Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no."

Transkript

1 INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post: Nr. 5 juni-august årgang Sommeråpningstider i perioden 16. jun. til 16. aug. mandag, tirsdag, onsdag, fredag, lørdag: kl torsdag: kl Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: Vi ønsker alle våre brukere en riktig god sommer! God sommer!!! Ordførerens hjørne Ordfører tar for seg den enorme jobben alle de frivillige gjør i kommunen vår. Side 3 Hva skjer i sommer? Kommunalt nytt og andre arrangementer i sommer. Side 4-5 Engveien-senteret og Soletunet har satt opp sommerprogrammene sine. Side 6-7

2 Stokke kommune (www.stokke.kommune.no) Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3160 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: eller velg Telefonlister på Sentralbord/Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Eiendom og kommunalteknikk - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst og Tiltak for funksjonshemmede: Inng. D, 2.etg. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Virksomhet Engveien-senteret Telefon/Faks: / Virksomhet Bokemoa skole Telefon/Faks: / Virksomhet Ramsum skole Telefon/Faks: / Virksomhet Feen skole Telefon/Faks: / Virksomhet Melsom skole Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Virksomhet Kultur: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Vear Fritidsklubb holder til i Låven på Vear. Tirsdager: kl Torsdager: kl Telefon: Stokke Fritidsklubb holder til i Stokke sentrum ved siden av Alles-bygget Onsdager: kl Fredager: kl Telefon: Stokkehallen, Rørkollveien (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Vearhallen, Melsomvikvn. 561 (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Henvendelser om leie rettes til kulturkontoret. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Ja, nå er den «gamle» redaktøren tilbake i lang tid framover, får vi tro. Jeg vil benytte anledningen til å takke Mette Gravdahl for en utmerket jobb som redaktør av «blekka» vår! Nytt fra Stokke kommune er et populært innslag i postkassa og vi prøver så godt vi kan å informere deg som innbygger om litt av det som skjer i kommunen vår. Ordfører tar for seg den utrolige jobben som alle de frivillige i kommunen vår gjør. Det er vel slik at omtrent hver familie har et eller flere medlemmer som er med i en eller annen forening, eller som på annen måte bidrar med frivillig arbeid. Hvem har ikke vært med på dugnad, loppemarked, kakelotteri eller vaffelsteking i lange baner?? De frivilliges arbeid er verdt sin vekt i gull!! Dette er siste nummer før sommeren, og innslagene på side 4-7 preges av det. Med dette vil jeg ønske alle innbyggere i Stokke kommune store og små gammel og ung en RIKTIG GOD SOMMER!!! Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft Redaktør, tlf E-post: Skolerute for skoleåret 2008/2009 Høsthalvåret: Mandag 18. august - fredag 19. desember 2008 Vårhalvåret: mandag 5. januar fredag 19. juni 2009 Måned Ant. dager Ferier og fridager/merkmader August 10 Første skoledag: Mandag 18/8 September 20 Oktober 20 Høstferie uke 40: 29/09-3/10 November 20 Desember 15 Siste skoledag: Fredag 19/12 Januar 20 Første skoledag: Mandag 5/1 Februar 15 Vinterferie uke 8: 16/2 20/2 Mars 22 April 16 Påskeferie: 6/4-13/4 Mai 18 Fridager: 1/5-21/5 22/5 Juni 14 Fridag: 1/6 Siste skoledag fredag 19/6 Anbefalte planleggingsdager for lærere: Høsthalvåret 12.08, 13.08, 14.08, og Vårhalvåret Ordførers time på biblioteket: Siste anledning til å møte ordfører Nils Ingar Aabol på Stokke bibliotek før sommerferien er fredag 6. juni kl Så tar ordfører sommerferie i juli. For august desember har ordføreren satt opp disse datoene for sin fredagstime. Hvorfor ikke notere dem i kalenderen med en gang? 8. august, 5. september, 17. oktober, 7. november, 5. desember alle datoer er fredager fra kl kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på biblioteket. Bjørg Ebeltoft, redaktør Forsidebilde: Nå ser vi fram til sol og sommer og aktivitet i og ved sjøen. Fra Plassane i Melsomvik. Foto: Vidar Askland.

3 Ordførerens hjørne Det frivillige Stokke Norge har trolig verdensrekord i andel frivillige. 84 % av oss er medlem i minst en organisasjon, og 58 % av alle nordmenn oppgir at de har vært aktive siste år. Selv om jeg har uttalt det samme tidligere, vil jeg på nytt understreke den enorme betydningen jeg mener den lokale frivilligheten har for kommunen vår. Organisasjonssamfunnet i Norge vokste fram midt på 1800-tallet. De første sammenslutningene sprang i første rekke ut fra avholds-, misjons- og arbeider-bevegelsen. Slik også i Stokke. Stokke misjonsforening ble stiftet så tidlig som 19. mai 1848, og foreningen er altså 160 år i år. Jeg vil tro at dette må være kommunens eldste nåværende forening. Til sammen er det nesten hundre frivillige organisasjoner i Stokke. Disse favner et vidt interessefelt. Det er organisasjoner for mange ulike hobbyer, religion og livssyn, idrett, humanitært arbeid, sang og musikk, velforeninger, speidere og båtforeninger, handel og håndverk osv. Totalt aktiviserer disse foreningene mange tusen mennesker, og det frivillige arbeidet de utfører, representerer flere hundre årsverk og mange millioner kroner. Tall fra 2003 viser at det frivillige arbeidet i idrettsorganisasjonene alene representerte over 50 årsverk og ca 18 millioner kroner. Når dette leses, har vi lagt feiringen av nasjonaldagen bak oss. Hva hadde denne dagen vært uten dugnadsinnsatsen til en lang rekke lag og foreninger? Hvem sørger for musikken, pølsene og isen, pynting av plasser og gater? Arbeidet til stiftelsen Stokke bygdetun har gjort at vi vel har en av landets fineste festområder for feiring av 17. mai. De frivillige organisasjonene tar på seg store og viktige samfunnsoppgaver. Et eksempel er den store innsatsen mange frivillige gjør på Engveien-senteret. Et annet eksempel er Stokke historielag. Laget har nå snart 800 medlemmer og er det nest største i hele Vestfold. Sammen med bl.a. Bygdetunet sørger disse foreningene for at vi tar vare på den lokale kulturhistorien. Jeg tror dette er viktig i forhold til det behovet alle har for å føle tilhørighet og identitet i et lokalsamfunn. Det sosiale liv som knytter seg til aktivitetene i de frivillige organisasjonene, tror jeg rett og slett gjør kommunen vår til et bedre sted å bo. Stokke pensjonistforening er Vestfolds største og betyr mye for mange av kommunens eldre garde. Idrettslagene våre gjør en stor jobb når det gjelder forebyggende helsearbeid for barn, unge og voksne. De tilrettelegger fotballbaner, ski- og turløyper som kommer mange mennesker til gode. Gjennom sine foreninger deltar en lang rekke mennesker i viktige demokratiske prosesser. Foreldre til skolebarn gjennom FAUene, velforeninger gjennom uttalelser til kommunale planer. I Speiderbevegelsen og andre organisasjoner får mange barn og unge trening i aktiviteter som de selv og samfunnet har stor nytte av. Det samme gjelder de mange voksne som påtar seg verv i foreningssammenheng. Vårt lokalpolitiske system er helt avhengig av den læring og aktivtet som foregår i de frivillige organisasjonene. Slik sett blir disse også en viktig rekrutteringsarena for de som ønsker å engasjere seg i det politiske liv. Mange foreninger har ulike kulturelle aktiviteter som sitt hovedanliggende. Konserter og utstillinger av ulike slag, gir oss et rikere liv. De frivillige organisasjonene gir oss kort sagt noe for både kropp og sjel. Det fins likevel utfordringer. En av de største knytter seg til finansieringen av det arbeidet organisasjonene driver. Mange foreninger sliter økonomisk og bruker masse tid for å skaffe penger til drift. Tid de heller ønsker å bruke på den aktiviteten de skal utøve. Selv om det overføres 1 milliard kroner fra Norsk Tippings Fond, har endringen i tippenøkkelen og nye strengere regler for spill i Norge ført til vanskeligere økonomi for idretten og andre frivillige lag og foreninger. En annen stor utfordring er å få med dem som fortsatt står utenfor de lokale lag og foreninger. Særlig gjelder det mange med minoritetsbakgrunn som ikke er medlemmer i noen organisasjon, men som sier at de gjerne vil være med i en fritidsaktivitet. Jeg tror vi kunne komme et langt steg videre i integreringsarbeidet vårt hvis flere unge og voksne med minoritetsbakgrunn deltok i frivillig arbeid sammen med andre. Jeg ønsker alle Stokkes innbyggere en GOD SOMMER!!! Nils Ingar Aabol ordfører Politiske møter juni - september Utvalg Dato: Tid: Sted: Hovedutvalg for administrasjon Kommunestyresalen Formannskap Kommunestyresalen Kommunestyre Kommunestyresalen Eldreråd Formannskapsrommet Brukerråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2. etg. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) (teknisk) Møterom 3.etg. Det faste utvalg for plansaker (teknisk) Møterom 3. etg. Hovedutvalg for administrasjon Kommunestyresalen Formannskap Kommunestyresalen Kommunestyre Kommunestyresalen 3

4 KOMMUNAL INFORMASJON Brukerforum for psykisk helse i Stokke kommune Stokke kommune har opprettet et eget brukerforum for brukere av kommunens psykiske helsetjeneste. Forumet skal være rådgivere og medspillere for psykisk helsetjeneste i utviklingen av tjenestetilbudet i kommunen. Brukerforumet skal være et forum for tilbakemeldinger fra brukerorganisasjonene, brukere og pårørende. Forumet består av 1 valgt representant fra Mental Helse og 2 valgte representanter fra brukere av tjenesten. I tillegg møter 2 faste representanter fra tjenesten. Brukerforum har møter 4 ganger i året. Det tar også sikte på å være med å arrangere temamøte rundt psykiske lidelser hvert år. Psykisk helsetjeneste er forpliktet gjennom opptrappingsplanen å sikre systematiske tilbakemeldinger på tjenesten fra brukerne. Mange som har vært i kontakt med Psykiatrien i Vestfold (PiV) har gitt tilbakemelding på at de ikke vet hvor de skal henvende seg for å kunne påvirke i kommunen sin. Brukerforumet skal ivareta noe av denne funksjonen. Skatteetaten har fast kontortid på rådhuset hver onsdag kl Ønsker du å oppsøke ligningskontoret vil du kunne treffe er representant fra skatteetaten i Stokke rådhus hver onsdag mellom kl. 12 og 15. Her blir det også muligheter for å benytte internett-tilgang til skatteetatens hjemmesider samt ringe gratis til skatteetaten. Postlister på internett Det vises til oppslag i Tønsbergs blad tirsdag 18. mars Stokke kommune ønsker med dette å orientere innbyggerne om at kommunens postlister blir publisert til kommunens hjemmesider i PDFformat. Dokumentene er søkbare. Oversikten finner en i venstremeny på under valget POSTLISTER. Brukerforum for psykisk helse i Stokke kommune består av (fra venstre): Turid Bakken, Bjørg Helga Jacobsen, Elin Dannstrøm, Marian Brattås og Jorunn Thu. Brukerforumet i Stokke kan kontaktes v/ Turid Bakken mob eller mailadr: for å bringe synspunkter videre. Brukerforum ble opprettet for drøyt et år siden og har bla jobbet med brukerundersøkelse, ny brosjyre, oppgradering av venterom, arrangert møte i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse og gitt innspill på andre saker som psykisk helsetjeneste arbeider med. Bjørg Ebeltoft WEB-redaktør 4

5 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Stokkedagene 6. og 7. juni Ordfører åpner Stokke-dagene 6. juni kl på Rådhusplassen, hvor hovedscenen vil være. Felles lørdagsfrokost kl den 7. juni på Rådhusplassen. Stokke storband vil spille på Rådhusplassen utpå dagen lørdag og Korpset Vårt går i gatene og spiller. Bibliotekets venner På Stokkedagene blir det innspurt av loddsalget og trekning lørdag av de flotte gevinstene fra Bibliotekets Venners kunstlotteri. Stokke bibliotek Lørdagens Stokkedag blir det også boksalg - vi har ryddet i hyllene og mange godbiter selges til en meget rimelig pris! Leirdueskyting i Stokke Kunne du tenke deg å lære presisjonsskyting med hagle? Da burde dette være noe for deg! I Stokke er det en gjeng i Stokke Jeger og Fisk Leirdueutvalg som treffes hver onsdag kl. (17.30)18.00 fra april til september. De holder til på Husum (Rv 303 mot Sandefjord) på en egen skytebane, med mange forskjellige skytestasjoner. Siden størrelsen på banen er formidabel slipper du å stå i kø, eller du kan også være litt for deg selv. Her kan du øve deg til klubbmesterskapet i leirdueskyting, øve deg til jegerprøven eller bare skyte på hobbybasis instruktør får du uansett. En serie på 25 skudd koster 60 kr for junior og 80 kr for senior. Er du mellom 12 og 16 år må du ha med ledsager, men du trenger ikke kjøpe masse utstyr da alt kan lånes gratis på banen. Laget ønsker alle aldersklasser velkommen, men spesielt unge både jenter og gutter er sterkt ønsket! Er du ute etter et sted å arrangere for eksempel utdrikningslag eller andre festligheter, er dette området også åpent for det da avtaler du med en i laget på forhånd. Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Egil Andersen på tlf eller hjemmesidene til Norges Jeger og Fisk: Vestfoldfestspillene i Stokke Solnedgangskonsert på Sundåsen Søndag 6. juli kl Iver Kleive (orgel) / Knut Reiersrud (gitar) Iver Kleive og Knut Reiersrud har med åpenbar suksess samarbeidet i en årrekke. Særlig kjent er de for platene hvor Odense kirke tjente som studio: Blå koral (Spellemannsprisen 1991), Himmelskip og Nåde over nåde. Reiersrud og Kleive er like himmelstormende mektige som vi er blitt vant til fra den kanten. Aftenposten. Når to så fine instrumentalister møtes utendørs på Sundåsen, med Oslofjordens fagreste utsikt, blir det en nytelse å lytte blant annet til deres svært vakre tolkning av What a wonderful world. Knut Reiersrud befinner seg i fremste linje av landets gitarelite. Han gjør sin ene gitar til tyve og veksler mellom sarte, såre toner og kraftfulle, aggressive slag. Iver Kleive har vært solist ved Oslo-Filharmonien og var fast pianist i Kringkastingsorkesteret i en 10-årsperiode. Selv beskriver stjerneorganisten seg som en improviserende musiker som ønsker å veksle mellom klassisk og pop, folkemusikk og jazz. Entrè: kr Servering ved Den glade Vandrer. 5

6 NYTT FRA LAG OG FORENINGER «Det handler om kjærlighet, skjønner du» - En adoptivmors beretning av Ida Frøydis Aglen (ISBN: ) Fra bokomslaget : Ida Frøydis Aglen er utdannet lærer med hovedfag i spesialpedagogikk. Hun har hele sitt yrkesaktive liv arbeidet med barn og unge i døveskoler og i klasser der tunghørte er integrert. Hun har fire voksne barn. Den yngste som er fra India, møtte hun på en døveskole der han var elev og hun inspektør. Senere adopterte hun og hennes mann gutten. Det er hans liv, sett gjennom adoptivmorens øyne, som skildres i denne boken. Historien er sann. Hva skjer med en fattig mor som ser seg nødt til å gi fra seg det kjæreste hun har, sin egen sønn? Hva skjer med en åtteåring som blir satt på et fly fra Calcutta til Norge uten foreldre eller søsken? Hva skjer når flyet lander og det etter hvert går opp for han at han ikke skal tilbake til familien sin i India? Hva skjer med et barn som ikke kan spørre om hva som foregår fordi han mangler språk? Hva skjer med en adoptivmor som blir avvist år etter år, og hva skjer når et barn trygler om hjelp til å finne sin biologiske familie? Vi følger Joseph fra han første dag på døveskolen i Norge og den kampen han måtte kjempe sammen med sine nye foreldre for å finne tilhørighet og sine røtter. Sammen begynner de å lete etter Josephs biologiske mor blant Calcuttas millioner. Du kan lese Tønsbergs blads anmeldelse av boka på søk på forfatters navn. Boka kan kjøpes direkte fra forfatteren: Ida Frøydis Aglen, Røsslyngvn. 24, 3173 Vear, tlf eller hos Norli bokhandel. Veterankjøretøytreff Stokke Historielag og Stokke Bygdetun arrangerer sitt 4. veterankjøretøytreff på Bokemoa søndag 22. juni kl I fjor kom ca. 120 kjøretøyer! Vi håper på smekkfullt tun og festplass også i år. Tønsberg Swing Jazz Group spiller fra kl Med hilsen Svein-Erik Bergsholm Engveien Kafeteria Tlf. nr Engveien Senteret Åpningstider i sommer Inneaktivitetene på Engveien-senteret trappes ned i sommer i takt med brukernes behov for uteaktiviteter. Våre populære turer i skog og mark anbefales, se eget turprogram. Kafeteriaen er åpen i hele sommer. Aktiviteten er åpen i hele sommer. Redusert åpningstid i ukene 29, 30 og 31, men nøkkel til lokalene kan lånes i resepsjonen. For betjening av hjelpemidler har resepsjonen begrenset åpningstid i ukene 29, 30 og 31. Følgende åpningstider mellom kl : Uke 29: onsdag 16/7, torsdag 17/7 og fredag 18/7 Uke 30: onsdag 23/7, torsdag 24/7 og fredag 25/7 Uke 31: onsdag 30/7, torsdag 31/7 og fredag 1/8. Når resepsjonen er stengt kan henvendelser ved akutt behov for hjelpemidler rettes kl til Hjelpemiddeltekniker på tlf / Vi ønsker alle en god sommer. Velkommen til nye muligheter og nye utfordringer til høsten. Ledige vever Engveien-senteret har flere vever oppmontert i arbeidsstuen. Nå har vi vever ledig og søker etter personer som ønsker å veve, enten til eget bruk eller for senteret. Veving av matter og åkle har vært meget populært. Vi er behjelpelig med oppsetting av vev og gir informasjon om bruk. Vi har et godt sosialt miljø og en vennlig omgangsform. Tilbudet er gratis og primært for pensjonister/ trygdede. For veving til eget bruk, betales bare for medgåtte materialer. Vi er meget fleksible med hensyn til bruk av vevene og alle får benytte den tiden de trenger. Ønsker du flere opplysninger, kom gjerne innom eller ring resepsjonen på telefon , enten du vil starte nå eller til høsten. Alle er hjertelig velkommen. Åpningstider: mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til kl ) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. 6

7 Den gode melodi Vidar Sandbeck mer enn morsom Onsdag 11. juni kl Leif Blix og Lars Nygaard synger og spiller Vidar Sandbeck s viser, og forteller om hans liv. St. Hansfeiring mandag 23. juni kl i Mollykroken og Sansehagen. Vi hygger oss med god mat og trekkspillmusikk. Påmelding i dagsenteret innen torsdag 19.juni Soletunet Kafeteria Tlf. nr Åpningstider: Middag mandag - fredag kl kl lørdag kl kl søndag kl kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Natursti Hver torsdag kl møtes vi på Moaplassen til tur med spennende oppgaver underveis. Kaffe og premieutdeling. Bli med på en trivelig tur i fin natur. 7

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer!

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer! FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20 fredag - lørdag kl. 11-14

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april.

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april. INFORMASJON Nr. 4 april 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Åpningstider i påsken Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2010-11.

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON God sommer God sommer Nr. 6 juni 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 6. juni 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON Nr. 3 - april 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Quo vadis, Stokke? Side 3 Ordførerens hjørne Folkehelseuka, Grunnlovs jubileum og informasjonsmøte om kommunesammenslåing mm. Side 4 10

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune.

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Mary-Ann

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer