Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Bergen - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 15/ Deltakere kurs 21. og Hjertestartere - Førstehjelp Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Bente Lyssand Molland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 N, 15/ epost - svar fra WC om HAX VS: pcoming DIWG meeting Metningsdykkerutdanninga Høgskoledirektøren /Ståle Berglund Dykkerutdanningen /Finn Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411 I, 15/ Dokumentasjon fra Stenstrup-Matters Metningsdykkerutdanninga Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA /Erik Myhr Nilsen Høgskoledirektøren /Ståle Berglund 411, 15/ HMS-organisering ved Høgskolen i Bergen HMS-organisering (ny) - oppnevning av utvalg, intern høring Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Bente Lyssand Molland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Organisering av helse-, miljø og sikkerhet, vedtatt av styret HMS-organisering (ny) - oppnevning av utvalg, intern høring Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Bente Lyssand Molland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Varslingsliste Nokas, oppdatert Beredskap Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Bente Lyssand Molland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004

2 I,, N, X, S X, 15/ Prinsipper for konflikthåndtering ved HiB Rutine for varsling - teknisk revisjon av retningslinjer for statlige arbeidsgivere Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Bente Lyssand Molland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004 N, 15/ Anmodning om midlertidig tilsetting uten utlysing Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - høgskolelektor - midlertidig Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Tar ikke imot studenter Praksis fysioterapeutstudenter 2015 Salhus fysioterapi /Grete Nerheim Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem , Tatt til etterretning I, 15/ Vedtak om akkreditering av masterstudium i jordmorfag ved Høgskolen i Bergen Akkreditering av mastergradsstudium i jordmorfag Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Timelærerkontrakt høst 2016 Timelærerkontrakt Tormod Bjånes Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Endringer for realfagskurs- og forkursnettsider Endringer i studieplaner ved AIØ for studieåret 2016/17 Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Kristine Engan-Skei Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Kristine Engan- Skei Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421

3 I,, N, X, S I, 15/ Avtale om praksis for studenter Praksis vernepleierstudenter kull 15 Bergen kommune, Drotningsvik bofellesskap /Tom Risa Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem , Tatt til etterretning N, 15/ Søknad om forlenget permisjon Permisjon Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik Berg Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 16/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - førsteamanuensis/førstelektor - fast Kristine Berg Titlestad, 16/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - fast stilling Dag Gunnar Brekke, 16/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - Førsteamanuensis/førstelektor - psykisk helsevern - fast Mette Senneseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ T 191/16 - AL - VIT - oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Senter for utdanningsforskning - 2 årig postdoktor i matematikkdidaktikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I,, N, X, S, 16/ Suspicion of plagiarism Mistanke om fusk - plagiat Studieadministrativt kontor /Marianne Seim Dok. dato: Arkivdel: Student 535 N, 16/ Ny utlysningstekst Tilsettingssak - AL - Senter for utdanningsforskning - postdoc i interkulturalitet HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for lærerutdanning /Kjellrun Hiis Hauge Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - DAT101 AIØ - Klage på karakterfastsetting - DAT101 Jonas Zacharias Dørum Backer Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 16/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - DAT101 AIØ - Klage på karakterfastsetting - DAT101 Knut-Helge Nesse Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 16/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - DAT101 AIØ - Klage på karakterfastsetting - DAT101 Karl Christer Kjærland Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 16/ Kontrakt om bedømmelse Opprykk - AL - professor Per Kjetil Farstad HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

5 I,, N, X, S, 16/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - DAT101 AIØ - Klage på karakterfastsetting - DAT101 Steffen Turøy Birkeland Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 16/ AIØ - Klage på karakterfastsetting - DAT101 AIØ - Klage på karakterfastsetting - DAT101 Kenneth Langedal Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 16/ Søknad om midler til Erasmus+ opplæringsopphold Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Rui Wang Internasjonalt kontor /Helene Olerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om midler til Erasmus+ opplæringsopphold Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Fernando Macias Internasjonalt kontor /Helene Olerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument N, 16/ Anmodning om utlysning av stilling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - vikariat Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 16/ Anmodning og utlysingstekst - Stipendiatstilling Tilsettingssak - AIØ - Institutt for data- og realfag - stipendiat ICT engineering HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S I, 16/ Ny uttalelse av NAV Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Mildrid Dahlberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering X, 16/ Anbefaling til klagenemnda - Politiattest - Sosialt arbeid - Seksjon for utdanning /Merete Sviggum Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Student 512 X, 16/ Spørsmål og svar til anskaffelsen, publisert i Amesto Anskaffelse av HPLC - Væskekromatograf Innkjøpskontoret /Tone-Lise Osnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054 X, 16/ Oppdatert bilag 1 Kravtabell HPLC Anskaffelse av HPLC - Væskekromatograf Innkjøpskontoret /Tone-Lise Osnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054 X, 16/ Åpningsprotokoll Anskaffelse av HPLC - Væskekromatograf Innkjøpskontoret /Tone-Lise Osnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054 X, 16/ HPLC - Evalueringsmatrise tildelingskriterier oppdatert NY Anskaffelse av HPLC - Væskekromatograf Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Innkjøpskontoret /Tone-Lise Osnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054

7 I,, N, X, S, 16/ Varsel om kontraktstildeling HPLC Anskaffelse av HPLC - Væskekromatograf Nerliens Meszansky AS Matriks AS Innkjøpskontoret /Tone-Lise Osnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054, 16/ Anskaffelse av HPLC ved Høgskolen i Bergen Anskaffelse av HPLC - Væskekromatograf Nerliens Meszansky AS /Eric W. Tollnes Nerliens Meszansky AS Innkjøpskontoret /Tone-Lise Osnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054 I, 16/ Signert avtale Nerliens - Alminnelig innkjøpsbetingelser for varer Anskaffelse av HPLC - Væskekromatograf Nerliens Meszansky AS Innkjøpskontoret /Tone-Lise Osnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 16/ Anskaffelsesprotokoll HPLC væskekromatograf Anskaffelse av HPLC - Væskekromatograf Innkjøpskontoret /Tone-Lise Osnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054 I, 16/ REK vest - Godkjenning av prosjektendring av / Anne Haugstvedt - prosjekt Fra barn- til voksenavdeling med diabetes type 1 - REK vest 2016/1100 REK vest - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Heidi Skramstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 16/ Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning - anbudskonferanse Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning - anbudskonferanse Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune /Katrine Røkke Wilson Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Andreas Johan Madsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

8 I,, N, X, S, 16/ Samlet tilbud med vedlegg til tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning - anbudskonferanse Sogn og Fjordane Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning - anbudskonferanse Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Andreas Johan Madsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 16/ T 192/16 - AIØ - VIT - oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AIØ - Institutt for data- og realfag - Postdoc (1-2) H2020 prosjekt COEMS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ Protokoll T 192/16 - AIØ - VIT oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AIØ - Institutt for data- og realfag - Postdoc (1-2) H2020 prosjekt COEMS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Tilbudsforespørsel Totalstasjoner 2016 Anskaffelse - Landmålingsutstyr - Totalstasjoner 2016 Norgeodesi AS Leica Geosystems AS Innkjøpskontoret /Kjetil Fotland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 050 X, 16/ Referat fra vurderingssamtale Skikkethet Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese Djupevåg Hitland Dok. dato: Arkivdel: Student 536 I, 16/ Tvilsmelding nr. 2 Skikkethet Institutt for sosialfag og vernepleie /Ingunn Ellingsen Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student 536

9 I,, N, X, S X, 16/ Vedlegg til tvilsmelding nr. 2 Skikkethet Institutt for sosialfag og vernepleie /Ingunn Ellingsen Nordstrøm Institutt for sosialfag og vernepleie /Ingunn Ellingsen Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 16/ Ny tvilsmelding Skikkethet Institutt for sosialfag og vernepleie /Ingunn Ellingsen Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 16/ Sluttattest - Rosmari Grindheim Valdernes Sluttattest Rosmari Grindheim Valdersnes Internasjonalt kontor /Elin Kvaale Dok. dato: Arkivdel: Personal 224 I, 16/ Søknad om utsatt innleveringsfrist for arbeidskrav - BVP212 Tilrettelegging av studieløp Institutt for sosialfag og vernepleie /Ingunn Ellingsen Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student 507, 16/ Tilbakemelding - fritak fellesuke Innpassing og fritak Lovise Bærheim Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe Dok. dato: Arkivdel: Student N, 16/ Anmodning om utlysning av stilling Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sosialt arbeid - fast Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

10 I,, N, X, S N, 16/ Anmodning - midlertidig tilsetting - Tegnspråk og tolking Tilsettingssak - AL - Tegnspråk og tolking - Midlertidig tilsetting i 50 % Avdeling for lærerutdanning /Sandra Louise Halverson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 16/ CV - Skagen Tilsettingssak - AL - Tegnspråk og tolking - Midlertidig tilsetting i 50 % Avdeling for lærerutdanning /Sandra Louise Halverson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 16/ Referanser Tilsettingssak - AL - Tegnspråk og tolking - Midlertidig tilsetting i 50 % Avdeling for lærerutdanning /Sandra Louise Halverson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse - 16/04572 Tilsettingssak - AL - Seksjon for engelsk - førsteamanuensis - fast stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse - 16/04574 Tilsettingssak - AL - Engelskseksjonen - førsteamanuensis/førstelektor i engelsk litteratur/kultur - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: Arkivdel: Student

11 I,, N, X, S, 16/ Svar på søknad om oppmelding til eksamen etter frist Avvikling av eksamen Bernt Ove Tharaldsen Studieadministrativt kontor /Kari Smørås Brakstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - manglende dokumentasjon Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Administrativt vedtak - AHS - VIT - midlertidig stilling Tilsettingssak - AHS - SimArena - førsteamanuensis - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Lønnsavklaring Klas Karlgren Tilsettingssak - AHS - SimArena - førsteamanuensis - midlertidig, 16/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - SimArena - førsteamanuensis - midlertidig Klas Karlgren Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Kontaktperson ved Høgskolen i Bergen for Evaluering av norsk samfunnsvitenskapelig forskning Evaluering av norsk samfunnsvitenskapelig forskning Forskningsrådet Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Eirin Fausa Pettersen 008

12 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 16/ /16 Konstituering av høgskoledirektør Konstituering av høgskoledirektør Høgskoledirektøren /Ståle Berglund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Midlertidig svar på søknad om tilrettelegging eksamen - manglende dokumentasjon Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ekstern eksamen Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse - 16/04844 Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat (2) BTS HiB Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ Administrativt vedtak - FA - TAP- vikariat Tilsettingssak - FA - Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - tilsetting uten utlysning - vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 16/ Innspill - Høring sikker drift: Forslag til forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet Høring - sikker drift - Forslag til forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet Opptakskontoret /Linda M Hvaal Mcguffie Avdeling for lærerutdanning /Inger Birgitte Torbjørnsen 51

13 I,, N, X, S, 16/ Vedrørende søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student N, 16/ Anmodning om midlertidig tilsetting uten utlysing Tilsettingssak - AHS - SimArena - førsteamanuensis 20% Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning X, 16/ Administrativt vedtak - AHS - VIT - Midlertidig tilsetting Tilsettingssak - AHS - SimArena - førsteamanuensis 20% Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Lønnsavklaring Italo Masiello Tilsettingssak - AHS - SimArena - førsteamanuensis 20%, 16/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - SimArena - førsteamanuensis 20% Italo Masiello Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Svar på søknad om permisjon - BL-B Permisjon Julianne Vestøl Olsen Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: Arkivdel: Student 531

14 I,, N, X, S N, 16/ Anmodning om forlengelse Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - professor II HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Dokumentasjon - uten søknadsskjema Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Fravær fra eksamen Fravær fra eksamen Studieadministrativt kontor /Karianne Akselberg Dok. dato: Arkivdel: Student 539 I, 16/ Ettersending av dokumentasjon Fravær fra eksamen Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 16/ Bekreftelse Arbeidsbekreftelse Eline Skirnisdottir Vik HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 224 X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse - 16/04967 Tilsettingssak - FA - Biblioteket - niversitetsbibliotekar - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 I,, N, X, S, 16/ Oppsigelse av studieplass Avbryting av studiet Rita Elisabeth Gjerrestad Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: Arkivdel: Student 517, 16/ AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: Arkivdel: Student N, 16/ tstyr til studentkontor i Møllendalsveien tstyr til studentkontor i Møllendalsveien It tjenesten /Bjørn Frithjof Elvsaas Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Avbryting av studiet Avbryting av studiet Martine Cuomo Stensrud Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr Dok. dato: Arkivdel: Student 517, Besvart med utgående dokument, 16/ Avbryting av studiet Avbryting av studiet Martine Cuomo Stensrud Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Skademelding Praksis Bergen kommune, Hellen skole Avdeling for lærerutdanning /Vedran Bubalo Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

16 I,, N, X, S I, 16/ Timelærerkontrakt høst 2016 Timelærerkontrakt Linn Bruun Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 16/ AHS - Klage på karakterfastsetting - BVP130 AHS - Klage på karakterfastsetting - BVP130 Joakim Farestveit Studieadministrativt kontor /Siren Grethe Tveit Brynjulfsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ Vedr. klage AHS - Klage på karakterfastsetting - BVP130 Joakim Farestveit Studieadministrativt kontor /Siren Grethe Tveit Brynjulfsen Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 16/ Søknad om permisjon fra studiet - PP Permisjon Avdeling for lærerutdanning /Bente Cathrine Janby Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ AL - Klage på karakterfastsetting - GBPEL210 AL - Klage på karakterfastsetting - GBPEL210 Charlotte Lie Mathisen Studieadministrativt kontor /Håkon Drabløs Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 16/ Søknad om permisjon fra studiet - GRR Permisjon Avdeling for helse- og sosialfag /Kristin Senneset Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

17 I,, N, X, S I, 16/ Oversendelse av høring om effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet Høring - videresending av høring fra Barne- og likestillingsdepartementet - Effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet - Forslag til endringer i håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet Kunnskapsdepartementet /Anne Groholdt Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Ida Heggholmen 008, 16/ testengelse fra praksis testengelse fra praksis Avdeling for lærerutdanning /Jorunn Anette Henriksen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Vedrørende min studiesituasjon testengelse fra praksis Avdeling for lærerutdanning /Jorunn Anette Henriksen Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ testengelse fra praksis testengelse fra praksis Avdeling for lærerutdanning /Jorunn Anette Henriksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-9 T 126/15 - AIØ - VIT - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: 26.10.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03015-3 Søknad om innpassing Jørgen Lygre Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr I, 15/06260-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Bjarte Hundvin første ledd HR Rekruttering /Noelia

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01171-5 Notat sendt til NAV NAV - Oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Lønnskontoret /Linda Alrek Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/02052-8 Gjesteforeleser ved Avdeling for helse-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-60 Kopi av pålegg om sluttinnlegg før hovedforhandling fra Bergen Tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01246-6 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Dag Moster Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/03606-8 Administrativt vedtak - AHS - VIT - forlengelse Tilsettingssak

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01155-11 Søknad om 20 % permisjon Arbeidsforhold Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 17.08.2016, Besvart

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/03250-6 Results Report Project ID 102204E2 Fredskorpset - Project ID 102204E1 Fredskorpset Internasjonalt kontor /Elin Kvaale Dok. dato: 28.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 351, 15/03961-7 Vedrørende

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-64 Motpartens prosesskriv til Bergen tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor Regjeringsadvokaten

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01629-6 Kontrakt mellom Voss kommune og Høgskolen i Bergen om veiledningsoppdrag (barnehager) skoleåret 2016/2017 Voss kommune, oppdrag veiledning Voss kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-6 Vurdering fra sakkyndig utvalg sendt til søkerne Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning Dok. dato: 14.08.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-52 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Sogndal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 06.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-19 Svar på forespørsel om praksisplasser for 2. års fysioterapeutstudenter (kommunehelsetjeneste), vårsemesteret 2016 uke 1-11 Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Stryn

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal U, 15/01333-13 Tilbud om stilling som stipendiat i dramapedagogikk ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater Katrine Heggstad HR Rekruttering /Anne

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02687-3 Kontrakt - gjesteforeleser Eirik Wigtil Søfteland Dok. dato: 29.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 15/03128-5 Kontrakt - gjesteforeleser Anne-Grete Aadland Sætre Dok. dato: 07.10.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01294-14 Kontrakt - gjesteforeleser Tiina Maarit Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01470-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Berit Natalie Bareksten HR Rekruttering /Kristin Mathiesen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/02344-2 Pålegg om overtid vår 2016 Pålegg om overtid Alexander Lundervold Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane 232.2, 15/02411-4 Regnskapsrapport 2015 Norgesuniversitetet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/02641-5 Anmodning om forlengelse av midlertidig tilsetting Tilsettingssak - FA - Senter for nye medier - prosjektleder - midlertidig HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa 212.2,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-15 Innkalling til møte i Avdelingsrådet 4.11.2016 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01151-18 Kronologisk oversikt over studieløp Skikkethetsak Institutt for sosialfag og vernepleie /Ingunn Ellingsen Nordstrøm Avdeling for lærerutdanning /Jannike Lyngtun Dok. dato: 02.03.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-5 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01181-19 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok. dato: 22.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/02093-20 Kontrakt - gjesteforeleser Thomas Nag Dok. dato: 28.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01029-99 Tilbud om partnerskolekontrakt AL - kontrakter om praksisopplæring - grunnskole - 2015 Nygårdslien skole Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-31 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Aksel Ivar Rokkan Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-32 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-37 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Haugesund kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-12 Retur av signert finansieringsavtale - 2015-1-NO01-KA107-013205 - Erasmus + global mobilitet Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01063-2 Innkalling til autorisasjonssamtale Autorisasjon av nøkkelpersoner for sikkerhetsgradert informasjon Kunnskapsdepartementet Høgskoledirektøren /Christian Fotland 004 I, 15/01143-16

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02111-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Benedikte Lunde Hvitmyhr HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning, 15/02248-42 Krav om innsyn

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-7 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 Cathrine Holst, 15/01213-40 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-45 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Fusa kommune, Tiltak for fuksjonshemma Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-9 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 May-Britt Øiseth Moen Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv, 15/01213-44

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01011-74 Søknad om Fo-midler AIØ Fo-midler 2015-2016 Høgskolen i Bergen /Lars Magne Nerheim Offl 26 fjerde led Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Anja Olsen Moberg Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01166-7 Bekreftelse på gjenopptakelse av studier Permisjon Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe 531 N, 15/02155-6 Svar på søknad om støtte til kompetanseutvikling Kompetanseutvikling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/03000-1 Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning - Anbudskonkurranse Oslo Kommune tdanningsetaten Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01033-11 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Matematikk - stipendiat Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/01062-8 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01538-17 Svar på innsynsbegjering Studietur til Kina Bergensavisen AS Seksjon for utdanning /Kristin Ravnanger Dok. dato: Arkivdel: Student 535 I, 15/01675-58 Ent3rkontrakt høst 2016 ENT3R

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-480 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Mette Senneseth Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/01104-481

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-35 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Flora kommune, Fysio-/ergoterapiavdeling Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-16 Referat avdelingsrådsmøte 4.11.2016 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-4 Innstilling Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01004-2 Stilling etter avslutta åremålsperiode Framtidig arbeid for tilsett Avdeling for lærerutdanning /Dag Orseth Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01808-22 Sak 38/15 Sykefravær 3. kv. 2015, totaloversikt AM 2015 X, 15/01808-25 Sak 42/15 Referat VO-møte 01.12.15 AM 2015 X, 15/01808-26 Sak 42/15 Stamina helse - utkast til handlingsplan

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01523-3 Mandat for utgreiingsarbeid - HiB, HSH, HiSF SAKS - Samarbeid, konsentrasjon og sammenslåing Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv 321 N,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02044-2 Tildelinger til Grieg Research School for 2016 Samarbeid med Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01129-31 Oppnevning av medlemmer fra biblioteket til velferdskomite: festkomite for sommerfest og kollegafest Velferdsutvalg 2015 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-500 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Lene K Juvet Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 453 31.08.2015, Tatt til etterretning I, 15/01104-501 Kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-6 tbetaling av lærlingtilskot for 1. halvår 2015 Avtaler om lærlingeplasser 2015 Hordaland fylkeskommune Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01243-5 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Lisa Stokkeland Avdeling for helse- og sosialfag /Christel Devik Dok. dato: 23.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv 250 14.10.2016,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01151-6 Bekymringsmelding student 3 års praksis Skikkethetsak Avdeling for lærerutdanning /Jannike Lyngtun Dok. dato: 10.11.2015 Arkivdel: Student 536 19.11.2015, Tatt til orientering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-489 Kontrakt - sensor Raija Dahlø Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-490 Kontrakt - sensor Else Egeland Dok. dato: 10.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-491

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02316-10 Avtale om praksis for studenter Praksis for sosionomstudenter kull 14 NAV Askøy Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem 426 20.05.2016, Tatt til etterretning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01045-5 Svar på søknad om foreldrepermisjon Omsorgspermisjon Dok. dato: 03.09.2016 Arkivdel: Personal 214.2 I, 15/01257-71 Signert undervisningskontrakt høst 2016 Firmakontrakter - AIØ

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01306-139 Søknad om tilgang i FS - Lise Bjørkhaug Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Håvard Moe Hagen Opptakskontoret /nni Beite Rogvin

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/01602-7 Anmodning om forlengelse av vikariat

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01536-2 Referat brannøvelse - 16.02.15 Brannvern - Møllendalsveien Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Bente Lyssand Molland Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 254

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01044-17 Forespørsel om praksisplasser for 2.års fysioterapeutstudenter studieåret 2015/16 Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Aleris omsorg, Søreide Sykehjem Avdeling for helse-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01257-67 Signert undervisningskontrakt høst 2016 Firmakontrakter - AIØ Åshild Mongstad Stavnes Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: 01.09.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-21 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Sørlandet sykehus, Kristiansand Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01014-24 Tilbud om stilling som stipendiat ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Thomas Potrebny

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01143-31 Forespørsel om praksisplass for 3.års vernepleierstudent høsten 2016 Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Kjetil Damm Gjermund Sulen Eli Handeland Eli Fjeldstad Hordaland

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-48 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Bergen kommune, Kalfaret sykehjem /Ida Saxevik Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01222-3 Kontrakt - gjesteforeleser Solveig Storbækken, 15/01291-15 Interimrapport 2015 - Erasmus+ mobilitet - 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-8 Protokoll T 98/15 - AHS - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01014-15 Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere søkere til stilling som stipendiat ved Senter for kunnskapsbasert praksis Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01240-3 Kontrakt - gjesteforeleser Siri Lill Aaberg Dok. dato: 01.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv N, 15/01306-125 Søknad om ny rettighet i FS for Terje Finnekås Tilgang til Felles Studentsystem

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01452-8 Kontrakt - gjesteforeleser Tor Haugen Dok. dato: 31.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01966-3 Samarbeidsavtale - Høgskolen i Bergen og Addisco - Bachelor med fordypning i Tek 518093

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01308-12 Søknad om ulønnet permisjon i forlengelse av foreldrepermisjon Fødsels- og omsorgspermisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: 24.08.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-23 Dokumentasjon Protrebny Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01014-19 Merknader til sakkyndig vurdering Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-14 Referat avdelingsrådsmøte 23.9.2016 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02046-5 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Solveig Bartun Rob Dok. dato: 28.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/02050-3 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01175-6 Kontrakt - gjesteforeleser Birger Norderud Lærum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/01274-4 Kontrakt - gjesteforeleser Per Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01675-66 Ent3rkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-13 Innkalling til møte i avdelingsrådet AHS 23.9.16 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01306-137 Tilgang til FS - Bente C. Bakke Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Håvard Moe Hagen Avdeling for lærerutdanning /Tone Reistad

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01005-5 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Rita Agdal HR Rekruttering /Anne

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02385-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale nni Beite Rogvin HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 01.09.2016, Tatt til etterretning, 15/02707-4 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01236-2 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Ragnhild Drage Berentsen Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/01246-4 Kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01675-68 Ent3rkontrakt høst 2016 ENT3R - kontrakter / Enter-kontrakter Sjur Herheim Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 20.10.2016,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer