Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Bergen - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om partnerskolekontrakt AL - kontrakter om praksisopplæring - grunnskole Nygårdslien skole Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 426 X, 15/ Medlemmer i hyttestyret ved HiB Velferdsutvalg 2015 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 255 X, 15/ Protokoll valg av rektor og prorektor Valg ved HiB for perioden Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Liste over nominerte til avdelingsrådene Valg ved HiB for perioden Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Protokoll valg av interne styremedlemmer Valg ved HiB for perioden Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Valgreglement for HiB, revidert av styret Valg ved HiB for perioden Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011.1

2 I,, N, X, S X, 15/ Vibeke Aaberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Andersen, Merete Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Aspen Eriksen, Torill Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Berge, Solfrid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Berg-Olsen, Marthe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Birkeland, nni Mjelde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 I,, N, X, S N, 15/ Søknad om tilgang til FS på Allmenningen Seksjon for kommunikasjon /Elin Folgerø Styve Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Tilgang til å sende SMS Studieadministrativt kontor samt endring av vitnemålstekster Studieadministrativt kontor /Håvard Moe Hagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument, 15/ Nytt tilbud om åremålsstilling som instituttleder ved Avdeling for ingeniør og økonomifag, Institutt for elektrofag Tilsettingssak - AIØ - Instituttleder ved Institutt for elektrofag - åremålsstilling Per Eilif Thorvaldsen HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Nytt tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Matematikkseksjonen - Høgskolelektor/Førstelektor/Førsteamanuensis - Fast stilling Lisa Steffensen HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Info og drøftingsmøte FA Informasjons og drøftingsmøte - Fellesadministrasjonen (FA) HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Info og drøftingsmøte FA Informasjons og drøftingsmøte - Fellesadministrasjonen (FA) HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231.1

4 I,, N, X, S X, 15/ Pårørendeliste - AL - Idretts- og naturfagseksjonen - Sotra Beredskap ved gruppereiser/ ekskursjoner - deltagere og pårørende Avdeling for lærerutdanning /Vedran Bubalo 004 X, 15/ Pårørendeliste - AL - Idrettsseksjonen - Rallarvegen Beredskap ved gruppereiser/ ekskursjoner - deltagere og pårørende Avdeling for lærerutdanning /Vedran Bubalo 004 X, 15/ Pårørendeliste - AL - Idretts- og naturfagseksjonen - Sotra Beredskap ved gruppereiser/ ekskursjoner - deltagere og pårørende Avdeling for lærerutdanning /Vedran Bubalo 004, 15/ Nytt tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Seksjon for kunst og håndtverk - førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor - fast Ingvard Bråten HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Nytt tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Seksjon for samfunnsfag - Professor i sosialantropologi/sosiologi/statsvitenskap - Fast stilling Kari Ludvigsen HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Tildeling av midler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i Kompetanse for kvalitet og stipendordningen for høsten 2015 Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning av lærere tdanningsdirektoratet Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Hedvig Kristin Rørvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 663

5 I,, N, X, S N, 15/05-25 Regnskapsrapport juli Senter for nye medier Regnskapsrapportering 2015 Økonomiseksjonen /Jan Ove Henriksen Senter for nye medier /Morten Morlandstø 131 N, 15/05-27 Regnskapsrapport AHS Regnskapsrapportering 2015 Økonomiseksjonen /Jan Ove Henriksen Budsjettkontoret /Lasse Jåvna A Anti Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 N, 15/05-28 Regnskapsrapport AL pr Regnskapsrapportering 2015 Økonomiseksjonen /Jan Ove Henriksen Budsjettkontoret /Lasse Jåvna A Anti Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 15/ Årsplan 2015 AL Årsplaner 2015 Avdeling for lærerutdanning /Tone Nybakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 02 I, 15/ Melding om vedtak - innvilgelse av arbeidsavklaringspenger Oppfølging ved sykefravær NAV Forvaltning Hordaland 01 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 15/ Orienteringssak: Vidare arbeid med utvikling av nordtomta (A1) Forprosjekt: Nordtomt (A1), Kronstad Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 031

6 I,, N, X, S X, 15/ Notat: Oppstart av forprosjekt for nordtomta (A1) på Kronstad Forprosjekt: Nordtomt (A1), Kronstad Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 031, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Seksjon for musikk - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - midlertidig Siv Kristin Brandvik Klippen HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om reservert lesesalsplass i Møllendalsveien Reservert lesesalsplass for masterstudenter Benedicte Lie Seksjon for utdanning /Nina Mønstre I, 15/ Søknad om reservert lesesalsplass i Møllendalsveien Reservert lesesalsplass for masterstudenter Håkon Berg Seksjon for utdanning /Nina Mønstre 032.5, 15/ Svar - Klage på karakterfastsetting - GMH2212 AL - Klage på karakterfastsetting - GMH2212 Maria lltang Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland 455, 15/ Svar - Klage på karakterfastsetting - GBMA1210 AL - Klage på karakterfastsetting - GBMA1210 Mia Sofie Swang Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland 455

7 I,, N, X, S X, 15/ ephorte Konvertering av sak- arkivsystemet ephorte til Public360 Dokumentsenteret /Astrid Alræk Optun Dokumentsenteret /Astrid Alræk Optun Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert avtale - følgepraksis for fysioterapistudenter høst 2015 Praksis fysioterapeutstudenter 2015 Sandnes kommune, fysio- og ergoterapi Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - ØAF103 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØAF103 Henrik Bergo Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - ØAF103 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØAF103 Anri Håvard Hebib Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Klage på vedtak på avslått søknad om oppmelding til eksamen som privatist Privatist Alf Otto Buvik Studieadministrativt kontor /Håvard Moe Hagen 451 Besvart med utgående dokument I, 15/ Studentassistentkontrakt høst 2015 AIØ - Studentassistentkontrakter studieåret 2015/2016 Mathias Bakken Angelvik Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane, Tatt til etterretning

8 I,, N, X, S I, 15/ Studentassistentkontrakt høst 2015 AIØ - Studentassistentkontrakter studieåret 2015/2016 Tineke Røe Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane, Tatt til etterretning I, 15/ Studentassistenkontrakt høst 2015 AIØ - Studentassistentkontrakter studieåret 2015/2016 Hans Anders Faraasen Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/99-1 Anmodning om midlertidig tilsetting uten utlysning Tilsettingssak - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet - professor i seniorlønn - midlertidig, 20% HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet /Sissel Øvrebø Semshaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, Tatt til etterretning, 15/ PC og ekstra tid Tilrettelegging ved eksamen Avskjermet Studieadministrativt kontor /Stig Rune Soltvedt 451 I, 15/ Timelærerkontrakt vår 2015 Timelærerkontrakt Rakel B Forthun Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget PC og ekstra tid Tilrettelegging ved eksamen Avskjermet Studieadministrativt kontor /Stig Rune Soltvedt 451

9 I,, N, X, S I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Vegard Rivenes HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Kontrakt - timelærer Kontrakt - timelærer Karen Margrete Dregelid Avdeling for lærerutdanning /Vedran Bubalo Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Kontrakt - timelærer Kontrakt - timelærer Mary Økland Avdeling for helse- og sosialfag /Hanna Nykvist Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om praksisplass på særvilkår - sykepleie GRS13 Praksisplass Avskjermet Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om permisjon - sykepleie 1. år - Avskjermet Permisjon Avskjermet Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 531 I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Amund Sørås HR Rekruttering Dok. dato: Arkivdel: Personal

10 I,, N, X, S I, 15/ Oppsigelse av studieplass - Master klinisk sykepleie del 2 Oppsigelse av studieplass Renathe Håpoldøy Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 15/ Søknad om innpassing og fritak Innpassing og fritak Ingeborg Jentoft van de Vooren Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Ingebjørg Helliesen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om å få avlegge eksamen for 4. gang Avvikling av eksamen Avskjermet Studieadministrativt kontor /Kari Smørås Brakstad , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om gjennoppretting av studierett - AIØ Gjenoppretting av studierett Aleksander Fauske Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Ingebjørg Helliesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - BYG102 AIØ - Klage på karakterfastsetting - BYG102 Elise Kalve Mathiesen Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Midlertidig svar sendt I, 15/ Sentralisering av lønnstjenester i DFØ Sentralisering av lønnstjenester Direktoratet for økonomistyring Lønnskontoret /Linda Alrek Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-485 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Jan Helge Halleraker Dok. dato: 22.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/01104-486 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01335-6 Dokumentasjon - Personalmappe - Kjell Magne Enget Kjell Magne Enget Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/01485-25 Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen

Detaljer