Nr Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 2010 35. Årgang"

Transkript

1 Nr Årgang

2 Leder n Da har vi kommet godt ut i det nye året. Aktivitetene på denne årstiden er i full gang både ute og inne. Det er tid for å stoppe opp og ta et tilbakeblikk på hva vi har gjort, og på hvilke planer vi har for Spillum IL har vært inn i et aktivt, kreativt og godt arbeidsår. Alle gruppene har lagt ned en solid arbeidsinnsats, som vi skal nyte godt av i Mye av tiden det siste året har godt med til finansiering og momskompensasjon eller ikke for Frivillige organisasjoner i forbindelse med den stoooore investeringen som er gjort, når vi gikk til innkjøp av ny tråkkemaskin til årets skisesong. Jeg tror det er en av de flotteste tråkkemaskinene jeg har sett, og den eneste med så fin blåfarge. Takk Sparebank 1 M-N for farge og pengebidrag. Det er frustrerende når for eksempel Namsos Kommune kjøper Tråkkemaskin og får igjen de kronene de har betalt i moms, mens Spillum IL som kun drives på dugnad/frivillighet, ikke har anledning til dette. Vi må betale momsen til staten. Det er ikke slikt som gjør denne jobben meningsfylt. Det har føltes som om alle motbakkene måtte forseres med bakglatte ski i denne prosessen. Vi kan ikke dvele ved det. Det er så mye positivt som skjer i Spillum IL! En av de tingene som er gledelig, er den store givergleden vi opplevde i forbindelse med innsamling av penger til innkjøp av ny tråkkemaskin. Det er ikke bare de på Spillum som har gitt pengegaver - det har kommet inn penger fra hele Namsos, så det er tydelig det er mange som setter pris på løypetilbudet som finnes. Dessverre måtte vi konstatere at Namsos Kommune ikke kunne tilgodese Spillum IL med pengestøtte til innkjøp av ny tråkkemaskin, men det var mange fine ord på veien. Takk til dere alle som har bidratt! Et annet godt bidrag til klubbkassa er Grasrotandelen, som må være noe av det mest geniale som er lansert til fordel for idretten siden Spillum IL har i dag anlegg som har blitt verdsatt til over 14 millioner kroner. Alt dette er bygd opp på et solid fundament av frivillighet, og med et stort bidrag av dugnadsinnsats. Mange har brukt av sin dyrebare fritid til dugnadsinnsats for å oppgradere anlegg, vedlikehold, arrangementer og administrasjon, slik at alle unge og de som ikke er så unge lenger, skal ha et tilbud for fysisk aktivitet, noe som blir viktigere og viktigere i dagens samfunn. Dette er noe laget ønsker å bygge videre på i Vi ønsker fortsatt å ha et livskraftig idrettslag, der vi kan tilby våre medlemmer i alle aldre og med forskjellig forutsetninger et variert tilbud, og anlegg som er i god stand.

3 Vi vil rette en stor TAKK til alle som har bidratt med dugnadsinnsats i 2009, det er gull verdt! Vi håper også at vi kan dra nytte av dokkers dugnadsinnsats i 2010, og at vi får enda fler med på laget i Jeg vil også rette stor takk til våre sponsorer som bidrar til at våre styremedlemmer og trenere/oppmenn kan bruke mer tid til aktiviteter for barn og unge, enn til å gå rundt for å skaffe penger for å opprettholde aktivitetsnivået osv. Takk til alle som bidrar! Knut Arne Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 2. februar 2010 i Namdalsavisa og på vår nettside Årsmøtet avholdes på klubbhuset Spillum idrettspark tirsdag 2. mars kl Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger 5. Behandle idrettslagets regnskap herunder grupperegnskaper 6. Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 10. Valg Med vennlig hilsen Styret

4 Styrets sammensetning Årsberetning Spillum Idrettslag 2009 Hovedlaget Leder: Nestleder: Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Knut Arne Østvik Willy Wold Morten Heggli Bodil Sævik Roger Engesvik Mona Hopen Lederne for undergruppene sitter også i styret. Barneidrettskontakt Jon Breistrand Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 10 styremøter siden forrige årsmøte og behandlet 44 saker. Det har i tillegg vært holdt et ekstraordinært årsmøte i forbindelse med finansiering av Tråkkemaskin. Spesielle oppgaver 2009 har vært preget av innkjøp av nye tråkkemaskin, da den 25 år gamle tråkkemaskinen fikk motorhavari på slutten vintersesongen. SIL-Posten har kun hatt én ugave i 2009, men den var derimot i farger. Vi takker den hardt arbeidende redaksjonskomiteen som gjør dette mulig. Aktivitet Aktiviteten i gruppene har i 2009 også vært stor. Vi kan i år også se av aktiviteten i Skigruppa at Spillum il er en av Namdalens største langrennsklubber. Resten av gruppene har en stabil aktivitet. Friidrettsgruppa mangler fortsatt styre, så her er det ingen aktivitet. Namsen Friidrett arrangerte Spillums- stafetten i 2009 for Spillum Il. Det arrangeres Trim-kafé i Klubbhuset hver søndag mellom 12:00 14:00 fra januar til april,. Trim-kaféen har meget godt besøk. Det serveres kaffe og vafler. Spillum IL valgte å gi all inntekt fra Trimkaffen 31. januar til de jordskjelvrammede på Haiti.

5 Anlegg Anleggene til SIL holder høy standard og er godt vedlikeholdt. Skiarenaen er blitt utvidet med bredere løyper, arena for skiskyting og større parkerings plass, men fortsatt er det behov for større parkeringsareal. Dette er noe det jobbes med. Den gamle fotballbanen er forsatt utleid. Økonomi Økonomien til SIL er god takket våre gode sponsorer. Vi har fått ny hovedsponsor, Sparebank 1 Midt-Norge, som er hovedsponsor sammen med Toyota Namsos og Byggmakker. Sponsorinntektene for 2009 har gått litt ned, men dette var forventet pga den perioden vi har vært gjennom. Hovedlagets gjeld til fotballgruppa har økt, mens gjelda til Langrennsgruppa er tilbakebetalt. Spillum IL har anskaffet en ny tråkkemaskin. Dette er et tungt økonomisk løft for Spillum IL som har sett seg nødt å lånefinansiere tråkkemaskina hos Sparebank 1 finans. Vi får dermed en månedlig betalingsbyrde i Det er lenge siden Spillum IL har vært nødt til å ha gjeld i en finansinstitusjon. Dette er en lite ønskelig situasjon for oss, men styret er av den oppfatting at det er så viktig for Spillum IL og Namsos befolkning at det er tråkkemaskin i Spillumsmarka, at dette er nødvendig. I forbindelse med kjøp av ny tråkkemaskin ble det også gjennomført en innsamlingsaksjon. Her har det kommet inn godt over kroner. Dette er meget gledelig, og det tyder på at flere mener det er viktig med tråkkemaskin. Spillum IL har avtale med NamsosJarlen når det gjelder salg av sponsorkontrakter i En annen god inntektskilde for Spillum IL er grasrotandelen fra Norsk tipping. Dette har gitt Spillum IL en inntekt i 2009 på kroner. Regnskap for hovedlaget var ikke klart ved trykking av SIL- Posten. Regnskapet vil derfor bli lagt fram på årsmøtet. Medlemstall for 2009 Medlemsmassen i Spillum IL er stabil rundt 450 medlemmer. Medlemstallet er viktig for Spillum IL, da støtten vi mottar fra staten, er beregnet ut fra antall medlemmer. Spesielt viktig er det at vi får registeret alle i familien når man betaler familie medlemskap. Alle på treninger i regi av Spillum IL skal være registrert medlem. Dette sikrer bla at den aktive er forsikret når det utøves aktivitet i regi av Spillum IL.

6 SPILLUM IL LANGRENN - ÅRSBERETNING 2009 ADMINISTRASJON Langrennsgruppa har bestått av følgende: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Regnskapsfører Løypekjørere Trenere Karl Magne Grannes Erik Sævik Kjersti Skaret Terje Grubbmo Eva Meidal Matias Mørkved Birger Sund Per Dille, Arve Smevik og Erik Sævik Svein Tore Hovd, Mona Grubbmo Andreas Vannebo MØTEVIRKSOMHET I GRUPPA I 2009 har vi behandlet en rekke saker i styremøtene. I tillegg har styremedlemmene avklart en rekke Enkeltsaker pr. telefon, samt på . Det er avholdt en rekke arbeidsmøter i forbindelse med arrangement og dugnader. TRENINGER Treningene startet i august med rulleski- og barmarkstreninger. Det er en fenomenal økning og iver i treningsgjengen. Vi vil takke trenergruppa som gjør en utmerket jobb med å bygge opp skimiljøet på Spillum. Spillum har utøvere fra hele Namsosområdet. KARUSELLRENN I 2009 ble det arrangert 6 renn. Første renn ble arrangert onsdag Som en prøveordning ble rennene flyttet fra mandag til onsdag. Dette ga gode resultater med et snitt på 185 startende pr. renn. Til sammen har det vært 307 deltagere i Karusellrennene har blitt mer og mer populære for hvert år, og det er yrende liv i lysløypa under rennene. SAMLINGER I år var også en del av utøverne på sommerskiskole i Meråker. Spillum er den desidert største klubben på barmarksamlingene i Namdalen. DELTAGELSE RENN Spillum var den klubben i Namdal med størst deltagelse under skirennene i Langrennsgruppa benytter delvis buss ved reiser til skirenn. Dette er positivt både økonomisk og sosialt for å få en god lagånd for de aktive utøverne samt foreldrene. Vi har hatt deltagere fra Spillum både i Hovedlandsrennet og i Midt-Norsk Mesterskap i langrenn. ANLEGG Furuskogen på stadion ble fjernet, og stadion ble utvidet. I lysløypetraseen har det foregått en stor skogryddeaksjon. Traseen er utvidet i påvente av ny tråkkemaskin. Ryddeaksjonen er foretatt av våre trofaste pensjonister/oldboys som har gjort en kjempeinnsats.

7 Parkeringen under karusellrennene var en meget stor utfordring. Parkeringsplassen er utvidet og vi håper at den er stor nok, slik at vi slipper problemer med parkeringa i LØYPER Vi har som mål at løypene skal være i best mulig stand til enhver tid. I tillegg kjøres det spor på skogsbilveien og i fjelløypa når forholdene tillater det. Vi vil spesielt takke løypekjørerne som gjør en utmerket jobb med løypene. TRÅKKEMASKIN Den gamle tråkkemaskinen fikk motorhavari i midten av februar. Den gamle snøscooteren var også ute av drift og vi måtte kjøpe ny snøscooter så vi kom oss gjennom sesongen Samtidig startet arbeidet med å skaffe ny tråkkemaskin. Innkjøp av ny trakkemaskin var ikke uproblematisk på grunn av store kostnader og momsreformen som skulle komme i Det ble mye møtevirksomhet, telefoner og er i forbindelse med dette arbeidet. Den nye tråkkemaskinen ankom i desember, samme helg som vinteren og snøen kom til Spillum. Finansieringen av tråkkemaskinen endte med leasingavtale med Sparebank 1 Midt-Norge. FOTO: HANS KRISTIAN HANSEN; NAMDALSAVISA Fornøyde skirekrutter samlet rundt og på skigruppas nye prepareringsmaskin ØKONOMI Skigruppa har en sunn økonomi med en inntekt på kr ,- og ei utgift på kr ,-. Det vil si at vi har et overskudd på kr ,- inklusive renter.. Skigruppa må påberegne en strammere økonomi i tiden som kommer på grunn av innkjøp av ny tråkkemaskin.

8 SKISKYTING Nå er endelig søknaden godkjent i Namsos kommune, og arbeidet med opparbeidelse av voll og standplass er ferdig. Kulefanger er også skaffet. Vi takker næringslivet på Spillum/Namsos for bidrag som har gjort det mulig å realisere skiskyting på Spillum. SLUTTORD Styret vil takke trenerne og deres støttespillere, samt løypekjørerne for god innsats i året som har gått. Vi takker også hovedlaget og spesielt Knut Østvik for godt utført arbeid i forbindelse med innkjøp av ny tråkkemaskin. Langrennsgruppa hadde en dør til dør-aksjon i forbindelse med støtte til innkjøp av tråkkemaskinen. Vi hadde som mål å skaffe ca ,-, men vi fikk over ,- og er storfornøyde med resultatet og støtten. Vi takker også Namdalsprosjektet for godt samarbeid i forbindelse med byggingen av kulverten under Rv 17. Den nye kulverten medførte at skianlegget ble mye mer tilgjengelig og tryggere for befolkningen på Kammen/Svea. Spillum IL ble tildelt prisen som vinner av klubb-nm i langrenn i Norges Skiforbund. Prisen ble utdelt under banketten på høstmøtet på Gardermoen og det var sjefstrener Svein-Tore Hovd som møtte og mottok prisen på vegne av Spillum IL. Langrenn. Karl Magne Grannes/sign. Kjersti Skaret/sign. Eva Meidal/sign. Eirik Sævik/sign. Terje Grubbmo/sign. Matias Mørkved/sign. Foto: Hans Kristian Hansen NA

9 Spillum il Trim - Årsberetning 2009 Styret i perioden har bestått av følgende: Leder: Kasserer: Styremedlemmer: Ivar Dille Solveig Barstad Sonja Olsen Halldis Teigen Mælen Det er i perioden holdt tre styremøter. I tillegg er noen saker avklart pr telefon og ellers når vi møttes. Aktiviteter: Vi har avviklet tre marsjer med innlagt IVV-stempling og en sykkeltrim: Namdalsmarsjen 7.juni Sykkeltrimmen 10.juni Hjertemarsjen 13.september Romjulsmarsjen 26.desember 26 deltakere 10 deltakere. Vinner av sykkelen ble Kari Hembre 38 deltakere 62 deltakere Trimbøkene som er lagt ut i marka, er også i 2009 godt besøkt. Det var som registrerte seg. Premier er trukket med følgende vinnere: Spillumsfjellet Turid Nordfjellmark Spillumsvatnet Ove Jakob Hembre Spillumsbekken Kari Kjølstad Barstadvatnet Sonja Olsen Lysløypa, lissløypa Frida Saksen Lysløypa, gradstokken Tordis Hansen Økonomi: Regnskapet blir lagt fram på årsmøtet. Styret takker alle som har deltatt i våre aktiviteter. Vi ønsker alle trimmere et godt trimår og velkommen på våre arrangementer til våren. Ivar Dille Sonja Olsen Halldis Teigen Mælen Solveig Barstad

10 Gode representanter for Trimgruppa. Bildet er fra julmarsjen, 26.desember. På bildet er Matias, Aleksander, Lina, Marianne og Åge Langås, Maria, Julie og Svein Erik Bugge, Ann Kristin Moen, Margot Lagesen og Liv Indermo. SPILLUM IL FOTBALL - ÅRSMELDING 2009 Administrasjon: Leder senior/sekretær: Leder barn/ungdom: Bydelskontakt: Styresmedl. : Trude Modell Kolbjørn Ekker Ann Helen Westermann Jon Breistrand Arnstein Lyng Even Øvereng Lars Langås

11 Møter Gruppa har hatt 8 styresmøter, to møter med aldersbestemte lagledere og ett møte i forbindelse med fotballskolen. Vi har også vært representert på samtlige møter i hovedlaget og i alle møter i regi av Trøndelag fotballkrets. I tillegg har gruppa vært representert på flere samarbeidsmøter med våre naboklubber. Sportslig aktivitet Våre yngste lag (6-12 år) har som vanlig hatt sin hovedaktivitet gjennom deltakelse i bydelsserien. Der har vi deltatt med følgende lag: 2 X knøtt, 2 X minigutt/minijenter, lillejenter og lillegutter. I tillegg har lillegutt deltatt i kretsens aktivitetsserie. Alle lagene har deltatt i Namsosmesterskapets turneringsdag. Knøtt- og mini-lagene deltok også i Bangsundcup. Lillejenter og lillegutter stilte i Namsoscup (inne), mens lilleguttlaget også deltok i TA-cup på Levanger. Felles for alle disse lagene er at de spiller uten tabellrangering. Både innsats og sportslig utvikling har vært god på alle nivå. Med fortsatt stødige foreldre i laglederrollen vil våre mange talentfulle spillere kunne representere Spillum positivt på banen i mange år. De eldste lagene har deltatt i kretsserien. Der har vi deltatt med J14 (7-er serie), G14 (11 er), J16 (11 er samarbeidslag med Bangsund), J19 (1.div. samarbeid med Gullvikmoen) og damer (7 er-lag). Flere av disse gjorde en solid innsats - G14 kom på 2.plass i sin avdeling og J 19-laget klarte en flott 4.plass i en sterk 1.divisjonsavdeling. J 19 laget er med denne prestasjonen, som eneste lag fra Namdalen, direkte kvalifisert til 1.divisjonsspill også i meget bra! De eldste lagene har også deltatt i cuper i løpet av året: I NamsosCup stilte vi lag i J14, G14, J16 og G16. J14 og G14 kom videre til mellomspill, der de ble utslått. De andre lagene ble utslått innledningsvis. I Bergstad-cupen deltok vi med tre lag: J14 (7 er kom til kvartfinalen), G14 (spilte i G16-klassen og ble utslått innledningsvis) og J16, som vant finalen i sin klasse - en meget god prestasjon! J19-laget deltok i DANA-cup, der de spilte seg fram til kvartfinale i A-sluttspillet. Der røk de ut med minst mulig margin - tap 1-0 mot cupens finalevinnere Fortuna Hjørring fra Danmark har vært et år med stor aktivitet og til dels meget gode resultater. Mye av dette takket være stødige lagleder og ivrige foreldre. Lagledere /Kontaktpersoner i 2009: Damer senior 7 er: J 19: J 16: Jenter 14: Gutter 14: Lillejenter: Lillegutter: Marte Jakobsen Yngve Helmersen Kolbjørn Ekker Bente Formo Arnstein Lyng/Arne Petter Forås Arnt Ove Ellerås/Lars Larsen Lars Petter Langås/Oddbjørn Ellingsen

12 Minijenter: Minigutt 1: Minigutt 2: Knøtt 1: Knøtt 2: Roger Engesvik/Per Olav Meosli Kjell Vidar Aune/Ronny Eriksson Stig Nilsen/Frode Zielinski Ann Helen Westermann/Stein Gisle Sagmo Kirsten Kvalø/Heidi Totsås Arrangementer Fotballskole: august arrangerte vi fotballskole, den 11. i rekken! Også i år hadde vi storfint besøk: Gøril Kringen (trener Trondheims-ørn) og Gunhild Følstad (tidligere Ørn og Landslaget). Siste dagen hadde vi showkamp, der et utvalg med deltagere spilte sammen med Kringen/Følstad mot instruktørene. Showkampen ligger an til å bli en tradisjon etter to år. Kampen skaper mye latter og stemning både på banen og på sidelinja, og en har sjelden sett mer publikum på en kamp i distriktet. Mange personer stilte opp og bidro til at vi nok en gang klarte å arrangere en flott fotballskole - tusen takk til dere alle! Spillumsdag: Samme opplegg som i fjor med kamper, premieutdeling, pølser, is og brus. Stor deltagelse og fin stemning. Representasjon: Administrativt: Vi har deltatt på alle møter i regi av Trøndelag fotballkrets. Økonomi Også i år er vår økonomi sunn, takket være god dugnadsjobbing med bl.a. fotballskole og julegateopphenging/-nedtaking. Prioriteringer 2010 Delta på eksterne turneringer med aldersbestemte lag Arrangere fotballskole for 12. gang. Bidra i sone Namdal med spiller/trener/dommerutvikling Samarbeide med naboklubber for at flest mulig av barna skal få spille fotball Masse aktivitet i idrettsparken Bidra med vårt i forhold til samarbeidslag med Gullvikmoen og Bangsund Delta i bydelsserieutvalget med en styrerepresentant. Sluttord: Vi vil nok en gang få takke alle dere lagledere og foreldre for deres engasjement og deres bidrag på ulike vis Denne innsatsen er av avgjørende betydning for at barna skal få være aktive og få kjenne på den flotte følelsen det er å være en brikke i et lag. Spillum Trude Modell

13 SPILLUM IL HÅNDBALL - ÅRSMELDING 2009 Styret i håndballgruppa 2009 har vært: Leder: Marianne Nilsen Kasserer: Unni Romstad Styremedlem: Inger Lise Brækkan Styremedlem: Solvor Gåsvær Styremedlem: Eli Riibe Styret har hatt 3 møter i I tillegg har vi hatt samarbeidsmøter med Klompen HK og Bangsund IL. Håndballgruppa har også vært representert på møter i hovedlaget. For sesongen 2009/2010 er alle lag samarbeidslag med Klompen HK og Bangsund IL. Idrettslagene har delt ansvaret for ulike lag mellom seg.spillum har ansvar for følgende lag: J 10 (født 1999) - Trener Monica Rekstad Lein G 10 (født 1999) - Trener Terese Lien J 12 (født 1998) - Trenere Berit Sævik og Britt Sissel Meidal J12 (født 1997) - Trener Solfrid Bolkan Østvik Solvor Gåsvær har vært foreldrekontakt for 10-års aktivitetsserien. I sesongen har det vært arrangert to cuper, og det skal arrangeres ytterligere én cup i Namsoshallen. Det er trenere og foreldre som har ansvaret for disse arrangementene.både J 10 og G 10 deltok på Nissecup i Overhalla i desember -09. J 10 har vært så heldige å få avtale med Byåsen Håndball Elite om å være maskotter på deres hjemmekamp , og det er en forventningsfull gjeng som skal reise til Trondheim og Nidarøhallen den dagen. Marianne Nilsen og Unni Romstad har vært foreldrekontakt og oppmann for J 12-lagene. Også trenerne har bidratt med det organisatoriske. Begge lagene spiller i kretsserien (Gjensidige-serien). Sesongen er i skrivende stund ikke avsluttet. Begge lagene har fått nye draktsett denne sesongen, og disse er levert av Umbro. J 12 deltok på Steinkjer-cup våren Ingen stor suksess sportslig, men veldig lærerikt. Begge lagene skal delta denne våren, og både trenere og spillere har lagt ned mye arbeid i å samle inn penger til dette formålet. Spillum har også spillere i andre aldersklasser, men disse lagene er det henholdsvis Klompen HK og Bangsund IL som har ansvaret for. Lars Jakobsen er trener for Klompen HK damer. Særlig gledelig er det at vi har fått etablert et herrelag (ansvar Klompen HK). Dette kan være en inspirasjon for yngre spillere, noe som er særlig viktig med tanke på at vi heller ikke denne sesongen har eget opplegg for minihånball. Ola Laksnes Breistrand representerer Spillum IL på dommersiden. Han er vel etablert som dommer, og har fått gode tilbakemeldinger for sin dømming. Vi har også to nye dommere - Lise Østvik og Julie Grydeland. Jentene har blant annet dømt J 12-kamper, og også de har fått positive tilbakemeldinger på sin dømming. Økonomisk sett var ikke denne sesongen vært en suksess. Håndballgruppa har et underskudd på om lag Dette skyldes flere forhold, men hovedsakelig at vi ikke var representert på årets Namsos-martna. Videre har vi denne sesongen kun hatt ansvaret for ett arrangement i

14 Namsoshallen. Dette arrangementet var lagt til 2010, og vil naturlig nok ikke komme som inntekt i regnskapsåret Spillum IL håndball vil for kommende sesong satse på ytterligere samarbeid med Klompen HK og Bangsund IL. Dette er både nødvendig og viktig for at vi skal kunne gi håndballinteresserte et godt tilbud. Det vil også være et satsningsområde å stabilisere og helst forbedre økonomien. Hovedoppgaven og utfordringen vil likevel være rekrutteringsarbeidet, både når det gjelder spillere, trenere og dommere. Styret vil takke trenere, oppmenn, foreldrekontakter, dommere, foreldre, spillere og andre støttespillere som alle sammen gjør en svært god innsats for håndballmiljøet vårt! Spillum, Marianne Nilsen Unni Romstad Hånballgruppas Jenter12-lag

15 Administrasjon: SPILLUM IL ORIENTERING - ÅRSMELDING 2009 Ole Jørgen Mjøsund, leder Reidar Haugerud, kasserer Eirik Sævik, styremedlem. Gruppestyret har hatt to styremøter. Administrasjonen av gruppas aktiviteter har ut over dette foregått telefonisk. Aktiviteter O-gruppa videreførte Tur-O-tilbudet også i Det ble solgt 14 konvolutter og 13 ekstra kort, til sammen 27 deltakere. Det er en god framgang i forhold til forrige sesong. Av disse leverte 18 deltakere inn kvitteringskortene for registrering og fikk sine velfortjente utmerkelser i form av diplomer, merker eller plaketter. En av postene i Tur-orienteringa var også i 2009 felles med Naturperler i Namsos, uten at dette ga synlig utslag på deltakelsen. Fotokonkurransen som ble innført i 2008, ble videreført i Fem deltakere meldte seg med i denne konkurransen. Ragnhild Eidshaug ble trukket ut som vinner av et gavekort på kr. 250,-. Etter som Friidrettsgruppas mandagsstevner ikke ble gjennomført i 2009, ble det heller ikke noe av o-gruppas mangeårige arrangementer i Spillum idrettspark eller i lysløypeområdet. Dette beklager vi og håper å kunne komme tilbake med et tilbud til våren. Også i 2009 arrangerte vi et av løpene i NA-karusellen. Løpet gikk på det nyrestaurerte kartet Storvika med start fra Skistua. Arrangementet samlet hele 66 deltakere fra Namsos, Vemundvik, Overhalla, Grong og Spillum. Det er en økning på over 50 % i forhold til tilsvarende arrangement året før. Arrangement av denne typen er overkommelig også for en liten gruppe, så dette ønsker vi å være med på videre, om vi får anledning til det. Anlegg O-gruppa tok ikke i bruk noen nye kart i Ajourhold av eksisterende anlegg vil bli prioritert de neste årene. Økonomi Økonomien i gruppa er bra ga et overskudd på kr 20989,27. Dette skyldes i hovedsak overføring av sponsormidler fra hovedlaget. Gruppas årlige aktiviteter går stort sett i balanse. Beholdningen ved årsskiftet er på ca kr Det vises for øvrig til regnskapet. Spillum Reidar Haugerud Ole Jørgen Mjøsund Eirik Sævik kasserer leder styremedlem

16

17

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans-Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive, Karl Audun Fagerli, Turid Gjertsås, Mads Håvard

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Hovedstyret i 2013 har hatt følgende medlemmer Styreleder - Anna Carin Lunde Fratredt juli 13 Nestleder /styreleder - Merete Haugøy På valg i 2014 Styremedlem - Morten

Detaljer

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett 11.09.14 Ca. 650 medlemmer Fotball Håndball Ski Allidrett Bredde og kvalitet: Flest mulig lengst mulig Lag i alle aldersklasser Målet er å utvikle: Det sportslige tilbudet, også for spillere med ambisjoner.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2006 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 5. mars 2007. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer

REFERAT FRA UTVIDET STYREMØTET I LIERNE IL TORSDAG 2014.01.09. KL. 17.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI

REFERAT FRA UTVIDET STYREMØTET I LIERNE IL TORSDAG 2014.01.09. KL. 17.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI REFERAT FRA UTVIDET STYREMØTET I LIERNE IL TORSDAG 2014.01.09. KL. 17.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Siw-Ellinor Aagård, Hans Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive,

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG Årsmøte 2005 i Fagernes idrettslag ble avholdt på Blåbærmyra den 28. februar 2005. Møtet startet kl. 18.00 og ble avsluttet kl. 22.00 Tilstede

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans Petter Gjertsås, Jonny Brissach, Reidar Rødli, Mads Håvard Fagerstrand,

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning Årsmelding 2013 Hovedstyrets sammensetning Leder: Nestleder: Knut Nytun Kasserer: Siw Anita Killi Sekretær: Ikke besatt Styremedlem: Ola Holen Styremedlem: Tor Egil Selsjord Varamedlem: Are Bakkhag Møter

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Årsberetning for DFI Håndball DFI

Årsberetning for DFI Håndball DFI Årsberetning for DFI Håndball DFI Utarbeidet dato: 26.01.2016 Side 1 av 7 1. Visjon for gruppen Idrettsglede for alle - og en håndballgruppe å være stolt av. 2. Målsetning og resultater Opprettholde aktivitetsnivå

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5 Årsberetning Askim Bueskytterklubb 2015 Side 1 av 5 SAKSLISTE 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan Slåstad idrettslag Organisasjonsplan Sist revidert 03.02.2013 EN, revidert 06.05.2013 Marion og Karsten, revidert 26.10.2013 Marion, revidert 30.12.2013 Marion Organisasjonsplan for Slåstad IL INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs Årsmøte Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015 Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs 1 1. Godkjennelse av innkallingen Dagsorden 2. Valg avmøteleder, sekretær og to representanter til å underskrive

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

SAKLISTE FOR ÅRSMØTET

SAKLISTE FOR ÅRSMØTET Til medlemmene i Gjemnes Sykkelklubb Batnfjordsøra, 15.03.12 SAKLISTE FOR ÅRSMØTET Det vises til innkallingen til årsmøte av 28.02.2012 Dato: 28.03.2012 Kl: 20.00 Sted: Kantinen i 2 etasje på kommunehuset,

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 Styret: Rolle Leder Nestleder/anleggsleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Sportslig leder Gruppeleder fotball Gruppeleder håndball Gruppeleder skotthyll

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 5. oktober kl 18.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen,

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Arild Vårvik ønsket velkommen. Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Sak 2.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Det kalles med dette inn til årsmøte i Byåsen IL allidrett den 7.4.2014 kl 19.00. Sted: Klubbhus i Nilsbyen Forslag som ønskes behandlet må være sendt til allidrett@byasen.no

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA.

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Sølvi Merete Gjære Sekretær: Line Evenås Kasserer: Kjersti Skogaas Styremedlem: Solveig Margrethe Blanco Styremedlem: Wenche Tamlagsrønning MØTER:

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer