SYMPOSIET 2013 AKADEMIETS 2. SYMPOSIUM BERGEN 30. AUGUST 1. SEPTEMBER 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYMPOSIET 2013 AKADEMIETS 2. SYMPOSIUM BERGEN 30. AUGUST 1. SEPTEMBER 2013"

Transkript

1 SYMPOSIET 2013 AKADEMIETS 2. SYMPOSIUM BERGEN 30. AUGUST 1. SEPTEMBER 2013 Stor Sire Morten Buan ønsket velkommen til Norsk Odd Fellow Akademis andre symposium. Formålet med dette symposiet var:»ledelse i en verdibærende Orden». Han poengterte at vi skulle ta vare på vår historie og styrke Ordenens ledelsesfilosofi bygd på Ordenens verdigrunnlag. Etter Bergensk tradisjon ble Bergenssangen sunget stående, før symposiet ble formelt åpnet. Organist Rolf Årdal fremførte så to stykker på orgel (E. Grieg / Ole Bull) Stor Sire/Preses Morten Buan Eks Storrepresentant Hans Henrik Tøsdal Fungerte som møteleder og toastmaster under symposiet Alle tilreisende søstre, brødre og ledsagere ble Innlosjert på Thon Hotel Brygge. Der ble de ønsket velkommen av tre blide søstre: fra venstre DSS Grethe E. Isdahl, OM Reidun Lillebø Hansen og til høyre Stor Vakt Eva Strandenes Stor Sire Morten Buan presenterte dagens første foredragsholder, Advokat Geir Lippestad.

2 Toleransens ytterpunkter Advokat Lippestad ville gjennom sitt foredrag snakke om verdier. Han stilte også spørsmål om vi i dagens samfunn manglet en grunnleggende verdidebatt. Den saken han hadde ført, knesatte en del viktige prinsipper om verdivalg for ham selv og de rundt ham. Den 21. juli var han på vei tilbake til Oslo fra Sverige, etter en ferie sammen med familien. Ved midnatt satt han alene på dekk på familiens båt, og tenkte at endelig var livet slik han ønsket det. Bildet: Geir Lippestad holdt et personlig og direkte foredrag om viktige verdivalg og dilemmaer Kriser og valg kommer plutselig og uventet, og man må ta noen raske valg. De valgene må ligge i ryggmargen. De var nesten kommet inn til Aker brygge da de hørte et drønn fra byen. En telefon fra kontoret som ligger like ved regjeringsbygget, varslet han om det som hadde skjedd. De reiste hjem, og han begynte å ringe rundt til venner og kjente. Det var mange han kjente i regjeringskontorene. Så kom meldingen om Utøya, og en ny ringerunde. Han var bekymret for venners barn. Kl ble han vekket av telefonen. En telefon på den tiden varsler aldri noe godt. Telefonen var fra politiet: Vi har arrestert. Den pågrepne ønsker deg som forsvarer. Han hadde en avgjørelse som måtte tas der og da. Med Benjamin Hermansen- saken friskt i minne, orket han ikke tanken på en slik sak til. Han vekket kona, og fortalte om telefonen. «Dette kan ta 3 år av vårt liv». Han håpet på et svar som gjorde at han kunne si nei, men svaret var:»men Geir, hadde han vært skadet, vil vi ha behandlet ham på sykehuset». Han gikk en tur og tenkte over alle gode grunner for å si nei: Alle avtaler som skulle endres, Advokatkontoret. Familien. Hvorfor er jeg advokat. Hvorfor forsvare et menneske som hadde gjort noe så forferdelig. Kort tid senere var han på vei til Oslo mens han hele tiden tenkte på hvorfor han hadde blitt advokat og han tenkte på menneskeverd. «Jeg må se på ham som et menneske med menneskeverd. Setter vi grenser, hvor skal vi da sette grensen». De første timene med forklaring og bilder var den verste delen. Om kvelden bekreftet han overfor mediene at han tok saken. På 2 timer mottok han nå 2600 meldinger med trusler mot seg og hans familie. Tomater på vinduene, hakekors på veggene var det han og familien måtte leve med de første dagene. Det ble en massiv diskusjon om verdigrunnlag. Rettssikkerheten er av våre viktigste prinsipper. Vi må være stolte av rettssikkerheten i Norge. Utenlandske journalister stilte spørsmål om siktedes dress, silke slips, hvorfor han ikke bar håndjern, hvorfor alle håndhilste på hverandre, hvorfor var det ikke plexiglass rundt tiltalte og hvorfor hoppet ingen over de små sperringene som var i rettssalen. Når Lippestad hadde fått verdigrunnlaget på plass, så var det å begynne på det tekniske, det juridiske. Gjennom det meget personlige foredraget, kom han hele tiden tilbake til menneskeverd. Om 17 år vil vi være 1 million flere mennesker i Norge. Flyktninger, arbeidsinnvandring menneskeverd må diskuteres like grundig som rettssikkerhet. Han avsluttet med å si: «Funksjonshemninger er de a, b, c mennesker? Vi må se verdien av å være forskjellige. Noen barn er flinke, andre vil slite, men i familien er de alle like mye verdt.

3 Ledelse i verdibærende organisasjoner Victor Normans foredrag hadde tittelen «Ledelse i verdibærende organisasjoner» Han begynte med å stille spørsmålet: «Hva er en verdibærende organisasjon?» Definisjonen er: Organisasjon som har å forvalte og utvikle verdigrunnlag. Han listet så opp en del eksempler: A) Organisasjon som har å forvalte, utvikle verdigrunnlag: eks trossamfunn B) Organisasjoner som på verdimessig grunnlag driver ideelt arbeid: eks Røde Kors, Frelsesarmeen (også A) C) Organisasjoner som må være verdiforankret for å gjøre jobben sin: eks sykehus og universiteter Stiller vi spørsmålet «Trenger vi dem?», så ser vi at de utgjør en stor del av samfunnet. Han kom så inn på markedsøkonomi, og brukte som eksempel en baker. Bakeren er opptatt av å tjene penger. Han kan bake gode brød, men uten moral, tjene penger. Men har han dårlige brød, dårlig hygiene så vil han selv med lav pris, selge lite. Det meste av samfunnet fungerer på den måten. Vi kan komme langt med egennytte. Produksjonen har økt med egennytte. Det at vi gjør vår jobb er også egennytte. Stiller vi nå spørsmålet: «Trenger vi dem?», må svaret bli at selv egennyttige aktører må begrenses av normer og holdninger. Han kom så inn på tre typer markedsøkonomi: a) Vårt system med normer og regler b) Eks Sicilia med fl. Hvor det selges beskyttelse c) Latin-Amerika som fungerer for noen, men andre blir fattige. Victor Norman Markedsøkonomi med normer og regler kan også komme til kort. Det kan bli asymmetri mellom kjøper og selger. Tidligere var det dugnad på mye av det som skulle løses i samfunnet. I dag har staten tatt over mye av «dugnaden». De verdibærende organisasjonene har startet opp, men det hele har blitt for stort og staten har tatt over. Verdiskapningen er på 40 milliarder, og dette er mer enn skipsfarten. Samfunnet har forandret seg. Tidligere var det få med utdannelse. Samlebåndet skapte verdiene. Arbeiderne ble spesialisert på et lite arbeidsområde og ble en brikke frem til det ferdige produkt. I dag har vi et samfunn med 40 % utdannede gjennom universiteter og høyskoler. Norman stilte så spørsmålet: «Hva skal vi gjøre med denne kapitalen?» Vi kan slippe akademikerne løs, men de må ha et verdigrunnlag. Ledere må være villig til å lede ikke kommandere. Ledelsen kan ikke la seg kommandere av de ansatte Ledelsen må kjenne virksomheten de skal lede Jappetiden er over. Lederne må ha et sunt verdi grunnlag

4 Han advarte videre mot å prøve på modernisering, men heller gå på innholdet i verdigrunnlaget. Utgitt på en form som en ung kjenner seg igjen i. Verdisynet til de som går inn i Ordenen, må møte Ordenens verdigrunnlag. Fredag ble avsluttet på Fløien til en uformell, enkel men tradisjonsrik middag; Bergens fiskesuppe. Før middagen på Fløien ble vi underholdt av Odd Fellow Koret i Bergen. Fløien viste seg fra sin beste side i vakkert høstvær da søstre og brødre benket seg rundt bordene. Lørdag 31. august Dagen startet med en musikkvideo om Bergen av Lothar Lindtner og Rolf Berntsen, før DSS Grethe E. Isdahl og DSS Hans Johan Landås ga en kort orientering om Odd Fellow Ordenen i Bergen og omegn. Alle deltagerne fikk ved ankomsten et lite hefte «Historikk Odd Fellow Loger og Rebekkaloger i Distrikt nr. 3. Eks DSS Åse Karin Eriksen hadde samlet historikken i folderen. De to DSSer kunne videre opplyse at det var 538 søstre og 409 brødre i Distriktet. DSS Grethe E. Isdahl Det var stor avskalling før og etter flytting av Ordenshuset til Krabbedalen. Det var forskjellige grunner som ble oppgitt av de som sluttet. I dag er det praktisk talt ingen som slutter og det er meget positiv utvikling i Distriktet. Ordenshuset kom på 32 millioner kroner (23 millioner som kjøpesum + 9 millioner i oppussing) DSS Hans Johan Landås

5 Lederutvikling sett fra de unges ståsted Rådsmedlem Rådsmedlemmene Anna Birgitte Bore og Njål Tengs Abrahamsen holdt foredrag over emnet: Lederutfordringer i Odd Fellow Ordenen, sett fra en yngre søster og bror. (På bildet sammen med fredagens foredragsholder Victor Norman) De presentert først noen faktatall: Vi har som mål å ha 1 % av befolkningen som medlemmer. Vi har knapt halvparten. Brødrene går ned i antall medlemmer. Søstrene går opp i antall medlemmer. Utviklingen hos unge søstre/brødre: Unge brødre går ned. Unge søstre er stabilt. De utfordret oss så på dagens situasjon. Vi har en Stor Sire som er visjonær, og arbeider med lederutvikling. Til veteranene ( ) som kjennetegnes av grundighet, lojalitet, hardt arbeid og respekt for erfaring: Hvorfor går dere ikke ut å spør deres sønner, døtre, nieser og nevøer. Se på fremtiden med nye briller. Baby-boomers ( ) : Materialistiske, karriere. Generasjon X ( ) : Solidaritet, internasjonalisering, likhet, kompetanse, utpregede individualister, negativt syn på veteraner. Nexters ( ): internett, spill-kultur, flerkulturelle, reisende utenlandske studier, savner voksne i sin nærhet. De mente at CM burde være et valgembede. Rekrutering må inn på møteplanen. Vi har de eldres aften hvorfor ikke en yngres aften. Det er få som går inn på Facebook siden til Odd Fellow vi må modernisere vår profil. Det første inntrykket er meget viktig. Vi må ha mer synlighet i samfunnet. SOS- barnebyer et godt eksempel. Ta i mot gode råd fra profesjonelle. Ledelsesutvikling må være sammen med andre ledere. Dagens unge tror på en langsiktig utdannelse. Bruker ny teknologi. Anti-autoritære Krever absolutt sannhet Sterke individualister De kom så inn på hvilke utfordringer vi har for fremtiden: Klikkdannelse Innflytelse Lederutfordringer Separate loger/leire Forgubbing snittalder 62 år

6 Konservatisme logesalen er flott, men behøver festsalen i nye hus ha et gammelt interiør? Ettermøter Nemndene: Styrkelse og ekspansjon: - er det driv i medlemsutviklingen mellom gradene. La pedagogene ta seg av arbeidet. Nominasjonsnemnden ser nemnden lenger frem. Er det de som er best egnet eller er det de som står for tur. Sosialnemden : God for UM. Foredragsholdere, underholdning mm Privatnemnd Walk det talk: Vi behøver ikke være venner med alle, men være vennlige mot alle. Lederskole:? Kapellan som valgt embede. Den etiske ledelse over til kapellan. Kasserer har mindre og mindre å gjøre. Fjern kasserer. Det var mange utfordringer i Rådsmedlemmene Anna Birgitte Bore og Njål Tengs Abrahamsens foredrag. Punkter til diskusjon både i loge/leire og Storlogen. Noen av punktene ble også tatt opp i gruppediskusjonene i etterkant. Preses Morten Buan Stor Sire Morten Buan holdt Akademiets tale. Han startet med å takke Bergen for den mottakelse vi hadde fått, og at Bergen viste seg fra sin beste side på fredag. Han sa at skulle vi komme styrket ut av den tid vi nå går inn i, så dreier det seg om ledelse. Hvis vi ikke kan fornye oss, kommer medlemstallet til å synke. Plukk med dere poenger fra symposiet og bring det videre ti deres loge og leir. Vi skal lære at Vennskap, Kjærlighet og Sannhet er tidløse, men vi skal leve våre liv nå og i fremtiden. James Montgomery ( Den første Odd Fellow vi kjenner navnet på. Engelsktalende verdens største salmedikter) Ble fengslet for sitt sosiale engasjement. Medmenneskelighet, solidaritet og sosialt engasjement fantes ikke I dette vokste Odd Fellow Ordenen frem. De første var visjonære ledere. Grip dagen, grip tiden carpe diem, carpe tempus. Allerede i 1898 var den første arbeidsmiljølov på plass i Norge. Derfor utviklet Ordenen seg mot en etisk organisasjon og ikke en sosial. Ordenens begravelseskasse er det eneste vi har igjen Memento Mori. Sam Johnsen utviklet Rebekkagradene de er gjeldende i dag. Langsiktig lederskap. I 1945 behersket kanskje 5% et annet språk. I dag er det kanskje 5% som ikke gjør det. Det frivillige Norge er i forandring. Det er medlemsstagnasjon. Færre frivillige, men de som er aktive, er mer aktive enn før. De stiller større krav til organisasjonen de er medlem av, og de har lite lojalitet mot sin organisasjon. Vi ser et økende antall som melder seg inn, melder seg ut igjen etter tredje grad.. Det er fokus på selvutvikling og fokus på etiske normer. Norge har i dag 333 ordensenheter. Det største antallet i verden, og vi 3 nye leire til høsten. Det heter som troppssjefen, så troppen. Lederne er forbilder og kulturbærere. Verdiene må ligge i ryggmargen leve verdiene. Grip fatt i Ordenens verdigrunnlag og før dem videre i vår tid. Når vi går hjem fra et møte må kunne si: Jeg fikk noe å tenke på.det er OM og HM/Hp som gjør den viktigste jobben. I dag er det etikken og verdiene som er dagsaktuelt.

7 Etter de innledende foredragene lørdag, ble søstrene og brødrene delt i 15 grupper for samtaler. Tema for samtalene var innholdet i foredragene som hadde vært så langt. Ledsagerne var i denne tiden på besøk til Planetariet ved Sjøkrigsskolen. Under Akademiets time orienterte Akademiets sekretær Odd Gulbrandsen om Akademiet og de prosjekter som nå var i gang. Medlemstallet i Norsk Odd Fellow Akademi: Rådsmedlemmer: 11 Instituttmedlemmer: 5 Prosjektmedlemmer 2012: 12 Prosjektmedlemmer 2013: 14 Medlemmer: 42 Utviklingen av prosjekter: 2011 : 2 prosjekter 2012 : 7 prosjekter 2013(til 30/8): 12 prosjekter Sekretær i Akademiet (NOFA) Odd Gulbrandsen I regi av Norsk Odd Fellow Akademi er det nå i gang følgende prosjekter: Institutt for Rituell og Ordenshistorisk forskning Loge nr. 44 Stein sin historie Loge nr. 115 Ankerfestet sin historie Loge nr. 51 Foldens historie Rebekkaloge nr. 11 Concordias historie Loge nr 112 Gabriel Scotts historie Loge nr 15 Kongshaugs historie gjennom 90 år Loge nr 100 Olav Haraldssons historie Leir nr. 21 Kongstanken. Foranledning til stiftelse, igangsetting, utvikling fram til 2013 Etisk analyse av Den Høye Sannhets Grad for Rebekkasøstre. (Innlevert) Musikk innen Ordenen Thomas Wildey Hva forteller våre loge- og leirnavn? Gjennomgang av utvalgte navn i landet Manchester Unitys Historie Bibliotek i alle Ordenshus Institutt for Etisk Forskning Fordypning i BUDORDENE Den Edle Kjærlighets Grad Neste kjærlighet en utfordring Hvordan gjør vi leirens verdier meningsfulle for matriarker i det 21. århundre Institutt for Ledelse Ledelse og rekruttering i Rebekkalogene i Kristiansand (innlevert)

8 Lederskap som viktig faktor for styrkelse og ekspensjon Institutt for Fremtidsforskning Avis som virkemiddel for å oppnå flg visjon: «En trivelig loge med høyt fremmøte og god tilgang på resipienter» Trivsel/utmeldelse av Ordenen i Agderfylkene Årbok Akademiet vil også i 2014 bli utgi en Årbok. Årets tema vil være Nestekjærlighet. Blir det bibliotek i Ordenshusene er dette en bok som bør finnes i biblioteket. Årets utgave koster 50 kr. Den kan bestilles gjennom Odd Fellow Utstyr Tema i årets utgave er Vennskap, Seminarer / samtalemøter. Det har i løpet av våren blitt arrangert ett Thomas Wildey seminar i Oslo. Vel 70 søstre og brødre møtes denne lørdagen i Den grønne sal. Det er fortsatt mye å lære om Thomas Wildey, og at disse kunnskapene må ut til den enkelte søster og bror. I Kristiansand ble det i vår arrangert e samtalemøte om vennskap. Innleder var Stor Redaktør Kjell- Henrik Hendrichs. 29 søstre/brødre var med møtet. Samtalemøter og seminarer må være et mål å få gjennomført flere steder i landet. Foredragsholdere må vi prøve å være behjelpelig med, men økonomisk må det enkelte arrangement greie seg selv. Det er ingen mulighet for økonomisk støtte fra sentralt hold. Eks Stor Kapellan Roy Tärnberg fikk så ordet for en kort orientering om Den Svenske Odd Fellow Akademien. Sverige vil nå legge opp til en organisering som ligner mye på den vi har. Kunstprofessor Gunnar Danbolt Lørdagens foredragsrekke ble avsluttet med et kåseri av Kunsthistoriker Gunnar Danbolt. Han startet sitt kåseri i Roma med Pave Gregor den store og endte opp i Bergen. Pave Gregor skriver om at det å være leder i vanskelige situasjoner. Pave Gregor oppdaget at hans organisasjonstalent var bedre enn sine medarbeideres Han fikk derfor liten tid til bønn. Danbolt uttalte at du må ha bedre medarbeidere enn deg selv, hvis ikke blir du sittende å gjøre ting andre skulle ha gjort. Danbolt kom så inn på den aksen som var bygd i Bergen fra Vågsbuen Kjøttbasaren (Romansk stil 1877) til Johannes kirken (Nygotisk stil 1894). Det var mange fristelser på veien, men Gregor den store vil nok ha ønsket veien. Danbolt mente likevel at de som anla veien, ikke viste hva de anla. Lørdag kveld ble avsluttet med middag i Ordenslokalene. Odd Fellow koret i Bergen åpnet med tre sanger. Stor Sire Morten Buan utbrakte kongens skål. Etterfulgt av Kongesangen.

9 Stor Sire Morten Buan håpet alle vil ta med seg opplevelsene og erfaringene fra symposiet og dele dem med søstre og brødre hjemme. Knytt vennskap og hent inspirasjon var hans utfordring. Inkluder de unge, men også de eldre. På ordførerkjedet til Bergens ordfører, henger St. Sunniva nærmest hjerte. Han overrakte et trykk av St. Sunniva til ordfører Trude H. Drevland. I tillegg 20 trykk til som kunne tildeles personer som har fortjent det. Han takket spesielt DSS Grethe E. Isdahl, DSS Hans Johan Landås og arbeidsgruppen for det arbeidet de hadde lagt ned for å få et vellykket arrangement. Han sa videre at det er viktig at vi ikke bare har en sundt legeme, men også en sund sjel. Man skal hele tiden reflekter over ledelse ikke bare nå, men også i fremtiden. Vi skal være stolte over at vi tilhører en organisasjon som retter seg mot sine medmennesker. Under middagen underholdt sangerinnen Kjerstin Anthun. Til slutt takket Europeisk Stor Sire Lars Fryklund for maten, og fortalt litt om Den Europeiske Storloge. De arbeidet nå bl.a. mot Tyskland som har 819 medlemmer. Søndag formiddag var det en seremoniell samling i logesalen med 132 søstre og brødre til stede. 9 nye medlemmer av Akademiet mottok sine Insignier av Stor Sire Morten Buan. Odd Gulbrandsen Akademiets sekretær

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY DE TE 1 KJEDELEDD 14 O D D F E LLOW O DENENS M A GASIN 9 2. Å GANG Storlogemøtet 2014 avholdes i juni på Sundvolden Hotel. STOLOGE- MØTET 2014 side 4 5 GENEASJONSSKIFTE i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side

Detaljer

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

De Tre Kjedeledd 4/11. Rapport fra Malawi side 8-13. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. side 4 7. side 10. Storembedsmannsmøtet

De Tre Kjedeledd 4/11. Rapport fra Malawi side 8-13. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. side 4 7. side 10. Storembedsmannsmøtet De Tre Kjedeledd 4/11 89. årgang Rapport fra Malawi side 8-13 Presentasjon av Distrikt 3 side 4 7 Storembedsmannsmøtet 2011 side 10 Hva skjer i Odd Fellow Akademiet? side 15 STOR SIRE HAR ORDET La oss

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY HØSTNUMMER NR. 3 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 17 nr. 2 2009 Innhold: s2: OM har ordet, s3: Besøke andre loger, s5: Hva er sannhet?, Det er bare jeg... s6: Vennelogearbeidet, Schuyler Colfax, s8: Leveregel.

Detaljer

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555.

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555. i ØSTERLEN JJU UB BIILLE EU UM MS SU UTTG GA AV VE EN N ffoorr 5500--åårrssjjuubbiilleeeett ddeenn 2255.. aapprriill 22001144.. Østerlen Denne utgaven av I ØSTERLEN er ment å gjengi et tverrsnitt av det

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista! Kongshaug-nytt Desember 2010 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så 27.12. 10 ofte du kan. Juletrefest for Sukke. 28.12.10 Juletrefest for barn 03.01.11 Instruksjon v/dss 10.01.11 Informasjonsmøte

Detaljer

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27 De Tre Kjedeledd 3/09 87. årgang Ordenens nye lokaler i Bergen Ny Ordensbygning i Bergen side 8 11 To søstre blir søstre side 4 5 Rebekkaleir nr 24 instituert side 6 7 Det islandske Storlogemøtet 2009

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 De Tre Kjedeledd 3/08 86. årgang De nye Ordenslokalene på Mysen. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 Loge Fidelitas fyller 50 år side 8 9 Den Europeiske

Detaljer

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 86 Nr 1-2010 Årgang 12. Våren 2010. Det er blitt vår og varmen er på vei

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 86 Nr 1-2010 Årgang 12. Våren 2010. Det er blitt vår og varmen er på vei AlbertBulletinen Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 86 Nr 1-2010 Årgang 12 Våren 2010 Det er blitt vår og varmen er på vei Av innholdet: Innvielser - Gradspasseringer - Veteranjuveler

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 «Ærefrykt for livet» En beretning om Odd Fellow loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F. 10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 1 2 F o r o r d Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 88 Nr 3-2010 Årgang 12. Høsten 2010. En sommer er over

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 88 Nr 3-2010 Årgang 12. Høsten 2010. En sommer er over AlbertBulletinen Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 88 Nr 3-2010 Årgang 12 Høsten 2010 En sommer er over Av innholdet: Gradspassering Sommermøte Storlogemøte 2010 Minneord

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret...

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret... Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i vintereventyret... SIDE 2 Leder Så kom snøen, og det rikelig. Noen til glede andre til ergrelse. De som har kjøpt seg snøfreser, syns det bare er gøy med snø. Selv bruker

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang Klar til innspurt i Barneaksjonen 2003. Resultatet blir synliggjort i nye tiltak for barn som trenger det. Dette er å oppdra de foreldreløse

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer