Samordning av kriseplaner i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samordning av kriseplaner i"

Transkript

1 Samordning av kriseplaner i Songdalen kommune Organisering av Psykiatrisk kriseteam Oppdatert C:\Users\kcandasamy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1MUTVZZV\Sammensetning av Kriseteamet 2014 oppdatert doc

2 - 2 - Bakgrunn: Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid etter lov om helsemessig- og sosial beredskap Forskriftens 6 stiller krav til samordning av beredskapsplaner. Hensikt: Vi vil aldri kunne lage system for krisehåndtering som helt beskytter mot feilvurderinger, utelatelser eller kritikk. Vi skal heller ikke være med på å gjøre sorg og krise til et offentlig ansvar der hvor det private rom kan hanskes med det. Imidlertid ønsker vi å sikre at mulighetene for oppfølging der det trengs blir ivaretatt. Vi ønsker å kunne demme opp for panikk og gi mulighet for ivaretakelse. Enheter i kommunen har sine egne beredskapsplaner i forbindelse med kriser og ulykker. Imidlertid vil det være noen tangeringspunkter hvor det vil være nyttig med samkjøring og oversikt over de ulike delplaner og tiltak. Det er også viktig til enhver tid å vite hvem som har ansvar/koordinerer på aktuelle tidspunkt. Hver enhet vil også ha behov for å kunne dra nytte av andres kompetanse og veiledning. Det er et begrenset antall deltagere som er direkte berørt i første omgang ved ulike kriser. Etter hvert vil andre enheter stå for oppfølging, veiledning og rådgivning. Kommunikasjonslinjene må være klare slik at man vet at alle som trenger det blir ivaretatt. Eksisterende planer: Plan for kriseledelse overordnet de øvrige planer Katastrofeplan - legevakt Smittevernplan Skolenes planer Barnehage plan Nødvendig kompetanse: Medisinsk kompetanse: lege, ambulanse. evt. sykepl. Etterforskningsmessig: Politi/lensmann: ledelse/koordinering av skadested, etterforskning. Omsorg: Prest, psykiatrisk sykepleier, diakon, helsesøster osv. Rådgivning: PPT, skole, barnehage, familiesenter. Uformell kompetanse: Erfaring fra lignende hendelser, kjennskap til miljøet, pårørende, naboer osv. Aktuelle samarbeidsparter: Politi Legetjenesten Brannvesen Kommunelegen Helsestasjonen Kirken v/ prest og/eller sognediakon Psykisk helse Hjemmetjenesten Skoler Barnehager Familiesenter PPT Sørlandets sykehus HF (de er i ferd med å utarbeide sin egen plan.)

3 - 3 - Hver enhet bør ha oversikt over andres planer, det må være et system for evaluering og oppdatering av planene med telefonliste. Det er viktig at planene er oversiktlige og ikke for detaljerte. Ingen kriser er like, og vil alltid kreve improvisasjon. Tydelige kjøreregler og avklart ansvar er det viktigste. Det er også viktig å være forberedt på at det alltid vil være noen som føler seg oversett, forulempet, ikke ivaretatt osv. Det er derfor viktig at impliserte parter snakker sammen under og etter prosessen, og at ansvaret for denne delen også er avklart. Alle impliserte parter bør ha en fellessamtale i løpet av første uke etter ulykken. Gjennomføring Planene iverksettes hvis det foreligger sannsynlighet for at det er behov for aktivering av planer knyttet til andre enheter enn dem man selv tilhører. Det er bedre å ta en kontakt for mye enn en for lite. Akutt krise/første innsatsfase: Lege eller politi er de første på stedet. Det akuttmedisinske og etterforskningstekniske gis høyest prioritet. Dersom sykepleiefaglig assistanse er påkrevet kontaktes vakthavende sykepleier i hjemmetjenesten. Kommunikasjon mellom prest og politi er også fastsatt i regelverk. Når det akuttmedisinske er ivaretatt og de viktigste etterforskningene er gjennomført må ansvarlig polititjenestemann og ansvarlig lege avgjøre hvorvidt det er behov for å etablere et psykososialt støttearbeid knyttet til ulykken (psykiatrisk kriseteam). Dette skal alltid gjøres i følgende situasjoner: Gjennomført selvmord Ulykker med alvorlig skadde eller døde barn Ulykker med 2 eller flere kritisk skadde voksne Ulykker med døde voksne Ulykker med flere enn 4 skadde uansett skadegrad. Andre situasjoner der forhold knyttet til ulykken er av en slik art at det kan være behov for et psykososialt støttearbeid. Hvis det allerede tidlig under arbeidet, gjerne allerede ved varslingen er klart at det vil bli nødvendig med etablering av et psykososialt støtteapparat kan dette arbeidet iverksettes straks. Det psykososiale støttearbeid skal igangsettes og gjennomføres på følgende måte (psykiatrisk kriseteam) Psykososialt støttearbeid: Lege kontakter psykiatrisk sykepleier. Psykiatrisk sykepleier sørger for å varsle krisepsykiatrisk team.

4 - 4 - Psykiatrisk kriseteam vurderer hva som trengs, og hvem som evt. iverksetter: Informasjonsmøte Individualsamtaler Lokale for informasjonsmøte Oppfølging: Psykiatrisk kriseteam er ansvarlig for videre oppfølging første ordinære arbeidsdag. De ulike oppfølgingsinstanser har sine rutiner og egen koordinator. Minnestund, foreldreveiledning planlegges fra aktuelle enhet alt etter hvem som er involvert osv. Psykiatrisk kriseteam har ansvaret for å kartlegge nettverket og hvilke behov og ressurser som ligger der. Hvem har krav på informasjon, og hvem skal gi den? Planen evalueres en gang i året. Hovedansvarlig for at dette blir gjort er psykiatrisk kriseteam. Psykiatrisk kriseteam skal møtes to ganger per år. Psykiatrisk kriseteam består av: Leder av Kriseteamet: Kommuneoverlege 1 Atle Kristensen, / , eller hans stedfortreder (lege) Miriam Stensrød, Nestleder: Fagleder terapiteam: Ruth Føreland / Øvrige medlemmer: Psykiatrisk sykepleie: Emerentse Guttormsen, / Sokneprest Jan Austad, / o Egen beredskapsliste Kommunepsykolog: Annette Haugjord Nav rådgiver: Ingunn Bråthen, o Navleder: Tone F. Bech, Ledende helsesøster: Magnhild Leire, / o Helsesøster: Målfrid Ege, (vara) Oversikt over kontaktpersoner Skole Rektor Tlf. jobb Mobil Songdalen Øystein Dybesland ungdomsskole Finsland skole Per-Arthur Romberg Hansen Rosseland skole Ragnar Nøding Tunballen skole Ruth Ringstad Kolnes Barnehage Finsland barnehage Ragnhild Aasen Thomsen Bjørnungen Unni Olsen barnehage Tunballen barnehage Gry Eike Eventyrheia Monica Ommundsen barnehage Birkelid barnehage Nina Bentsen

5 - 5 - Politi Kontaktperson Tlf.jobb Tlf.privat Søgne og Songdalen Terje Pedersen lensmannskontor. Kristiansand.pol.st Vakttelefon Reserve Flyktningekont. Flyktningekons. Ane Lindvig Legetjenesten Legevakt Songdalen Legevakt Kr. sand Legevakt Søgne Songdalen legesenter Helsetjenesten Kommuneoverlege 1 Atle Kristensen Helsestasjon Magnhild Leire Psykisk Helsetjeneste Avdelingsleder Ruth Føreland Psykiatrisk sykepleier Psykiatrisk sykepleier Emerentse Guttormsen Omsorg Helse- og omsorgssjef Margun Øhrn / Ass. enhetsleder Kari Kallhovd Avdelingsleder Oddbjørn Hagen Avdelingsleder Turi Stapnes Avdelingsleder Hjørdis Fjeld Kokk Elin Svendsen Avdelingsleder Pål Henden Menigheten Sokneprest Søgne Hilde Elise Andreassen Kapellan Søgne Eirik Nyfeldt Bø Sokneprest Songdalen Jan Austad / / Vakttelefon i Mandal Vakttelefon mellom kl prosti Familiesenter Familiesenter Tone Ruenes Dalsøren PPT

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

STØTTETEAM VED KRISER

STØTTETEAM VED KRISER STØTTETEAM VED KRISER (FRA OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN) Vedtatt av styre 22.5.2014 www.lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger O 2 Vi Vil Vi Våger Vedlegg 12 Støtteteam ved kriser Utarbeidet av Dato Revidert

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER

BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1 Innholdsfortegnelse BISPEDØMMETS PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1. Innledning s. 3 2. Den sivile beredskap s. 4 2.1 Organisering av redningstjenesten...

Detaljer

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya.

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. 22. juli 2011 Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. Innledning Rapporten - Bakgrunn og hensikt Terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya 22.juli

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien Personal- og internkontrollhåndbok Dokumentnavn Beredskapsplan for krisehåndtering Godkjent av styret Gjelder fra 01.08.13 Versjon 2 Planlagt revisjon Vår 2015 Ansvarlig for revisjon Rektor Revidert 12.02.14

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

KURSPLAN. Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM)

KURSPLAN. Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM) KURSPLAN Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM) Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass

Detaljer

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD... 3 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG... 4 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT:

Detaljer

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 -

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - Kriseplan for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER... 4 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål og målgruppe... 5 1.3 Begrensning... 5 1.4 Definisjoner...

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Solid - Raus - Spenstig

Solid - Raus - Spenstig 2015 Solid - Raus - Spenstig KRISE Krise- og OG beredskapsplan BEREDSKAPSPLAN STAVNE Stavne ARBEID Arbeid OG og KOMPETANSE Kompetanse KF KF Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Definisjon av krise... 3 1.2.

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

PLAN FOR PSYKOSOSIALE TILTAK VED KRISER, KATASTROFER OG ULYKKER LOM KOMMUNE

PLAN FOR PSYKOSOSIALE TILTAK VED KRISER, KATASTROFER OG ULYKKER LOM KOMMUNE PLAN FOR PSYKOSOSIALE TILTAK VED KRISER, KATASTROFER OG ULYKKER LOM KOMMUNE Innhold MÅLSETTING... 3 DEFINISJONER OG BEGREPSAVKLARINGER... 3 SAMORDNING MED ANNET BEREDSKAPSPLANVERK... 4 PSYKOSOSIALT STØTTEAPPARATET

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Innhold Innledning... 3 Avgrensning... 3 Utsatte barn og unge... 4 Nå-situasjonen i forhold til samhandling... 5 Rammebetingelser...

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer