Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Bergen - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 15/ Forespørsel om praksisplass for 3.års vernepleierstudent høsten 2016 Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Kjetil Damm Gjermund Sulen Eli Handeland Eli Fjeldstad Hordaland Fylkeskommune Lise Holsen Amalie Skrams hus Christiegården dagsenter og avlastning Kalfaret Behandlingssenter /Tordis Stokke Virksomheten Helgeseter /Geir Legreid Fontenehuset Bergen Hordaland fylkeskommune, Åsane videregående skole Kirkens bymisjon, Bergen Frelsesarmeen Bergen Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Christiegården dagsenter og avlastning Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem, Tatt til etterretning, 15/ Endret periode for foreldrepenger i samsvar med vedtak fra NAV Fødsels- og omsorgspermisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Grethe Indredavik Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 250 X, 15/ tsatt frist, underveisrapport for prosjekt tviklingsmidler Bergen kommune og høgskolene Institutt for sosialfag og vernepleie /Ingunn Barmen Tysnes Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X, S, 15/ Svar på melding om foreldrepermisjon Permisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Administrativ vedtak - NSHMFA - TAP - vikariat Tilsettingssak - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet - TAP - fast tilsetting HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen - forlengelse Tilsettingssak - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet - TAP - fast tilsetting Sissel Øvrebø Semshaug HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ nderveisrapportering for ngdomstrinn i tvikling pulje 3 fra Region Vest Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet ngdomstrinn i utvikling - pulje 2, 3 og 4 tdanningsdirektoratet Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Hedvig Kristin Rørvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 15/ Tildeling av nettverksmidler for ngdomstrinn i utvikling Region Vest Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet ngdomstrinn i utvikling - pulje 2, 3 og 4 tdanningsdirektoratet Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Hedvig Kristin Rørvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 15/ Svar på melding om korrigering av ferie Foreldrepermisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2

3 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om omsorgspermisjon hausten 2016 Permisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 15/ nderveisrapport for oppdrag i tiltaket Realfagskommuner Kompetanseutvikling og veiledning i lokale nettverk i realfagskommunen Odda tdanningsdirektoratet Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Hedvig Kristin Rørvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 663, 15/ Martine Heimdal - Transcript of Records treisende utvekslingsstudent Martine Heimdal Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Praksisrapport Gjertsen treisende utvekslingsstudent Thea Ingebjørg Gjertsen Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes Dok. dato: Arkivdel: Student 516 N, 15/ Om overholdelse av sensurfrist tdanningsutvalget Avdeling for lærerutdanning /Asle Holthe Avdeling for helse- og sosialfag /Monica Wammen Nortvedt Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Geir Anton Johansen Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Epost om permisjon Permisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2

4 I,, N, X, S N, 15/ Forslag til medlemmer - oppfølging av sak Lærebokutvalget for høyere utdanning Seksjon for utdanning Avdeling for lærerutdanning /Asle Holthe 016.1, 15/ Forespørsel om praksisplasser, ergo- og fysioterapeututdanning studieåret 2016/17 Praksis fysioterapeutstudenter 2015 Bergen Røde Kors Sykehjem /Britt Vally Løvstakken Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem, 15/ Svar på søknad om ulønna omsorgspermisjon Permisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Anmodning om tilsetting uten utlysing Tilsettingssak - AL - Seksjon for engelsk - høgskolelektor - midlertidig HR Rekruttering /Elisabet Veland Avdeling for lærerutdanning /Bodil Kjesbo Risøy Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Administrativt vedtak - FA - TAP - vikariat Arbeidsavtale HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Arbeidsavtale Haakon Breien HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Personal 221

5 I,, N, X, S, 15/ Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Grete Stokkenes Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Søknad om praksisplass på særvilkår Praksisplass Avdeling for lærerutdanning /Jeanette Haukeland Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Studentassistentkontrakt vår 2016 AIØ - Studentassistentkontrakter studieåret 2015/2016 Hanne Ask Kronstad Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Personal 250, Tatt til etterretning X, 15/ T 72/16 - AL - VIT - Midlertidig tilsetting som stipendiat Tilsettingssak - AL - Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon - Stipendiat HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/ Bekreftelse på gjenopptak av studier etter permisjon Permisjon Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Svar på korrigering av dato på søknad om avslutning av omsorgspermisjon Permisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2

6 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om praksisplass på særvilkår Praksisplass Avdeling for lærerutdanning /Jeanette Haukeland Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar om midler til opplæringsopphold for Natalia Mæhle Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Natalia Mæhle Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 N, 15/ Svar på søknad om midler til Erasmus+ undervisningsopphold Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Avdeling for lærerutdanning /David Gabriel Hebert Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Svar søknad om opplæringsopphold Erasmus+ Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Trude Engebretsen Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 N, 15/ Svar på søknad om midler til Erasmus+ opplæringsopphold Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes Seksjon for utdanning /Jon Hoem Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 N, 15/ Svar på søknad om midler til Erasmus+undervisningssopphold Volker Stoltz Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Institutt for data- og realfag /Volker Stolz Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275

7 I,, N, X, S N, 15/ Endring - sensoroppnevning BSO321 Sensoroppnevning - bachelor i sosialt arbeid Studieadministrativt kontor /Siren Grethe Tveit Brynjulfsen Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese Djupevåg Hitland 453 X, 15/ T 82/16 - AHS - VIT - tilsetting Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - førsteamanuensis/førstelektor - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ CV og vitnemål Arbeidsavtale HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 X, 15/ Stipendiatstilling som egenandel i søknad om eksternfinansiert forskningsprosjekt Ekstern forskningsfinansiering - HiB støtteordninger Institutt for sosialfag og vernepleie /Marit Skivenes Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Eirin Fausa Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Stipendiatstilling som egenandel i søknad om eksternfinansiert forskningsprosjekt Ekstern forskningsfinansiering - HiB støtteordninger Institutt for data- og realfag /Dhayalan Velauthapillai Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Eirin Fausa Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Stipendiatstilling som egenandel i søknad om eksternfinansiert forskningsprosjekt Ekstern forskningsfinansiering - HiB støtteordninger Institutt for data- og realfag /Talal Rahman Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Eirin Fausa Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 I,, N, X, S N, 15/ Sensoroppnevning BVP331 Sensoroppnevning bachelor i vernepleie /2016 Studieadministrativt kontor /Siren Grethe Tveit Brynjulfsen Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese Djupevåg Hitland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/ Kontrakt - timebetalt praksisveileder PP 2015/2016 AL - kontrakter om praksisopplæring i videregående skoler og institusjoner Tarali Rose Etnan Avdeling for lærerutdanning /Amund Sørås, Tatt til etterretning I, 15/ Avtale om praksis for studenter Praksis desentralisert sykepleierutdanning, GRSD-13 llensvang herad, Psykisk helseteneste Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen, 15/ Tildeling av midler til region Vest for samarbeid om etter- og videreutdanning i 2015 Kompetanse for kvalitet - ny strategiperiode tdanningsdirektoratet tdanningsdirektoratet /Morten Skaug Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Hedvig Kristin Rørvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 663 I, 15/ Oppdatering mastergradsstudium jordmorfag Akkreditering av mastergradsstudium i jordmorfag Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) /Ingunn Dørve Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Krav om lønnsforhandling Tilsettingssak - AL - Seksjon for engelsk - førsteamanuensis/førstelektor - fast Christine Möller-Omrani HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

9 I,, N, X, S X, 15/ Korrigert anmodning for Liv Jorunn Solstad Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning Vest - seniorkonsulent / administrativ koordinator Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Innstilling til fast stilling ved engelskseksjonen Tilsettingssak - AL - Seksjon for engelsk - førsteamanuensis/førstelektor - fast HR Rekruttering /Elisabet Veland Avdeling for lærerutdanning /Bodil Kjesbo Risøy Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Offentlig søkerliste Tilsettingssak - AL - Seksjon for kunst og håndtverk - Førsteamanuensis/førstelektor i arkitektur og/eller design - fast stilling HR Rekruttering /Elisabet Veland I, 15/ Sensorkontrakt Sensorkontrakter - AL - Studieåret 2015/2016 Finn Steenfatt Thomsen Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Sensorkontrakt Sensorkontrakter - AL - Studieåret 2015/2016 Marianne Størkson Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Sensorkontrakt Sensorkontrakter - AL - Studieåret 2015/2016 Hanne Müller Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg 250, Tatt til orientering

10 I,, N, X, S I, 15/ Sensorkontrakt Sensorkontrakter - AL - Studieåret 2015/2016 Sigve Ladstein Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 250, Tatt til orientering I, 15/ Sensorkontrakt Sensorkontrakter - AL - Studieåret 2015/2016 Madli Kvamme Hannisdal Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 250, Tatt til orientering I, 15/ Sensorkontrakt Sensorkontrakter - AL - Studieåret 2015/2016 Amund Langøy Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 250, Tatt til orientering N, 15/ Forslag til sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Seksjon for engelsk - professor HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for lærerutdanning /Bodil Kjesbo Risøy Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Endring i avtale om opptak Opptak til ph.d.-studium ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser - Mari Kristine Jore Mari Kristine Jore Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anne Marie Møller Vigeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 N, 15/ Ph.d.-framdriftsrapport for Ahmed Khateeb Opptak til ph.d.-studium ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser - Ahmed Akef Khateeb Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anja Olsen Moberg Avdeling for lærerutdanning /Lykke Harmony Alara Guanio-luru Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621

11 I,, N, X, S N, 15/ Ph.d.-framdriftsrapport for Ahmed Khateeb Opptak til ph.d.-studium ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser - Ahmed Akef Khateeb Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anja Olsen Moberg Avdeling for lærerutdanning /Nina Goga Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 X, 15/ Ph.d.-framdriftsrapport for Ingfrid Veka Opptak til ph.d.-studium ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser - Ingfrid Veka Avdeling for lærerutdanning /Asle Holthe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for data- og realfag /Carsten Gunnar Helgesen Offl 26 fjerde ledd N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for elektrofag /Mathias Christian Mathiesen Offl 26 fjerde led N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for økonomisk- administrative fag /Ole Jakob Bergfjord Offl 26 fjerde led N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for data- og realfag /Alexander Lundervold Offl 26 fjerde led

12 I,, N, X, S N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for bio- og kjemiingeniørfag /Elisabeth Ersvær Offl 26 fjerde led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for økonomisk- administrative fag /Olav Andreas Kvitastein Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for maskin- og marinfag /Ragnar Gjengedal Offl 26 fjerde led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for byggfag /Anne Sofie Handal Bjelland Offl 26 fjerde led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for bio- og kjemiingeniørfag /Anita Ryningen Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for bio- og kjemiingeniørfag /Turid Aarhus Braseth Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N, X, S N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for byggfag /Leiv Bjarte Mjøs Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for data- og realfag /Rogardt Heldal Offl 26 fjerde led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for byggfag /Ane Margrethe Lyng Offl 26 fjerde led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for data- og realfag /Olivier Verdier Offl 26 fjerde led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for data- og realfag /Jon Eivind Vatne Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for data- og realfag /Lars Michael Kristensen Offl 26 fjerde led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 I,, N, X, S N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for bio- og kjemiingeniørfag /Gry Sjøholt Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for bio- og kjemiingeniørfag /Kari Rostad Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for bio- og kjemiingeniørfag /Anita Ryningen Offl 26 fjerde led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Svar på søknad om Fo-midler AIØ Fo/N-midler Institutt for bio- og kjemiingeniørfag /Kari Grete Nordli Børve Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kontrakt om bedømmelse Tilsettingssak - AL - Naturfagseksjonen - Førsteamanuensis/førstelektor - Fast stilling (inntil to) Matthias Gregor Stadler HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Forslag til sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Seksjon for naturfag - professor - fast 100% HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for lærerutdanning /Margareth Eilifsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

15 I,, N, X, S X, 15/ T 76/16 - AHS - VIT - tilsetting Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - førsteamanuensis/førstelektor - fast stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ T 84/16 - AHS - VIT - tilsetting Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - førsteamanuensis/førstelektor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ T 80/16 - AHS - VIT - tilsetting Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - førsteamanuensis/førstelektor - fast stilling Offl 24 tredje ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Ansiennitetsberegning og lønnsplassering Opprykk - AL - førstelektor HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 222 X, 15/ T 77/16 - AIØ - VIT - Oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AIØ - Institutt for data- og realfag ledige stipendiatstillinger - Mathematical Modelling and Numerical Simulation HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ T 78/16 - AIØ - VIT - oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AIØ - Institutt for data- og realfag ledige stipendiatstillinger - Computational Mathematics HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

16 I,, N, X, S N, 15/ Forslag til sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Seksjon for religion, livssyn og etikk - professorat - fast HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for lærerutdanning /Margareth Eilifsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Bekreftelse på gjenopptak av studier - sykepleie Permisjon Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 16/ Svar på klage på karakterfastsetting - ØBO016 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØBO016 Emilie Toen Olsen Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455 X, 16/ T 58/16 - AHS - VIT - tilsetting Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - førsteamanuensis - vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Endring av dato i vedtaksbrev Opptak til ph.d.-studium ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser - Aasne Vikøy Aasne Vikøy Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anne Marie Møller Vigeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 X, 16/ Trekker søknad på stilling Tilsettingssak - FA - Opptakskontoret - seniorkonsulent - 2 faste stillinger HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I,, N, X, S I, 16/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Trygve Skanding Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 16/ Korrigert varighet på kontrakt Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - vitenskapelig assistent - midlertidig I, 16/ Kontrakt om praksisopplæring mellom Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning og Ny-Krohnborg senter for oppvekst, idrett og kultur AL - kontrakter om praksisopplæring - grunnskole Bergen kommune, Ny-Krohnborg senter for oppvekst, idrett og kultur Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 16/ Vurdering fra sakkyndig utvalg sendt søkerne Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - vikariat HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen I, 16/ Kontrakt om bedømmelse Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - vikariat Harald Kryvi HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, Tatt til etterretning I, 16/ Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - vikariat Harald Kryvi HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, Tatt til etterretning

18 I,, N, X, S X, 16/ Protokoll T 66/16 - AL - oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Senter for utdanningsforskning - stipendiat HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen 216 X, 16/ Kommentarer fra tdanningsutvalget Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning Seksjon for utdanning /Nina Mønstre 008, 16/ Søknad om ekstra veiledningstime Tilrettelegging Studieadministrativt kontor /Mildrid Dahlberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Standardkontrakt for tjenestekjøp ndervisningstjenester - Forkurs i Matematikk Metis Akademiet Privatistskole Bergen Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Innkjøpskontoret /Tone-Lise Osnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 16/ Sosialt arbeid - justert emne BSO115, BSO204, BSO302 AHS - Godkjente studieplaner Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese Djupevåg Hitland Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese Djupevåg Hitland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 N, 16/ Økonomirapport BOA/EFV pr april 2016 Interne regnskapsrapporter 2016 Økonomiseksjonen /Jan Ove Henriksen Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Kristin Reiso Lawther Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131, Tatt til etterretning

19 I,, N, X, S X, 16/ Ansiennitetsberegning og lønnsplassering Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - senterleder - vikariat HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen N, 16/ Innstilling vikariat idrettsseksjonen Tilsettingssak - AL - Seksjon for idrett - høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis 1-2 stillinger HR Rekruttering /Elisabet Veland Avdeling for lærerutdanning /Bodil Kjesbo Risøy , Tatt til etterretning, 16/ Små driftsmidler for til forskergrupper Små driftsmidler AHS Even Georg Nilssen Avdeling for helse- og sosialfag /Heidi Skramstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Små driftsmidler for til forskergrupper Små driftsmidler AHS Kjersti Alsaker Avdeling for helse- og sosialfag /Heidi Skramstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Tildeling av små driftsmidler AHS Små driftsmidler AHS Avdeling for helse- og sosialfag /Heidi Skramstad Avdeling for helse- og sosialfag /Heidi Skramstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 16/ Påmelding til basiskurs i høgskolepedagogikk Kurs i høgskolepedagogikk Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Institutt for sykepleiefag /Henriette Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 273

20 I,, N, X, S, 16/ Vedtak om opptak Opptak til ph.d.-studium ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser - Hege Marie Poulaki Mandt Hege Marie Poulaki Mandt Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anne Marie Møller Vigeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 I, 16/ Signert ph.d.-avtale Opptak til ph.d.-studium ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser - Hege Marie Poulaki Mandt Hege Marie Poulaki Mandt Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anja Olsen Moberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 X, 16/ Melding om tidspunkt for avgang Pensjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 16/ Svar på melding om avgang med alderspensjon Pensjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 16/ Vedtak om opptak Opptak til ph.d.-studier ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser Sanna Erika Forsström Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anne Marie Møller Vigeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 16/ Vedtak om opptak Opptak til ph.d.-studier ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser Ann-Carin Halvorsen Berg Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anne Marie Møller Vigeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621

21 I,, N, X, S, 16/ Vedtak og avtale om opptak på ph.d. Opptak til ph.d.-studier ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser - Lisa Steffensen Lisa Steffensen Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anne Marie Møller Vigeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 16/ Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere søkere til stipendiatstillinger ved Avdeling for helse og sosialfag Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - stipendiat Mirjam Lukasse Kjetil Lundberg Berit Rokne HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ Ny frist sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - stipendiat HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen 216 X, 16/ Lønnsavklaring Kari Dyregrov (16/01683) Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - kalling professor II HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 16/ Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere søkere til stipendiatstillinger ved Avdeling for helse og sosialfag Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - stipendiat Mirjam Lukasse Kjetil Lundberg Berit Rokne HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

22 I,, N, X, S, 16/ Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere søkere til stipendiatstillinger ved Avdeling for helse og sosialfag. Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - stipendiat Mirjam Lukasse Kjetil Lundberg Berit Rokne HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Høyring - forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskulelærarutdanningar Høring - forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger niversitets- og høgskolerådet Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 16/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull /2016 Cecilie Jensen Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ CV og vitnemål Arbeidsavtale HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 Saksfremlegg/innstilling, 16/ Opprettelse av stilling som professor innen fagområdet teknologiledelse ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Tilsettingssak - AIØ - Professor i teknologiledelse HR Rekruttering /Anne Marit Morken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Svar på søknad om praksisplass på særvilkår Praksisplass Avdeling for lærerutdanning /Jeanette Haukeland Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student

23 I,, N, X, S, 16/ Foreløpig svar på klage på karakterfastsetting - MOD300 AIØ - Klage på karakterfastsetting - MOD300 Ketil Yddal Vestbøstad Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 16/ Svar på melding om avgang med alderspensjon Oppsigelse Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 I, 16/ Avtale om praksis for studenter Praksis for 3. års sykepleierstudenter studieåret 2016/2017 Fjell kommune, Heimesjukepleie Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Svar på søknad om praksisplass på særvilkår - BL Praksisplass Avdeling for lærerutdanning /Jeanette Haukeland Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - FA - Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling - Personaldirektør - midlertidig stilling Ida Heggholmen HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ CV og vitnemål Arbeidsavtale HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Personal 250

24 I,, N, X, S I, 16/ Søknad om permisjon Permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 16/ Anbefaling fra avdelingen Permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 16/ Protokoll T 51/16 - AHS - VIT - Permisjon Permisjon HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 16/ Svar på søknad om permisjon Permisjon Karin Bell Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Protokoll T 52/16 - AHS - VIT - permisjon Permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.4, 16/ Svar på søknad om permisjon Permisjon Solvor Mortensen Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.4

25 I,, N, X, S, 16/ AL - Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student 451 X, 16/ Vedtak om opptak på ph.d. Opptak til ph.d.-studier ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser - Katrine Heggstad Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon /Katrine Heggstad Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anne Marie Møller Vigeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 16/ Endring av dato en dag i vedtaksbrev om opptak på ph.d.-studiet Opptak til ph.d.-studier ved Avdeling for lærerutdanning - Studier av danning og didaktiske praksiser - Katrine Heggstad Katrine Heggstad Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anne Marie Møller Vigeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 16/ Søknad om praksisplass på særvilkår - BL Praksisplass Avdeling for lærerutdanning /Jeanette Haukeland Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Varsel om fare for ikke bestått praksis Fare for ikke bestått praksis Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ T 56/16 - AL - VIT - midlertidig tilsetting Tilsettingssak - AL - Seksjon for tegnspråk og tolking - Høgskolelektor - årsvikariat HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

26 I,, N, X, S, 16/ Foreløpig svar på klage på karakterfastsetting - ØBR104 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØBR104 Ine Egeli Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455 X, 16/ Midlertidig tilsetting uten utlysning - saksinformasjon Tilsettingssak - AHS - Administrasjonen - seniorrådgiver - vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Administrasjonen - seniorrådgiver - vikariat Kathryn Lynn Bousman Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Tilbud om stilling ved høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - midlertidig tilsetting uten utlysing - kontorsjef Trude Engebretsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 16/ Varsel om fare for ikke bestått praksis Fare for ikke bestått praksis Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Innvilget søknad om praksisplass på særvilkår - Jordmorutdanningen H16 Praksisplass Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen

27 I,, N, X, S X, 16/ tdypende informasjon om bakgrunn for vikariat Tilsettingssak - AL - Seksjon for engelsk - førsteamanuensis/førstelektor - vikariat HR Rekruttering /Elisabet Veland HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Svar på melding om foreldrepermisjon Foreldrepermisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Anmodning om tilsetting i midlertidig stilling som Høgskolelektor innen konstruksjon Tilsettingssak - AIØ - Institutt for byggfag - konstruksjon - høgskolelektor - vikariat HR Rekruttering /Noelia Fourcade HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AIØ - Institutt for byggfag - konstruksjon - høgskolelektor - vikariat Tørres Havn Nordnes HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Lønnsavklaring Tilsettingssak - AIØ - Institutt for byggfag - konstruksjon - høgskolelektor - vikariat HR Rekruttering /Noelia Fourcade HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Innvilget søknad om praksisplass på særvilkår - JM Praksisplass Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

28 I,, N, X, S, 16/ Innvilget søknad om praksisplass på særvilkår - JM Praksisplass - JM Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Liv Marit Kleppe Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Foreløpig svar på klage på karakterfastsetting - ØBR104 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØBR104 Malin Tollaksvik Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455 N, 16/ Anmodning om midlertidig tilsetning uten utlysing - vikariat Tilsettingssak - AL - Seksjon for religion, livssyn og etikk - førsteamanuensis - vikariat HR Rekruttering /Elisabet Veland Avdeling for lærerutdanning /Margareth Eilifsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 16/ Administrativt vedtak - AL - VIT - Midlertidig Tilsettingssak - AL - Seksjon for religion, livssyn og etikk - førsteamanuensis - vikariat HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ T 73/16 - AL - VIT - permisjon Søknad om permisjon HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.4

29 I,, N, X, S, 16/ Svar på forespørsel om kapasitet for kompetansetiltak innen skolemiljø og mobbing Kompetanseutviklingstiltak om skolemiljø og mobbing tdanningsdirektoratet tdanningsdirektoratet /Morten Skaug Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Hedvig Kristin Rørvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 663 I, 16/ Klage på poengberegning - Master/vid.utd. Helse H2016 Klage på poengberegning lokalt opptak høst 2016 Irene Eid Opptakskontoret /Linda M Hvaal Mcguffie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 507, 16/ Svar på melding om foreldrepermisjon Foreldrepermisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Ber om tilsetting av fem vikarer Tilsettingssak - AL - Pedagogikkseksjonen GL - Førsteamanuensis/førstelektor - vikariater HR Rekruttering /Elisabet Veland HR Rekruttering /Elisabet Veland N, 16/ Søknad om støtte til kompetanseutvikling Internt kurs i engelsk for tilsatte ved høgskolen Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 273, 16/ Søknad om utsatt bacheloroppgave Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Mildrid Dahlberg Dok. dato: Arkivdel: Student 451

30 I,, N, X, S I, 16/ Avsluttet studie Avbryting av studiet - GRR 15 Caroline Betine Opheim Avdeling for helse- og sosialfag /Kristin Senneset Dok. dato: Arkivdel: Student 517, 16/ Svar på melding om alderspensjon Pensjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 N, 16/ Anmodning om utlysning av stilling Tilsettingssak - AL - Seksjon for engelsk - vikariat HR Rekruttering /Elisabet Veland Avdeling for lærerutdanning /Bodil Kjesbo Risøy Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Overgang fra ordinært studieløp til desentralisert sykepleie Overgang til desentralisert sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe Dok. dato: Arkivdel: Student 507, 16/ AHS - Søknad om utsettelse på innlevering av bacheloroppgave Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Mildrid Dahlberg Dok. dato: Arkivdel: Student 451 N, 16/ Nytt studium Fordypningsenheter i Teknologiledelse og Personalledelse, samt breddeenhet i ledelsesfag Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Kristine Engan-Skei Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Kristine Engan- Skei Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411

31 I,, N, X, S N, 16/ Beskrivelse av fordypningsenheter i Teknologiledelse og Personalledelse, samt breddeenhet i ledelsesfag Fordypningsenheter i Teknologiledelse og Personalledelse, samt breddeenhet i ledelsesfag Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Geir Anton Johansen Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Kristine Engan- Skei Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411 N, 16/ Søknad om oppretting av fordypningsenheter i Teknologiledelse og Personalledelse, samt breddeenhet i ledelsesfag Fordypningsenheter i Teknologiledelse og Personalledelse, samt breddeenhet i ledelsesfag Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Nina Parmann Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Kristine Engan- Skei Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Forlenget partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Askøy kommune Samarbeid med kommuner om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole Askøy kommune Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm, 16/ Forlenget partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune Samarbeid med kommuner om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage og skole Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm, 16/ AL - Søknad om tilrettelegging ved ekstern eksamen Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student 451 I, 16/ Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV - Oppfølging av sykemeldt arbeidstaker NAV Fana Avdeling for lærerutdanning /Sandra Louise Halverson Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1

32 I,, N, X, S, 16/ Svar på melding om avgang Oppsigelse av stilling Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 X, 16/ Dato for avgang Oppsigelse av stilling Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 16/ tsetjing av oppstart Reservering av tildelt studieplass - praktisk pedagogisk utdanning Opptakskontoret /Marit Elisabeth Lund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 512.4, 16/ AHS - Søknad om utsatt innlevering av bacheloroppgave Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Mildrid Dahlberg Dok. dato: Arkivdel: Student 451, 16/ Avtale om Redningsdykkerkurs Alta 2016 mellom Høgskolen i Bergen Dykkerutdanningen og Alta brann- og redningskorps Avtale Redningsdykkerkurs Alta 2016 Alta Kommune Brann og Redning Dykkerutdanningen /Liv-Karin Lahn-Johannessen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 663, 16/ Innvilget søknad om praksisplass på særvilkår - jordmorutdanning Praksisplass Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student

33 I,, N, X, S N, 16/ Anmodning om utlysning - postdoktor matematikk Tilsettingssak - AL - Senter for utdanningsforskning - postdoktor i matematikkdidaktikk HR Rekruttering /Elisabet Veland Avdeling for lærerutdanning /Kjellrun Hiis Hauge , Tatt til etterretning N, 16/ Anmodning om utlysning - postdoktor matematikk - engelsk versjon Tilsettingssak - AL - Senter for utdanningsforskning - postdoktor i matematikkdidaktikk HR Rekruttering /Elisabet Veland Avdeling for lærerutdanning /Kjellrun Hiis Hauge 212.2, Tatt til etterretning, 16/ Søknad om utsetting av bøyer i forbindelse med dykkeaktivitet Søknad om utsetting av bøyer i forbindelse med dykkeaktivitet Bergen og Omland havnevesen Dykkerutdanningen /Ragna Neteland 254 N, 16/ Anmodning om utlysning av stilling Tilsettingssak - AL - Seksjon for pedagogikk - årsvikariat pedagogikk HR Rekruttering /Elisabet Veland Avdeling for lærerutdanning /Bodil Kjesbo Risøy , Tatt til etterretning N, 16/ Anmodning om utlysing av stilling - vikariat Tilsettingssak - AL - Seksjon for kunst og håndtverk - vikariat HR Rekruttering /Elisabet Veland Avdeling for lærerutdanning /Margareth Eilifsen , Tatt til etterretning I, 16/ Melding om avgang med AFP Oppsigelse av stilling Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213

34 I,, N, X, S I, 16/ AIØ - Søknad om å få avlegge eksamen for 4. gang Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Kari Smørås Brakstad Dok. dato: Arkivdel: Student 451 I, 16/ Fravær fra eksamen Fravær fra eksamen Studieadministrativt kontor /Karianne Akselberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 16/ Eksamen i emne 4c, undervisningsvitenskap Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 16/ Fødselsrapport Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning, 16/ Svar på søknad Eksamen i emne 4c, undervisningsvitenskap Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ AIØ - klage på karakterfastsetting - BYG108 AIØ - klage på karakterfastsetting - BYG108 Johan Olav Røsvik Synnes Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Midlertidig svar sendt

35 I,, N, X, S I, 16/ Samarbeid om kompetanseutvikling Samarbeid om kompetanseutvikling Hordaland fylkeskommune, opplæringsavdelinga Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 I, 16/ Søknad om praksisplass på særvilkår - JM Praksisplass Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Varsel om fare for ikke bestått praksis Fare for ikke bestått praksis Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Fravær på eksamen Fravær på eksamen Studieadministrativt kontor /Mildrid Dahlberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 16/ Innvilger tilskudd til LARC opplæring - for helsesøstre og jordmødre i praksisfeltet over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 73 Tilskudd til LARC opplæring Helsedirektoratet Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Nadezda Svetlakova 630

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-31 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Aksel Ivar Rokkan Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-32 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-9 T 126/15 - AIØ - VIT - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: 26.10.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-52 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Sogndal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 06.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01151-18 Kronologisk oversikt over studieløp Skikkethetsak Institutt for sosialfag og vernepleie /Ingunn Ellingsen Nordstrøm Avdeling for lærerutdanning /Jannike Lyngtun Dok. dato: 02.03.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/02344-2 Pålegg om overtid vår 2016 Pålegg om overtid Alexander Lundervold Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane 232.2, 15/02411-4 Regnskapsrapport 2015 Norgesuniversitetet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01171-5 Notat sendt til NAV NAV - Oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Lønnskontoret /Linda Alrek Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/02052-8 Gjesteforeleser ved Avdeling for helse-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03015-3 Søknad om innpassing Jørgen Lygre Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr I, 15/06260-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Bjarte Hundvin første ledd HR Rekruttering /Noelia

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-37 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Haugesund kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02316-10 Avtale om praksis for studenter Praksis for sosionomstudenter kull 14 NAV Askøy Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem 426 20.05.2016, Tatt til etterretning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-6 Vurdering fra sakkyndig utvalg sendt til søkerne Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning Dok. dato: 14.08.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/03250-6 Results Report Project ID 102204E2 Fredskorpset - Project ID 102204E1 Fredskorpset Internasjonalt kontor /Elin Kvaale Dok. dato: 28.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 351, 15/03961-7 Vedrørende

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal U, 15/01333-13 Tilbud om stilling som stipendiat i dramapedagogikk ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater Katrine Heggstad HR Rekruttering /Anne

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01246-6 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Dag Moster Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/03606-8 Administrativt vedtak - AHS - VIT - forlengelse Tilsettingssak

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01523-3 Mandat for utgreiingsarbeid - HiB, HSH, HiSF SAKS - Samarbeid, konsentrasjon og sammenslåing Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv 321 N,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01629-6 Kontrakt mellom Voss kommune og Høgskolen i Bergen om veiledningsoppdrag (barnehager) skoleåret 2016/2017 Voss kommune, oppdrag veiledning Voss kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01129-31 Oppnevning av medlemmer fra biblioteket til velferdskomite: festkomite for sommerfest og kollegafest Velferdsutvalg 2015 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02687-3 Kontrakt - gjesteforeleser Eirik Wigtil Søfteland Dok. dato: 29.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 15/03128-5 Kontrakt - gjesteforeleser Anne-Grete Aadland Sætre Dok. dato: 07.10.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01155-11 Søknad om 20 % permisjon Arbeidsforhold Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 17.08.2016, Besvart

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-35 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Flora kommune, Fysio-/ergoterapiavdeling Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01033-11 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Matematikk - stipendiat Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/01062-8 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01294-14 Kontrakt - gjesteforeleser Tiina Maarit Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01470-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Berit Natalie Bareksten HR Rekruttering /Kristin Mathiesen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01004-2 Stilling etter avslutta åremålsperiode Framtidig arbeid for tilsett Avdeling for lærerutdanning /Dag Orseth Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-64 Motpartens prosesskriv til Bergen tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor Regjeringsadvokaten

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-23 Dokumentasjon Protrebny Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-5 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01240-3 Kontrakt - gjesteforeleser Siri Lill Aaberg Dok. dato: 01.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv N, 15/01306-125 Søknad om ny rettighet i FS for Terje Finnekås Tilgang til Felles Studentsystem

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-19 Svar på forespørsel om praksisplasser for 2. års fysioterapeutstudenter (kommunehelsetjeneste), vårsemesteret 2016 uke 1-11 Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Stryn

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-8 Protokoll T 98/15 - AHS - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01106-4 Ny frist for ferdigstilling av ZMEKK 3 - Nytt mønster for utbetaling av tilskudd Læremidler innen tilrettelagt opplæring - opplæring av språklige minoriteter og opplæring innen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02111-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Benedikte Lunde Hvitmyhr HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning, 15/02248-42 Krav om innsyn

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-7 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 Cathrine Holst, 15/01213-40 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01179-5 Kontrakt - gjesteforeleser Hege Verpe Dok. dato: 04.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01302-10 Kontrakt - gjesteforeleser Torjan Haslerud Dok. dato: 04.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/02641-5 Anmodning om forlengelse av midlertidig tilsetting Tilsettingssak - FA - Senter for nye medier - prosjektleder - midlertidig HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa 212.2,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-15 Innkalling til møte i Avdelingsrådet 4.11.2016 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01151-6 Bekymringsmelding student 3 års praksis Skikkethetsak Avdeling for lærerutdanning /Jannike Lyngtun Dok. dato: 10.11.2015 Arkivdel: Student 536 19.11.2015, Tatt til orientering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-489 Kontrakt - sensor Raija Dahlø Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-490 Kontrakt - sensor Else Egeland Dok. dato: 10.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-491

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01014-19 Merknader til sakkyndig vurdering Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-60 Kopi av pålegg om sluttinnlegg før hovedforhandling fra Bergen Tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-9 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 May-Britt Øiseth Moen Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv, 15/01213-44

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01029-99 Tilbud om partnerskolekontrakt AL - kontrakter om praksisopplæring - grunnskole - 2015 Nygårdslien skole Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-12 Retur av signert finansieringsavtale - 2015-1-NO01-KA107-013205 - Erasmus + global mobilitet Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-4 Innstilling Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-45 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Fusa kommune, Tiltak for fuksjonshemma Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-6 tbetaling av lærlingtilskot for 1. halvår 2015 Avtaler om lærlingeplasser 2015 Hordaland fylkeskommune Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-500 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Lene K Juvet Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 453 31.08.2015, Tatt til etterretning I, 15/01104-501 Kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01536-2 Referat brannøvelse - 16.02.15 Brannvern - Møllendalsveien Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Bente Lyssand Molland Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 254

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01014-24 Tilbud om stilling som stipendiat ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Thomas Potrebny

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01257-53 Kontrakt mellom HiB og Haugholt Consulting og Offshore Læring Firmakontrakter - AIØ Haugholt Consulting og offshore læring Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-480 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Mette Senneseth Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/01104-481

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-33 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Bergen kommune, Skranevatnet skole Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01063-2 Innkalling til autorisasjonssamtale Autorisasjon av nøkkelpersoner for sikkerhetsgradert informasjon Kunnskapsdepartementet Høgskoledirektøren /Christian Fotland 004 I, 15/01143-16

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01166-7 Bekreftelse på gjenopptakelse av studier Permisjon Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe 531 N, 15/02155-6 Svar på søknad om støtte til kompetanseutvikling Kompetanseutvikling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/02414-12 Deltakere kurs 21. og 22.10.15 Hjertestartere - Førstehjelp Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Bente Lyssand Molland Dok. dato: 23.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv 254

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-12 Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanning - delrapport 2 Høring - Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01005-5 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Rita Agdal HR Rekruttering /Anne

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01223-4 Kontrakt - gjesteforeleser Mary Økland, 15/01628-15 Kontrakt - gjesteforeleser Anne Dalheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/01852-6 Transcript treisende utvekslingsstudent Kari

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/03000-1 Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning - Anbudskonkurranse Oslo Kommune tdanningsetaten Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01538-17 Svar på innsynsbegjering Studietur til Kina Bergensavisen AS Seksjon for utdanning /Kristin Ravnanger Dok. dato: Arkivdel: Student 535 I, 15/01675-58 Ent3rkontrakt høst 2016 ENT3R

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-16 Referat avdelingsrådsmøte 4.11.2016 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02046-5 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Solveig Bartun Rob Dok. dato: 28.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/02050-3 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01151-29 Orientering Skikkethetsak Seksjon for utdanning /Merete Sviggum Dok. dato: 08.04.2016 Arkivdel: Student 536 X, 15/01151-31 Vedtak, midlertidig stopp i studiet (20.01.2013) Skikkethetsak

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01183-3 Kontrakt Kontrakt Martine Kallevik Valen Enhet for publikumstjenester /Trude Færevaag Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 10.12.2015, Tatt til orientering N, 15/01306-118

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01049-3 Svar - Klage på karakterfastsetting - ØBR111 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØBR111 Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Student I, 15/01104-323 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02044-2 Tildelinger til Grieg Research School for 2016 Samarbeid med Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-20 Avtale om praksis for studenter - endret Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Oslo universitetssykehus, Norsk senter for cystisk fibrose Avdeling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01662-23 Retur av vedlegg Tilsettingssak - AL - Mat og helse - Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor - fast Dok. dato: 20.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv X, 15/02070-2 Diploma Supplement

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01014-20 Innstilling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat HR Rekruttering /Anne Marit Morken Avdeling for helse- og

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01181-19 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok. dato: 22.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/02093-20 Kontrakt - gjesteforeleser Thomas Nag Dok. dato: 28.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-44 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Hordaland fylkeskommune, Årstad videregående skole Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01306-139 Søknad om tilgang i FS - Lise Bjørkhaug Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Håvard Moe Hagen Opptakskontoret /nni Beite Rogvin

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01243-5 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Lisa Stokkeland Avdeling for helse- og sosialfag /Christel Devik Dok. dato: 23.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv 250 14.10.2016,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-14 Referat avdelingsrådsmøte 23.9.2016 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/02572-24 Korrigering av norsk namn på ph.d.-studium Akkreditering av ph.d.-studiet ICT Engineering Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-7 T 98/15 - AHS - VIT - stipenidat Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01222-3 Kontrakt - gjesteforeleser Solveig Storbækken, 15/01291-15 Interimrapport 2015 - Erasmus+ mobilitet - 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02385-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale nni Beite Rogvin HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 01.09.2016, Tatt til etterretning, 15/02707-4 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer