Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Bergen - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 15/ Mandat for utgreiingsarbeid - HiB, HSH, HiSF SAKS - Samarbeid, konsentrasjon og sammenslåing Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 N, 15/ Statuskartlegging og mulighetsstudie SAKS - Samarbeid, konsentrasjon og sammenslåing Avdeling for lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Avdeling for ingeniør- og økonomifag Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling HR Rekruttering /Even O. Sørland Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad , Tatt til etterretning I, 15/ Fusjonsutredning for Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund SAKS - Samarbeid, konsentrasjon og sammenslåing Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIF) Høgskoledirektøren Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 X, 15/ Oversikt over søknader om fagutviklingsmidler 2015/16 - vedlegg til sak 02/V15 i Studiekvalitetsutvalget AIØ Fagutviklingsmidler 2015/16 Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Kristine Engan- Skei Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 X, 15/ Signert Mo HiB - Filial de Ciencias Medicinas de Bayamo MO HiB - niversidad Medicinas de Granma, Filial de Ciencias Medicinas de Bayamo Internasjonalt kontor /Elin Kvaale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Oversikt over studieløp til master i klinisk sykepleie Master i klinisk sykepleie - 7 spesialiseringer Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400

2 I,, N, X, S X, 15/ Klageprotokoll BER302 tsatt AHS - Klage på karakterfastsetting - BER302 utsatt eksamen Offl 26 første ledd Studieadministrativt kontor /Hanne Kjersti Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Opprykk til stilling som professor ved Høgskolen i Bergen Opprykk - AL - professor Tom Are Trippestad HR Rekruttering /Anne Marit Morken Dok. dato: Arkivdel: Personal 222 I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Bodil Moss Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Referat fra møte om HMS-organisering HMS-organisering (ny) - oppnevning av utvalg, intern høring Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Bente Lyssand Molland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Lønnsforhandling Tilsettingssak - FA - Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling - rådgiver - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - VIT - Vikariat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - forlenging av midlertidig tilsetting som høgskolelærer

3 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om forlenging av midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - forlenging av midlertidig tilsetting som høgskolelærer Odd Eirik Smistad, 15/ Vedtak angående søknad om reservert lesesalsplass - Innvilget Reservert lesesalsplass for masterstudenter Emilie Nyfløt Bjørn Seksjon for utdanning /Nina Mønstre Dok. dato: Arkivdel: Student 032.5, 15/ Vedtak angående søknad om reservert lesesalsplass - Innvilget Reservert lesesalsplass for masterstudenter Ingvild Gryt Seksjon for utdanning /Nina Mønstre Dok. dato: Arkivdel: Student 032.5, 15/ Vedtak angående søknad om reservert lesesalsplass - Innvilget Reservert lesesalsplass for masterstudenter Synne Andrea Bonsaksen Seksjon for utdanning /Nina Mønstre Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - Vit - Stipendiat - forlengelse tvidelse av stipendiatperiode HR Rekruttering /Anne Marit Morken Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, 15/ Ang. opprykk til stilling som dosent ved Høgskolen i Bergen Opprykk - AL - dosent Egil Eide HR Rekruttering /Anne Marit Morken Dok. dato: Arkivdel: Personal 222

4 I,, N, X, S X, 15/ Ny lønnsvurdering Opprykk - AL - dosent Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR Rekruttering /Anne Marit Morken Dok. dato: Arkivdel: Personal 222 X, 15/ T 151/15 - AHS - VIT - fast tilsetting Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi og Institutt for sykepleiefag - førsteamanuensis - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Kontrakt mellom llensvang Herad og Høgskolen i Bergen om Kvalifiseringsprogram for autorisasjon som norsk sykepleier. Bergen Kommune, kvalifiseringsprogram for autorisasjon som norsk sykepleier 2015 Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Tone Reistad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - VIT - Vikariat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for byggfag - førstelektor - midlertidig, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AIØ - Institutt for byggfag - førstelektor - midlertidig Hans Jacob Roald I, 15/ Invitasjon til strategisk krisehåndteringskurs nr. 4/2016 og sjefskurs nr. 17/2016 Invitasjon til kurs Kunnskapsdepartementet Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling 274

5 I,, N, X, S X, 15/ Administrativt vedtak - AL - VIT - Vikariat Tilsettingssak - AL - Seksjon for forming/kunst og håndverk - Høgskolelektor - Vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - VIT - Vikariat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for byggfag - høgskolelektor - midlertidig, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AIØ - Institutt for byggfag - høgskolelektor - midlertidig Steinar Anda, 15/ Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Vibeke Glørstad 453, 15/ Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Geir Smedslund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Hege Kornør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453

6 I,, N, X, S, 15/ Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Håvard Østerås Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Kjersti Beltestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Linda Book Dalsgård Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Trine Hysing-Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 X, 15/ Lønnsforhandling Tilsettingssak - FA - EVO - Prosjektkoordinator/rådgiver - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Svar på høring- Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Høring - Rett til opphold i sykehjem Institutt for sykepleiefag /Sissel Tollefsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

7 I,, N, X, S, 15/ Arbeid for Høgskolen i Bergen i 2016 Avtale om ordning for pensjonister Nils Mæhle HR Rekruttering /Even O. Sørland Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 I, 15/ Arbeid for Høgskolen i Bergen Avtale om ordning for pensjonister Nils Mæhle Høgskoledirektøren Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 I, 15/ Kontrakt om praksisopplæring i lærerutdanning mellom Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning og Åsane videregående skole AL - kontrakter om praksisopplæring i vgs og institusjoner Hordaland fylkeskommune, Åsane videregående skole Avdeling for lærerutdanning /Amund Sørås Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Seksjonslederverv - mat og helse: endring av B-tillegg Koordinatorer/seksjonsledere og utdanningsledere HR Rekruttering /Even O. Sørland Lønnskontoret /Linda Alrek HR Rekruttering /Even O. Sørland Dok. dato: Arkivdel: Personal 210, Tatt til etterretning X, 15/ Oversikt Koordinatorer og studieledere oppdatert desember Koordinatorer/seksjonsledere og utdanningsledere HR Rekruttering /Even O. Sørland Dok. dato: Arkivdel: Personal 210 I, 15/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - sykepleie - kull /2016 Therese Vinje Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 426 Besvart med utgående dokument

8 I,, N, X, S X, 15/ Anbefaling fra Avdeling for lærerutdanning Permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ T 144/15 - AL - VIT - Permisjon Permisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ SAID Contractor Employee Biographical Data Sheet HiB Application to SAID Consultancy on Early Mathematics and Language Arts Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Øyvind Drivenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 X, 15/ Kunngjøringstekst Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - stipendiat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Offentlig søkerliste Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - stipendiat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ tvidet søkerliste Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - stipendiat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

9 I,, N, X, S X, 15/ Kunngjøringstekst Tilsettingsak - FA - bibliotekdirektør - fast stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Offentlig søkerliste Tilsettingsak - FA - bibliotekdirektør - fast stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste Tilsettingsak - FA - bibliotekdirektør - fast stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Tilsettingsak stoppet Tilsettingsak - FA - bibliotekdirektør - fast stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AL - VIT - Vikariat Tilsettingssak - AL - Norskseksjonen - midlertidig tilsetting Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Norskseksjonen - midlertidig tilsetting Øyvind Wiik Halvorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - midlertidig tilsetting - høgskolelektor Knut Vindenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AL - TAP - Vikariat Tilsettingssak - AL - Administrasjonen - førstekonsulent, vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ CV Tilsettingssak - AL - Administrasjonen - førstekonsulent, vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AHS - VIT - vikariat Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - førsteamanuensis II - vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Offer of 20 % temporary appointment as Adjunct Associate Professor II at Bergen niversity College Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - førsteamanuensis II - vikariat Adam Goode Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Lønnsavklaring Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - førsteamanuensis II - vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I,, N, X, S X, 15/ Referat frå Styringsgruppa for fusjon (HiB, HSH, HiSF) Referat frå styringsgruppa og følgjegruppa for fusjon Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat frå følgjegruppa for utgreiing av fusjon Referat frå styringsgruppa og følgjegruppa for fusjon Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Kort oppsummering møte avhold fredag ang. tilsettingsforhold - Avskjermet Varsel om fratreden Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 X, 15/ Kort oppsummering av møte avholdt ang tilsettingsforhold - Avskjermet Varsel om fratreden Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 X, 15/ Kort oppsummering av møte avhold ang. tilsettingsforhold - Avskjermet Varsel om fratreden Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 X, 15/ Kort oppsummering av møte avholdt ang. tilsettingsforhold - Avskjermet Varsel om fratreden Dok. dato: Arkivdel: Personal 213

12 I,, N, X, S, 15/ Angående virksomhetsoverdragelse Virksomhetsoverdragelse - overføring av personale Hilde Indresøvde HR Rekruttering /Even O. Sørland Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 X, 15/ Administrativt vedtak - AHS - VIT - oppdrag Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning Vest - førsteamanuensis - prosjekt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Lønnsavklaring Tilsettingssak - FA - biblioteket - midlertidig tilsetting uten utlysing - universitetsbibliotekar - vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AL - VIT - Vikariat (forlengelse) Tilsettingssak - AL - Seksjon for musikk - piano - høgskolelektor - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Seksjon for musikk - piano - høgskolelektor - midlertidig Siv Kristin Brandvik Klippen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Rammeavtale CMR HiB konsulentbistand Fiskal måling Rammeavtale CMR HiB konsulentbistand Fiskal måling Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Øyvind Drivenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054

13 I,, N, X, S I, 15/ Bedre praktisk-pedagogisk utdanning (PP) Fastsetting av forskrift om praktisk-pedagogisk utdanning Kunnskapsdepartementet Opptakskontoret /Kristin Haugsøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400 I, 15/ AHS - Klage på karakterfastsetting - BSS6B AHS - Klage på karakterfastsetting - BSS6B Emilie Stensaker Studieadministrativt kontor /Stig Rune Soltvedt Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAT100 AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAT100 Nina Marianne Winther Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt I, 15/ AIØ - Oppmelding til eksamen etter frist - BYG102 Avvikling av eksamen Tore Emil Bakkan Landsnes Studieadministrativt kontor /Marianne Seim Dok. dato: Arkivdel: Student 451 Besvart med utgående dokument I, 15/ Høring - Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger Høring - Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger Kunnskapsdepartementet Seksjon for utdanning 008 I, 15/ Vedtak om avskilting Avskilting Statens vegvesen, Bergen trafikkstasjon Seksjon for arealforvaltning, drift og brukeservice 057

14 I,, N, X, S, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Marit Slåttelid Skeie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 250 I, 15/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAS114 AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAS114 Roberto Andrei Burca Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt I, 15/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - LEI101 AIØ - Klage på karakterfastsetting - LEI101 Daniel Andres Ansoleaga Jacobsen Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Elisabeth Søiland HR Rekruttering /Anne Marit Morken Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ AIØ - Oppmelding til eksamen etter frist Avvikling av eksamen Jan-Ove Steinnes Studieadministrativt kontor Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Anne Marthe Hanstveit HR Rekruttering /Anne Marit Morken Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

15 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om opprykk til førstelektorstilling Opprykk - AHS - førstelektor Mildrid Jorunn Haugland HR Rekruttering /Anne Marit Morken Dok. dato: Arkivdel: Personal 222 I, 15/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - ELE103 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ELE103 Nina Marianne Winther Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt I, 15/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - BYG107 AIØ - Klage på karakterfastsetting - BYG107 Siren Strøm Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt I, 15/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - ELE103 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ELE103 Thomas-Cristopher Flores Strand Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt I, 15/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - ELE103 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ELE103 Malena Pia Abarca Soto Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03015-3 Søknad om innpassing Jørgen Lygre Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr I, 15/06260-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Bjarte Hundvin første ledd HR Rekruttering /Noelia

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-31 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Aksel Ivar Rokkan Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-32 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-35 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Flora kommune, Fysio-/ergoterapiavdeling Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-64 Motpartens prosesskriv til Bergen tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor Regjeringsadvokaten

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01171-5 Notat sendt til NAV NAV - Oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Lønnskontoret /Linda Alrek Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/02052-8 Gjesteforeleser ved Avdeling for helse-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-37 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Haugesund kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-6 Vurdering fra sakkyndig utvalg sendt til søkerne Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning Dok. dato: 14.08.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal U, 15/01333-13 Tilbud om stilling som stipendiat i dramapedagogikk ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater Katrine Heggstad HR Rekruttering /Anne

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01004-2 Stilling etter avslutta åremålsperiode Framtidig arbeid for tilsett Avdeling for lærerutdanning /Dag Orseth Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01155-11 Søknad om 20 % permisjon Arbeidsforhold Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 17.08.2016, Besvart

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01246-6 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Dag Moster Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/03606-8 Administrativt vedtak - AHS - VIT - forlengelse Tilsettingssak

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01106-4 Ny frist for ferdigstilling av ZMEKK 3 - Nytt mønster for utbetaling av tilskudd Læremidler innen tilrettelagt opplæring - opplæring av språklige minoriteter og opplæring innen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01033-11 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Matematikk - stipendiat Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/01062-8 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-52 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Sogndal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 06.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-60 Kopi av pålegg om sluttinnlegg før hovedforhandling fra Bergen Tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/02344-2 Pålegg om overtid vår 2016 Pålegg om overtid Alexander Lundervold Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane 232.2, 15/02411-4 Regnskapsrapport 2015 Norgesuniversitetet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-5 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02111-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Benedikte Lunde Hvitmyhr HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning, 15/02248-42 Krav om innsyn

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02316-10 Avtale om praksis for studenter Praksis for sosionomstudenter kull 14 NAV Askøy Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem 426 20.05.2016, Tatt til etterretning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02687-3 Kontrakt - gjesteforeleser Eirik Wigtil Søfteland Dok. dato: 29.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 15/03128-5 Kontrakt - gjesteforeleser Anne-Grete Aadland Sætre Dok. dato: 07.10.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-7 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 Cathrine Holst, 15/01213-40 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01629-6 Kontrakt mellom Voss kommune og Høgskolen i Bergen om veiledningsoppdrag (barnehager) skoleåret 2016/2017 Voss kommune, oppdrag veiledning Voss kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/02641-5 Anmodning om forlengelse av midlertidig tilsetting Tilsettingssak - FA - Senter for nye medier - prosjektleder - midlertidig HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa 212.2,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01005-5 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Rita Agdal HR Rekruttering /Anne

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01151-18 Kronologisk oversikt over studieløp Skikkethetsak Institutt for sosialfag og vernepleie /Ingunn Ellingsen Nordstrøm Avdeling for lærerutdanning /Jannike Lyngtun Dok. dato: 02.03.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-8 Protokoll T 98/15 - AHS - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-9 T 126/15 - AIØ - VIT - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: 26.10.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-480 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Mette Senneseth Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/01104-481

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/03250-6 Results Report Project ID 102204E2 Fredskorpset - Project ID 102204E1 Fredskorpset Internasjonalt kontor /Elin Kvaale Dok. dato: 28.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 351, 15/03961-7 Vedrørende

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-6 tbetaling av lærlingtilskot for 1. halvår 2015 Avtaler om lærlingeplasser 2015 Hordaland fylkeskommune Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato:

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02769-6 Søknad om permisjon og anbefaling fra instituttet Dok. dato: 02.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 14/02769-7 Svar på søknad om permisjon Dok. dato: 03.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv X,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01181-19 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok. dato: 22.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/02093-20 Kontrakt - gjesteforeleser Thomas Nag Dok. dato: 28.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01129-31 Oppnevning av medlemmer fra biblioteket til velferdskomite: festkomite for sommerfest og kollegafest Velferdsutvalg 2015 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/01602-7 Anmodning om forlengelse av vikariat

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01029-99 Tilbud om partnerskolekontrakt AL - kontrakter om praksisopplæring - grunnskole - 2015 Nygårdslien skole Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-12 Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanning - delrapport 2 Høring - Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-489 Kontrakt - sensor Raija Dahlø Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-490 Kontrakt - sensor Else Egeland Dok. dato: 10.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-491

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-12 Retur av signert finansieringsavtale - 2015-1-NO01-KA107-013205 - Erasmus + global mobilitet Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01240-3 Kontrakt - gjesteforeleser Siri Lill Aaberg Dok. dato: 01.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv N, 15/01306-125 Søknad om ny rettighet i FS for Terje Finnekås Tilgang til Felles Studentsystem

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-46 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Osterøy kommune, Eining psykisk helse og rus /Kaia Hatland Gjengedal Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01179-5 Kontrakt - gjesteforeleser Hege Verpe Dok. dato: 04.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01302-10 Kontrakt - gjesteforeleser Torjan Haslerud Dok. dato: 04.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01246-7 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Dag Moster Dok. dato: 04.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 25.11.2016, Tatt til etterretning I, 15/01774-8 Søknad om forlenget

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01183-3 Kontrakt Kontrakt Martine Kallevik Valen Enhet for publikumstjenester /Trude Færevaag Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 10.12.2015, Tatt til orientering N, 15/01306-118

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-19 Svar på forespørsel om praksisplasser for 2. års fysioterapeutstudenter (kommunehelsetjeneste), vårsemesteret 2016 uke 1-11 Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Stryn

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01452-8 Kontrakt - gjesteforeleser Tor Haugen Dok. dato: 31.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01966-3 Samarbeidsavtale - Høgskolen i Bergen og Addisco - Bachelor med fordypning i Tek 518093

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01014-19 Merknader til sakkyndig vurdering Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/03000-1 Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning - Anbudskonkurranse Oslo Kommune tdanningsetaten Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-500 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Lene K Juvet Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 453 31.08.2015, Tatt til etterretning I, 15/01104-501 Kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01014-24 Tilbud om stilling som stipendiat ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Thomas Potrebny

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-4 Innstilling Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01049-3 Svar - Klage på karakterfastsetting - ØBR111 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØBR111 Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Student I, 15/01104-323 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-23 Dokumentasjon Protrebny Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-45 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Fusa kommune, Tiltak for fuksjonshemma Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01536-2 Referat brannøvelse - 16.02.15 Brannvern - Møllendalsveien Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Bente Lyssand Molland Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 254

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-9 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 May-Britt Øiseth Moen Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv, 15/01213-44

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/02572-24 Korrigering av norsk namn på ph.d.-studium Akkreditering av ph.d.-studiet ICT Engineering Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok.

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00035-45 Møteinnkalling Styret ved NHH 10.09.2015 31.08.2015 X, 14/00035-46 Møtebok: Styret ved NHH (10.09.2015) 31.08.2015 X, 14/00035-47 Offentlig møteinnkalling Styret ved NHH 10.09.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02046-5 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Solveig Bartun Rob Dok. dato: 28.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/02050-3 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01222-3 Kontrakt - gjesteforeleser Solveig Storbækken, 15/01291-15 Interimrapport 2015 - Erasmus+ mobilitet - 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-16 Referat avdelingsrådsmøte 4.11.2016 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01151-6 Bekymringsmelding student 3 års praksis Skikkethetsak Avdeling for lærerutdanning /Jannike Lyngtun Dok. dato: 10.11.2015 Arkivdel: Student 536 19.11.2015, Tatt til orientering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00649-211 Anmodning om IT-konto - IT-konto for ikke-ansatte organisasjonsutvikling /Marianne Stople Offl 13 jfr Fvl 13.1 organisasjonsutvikling /Marianne Stople Dok. dato: 11.12.2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01447-4 Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2016 Gaveforsterkningsordningen Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01258-30 Co-author declaration / Erklæring fra medforfatter Doktorgrad Dok. dato: 20.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 14/01258-31 Co-author declaration /Erklæring fra medforfatter Doktorgrad

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00108-27 810210 og 820210 NHH Likviditetsrapport for tidsrommet 01.02.2016-29.02.2016 Likviditetsrapporter for 2013, 2014, 2015 Direktoratet for økonomistyring - seksjon for regelverk og

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-44 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Hordaland fylkeskommune, Årstad videregående skole Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte

Detaljer