag: Hverdager kl Lørdager kl Søndager kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Den kulturelle Spaserstokken - DKSS Stokke kommune har fått tildelt prosjektmidler fra Kulturog kirkedepartementet på kr ,- til gjennomføring av kulturtiltak for eldre. Departementet mottok 196 søknader fra kommuner over hele landet, og i søknadene er det lagt vekt på en helhetsvurdering med stor bredde i kulturtiltakene. Dermed har Den Kulturelle Spaserstokken kommet til Stokke. (Det ble imidlertid søkt om det dobbelte.) Spaserstokken skal drives av en arbeidsgruppe fra Kultur og Helse, med Kulturskolen som administrator. Det første møtet ble holdt 21. januar på Kulturskolen. Her var leder av Engveien eldresenter representert, avdelingsleder ved serviceavdelingen på Soletunet, leder av Eldrerådet og pensjonistforeningen, biblioteksjefen og fungerende rektor på Kulturskolen. Prosjektet ses som en prøveordning i Hver arena skal ha sin egen Kulturkontakt som Kulturskolen ved Gro Hansen forholder seg til. Kulturkontaktene skal ta seg av det praktiske rundt arrangementene, og være med på planleggingsmøter som Gro innkaller til. De skal være med å bestemme innholdet i Spaserstokken, spre informasjon rundt arrangementene, og ellers legge til rette på sin egen arena. Det var stor enighet om at sang, musikk, teater og lokalhistorie har høy prioritet. Kreativ deltakelse som allsang, dans og kunstutfoldelse er også ønskelig. Flere av våre nabokommuner har startet opp sin egen kulturelle Spaserstokk, og det skorter ikke på gode idèer som vi vil prøve å dele med hverandre. Fylkeskommunen skal være koordinator og pådrivere, og vil jevnlig innkalle til møter rundt Den Kulturelle Spaserstokken. Det første på programmet er at Sandefjord musikerne Tone Krohn og Ellen Lohne kommer til Stokke onsdag 22. april med den melankolske og muntre musikkabaret Et ørlite Hurra, om den nesten glemte delen av hvalfangereventyret. Her vektlegges hvalfangerenkenes lengsel og hverdagslige utfordringer. Forestillingen vises på Soletunet kl og på Engveiensenteret kl Forestillingen er åpen for alle eldre. 7

8 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Vårjazz i luften Tirsdag den 31. mars kl. 19 inviterer STOKKE STORBAND og vokalister med gjester til en hyggekonsert på Torget på Engveiensenteret i Stokke. Konserten blir et trivelig avbrekk i hverdagen hvor billetten kr. 50,- dekker kaffe og kaker. Det blir også en utlodning med vårblomster som gevinster. Publikum kan kose seg med kaffe og kaker mens storbandet spiller. Ergoterapitjenesten Disse rutiner må følges for å få hjelpemidler eller rask hjelp av ergoterapitjenesten: Kortvarig behov Hjelpemidler til kortvarig utlån (3 mnd) som krykker, rullestol, toalettforhøyer, dusjstol m. m kan lånes fra kommunens hjelpemiddellager ved Engveiensenteret, Engveien 4. Åpningstid i resepsjonen: Mandag til fredag kl Tlf: Ved behov for bistand til begrunnelse av søknad om hjelpemidler skal dette meldes resepsjonen ved Engveiensenteret, som formidler til rette instans. Ved varige og vesentlige funksjonsnedsettelser kan hjelpemidler dekkes i henhold til Lov om folketrygd, søknad sendes Hjelpemiddelsentralen i Vestfold (HMS). For oppdatert informasjon om HMS rutiner og regelverk gå inn på: Adresse: Hjelpemiddelsentralen i Vestfold, Postboks 2241, 3103 Tønsberg, Tlf: Stokke Storband fra julekonserten Svømmehallen i Stokke på Bokemoa skole holder åpent til 1. april Åpent: Mandager: kl damer/jenter Onsdager: kl herrer/gutter Fredager: kl familie/felles BADSTU på mandager og onsdager. NB! Barn under 10 år, kun i følge med voksne. Priser: Barn opptil 16 år: kr. 25,-. Voksne kr. 50,-. Nyhet: Sesongkort (10 klipp): Barn kr. 200,-. Voksne kr. 400,-. Søknader på varig utlån av hjelpemidler behandles av HMS. Når søknad er sendt fra kommunen til HMS er det HMS som er ansvarlig for videre fremdrift i saken, inntil hjelpemidlet er ankommet kommunen. Det må forventes noe ventetid i behandling av søknader og utlevering av hjelpemidler. Mottakslager for hjelpemidler fra HMS er på Engveiensenteret. Søkere vil bli kontaktet når hjelpemidler ankommer. Ved utlevering, montering, tilpassing og opplæring vil hjelpemiddeltekniker eller begrunner bistå. Ved opphørt behov skal hjelpemidlet tilbakeleveres ved Engveiensenteret. Ta kontakt ved behov for hjelp med demontering eller tilbakelevering. Trim på resept Trenger du hjelp for å komme i gang med trening? I Stokke har vi tilrettelagt trening for nettopp DEG Trim på resept ledes av fysioterapeuter og består av variert trening ute med gå-tur i individuelt tempo, generell styrketrening og bevegelighetstrening. Undervisning i aktuelle tema. Pris: kr 500,- for 24 treninger. Oppmøte på Moaplassen i Bokemoa Mandag Onsdag For informasjon og påmelding kontakt: Inger Marie Solberg eller Ellen Marie Gran / Foto: Vera Rustan 8

9 Kulturanleggsplan For å komme i betraktning ved tildeling av offentlige tilskudd til anlegg innenfor kultur, idrett, friluftsliv, nærmiljø og andre må, planer være registrert i kommunal kulturanleggsplan. 1. mars er frist for innmelding av nye planer eller endringer i allerede innmeldte planer. Benytt eget skjema som du finner på kulturanlegg. Kulturanleggsplanens handlingsprogram rulleres årlig ved politisk behandling av utfordringsdokumentet. Dette viser planer om anlegg og ønsker om kommunal medvirkning i finansiering av anlegg. Kulturanleggsplanen ble utformet i 1999 og er sist vedtatt av kommunestyret i desember Anleggsoversikter oppdateres fortløpende i kulturdepartementets base og på kommunens kartløsning på Internett. Statusbeskrivelse aktivitet ble oppdatert i På høsten jobbes det med kommunens handlingsprogram, økonomiplan og budsjett. Endelig vedtak i forhold til hvilke planer og tiltak kommunen skal avsette ressurser til, fattes av kommunestyret i desember. Planer kan gjennomføres og få andre tilskudd uten at kommunen er med på finansiering. På kommunens hjemmeside finner du siste versjon av kulturanleggsplanens handlingsprogram og mer informasjon om spillemiddelsøknader og andre tilskuddsordninger. Kontakt virksomhet kultur ved spørsmål. Inger Line Birkeland, 1. konsulent Informasjon om tilskudd Eget brev er sendt alle registrerte lag og forninger i kommunen med informasjon om kommunale søknadsskjema og frister. Stokke kommune arbeider også med å synliggjøre andre tilskuddsordninger via sine hjemmesider. Vi legger fortløpende ut lenker til aktuelle steder. Følg med på Siden oppdateres fortløpende. Innspill kan rettes til virksomhet kultur. Ved spørsmål kontakt: Virksomhet kultur tlf.: Inger Line Birkeland, 1. konsulent Frister INNMELDING PLANER KULTURANLEGG TIL UTFORDRINGSDOKUMENT Benytt eget skjema som du finner på Frist: 1. mars. LEIE: STOKKEHALLEN OG VEARHALLEN - SESONGEN 2009 / 2010 Søknadsskjema kan hentes ned på eller fås ved henvendelse til kulturkontoret. Søknadsfrist 1. april. SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER Søknadsskjema kan hentes ned på eller fås ved henvendelse kulturkontoret. Søknadsfrist 1. april. SØKNAD OM SPILLEMIDLER Frist: 1. oktober. Registrerte lag og foreninger har fått tilsendt informasjon i eget brev. Ved spørsmål kontakt: Virksomhet kultur tlf.: Fritidsmagasinet og Låven Lokalene leies ut til rusfrie arrangementer, fortrinnsvis for ungdom. Fritidsmagasinet, i Stokke sentrum: Besøksadresse Storgata 8, Stokke senter. Låven på Vear, ved Vearhallen: Besøksadresse Melsomvikveien 551 Låven og Fritidsmagasinet er flerbrukshus til bruk for aktiviteter for barn og ungdom i Stokke kommune. Lokalet leies også ut til arrangementer og lag og foreninger. Alle arrangementer skal være rusfrie. Ansvarlig leietaker må være voksen. Spørsmål om leie rettes til: Tom Hofsli, tlf eller benytt skjema som du finner på kommunens hjemmeside. Tom Hofsli, fritidsassistent Bibliotekets venner årsmøte Onsdag 18. mars blir det årsmøte i Bibliotekets venner i Stokke bibliotek. Årsmøtet innledes kl med et foredrag av Finn Stenstad: Garborg, Hamsun og de andre Vestfoldforfatterne. Selve årsmøtet starter kl etter en liten kaffepause. Velkommen! 9

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2010-11.

Detaljer

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. Nr. 8 og 9 oktober/november

Detaljer

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april.

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april. INFORMASJON Nr. 4 april 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Åpningstider i påsken Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON Nr. 3 - april 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Quo vadis, Stokke? Side 3 Ordførerens hjørne Folkehelseuka, Grunnlovs jubileum og informasjonsmøte om kommunesammenslåing mm. Side 4 10

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. Nr. 5 juni-august 2008-9.

Detaljer

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer!

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer! FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20 fredag - lørdag kl. 11-14

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON God sommer God sommer Nr. 6 juni 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 6. juni 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer