Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Bergen - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 15/ Kronologisk oversikt over studieløp Skikkethetsak Institutt for sosialfag og vernepleie /Ingunn Ellingsen Nordstrøm Avdeling for lærerutdanning /Jannike Lyngtun Dok. dato: Arkivdel: Student 536 I, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser Ragnhild Drage Berentsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning N, 15/ Anmodning om forlengelse av tilsetting Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - førsteamanuensis II Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser Liv Cecilie Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 15/ PhD-studium i helse- og sosialfag Vilkår for deltakelse, aktivitet og helse tvikling av doktorgradsprogram ved HiB Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Heidi Skramstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 15/ Nytt tilbud om stilling som professor i drama ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Drama - professor - fast Tor Helge rn HR Rekruttering /Anne Marit Morken

2 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/05-75 Regnskapet for 2015 Regnskapsrapportering 2015 Budsjettkontoret /Kristine Tangen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 I, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser Cathrine Ebbing Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Endring i foreldrepermisjon Foreldrepermisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Vedtak fra NAV Foreldrepermisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser Eline Skirnisdottir Vik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 I,, N, X, S, 15/ Bekreftelse Strategisk plan Britt-Marie Annika Andersson Høgskoledirektøren /Bjørg Kristin Selvik 02, 15/ Vurdering av krav på erstatning for forlenget studietid Overflytting til Høgskolen i Bergen Jussformidlingen Seksjon for utdanning /Merete Sviggum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Lønnsforhandling Tilsettingssak - AIØ - Institutt for økonomisk-administrative fag - førsteamanuensis innovasjon og ledelse - fast stilling Ole Andreas Brekke HR Rekruttering /Elisabet Veland , Tatt til etterretning I, 15/ Takker ja til tilbud om stilling Tilsettingssak - AIØ - Institutt for økonomisk-administrative fag - førsteamanuensis innovasjon og ledelse - fast stilling Ole Andreas Brekke HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser Esther Hjälmhult I, 15/ Avtale om praksis for studenter Praksis fysioterapeutstudenter 2015 Brattvåg fysikalske institutt AS Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

4 I,, N, X, S, 15/ Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Ole Kleiven 453, 15/ Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Sissel Thunes 453, 15/ Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Stine Borgen Lund 453, 15/ Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Viggo Mastad 453 I, 15/ Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Gerd Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, Tatt til etterretning I, 15/ Kopi av sluttinnlegg til Bergen tingrett Politiattest, sosialt arbeid - Regjeringsadvokaten v/ advokat Stein-Erik Jahr Dahl Seksjon for utdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 519

5 I,, N, X, S X, 15/ Svar på spørsmål om støtte til York-ekskursjon Internt kurs i engelsk for tilsatte ved høgskolen Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 273 X, 15/ Bekreftelse Katrine Heggstad Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 N, 15/ Søknad om midler til Erasmus+opplæringsopphold Volker Stoltz Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor /Vegard Rivenes Institutt for data- og realfag /Volker Stolz Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 X, 15/ Tilsettingssak stoppet Tilsettingssak - FA - Seksjon for forskning og ekstern samhandling - innovasjonsrådgiver - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - jordmor - kull /2016 Malene Østergård Madsen Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - jordmor - kull /2016 Kaja Birkeland Theis Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

6 I,, N, X, S X, 15/ Takker ja til tilbud om stilling Tilsettingssak - FA - Seksjon for forskning og ekstern samhandling - forskningsrådgiver FA/AHS - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ AL - Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Sensoroppnevning BSO211 Sensoroppnevning - bachelor i sosialt arbeid Studieadministrativt kontor /Siren Grethe Tveit Brynjulfsen Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese Djupevåg Hitland 453 X, 15/ SPSM100 Sensoroppnevning master og videreutdanninger sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe 453 I, 15/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - sykepleie - kull /2016 Rikke Strand Klimek Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - jordmor - kull /2016 Linn Dale Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

7 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - jordmor - kull /2016 Linn Dale Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ Dispensasjon fra taushetsplikten i forbindelse med forskningsprosjektet "Prioriteringer ved tildeling av rehabiliteringstjenester: en studie av tjenestetildeling i offentlige virksomheter etter ferdigbehandling ved sykehus" Prosjekt Prioriteringer ved tildeling av tjenester i helsesektoren NAV Sikkerhetsseksjonen Institutt for sosialfag og vernepleie /Maren Beate Holck Ekenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ Tilbud Scandic Maritim Haugesund Avdelingsseminar Lærarutdanningen, hotellopphold og reise Scandic Maritim Haugesund Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Innkjøpskontoret /Tone-Lise Osnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Kjetil Knaus Fosshagen HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ I, 15/ Kontrakt - timebetalt praksisveileder PP 2015/2016 AL - kontrakter om praksisopplæring i videregående skoler og institusjoner Vidar Tufteland Avdeling for lærerutdanning /Amund Sørås Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

8 I,, N, X, S, 15/ AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Svar på merknad på sakkunnig vurdering Tilsettingssak - AIØ - VIT - Institutt for maskin- og marinfag - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen produksjonsteknikk - fast stilling Kjell Robbersmyr HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Ansiennitetsberegning og lønnsplassering Tilsettingssak - AIØ - TAP - Dykkerutdanningen - Dykketekniker - fast stilling HR Rekruttering /Ida Heggholmen, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser Liv Ingrid Svela Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Svar på merknad på sakkunnig vurdering Tilsettingssak - AIØ - VIT - Institutt for maskin- og marinfag - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen marintekniske fag - fast stilling Kjell Robbersmyr HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Svar på merknad på sakkunnig vurdering Tilsettingssak - AIØ - VIT - Institutt for maskin- og marinfag - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen 3 D- modellering og FEM analyse - fast stilling Kjell Robbersmyr HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

9 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om fjerde gangs eksamen Eksamen for 4. gang Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Nytt tilbud om forlenget tilsetting som professor II i sykepleiefag ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - professor II Bengt Fridlund HR Rekruttering /Anne Marit Morken X, 15/ Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne Handlingsplan for læringsmiljø Seksjon for utdanning /Nina Mønstre 012 I, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser Susanne Eidset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning X, 15/ Avklaring med sakkyndig utvalg angående mangelfull dokumentasjon Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - førsteamanuensis/førstelektor - fast stilling I, 15/ Vedrørende foreløpig svar på klage på karakterfastsetting - MAS112 AIØ - Klage på karakterfastsetting - MAS112 Benjamin Berland Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

10 I,, N, X, S, 16/ Saksnr 2016/ Aksept fra Høgskolen i Bergen på studiet Læringsmiljø og pedagogisk ledelse, 30 sp Videreutdanning for pedagogisk personell i barnehager tdanningsdirektoratet Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Kristin Reiso Lawther Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411 X, 16/ Lønnsavklaring Tilsettingssak - FA - Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - midlertidig stilling X, 16/ Lønnsavklaring og sammenlikning Tilsettingssak - FA - Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - midlertidig stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Lønnsforhandling Tilsettingssak - FA - Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - midlertidig stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 16/ AL - Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen I, 16/ Kontrakt - gjesteforeleser Eirik Klykken Johnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

11 I,, N, X, S I, 16/ Kontrakt - gjesteforeleser Geir Morken Nilssen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 16/ Tilbud om forlenget tilsetting som professor II ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Professor II Marit Kirkevold HR Rekruttering /Anne Marit Morken 212.2, 16/ Foreløpig svar på søknad om innpass Innpassing og fritak Eivind Pedersen Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 16/ AL - Klage på karakterfastsetting - GL5-10 AL - Klage på karakterfastsetting - GPEL312 Camilla Strozek Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland 455 X, 16/ Ansiennitetsberegning og lønnsplassering Tilsettingssak - AHS - prosjektleder 216 X, 16/ Lønnsavklaring Tilsettingssak - AHS - prosjektleder 216

12 I,, N, X, S, 16/ AL - svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen, 16/ AL - Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen, 16/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie Gry Anja Gundersborg HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 16/ AHS - Søknad om usatt innlevering av eksamen / tilrettelegging Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Mildrid Dahlberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Dokumentasjon, 16/ AL - Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen

13 I,, N, X, S, 16/ AL - Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen, 16/ Oppmelding til eksamen som privatist Privatist Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong, 16/ AL - Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen, 16/ AL - Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Kontrakt - gjesteforeleser Yngvild Sørebø Danielsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

14 I,, N, X, S I, 16/ Kontrakt - gjesteforeleser Dejan Varinac, Tatt til etterretning I, 16/ Innspill til Håndbok for inkludering av internasjonale studenter Innspill til håndbok for inkludering av internasjonale studenter Norsk studentorganisasjon (NSO) /Kristine Liodden Internasjonalt kontor /Cathrine Palmstrøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 542 N, 16/ Midlertidig tilsetting uten utlysing, konsulent Tilsettingssak - FA - Biblioteket - konsulent - midlertidig Enhet for publikumstjenester /Trude Færevaag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 16/ Midlertidig tilsetting uten utlysing - Skrivesenterprosjektet Tilsettingssak - FA - Biblioteket - Skrivesenterprosjektet Enhet for publikumstjenester /Trude Færevaag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument N, 16/ Midlertidig tilsetting uten utlysing - Skrivesenterprosjektet Tilsettingssak - FA - Biblioteket - Skrivesenterprosjektet Enhet for publikumstjenester /Trude Færevaag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Kontrakt - timelærer Timelærerkontrakt Roald Førsund Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

15 I,, N, X, S X, 16/ Administrativt vedtak - FA - TAP- midlertidig Tilsettingssak - FA - Biblioteket - konsulent HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 16/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - FA - Biblioteket - konsulent Janne Biedilæ Bjørgan HR Rekruttering /Tine Nesbø Tørseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 16/ AL - Svar på oppmelding til eksamen etter frist Avvikling av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: Arkivdel: Student N, 16/ tlysning av professorstilling ved norskseksjonen Tilsettingssak - AL - norskseksjonen - professorat - fast HR Rekruttering /Elisabet Veland HR Rekruttering /Anne Marit Morken Avdeling for lærerutdanning /Bodil Kjesbo Risøy Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering Saksfremlegg/innstilling, 16/ Opprettelse av stilling som professor i norsk ved Avdeling for lærerutdanning Tilsettingssak - AL - norskseksjonen - professorat - fast HR Rekruttering /Anne Marit Morken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 I,, N, X, S X, 16/ Leders godkjenning av omsorgspermisjon Permisjon Seksjon for kommunikasjon /Elin Folgerø Styve Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 16/ Svar på søknad om 20% omsorgspermisjon Permisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 16/ Korrigert anmodning om utlysing av stilling Tilsettingssak - AIØ - Institutt for byggfag - ledig stilling førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor VA - fast HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane , Tatt til etterretning N, 16/ Anmodning om utlysing av ledig stilling ved Institutt for byggfag Tilsettingssak - AIØ - Institutt for byggfag- ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 16/ Prosjektrapport: Felles publisering HiB og ib Prosjektrapport: Felles publisering HiB og ib Høgskolen i Bergen /Ole-Gunnar Søgnen Høgskoledirektøren /Bjørg Kristin Selvik Avdeling for helse- og sosialfag /Monica Wammen Nortvedt Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Geir Anton Johansen Avdeling for lærerutdanning /Asle Holthe Avdeling for helse- og sosialfag /Erica Schytt Avdeling for lærerutdanning /Elin Eriksen Ødegaard Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Håvard Helstrup Høgskoledirektøren /Sonja Irene Dyrkorn Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi /Eva Haukeland Fredriksen Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Eirin Fausa Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

17 I,, N, X, S X, 16/ Medlemmer i velferdsutvalget til og med Velferdsutvalg 2016 til og med Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen 255 X, 16/ Referat fra møte i Velferdsutvalget Velferdsutvalg 2016 til og med Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 255 X, 16/ Melding til Festkomiteen 16/ Referat fra møte i Velferdsutvalget Velferdsutvalg 2016 til og med Budsjettkontoret /Trude Engebretsen Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 255 I, 16/ Bekreftelse på studieplass Bekreftelse på studentstatus Sandra Kristin Østerbø Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ Bekreftelse på studieplass Bekreftelse på studentstatus Sandra Kristin Østerbø Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: Arkivdel: Student 509 X, 16/ Official Transcript of Academic Record - SDS treisende utvekslingsstudent Internasjonalt kontor /Halvard Ones Dok. dato: Arkivdel: Student 516

18 I,, N, X, S I, 16/ Søknad om fritak fra praktisk teoretisk prøve i BVP112 Innpassing og fritak Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese Djupevåg Hitland I, 16/ AHS - Klage på karakterfastsetting - VPHA102 AHS - Klage på karakterfastsetting - VPHA102 Vebjørn Kirkesæther Studieadministrativt kontor /Siren Grethe Tveit Brynjulfsen 455 I, 16/ AHS - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Mildrid Dahlberg , Besvart med utgående dokument I, 16/ AL - Klage på karakterfastsetting - GPEL312 AL - Klage på karakterfastsetting - GPEL312 Emil Andreas Fjær Studieadministrativt kontor /Karianne Akselberg 455 I, 16/ AIØ - Søknad om utsatt innlevering av eksamensbesvarelse Avvikling av eksamen Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Ingebjørg Helliesen , Tatt til etterretning I, 16/ AL - Klage på karakterfastsetting - GLPEL312 AL - Klage på karakterfastsetting - GLPEL312 Oda Susan Torp Pedersen Studieadministrativt kontor /Karianne Akselberg 455

19 I,, N, X, S I, 16/ AHS - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Mildrid Dahlberg , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om permisjon - FØ Permisjon Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg 531 I, 16/ AL - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt I, 16/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Tor Helge rn HR Rekruttering /Anne Marit Morken Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 16/ Søknad RFFNORD løpende regional kvalifiseringsstøtte til E- og internasjonale prosjekter avvisning Søknad RFFNORD løpende regional kvalifiseringsstøtte til E- og internasjonale prosjekter avvisning Regionale forskningsfond Nord-Norge Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Eirin Fausa Pettersen 660, 16/ Kontrakt - gjesteforeleser Tahereh Mirghafari Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 I,, N, X, S I, 16/ Søknad om gjenoppretting av studierett Gjenoppretting av studierett Knut Hellevik Studieadministrativt kontor /Kari Smørås Brakstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 519, 16/01-1 Kontrakt - gjesteforeleser Silje Elise Christiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/02344-2 Pålegg om overtid vår 2016 Pålegg om overtid Alexander Lundervold Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane 232.2, 15/02411-4 Regnskapsrapport 2015 Norgesuniversitetet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-35 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Flora kommune, Fysio-/ergoterapiavdeling Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-9 T 126/15 - AIØ - VIT - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: 26.10.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01171-5 Notat sendt til NAV NAV - Oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Lønnskontoret /Linda Alrek Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/02052-8 Gjesteforeleser ved Avdeling for helse-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-52 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Sogndal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 06.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02316-10 Avtale om praksis for studenter Praksis for sosionomstudenter kull 14 NAV Askøy Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem 426 20.05.2016, Tatt til etterretning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01004-2 Stilling etter avslutta åremålsperiode Framtidig arbeid for tilsett Avdeling for lærerutdanning /Dag Orseth Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-37 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Haugesund kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-64 Motpartens prosesskriv til Bergen tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor Regjeringsadvokaten

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01106-4 Ny frist for ferdigstilling av ZMEKK 3 - Nytt mønster for utbetaling av tilskudd Læremidler innen tilrettelagt opplæring - opplæring av språklige minoriteter og opplæring innen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02687-3 Kontrakt - gjesteforeleser Eirik Wigtil Søfteland Dok. dato: 29.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 15/03128-5 Kontrakt - gjesteforeleser Anne-Grete Aadland Sætre Dok. dato: 07.10.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-23 Dokumentasjon Protrebny Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-19 Svar på forespørsel om praksisplasser for 2. års fysioterapeutstudenter (kommunehelsetjeneste), vårsemesteret 2016 uke 1-11 Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Stryn

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03015-3 Søknad om innpassing Jørgen Lygre Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr I, 15/06260-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Bjarte Hundvin første ledd HR Rekruttering /Noelia

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-7 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 Cathrine Holst, 15/01213-40 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-31 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Aksel Ivar Rokkan Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-32 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-5 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-6 Vurdering fra sakkyndig utvalg sendt til søkerne Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning Dok. dato: 14.08.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal U, 15/01333-13 Tilbud om stilling som stipendiat i dramapedagogikk ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater Katrine Heggstad HR Rekruttering /Anne

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-9 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 May-Britt Øiseth Moen Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv, 15/01213-44

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01240-3 Kontrakt - gjesteforeleser Siri Lill Aaberg Dok. dato: 01.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv N, 15/01306-125 Søknad om ny rettighet i FS for Terje Finnekås Tilgang til Felles Studentsystem

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01033-11 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Matematikk - stipendiat Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/01062-8 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-12 Retur av signert finansieringsavtale - 2015-1-NO01-KA107-013205 - Erasmus + global mobilitet Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-60 Kopi av pålegg om sluttinnlegg før hovedforhandling fra Bergen Tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01246-6 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Dag Moster Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/03606-8 Administrativt vedtak - AHS - VIT - forlengelse Tilsettingssak

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01629-6 Kontrakt mellom Voss kommune og Høgskolen i Bergen om veiledningsoppdrag (barnehager) skoleåret 2016/2017 Voss kommune, oppdrag veiledning Voss kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01523-3 Mandat for utgreiingsarbeid - HiB, HSH, HiSF SAKS - Samarbeid, konsentrasjon og sammenslåing Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv 321 N,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01155-11 Søknad om 20 % permisjon Arbeidsforhold Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 17.08.2016, Besvart

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01143-31 Forespørsel om praksisplass for 3.års vernepleierstudent høsten 2016 Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Kjetil Damm Gjermund Sulen Eli Handeland Eli Fjeldstad Hordaland

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01014-19 Merknader til sakkyndig vurdering Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01151-6 Bekymringsmelding student 3 års praksis Skikkethetsak Avdeling for lærerutdanning /Jannike Lyngtun Dok. dato: 10.11.2015 Arkivdel: Student 536 19.11.2015, Tatt til orientering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-8 Protokoll T 98/15 - AHS - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01029-99 Tilbud om partnerskolekontrakt AL - kontrakter om praksisopplæring - grunnskole - 2015 Nygårdslien skole Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-489 Kontrakt - sensor Raija Dahlø Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-490 Kontrakt - sensor Else Egeland Dok. dato: 10.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-491

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/03250-6 Results Report Project ID 102204E2 Fredskorpset - Project ID 102204E1 Fredskorpset Internasjonalt kontor /Elin Kvaale Dok. dato: 28.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 351, 15/03961-7 Vedrørende

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01005-5 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Rita Agdal HR Rekruttering /Anne

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-4 Innstilling Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-45 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Fusa kommune, Tiltak for fuksjonshemma Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/03000-1 Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning - Anbudskonkurranse Oslo Kommune tdanningsetaten Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02111-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Benedikte Lunde Hvitmyhr HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning, 15/02248-42 Krav om innsyn

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01662-23 Retur av vedlegg Tilsettingssak - AL - Mat og helse - Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor - fast Dok. dato: 20.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv X, 15/02070-2 Diploma Supplement

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02046-5 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Solveig Bartun Rob Dok. dato: 28.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/02050-3 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-6 tbetaling av lærlingtilskot for 1. halvår 2015 Avtaler om lærlingeplasser 2015 Hordaland fylkeskommune Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-480 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Mette Senneseth Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/01104-481

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01063-2 Innkalling til autorisasjonssamtale Autorisasjon av nøkkelpersoner for sikkerhetsgradert informasjon Kunnskapsdepartementet Høgskoledirektøren /Christian Fotland 004 I, 15/01143-16

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01538-17 Svar på innsynsbegjering Studietur til Kina Bergensavisen AS Seksjon for utdanning /Kristin Ravnanger Dok. dato: Arkivdel: Student 535 I, 15/01675-58 Ent3rkontrakt høst 2016 ENT3R

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01179-5 Kontrakt - gjesteforeleser Hege Verpe Dok. dato: 04.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01302-10 Kontrakt - gjesteforeleser Torjan Haslerud Dok. dato: 04.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01129-31 Oppnevning av medlemmer fra biblioteket til velferdskomite: festkomite for sommerfest og kollegafest Velferdsutvalg 2015 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-500 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Lene K Juvet Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 453 31.08.2015, Tatt til etterretning I, 15/01104-501 Kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01294-14 Kontrakt - gjesteforeleser Tiina Maarit Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01470-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Berit Natalie Bareksten HR Rekruttering /Kristin Mathiesen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01222-3 Kontrakt - gjesteforeleser Solveig Storbækken, 15/01291-15 Interimrapport 2015 - Erasmus+ mobilitet - 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01236-2 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Ragnhild Drage Berentsen Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/01246-4 Kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-7 T 98/15 - AHS - VIT - stipenidat Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-21 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Sørlandet sykehus, Kristiansand Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01181-19 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok. dato: 22.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/02093-20 Kontrakt - gjesteforeleser Thomas Nag Dok. dato: 28.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01536-2 Referat brannøvelse - 16.02.15 Brannvern - Møllendalsveien Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Bente Lyssand Molland Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 254

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01172-6 Referat fra dialogmøte NAV - Oppfølging av sykmeldt arbeidstaker NAV Årstad Avdeling for ingeniør- og økonomifag Dok. dato: 08.02.2016 Arkivdel: Personal 239 I, 15/01257-40 Signert

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-7 Protokoll T 45/15 - AHS - Stipendiat Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01049-3 Svar - Klage på karakterfastsetting - ØBR111 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØBR111 Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Student I, 15/01104-323 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01151-29 Orientering Skikkethetsak Seksjon for utdanning /Merete Sviggum Dok. dato: 08.04.2016 Arkivdel: Student 536 X, 15/01151-31 Vedtak, midlertidig stopp i studiet (20.01.2013) Skikkethetsak

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01166-7 Bekreftelse på gjenopptakelse av studier Permisjon Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe 531 N, 15/02155-6 Svar på søknad om støtte til kompetanseutvikling Kompetanseutvikling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02385-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale nni Beite Rogvin HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 01.09.2016, Tatt til etterretning, 15/02707-4 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01014-20 Innstilling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat HR Rekruttering /Anne Marit Morken Avdeling for helse- og

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01183-3 Kontrakt Kontrakt Martine Kallevik Valen Enhet for publikumstjenester /Trude Færevaag Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 10.12.2015, Tatt til orientering N, 15/01306-118

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-44 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Hordaland fylkeskommune, Årstad videregående skole Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02044-2 Tildelinger til Grieg Research School for 2016 Samarbeid med Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01306-139 Søknad om tilgang i FS - Lise Bjørkhaug Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Håvard Moe Hagen Opptakskontoret /nni Beite Rogvin

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-15 Innkalling til møte i Avdelingsrådet 4.11.2016 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01308-12 Søknad om ulønnet permisjon i forlengelse av foreldrepermisjon Fødsels- og omsorgspermisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: 24.08.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/01602-7 Anmodning om forlengelse av vikariat

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-12 Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanning - delrapport 2 Høring - Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-13 Innkalling til møte i avdelingsrådet AHS 23.9.16 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-20 Avtale om praksis for studenter - endret Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Oslo universitetssykehus, Norsk senter for cystisk fibrose Avdeling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-33 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Bergen kommune, Skranevatnet skole Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01110-2 Etablering av informasjonssikkerhetsaktivitet på samtlige H-institusjoner - besøk ved Høgskolen i Bergen 6. desember 2016 Informasjonssikkerhet i H-sektoren ninett AS /Rolf Sture

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01062-6 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 Cathrine Holst Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-485 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Jan Helge Halleraker Dok. dato: 22.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/01104-486 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag

Detaljer