STØTTETEAM VED KRISER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STØTTETEAM VED KRISER"

Transkript

1 STØTTETEAM VED KRISER (FRA OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN) Vedtatt av styre

2 Vi Vil Vi Våger O 2

3 Vi Vil Vi Våger Vedlegg 12 Støtteteam ved kriser Utarbeidet av Dato Revidert av Dato Ansvar: Nestleder helse- og sosialsjef Beredskapskoordinator Enhetsleder PHH Rådmannen Målsetting Sørge for at ofre og involverte ved kriser og katastrofer blir ivaretatt på en faglig forsvarlig måte etter den akutte situasjonen og ved oppfølging inntil ordinært helsevesen overtar. Det er en del av målsettingen at man skal kunne agere på første hverdag etter hendelse. I særlige tilfeller kan teamet benyttes i helger/høytider. Dette vurderes av teamets medlemmer. (Det akutte forventes ivaretatt av lege/legevakt, ambulanse, politi, brannvesen evt. prest og andre samarbeidspartnere). Sammensetning og ansvarsfordeling Teamets koordinator er leder/ avd. leder psykisk helse. Denne har ansvar for nødvendig samordning, opplæring etc. Kommunelegen har i kraft av sin stilling et overordnet faglig ansvar for den medisinske delen av støttetjenesten. Støtteteamets medlemmer m/telefonnr. og varamenn Medlem Tlf. 1. vara Tlf. May-Ardis Iversen, støtteteamets koordinator Tom Eikeland, kommunelege, faglig ansvarlig Karen E. Lind, leder helsestasjonen/enhet for barn og unge (send SMS) privat: Trond Pedersen Ehsan Rajabian Lyngdal Legesenter/fastlege Helsesøster Tordis G. Hoel Jan Hananger, soknediakon (send SMS) Geirulf Grødem Alle fire kan ringes til. Den som blir oppringt/kontaktet har ansvar for å sikre at de aktuelle personer blir kontaktet. Størrelsen på gruppen kan utvides etter behov. Rådmannen varsles hvor støtteteamet etableres. Andre ressurser som politi, barnevern, NAV, Røde Kors og lignende kan også trekkes inn av støtteteamet. 3

4 Vi Vil Vi Våger Avklaring/grensedragning Det er viktig å sikre godt samspill og avklaringer opp mot det krisearbeid som fanges opp av barnehagenes og skolenes beredskapsarbeid ved kriser, samt s overordnede plan for kriseledelse. Ansvar: Koordinator i samarbeid med rådmannen. Støtteteamet trer i kraft etter forespørsel fra Legevakt Kommuneadministrasjon (plan for kriseledelse i ) Andre instanser som politi og lignende Medlemmer av støtteteamet Henvendelser loggføres (se eget skjema, vedlegg 1, side 43). Tiltak Vurdere behov og omfang av tiltak i forhold til grad av akutte hendelser Kvalitetssikre og initiere tiltak for oppfølging etter akutte hendelser Tiltak som kan vurderes: Sikre oppfølging av enkeltpersoner/grupper, pårørende/andre nærstående, sikring av videre henvisning/tiltak og lignende. Debriefing av hjelpepersonell. Informasjon i forbindelse med den aktuelle situasjon - Teamet må konsolidere praksis og ut ifra det utarbeide inforutiner. Nedenfor følger foreløpige veiledende rutiner: - Det er vesentlig at det i alle faser gis sannferdig og tydelig informasjon om fakta. - Informasjonen må samtidig styres i forhold til omgivelser, presse og andre (viser til plan for krise/beredskapsledelse i ). - Nødvendig informasjon til kommuneadministrasjon må sikres Ansvar informasjon i konkrete situasjoner: Kommunelegen/koordinator Pårørendesenter Opprettelse og plassering vil variere etter hendelsens karakter. Dersom omfanget er av slik art at pårørendesenter etableres tilhører ofte saken den sentrale kriseledelsen og organiseres derfra. Støtteteamet kan da bli tildelt deloppgaver etter nærmere anvisning. Dersom støtteteamet har behov for et «stort» møtested for personer som er involvert i og rundt en hendelse, kan vi tenke på lokaler som kommunen disponerer, men også Frivilligsentralen eller Røde Kors-huset. Da må aktuelle personer kontaktes for evt. benyttelse av de lokalene. Kompetanse Selv om hver enkelt av teamets medlemmer besitter viktig og relevant kompetanse, må det påregnes tid og økonomi til særlige opplæringstiltak/øvelser etc. Kompetanseplan må utarbeides. I denne bør også fremgå hvilken opplæring som kan gjennomføres med egne krefter. Ansvar og revisjon Denne prosedyren er en del av «Overordnet beredskapsplan for». 4

5 Vi Vil Vi Våger Årlig revisjon: Rådmannen eller den rådmannen bemyndiger (bør ses sammen med revisjon av plan for kriseledelse, kapittel 12). 5

6 Vi Vil Vi Våger Vedlegg 1: Dokumentasjon - bruk av/involvering av støtteteam ved kriser Følg prosedyren Navnet på den fra teamet som mottar henvendelsen og fyller ut skjemaet: Loggføring ved iverksettelse av støtteteam ved kriser Ansvar: Bemyndiget person/kriseledelse Dato/klokkeslett: Beskrivelse av hendelsen: Hjelpepersonell involvert: Bemyndiget person/ansvarlig: Informasjonsansvarlig: Hvilke personer er kontaktet: Klokken Kommentar 6

7 Vi Vil Vi Våger Berørte personer/pårørende: Varsling: 1 Kommuneledelse 2 Enhetsleder 3 Kommunelege Debriefing: Hva er gjort? Hvem var involvert? Klokken Kommentar Videre tiltak: Evaluering: (Viktig å få til evaluering som kan gi innspill til forbedring/bekreftelse) Sign: 7

8 Vi Vil Vi Våger Postboks 353, 4577 Lyngdal Telefon E-post: Org.nr

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Retningslinjer for ekstern varsling i Røde Kors

Retningslinjer for ekstern varsling i Røde Kors Retningslinjer for ekstern varsling i Røde Kors Godkjent ledermøte 29.5.08 Retningslinjer for ekstern varsling i Røde Kors Det er etablert en HOTLINE for effektiv og enkel varsling av forhold som er uetisk,

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er:

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er: RETNINGSLINJER FOR VARSLING I CERMAQ GRUPPEN Retningslinjene gjelder for alle selskaper i Cermaq Gruppen. Daglig leder i selskapene er ansvarlig for at retningslinjene implementeres og gjøres kjent for

Detaljer

Hovedmål for arbeidet: Delmål for arbeidet : Bakgrunn for planen: Teorigrunnlag:

Hovedmål for arbeidet: Delmål for arbeidet : Bakgrunn for planen: Teorigrunnlag: Plan for arbeid med Fravær - Bekymringsfullt fravær April 2013 Hovedmål for arbeidet: Redusere fraværet hos elever i Nes-skolen. Omfatter ordinært fravær og bekymringsfullt fravær. Delmål for arbeidet:

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt

Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Oslo, 2. september 2010 Vår ref.: 423.4/LRK Deres ref.: 201000615 Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt Landsrådet

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer