Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Bergen - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 15/ Anmodning om forlengelse av midlertidig tilsetting Tilsettingssak - FA - Senter for nye medier - prosjektleder - midlertidig HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa 212.2, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Tove Ask Avdeling for helse- og sosialfag /Christel Devik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 250 I, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser Kontrakt - gjesteforeleser Siw Kleiven Avdeling for lærerutdanning /Vedran Bubalo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Aarid Liland Olsen Avdeling for helse- og sosialfag /Christel Devik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 250 X, 15/ Anmodning om forlengelse Valdersnes Tilsettingssak - FA - EVO - Seniorkonsulent/prosjektøkonom - vikariat HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Ny sluttdato for stipendiatperiode Foreldrepermisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument

2 I,, N, X, S X, 15/ Søknad og CV innstilt kandidat Tilsettingssak - AL - Seksjon for engelsk - professor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 15/ Kontrakt - timebetalt praksislærer Evelyn Eggum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kontrakt - timebetalt praksislærer Erna glenes Aasprang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kontrakt - timebetalt praksislærer Susann Skeistrand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kontrakt - timebetalt praksislærer Torunn Espevik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kontrakt - timebetalt praksislærer Lilli Løvås Storebø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 I,, N, X, S I, 15/ Kontrakt - timebetalt praksislærer Grete Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kontrakt - timebetalt praksislærer Ingunn Aihonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kontrakt - timebetalt praksislærer Monica Mjanger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kontrakt - timebetalt praksislærer Inger Elin Litlere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kontrakt - timebetalt praksislærer Therese Frostad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kontrakt - timebetalt praksislærer Ingerid Therese Feet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I,, N, X, S I, 15/ Kontrakt - timebetalt praksislærer nni Søfteland Solsvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om redusert stilling Permisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument X, 15/ Saksinformasjon - oppsummering møte Varsel om fratreden HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 X, 15/ Søknad og CV Lange Tilsettingssak - AL - Seksjon for matematikk - professor i fagdidaktikk - fast 100% I, 16/ Etablering av masterstudium i psykisk helse- og rusarbeid (120 studiepoeng) Akkreditering av Mastergradsstudium i psykisk helsearbeid Kunnskapsdepartementet, niversitets- og høyskoleavdelingen /Grete Gara Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Raj Rani Gupta Avdeling for helse- og sosialfag /Christel Devik 250

5 I,, N, X, S, 16/ New offer of employment at Bergen niversity College Tilsettingssak - AL - Seksjon for tegnspråk og tolking - førstelektor/førsteamanuensis i tegnspråkslingvistikk - fast stilling Benjamin Anible HR Rekruttering /Kristin Mathiesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Vedrørende flyttekostnader Tilsettingssak - AL - Seksjon for tegnspråk og tolking - førstelektor/førsteamanuensis i tegnspråkslingvistikk - fast stilling HR Rekruttering /Kristin Mathiesen HR Rekruttering /Kristin Mathiesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Angående stilling som Førsteamanuensis/førstelektor - 16/01488 Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - førsteamanuensis/førstelektor - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Sakkyndig vurdering - Førsteamanuensis / førstelektor - samfunnsvitenskapelige fag - 16/01488 Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - førsteamanuensis/førstelektor - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad om opptak til ph.d.-kurs PHD908 Kritisk matematikkdidaktikk: undervisning og forskning Opptak til ph.d.-studier ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser Sanna Forsström Avdeling for lærerutdanning /Bente Cathrine Janby Bakke , Tatt til orientering I, 16/ Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - fast stilling Dag Gunnar Brekke HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S N, 16/ Andre gangs utlysing av ledig stipendiatstilling i norsk BL Tilsettingssak - AL - Seksjon for norsk BL - stipendiat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 16/ Protokoll T 194/16 - AL - VIT - oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Senter for utdanningsforskning - stipendiat i kroppsøvingsdidaktikk X, 16/ Protokoll T 193/16 - AL - VIT - oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Senter for utdanningsforskning - stipendiat i samfunnsfag, 16/ Informasjon om at sakkyndig utvalg har startet sitt arbeid - 16/02046 Tilsettingssak - AL - Senter for utdanningsforskning - stipendiat i samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Korrespondanse ang. 4 medlemmer i sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Sentrene - stipendiatstilling GL/BL N, 16/ Protokoll T 198/16 - AL - VIT - oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Sentrene - stipendiatstilling GL/BL , Tatt til etterretning

7 I,, N, X, S X, 16/ T 199/16 - AL - VIT - oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Sentrene - stipendiatstilling GL Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Korrespondanse ang. 4 medlemmer i sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Sentrene - stipendiatstilling GL N, 16/ Protokoll T 199/16 - oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Sentrene - stipendiatstilling GL , Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om redusert stilling NAV - Oppfølging av sykemeldt arbeidstaker Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument I, 16/ tkast til forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet - fra direktørens stab ved HSH Fusjon - Sikker drift. Studie- og eksamensforskrift, klagenemnd og skikkethetsnemnd. Høgskolen Stord/Haugesund /Tage Båtsvik Seksjon for utdanning /Merete Sviggum 400 I, 16/ Høringsinnspill fra Avdeling for Lærarutdanning og Kulturfag (ALK) ved HSH Fusjon - Sikker drift. Studie- og eksamensforskrift, klagenemnd og skikkethetsnemnd. Høgskolen Stord/Haugesund Seksjon for utdanning /Merete Sviggum 400

8 I,, N, X, S I, 16/ Høringssvar fra Studentrådet for AIØ ved HiB på tkast til forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet Fusjon - Sikker drift. Studie- og eksamensforskrift, klagenemnd og skikkethetsnemnd. Studentrådet AIØ Seksjon for utdanning /Merete Sviggum 400 I, 16/ Innspill til høring fra AHF ved HSH - Studie- og eksamensforskrift Fusjon - Sikker drift. Studie- og eksamensforskrift, klagenemnd og skikkethetsnemnd. Høgskolen Stord/Haugesund /Trude Frøyland Seksjon for utdanning /Merete Sviggum 400 X, 16/ Administrativt vedtak - AIØ - VIT - midlertidig forlengelse Tilsettingssak - AIØ - Institutt for data- og realfag - høgskolelektor vikariat HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Kontrakt om bedømmelse Tilsettingssak - AIØ - Senter for nyskaping - stipendiat Kristin Lofthus Hope , Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om permisjon - JM Permisjon Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 16/ Offentlig søkerliste - 16/03675 Tilsettingssak - AIØ - PHD stipendiatstilling - Institutt for data- og realfag - ICT-engineering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 I,, N, X, S, 16/ Mottatt søknad - PhD research fellow position in ICT engineering - 16/03675 Tilsettingssak - AIØ - PHD stipendiatstilling - Institutt for data- og realfag - ICT-engineering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ tvidet søkerliste - 16/03675 Tilsettingssak - AIØ - PHD stipendiatstilling - Institutt for data- og realfag - ICT-engineering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 16/ Vurdering av klagen fra faglærer Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Marianne Seim Avdeling for lærerutdanning /Margareth Eilifsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 16/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull /2017 Elen Maria Holen Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument N, 16/ Protokoll T 197/16 - AIØ - VIT - oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AIØ - Institutt for data- og realfag - stipendiat ICT engineering , Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - jordmor - kull /2017 Lena Kristin Dybvig Johansen Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

10 I,, N, X, S, 16/ Mottatt søknad - Professor i moderne historie - 16/04022 Tilsettingssak - AL - Seksjon for samfunnsfag - professor i historie - fast stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull /2017 Helene Djupegot Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument X, 16/ CV Helbostad Opprykk - AHS - professor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 222 X, 16/ CV Helbostad Opprykk - AHS - professor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 222 I, 16/ Høyringsvar frå Studentparlamentet ved HiSF om forskingsetisk utval Høring - Sikker drift - Reglement for Forskningsetisk utvalg ved Høgskulen på Vestlandet (HiSF) Studentparlamentet ved HiSF Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Heidi Skramstad , Tatt til etterretning I, 16/ Kopi av høyringssvar fra Studentparlamentet HiB - Høyringssvar: Reglement for forskingsetisk utval Høring - Sikker drift - Reglement for Forskningsetisk utvalg ved Høgskulen på Vestlandet (HiSF) Studentparlamentet HiB Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Heidi Skramstad , Tatt til etterretning

11 I,, N, X, S I, 16/ Innspill til høring fra AHF ved HSH - Reglement for forskningsetisk utvalg Høring - Sikker drift - Reglement for Forskningsetisk utvalg ved Høgskulen på Vestlandet (HiSF) Høgskolen Stord/Haugesund /Trude Frøyland Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Heidi Skramstad , Tatt til etterretning I, 16/ Høyringsvar frå Studentparlamentet ved HiSF - forskrift om ph.d. og ph.d.-utval (sentralt) Ph.d.-forskrift ved Høgskulen på Vestlandet, mandat og sammensetning for ph.d-utvalg ved HVL - sikker drift - høring Studentparlamentet ved HiSF Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anja Olsen Moberg I, 16/ Høringssvar fra ATM ved HSH utgår - nytt kommer Ph.d.-forskrift ved Høgskulen på Vestlandet, mandat og sammensetning for ph.d-utvalg ved HVL - sikker drift - høring Høgskolen Stord/Haugesund /Eva Leirbæk Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anja Olsen Moberg I, 16/ Høringssvar fra Avdeling ved tekniske, økonomiske og maritime fag (ATM) ved HSH Ph.d.-forskrift ved Høgskulen på Vestlandet, mandat og sammensetning for ph.d-utvalg ved HVL - sikker drift - høring Høgskolen Stord/Haugesund /Eva Leirbæk Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anja Olsen Moberg I, 16/ Studentparlamentet ved HiB - Høyringssvar: Forskrift om graden philosophiae doctor ved Høgskulen på Vestlandet Ph.d.-forskrift ved Høgskulen på Vestlandet, mandat og sammensetning for ph.d-utvalg ved HVL - sikker drift - høring Studentparlamentet HiB Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anja Olsen Moberg I, 16/ Høringsinnspill fra Forskerforbundet ved HiB - Ph.d.-forskrift ved HVL og mandat og sammensetning for ph.d. utvalg Ph.d.-forskrift ved Høgskulen på Vestlandet, mandat og sammensetning for ph.d-utvalg ved HVL - sikker drift - høring Forskerforbundet ved HiB /Kristin Ran Choi Hinna Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anja Olsen Moberg

12 I,, N, X, S I, 16/ Innspill til høring fra AHF ved HSH - ph.d.-forskrift og mandat og sammensetning av ph.d.-utvalg Ph.d.-forskrift ved Høgskulen på Vestlandet, mandat og sammensetning for ph.d-utvalg ved HVL - sikker drift - høring Høgskolen Stord/Haugesund /Trude Frøyland Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anja Olsen Moberg I, 16/ Høringsinnspill fra Forskerforbundet HiB - Høring sikker drift: Forslag til forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet Fusjon - sikker drift - forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet Forskerforbundet ved HiB /Kristin Ran Choi Hinna Opptakskontoret /Linda M Hvaal Mcguffie , Tatt til orientering I, 16/ Innspill til høring fra AHF ved HSH - Forskrift om opptak Fusjon - sikker drift - forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet Høgskolen Stord/Haugesund /Trude Frøyland Opptakskontoret /Linda M Hvaal Mcguffie , Tatt til orientering I, 16/ Høyringsinnspel frå viserektor for utdanning ved HiSF Fusjon - sikker drift - forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet Høgskulen i Sogn og Fjordane /Arnstein Menes Opptakskontoret /Linda M Hvaal Mcguffie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 16/ Forslag fra avdelingen om medlemmer til sakkyndig utvalg Opprykk - AL - dosent Dok. dato: Arkivdel: Personal 222 X, 16/ Lønnskrav Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - fast tilsetting som høgskolelektor HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N, X, S I, 16/ Søknad om ulønnet omsorgspermisjon Permisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument X, 16/ Startdato info Trond Nordvik Arbeidsavtale HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 X, 16/ Kjetil Sletteland - cv Tilsettingssak - FA - Biblioteket - niversitetsbibliotekar - vikariat HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa N, 16/ CV medlem sakkyndig utvalg Opprykk - AHS - førstelektor Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning N, 16/ Forslag fra avdelingen om medlemmer til sakkyndig utvalg Opprykk - AHS - førstelektor Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om foreldrepermisjon Foreldrepermisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument

14 I,, N, X, S, 16/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Synnøve Nymark Aasen Avdeling for helse- og sosialfag /Christel Devik 250 I, 16/ Fravær fra eksamen Fravær fra eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Vedrørende praksis - GL5-10 Praksis Avdeling for lærerutdanning /Linda Skrede Kallmyr Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 16/ AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om utsatt frist for levering - PHD-kurs Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Fravær fra eksamen - Fravær fra eksamen Studieadministrativt kontor /Stig Rune Soltvedt Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

15 I,, N, X, S I, 16/ Søknad om ekstern eksamen Avvikling av eksamen Rune Morten Sande Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Fravær fra eksamen Fravær fra eksamen Studieadministrativt kontor /Karianne Akselberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01523-3 Mandat for utgreiingsarbeid - HiB, HSH, HiSF SAKS - Samarbeid, konsentrasjon og sammenslåing Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv 321 N,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-6 Vurdering fra sakkyndig utvalg sendt til søkerne Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning Dok. dato: 14.08.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal U, 15/01333-13 Tilbud om stilling som stipendiat i dramapedagogikk ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater Katrine Heggstad HR Rekruttering /Anne

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-9 T 126/15 - AIØ - VIT - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: 26.10.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-52 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Sogndal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 06.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/02344-2 Pålegg om overtid vår 2016 Pålegg om overtid Alexander Lundervold Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane 232.2, 15/02411-4 Regnskapsrapport 2015 Norgesuniversitetet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01033-11 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Matematikk - stipendiat Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/01062-8 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01004-2 Stilling etter avslutta åremålsperiode Framtidig arbeid for tilsett Avdeling for lærerutdanning /Dag Orseth Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-19 Svar på forespørsel om praksisplasser for 2. års fysioterapeutstudenter (kommunehelsetjeneste), vårsemesteret 2016 uke 1-11 Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Stryn

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-4 Innstilling Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-7 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 Cathrine Holst, 15/01213-40 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-35 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Flora kommune, Fysio-/ergoterapiavdeling Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-5 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-480 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Mette Senneseth Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/01104-481

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-9 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 May-Britt Øiseth Moen Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv, 15/01213-44

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-12 Retur av signert finansieringsavtale - 2015-1-NO01-KA107-013205 - Erasmus + global mobilitet Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01240-3 Kontrakt - gjesteforeleser Siri Lill Aaberg Dok. dato: 01.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv N, 15/01306-125 Søknad om ny rettighet i FS for Terje Finnekås Tilgang til Felles Studentsystem

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-37 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Haugesund kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-489 Kontrakt - sensor Raija Dahlø Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-490 Kontrakt - sensor Else Egeland Dok. dato: 10.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-491

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01014-19 Merknader til sakkyndig vurdering Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-500 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Lene K Juvet Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 453 31.08.2015, Tatt til etterretning I, 15/01104-501 Kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-8 Protokoll T 98/15 - AHS - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01106-4 Ny frist for ferdigstilling av ZMEKK 3 - Nytt mønster for utbetaling av tilskudd Læremidler innen tilrettelagt opplæring - opplæring av språklige minoriteter og opplæring innen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01151-18 Kronologisk oversikt over studieløp Skikkethetsak Institutt for sosialfag og vernepleie /Ingunn Ellingsen Nordstrøm Avdeling for lærerutdanning /Jannike Lyngtun Dok. dato: 02.03.2016

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01183-3 Kontrakt Kontrakt Martine Kallevik Valen Enhet for publikumstjenester /Trude Færevaag Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 10.12.2015, Tatt til orientering N, 15/01306-118

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-6 tbetaling av lærlingtilskot for 1. halvår 2015 Avtaler om lærlingeplasser 2015 Hordaland fylkeskommune Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01143-31 Forespørsel om praksisplass for 3.års vernepleierstudent høsten 2016 Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Kjetil Damm Gjermund Sulen Eli Handeland Eli Fjeldstad Hordaland

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02046-5 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Solveig Bartun Rob Dok. dato: 28.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/02050-3 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal , 14/00237-21 Lønnsjustering - vit. ass. Børsprosjektet Dok. dato: 25.02.2016 Arkivdel: Personal 212.14 I, 14/00642-3 Avtale om overføring av ferie 2015 til 2016 Avtaler om overføring av ferie organisasjonsutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/01602-7 Anmodning om forlengelse av vikariat

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-7 Protokoll T 45/15 - AHS - Stipendiat Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01005-5 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Rita Agdal HR Rekruttering /Anne

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-23 Dokumentasjon Protrebny Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-31 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Stord kommune, Avd. Fysio-/ergoterapi Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01129-31 Oppnevning av medlemmer fra biblioteket til velferdskomite: festkomite for sommerfest og kollegafest Velferdsutvalg 2015 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01223-4 Kontrakt - gjesteforeleser Mary Økland, 15/01628-15 Kontrakt - gjesteforeleser Anne Dalheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/01852-6 Transcript treisende utvekslingsstudent Kari

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01179-5 Kontrakt - gjesteforeleser Hege Verpe Dok. dato: 04.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01302-10 Kontrakt - gjesteforeleser Torjan Haslerud Dok. dato: 04.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-20 Avtale om praksis for studenter - endret Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Oslo universitetssykehus, Norsk senter for cystisk fibrose Avdeling

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02769-6 Søknad om permisjon og anbefaling fra instituttet Dok. dato: 02.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 14/02769-7 Svar på søknad om permisjon Dok. dato: 03.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv X,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01063-2 Innkalling til autorisasjonssamtale Autorisasjon av nøkkelpersoner for sikkerhetsgradert informasjon Kunnskapsdepartementet Høgskoledirektøren /Christian Fotland 004 I, 15/01143-16

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00090-10 Tilbud om midlertidig tilsetting som konsulent (25% stilling) (budenhet 5671) første ledd organisasjonsutvikling /Cesilie Hansen Dok. dato: 10.05.2016 Arkivdel: Personal, 14/00177-4

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01151-6 Bekymringsmelding student 3 års praksis Skikkethetsak Avdeling for lærerutdanning /Jannike Lyngtun Dok. dato: 10.11.2015 Arkivdel: Student 536 19.11.2015, Tatt til orientering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02115-7 FH - Søknad om forlenget permisjon - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 09.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01222-3 Kontrakt - gjesteforeleser Solveig Storbækken, 15/01291-15 Interimrapport 2015 - Erasmus+ mobilitet - 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01029-99 Tilbud om partnerskolekontrakt AL - kontrakter om praksisopplæring - grunnskole - 2015 Nygårdslien skole Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-7 T 98/15 - AHS - VIT - stipenidat Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01049-3 Svar - Klage på karakterfastsetting - ØBR111 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØBR111 Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Student I, 15/01104-323 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-10 tvidet søkerliste Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks Offl 25 første ledd HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00108-27 810210 og 820210 NHH Likviditetsrapport for tidsrommet 01.02.2016-29.02.2016 Likviditetsrapporter for 2013, 2014, 2015 Direktoratet for økonomistyring - seksjon for regelverk og

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00041-4 Påminnelse - Ber om representanter til regional arbeidsgruppe - Strategisk kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013-2020 - Helse Sør-Øst

Detaljer

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01.

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.01.2013 Søknad om studiepermisjon Studiepermisjon 2013/114-1

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01062-6 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 Cathrine Holst Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-69 Timelærerkontrakt sangundervisning EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Anne-Carolyn Schlüter fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 09.09.2015,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01177-10 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Studentmappe - I, 14/01181-13 Klage på sensur til eksamen i JS2002 Pengekravsrett Studentmappe - 21.03.2016 Student

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Offentlig journal Journaldato: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Styret Sak: Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01800-8 Ettersending av vedtak om foreldrepenger fra NAV Foreldrepermisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 I, 15/01905-5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer