Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Bergen - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Dag Moster Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AHS - VIT - forlengelse Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - høgskolelektor 20% - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AHS - VIT - forlengelse Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - høgskolelektor - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Avtale om praksis for studenter Praksis fysioterapeutstudenter 2015 Lærdal kommune /Iris Blåflat Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Tar ikke imot studenter Praksis fysioterapeutstudenter 2015 Odda kommune, Ergo- og fysioterapitjenesten Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Administrativt vedtak - AHS - VIT - forlengelse - revidert Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Høgskolelektor - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X, S, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Henriette Santi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Lise Catharina Kaarstad Haugstvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om å gå tilbake i 100% stilling Permisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument X, 15/ T 184/16 - AHS - VIT- permisjon Permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Sakkyndig vurdering Opprykk - AL - professor Eva-Signe Falkenberg HR Rekruttering /Kristin Mathiesen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 16/ Forslag til sakkyndig utvalg - CV Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 I,, N, X, S X, 16/ T 190/16 - AHS - VIT - vikariat Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Attest Gro Løvik Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning Vest - seniorkonsulent - prosjektstilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ T 188/16 - AHS - VIT - tilsetting Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - fast stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Kontrakt om bedømmelse Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning vest - post doc Jonas Debesay HR Rekruttering /Kristin Mathiesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 16/ T 187/16 - AHS - VIT - tilsetting Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - Førsteamanuensis/førstelektor - psykisk helsevern - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Høringer fusjonsprosessen Klagenemnda Fusjon - Sikker drift. Studie- og eksamensforskrift, klagenemnd og skikkethetsnemnd. Høgskulen i Sogn og Fjordane Opptakskontoret /Kristin Haugsøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010

4 I,, N, X, S I, 16/ Høyring i Sikker drift - Framlegg til samansetjing og arbeidsform for Klagenemnda fra Fusjon - Sikker drift. Studie- og eksamensforskrift, klagenemnd og skikkethetsnemnd. Høgskolen Stord/Haugesund /Espen Fosse Seksjon for utdanning /Merete Sviggum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 I, 16/ Samansetjing og arbeidsform for Skikkanemnda i 2017: Høyringssvar frå studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Fusjon - Sikker drift. Studie- og eksamensforskrift, klagenemnd og skikkethetsnemnd. Studentparlamentet HiB Seksjon for utdanning /Merete Sviggum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 I, 16/ Høringsinnspill skikkethet til dokument nr 5 i saken Fusjon - Sikker drift. Studie- og eksamensforskrift, klagenemnd og skikkethetsnemnd. Seksjon for utdanning /Kristin Ravnanger Seksjon for utdanning /Merete Sviggum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 I, 16/ Høringsinnspill klagenemnd til dokument nr 6 i saken Fusjon - Sikker drift. Studie- og eksamensforskrift, klagenemnd og skikkethetsnemnd. Seksjon for utdanning /Kristin Ravnanger Seksjon for utdanning /Merete Sviggum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 X, 16/ Anmodning om midlertidig tilsetting uten utlysning - revidert Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Jan Helge Halleraker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I,, N, X, S, 16/ Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Leiv Otto Watne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Saksinformasjon Åse Humberset Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - høgskolelektor - midlertidig tilsetting Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ CV Gerd Gran Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - høgskolelektor - midlertidig tilsetting Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Saksinformasjon Anne Dalheim Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - høgskolelektor - midlertidig tilsetting Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ tvidet søkerliste - oppdatert Tilsettingssak - AHS - prosjektleder Sim Arena Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ Offentlig søkerliste - oppdatert Tilsettingssak - AHS - prosjektleder Sim Arena Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

6 I,, N, X, S I, 16/ Vedrørende klage på avslag på søknad om 4. gangs eksamen Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Marianne Seim Dok. dato: Arkivdel: Student 451, 16/ Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - fast stilling Institutt for sykepleiefag /Jorunn Drageset Arvid Birkeland Frøydis Bruvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Advarsel om gjentatt brudd på studentreglementet Advarsel om fravær Dok. dato: Arkivdel: Student 531 X, 16/ Referat fra møte med student Advarsel om fravær Dok. dato: Arkivdel: Student 531 X, 16/ Grant agreement for erasmus+ Fatos Kopliku Erasmus+ Tildeling Mobilitet i Verden Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Innkalling til intervju - Prosjektkoordinator - rådgiver - 16/04055 Tilsettingssak - FA - Seksjon for forskning og ekstern samhandling - EVO - prosjektkoordinator - fast stilling Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 I,, N, X, S, 16/ Innkalling til intervju - Prosjektkoordinator - rådgiver - 16/04055 Tilsettingssak - FA - Seksjon for forskning og ekstern samhandling - EVO - prosjektkoordinator - fast stilling Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Innkalling til intervju - Prosjektkoordinator - rådgiver - 16/04055 Tilsettingssak - FA - Seksjon for forskning og ekstern samhandling - EVO - prosjektkoordinator - fast stilling Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Innkalling til intervju - Prosjektkoordinator - rådgiver - 16/04055 Tilsettingssak - FA - Seksjon for forskning og ekstern samhandling - EVO - prosjektkoordinator - fast stilling Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Innkalling til intervju - Prosjektkoordinator - rådgiver - 16/04055 Tilsettingssak - FA - Seksjon for forskning og ekstern samhandling - EVO - prosjektkoordinator - fast stilling Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Kopi av brev - Behandling av klage på søknad om opptak 2016/2017 Oversendelse av klage på avslag om opptak - dispensasjon SO 2016 Nasjonal Klagenemnd Opptakskontoret /nni Beite Rogvin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Kopi av brev - Behandling av klage på søknad om opptak 2016/2017 Oversendelse av klage på poengberegning av søknad i samordna opptak Nasjonal Klagenemnd Opptakskontoret /nni Beite Rogvin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

8 I,, N, X, S I, 16/ Kopi av brev - Behandling av klage på søknad om opptak 2016/2017 Oversendelse av klage på avslag om opptak på grunnlag av særskilt vurdering SO 2016 Nasjonal Klagenemnd Opptakskontoret /nni Beite Rogvin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Advarsel om fravær Advarsel om fravær Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 16/ Informasjon angående distribusjon av Norske dykke- og behandlingstabeller Kurs - Informasjon angående distribusjon av Norske dykke- og behandlingstabeller Norsk Yrkesdykkerskole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054 I, 16/ Epost, Høringssvar - studietilbod 2017/18 - namnsetjing (Kopi til HiB) Høyringar i Sikker drift, studietilbod , namnsetjing Studentparlamentet HiB Seksjon for kommunikasjon /Helge Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 410 I, 16/ Svar frå leiargruppa i HSH: Høyring studietilbod namnsetjing (Kopi til HiB) Høyringar i Sikker drift, studietilbod , namnsetjing Høgskolen Stord/Haugesund Seksjon for kommunikasjon /Helge Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 410, 16/ Høyring studietilbod namnsetjing Høyringar i Sikker drift, studietilbod , namnsetjing Høgskulen i Sogn og Fjordane Seksjon for utdanning /Kristin Ravnanger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 410

9 I,, N, X, S I, 16/ AHS - Klage på avslag på søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Mildrid Dahlberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Sensorkontrakt Ingebjørg Vikesland Sensorkontrakter - AL - studieåret 2016/2017 Ingebjørg Vikesland Avdeling for lærerutdanning /Bente Cathrine Janby Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Oppsigelse av studieplass Permisjon/oppsigelse av studieplass Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 16/ Administrativt vedtak - korreksjon Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - avdelingsingeniør midlertidig HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad om innpass/fritak Innpassing/fritak Magnus Støren Weden Dok. dato: Arkivdel: Student , Sak avsluttet, 16/ Svar på søknad om innpass/fritak Innpassing/fritak Magnus Støren Weden Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7

10 I,, N, X, S I, 16/ Arbeidsavtale - redigert Arbeidsavtale Daniel Gjelsvik HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 16/ Innvilget søknad om praksisplass på særvilkår - sykepleie, GRS-15B Praksisplass Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student 426 I, 16/ Timelærerkontrakt høst 2016 AIØ - Timelærerkontrakt høst 2016 Ann Cathrine Kroksveen Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 16/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Pernille Schaahtun Berge Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad om innpassing og fritak Innpassing og fritak Sandra Saurdal Hetland Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese Djupevåg Hitland Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 16/ Fravær - klage Fravær Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart pr telefon

11 I,, N, X, S I, 16/ AHS - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Mildrid Dahlberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ AIØ - Tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag Innpassing og fritak Mari Gårderløkken Avdeling for lærerutdanning /Linda Skrede Kallmyr Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, Besvart med utgående dokument I, 16/ Fravær fra eksamen Fravær fra eksamen Studieadministrativt kontor /Karianne Akselberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 16/ Høyring: Fastsetting av semesteravgift mm. Fastsetting av semesteravgift og kopi- og læremiddelavgift for studentar ved HVL (HiSF) Høgskulen i Sogn og Fjordane /Terje Bjelle Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Gro Anita Fonnes Flaten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 550 I, 16/ Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser Opptak til ph.d.-studium ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser - Michel Alexandre Cabot Michel Alexandre Cabot Offl 26 fjerde ledd Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anja Olsen Moberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03015-3 Søknad om innpassing Jørgen Lygre Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr I, 15/06260-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Bjarte Hundvin første ledd HR Rekruttering /Noelia

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/02641-5 Anmodning om forlengelse av midlertidig tilsetting Tilsettingssak - FA - Senter for nye medier - prosjektleder - midlertidig HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa 212.2,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-60 Kopi av pålegg om sluttinnlegg før hovedforhandling fra Bergen Tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01294-14 Kontrakt - gjesteforeleser Tiina Maarit Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01470-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Berit Natalie Bareksten HR Rekruttering /Kristin Mathiesen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01171-5 Notat sendt til NAV NAV - Oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Lønnskontoret /Linda Alrek Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/02052-8 Gjesteforeleser ved Avdeling for helse-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-9 T 126/15 - AIØ - VIT - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: 26.10.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-31 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Aksel Ivar Rokkan Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-32 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01629-6 Kontrakt mellom Voss kommune og Høgskolen i Bergen om veiledningsoppdrag (barnehager) skoleåret 2016/2017 Voss kommune, oppdrag veiledning Voss kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-64 Motpartens prosesskriv til Bergen tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor Regjeringsadvokaten

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02044-2 Tildelinger til Grieg Research School for 2016 Samarbeid med Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-6 Vurdering fra sakkyndig utvalg sendt til søkerne Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning Dok. dato: 14.08.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02111-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Benedikte Lunde Hvitmyhr HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning, 15/02248-42 Krav om innsyn

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01155-11 Søknad om 20 % permisjon Arbeidsforhold Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 17.08.2016, Besvart

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-52 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Sogndal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 06.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/03250-6 Results Report Project ID 102204E2 Fredskorpset - Project ID 102204E1 Fredskorpset Internasjonalt kontor /Elin Kvaale Dok. dato: 28.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 351, 15/03961-7 Vedrørende

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-16 Referat avdelingsrådsmøte 4.11.2016 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-15 Innkalling til møte i Avdelingsrådet 4.11.2016 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-7 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 Cathrine Holst, 15/01213-40 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01523-3 Mandat for utgreiingsarbeid - HiB, HSH, HiSF SAKS - Samarbeid, konsentrasjon og sammenslåing Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv 321 N,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-35 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Flora kommune, Fysio-/ergoterapiavdeling Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01044-17 Forespørsel om praksisplasser for 2.års fysioterapeutstudenter studieåret 2015/16 Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Aleris omsorg, Søreide Sykehjem Avdeling for helse-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/02344-2 Pålegg om overtid vår 2016 Pålegg om overtid Alexander Lundervold Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane 232.2, 15/02411-4 Regnskapsrapport 2015 Norgesuniversitetet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02316-10 Avtale om praksis for studenter Praksis for sosionomstudenter kull 14 NAV Askøy Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem 426 20.05.2016, Tatt til etterretning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01181-19 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok. dato: 22.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/02093-20 Kontrakt - gjesteforeleser Thomas Nag Dok. dato: 28.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-489 Kontrakt - sensor Raija Dahlø Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-490 Kontrakt - sensor Else Egeland Dok. dato: 10.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-491

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-45 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Fusa kommune, Tiltak for fuksjonshemma Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-5 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal U, 15/01333-13 Tilbud om stilling som stipendiat i dramapedagogikk ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater Katrine Heggstad HR Rekruttering /Anne

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02687-3 Kontrakt - gjesteforeleser Eirik Wigtil Søfteland Dok. dato: 29.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 15/03128-5 Kontrakt - gjesteforeleser Anne-Grete Aadland Sætre Dok. dato: 07.10.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-14 Referat avdelingsrådsmøte 23.9.2016 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01662-23 Retur av vedlegg Tilsettingssak - AL - Mat og helse - Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor - fast Dok. dato: 20.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv X, 15/02070-2 Diploma Supplement

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-21 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Sørlandet sykehus, Kristiansand Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-4 Innstilling Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02385-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale nni Beite Rogvin HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 01.09.2016, Tatt til etterretning, 15/02707-4 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01808-22 Sak 38/15 Sykefravær 3. kv. 2015, totaloversikt AM 2015 X, 15/01808-25 Sak 42/15 Referat VO-møte 01.12.15 AM 2015 X, 15/01808-26 Sak 42/15 Stamina helse - utkast til handlingsplan

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-480 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Mette Senneseth Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/01104-481

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01306-139 Søknad om tilgang i FS - Lise Bjørkhaug Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Håvard Moe Hagen Opptakskontoret /nni Beite Rogvin

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01536-2 Referat brannøvelse - 16.02.15 Brannvern - Møllendalsveien Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Bente Lyssand Molland Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 254

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-12 Retur av signert finansieringsavtale - 2015-1-NO01-KA107-013205 - Erasmus + global mobilitet Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-8 Protokoll T 98/15 - AHS - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-19 Svar på forespørsel om praksisplasser for 2. års fysioterapeutstudenter (kommunehelsetjeneste), vårsemesteret 2016 uke 1-11 Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Stryn

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01029-99 Tilbud om partnerskolekontrakt AL - kontrakter om praksisopplæring - grunnskole - 2015 Nygårdslien skole Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01151-18 Kronologisk oversikt over studieløp Skikkethetsak Institutt for sosialfag og vernepleie /Ingunn Ellingsen Nordstrøm Avdeling for lærerutdanning /Jannike Lyngtun Dok. dato: 02.03.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01110-3 15/01110-2 - Etablering av informasjonssikkerhetsaktivitet på samtlige H-institusjoner - besøk ved Høgskolen i Bergen 6. desember 2016 Informasjonssikkerhet i H-sektoren ninett

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01004-2 Stilling etter avslutta åremålsperiode Framtidig arbeid for tilsett Avdeling for lærerutdanning /Dag Orseth Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-37 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Haugesund kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-46 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Osterøy kommune, Eining psykisk helse og rus /Kaia Hatland Gjengedal Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01014-24 Tilbud om stilling som stipendiat ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Thomas Potrebny

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/02389-6 Ny faglig forhåndsgodkjenning treisende utvekslingsstudent Internasjonalt kontor /Isabell Andreassen Internasjonalt kontor /Isabell Andreassen Dok. dato: 04.11.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-500 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Lene K Juvet Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 453 31.08.2015, Tatt til etterretning I, 15/01104-501 Kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01461-15 Kontrakt - gjesteforeleser Randi Liset Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/02047-8 Kontrakt - gjesteforeleser Solfrid Vatne Dok. dato: 30.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01538-17 Svar på innsynsbegjering Studietur til Kina Bergensavisen AS Seksjon for utdanning /Kristin Ravnanger Dok. dato: Arkivdel: Student 535 I, 15/01675-58 Ent3rkontrakt høst 2016 ENT3R

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/02572-24 Korrigering av norsk namn på ph.d.-studium Akkreditering av ph.d.-studiet ICT Engineering Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01236-2 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Ragnhild Drage Berentsen Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/01246-4 Kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-44 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Hordaland fylkeskommune, Årstad videregående skole Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01045-5 Svar på søknad om foreldrepermisjon Omsorgspermisjon Dok. dato: 03.09.2016 Arkivdel: Personal 214.2 I, 15/01257-71 Signert undervisningskontrakt høst 2016 Firmakontrakter - AIØ

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01166-7 Bekreftelse på gjenopptakelse av studier Permisjon Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe 531 N, 15/02155-6 Svar på søknad om støtte til kompetanseutvikling Kompetanseutvikling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01315-11 Bekreftelse på planlagt praksis AL - bekreftelser angående praksis Jarirat Srinapat Sæther Avdeling for lærerutdanning /Jeanette Haukeland Bakke Dok. dato: 09.09.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01243-5 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Lisa Stokkeland Avdeling for helse- og sosialfag /Christel Devik Dok. dato: 23.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv 250 14.10.2016,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01308-12 Søknad om ulønnet permisjon i forlengelse av foreldrepermisjon Fødsels- og omsorgspermisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: 24.08.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01063-2 Innkalling til autorisasjonssamtale Autorisasjon av nøkkelpersoner for sikkerhetsgradert informasjon Kunnskapsdepartementet Høgskoledirektøren /Christian Fotland 004 I, 15/01143-16

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-9 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 May-Britt Øiseth Moen Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv, 15/01213-44

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01257-53 Kontrakt mellom HiB og Haugholt Consulting og Offshore Læring Firmakontrakter - AIØ Haugholt Consulting og offshore læring Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01257-67 Signert undervisningskontrakt høst 2016 Firmakontrakter - AIØ Åshild Mongstad Stavnes Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: 01.09.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01110-2 Etablering av informasjonssikkerhetsaktivitet på samtlige H-institusjoner - besøk ved Høgskolen i Bergen 6. desember 2016 Informasjonssikkerhet i H-sektoren ninett AS /Rolf Sture

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/03000-1 Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning - Anbudskonkurranse Oslo Kommune tdanningsetaten Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01675-68 Ent3rkontrakt høst 2016 ENT3R - kontrakter / Enter-kontrakter Sjur Herheim Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 20.10.2016,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-13 Innkalling til møte i avdelingsrådet AHS 23.9.16 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-6 tbetaling av lærlingtilskot for 1. halvår 2015 Avtaler om lærlingeplasser 2015 Hordaland fylkeskommune Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01246-7 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Dag Moster Dok. dato: 04.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 25.11.2016, Tatt til etterretning I, 15/01774-8 Søknad om forlenget

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01100-1 Budsjetteringsmal Budsjettmal for forskere Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Eirin Fausa Pettersen Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Heidi Skramstad Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01181-20 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/01647-14 Info og drøftingsmøte FA 19.10.16 Informasjons- og drøftingsmøte - Fellesadministrasjonen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01106-4 Ny frist for ferdigstilling av ZMEKK 3 - Nytt mønster for utbetaling av tilskudd Læremidler innen tilrettelagt opplæring - opplæring av språklige minoriteter og opplæring innen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-23 Dokumentasjon Protrebny Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01129-31 Oppnevning av medlemmer fra biblioteket til velferdskomite: festkomite for sommerfest og kollegafest Velferdsutvalg 2015 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01151-29 Orientering Skikkethetsak Seksjon for utdanning /Merete Sviggum Dok. dato: 08.04.2016 Arkivdel: Student 536 X, 15/01151-31 Vedtak, midlertidig stopp i studiet (20.01.2013) Skikkethetsak

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01473-17 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Beate-Christin Hope Kolltveit Dok. dato: 25.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 14.10.2016, Tatt til etterretning, 15/01642-6

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01014-19 Merknader til sakkyndig vurdering Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer