Nr Årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 2010 35. Årgang"

Transkript

1 Nr Årgang

2 Leder n Da har vi kommet godt ut i det nye året. Aktivitetene på denne årstiden er i full gang både ute og inne. Det er tid for å stoppe opp og ta et tilbakeblikk på hva vi har gjort, og på hvilke planer vi har for Spillum IL har vært inn i et aktivt, kreativt og godt arbeidsår. Alle gruppene har lagt ned en solid arbeidsinnsats, som vi skal nyte godt av i Mye av tiden det siste året har godt med til finansiering og momskompensasjon eller ikke for Frivillige organisasjoner i forbindelse med den stoooore investeringen som er gjort, når vi gikk til innkjøp av ny tråkkemaskin til årets skisesong. Jeg tror det er en av de flotteste tråkkemaskinene jeg har sett, og den eneste med så fin blåfarge. Takk Sparebank 1 M-N for farge og pengebidrag. Det er frustrerende når for eksempel Namsos Kommune kjøper Tråkkemaskin og får igjen de kronene de har betalt i moms, mens Spillum IL som kun drives på dugnad/frivillighet, ikke har anledning til dette. Vi må betale momsen til staten. Det er ikke slikt som gjør denne jobben meningsfylt. Det har føltes som om alle motbakkene måtte forseres med bakglatte ski i denne prosessen. Vi kan ikke dvele ved det. Det er så mye positivt som skjer i Spillum IL! En av de tingene som er gledelig, er den store givergleden vi opplevde i forbindelse med innsamling av penger til innkjøp av ny tråkkemaskin. Det er ikke bare de på Spillum som har gitt pengegaver - det har kommet inn penger fra hele Namsos, så det er tydelig det er mange som setter pris på løypetilbudet som finnes. Dessverre måtte vi konstatere at Namsos Kommune ikke kunne tilgodese Spillum IL med pengestøtte til innkjøp av ny tråkkemaskin, men det var mange fine ord på veien. Takk til dere alle som har bidratt! Et annet godt bidrag til klubbkassa er Grasrotandelen, som må være noe av det mest geniale som er lansert til fordel for idretten siden Spillum IL har i dag anlegg som har blitt verdsatt til over 14 millioner kroner. Alt dette er bygd opp på et solid fundament av frivillighet, og med et stort bidrag av dugnadsinnsats. Mange har brukt av sin dyrebare fritid til dugnadsinnsats for å oppgradere anlegg, vedlikehold, arrangementer og administrasjon, slik at alle unge og de som ikke er så unge lenger, skal ha et tilbud for fysisk aktivitet, noe som blir viktigere og viktigere i dagens samfunn. Dette er noe laget ønsker å bygge videre på i Vi ønsker fortsatt å ha et livskraftig idrettslag, der vi kan tilby våre medlemmer i alle aldre og med forskjellig forutsetninger et variert tilbud, og anlegg som er i god stand.

3 Vi vil rette en stor TAKK til alle som har bidratt med dugnadsinnsats i 2009, det er gull verdt! Vi håper også at vi kan dra nytte av dokkers dugnadsinnsats i 2010, og at vi får enda fler med på laget i Jeg vil også rette stor takk til våre sponsorer som bidrar til at våre styremedlemmer og trenere/oppmenn kan bruke mer tid til aktiviteter for barn og unge, enn til å gå rundt for å skaffe penger for å opprettholde aktivitetsnivået osv. Takk til alle som bidrar! Knut Arne Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 2. februar 2010 i Namdalsavisa og på vår nettside Årsmøtet avholdes på klubbhuset Spillum idrettspark tirsdag 2. mars kl Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger 5. Behandle idrettslagets regnskap herunder grupperegnskaper 6. Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 10. Valg Med vennlig hilsen Styret

4 Styrets sammensetning Årsberetning Spillum Idrettslag 2009 Hovedlaget Leder: Nestleder: Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Knut Arne Østvik Willy Wold Morten Heggli Bodil Sævik Roger Engesvik Mona Hopen Lederne for undergruppene sitter også i styret. Barneidrettskontakt Jon Breistrand Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 10 styremøter siden forrige årsmøte og behandlet 44 saker. Det har i tillegg vært holdt et ekstraordinært årsmøte i forbindelse med finansiering av Tråkkemaskin. Spesielle oppgaver 2009 har vært preget av innkjøp av nye tråkkemaskin, da den 25 år gamle tråkkemaskinen fikk motorhavari på slutten vintersesongen. SIL-Posten har kun hatt én ugave i 2009, men den var derimot i farger. Vi takker den hardt arbeidende redaksjonskomiteen som gjør dette mulig. Aktivitet Aktiviteten i gruppene har i 2009 også vært stor. Vi kan i år også se av aktiviteten i Skigruppa at Spillum il er en av Namdalens største langrennsklubber. Resten av gruppene har en stabil aktivitet. Friidrettsgruppa mangler fortsatt styre, så her er det ingen aktivitet. Namsen Friidrett arrangerte Spillums- stafetten i 2009 for Spillum Il. Det arrangeres Trim-kafé i Klubbhuset hver søndag mellom 12:00 14:00 fra januar til april,. Trim-kaféen har meget godt besøk. Det serveres kaffe og vafler. Spillum IL valgte å gi all inntekt fra Trimkaffen 31. januar til de jordskjelvrammede på Haiti.

5 Anlegg Anleggene til SIL holder høy standard og er godt vedlikeholdt. Skiarenaen er blitt utvidet med bredere løyper, arena for skiskyting og større parkerings plass, men fortsatt er det behov for større parkeringsareal. Dette er noe det jobbes med. Den gamle fotballbanen er forsatt utleid. Økonomi Økonomien til SIL er god takket våre gode sponsorer. Vi har fått ny hovedsponsor, Sparebank 1 Midt-Norge, som er hovedsponsor sammen med Toyota Namsos og Byggmakker. Sponsorinntektene for 2009 har gått litt ned, men dette var forventet pga den perioden vi har vært gjennom. Hovedlagets gjeld til fotballgruppa har økt, mens gjelda til Langrennsgruppa er tilbakebetalt. Spillum IL har anskaffet en ny tråkkemaskin. Dette er et tungt økonomisk løft for Spillum IL som har sett seg nødt å lånefinansiere tråkkemaskina hos Sparebank 1 finans. Vi får dermed en månedlig betalingsbyrde i Det er lenge siden Spillum IL har vært nødt til å ha gjeld i en finansinstitusjon. Dette er en lite ønskelig situasjon for oss, men styret er av den oppfatting at det er så viktig for Spillum IL og Namsos befolkning at det er tråkkemaskin i Spillumsmarka, at dette er nødvendig. I forbindelse med kjøp av ny tråkkemaskin ble det også gjennomført en innsamlingsaksjon. Her har det kommet inn godt over kroner. Dette er meget gledelig, og det tyder på at flere mener det er viktig med tråkkemaskin. Spillum IL har avtale med NamsosJarlen når det gjelder salg av sponsorkontrakter i En annen god inntektskilde for Spillum IL er grasrotandelen fra Norsk tipping. Dette har gitt Spillum IL en inntekt i 2009 på kroner. Regnskap for hovedlaget var ikke klart ved trykking av SIL- Posten. Regnskapet vil derfor bli lagt fram på årsmøtet. Medlemstall for 2009 Medlemsmassen i Spillum IL er stabil rundt 450 medlemmer. Medlemstallet er viktig for Spillum IL, da støtten vi mottar fra staten, er beregnet ut fra antall medlemmer. Spesielt viktig er det at vi får registeret alle i familien når man betaler familie medlemskap. Alle på treninger i regi av Spillum IL skal være registrert medlem. Dette sikrer bla at den aktive er forsikret når det utøves aktivitet i regi av Spillum IL.

6 SPILLUM IL LANGRENN - ÅRSBERETNING 2009 ADMINISTRASJON Langrennsgruppa har bestått av følgende: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Regnskapsfører Løypekjørere Trenere Karl Magne Grannes Erik Sævik Kjersti Skaret Terje Grubbmo Eva Meidal Matias Mørkved Birger Sund Per Dille, Arve Smevik og Erik Sævik Svein Tore Hovd, Mona Grubbmo Andreas Vannebo MØTEVIRKSOMHET I GRUPPA I 2009 har vi behandlet en rekke saker i styremøtene. I tillegg har styremedlemmene avklart en rekke Enkeltsaker pr. telefon, samt på . Det er avholdt en rekke arbeidsmøter i forbindelse med arrangement og dugnader. TRENINGER Treningene startet i august med rulleski- og barmarkstreninger. Det er en fenomenal økning og iver i treningsgjengen. Vi vil takke trenergruppa som gjør en utmerket jobb med å bygge opp skimiljøet på Spillum. Spillum har utøvere fra hele Namsosområdet. KARUSELLRENN I 2009 ble det arrangert 6 renn. Første renn ble arrangert onsdag Som en prøveordning ble rennene flyttet fra mandag til onsdag. Dette ga gode resultater med et snitt på 185 startende pr. renn. Til sammen har det vært 307 deltagere i Karusellrennene har blitt mer og mer populære for hvert år, og det er yrende liv i lysløypa under rennene. SAMLINGER I år var også en del av utøverne på sommerskiskole i Meråker. Spillum er den desidert største klubben på barmarksamlingene i Namdalen. DELTAGELSE RENN Spillum var den klubben i Namdal med størst deltagelse under skirennene i Langrennsgruppa benytter delvis buss ved reiser til skirenn. Dette er positivt både økonomisk og sosialt for å få en god lagånd for de aktive utøverne samt foreldrene. Vi har hatt deltagere fra Spillum både i Hovedlandsrennet og i Midt-Norsk Mesterskap i langrenn. ANLEGG Furuskogen på stadion ble fjernet, og stadion ble utvidet. I lysløypetraseen har det foregått en stor skogryddeaksjon. Traseen er utvidet i påvente av ny tråkkemaskin. Ryddeaksjonen er foretatt av våre trofaste pensjonister/oldboys som har gjort en kjempeinnsats.

7 Parkeringen under karusellrennene var en meget stor utfordring. Parkeringsplassen er utvidet og vi håper at den er stor nok, slik at vi slipper problemer med parkeringa i LØYPER Vi har som mål at løypene skal være i best mulig stand til enhver tid. I tillegg kjøres det spor på skogsbilveien og i fjelløypa når forholdene tillater det. Vi vil spesielt takke løypekjørerne som gjør en utmerket jobb med løypene. TRÅKKEMASKIN Den gamle tråkkemaskinen fikk motorhavari i midten av februar. Den gamle snøscooteren var også ute av drift og vi måtte kjøpe ny snøscooter så vi kom oss gjennom sesongen Samtidig startet arbeidet med å skaffe ny tråkkemaskin. Innkjøp av ny trakkemaskin var ikke uproblematisk på grunn av store kostnader og momsreformen som skulle komme i Det ble mye møtevirksomhet, telefoner og er i forbindelse med dette arbeidet. Den nye tråkkemaskinen ankom i desember, samme helg som vinteren og snøen kom til Spillum. Finansieringen av tråkkemaskinen endte med leasingavtale med Sparebank 1 Midt-Norge. FOTO: HANS KRISTIAN HANSEN; NAMDALSAVISA Fornøyde skirekrutter samlet rundt og på skigruppas nye prepareringsmaskin ØKONOMI Skigruppa har en sunn økonomi med en inntekt på kr ,- og ei utgift på kr ,-. Det vil si at vi har et overskudd på kr ,- inklusive renter.. Skigruppa må påberegne en strammere økonomi i tiden som kommer på grunn av innkjøp av ny tråkkemaskin.

8 SKISKYTING Nå er endelig søknaden godkjent i Namsos kommune, og arbeidet med opparbeidelse av voll og standplass er ferdig. Kulefanger er også skaffet. Vi takker næringslivet på Spillum/Namsos for bidrag som har gjort det mulig å realisere skiskyting på Spillum. SLUTTORD Styret vil takke trenerne og deres støttespillere, samt løypekjørerne for god innsats i året som har gått. Vi takker også hovedlaget og spesielt Knut Østvik for godt utført arbeid i forbindelse med innkjøp av ny tråkkemaskin. Langrennsgruppa hadde en dør til dør-aksjon i forbindelse med støtte til innkjøp av tråkkemaskinen. Vi hadde som mål å skaffe ca ,-, men vi fikk over ,- og er storfornøyde med resultatet og støtten. Vi takker også Namdalsprosjektet for godt samarbeid i forbindelse med byggingen av kulverten under Rv 17. Den nye kulverten medførte at skianlegget ble mye mer tilgjengelig og tryggere for befolkningen på Kammen/Svea. Spillum IL ble tildelt prisen som vinner av klubb-nm i langrenn i Norges Skiforbund. Prisen ble utdelt under banketten på høstmøtet på Gardermoen og det var sjefstrener Svein-Tore Hovd som møtte og mottok prisen på vegne av Spillum IL. Langrenn. Karl Magne Grannes/sign. Kjersti Skaret/sign. Eva Meidal/sign. Eirik Sævik/sign. Terje Grubbmo/sign. Matias Mørkved/sign. Foto: Hans Kristian Hansen NA

9 Spillum il Trim - Årsberetning 2009 Styret i perioden har bestått av følgende: Leder: Kasserer: Styremedlemmer: Ivar Dille Solveig Barstad Sonja Olsen Halldis Teigen Mælen Det er i perioden holdt tre styremøter. I tillegg er noen saker avklart pr telefon og ellers når vi møttes. Aktiviteter: Vi har avviklet tre marsjer med innlagt IVV-stempling og en sykkeltrim: Namdalsmarsjen 7.juni Sykkeltrimmen 10.juni Hjertemarsjen 13.september Romjulsmarsjen 26.desember 26 deltakere 10 deltakere. Vinner av sykkelen ble Kari Hembre 38 deltakere 62 deltakere Trimbøkene som er lagt ut i marka, er også i 2009 godt besøkt. Det var som registrerte seg. Premier er trukket med følgende vinnere: Spillumsfjellet Turid Nordfjellmark Spillumsvatnet Ove Jakob Hembre Spillumsbekken Kari Kjølstad Barstadvatnet Sonja Olsen Lysløypa, lissløypa Frida Saksen Lysløypa, gradstokken Tordis Hansen Økonomi: Regnskapet blir lagt fram på årsmøtet. Styret takker alle som har deltatt i våre aktiviteter. Vi ønsker alle trimmere et godt trimår og velkommen på våre arrangementer til våren. Ivar Dille Sonja Olsen Halldis Teigen Mælen Solveig Barstad

10 Gode representanter for Trimgruppa. Bildet er fra julmarsjen, 26.desember. På bildet er Matias, Aleksander, Lina, Marianne og Åge Langås, Maria, Julie og Svein Erik Bugge, Ann Kristin Moen, Margot Lagesen og Liv Indermo. SPILLUM IL FOTBALL - ÅRSMELDING 2009 Administrasjon: Leder senior/sekretær: Leder barn/ungdom: Bydelskontakt: Styresmedl. : Trude Modell Kolbjørn Ekker Ann Helen Westermann Jon Breistrand Arnstein Lyng Even Øvereng Lars Langås

11 Møter Gruppa har hatt 8 styresmøter, to møter med aldersbestemte lagledere og ett møte i forbindelse med fotballskolen. Vi har også vært representert på samtlige møter i hovedlaget og i alle møter i regi av Trøndelag fotballkrets. I tillegg har gruppa vært representert på flere samarbeidsmøter med våre naboklubber. Sportslig aktivitet Våre yngste lag (6-12 år) har som vanlig hatt sin hovedaktivitet gjennom deltakelse i bydelsserien. Der har vi deltatt med følgende lag: 2 X knøtt, 2 X minigutt/minijenter, lillejenter og lillegutter. I tillegg har lillegutt deltatt i kretsens aktivitetsserie. Alle lagene har deltatt i Namsosmesterskapets turneringsdag. Knøtt- og mini-lagene deltok også i Bangsundcup. Lillejenter og lillegutter stilte i Namsoscup (inne), mens lilleguttlaget også deltok i TA-cup på Levanger. Felles for alle disse lagene er at de spiller uten tabellrangering. Både innsats og sportslig utvikling har vært god på alle nivå. Med fortsatt stødige foreldre i laglederrollen vil våre mange talentfulle spillere kunne representere Spillum positivt på banen i mange år. De eldste lagene har deltatt i kretsserien. Der har vi deltatt med J14 (7-er serie), G14 (11 er), J16 (11 er samarbeidslag med Bangsund), J19 (1.div. samarbeid med Gullvikmoen) og damer (7 er-lag). Flere av disse gjorde en solid innsats - G14 kom på 2.plass i sin avdeling og J 19-laget klarte en flott 4.plass i en sterk 1.divisjonsavdeling. J 19 laget er med denne prestasjonen, som eneste lag fra Namdalen, direkte kvalifisert til 1.divisjonsspill også i meget bra! De eldste lagene har også deltatt i cuper i løpet av året: I NamsosCup stilte vi lag i J14, G14, J16 og G16. J14 og G14 kom videre til mellomspill, der de ble utslått. De andre lagene ble utslått innledningsvis. I Bergstad-cupen deltok vi med tre lag: J14 (7 er kom til kvartfinalen), G14 (spilte i G16-klassen og ble utslått innledningsvis) og J16, som vant finalen i sin klasse - en meget god prestasjon! J19-laget deltok i DANA-cup, der de spilte seg fram til kvartfinale i A-sluttspillet. Der røk de ut med minst mulig margin - tap 1-0 mot cupens finalevinnere Fortuna Hjørring fra Danmark har vært et år med stor aktivitet og til dels meget gode resultater. Mye av dette takket være stødige lagleder og ivrige foreldre. Lagledere /Kontaktpersoner i 2009: Damer senior 7 er: J 19: J 16: Jenter 14: Gutter 14: Lillejenter: Lillegutter: Marte Jakobsen Yngve Helmersen Kolbjørn Ekker Bente Formo Arnstein Lyng/Arne Petter Forås Arnt Ove Ellerås/Lars Larsen Lars Petter Langås/Oddbjørn Ellingsen

12 Minijenter: Minigutt 1: Minigutt 2: Knøtt 1: Knøtt 2: Roger Engesvik/Per Olav Meosli Kjell Vidar Aune/Ronny Eriksson Stig Nilsen/Frode Zielinski Ann Helen Westermann/Stein Gisle Sagmo Kirsten Kvalø/Heidi Totsås Arrangementer Fotballskole: august arrangerte vi fotballskole, den 11. i rekken! Også i år hadde vi storfint besøk: Gøril Kringen (trener Trondheims-ørn) og Gunhild Følstad (tidligere Ørn og Landslaget). Siste dagen hadde vi showkamp, der et utvalg med deltagere spilte sammen med Kringen/Følstad mot instruktørene. Showkampen ligger an til å bli en tradisjon etter to år. Kampen skaper mye latter og stemning både på banen og på sidelinja, og en har sjelden sett mer publikum på en kamp i distriktet. Mange personer stilte opp og bidro til at vi nok en gang klarte å arrangere en flott fotballskole - tusen takk til dere alle! Spillumsdag: Samme opplegg som i fjor med kamper, premieutdeling, pølser, is og brus. Stor deltagelse og fin stemning. Representasjon: Administrativt: Vi har deltatt på alle møter i regi av Trøndelag fotballkrets. Økonomi Også i år er vår økonomi sunn, takket være god dugnadsjobbing med bl.a. fotballskole og julegateopphenging/-nedtaking. Prioriteringer 2010 Delta på eksterne turneringer med aldersbestemte lag Arrangere fotballskole for 12. gang. Bidra i sone Namdal med spiller/trener/dommerutvikling Samarbeide med naboklubber for at flest mulig av barna skal få spille fotball Masse aktivitet i idrettsparken Bidra med vårt i forhold til samarbeidslag med Gullvikmoen og Bangsund Delta i bydelsserieutvalget med en styrerepresentant. Sluttord: Vi vil nok en gang få takke alle dere lagledere og foreldre for deres engasjement og deres bidrag på ulike vis Denne innsatsen er av avgjørende betydning for at barna skal få være aktive og få kjenne på den flotte følelsen det er å være en brikke i et lag. Spillum Trude Modell

13 SPILLUM IL HÅNDBALL - ÅRSMELDING 2009 Styret i håndballgruppa 2009 har vært: Leder: Marianne Nilsen Kasserer: Unni Romstad Styremedlem: Inger Lise Brækkan Styremedlem: Solvor Gåsvær Styremedlem: Eli Riibe Styret har hatt 3 møter i I tillegg har vi hatt samarbeidsmøter med Klompen HK og Bangsund IL. Håndballgruppa har også vært representert på møter i hovedlaget. For sesongen 2009/2010 er alle lag samarbeidslag med Klompen HK og Bangsund IL. Idrettslagene har delt ansvaret for ulike lag mellom seg.spillum har ansvar for følgende lag: J 10 (født 1999) - Trener Monica Rekstad Lein G 10 (født 1999) - Trener Terese Lien J 12 (født 1998) - Trenere Berit Sævik og Britt Sissel Meidal J12 (født 1997) - Trener Solfrid Bolkan Østvik Solvor Gåsvær har vært foreldrekontakt for 10-års aktivitetsserien. I sesongen har det vært arrangert to cuper, og det skal arrangeres ytterligere én cup i Namsoshallen. Det er trenere og foreldre som har ansvaret for disse arrangementene.både J 10 og G 10 deltok på Nissecup i Overhalla i desember -09. J 10 har vært så heldige å få avtale med Byåsen Håndball Elite om å være maskotter på deres hjemmekamp , og det er en forventningsfull gjeng som skal reise til Trondheim og Nidarøhallen den dagen. Marianne Nilsen og Unni Romstad har vært foreldrekontakt og oppmann for J 12-lagene. Også trenerne har bidratt med det organisatoriske. Begge lagene spiller i kretsserien (Gjensidige-serien). Sesongen er i skrivende stund ikke avsluttet. Begge lagene har fått nye draktsett denne sesongen, og disse er levert av Umbro. J 12 deltok på Steinkjer-cup våren Ingen stor suksess sportslig, men veldig lærerikt. Begge lagene skal delta denne våren, og både trenere og spillere har lagt ned mye arbeid i å samle inn penger til dette formålet. Spillum har også spillere i andre aldersklasser, men disse lagene er det henholdsvis Klompen HK og Bangsund IL som har ansvaret for. Lars Jakobsen er trener for Klompen HK damer. Særlig gledelig er det at vi har fått etablert et herrelag (ansvar Klompen HK). Dette kan være en inspirasjon for yngre spillere, noe som er særlig viktig med tanke på at vi heller ikke denne sesongen har eget opplegg for minihånball. Ola Laksnes Breistrand representerer Spillum IL på dommersiden. Han er vel etablert som dommer, og har fått gode tilbakemeldinger for sin dømming. Vi har også to nye dommere - Lise Østvik og Julie Grydeland. Jentene har blant annet dømt J 12-kamper, og også de har fått positive tilbakemeldinger på sin dømming. Økonomisk sett var ikke denne sesongen vært en suksess. Håndballgruppa har et underskudd på om lag Dette skyldes flere forhold, men hovedsakelig at vi ikke var representert på årets Namsos-martna. Videre har vi denne sesongen kun hatt ansvaret for ett arrangement i

14 Namsoshallen. Dette arrangementet var lagt til 2010, og vil naturlig nok ikke komme som inntekt i regnskapsåret Spillum IL håndball vil for kommende sesong satse på ytterligere samarbeid med Klompen HK og Bangsund IL. Dette er både nødvendig og viktig for at vi skal kunne gi håndballinteresserte et godt tilbud. Det vil også være et satsningsområde å stabilisere og helst forbedre økonomien. Hovedoppgaven og utfordringen vil likevel være rekrutteringsarbeidet, både når det gjelder spillere, trenere og dommere. Styret vil takke trenere, oppmenn, foreldrekontakter, dommere, foreldre, spillere og andre støttespillere som alle sammen gjør en svært god innsats for håndballmiljøet vårt! Spillum, Marianne Nilsen Unni Romstad Hånballgruppas Jenter12-lag

15 Administrasjon: SPILLUM IL ORIENTERING - ÅRSMELDING 2009 Ole Jørgen Mjøsund, leder Reidar Haugerud, kasserer Eirik Sævik, styremedlem. Gruppestyret har hatt to styremøter. Administrasjonen av gruppas aktiviteter har ut over dette foregått telefonisk. Aktiviteter O-gruppa videreførte Tur-O-tilbudet også i Det ble solgt 14 konvolutter og 13 ekstra kort, til sammen 27 deltakere. Det er en god framgang i forhold til forrige sesong. Av disse leverte 18 deltakere inn kvitteringskortene for registrering og fikk sine velfortjente utmerkelser i form av diplomer, merker eller plaketter. En av postene i Tur-orienteringa var også i 2009 felles med Naturperler i Namsos, uten at dette ga synlig utslag på deltakelsen. Fotokonkurransen som ble innført i 2008, ble videreført i Fem deltakere meldte seg med i denne konkurransen. Ragnhild Eidshaug ble trukket ut som vinner av et gavekort på kr. 250,-. Etter som Friidrettsgruppas mandagsstevner ikke ble gjennomført i 2009, ble det heller ikke noe av o-gruppas mangeårige arrangementer i Spillum idrettspark eller i lysløypeområdet. Dette beklager vi og håper å kunne komme tilbake med et tilbud til våren. Også i 2009 arrangerte vi et av løpene i NA-karusellen. Løpet gikk på det nyrestaurerte kartet Storvika med start fra Skistua. Arrangementet samlet hele 66 deltakere fra Namsos, Vemundvik, Overhalla, Grong og Spillum. Det er en økning på over 50 % i forhold til tilsvarende arrangement året før. Arrangement av denne typen er overkommelig også for en liten gruppe, så dette ønsker vi å være med på videre, om vi får anledning til det. Anlegg O-gruppa tok ikke i bruk noen nye kart i Ajourhold av eksisterende anlegg vil bli prioritert de neste årene. Økonomi Økonomien i gruppa er bra ga et overskudd på kr 20989,27. Dette skyldes i hovedsak overføring av sponsormidler fra hovedlaget. Gruppas årlige aktiviteter går stort sett i balanse. Beholdningen ved årsskiftet er på ca kr Det vises for øvrig til regnskapet. Spillum Reidar Haugerud Ole Jørgen Mjøsund Eirik Sævik kasserer leder styremedlem

16

17

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 IL HÅLLINGEN

ÅRSMELDING 2011 IL HÅLLINGEN ÅRSMELDING 2011 IL HÅLLINGEN Styret har bestått av: Knut Terje Årsandøy, Leder Bente Kristin Aavtasmark, nestleder Anne Judith Brøndbo Skarland, sekretær, håndballansvarlig Kurt Solem Kasserer og regnskapsfører

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005

Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka. 3. Behandle lagets årsmeldinger, herunder gruppenes årsmeldinger.

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00.

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste:

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste: ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET Sakliste: 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referenter og to til å underskrive

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer