Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er kommunens beste område for friluftsliv?"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer i Båtsvika på Statland, i forbindelse med en temadag om landskapskunst ved Statland skole. (Foto: Lisbeth Lein) I anledning Friluftslivets år 2015 er kommunen oppfordret til å kåre Namdalseid sitt mest attraktive friluftsområde. Det er Klima- og miljødepartementet som har tatt initiativet til dette, for å sette fokus på de mulighetene for friluftsliv som naturområdene i nærmiljøet byr på. hva som er kommunens mest attraktive friluftsområde. I etterkant skal det være en avstemming på forslagene via kommunens hjemmeside. Det er fint om du beskriver stedet litt og hvorfor du mener dette er kommunenes mest attraktive friluftslivsområde. Send også gjerne foto fra dette aktuelle stedet, og angi hvor og når dette bildet er Friluftsliv er for alle, enten du tritatt. Skriv også eventuelt navn på ves med uteliv i nærmiljøet eller de som er avbildet på motivet bestige de høyeste fjelltoppene. samt fotografen. Disse bildene Det er ikke laget noen egne krite- kan videre publiseres på FriluftsliKommunen er oppfordret til å vel- rier for hvilke områder du kan fo- vets år sine nettsider. Her finner ge ut ett friluftslivsområde og inreslå som det mest attraktive fridu også mye informasjon om marformere lokalt om dette, for å inluftsområdet, så dette bestemmer keringen av året: spirere til økt bruk og aktivitet. Alle du selv. innbyggere og andre med tilknytning til Namdalseid inviteres der- Sendt ditt forslag til for til å sende inn sitt forslag på før 20. august. Namdalseid kommune Gløttvegen Namdalseid Åpningstider: kl alle hverdager Tlf Faks: E-post:

2 Ordføreren Når det regner på presten så August, den siste sommermåneden markerer slutten på sommeren. Samtidig er august også den måneden som markerer starten på noe for mange. Mange barn starter i barnehage for første gang, mange møter opp til sin første skoledag og mange tar fatt på videregående utdannelse med sin første skoledag på skoler utenfor kommunens grenser. Ønsker alle og enhver lykke til! Været har jeg ikke tenkt å si så mye om denne gangen, fordi det blir nå som det blir, men en kan jo håpe på at det blir bedre i mårrå. På samme måte som vi i påsken har det vi kaller for en stille uke så er juli det vi kan kalle en stille måned, men så snart august kommer, er hjulene i gang igjen. I denne utgaven av Melkrampa blir du utfordret til å foreslå hva som er kommunens mest attraktive friluftsområde. Vi har mange utfartsområder og Klima og Miljødepartementet har utfordret kommunene til å kåre sitt mest attraktive friluftsområde. Her er det bare å henge seg på og komme med forslag. Det er både godt og flott at vi har Melkrampa som informasjonsavis, og som sendes til alle kommunens husstander i papirformat, samtidig som den alltid er å finne på kommunens hjemmeside. Ikke alle kommuner har prioritert slik, men vi synes vi på denne måten også gir lag og foreninger mulighet til å informere om sine aktiviteter og tilbud, samtidig som kommunen også får kunngjort mye nyttig og viktig informasjon til våre innbyggere. Denne gangen er det bl.a nyttig informasjon omkring høstens kommune- og fylkestingsvalg som er verd å merke seg. All til laks kan ingen gjæra er det noen som litt spøkefullt sier, og laksen i kommunens mange smålakselever ser så langt denne sommeren ut til å glede både laksefiskere og grunneiere. Tilbudet som flere grunneiere har når det gjelder laksefiske er for en tilleggsnæring å regne, på lik linje med andre næringsutøvere som har flere type produksjoner. Derfor er det gledelig å høre om godt fiske av laks og sjøørret både i elevene og blant de som driver et tradisjonsrikt fiske med kilnot i sjøen. År med tilstrekkelig vatn i elvene som gir grunnlag for godt fiske er positivt for Namdalseid. Når det regner på presten så drypper det på klokkeren, er et kjent utsagn og slik er det også når laksefiskere kommer til Namdalseid. Da regner det på grunneier, men det drypper også på de som lokalt driver med handel som f.eks Coop og Sentrum Auto ved at tilreisende, det være seg laksefiskere eller andre som benytter seg av fritids- og friluftstilbud i kommunen, benytter lokal handelsnæring til kjøp av varer. Tilsvarende kan en også si det er i forbindelse med elgjakta om høsten. Det selges mye jakt fra lokale grunneiere som tiltrekker seg utenbygdsboende jegere som også legger igjen penger gjennom å handle lokalt. Det samme kan sies om alt det som bl.a. Namdalseid fjellstyre tilbyr av hytteutleie, jakt og fiske. Det tilfaller nok lokale handlesbedrifter en god del omsetning som ikke ville vært mulig hvis vi ikke hadde hatt tilbudene som mange kan tilby i forbindelse med jakt, fiske og utleievirksomhet. Men alt dette kommer ikke av seg selv. Det krever både tilrettelegging og informasjon og ikke minst at ressursene forvaltes på en god og ansvarlig måte, noe jeg mener så absolutt gjøres. Når vi snakker som god og ansvarlig forvaltning, så kan jeg opplyse at kommunen har inngått avtale med Namdalseid jeger og fiskarlag om at de tar ansvar for kommunens laksevald i Bruenget ved Årgårdsbrua og kommunens vald på Sjøåsen, fra Åsnes bru og nordover forbi hotellet og kommunens tusenårssted. De som besøker kommunens tusenårssted vil også se at det er kommet nye benker, både med og uten tak. Kommunestyret bevilget pengene, mens riving av det gamle og utplassering av det nye er godt og flott utført i regi av Sjøåsen vel. Fortsatt god sommer! Ord på veien: Du har en fri vilje til å foreta nye valg hver dag. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Side 2 Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Ansvarlig redaktør er: Lisbeth Lein, telefon: Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret.

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE Namdalseid kommune Telefon: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid Biblioteket Telefon: Åpningstid kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret Telefon: Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time alle hverdager for fra kl Påmelding v/oppmøte fra kl Legekontorets åpningstider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Legevakt Tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Rus- og psykisk helse Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kirsti Å. Sæther Tlf Aase B. Kaldahl Tlf Kreftsykepleier Treffes tirsdager og torsdager mellom fra på Namdalseid helsetun og ved Miljøbygget, Flatanger, etter behov. Tlf.: Jordmor Treffes annenhver uke i oddetallsuker mellom kl og kl Ukedag varierer mellom mandag og tirsdag. Hjelpemidler Telefon: Brukerkontoret: Telefon: Skattekontoret (tidl. N.eid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf Den Norske Kirke Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirketjener/kirkegårdsarb.: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo, Statland tlf Reio Sporildnes, Namdalseid tlf Prest for Namdalseid sokn og Statland sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannhelsetjenesten Barn og ungdom i Namdalseid, som har rett til tannbehandling, blir nå innkalt til tannklinikken i Namsos, tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag og torsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: E-post: Miljøstasjonen i Dalavika Åpent hver onsdag i tidsrommet kl Side 3

4 Kommunal informasjon Står du i manntallet? For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 må du stå i manntallet. Manntallslistene for Namdalseid kommune er lagt ut på Servicekontoret, Coop Namdalseid, Coop Sjøåsen og Nerbutikken AS fram til valgdagen 14. september. Der kan du kontrollere at du står oppført i manntallet. Hvis du har flyttet til annen kommune og melding om flytting ikke Innenriks forhåndsstemmegivning skjer i perioden 10. august 11. september, jf. valglovens 8-1. Valgstyret i Namdalseid kommune har bestemt, jf. valgforskriftens 24, at ordinær forhåndsstemmegivning i Namdalseid kommune skjer på Servicekontoret i perioden 10. august 11. september i Servicekontorets åpningstid kl , samt lørdag 5. september kl Side 4 er mottatt av folkeregistret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme. Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det stå der i hvilken kommune du er manntallsført, hvilken krets du tilhører, og åpningstiden i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme. Forhåndsstemmegivning i Namdalseid Valgstyret har videre bestemt, jf. valgforskriftens 25, at forhåndsstemmegivning i helse- og sosialinstitusjoner i Namdalseid kommune skjer på Namdalseid helsetun fredag 11. september kl Ambulerende stemmegivning: Iht. valglovens 8-3, kan velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme eller forhåndsstemme ved helse-/sosialinstitusjon, Stemmerett for 16- og 17- åringer Namdalseid kommune er en av 20 kommuner i landet som deltar i et forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget Namdalseid kommune deltok også i forsøket for 4 år siden. Nedsatt stemmerettsalder innebærer at personer som fyller 16 eller 17 år i valgåret har stemmerett ved kommunestyrevalget. Du kan enten forhåndsstemme fra 10. august, eller møte opp på Kommunestyrevalg 2015 og Fylkestingsvalg 2015 valgdagen mandag 14. september. Selv om personer ned til 16 år kan stemme er ikke 16- og 17-åringer valgbare ved kommunestyrevalget. Forsøket med nedsatt stemmerettsalder gjelder ikke fylkestingsvalget. Les om stemmerettsforsøket på: Valginfo på nett Gå til nettsiden Valg/ Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet. Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, så kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Namdalseid kommune, Valgstyret, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid. Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget. avgi forhåndsstemme der de bor. Frist for ambulerende stemmegivning er satt til tirsdag 8. september innen kl og henvendelsen skjer til Servicekontoret på tlf Steinar Lyngstad Leder i Valgstyret Dette er en nasjonal side med mye nyttig og grei informasjon.

5 Utenlandsvaksinering/reisevaksiner Utlegging av kirkelig manntall Det kirkelige manntallet legges ut til gjennomsyn på kirkekontoret i åpningstiden fra og med 10. august til og med 1. september. Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Menighetsrådet kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig. Forhåndsstemming Fra og med 10. august t.o.m. 11. september er det anledning til å forhåndsstemme på kirkekontoret i åpningstiden. Åpningstider: tirsdag, onsdag og fredag kl Forhåndsstemming på institusjon Det blir anledning til å forhåndsstemme på Namdalseid Helsetun i begynnelsen av september. Mer info om dette i Melkrampa for september. Kirkevergen Aktiviteter på Dagsenteret i august Dagsenteret åpner igjen etter ferien mandag 10. august. Bibliotekdag tirsdag 25.8 kl Namdalseid kommune har inngått avtale med Namsos kommune om at alle innbyggerne i kommunen med behov for vaksinering i forbindelse med reise / utenlandsopphold, tilbys denne tjenesten fra vaksinasjonskontoret ved Namsos helsestasjon. Tjenesten inkluderer konsultasjon med helsesøster for planlegging av vaksineprogram, vaksinering og reiseråd. Tjenesten betales av innbyggerne selv etter fastsatte takster for vaksine og konsultasjon. Skolestart Namdalseid skole Velkommen til skolestart mandag 17. august! Alle elever i klasse møter kl Elever i 1. klasse får eget brev. Rektor Boksalg Sommerens boksalg på biblioteket fortsetter. Vi har mange godbiter for en billig penge. Velkommen innom! Åpningstid: Hverdager: Time bestilles av innbyggerne selv på telefonnummer eller i ekspedisjonen ved Familiens hus, Carl Guldbransons gate 4 (gamle postgården). Ekspedisjonen har åpent hverdager mellom kl. 10:00 14:00. Åpen omsorg Statland: Nytt nummer til vaktrommet: Bruk Tilskuddsportalen.no SOMMER + BOK Biblioteket minner om sommerens lesekampanje for klasse. Innleveringsfrist er 1. september. Fine premier! Namdalseid kommune abonnerer nå på Tilskuddsportalen.no, som er en nasjonal base over tilskuddsordninger for frivillige lag og foreninger, kommuner, bedrifter og andre. Her kan du lett holde oversikt over aktuelle tilskuddsordninger gjennom å søke på kategori og målgruppe, og finne de ordninger som kan finansiere ditt tiltak eller aktivitet. Kommunen inviterer alle interesserte til å ta kontakt med Servicekontoret og få egen tilgang og passord til å benytte denne ordningen. Du kan hente mer informasjon om ordningen på denne adressen: Side 5

6 Kommunal informasjon Pårørendeskole høsten 2015 Namdalseid kommune planlegger oppstart av pårørendeskole i september 2015 på Grønnstu ved Namdalseid helsetun. Her vil pårørende til personer med demens få informasjon og kunnskap om demens og hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer. Samtidig får deltakerne mulighet til å møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og støtte hverandre. I dag er det om lag personer med demens i Norge, og antallet fordobles fram mot Demens berører ikke bare personen som er syk, men også familie og venner. Pårørende gir verdifull omsorg. Informasjon og veiledning kan skape trygghet både for den som er syk og de pårørende. Det planlegges 5 møtekvelder mellom kl og 20.30, og kommunen har etablert et tilbud til personen med demens på Dagsenteret mens pårørendeskolen pågår. 7. september: Tema demenssykdommer v/hege Derås 21. september: Kommunikasjon med personer med demens v/bente Nordthug 5. oktober: Pårørendes opplevelse og egenomsorg v/odil Sæthertrø 19. oktober: Lovverket og informasjon om tilbud i kommunen v/marit Hatland 9. november: Orientering om hjelpemidler og diskusjon/evaluering av kurset Spørsmål og påmelding til Marte Skevik, demenskontakt i Namdalseid, tlf Påmeldingsfrist: 25. august Frivilligsentralen Turkafé med fisking og grilling! Velkommen til turkafé søndag 16. august på Straumen ved Finnvollvatnet! Ta deg en luftetur mellom kl og Alle mellom 0 og 100 år er hjertelig velkomne. Ta med det du trenger av utstyr: noe å sitte på, mat, drikke m.m. Vi sørger for varm grill til de som vil ha med grillmat. Vi serverer bålkaffe, og så setter vi garn kvelden før og satser på fangst, slik at det skal bli smaksprøver på fersk grillet fisk. De som ønsker det kan få ta en båttur ut på Finnvollvatnet og til Kjerkholman. Svein Tore Kolstad og fjellstyret stiller med båter, og vi har frivillige båtførere som tar Side 6 dere med ut på vannet. For de som ikke har egen skyss tilbyr vi buss. Påmelding til buss innen mandag 10. august til servicekontoret (telefon ). Egenandel kr 50,-. Det blir natursti for barn og voksne, geocaching for de som vil lenger ut i skogen, og ellers trivelig samvær og kaffe rundt bålet. En variert dag for alle! Arrangør: Frivilligsentralen, Namdalseid og Flatanger skogeierlag og Namdalseid fjellstyre Velkommen til åpen kafé på tirsdager Fra 11. august er kaféen vår åpen igjen. Alle er velkomne til å stikke innom for å treffe folk og for å få noe godt i magen.

7 Lag og foreninger Hei alle sangglade Eidbygger Da er sommerferien straks over, og vi starter øvelsene onsdag Vi øver som før i samfunnshuset kl LODDSALG Hovedpremie: Gavekort kr. 7000,-. Nytt av året er ny dirigent, Tor Halvard Nilsen. Vi har tidligere hatt en del samarbeid med ham, siste gang på Syng og Dans i vår. Vi gleder oss til å fortsette med dette. Er du glad i sang, og ikke minst liker å synge, nøl ikke, møt opp den 26.august og bli med i koret. Medlemskontingenten er kr. 500,- pr. person pr. semester. Vi hi det husji arti, å vi e vældig sosial MEDLEMSMØTE Namdalseid Senterparti inviterer til medlemsmøte på Lyngen Fjordhotell mandag 31. august kl Tema: politiske saker, valgkamp Velkommen Styret/gruppeleder Vi ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen til et nytt og spennende sangerår Sangerhilsen fra Namdalseid Songlag v/ Åse Maaø Side 7

8 Lag og foreninger NAMDALSEID IDRETTSLAG, FRIIDRETTSGRUPPA innbyr til 5. stevne i NA - karusellen EIDELEIKAN på Namdalseid Idrettspark lørdag 8. august 2015, kl Klasser: Jenter og gutter 8 19 år Øvelser: J/G 8-10 år 60 m., lengde, liten ball J/G år 60 m., 500 m. i terreng, lengde, kule, spyd J/G år 60 m., 500 m. i terreng, lengde, høyde, kule, spyd J/G 15 år 100 m., 500 m. i terreng, lengde, høyde, kule, spyd J/G år 100 m., 500 m. i terreng, lengde, høyde, kule, spyd NB! Lange løp utgår p.g.a. dårlige baneforhold. Funksjons- og bevegelseshemmede: Tilrettelagte øvelser i hht. aldersklassens øvelsesutvalg år: En startkontingent og en premie for alle tre øvelsene (Full premiering!) år: Halv premiering. 15 år og eldre: 1/3 premiering. Påmeldingsfrist: For deltakere fra Namdalseid: Påmelding til Hilde Mølnå innen 5. aug. på vår Facebookside eller på sms ( ). Du kan også melde på når det er dugnad tirsdag 4.august kl Eller: Online påmelding innen 5. august 2015 på https://minidrett.nif.no/login inviterer til medlems- & gruppemøte Mandag 31. august, fra kl 19:00, Lyngen fjordhotell Kl 19:00 Medlemsmøte Info v/ ordførerkandidat Bernth-Erik Øien Fossli Valgkampens siste fase v/ valgkampleder Tom Arve Hågensen Kl 20:00 Gruppemøte Saker til formannskap og kommunestyre Medlemsmøtet denne gangen er kun åpent for medlemmer. Gruppemøtet er åpent for alle. Velkommen! Mvh Styret/gruppeleder Side 8

9 Friidrett høsten 2015 Dato Aktivitet på banen ved skolen Dugnad før Eideleikan! Aktiviteter for ungene! Eideleikan! Oppstart trening etter sommerferien Terrengløp (30 kr.) Trening Trening Klubbmesterskap Terrengløp (30 kr.) Trening Terrengløp (30 kr) + avslutning (OPPMØTE SAMFUNNSHUSET) Stafetter og stevner: Dato Aktivitet Eideleikan (NA karusellen 5) ved Namdalseid skole kl Namdalslekene (NA karusellen 6) ved Kleppen stadion kl Innherredskarusellen 2 ved Beitstad stadion kl Midt-norsk mesterskap på Svenningmoen kl Oftenåsen opp Steinkjer KM terrengløp lange løyper/mosviksenderen rundt Mosvik kl Innherredkarusellen 5 Steinkjerhallen kl (fra 6 år) Stevner og stafetter er vanligvis fra 8 år og oppover, men vi ønsker gjerne at yngre barn deltar på trening, terrengløp og klubbstevner! For utfyllende informasjon og påmelding til stevner og stafetter se terminlista til Nord-Trøndelag Friidrettskrets (http://bit.ly/1dbzyek) Velkommen til trening! Mvh Friidrettsgruppa: Janne Hammer, Alf Åge Alfsen og Carl Andrew Sæther Side 9

10 Lag og foreninger Aktiviteter i august 2015 Namdalseid jeger og fiskarlag *Leirdueskyting på Lyngenbanen hver tirsdag frem til 1. september. Instruksjonsmessig skyting fra kl 17:30 til kl 18:30. Denne timen er satt opp for jenter og nybegynnere, eller for skyttere som ønsker aktiv veiledning. Ordinær leirdueskyting fra kl 18:30. *Samlagsskyting med Klinga- og Osen jeger og fisk tirsdag Dette er en årlig konkurranse mellom foreningene. Det kåres beste skytter for mann/ kvinne, samt forening totalt. *Klubbmesterskap» 25 august kl Jaktfeltskyting på Tronga (Tøtdal) lørdag fra kl 10.00, påmelding på stedet! Skuddene kan telles som prøveskudd til storviltprøven. Avkjørsel til skytteranlegget er skiltet på hovedvegen ca 1 km fra vegkryss fv 766 og fv 215, retning Statland. Her serveres vafler og bålkaffe. Laks og sjøørretfiske startet i kommunens vassdrag i juni. Namdalseid JFL selger og administrerer videresalg av laksevald på Staven, Myrmoen (Øyensåa), Elda, Bruenget og på Sjøåsen. Det er rabatterte priser for våre medlemmer. Nytt fra juli 15, er at fiskekort selges på Inatur.no. I en overgangsperiode vil det fortsatt selges fiskekort hos Sentrum Auto, men denne ordningen vil bli avviklet i løpet av sesongen. Det er også mulig å betale fiskekortet via sms (infoplakat om denne ordningen er hengt opp ved hvert enkelt fiskevald). Namdalseid JFL har fått tildelt en ny aluminiums båt fra NJFF. "1 nøkkel båter" er forbundets nye medlemsfordel. Alle medlemmer av NJFF får tilgang til 100 båter rundt om i landet. Noen er plassert på sjøen, andre på fjellet eller i innlandet. Medlemmer bestiller enkelt sin egen båtnøkkel i njffbutikken.no. Nøkkelen passer til alle båtene. Når du skal bruke en båt, booker du den enkelt på disse nettsidene! Båtene er laget i aluminium og tåler en støyt. De er solide og lette. Med sin vekt på kun 78 kilo, skal det være mulig å håndtere dem for en person. Båtene er 14 fot og modellen heter Viking 440. Alle båtene er gratis å bruke for medlemmer, og vi håper folk viser både båtvett og folkevett når de benytter seg av dette felles gode. Vår båt blir stedsplassert ved Straumen i Finnvollvatnet. Sjekk; Foredrag. Namdalseid JFL har gleden av å invitere medlemmer/ ikke-medlemmer til et foredrag (minikurs) som omhandler førstehjelp til jakthund. Foredragsholder er veterinær Anita Inderdal fra Steinkjer. Emner; Basic førstehjelp, huggormbitt, skuddskader, heteslag, forfrysning og symptomer ved sykdom. Regler ifm reise med hund til utlandet blir også berørt. Dato; mandag kl i Lissalen, Namdalseid samfunnshus. Salg av kaffe og vafler! 50 kr medlem/ 100kr ikke medlem. Vel møtt Haglekurs. Lørdag 8. august 2015 arrangerer Namdalseid JFL et haglekurs for kvinner/ jenter. Målet med kurset er at deltakerne skal kjenne til de grunnleggende regler for sikkerhet og våpenbruk. Og at de skal lære seg prinsippene for anlegg, sikte- og svingteknikk. Kurset innbefatter skyting på leirduebanen, minimum 25 skudd under veiledning. 25 stk hagleskudd inngår i kursavgiften. Kursavgift; 300 kr for medlemmer/ 600 kr for ikke medlemmer. Kontaktperson/ påmelding; Roar Heggdal mob eller mail til Molomarked. Namdalseid JFL vil være til stede på Molomarkedet på Statland i august. Vi bidrar med luftgeværskyting. Namdalseid jeger og fiskarlag ønsker tilbakemeldinger og forslag til nye aktiviteter og kurs for høsten og vinter 15/16. Send en mail til Følg gjerne Namdalseid jeger- og fiskarlags aktiviteter på våre hjemmesider på facebook eller under Norges jeger og fiskerforbunds hjemmeside(http:// Her finner du fortløpende oppdateringer av nyheter, arrangementer og kurs. Namdalseid jeger- og fiskarlag Side 10

11 Loppis på Solhaug! Bygdekvinnelaget arrangerer loppemarked lørdag den 22. august fra 11:00-16:00 og søndag 23. august fra 12:00-16:00 på Solhaug. Det blir klær, møbler, bøker, kopper og kar ++. Kom innom for en trivelig handel og en kaffekopp! Har du lopper kan de leveres til Gudny Sverkmo mob og Anette Liseter mob (Lopper kan også leveres direkte til Solhaug fredag 21.aug, men gi beskjed så har vi litt oversikt). Bygdekvinnelaget Annonse Namdalseid & Beitstad Taxi 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestolbrukere. Minibussen har karaokeanlegg. Vakttelefon: Side 11

12 Arrangørkalender for august 2015 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 Jaktfeltskyting Tronga, Tøtdal fra kl Leirdueskyting Lyngenbanen fra kl Samlagsskyting. Dugnad i Idrettsparken kl Haglekurs for kvinner/jenter Eideleikan på Namdalseid Idrettspark kl Oppstart forhåndsstemmegivi ng Kommune og fylkestingsvalg samt Kirkevalg 11 Kafè på Frivilligsentralen kl Leirdueskyting Lyngenbanen fra KL Turkafè til Finnvollvatnet kl Gudstjeneste Statland kirke kl Skolestart grunnskolen. 18 Kafè på frivilligsentralen kl Leirdueskyting Lyngenbanen fra kl Frivilligsentralen: Seniorsurf kl. 12 Oppstart musikkøvelse i Samfunnshuset kl Innleveringsfrist forslag på kommunens beste Molomarked Statland kl Loppemarked på Solhaug kl Loppemarked på Solhaug kl Foredrag om førstehjelp til jakthund i Samfunnshuset kl Kafè på Frivilligsentralen kl Leirdueskyting Lyngenbanen fra kl Klubbmesterskap kl Oppstart sangøvelse i Samfunnshuset kl Gudstjeneste Namdalseid kirke kl Påmeldingsfrist Pårørendeskolen 31 Medlems og gruppemøte Namdalseid Ap på Lyngen fjordhotell kl Medlemsmøte Namdalseid SP på Lyngen fjordhotell kl Søke spillemidler? Fristen for innmelding av mulige tiltak til den kommunale planen for idrett og friluftsliv er satt til 15. okt. Alle tiltak som søker om spillemidler må stå i denne planen for å kunne bli godkjent. Det vil si at kommunen må få informasjon om mulige utbyggingsprosjekt der det er aktuelt å søke om spillemidler, innen Søknadsfrist for spillemidler inn til Namdalseid kommune er 1. nov. Samme frist gjelder også for gjentatte og fornyede søknader. Alle søknader med vedlegg skal registreres og sendes elektronisk på Ta kontakt med: Brit Randi Sæther Pedersen, tlf / , namdalseid.kommune.no

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE.

Kvænangs- budstikka. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE. Kvænangs- budstikka Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 Når du får noe for ingenting, har du bare ikke fått regningen ennå Franklin P. Jones NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE. Jeg heter

Detaljer

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 2 2013

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 2 2013 Sørreisa kommune Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 2 2013 i veggrøfta attmed huset vårt, men det er vi som bor der og vil ha det fint rundt oss. Kommunen har hatt gode samtaler med næringslivet

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Folkehelse - Trygge lokalsamfunn Klima- og energiplan Kulturprisen 2011 Kommune-

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Rennebu Nytt. Tema: Valg. Kommunestyre- og Fylkestingsvalget. Topp standard, beliggende i Berkåk sentrum - Kontakt 92 29 28 80

Rennebu Nytt. Tema: Valg. Kommunestyre- og Fylkestingsvalget. Topp standard, beliggende i Berkåk sentrum - Kontakt 92 29 28 80 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Tema: Valg Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 14/2007, 30. aug. Årg. 30 Kommunestyre- og Fylkestingsvalget Her kan du stemme på valgdagen 9. september og mandag 10. september.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/09 Søknad om tilleggsbevilgning

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette:

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette: AGDENES POSTEN Nr 5-09 I dette nr kan du bl.a. lese om dette: Juleglede, Begonia cheimantha, er opprinnelig en krysning som franskmannen Lemonie foretok med to begonia-arter i 1891. Julegleden er en stueplante

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Bæringen. Fredag 28. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 19

Bæringen. Fredag 28. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 19 Bæringen INFORMASJON Fredag 28. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 19 Nytt kommunestyre Se side 3 Høst i Bærum Se side 9 Bli bøssebærer TV-aksjonen søndag 21.

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013 Hva skjer i Kvænangen i sommer? BADDERTREFFET 2013 Foreløpig program Torsdag 11. juli Sangkafé Fredag 12.juli Grill og underholdning på fotballbanen Lørdag 13.juli Grill, stand og aktiviteter v/ fotballbanen

Detaljer