Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Bergen - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 15/ Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Bergen kommune, Kalfaret sykehjem /Ida Saxevik Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Beate-Christin Hope Kolltveit Avdeling for helse- og sosialfag /Christel Devik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 250 X, 15/ Transcript of Records and Confirmation Huseklepp treisende utvekslingsstudent Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Call for proposals 2016: Nordic Master - Søknadsfrist tlysning av midler til utvikling av Nordic Master programmer Senter for internasjonalisering av utdanning /Frank Moe Internasjonalt kontor /Maren Stallemo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 15/ Karakterutskrift VIA treisende utvekslingsstudent Martine Gøransson Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes Dok. dato: Arkivdel: Student 516 N, 15/ Midlertidlig tilsetting uten utlysning Tilsettingssak - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivtet - Seniorrådgiverstilling - midlertidig Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet /Sissel Øvrebø Semshaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

2 I,, N, X, S X, 15/ Administrativt vedtak - NSMHFA - TAP - midlertidig - forlengelse Tilsettingssak - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivtet - Seniorrådgiverstilling - midlertidig 212.2, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivtet - Seniorrådgiverstilling - midlertidig Eva Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om å få lov til å ta eksamener på nytt Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Kari Smørås Brakstad , Besvart med utgående dokument X, 15/ Grant agreement Teaching (KA107) - Global mobilitet - Mallette Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 X, 15/ GA Wanzhen Feng oppdatert Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes 275 X, 15/ Grant Agreement Yong Jiang 107 Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275

3 I,, N, X, S X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - TAP - oppdrag Tilsettingssak - AIØ - Institutt for bio og kjemiingeniørfag - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AIØ - Institutt for bio og kjemiingeniørfag - midlertidig Bjarte Hundvin I, 15/ Søknad om praksisplass på særvilkår - GRS Praksisplass Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen , Besvart med utgående dokument, 15/ Om vedtak om avslag på søknad om akkreditering av masterstudium i jordmorfag (120 sp) Akkreditering av mastergradsstudium i jordmorfag Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland 421 I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Liv Jorunn Solstad HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning I, 15/ Vedrørende ukrainske apostiller Opptak av personer med utenlandsk utdanningsbakgrunn Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Opptakskontoret /nni Beite Rogvin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

4 I,, N, X, S N, 15/ Vedtak om oppretting av nytt valgemne for master i innovasjon og entreprenørskap, høsten 2016 Endringer i studieplaner ved AIØ for studieåret 2016/17 Studieadministrativt kontor /Marianne Seim Studieadministrativt kontor /Kari Smørås Brakstad Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Kristine Engan- Skei Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Jessica Vogt HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Skjøte SDS Barge Kontrakt - lekter Dykkerutdanningen (SDS Barge) Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 16/ Vurdering fra sakkyndig utvalg sendt søkere. Tilsettingssak - AIØ - Institutt for økonomisk-administrative fag - Førsteamanuensis i markedsføring - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Senter for utdanningsforskning - stipendiat Torgeir Alvestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, Tatt til etterretning N, 16/ Vurdering fra sakkyndig utvalg sendt til søkerne Tilsettingssak - AL - Senter for utdanningsforskning - stipendiat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, Tatt til etterretning

5 I,, N, X, S I, 16/ Kontrakt om bedømmelse Tilsettingssak - AL - Senter for utdanningsforskning - stipendiat Kari Søndenå Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 16/ MASA630 - Musikk som handlingsrom. En studie av musikk som miljøtiltak i sykehjem. AHS - Innlevering av masteroppgaver - Samfunnsarbeid Studieadministrativt kontor /Gunhild Raunsgard Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ AHS - Søknad om utsettelse av eksamen Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Siren Grethe Tveit Brynjulfsen 451 I, 16/ Gjenopptakelse av studier Permisjon Avdeling for lærerutdanning /Anette Brunvall Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument N, 16/ Søknad om opptak til engelsk språkkurs Internt kurs i engelsk for tilsatte ved høgskolen Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Institutt for sykepleiefag /Britt Moene Kuven Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument X, 16/ T 151/16 - AHS - VIT - Oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - Førsteamanuensis/førstelektor - psykisk helsevern - fast HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

6 I,, N, X, S, 16/ Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - Førsteamanuensis/førstelektor - psykisk helsevern - fast Berit Rokne Institutt for sykepleiefag /Oscar Tranvåg Gørill Haugan HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 16/ Står ikke i manntallet Valg av representanter til interimsstyre fusjonsprosess Høgskulen på Vestlandet Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Institutt for sykepleiefag /Britt Viola Danielsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011.1, Besvart med utgående dokument X, 16/ Forslag til sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AIØ - Institutt for økonomisk-administrative fag - førsteamanuensis organisasjonsfag 212.1, 16/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAS134 AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAS134 Fredrik Breivik Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Klagen er ferdigbehandlet AL - Klage på karakterfastsetting - GBNO1210 Avan Shareef Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland Dok. dato: Arkivdel: Student N, 16/ Intern avklaring Opprykk - AIØ - professor Dok. dato: Arkivdel: Personal 222, Tatt til etterretning

7 I,, N, X, S I, 16/ Søknad om opptak til ph.d.-studier ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser Opptak til ph.d.-studier ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser - Grethe Nina Hestholm Grethe Nina Hestholm Offl 26 fjerde ledd Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anja Olsen Moberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 16/ Klagen er ferdigbehandlet AL - Klage på karakterfastsetting - GBNO1210 Vahini Karunakaran Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØMO003 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØMO003 Ajla Rashica Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ AL - Klage på karakterfastsetting - GBPEL210 - purring på svar AL - Klage på karakterfastsetting - GBPEL210 Ariel Midtun Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland , Besvart med utgående dokument, 16/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAT100 AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAT100 Marthe Bentzon Skei, 16/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAS134 AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAS134 Håkon Haavik Nystad Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X, S, 16/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAS134 AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAS134 Ann Helen Hommeland Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ AL - Klage på karakterfastsetting - MAB802 AL - Klage på karakterfastsetting - MAB802 Marit Seivaag Studieadministrativt kontor /Karianne Akselberg, 16/ Vedr. klage på karakterfastsetting AHS - Klage på karakterfastsetting - BVP331 Rakel Heradstveit Pettersen Studieadministrativt kontor /Siren Grethe Tveit Brynjulfsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage AHS - Klage på karakterfastsetting - BVP331 Helle Kildehøj Birkeli Studieadministrativt kontor /Siren Grethe Tveit Brynjulfsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAT105 AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAT105 Erling Nielsen Herfindal Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Klagen er ferdigbehandlet AL - Klage på karakterfastsetting - GBNO1210 Erik Haugland Dragvoll Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S, 16/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØMO003 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØMO003 Tom Erik Higraff Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Høgskulen på Vestlandet - Oppnevning av styremedlemmer Nominasjon av kandidater til styret for Høgskolen på Vestlandet Kunnskapsdepartementet Høgskoledirektøren Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 X, 16/ Lønnsforhandling Opprykk - AHS - førsteamanuensis Dok. dato: Arkivdel: Personal 222, 16/ Klagen er ferdigbehandlet AL - Klage på karakterfastsetting - GBNO1210 Marie Haugen Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på søknad om reservering av studieplass Reservering av studieplass Silje Marie Pedersen Opptakskontoret /Isabell Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 512.4, 16/ Angående studieplass på grunnskolelærerutdanning trinn og innlevert politiattest Politiattest med merknad - grunnskolelærerutdanning Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: Arkivdel: Student 512.2

10 I,, N, X, S, 16/ Svar på søknad om permisjon - ØA3 Permisjon Anne Birgitte Grindhaug Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 16/ Svar på søknad om reservering av studieplass Reservering av studieplass Vilde Moe Havre Opptakskontoret /Isabell Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 512.4, 16/ Svar på søknad om reservering av studieplass Reservering av studieplass Amalie Åsheim Opptakskontoret /Isabell Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Administrativt vedtak - AHS - VIT - midlertidig Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - høgskolelektor - midlertidig stilling HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa 216, 16/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - høgskolelektor - vikariat Mette P. Kolbjørnsen HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa X, 16/ Lønnskrav Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - høgskolelektor - vikariat HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

11 I,, N, X, S X, 16/ Avklaring vedr lønnsplassering Tilsettingssak - FA - Biblioteket - konsulent - midlertidig tilsetting Lønnskontoret /Anne Berit Erdal Borvik 212.2, 16/ Svar på søknad om gjenoppretting av studierett Gjenoppretting av studierett Øyvind Nordeide Horne Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Ingebjørg Helliesen Dok. dato: Arkivdel: Student 519, 16/ Svar på søknad om reservering av studieplass Reservering av studieplass Vivi Ann Christoffersen Opptakskontoret /Isabell Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Student 512.4, 16/ Svar på søknad om reservering av studieplass Reservering av studieplass Nicholas Aase Opptakskontoret /Isabell Andreassen 512.4, 16/ Svar på søknad om reservering av studieplass Reservering av studieplass Jonas-André Stensvoll Opptakskontoret /Isabell Andreassen I, 16/ Søknad om praksisplass på særvilkår - GRE Praksisplass Siren Selvik Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem , Besvart med utgående dokument

12 I,, N, X, S, 16/ Svar på søknad om permisjon fra studiet - 15HMMT Permisjon Astrid Hæve Sedal Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Guro Kristin Øvsthus Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 16/ AL - Klage på karakterfastsetting - MNDD211 AL - Klage på karakterfastsetting - MNDD211 Runa Bjørlo Schwebs Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om gjenoppretting av studierett Gjenoppretting av studierett Alexander Thorkildsen Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Ingebjørg Helliesen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 16/ Protokoll for vurderinger rundt anskaffelser fra National Instruments Anskaffelse av Labview, ELVIS og mydaq fra National instruments Innkjøpskontoret /Børt Helge Carlsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ T 30/16 - FA - TAP - permisjon Søknad om permisjon HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Søknad om 4. gangs eksamen Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student 451 Besvart med utgående dokument

13 I,, N, X, S N, 16/ tlysning av Erasmus+ midler til opplærings- og undervisningsopphold for Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Seksjon for utdanning /Kristin Ravnanger Internasjonalt kontor /Elin Kvaale , Besvart med utgående dokument N, 16/ tlysning av Erasmus+ midler til opplærings- og undervisningsopphold for Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor /Elin Kvaale Seksjon for utdanning /Kristin Ravnanger 341, 16/ Opptak til grunnskolelærerutdanning ved HiB Opptak til Høgskolen i Bergen Malin Seglem Øksnebø Opptakskontoret /Kristin Haugsøen 512 N, 16/ Invitasjon til å foreslå studietilbud for studieåret 2017/2018 Det samla studietilbodet for studieåret 2017/2018 Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Kristine Engan-Skei Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Avdeling for lærerutdanning Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Gro Anita Fonnes Flaten Seksjon for utdanning /Merete Sviggum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 410, 16/ Kontrakt - gjestforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Roy Cato Solheim Avdeling for helse- og sosialfag /Christel Devik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 250, 16/ Varsel om dårlig sikring av personopplysninger Avvik på databehandleravtale Petronille Sørlie Biblioteket /Trude Færevaag 530

14 I,, N, X, S, 16/ Varsel om dårlig sikring av personopplysninger Avvik på databehandleravtale Ann Helen Hesjevik Biblioteket /Trude Færevaag 530, 16/ Varsel om dårlig sikring av personopplysninger Avvik på databehandleravtale Isabelle Nadine Heiberg Biblioteket /Trude Færevaag 530 I, 16/ AIØ - Søknad om å få avlegge eksamen for 4. gang Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Kari Smørås Brakstad 451 I, 16/ Søknad om permisjon - BL-S Permisjon Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om permisjon - MAM Permisjon Fredrik Sanne Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Guro Kristin Øvsthus , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om innpassing og fritak Innpassing og fritak Helene Hustrulid Knappskog Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe 412.7

15 I,, N, X, S I, 16/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Irene Aase Kvåle Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om opptak til ph.d.-studier ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser Opptak til ph.d.-studier ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser - Barbro Fossland Barbro Fossland Offl 26 fjerde ledd Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anja Olsen Moberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 16/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS gjesteforeleser - kontrakt Jan Inge Sørheim Avdeling for helse- og sosialfag /Christel Devik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 250 I, 16/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Ørjan Kjærstad HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om innpassing og fritak Innpassing og fritak Stian Ormevik Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Guro Kristin Øvsthus Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - BYG102 AIØ - Klage på karakterfastsetting - BYG102 Marte Gjøsæter Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt

16 I,, N, X, S I, 16/ Søknad om innpassing og fritak Innpassing og fritak Håvard Daae Fosse Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ AIØ - Søknad om å få avlegge eksamen for 4. gang Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Kari Smørås Brakstad Dok. dato: Arkivdel: Student 451, Besvart med utgående dokument I, 16/ Høring - forslag til norsk standard for metadata for læringsressurser, og invitasjon til informasjonsmøte Høring - forslag til norsk standard for metadata for læringsressurser tdanningsdirektoratet /Are Mjølsnes Seksjon for utdanning /Kristin Ravnanger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 16/ Vurdering av oppnådd grad fra instituttet Innpassing og fritak Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Ingebjørg Helliesen Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Ingebjørg Helliesen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ REK vest Godkjenning av prosjektendring av (2012/2225-6) Eva Haukeland Fredriksen - prosjekt ehelse og svangerskapsplager REK vest - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Heidi Skramstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om forlengelse av stipendiatperiode Forlengelse av stipendiatperiode Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument

17 I,, N, X, S I, 16/ Søknad om innpassing og fritak Innpassing og fritak Andreas Valle Hansen Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om praksisplass på særvilkår - BL-B Praksisplass Maren Årvik Avdeling for lærerutdanning /Jeanette Haukeland Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Oppmelding til eksamen som privatist Privatist Arne Kragseth Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 16/ Avbryting studieplass Avbryting av studiet Hanne Løvik Saure Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01155-11 Søknad om 20 % permisjon Arbeidsforhold Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 17.08.2016, Besvart

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03015-3 Søknad om innpassing Jørgen Lygre Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr I, 15/06260-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Bjarte Hundvin første ledd HR Rekruttering /Noelia

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01171-5 Notat sendt til NAV NAV - Oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Lønnskontoret /Linda Alrek Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/02052-8 Gjesteforeleser ved Avdeling for helse-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-45 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Fusa kommune, Tiltak for fuksjonshemma Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-9 T 126/15 - AIØ - VIT - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: 26.10.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/03250-6 Results Report Project ID 102204E2 Fredskorpset - Project ID 102204E1 Fredskorpset Internasjonalt kontor /Elin Kvaale Dok. dato: 28.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 351, 15/03961-7 Vedrørende

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-31 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Aksel Ivar Rokkan Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-32 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01629-6 Kontrakt mellom Voss kommune og Høgskolen i Bergen om veiledningsoppdrag (barnehager) skoleåret 2016/2017 Voss kommune, oppdrag veiledning Voss kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01246-6 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Dag Moster Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/03606-8 Administrativt vedtak - AHS - VIT - forlengelse Tilsettingssak

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-60 Kopi av pålegg om sluttinnlegg før hovedforhandling fra Bergen Tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-64 Motpartens prosesskriv til Bergen tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor Regjeringsadvokaten

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/02344-2 Pålegg om overtid vår 2016 Pålegg om overtid Alexander Lundervold Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane 232.2, 15/02411-4 Regnskapsrapport 2015 Norgesuniversitetet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02111-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Benedikte Lunde Hvitmyhr HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning, 15/02248-42 Krav om innsyn

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-6 Vurdering fra sakkyndig utvalg sendt til søkerne Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning Dok. dato: 14.08.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/03000-1 Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning - Anbudskonkurranse Oslo Kommune tdanningsetaten Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-4 Innstilling Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01808-22 Sak 38/15 Sykefravær 3. kv. 2015, totaloversikt AM 2015 X, 15/01808-25 Sak 42/15 Referat VO-møte 01.12.15 AM 2015 X, 15/01808-26 Sak 42/15 Stamina helse - utkast til handlingsplan

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01294-14 Kontrakt - gjesteforeleser Tiina Maarit Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01470-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Berit Natalie Bareksten HR Rekruttering /Kristin Mathiesen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01110-2 Etablering av informasjonssikkerhetsaktivitet på samtlige H-institusjoner - besøk ved Høgskolen i Bergen 6. desember 2016 Informasjonssikkerhet i H-sektoren ninett AS /Rolf Sture

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-44 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Hordaland fylkeskommune, Årstad videregående skole Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-52 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Sogndal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 06.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-12 Retur av signert finansieringsavtale - 2015-1-NO01-KA107-013205 - Erasmus + global mobilitet Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01029-99 Tilbud om partnerskolekontrakt AL - kontrakter om praksisopplæring - grunnskole - 2015 Nygårdslien skole Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01308-12 Søknad om ulønnet permisjon i forlengelse av foreldrepermisjon Fødsels- og omsorgspermisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: 24.08.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01063-2 Innkalling til autorisasjonssamtale Autorisasjon av nøkkelpersoner for sikkerhetsgradert informasjon Kunnskapsdepartementet Høgskoledirektøren /Christian Fotland 004 I, 15/01143-16

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-480 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Mette Senneseth Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/01104-481

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01662-23 Retur av vedlegg Tilsettingssak - AL - Mat og helse - Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor - fast Dok. dato: 20.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv X, 15/02070-2 Diploma Supplement

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-7 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 Cathrine Holst, 15/01213-40 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01306-139 Søknad om tilgang i FS - Lise Bjørkhaug Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Håvard Moe Hagen Opptakskontoret /nni Beite Rogvin

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-9 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 May-Britt Øiseth Moen Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv, 15/01213-44

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02687-3 Kontrakt - gjesteforeleser Eirik Wigtil Søfteland Dok. dato: 29.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 15/03128-5 Kontrakt - gjesteforeleser Anne-Grete Aadland Sætre Dok. dato: 07.10.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-489 Kontrakt - sensor Raija Dahlø Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-490 Kontrakt - sensor Else Egeland Dok. dato: 10.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-491

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01166-7 Bekreftelse på gjenopptakelse av studier Permisjon Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe 531 N, 15/02155-6 Svar på søknad om støtte til kompetanseutvikling Kompetanseutvikling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-19 Svar på forespørsel om praksisplasser for 2. års fysioterapeutstudenter (kommunehelsetjeneste), vårsemesteret 2016 uke 1-11 Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Stryn

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-5 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/02641-5 Anmodning om forlengelse av midlertidig tilsetting Tilsettingssak - FA - Senter for nye medier - prosjektleder - midlertidig HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa 212.2,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01014-24 Tilbud om stilling som stipendiat ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Thomas Potrebny

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01129-31 Oppnevning av medlemmer fra biblioteket til velferdskomite: festkomite for sommerfest og kollegafest Velferdsutvalg 2015 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-47 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Hordaland fylkeskommune, Åsane videregående skole /Gro-Beate Dalseng Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01538-17 Svar på innsynsbegjering Studietur til Kina Bergensavisen AS Seksjon for utdanning /Kristin Ravnanger Dok. dato: Arkivdel: Student 535 I, 15/01675-58 Ent3rkontrakt høst 2016 ENT3R

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02385-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale nni Beite Rogvin HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 01.09.2016, Tatt til etterretning, 15/02707-4 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-21 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Sørlandet sykehus, Kristiansand Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01243-5 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Lisa Stokkeland Avdeling for helse- og sosialfag /Christel Devik Dok. dato: 23.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv 250 14.10.2016,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-46 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Osterøy kommune, Eining psykisk helse og rus /Kaia Hatland Gjengedal Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/01602-7 Anmodning om forlengelse av vikariat

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01045-5 Svar på søknad om foreldrepermisjon Omsorgspermisjon Dok. dato: 03.09.2016 Arkivdel: Personal 214.2 I, 15/01257-71 Signert undervisningskontrakt høst 2016 Firmakontrakter - AIØ

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-37 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Haugesund kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02316-10 Avtale om praksis for studenter Praksis for sosionomstudenter kull 14 NAV Askøy Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem 426 20.05.2016, Tatt til etterretning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01151-18 Kronologisk oversikt over studieløp Skikkethetsak Institutt for sosialfag og vernepleie /Ingunn Ellingsen Nordstrøm Avdeling for lærerutdanning /Jannike Lyngtun Dok. dato: 02.03.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02044-2 Tildelinger til Grieg Research School for 2016 Samarbeid med Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01523-3 Mandat for utgreiingsarbeid - HiB, HSH, HiSF SAKS - Samarbeid, konsentrasjon og sammenslåing Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv 321 N,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-31 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Stord kommune, Avd. Fysio-/ergoterapi Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01110-3 15/01110-2 - Etablering av informasjonssikkerhetsaktivitet på samtlige H-institusjoner - besøk ved Høgskolen i Bergen 6. desember 2016 Informasjonssikkerhet i H-sektoren ninett

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-15 Innkalling til møte i Avdelingsrådet 4.11.2016 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-35 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Flora kommune, Fysio-/ergoterapiavdeling Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01236-2 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Ragnhild Drage Berentsen Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/01246-4 Kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01181-19 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok. dato: 22.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/02093-20 Kontrakt - gjesteforeleser Thomas Nag Dok. dato: 28.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01151-29 Orientering Skikkethetsak Seksjon for utdanning /Merete Sviggum Dok. dato: 08.04.2016 Arkivdel: Student 536 X, 15/01151-31 Vedtak, midlertidig stopp i studiet (20.01.2013) Skikkethetsak

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01175-6 Kontrakt - gjesteforeleser Birger Norderud Lærum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/01274-4 Kontrakt - gjesteforeleser Per Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01675-66 Ent3rkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-13 Innkalling til møte i avdelingsrådet AHS 23.9.16 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-14 Referat avdelingsrådsmøte 23.9.2016 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01172-6 Referat fra dialogmøte NAV - Oppfølging av sykmeldt arbeidstaker NAV Årstad Avdeling for ingeniør- og økonomifag Dok. dato: 08.02.2016 Arkivdel: Personal 239 I, 15/01257-40 Signert

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/02572-24 Korrigering av norsk namn på ph.d.-studium Akkreditering av ph.d.-studiet ICT Engineering Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-16 Referat avdelingsrådsmøte 4.11.2016 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01452-8 Kontrakt - gjesteforeleser Tor Haugen Dok. dato: 31.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01966-3 Samarbeidsavtale - Høgskolen i Bergen og Addisco - Bachelor med fordypning i Tek 518093

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-500 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Lene K Juvet Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 453 31.08.2015, Tatt til etterretning I, 15/01104-501 Kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/02414-12 Deltakere kurs 21. og 22.10.15 Hjertestartere - Førstehjelp Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Bente Lyssand Molland Dok. dato: 23.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv 254

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-23 Dokumentasjon Protrebny Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01106-4 Ny frist for ferdigstilling av ZMEKK 3 - Nytt mønster for utbetaling av tilskudd Læremidler innen tilrettelagt opplæring - opplæring av språklige minoriteter og opplæring innen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01151-6 Bekymringsmelding student 3 års praksis Skikkethetsak Avdeling for lærerutdanning /Jannike Lyngtun Dok. dato: 10.11.2015 Arkivdel: Student 536 19.11.2015, Tatt til orientering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-8 Protokoll T 98/15 - AHS - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01143-31 Forespørsel om praksisplass for 3.års vernepleierstudent høsten 2016 Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Kjetil Damm Gjermund Sulen Eli Handeland Eli Fjeldstad Hordaland

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01004-2 Stilling etter avslutta åremålsperiode Framtidig arbeid for tilsett Avdeling for lærerutdanning /Dag Orseth Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01306-137 Tilgang til FS - Bente C. Bakke Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Håvard Moe Hagen Avdeling for lærerutdanning /Tone Reistad

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal U, 15/01333-13 Tilbud om stilling som stipendiat i dramapedagogikk ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater Katrine Heggstad HR Rekruttering /Anne

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01033-11 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Matematikk - stipendiat Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/01062-8 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-10 tvidet søkerliste Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks Offl 25 første ledd HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01257-67 Signert undervisningskontrakt høst 2016 Firmakontrakter - AIØ Åshild Mongstad Stavnes Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: 01.09.2016 Arkivdel:

Detaljer